UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Tiskové zprávy

"Nenuťte nás porušovat zákon," vzkazují praktici

Praha, 10. 12. 2019 - Pan Karel si zlomí nohu, ošetří jej chirurg a pak ho pošle i se sádrou k praktickému lékaři, ať mu vystaví neschopenku. Do této chvíle běžná praxe od 1. 1. 2020 skončí. Praktičtí lékaři tak reagují na novou podobu elektronické neschopenky  (e-neschopenky), která má podle úředníků celý systém zpřehlednit a zjednodušit. Odmítají nadále dělat práci za specialisty, a navíc zatěžovat pacienta zbytečnými návštěvami několika ordinací. Praktičtí lékaři odhadují, že ročně za specialisty vypíšou až 50 % neschopenek - tedy statisíce ročně. 

"Podle zákona by břemeno této administrativní zátěže v podobě vypsání a vedení neschopenky měl nést vždy ošetřující lékař, který o pacienta pečuje. To se týká všech ambulantních lékařů, kromě záchranné a pohotovostní služby. Tím, že jsme dosud psali neschopenky za specialisty, jsme v podstatě porušovali zákon. Pacienti tak navíc trávili zbytečný čas na cestách mezi ordinacemi specialistů, kteří je léčili, a praktiků, jež jim vypisovali neschopenky," říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. 

Za minulý rok vystavili praktici přibližně 1 800 000 neschopenek. Vypisováním dokladů za jiné tak strávili až 90 000 hodin. Běžně tak suplovali práci zubních lékařů, ortopedů, chirurgů, onkologů či urologů. "Od nového roku, kdy začne být povinné vyplňovat neschopenky elektronickou formou, se celý systém v mnohém zpřehlední. To je jeden z důvodů, proč hodláme dát vše do pořádku a vyplňovat neschopenky pouze pacientům, které sami léčíme," vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. O tom, že si pacienti mají nechat vypsat neschopenku u specialisty, který je ošetřil, se dozví z plakátů v ordinacích svého lékaře. 

Elektronickou neschopenku zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) od začátku příštího roku. Bohužel ale tato e-neschopenka dosud nefunguje a nebylo možné ji v praxi vyzkoušet. Od začátku roku tedy hrozí řada problémů. I přes převedení neschopenky do elektronické formy počítá nový systém s tiskem jedné její části (velký papír formátu A4). Lékař v rámci tzv. elektronizace do něj bude ručně psát propisovací tužkou návštěvy příštích kontrol, případně změny v době vycházek, a určitě se najde někdo, kdo bude vyžadovat i razítko. Ty stejné údaje pak bude muset vyplňovat také elektronicky. Formulář by měl podle zástupců ČSSZ sloužit pacientovi například při prokázání se případným kontrolám. "Podle nás je to zbytečné. Hlavním smyslem elektronizace bylo snížit administrativní zátěž, což tento model nesplňuje. Kontrola, která navštíví nemocného, přece ví, že je v pracovní neschopnosti - jinak by za ním nešla - tak k čemu by měla chtít vidět ještě papírový doklad?" ptá se doc. Býma. 

Původní návrh, který praktičtí lékaři prosazovali, počítal s plnou elektronizací. Pacient by formou SMS dostal kód, který by mu umožnil přihlásit se do aplikace, a svoji neschopenku tak mít kdykoli k dispozici a též takto informovat svého zaměstnavatele. Lékaři navíc očekávali, že se s novým systémem zbaví také potvrzování trvání dočasné pracovní

neschopnosti neboli lístku na peníze, který považují za překonaný. "Nerozumím tomu, proč bychom se administrativního nešvaru v podobě lístku na peníze nemohli zbavit. Dokud nezadám do systému, že neschopenka skončila, je logické, že stále trvá. Původní smysl, který lístek na peníze měl, se s elektronizací vytrácí," doplňuje MUDr. Šonka. Návrh praktických lékařů u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) neprošel. 

V souvislosti s elektronizací upozorňují lékaři na další problém, který historicky přetrvává - čas, který lékaři věnují vypisování neschopenek, nikdo neplatí. To by mělo být úkolem MPSV, které lékařům ukládá povinnost neschopenky vyplňovat. Ministerstvo se však k placení této činnosti staví negativně. Pokud lékaři ale neschopenku nevypíší, hrozí jim vysoká pokuta.
Hubení, nekuřáci a mimopražští nejlépe dodržují léčbu

Praha, 5. 12. 2019 - Zapomněl jsem, cítím se zdravá, léky mi nedělají dobře - tak zní nejčastější výmluvy pacientů, proč nedodržují doporučenou léčbu. Průzkum mezi pětistovkou diabetiků, lidí s vysokým cholesterolem a tlakem a ve stovce ordinací praktiků a internistů iniciovala společnost Teva Pharmaceuticals v rámci Týdne adherence. K nedodržování léčby předepsané lékařem se přiznala polovina dotázaných. Ochota spolupracovat a dodržovat doporučení lékaře (adherence) je přitom pro úspěšnou léčbu klíčová.

Dotazník mezi 510 pacienty praktických lékařů a internistů ukázal, že nejvíce lidé bojují s dodržováním diety a cvičením. V polovině případů neberou pravidelně své léky, tak jak mají. Buď na ně zapomínají, nebo je neužívají, protože se bez nich cítí dobře. Podle MUDr. Igora Karena, praktického lékaře ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, jsou největšími "hříšníky" diabetici II. typu, lidé s vysokým krevním tlakem a cholesterolem. Jejich nemoc totiž nebolí, zato jim to "spočítá" v podobě těžkých zdravotních komplikací později. "Snažím se vždy pacientům vysvětlit, že léčba je běh na dlouhou trať a že je opravdu důležité, aby ji dodržovali poctivě. Ukazuji jim výsledky krevních testů a to, jak se zhoršily, když léky neberou. Musí si uvědomit, že i když je nyní nemoc nebolí, mohou na ni v budoucnu dokonce i zemřít," říká MUDr. Igor Karen.

Dotazník mezi pacienty ukázal, že pro ženy - chronické pacientky - je nejobtížnější pravidelně cvičit a hubnout, pro muže je problémem abstinence, kouření a dieta. Předepsanou léčbu nejlépe dodržují hubení, nekuřáci a lidé, kteří nežijí v Praze. Potíže s adherencí mají nejvíce lidé mladší 40 let. "Mladí lidé si často možnost vzniku závažných onemocnění a jejich komplikací nepřipouští a své zdraví zanedbávají. Snaží se budovat kariéru, starají se o rodinu a na sebe nemyslí. Nemoc na sebe ale dříve či později upozorní," vysvětluje MUDr. Marcela Szabó, diabetoložka a členka výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP. 

Lékaři se shodují v tom, že si pacienti dostatečně neuvědomují rizika svých nemocí. Důležité je vysvětlování ze strany lékařů. "Je potřeba, aby sám lékař věřil, že je léčba účinná, a přesvědčil o tom i pacienta. Pomáhá například, když nemocnému vysvětlíme, že lék testovalo v klinické studii tisíce lidí a jeho pozitivní účinek se prokázal u drtivé většiny z nich. Na tento silný argument pacienti většinou reagují pozitivně," říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, předseda České internistické společnosti ČLS JEP a doplňuje: "Bohužel se často setkáváme s tím, že si pacienti najdou nepodložené informace na internetu, kterým věří více. Snažíme se dezinformace vyvracet, ale je to mnohdy velmi obtížné." O tom, jak podpořit adherenci pacientů, diskutovali na konci října lékaři, lékárníci, zástupci zdravotních pojišťoven i ministerstva zdravotnictví u kulatého stolu, který zorganizovala společnost Teva Pharmaceuticals. Jeden ze způsobů, jak zlepšit adherenci u pacientů trpících diabetem II. typu, vysokým krevním tlakem či cholesterolem, vidí v moderních technologiích. Mobilní aplikace by například pacientům připomínaly, aby si vzali své léky. Diabetici si už nyní mohou díky chytrému telefonu hlídat svůj jídelníček. Pomoci k lepší adherenci by měl podle odborníků i tzv. lékový záznam. Důležitá je také spolupráce lékárníků. Podle předsedy Sekce

nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP Mgr. Michala Hojného může lékárník odhalit, jestli pacient léky správně užívá. "Stačí pár otázek a zkušený lékárník odhalí, jestli pacient dodržuje adherenci, nebo ne. Může ho také motivovat například k pravidelnému měření krevního tlaku," říká Mgr. Michal Hojný a dodává: "Lékárník může ke zlepšení adherence dobře využít také inovativní obaly některých léků, které jsou přehledné a mají jasné místo na poznámku, kdy lék brát."

Správnou komunikaci mezi pacientem a lékárníkem ukazuje také nové video o adherenci, které připravila společnost Teva Pharmaceuticals. V dalších nahrávkách představuje nejčastější výmluvy pacientů i to, jak je řešit.  Videa jsou dostupná na: https://www.youtube.com/channel/UCh4QIf74AfjzroqnDb7HCAQ. Další tipy, jak správně dodržovat adherenci, najdou pacienti na webu https://www.teva.cz/o-adherenci


České páry často neví, do kdy založit rodinu

O limitech početí by je měli informovat i lékaři

Praha, 5. 12. 2019 - Ženy nejsou dostatečně informované o své plodnosti. Řeší ji většinou až v momentě, kdy mají s početím problémy. Komplikace jsou přitom velmi často způsobeny právě tím, že nemají dost pravdivých informací, řada z nich například nezná biologické limity reprodukce. Problémy s početím má průměrně jeden ze šesti českých párů. Včasné a správné informace o plodnosti přitom partnerům pomohou naplánovat založení rodiny na vhodnou dobu. Podle lékařů by se s edukací mělo začít co nejdříve, ideálně hned počátkem dospělosti.

"Gynekolog by měl mít přehled, zda žena plánuje otěhotnět, nebo naopak o dítě v dohledné době nestojí. Na základě tohoto rozřazení jí může nabídnout adekvátní péči a především informace. Bohužel k této komunikaci mezi pacientkami, gynekology, ale také praktickými lékaři podle našich zkušeností dochází jen výjimečně," říká MUDr. Tomáš Bagócsi z reprodukční kliniky Reprofit. Gynekologové nebo praktičtí lékaři by proto měli s ženami - svými pacientkami - plodnost řešit nejpozději ve 25 letech, aby zajistili jejich plnou informovanost a zabránili dezinformacím z jiných zdrojů. Realita je taková, že páry často mateřství odkládají až za své biologické hranice, protože mají o plodnosti zkreslené informace. "Spoléhají, že pokud se jim nepodaří ve vyšším věku otěhotnět přirozeně, využijí možnosti asistované reprodukce (IVF). Od reprodukčních klinik pak čekají zázraky. Přitom třeba ve 42 letech je šance na otěhotnění i s pomocí IVF přibližně jen kolem 10 %," říká ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál. Nedobré povědomí o plodnosti se netýká pouze žen, ale i mužů. Podle MUDr. Bagócsiho mají často právě oni hlavní slovo při rozhodování o založení rodiny. "Na základě řady zahraničních průzkumů víme, že přibližně polovina mužů neví, kdy reálně klesá plodnost ženy. Myslí si, že plodné období trvá mnohem déle," vysvětluje MUDr. Bagócsi. Nejplodnější jsou ženy ve věku 21 až 24 let. Poté plodnost začíná postupně klesat. Pokles se zrychluje po třicítce a po překročení 35 let věku již klesá plodnost rapidně. "Odkládání rodičovství vidíme i na počtu dětí, které se rodí. V Česku se průměrně rodí přibližně 1,6 dětí. Abychom nevymírali, je potřeba, aby páry měly v průměru alespoň dvě děti. Lidé třeba touží po více dětech, ale když založí rodinu až v pozdním věku, tak na další potomky prostě nezbývá čas. Druhé a třetí děti už se párům často nedaří," říká MUDr. Štěpán Machač z kliniky Reprofit. 

Problémy s neplodností se netýkají pouze starších žen. U dam mezi 20 a 30 lety může problémy naznačovat například nepravidelný menstruační cyklus, ochlupení mužského typu (například na horním rtu nebo na hrudi a břiše), slabá, nebo naopak příliš silná a bolestivá menstruace. Potíže se rozhodně nevyplatí podceňovat. Ženy by je proto měly konzultovat se svým gynekologem. U mužů představuje rizikový faktor třeba kouření, prodělané urologické záněty, křečové žíly na varlatech nebo porucha sestupu varlat v dětství. "Muži, kteří patří do některé z rizikových skupin, by si měli nechat udělat spermiogram. Je to rychlé a jednoduché vyšetření. Na základě výsledků mohou lépe naplánovat založení rodiny, aniž by byli v budoucnu nemile překvapeni," říká MUDr. Bagócsi.


Roste počet lidí se záněty střev, i těch, kteří nesnáší lepek

Stovky expertů na největší orgán v těle jedou do Prahy - na svůj největší kongres

Praha, 18. 11. 2019 - Krvácení z konečníku, průjmy, bolesti břicha, hubnutí, časté nucení na stolici - to jsou časté příznaky střevních zánětů. Každý rok si vyslechne diagnózu asi 2 000 Čechů, dalších přibližně 7 600 ročně se od lékaře dozví, že má rakovinu tlustého střeva nebo konečníku. Zatímco úmrtnost na tento typ rakoviny kvůli účinnému screeningovému programu za posledních 10 let v ČR klesla o třetinu, počet lidí se střevními záněty každoročně o 4-5% vzroste.  V tuzemsku nyní žije asi 55 000 lidí s nějakou formou střevního zánětu. Jen u Crohnovy choroby se za posledních 12 let zvedl počet nemocných ze 14 000 na 27 000. Nejenom toto budou řešit stovky odborníků na trávicí trakt - gastroenterologů - kteří se v těchto dnech sjíždí z Česka i Slovenska do Prahy na svůj největší 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. "Díky screeningovým programům se nám podařilo seskočit z nelichotivého 1. na 26. místo v úmrtnosti na rakovinu kolorekta ve světě, ale roste nám počet těch, kteří bojují se střevními záněty. Zvyšuje se také množství lidí, trpících celiakií. Je jich dvakrát více než před 20 lety tedy 60 000. Vše má, kromě genetických faktorů, společný jmenovatel - životní styl. Kondice střeva se přímo odráží na zdravotním stavu celého těla," říká prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., prezident gastroenterologického kongresu a místopředseda České gastroenterologické společnosti (ČGS). "Důvodem růstu výskytu střevních zánětů, mezi něž patří Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, jsou důsledky změn životního stylu, stravování a životního prostředí, ve kterém žijeme. Zvyšuje se spotřeba antibiotik, které prostředí střeva, jako centrály veškeré imunity, neprospívají. Stresujeme se mnohem více a také se stravujeme potravinami, bohatými na různé chemikálie," vysvětluje prof. Lukáš vzestup nemocnosti. Střevní záněty postihují stále více mladší ročníky - platí to zejména u Crohnovy choroby, kde se obvyklé věkové rozmezí pohybuje mezi 15-30 lety, ale v posledních letech není výjimkou výskyt u předškolních dětí a školáků, asi u 15-20 %. Nemocným pomáhá biologická léčba, která byla ještě před 6 lety velmi drahá, a tedy pro část potřebných zcela nedostupná. To se ale v posledních letech výrazně zlepšilo. "Situaci prospěl příchod biosimilárních přípravků, tedy nových verzí existujících biologických léků, u nichž vypršela patentová ochrana. Protože cena biosimilars byla řádově nižší a měly potvrzené stejné vlastnosti jako originální biologické léky, začali jsme je u střevních zánětů ve velkém rozsahu používat. Úhradové ceny originálních a biosimilárních léků se zpravidla po revizi srovnají na stejnou úroveň. Nyní se cena pohybuje kolem 350 000 až 400 000 korun na 1 pacienta během jednoho roku léčby. To je třikrát méně, než před rokem 2013, a léčba je tak přístupná většímu počtu pacientů. Kvůli vyšší cenové flexibilitě výrobců biosimilars je pro centra, která se léčbou střevních zánětu zabývají, zpravidla výhodné využít právě biosimilars," vysvětluje prof. Lukáš. Experti na trávicí trakt budou také mluvit o vzestupu počtu lidí trpících celiakií. Ta se projevuje například bolestmi břicha, nadýmáním ale i anemií či neplodností. Jediným lékem na toto autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k chronickému zánětu tenkého střeva, je celoživotní přísná bezlepková dieta. Pacienti za svou nemoc nemohou, nákladnou dietu jim přesto zdravotní pojištění nehradí. "Přispívají pouze určitým skupinám celiaků. Nejčastěji dětem a studentům. Je to jediná nemoc, která nemá úhradu jediné možné léčby ze zdravotního pojištění. Pacienti jsou odkázaní sami na sebe, i když za své onemocnění nemohou," říká doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Právě na úhradu léčby pacientů s celiakií upozorňuje nově vzniklá Pracovní skupina pro celiakii při ČGS. Nemoc se může projevit kdykoliv. Často se celiakie objeví již v dětství, projevit se ale může i v dospělosti. Velká část nemocných - kolem 80 %, přitom o celiakii vůbec neví. Onemocnění může být zaměněno za jiné poruchy trávicího ústrojí nebo být sdružené s dalšími nemocemi, například s cukrovkou nebo s autoimunitním zánětem štítné žlázy. Proto se celiakii často přezdívá "nemoc chameleon". Celiakii lze prokázat sérologickým vyšetřením u většiny pacientů z krve a odběrem vzorku sliznice tenkého střeva při gastroskopii. V dalších přednáškách se lékaři budou věnovat endoskopii jako léčebné metodě, a také nedostatečné úhradě výkonů, které provádí moderními endoskopickými přístroji. "Ceny přístrojů jsou více než dvojnásobné a rozdíl v jejich kvalitě je podobný, jako mezi tlačítkovým a chytrým telefonem. Kalkulace zdravotních pojišťoven jsou 20 let staré. Zatímco cena původních přístrojů se pohybovala kolem 400 000 korun, moderní endoskop stojí obvykle přes jeden milion korun," říká doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda ČGS ČLS JEP.   Kongres zasvěcený největšímu orgánu v lidském těle, (kdyby se střevo rozložilo, zabralo by plochu fotbalového hřiště), začíná 27. a končí 29.11. v Praze.  Letos jej čeští gastroenterologové organizují ve spolupráci se Slovenskou gastroenterologickou společností. 

O České gastroenterologické společnosti (ČGS)

ČGS ČLS JEP je jednou z nejstarších odborných lékařských společností, založena byla 25.října 1945. U jejího zrodu stáli velikáni české medicíny jako: J. Pelnář, J. Charvát a Z. Mařatka. Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. V rámci ČGS pracují tři odborné sekce a čtyři pracovní skupiny. Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který poprvé vyšel v roce 1947 a v současnosti je hlavním oborovým periodikem třech odborných společností. ČGS každoročně pořádá kongres s mezinárodní účastí, kterého se standardně účastní více než 1000 odborníků. ČGS se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, které považuje za partnery své činnosti. Je pevně zakotvena v evropských a světových gastroenterologických organizačních strukturách. Více informací na www.cgs-cls.cz
Brňané na rodičovské nezahálejí. Na radnici rozjíždějí vlastní podnikání

Brno, 19. listopad 2019 - Každý rok se stovky českých maminek na rodičovské dovolené pustí do vlastního podnikání. Radní městské části Brno-střed se letos rozhodli pomoci rodičům s rozjezdem vlastního podnikání a podporují bezplatný kurz podnikání Podnikni to! na rodičovské.  Podnikavé maminky z Brna se rozhodly udělat na rodičovské dovolené první krok k vlastnímu podnikání. V rámci bezplatného kurzu Podnikni to! na rodičovské se učí hledat podnikatelské nápady, testovat potenciál vlastních projektů, rozvíjet je pod dohledem zkušené lektorky a řadě dalších dovedností, které využijí na samém začátku podnikání. Kurz vede Zuzana Hloušková z firmy Bamboolik, která sama začala podnikat právě na mateřské dovolené. "Před odchodem na mateřskou jsem pracovala ve velkém korporátu jako asistentka. Zatím nevím, zda mě i po návratu z rodičovské dovolené čeká ve stejné firmě nějaká další budoucnost. Osobně ale cítím, že na stejné pozici zůstat nechci, a uvažuji o rozjezdu podnikání jako virtuální asistentka. Kurz mi dal mnohé: odvahu se posunout, sebevědomí, že to snad zvládnu, a nástroje, abych si hned nenatloukla a vyhnula se počátečním chybám," líčí Martina Špačková, maminka na rodičovské dovolené z Brna. Ambicí autorů Podnikni to! není jen vyhledávat nápady, které mají potenciál vyrůst v globální startupy. Zapojit se může každý, třeba zájemce se zajímavým nápadem pro lokální podnikání nebo člověk s ambicí založit malý či středně velký podnik. Na svých projektech nyní pracují v prostorách radnice Brno-střed maminky, které uvažují například o založení živnosti v oblasti obchodu s kreativními sety pro děti, výtvarnými potřebami, výroby textilních výrobků z autorských látek, psychohygieny či projektové grafiky. "Zatímco klasické podnikatelské inkubátory podporují již rozběhlé firmy, my se zaměřujeme na takzvanou preinkubaci. Ta spočívá v podpoře jednotlivců s chutí podnikat, kteří mají často jen nápad, nebo o podnikání uvažují, ale nápad na vlastní projekt jim chybí," doplňuje autor projektu Podnikni to! Jakub Tížek.  V začátcích chybí podnikatelům potřebné postupy k rozvoji projektu a často také mají strach z prvních překážek. Nejčastěji se začínající podnikatelé obávají například nedostatku zákazníků, finančních prostředků či zkušeností. Jedno workshopové dopoledne je tak v rámci kurzu vyhrazeno na setkání s úspěšnými podnikateli, kteří se podělí o své příběhy a zkušenosti nejen ze začátku podnikání. "Tento Den s profíky se uskutečnil v úterý 19. listopadu a zúčastnila se ho například Kateřina Kopová z Hustopečské mandlárny nebo spoluzakladatel portálu Toprecepty.cz Libor Hoření," uvádí Zuzana Hloušková.  Pro velký zájem maminek se kurz podnikání pro rodiče letos v Brně pořádá již podruhé. Na podzim tuto aktivitu podpořila také radnice městské části Brno-střed. "Projekt Podnikni to! rozšířil pestrou nabídku akcí a aktivit, které pro mladé rodiny v městské části Brno-střed chystáme nebo podporujeme. Projekt orientující se na rodiče na rodičovské dovolené, který by je připravil na jejich opětovný vstup na trh práce, přitom doposud v naší nabídce chyběl. Pomocí preinkubace chceme i nadále podporovat tuto skupinu obyvatel města," dodává Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed.


Plicní lékaři vedou s CHOPN lítý boj

Spolupracujícím nemocným kuřákům se otevřely dveře k moderní léčbě

Praha, 14. 11. 2019 - Naděje svítá těm, kteří mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), ale dosud nepřestali kouřit. Pokud spolupracují a kouření postupně omezí, mohou jim plicní lékaři předepsat moderní léky. Na ně zatím pacienti-kuřáci nedosáhli. V tuzemsku se to týká přibližně 45 000 z celkem 300 000 pacientů, kteří se s CHOPN léčí. Na plicní nemoc upozorňují plicní lékaři ve Světový den CHOPN, jenž letos připadá na 20. listopadu. "Všichni pacienti, kteří absolvovali intervenci proti kouření tabákových výrobků a pro odvykání kouření, užívají léky dle pokynů lékaře a snižují počet vykouřených cigaret, se nově zařazují do kolonky spolupracující kuřák a otevírají se jim dveře k moderní léčbě. Většina z nich nedokáže ze dne na den přestat kouřit - závislost na nikotinu lze přirovnat k závislosti na heroinu. Když vidíme, že se pacient snaží, proč bychom jej měli nechat se dusit?" říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně ČPFS a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. S nedostatkem vzduchu totiž pacient s CHOPN bojuje každý den a podle plicních expertů mu moderní léky umožní nabrat dech a bojovat jak s nemocí, tak se závislostí. "Kromě toho nebudou tak často, nebo dokonce vůbec muset do nemocnice s výrazným zhoršením příznaků (exacerbací), kde pak podstupují dražší léčbu včetně například pobytu na jednotkách intenzivní péče. Pacienti s diabetem II. typu také dostávají léky, i když kouří nebo nedodržují dietu, podobně lidé s infarktem. Nevidíme důvod, proč by lidé s CHOPN, kteří se navíc snaží, měli být výjimkou," dodává prof. Vašáková.  Odborníci odhadují, že zatímco 300 000 lidí se s CHOPN léčí, dalších 300 000 o nemoci neví. "Potýkají se s chronickým kašlem, únavou, zadýchávají se, ale k lékaři nejdou. Pro ně pořádáme každoročně veřejná měření v obchodních centrech, organizujeme den otevřených ambulancí u plicních lékařů po celé republice, který letos připadne na 20. 11., podporujeme screeningové akce. Zkrátka vyhlašujeme boj na všech frontách," říká MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN). Podle něj je CHOPN nejčastější příčinou transplantace plic - ročně jich lékaři provedou 42-44, 36 % z nich kvůli CHOPN.  ČOPN celoročně učí ty, kteří nemoc mají, správně používat inhalátory s léčivem. "Přibližně u poloviny pacientů se potkáváme s tím, že je neumí správně používat," komentuje MUDr. Kos. To ostatně potvrzuje unikátní průzkum Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, na kterém spolupracovala se 14 největšími plicními centry v republice a farmaceuty. "Správně léky inhaluje pouhých 40 % pacientů ze 700 sledovaných. U 60 % tak léky nemají šanci působit. My pak zbytečně předepisujeme stále dražší preparáty," říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vědecký sekretář ČPFS. Jeho tým rozdělil použití práškových a aerosolových inhalátorů na pět základních kroků. "Největší slabiny jsme objevili v okamžiku, kdy má pacient co možná nejvíce vydechnout předtím, než inhaluje lék, což velmi často nedělá. Zejména pro starší ročníky je správné užívání inhalátoru složité a mnohdy připomíná gymnastické cvičení. Instrukce, které dostali před dlouhou dobou, se jim slévají, často užívají různé formy léků stejně, byť se například aerosolový inhalátor používá úplně jinak než práškový," vysvětluje doc. Koblížek nutnost kontroly správného užívání léku.  Přestože se CHOPN týká v drtivé většině kuřáků a lidí nad 50 let, poslední dobou se objevují pacienti mladší 40 let. "Roste nám generace lidí, kteří se narodili předčasně a jejich plíce se nestačily řádně vyvinout. U nich hrozí vznik CHOPN dokonce i v pubertě," varuje doc. Koblížek. "Přibližně každý dvanáctý novorozenec se narodí předčasně. Tato skupina má 40% riziko rozvoje dlouhodobého postižení respiračního systému. Nedovyvinuté plíce jsou oslabené a náchylné k plicním nemocem, jako je CHOPN." Plicní lékaři se snaží snížit úmrtnost a výskyt CHOPN všemi prostředky. Nyní například běží pilotní screening, na němž spolupracují s praktickými lékaři - vše pod taktovkou Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Už v první fázi je jasné, že téměř třetina lidí, kteří dosud prošli kontrolou, má CHOPN a dalších 28 % jiné postižení plic. Pneumologové také tradičně lidem otevírají dveře 76 svých ambulancí, a kromě toho je možné si ve vybraných termínech nechat zkontrolovat plíce v obchodních domech u stánku ČOPN. Loni přišlo 1 480 zájemců, u 22 % z nich našli lékaři změny plicních funkcí.  

Kde se letos měří v čase od 12 do 19 hodin:

Hradec Králové, AuPark - 18. 11. 

Praha, OC Nový Smíchov - 19. 11.

Olomouc, Galerie Šantovka - 20. 11. 

Ústí nad Labem, OC Forum - 21. 11.

Kromě toho budou 20. 11. zpřístupněny ambulance vybraných plicních lékařů, seznam je na stránkách www.pneumologie.cz a www.copn.cz. Přednáškový den na téma CHOPN začne v Lékařském domě v Praze od 9 hodin dne 22. 11. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecného povědomí o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlepšení situace pacientů se závažnými plicními nemocemi. Od roku 2019 se věnuje i pacientům s rakovinou plic. Odborně činnost ČOPN garantuje odborná společnost (ČPFS). Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz.  Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí včetně tuberkulózy po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie. Hlavními směry odborného zaměření těchto oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jedním z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz. 


Nedělejme děti babičkám - říkají experti. Biologický limit mateřství je podle lékařů mezi 45 a 46 lety

Praha, 6. 11. 2019 - Halle Berry, Janet Jackson nebo Brigitte Nielsen- celebrity inspirující ženy po celém světě nejen v módních trendech, ale někdy i v pozdním zakládáním rodiny. Herečka Bridgitte Nielsen známá z filmů Rocky nebo Policajt z Beverly Hills porodila dceru až v 56 letech. Janet Jackson v 50 a Halle Berry ve 47 letech. Lékaři však varují - medicína dokáže zázraky, ale je důležité znát své nejen biologické hranice. Nechceme dělat děti babičkám - říkají. V Česku může žena podstoupit IVF nejpozději ve 49 letech.

"Podle mého názoru je biologický limit mateřství mezi 45 a 46 lety. Hranici asistované reprodukce bych proto určitě neposouval. Má ale smysl posunout věk, u kterého proplácí umělé oplodnění pojišťovna," říká MUDr. Štěpán Machač. Průměrný věk prvorodiček se v České republice přehoupl přes 30 let. Zvyšuje se i věk těch, kteří vyhledají specialisty na umělé oplodnění. V klinice Reprofit se oproti loňsku zvýšil o téměř jeden rok na 37 let. Počet dětí, které se v Česku rodí, naopak klesá. "Společenský trend je rodičovství odkládat a dětí se rodí málo. Později rodí nejen ženy, které mají problém s početím a podstupují umělé oplodnění, ale i ty, které otěhotní přirozeně," vysvětluje ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál. Podle něj by se proto měla změnit vyhláška, jež umožňuje umělé oplodnění proplácet. Dříve pojišťovny hradily IVF ženám do 40 let. Nyní jen do věku 39 let. Odborníci proto usilují, aby se hranice posunula zpět na 40 let. "Nemůžeme ignorovat společenský trend, lidé chtějí děti v pozdějším věku. Navštěvují nás ženy, které mají mezi 39 a 40 lety a pokoušejí se otěhotnět. Léčba je v tomto věku relativně úspěšná. U žen starších 40 let už vidíme znatelný pokles úspěšnosti. Hranici bych proto dál neposouval. Ten jeden rok by ale řadě žen pomohl," říká MUDr. Štěpán Machač. "Žena kolem 40 let je na vrcholu života. Zpravidla ví, co chce, a je na dítě připravená jak emočně, tak materiálně. Rozhodně nejde o žádnou babičku. Musíme si uvědomit, že se prodlužuje i kvalita života a ženy se dožívají 80 let," připomíná MUDr. Machač. Biologický limit mateřství je podle něj mezi 45. a 46. rokem, plodnost však s věkem prudce klesá. Podle zahraničních studií je jedna léčba asistované reprodukce úspěšná pouze u 10 % žen starších 42 let. Páry odkládají rodičovství z nejrůznějších důvodů. Ať už kvůli kariéře, studiu, cestování nebo hledání vhodného partnera. Podle MUDr. Machače reprodukční kliniky často vyhledávají ženy, které již děti mají, ale s novým partnerem chtějí založit druhou rodinu. "Rozhodně bych netvrdil, že děti starších rodičů trpí. Naopak, děti mladých rozvedených párů a matek samoživitelek mohou strádat a často je vychovávají skutečně jejich babičky." Páry často vyhledávají reprodukční kliniky opakovaně a chtějí více potomků. Úhrada pokusů o umělé oplodnění se ale ženám sčítá. Na všechny děti proto mají pouze čtyři pokusy. Další si musí již zcela hradit. "To, že pojišťovna proplácí pouze čtyři pokusy u jednoho dítěte, je v pořádku. Šance otěhotnět po třech až čtyřech cyklech totiž rapidně klesá. Přijde mi ale nefér, že se pokusy sčítají, když se žena snaží o další potomky. Nemáme v Česku tolik dětí, abychom si mohli dovolit budoucí maminky odrazovat od dalších potomků," říká Jonáš Vokřál.


Pilotní screening odhaluje jednu plicní nemoc za druhou

Více než polovině kontrolovaných nefungují plíce dobře

Praha, 31. 10. 2019 - Téměř třetina lidí, kteří dosud prošli kontrolou při pilotním screeningu, má chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Dalších 28 % jiné postižení plic, nejčastěji chronickou bronchitidu. Důvodem screeningu, při kterém praktičtí lékaři posílají svoje rizikové pacienty za plicními lékaři, je najít co nejvíce lidí, kteří mají CHOPN a neví o tom. Akci odstartovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a během dvou let chce docílit vyšetření 7 000 rizikových Čechů. 

"Překvapilo nás, jak je číslo záchytu plicních nemocí vysoké. Normální plicní funkce mělo dosud jen 40 % vyšetřených," říká PhDr. Karel Hejduk z Národního screeningového centra ÚZIS. Programem zatím prošlo 250 lidí, zapojilo se 66 ordinací praktických lékařů a 27 pneumologických ambulancí. Dosud se nechalo vyšetřit více mužů - 59 %, průměrný věk pacientů je 56 let.  Onemocnění CHOPN v Česku ročně stojí život 3 500 lidí. Fatálním následkům se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. Právě rychlé odhalení nemoci umožní efektivnější léčbu, což by mohlo zkvalitnit život nemocných a snížit úmrtnost na tuto plicní nemoc. Podle zapojeného praktického lékaře MUDr. Norberta Krále ze Společnosti všeobecného lékařství (SVL) to v praxi funguje tak, že praktik vytipuje ve své kartotéce pacienty, kterým je 40-69 let, kouří průměrně jednu krabičku cigaret denně po dobu deseti let, zadýchávají se při klidné chůzi do schodů nebo při rychlejší chůzi po rovině. Ty pak pošle ke "spřátelenému" plicnímu lékaři a ten je vyšetří na přítomnost CHOPN. Podle Hejduka každý zapojený plicní lékař úzce spolupracuje se 4-5 praktickými lékaři ve stejném kraji. "Pacient, který splňuje kritéria, ale může oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu přímo, dle místa svého bydliště. Tedy i v případě, že se jeho praktický lékař projektu neúčastní," vysvětluje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který je zároveň odborným garantem projektu. Do projektu se nejčastěji zapojují praktičtí lékaři z Prahy a Středočeského kraje, u plicních lékařů vévodí Praha, Jihočeský kraj a Vysočina. Seznam zapojených plicních lékařů zveřejnil ÚZIS na stránkách https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/index.php?pg=zapojena-pracoviste. Národní screeningové centrum ÚZIS na něm spolupracuje s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) a praktickými lékaři ze SVL. "Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli naši kolegové CHOPN u 10-25 % účastníků," dodává doc. Koblížek. Ve světě se roční úmrtnost na CHOPN šplhá ke třem milionům. Největším nebezpečím pozdě diagnostikované CHOPN je akutní exacerbace (výrazné zhoršení příznaků), která je spojena se zvýšením rizika smrti či invalidity. "Léčba exacerbace CHOPN je pro zdravotní systém velmi nákladná a stojí tisíce korun na pacienta. Zbytečně tak zatěžuje zdravotní systém, protože většině těchto příhod by se dalo vhodnou a včasnou léčbou předejít. Každá taková příhoda navíc snižuje plicní funkce konkrétního pacienta," doplňuje doc. Koblížek.  V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, více mužů než žen. Odborníci odhadují, že dalších přibližně 300 000 o své nemoci neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma nebo její projevy ignorují. CHOPN mají z 80 % kuřáci. Pilotní projekt, financovaný Evropským sociálním fondem (operačním programem Zaměstnanost), ověří, zda by mohl být tento screening v budoucnu zaveden v České republice celoplošně. 

O Národním screeningovém centru ÚZIS

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se například chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), diabetické retinopatie, kritických vrozených srdečních vad u novorozenců či nádorových onemocnění. V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a svoji činnost realizuje za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.


Rotaviry ročně potrápí tisíce dětí a jejich rodičů

Kvůli dehydrataci končí každé desáté v nemocnici

Praha, 4. 11. 2019 - Opakované zvracení, průjem, horečka - to jsou typické příznaky rotavirové infekce, kvůli které přibližně jedno z deseti dětí končí v nemocnici - nejčastěji v kojeneckém, batolecím a předškolním věku. Virová infekce je umí i v řádu hodin připravit o tekutiny a natolik oslabit, že je nutné podávat infuze, aby tělo získalo sílu s infekcí bojovat. Léčit lze jen příznaky, jedinou ochranou před rotaviry je preventivní vakcína, kterou je dětem možné podat pouze v rozmezí od šesti týdnů do šesti měsíců, přitom první dávku by dítě mělo dostat od 6 do 12 týdnů. "S rotaviry se v ordinacích setkáváme poměrně často - jsou vysoce nakažlivé a pro malé děti mohou být nebezpečné. Protože jde o virovou infekci, léčíme pouze projevy jako horečku nebo se snažíme zastavit zvracení, průjem. Bohužel většinou - zvlášť malé děti - končí v nemocnici, protože do nich rodiče nemohou dostat tolik tekutin, aby zabránili dehydrataci," říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Ročně skončí v nemocnicích asi 4 000 dětí do pěti let, přibližně 30 000 dětí projde léčbou ambulantní. Vakcínu proti rotavirům, která se dětem podává ve formě sladkého roztoku do úst, pojišťovny nehradí, rodiče o ní většinou projeví zájem, když už jejich první dítě infekci prodělalo a skončilo kvůli ní na nemocničním lůžku. "Tomu se chce vyhnout každý rodič," říká MUDr. Hülleová. Odborníci odhaduji, že v případě, že by se začalo s plošným očkováním jako v jiných zemích, pak by již druhý rok byla proočkována polovina, a do pěti let většina dětí v nejvíce rizikovém věku.

Že jsou rotaviry nejčastější příčinou dehydratace a důvodem proč děti končí v nemocnici potvrzuje infektolog MUDr. Peter Mikolášek z Kliniky dětských infekčních nemocí Dětské nemocnice v Brně. Podle něj nelze příliš předvídat, jaký průběh může tato infekce u dětí mít. "Některé děti ji zvládnou bez větších obtíží a nemoc je imunitně posílí, ale některé zkrátka nemoc natolik zdevastuje, že je potřeba aby strávily několik dní u nás na oddělení, abychom jim zkorigovali vnitřní prostředí a doplnili tekutiny infuzní cestou. Samozřejmě tato zkušenost není příjemná ani pro ně, ani pro rodiče. Musíme jim zavést infuzi do žíly, což může být u úplně malých dětí obtížné, a někdy se zavedení infuzní kanyly podaří až na několikátý vpich. Současně jim odebíráme krev kvůli základním vyšetřením. Rodiče chtějí být většinou s dětmi, ale když mají druhé doma nebo neúplné rodinné zázemí, bojují s tím, kde mají být dříve," popisuje praxi MUDr. Mikolášek. Rozhodnutí o tom, zda dítě ochránit vakcínou, leží podle něj především na rodičích a jejich zhodnocení situace - například podle toho, jaké mají rodinné zázemí nebo kde žijí a jak daleko mají do nejbližšího zdravotnického zařízení. "Očkování rozhodně doporučujeme dětem oslabeným jinou nemocí, například různými vrozenými onemocněními nejen zažívacího traktu, syndromem krátkého střeva, potravinovými alergiemi, či nedonošeným dětem, pro něž by průběh mohl být výrazně horší," doplňuje infektolog.  Česká vakcinologická společnost doporučuje očkování všem zdravým kojencům v ČR, a doporučuje i očkování nedonošených dětí. Rotavirová infekce je vysoce nakažlivá, přenáší se dotykem, orálně, ze stolice, ale je možná i vzduchem, a v drtivé většině onemocní celá rodina. Nejvíce případů rotavirových infekcí lékaři evidují v únoru až květnu. "Tato infekce probíhá většinou v délce dva až sedm dní. Pokud je její průběh závažnější, dokáže dítě odvodnit i za několik málo hodin a způsobit tak těžkou dehydrataci s rozvratem vnitřního prostředí. Rodiče by určitě neměli váhat a raději dítě přivézt," apeluje MUDr. Mikolášek. Nákaza se rychle šíří i na dětských odděleních, v mateřských školkách či jeslích. "Výjimečně se může stát, že i přes očkování dítě rotavirovou infekcí onemocní - její průběh je ale vždy mírnější, jen raritně s nutností hospitalizace," doplňuje MUDr. Mikolášek. Lékaři odhadují že proti rotavirové infekci je v Česku naočkovaných přibližně 16 % dětí.  V Evropě umírá kvůli rotavirům ročně kolem 230 dětí mladších pěti let, 87 tisíc je hospitalizováno a 700 tisíc dětí tohoto věku je ročně ambulantně ošetřeno. Světová zdravotnická organizace zařadila prevenci rotavirových onemocnění mezi své priority v globálním očkovacím akčním plánu do roku 2020. Plošné očkování zavedlo 14 evropských zemí, například Rakousko, Nizozemí, Německo či Itálie. Česká republika mezi těmito zeměmi není. V Belgii došlo po zavedení plošného očkování proto rotavirům k poklesu komplikací této infekce o 75 %, podobně jako v Rakousku. Ve Finsku data ukazují, že bezplatné očkování proti rotavirům zapříčinilo snížení počtu dětí, vyžadujících nemocniční léčbu, o 93 %. 


Chřipka ročně zabije až dva tisíce lidí 

Nejúčinnější prevencí je očkování

Praha, 23.10. 2019 - Vysoká horečka, zimnice a velká únava - to jsou nejčastější příznaky chřipky. Na její komplikace ročně v České republice zemře až dva tisíce lidí. Je to čtyřikrát více než u dopravních nehod. Onemocnění si nevybírá, nakazit se mohou děti i dospělí. Epidemie chřipky v Česku propuká obvykle začátkem roku. Očkovat by se ale lidé měli už nyní. Na vakcinaci v některých případech přispívají pojišťovny, nebo ji dokonce plně proplácí.  

Proti chřipce očkují lékaři od konce září do poloviny prosince. Chřipková epidemie totiž začíná většinou až začátkem nového roku, takže pacientovi nehrozí, že by se nakazil ještě před očkováním. "Prosinec už je ale nejzazším termínem. Jestliže má být organismus proti chřipce imunní, musí si po vakcinaci nejprve vytvořit protilátky. Trvá to obvykle dva týdny," říká MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČSP JEP a dodává: "Očkování proti chřipce bych doporučil všem. Virem je totiž ohrožen úplně každý, můžeme očkovat děti starší šesti měsíců i seniory."

Chřipku často lidé zaměňují za běžnou virózu, na tu ale na rozdíl právě od chřipky lidé neumírají. Pacient trpící virózou má většinou rýmu, teplotu do 37,5°C, mírný kašel a je trochu unavený. U chřipky se teplota může vyšplhat až přes 40 °C. Nemoc provází velké bolesti kloubů i svalů a také silný kašel. Na rozdíl od virózy pacient nemívá rýmu, a naopak bývá velmi unavený. Skupinou, která je chřipkou nejvíce ohrožena, jsou právě senioři. Lidé starší 65 let mají navíc očkování proti této nemoci zdarma. Onemocnění, které přechází z člověka na člověka, je velmi nebezpečné také pro diabetiky, pacienty s chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin. I těmto lidem, stejně jako pacientům po transplantacích, hradí očkování zdravotní pojišťovny. 

Vakcinaci by ale podle MUDr. Igora Karena měli zvážit i lidé v produktivním věku. "Na chřipku může bohužel zemřít i jinak úplně zdravý člověk. Právě mladí lidé také nejvíc přispívají k šíření nemoci, ať už v kancelářích, nebo v hromadné dopravě. Pojišťovny na nepovinná očkování přispívají z fondu prevence," vysvětluje MUDr. Igor Karen. "Lidé mají občas strach z reakce na vakcíny. Za více než 20 let své praxe jsem se s alergickou reakcí na vakcinaci setkal pouze dvakrát. Jednou pacient řekl, že nemá na očkování alergii, ale když začal v ordinaci otékat, přiznal, že už se mu něco podobného jednou stalo. Důležité je proto vždy informovat lékaře předem." Nejčastěji se lékaři setkávají se zarudnutím v místě vpichu, což potvrzuje, že pacientova imunita funguje správně. Někteří lidé podle MUDr. Igora Karena odrazují ostatní pacienty od vakcinace a argumentují tím, že se sami nechali proti chřipce naočkovat, ale přesto onemocněli. "Taková tvrzení nejsou pravdivá. Někdy se může stát, že se pacient nechá očkovat proti chřipce a má začínající známky virózy, která poté může proběhnout se všemi příznaky, nicméně musím podotknout, že ani tito lidé nikdy neumřeli na komplikace na rozdíl těch, kteří se nenechali očkovat." Nejúčinnější prevencí proti chřipce je očkování. Posilování imunity a otužování pomůže při viróze, ale před chřipkou neuchrání. Stále více lidí se i přesto snaží posílit organismus s pomocí vitaminových koktejlů přímo do žil. Podle MUDr. Igora Karena to rozhodně není všelék.

"I ke mně do ordinace chodí lidé, kteří chtějí vysokou dávku vitaminu C do žíly. Některé výzkumy opravdu potvrzují, že vysoká koncentrace "céčka" dokáže povzbudit imunitní systém. Tato metoda není vhodná pro každého. Je to opravdu velká dávka vitaminu a pacient

musí splňovat určitá kritéria. Například musí být dostatečně zavodněný, aby nedošlo k poškození ledvin," říká MUDr. Igor Karen.

O SVL ČLS JEP

Společnost všeobecného lékařství (SVL) vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a k aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. SVL vydává a průběžně aktualizuje Doporučené postupy (celkem již přes 50) na diagnostiku a léčbu nejčastějších nemocí, které se vyskytují v populaci, například hypertenze, diabetes, metabolický syndrom apod. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10× ročně. Více informací na www.svl.cz. 


Stovky českých a slovenských pneumologů se sjíždí do Olomouce

Praha, 14. 10. - Dýchání a stres, novinky v léčbě plicní rakoviny, změna péče o tuberkulózní pacienty, rehabilitace přes obrazovku, první poznatky z projektu, který zkoumá cestu pacienta s rakovinou plic zdravotním systémem - to vše budou řešit stovky českých a slovenských plicních lékařů na XXI. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS), která se koná od 24. do 26. října v Olomouci.

"Plicní nemoci připraví ročně o život více než 10 000 Čechů, léčba těchto nemocí se šplhá do desítek milionů korun. Roste počet pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem, rakovinou plic u žen. Na druhou stranu dochází k prudkému vývoji medicínských poznatků a moderní léčby, díky kterým se daří udržovat nemoci lépe pod kontrolou. Věříme, že časem se z některých smrtelných plicních nemocí stanou chronické," říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., místopředseda ČPFS ČLS JEP. O pacientech s vážnými plicními nemocemi, jejich diagnostice a léčebných možnostech budou diskutovat špičky českého plicního lékařství a onkologie hned první kongresový den od 9. 30 hodin na sympoziu, těsně po slavnostním zahájení. 

Vůbec poprvé se také lékaři dozví průběžné výsledky projektu Lucas - prvního nezávislého projektu v ČR, který poskytne komplexní data o cestě pacienta s rakovinou plic zdravotním systémem. Měl by odpovědět na otázky typu: Jak rychle se dospělo k diagnóze? Dostává pacient tu nejlepší léčbu? Nečeká na ni příliš dlouho? "V databázi už máme data od 1 450 nemocných ze sedmi největších specializovaných center a další budou přibývat. Mimo jiné zjišťujeme, jak u nich zabírá léčba či jak dlouho trvala diagnostika nádoru. Zjišťujeme typy nádorů a jejich strukturu. Lucas nám umožní odhalit případné trhliny v systému," vysvětluje prof. Kolek. Ročně si diagnózu zhoubného nádoru plic vyslechne 4 478 mužů a 2 304 žen, karcinom plic je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. "Na nemoc se přichází pozdě, nádorů, které se dají vyoperovat je pouze mezi 10 a 15 %. Proto nyní jednáme o možnosti celostátního programu časné detekce, který bude spojen s kampaní podporující odvykání kouření," upozorňuje předsedkyně českých pneumologů prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. V České republice by se program mohl týkal až 390 000 vysoce rizikových osob. 

Na kongrese budou také slovenští plicní lékaři sdílet s českými kolegy zkušenosti s tuberkulózou. Na přetřes přijde chystaná změna vyhlášky, která by umožňovala u vybraných pacientů v Česku zkrátit dobu izolace a pobytu v nemocnici. Na Slovensku již domácí péče u pacientů s TBC funguje. 

Jak se dotýkají globální změny klimatu českých pneumologů, nastíní MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy ČPFS. "Klimatické změny mění výskyt nemocí - objevují se v místech, kde by je lékaři nečekali. Stoupá hladina oceánů, mizí území, lidé migrují tam, kde najdou obživu, a přinášejí s sebou infekce a nemoci, na něž stávající populace nebyla zvyklá. Český pneumolog tak může narazit na nemoc, jež se v ČR vůbec nevyskytuje. Teplotní změny zase mohou ztížit průběh chronických nemocí. Vedra ve velkých městech

například zvyšují úmrtnost pacientů s plicními chorobami, prachové či písečné bouře vedou k častějším exacerbacím," popisuje MUDr. Šterclová.

Svůj vlastní blok bude mít na kongrese CHOPN. Mluvit se bude mimo jiné o spolehlivých diagnostikách této nemoci, s níž se u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších asi 300 000 o své nemoci zatím neví. "Přesné stanovení diagnózy CHOPN není vždy správné. Zejména při základním vyšetření. Pro řádné potvrzení diagnózy a pro určení formy a rozsahu postižení je třeba podrobnější vyšetření v ambulanci plicního specialisty, včetně zobrazovacích metod, odběrů krve a hlenů. Zatímco diagnózu musí stanovit plicní lékař, na následné péči o lehčí pacienty by se mohl v budoucnu podílet praktický lékař, a pneumolog být k dispozici pro konzultace. Nákladná a komplikovaná péče o těžké formy CHOPN však zůstává u specialistů," říká doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Kongres českých a slovenských plicních lékařů končí v sobotu.

O České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně tuberkulózy. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o tuberkulózu zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.
Informace o HealthCare Institute

HealthCare Institute o.p.s. (založena r. 2006) je nezisková organizace, která v roce 2019 organizuje již 14. ročník středoevropské odborné konference "

Efektivní nemocnice" se zaměřením na strategii nemocnic. Tato konference se bude konat ve dnech 3. - 4. prosince 2019 v Praze. Mezi účastníky patří zřizovatelé a vrcholový management nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky a Slovenské republiky, včetně odborníků na management ve zdravotnictví ze států Evropské unie. Mezi další rozvojové projekty, které organizace HealthCare Institute o.p.s. realizuje, patří 14. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců 154 českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR" a 5. ročník průzkumu "Zdravotní pojišťovna roku", který hodnotí komunikaci 7 zdravotních pojišťoven (tj. národních plátců zdravotní péče) s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními. Realizuje také 11. ročník projektu "Barometr českého zdravotnictví mezi řediteli 154 nemocnic", který hodnotí stávající situaci v českém zdravotnictví. Od roku 2018 je tento projekt realizován také mezi řediteli slovenských nemocnic.

K dalším rozvojovým projektům patří celostátní průzkum "

Barometr českého zdravotnictví mezi pacientskými organizacemi", který hodnotí oblast poskytované nemocniční a ambulantní péče v České republice očima 150 pacientských organizací a rovněž pomáhá při komunikaci mezi pacienty a pacientskými organizacemi. Prostřednictvím projektu "Barometr mezi mediky (studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České republice)" zjišťuje, jaké množství studentů lékařských fakult v České republice plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v České republice a naopak jaké množství studentů je již rozhodnuto opustit Českou republiku a hledat pracovní nabídky v zahraničí. Od roku 2017 je tento projekt realizován také mezi studenty slovenských lékařských fakult. V návaznosti na projekt "Barometr mezi mediky" realizuje také celostátní projekt "Barometr mezi studenty zdravotnických škol (studenty středních, vyšších a vysokých zdravotnických škol v České republice)". Více informací: www.hc-institute.org


Lidé zjistí, jak staré mají cévy

Měření odhalí riziko mozkové mrtvice nebo srdečního infarktu 

Praha, 7. 10. 2019 - Jak staré mám cévy? Fungují mi dobře? Nehrozí mi infarkt nebo mrtvice? Nejenom na tyto otázky odpoví lékárníci všem, kteří navštíví tzv. Poradny cévního věku. Zájemci je od října najdou ve vybraných lékárnách po celé České republice.  Onemocnění srdce a cév jsou v čele s ischemickou chorobou srdeční a vysokým krevním tlakem zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v České republice. Představují i významný ekonomický problém - léčba pacientů s nemocemi srdce a cév stojí v tuzemsku systém veřejného zdravotního pojištění kolem 20 miliard korun ročně. Přitom z velké části lze těmto chorobám předcházet zdravým životním stylem. Když už lékař nemoc objeví a nastaví léčbu, je důležité, aby ji pacient dodržoval. "Vysoký krevní tlak nebo cholesterol nebolí, pacienti tak mají často pocit, že jim nic není. K lékaři buď vůbec nejdou nebo braní léků nepovažují za důležité. V mé ordinaci se s nedodržováním doporučené léčby setkávám u 20-30 % diabetiků, hypertoniků a pacientů s vysokým cholesterolem. Bohužel si neuvědomují, že si tím mohou takzvaně zadělávat na srdeční infarkt či mozkovou mrtvici," vysvětluje praktický lékař MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství. Lékárníci proto lidem od října nabízí možnost nechat si pomocí speciálního přístroje změřit stáří svých cév. "Stárnutí cév je spojeno s ukládáním tuku v jejich stěnách. Tím dochází k jejich tuhnutí a ztrátě pružnosti. Tento proces urychluje nezdravá strava, nedostatek pohybu, kouření či pití alkoholu. Čím tužší člověk cévy má, tím vyšší je u něj riziko srdečněcévního onemocnění," vysvětluje Mgr. Leona Štěpková z Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad Bílinou.  Měření cévního věku nebolí a probíhá podobně jako kontrola krevního tlaku. "Samotné vyšetření včetně rozhovoru s lékárníkem zabere přibližně 15 minut. Každý zájemce o měření dostane zprávu s výsledky. Pokud nejsou dobré, lékárník doporučí konkrétní úpravu životního stylu, případně návštěvu lékaře," doplňuje Štěpková. 

Při podobné akci v roce 2016 lékárníci cévní věk změřili 17 511 lidem a zjistili, že 75 % z nich stárnou cévy rychleji než oni sami. Největší zájem o měření projevili lidé nad 50 let, více se o své zdraví zajímaly ženy - přišlo jich 2x více než mužů. "Ženy se o své zdraví všeobecně starají více. Pokud už se k nám v minulosti přišel změřit muž, tak obvykle dorazil právě v doprovodu partnerky," potvrzuje PharmDr. Zora Zoubková ze znojemské Alphega lékárny U svaté Anny.  Změřit cévní věk by si měli nechat především lidé, kteří mají zvýšený krevní tlak, zvýšený cholesterol, trpí cukrovkou, mají nadváhu a/nebo kouří. Dále pak ženy po přechodu a také lidé, jejichž rodiče prodělali infarkt nebo mozkovou mrtvici.  Seznam lékáren a termíny měření najdou zájemci na stránkách www.cevnivek.cz. Měření bude po celé ČR probíhat ve vybraných Alphega lékárnách až do konce letošního roku.

O Alphega lékárnách

Alphega lékárny jsou největší sítí nezávislých lékáren v Evropě s více než 6 300 členskými lékárnami v 9 zemích (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Německo, Rumunsko, Nizozemí a Česká republika). V České republice síť Alphega lékáren v současnosti čítá takřka 280 lékáren a podporuje je společnost Alliance Healthcare. Alphega lékárny zajišťují dostupnost lékárenské péče v malých i velkých městech po celé České republice. Nabízejí profesionální služby kvalifikovaných lékárníků a farmaceutických laborantů. Organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost a podporují individuální přístup k zákazníkům.


Boj se smrtelnou nemocí vyhráli - následky si ale nesou dodnes

Bývalým onkologickým dětským pacientům pomáhá organizace Společně k úsměvu z.s.

Praha, 2. 9. 2019 - Bohunka onemocněla v 6 letech, těsně před nástupem do 1. třídy. Lékaři jí našli zhoubný nádor v oblasti hlavy a krku. Léčba chemoterapií a ozařováním dívce zachránila život, následky si však nese dodnes, mimo jiné v podobě ztráty zubů, či ochrnutí obličeje. S dopady náročné léčby v Česku bojuje až 80 % bývalých dětských pacientů. Část z nich založila organizaci Společně k úsměvu, která pomáhá jak rodinám nemocných dětí, tak dospělým, kteří v dětství prodělali onkologické onemocnění. Snaží se pomoci i Bohunce a pořádá koncert, jehož výtěžek by měl jít částečně právě na záchranu chrupu.

"I po 17 letech od vyléčení se stále potýkám s velkou únavu, častými nemocemi a neustálými bolestmi břicha. Pravou stranu obličeje mám ochrnutou," svěřuje se 23letá žena. Bohunce ozařování v dětství závažně poškodilo chrup, a ten se jí stále více kazí.  "Zuby jsem si pravidelně čistila, přesto jsem již 7 z nich ztratila. Na řadě jsou bohužel další. Kousat mohu jen na jedné straně pusy, na druhé straně nemám zuby vůbec," doplňuje. Na záchranu svých zubů vynaložila již tisíce korun. 

Podle MUDr. Tomáše Kepáka, vedoucího lékaře pozdních následků Kliniky dětské onkologie a zároveň lékaře ambulance dlouhodobého sledování ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně patří problémy s chrupem k opomíjeným faktorům onkologické léčby. "Děti, které podstoupily chemoterapii a ozařování čelisti, mají větší dispozice ke kazivosti zubů. Chrup nemusí dobře vyrůst a být plně funkční. Jeho rekonstrukce v dospělosti stojí desítky tisíc korun," říká MUDr. Kepák.

Mezi další následky léčby, s nimiž se bývalí mladí pacienti potýkají, patří problémy se štítnou žlázou, nadváhou, srdcem nebo dýcháním. Vyléčené děti mohou mít trvale poškozený zrak či sluch. Závažným následkem nemoci a léčby je také problém s plodností, a to zejména u žen. V Česku je v současné době více než 7 tisíc bývalých dětských pacientů, kteří jsou vyléčeni ze zhoubného nádoru. Specializovanou lékařskou pomoc najdou ve 2 ambulancích v Praze a Brně. Obě centra jsou ale podle MUDr. Kepáka přetížená. "Péče o bývalé dětské onkologické pacienty je roztříštěná. Buď se o ně starají praktičtí lékaři, kteří ale často nemohou znát detailně jejich historii, nebo zůstávají v péči dětských onkologů. Není optimální, aby se o 40letého pacienta staral lékař specializovaný na pediatrii. Je proto nutné rozšířit odborná pracoviště o další specialisty, především internisty a kardiology," vysvětluje MUDr. Kepák. 

Kromě fyzických potíží se někdejší pacienti potýkají i s psychickými problémy. "Trápí je deprese i úzkosti, že se nemoc znovu vrátí. Velká část z nich také řeší problémy se zaměstnáním. Kvůli jejich diagnóze jim banky často odmítají dát hypotéku a problematické je i pojištění," popisuje Markéta Šejnohová z organizace Společně k úsměvu. Spolu s dalšími pacienty proto pravidelně pořádají svépomocné skupiny pod vedením psychoterapeutů. Vyléčení pacienti mohou otevírat témata, která je trápí. Často řeší právě začlenění do běžného života. Spolek také dlouhodobě podporuje ambulanci pro léčbu pozdních následků v Brně. Současným i bývalým onkologickým pacientům nově nabízí i dentální workshopy. "Spolu se zkušenými stomatology učíme děti, které se léčí, jak o chrup pečovat. Při bolestech

a častém zvracení bývá většinou dentální hygiena až na posledním místě. Prevence a včasné rozpoznání potíží s chrupem je přitom důležité. Správnou péčí lze dopad ozařování a chemoterapie na zuby alespoň částečně zmírnit," říká Lucie Štrublová, jedna ze zakladatelek Společně k úsměvu. Léčba chrupu bývá pro pacienty velmi nákladná. 

Benefiční koncert Hvězdy pro úsměv, který spolek pořádá, vypukne 22. září v 17 hodin v brněnském Sono centru. Vybrané peníze poputují kromě Bohunky i na podporu následné péče dalších onkologicky léčených dětských pacientů.

Společně k úsměvu

Pacientská organizace složená z vyléčených onkologických pacientů, lékařů a dalších partnerů. S pomocí workshopů a tvorbou osvětových materiálů se snaží sehrát roli v prevenci pozdních následků léčby, jako jsou například metabolický syndrom, psychosociální následky, či dentální potíže. K tomu využívá unikátní spojení současných profesí vyléčených pacientů jako jsou nutriční specialista, zdravotní laborant, či psycholog.

V rámci projektu dochází vyléčení pacienti v podobě Moudrých průvodců na kliniku dětské onkologie a jsou oporou současným dětským pacientům a jejich rodinám.  Svoje zkušenosti s onkologickou léčbou sdílejí také na webových stránkách či sociálních sítích. Pořádají charitativní akce na podporu projektů následné péče onkologické léčby a aktuálně léčených dětí. Více informací na www.spolecne-k-usmevu.cz.


Mladí handicapovaní sportovci z celé Evropy zabojují o zlato 

Startují Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Praha, 5. 6. 2019 - "Dovezu domů zase medaili?" Tuto otázku si nyní klade osmnáctiletý David, který je od narození na vozíku. Co je však v těchto dnech důležité, je jeho sportovní srdce, které se nemůže dočkat, až poměří síly s ostatními tělesně postiženými sportovci při osmém ročníku Evropských her handicapované mládeže. Emil Open startuje v Brně 12. června. David bude soutěžit v bocce, kde v minulých letech získal už dvě bronzové medaile. Kromě tohoto sportu se přes 500 dětí ze 17 evropských zemí utká v atletice, plavání či stolním tenise. Handicapované sportovce čeká také několik novinek. Ve čtvrtek 13. června se například na Moravském náměstí utkají ve slalomu na vozíčku. Na brněnské přehradě si poté zkusí ParaPaddleboarding. "Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybu je snem většiny lidí se zdravotním postižením. Sport jim přináší radost, nadšení i uvolnění, nabízí také nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starosti. Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nejlepší, co v nich je, a získat tolik důležité a mnohdy chybějící sebevědomí," říká prezident organizačního výboru Pavel Zbožínek. Sportovci se letos utkají ve třech kategoriích - Open, Masters a Mixed. Kategorie Open je určena začínajícím i pokročilým handicapovaným sportovcům. Masters se zúčastní kvalifikování závodníci a v kategorii Mixed si společně zasoutěží handicapovaní i zdraví sportovci. "Vůči handicapovaným stále panují zbytečné předsudky, což se snažíme změnit. Kromě kategorie Mixed je proto součástí her i řada akcí pro širokou veřejnost. Lidé si mohou vyzkoušet například nový sport ParaPaaddleboarding," doplňuje Zbožínek a dodává: "Hry nám pomáhá připravovat více než 130 dobrovolníků." Klání v atletice, plavání, stolním tenise, boccia (sport, který se podobá pétanque a je určený lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík) i bocce (podobný jako boccia s tím rozdílem, že je určen i pro sportovce s mentálním postižením) se odehrají na několika brněnských sportovištích. Plavcům poskytne zázemí sportovní areál na Kraví hoře. Nový vodní sport ParaPaddleboarding, který je vhodný pro většinu lidí s handicapem, se veřejnosti ve světové premiéře představí na brněnské přehradě.  Ve sportovním areálu Vysokého učení technického (VUT) pod Palackého vrchem o medaile zabojují atleti. Úvodního ceremoniálu se právě na tomto místě zúčastní i paralympijský vítěz Jiří Ježek. "Sport je pro handicapované děti a jejich rodiče v jinak náročném životě často jedinou možnou rekreační aktivitou, což dodává hrám Emil Open důležitý rozměr," říká Ježek. Kromě Jiřího Ježka přijedou účastníky Emil Open podpořit i další úspěšní handicapovaní sportovci - paralympijští vítězové Arnošt Petráček, Eva Kacanů, Michaela Balcová či Doris Maderová.  Letošní Evropské hry handicapované mládeže podpořilo 8 českých krajů a město Brno. "Jihomoravský kraj podporuje Evropské hry handicapované mládeže od samého začátku a je připraven být partnerem také v následujících letech. Cením si zejména skutečnosti, že Emil Open je nejen o výkonech sportovců v jednotlivých disciplínách, ale umožňuje především setkávání zdravých a handicapovaných sportovců. Vznikají tak nová přátelství a zážitky na celý život," uvádí Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje. Partnerem Emil Open je i město Brno. "Jsme rádi, že ve městě můžeme přivítat handicapované sportovce nejen z Česka, ale i celé Evropy. Emil Open patří mezi mé oblíbené sportovní události. Sport se zde totiž představí ve své nekomerční, ryzí podobě, v níž jde spíše o radost z pohybu a přátelské měření sil než o vteřiny a rekordy," dodává primátorka Markéta Vaňková.  Kromě Jihomoravského kraje a města Brna akci finančně podporuje hlavní město Praha, Moravskoslezský, Pardubický, Středočeský, Královéhradecký, Ústecký a Jihočeský kraj.  Součástí Emil Open je kromě sportovních aktivit i bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit například na benefiční show známého moderátora Jana Krause v brněnském kulturním centru Semilasso. Moderátor se her účastní pravidelně již od prvního ročníku. "Aby měly pro děti sportovní aktivity plnohodnotnou cenu, musí si občas také zazávodit. Zažít prohry, výhry, zkrátka pravou sportovní soutěž," vysvětluje Kraus, proč má podle něj sportovní zápolení smysl.  Osmé Evropské hry handicapované mládeže se uskuteční v Brně od 12. do 16. června, jejich organizátorem je spolek Nadačního fondu Emil - Emilova sportovní, z. s.  Více informací je k dispozici na www.emilopen.cz. 

O spolku Emilova sportovní, z. s.

Emilova sportovní, z. s., je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů. Nadační fond tak rozšiřuje a zviditelňuje svoji charitativní a sportovní činnost. 

Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem do 30 let sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci. Nadační fond Emil podpořil již přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným mladým sportovcům, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten "svůj" smysl života. Více na www.emilnadace.cz. 


Onkologové se dostávají k lepším lékům - řeší ale cenu

Některé diagnózy si už od odborníků na rakovinu vyslechnou i mladí 

Praha, 4. 6. 2019 - Dostupnější léčba pro onkologicky nemocné, vysoce inovativní léky dostupné i v České republice, ale také posun určitých onkologických diagnóz do mladšího věku - to jsou trendy, které v současné době vnímají čeští onkologové.  Karcinom prostaty, karcinom prsu, kolorektální karcinom - u těchto diagnóz pozorují onkologové stále vyšší výskyt i v mladším věku, kdy jsou nádory většinou agresivnější než u starších lidí. Například kolorektální karcinom, který se v drtivé většině objevuje u lidí nad 60 let, diagnostikují onkologové i u těch, kterým ještě nebylo 40 let. Podle prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, každoročně přibývají 2 % nemocných s touto diagnózou ve věku pod 40.  "Příčiny přesně neznáme, nelze to svést pouze na životní styl a jídlo, po roce 1989 se stravujeme mnohem lépe. Jedním ze spouštěčů bude spíše stres spojený s tlakem na výkon. Proto tyto diagnózy vidíme častěji u lidí exponovaných - v produktivním věku," říká předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.  Díky pokroku v medicíně mají nemocným čeští onkologové v léčbě co nabídnout. "Čekáme napjatě na výsledky dalších studií, které potvrdí účinnost průlomových imunoterapeutických, biologických a cílených léků do dalších onkologických diagnóz. Věříme, že se tyto léky dostanou k pacientům i v časných fázích nemoci, kdy nebojujeme pouze o prodloužení jejich života, ale o vyléčení," uvádí doc. Prausová. "Konečně můžeme pacientům s takovými diagnózami jako karcinom ledviny, který je vysoce agresivní, maligní melanom, karcinom plic nebo uroteliální karcinom nabídnout účinnou léčbu, což ještě před několika lety nebylo možné." Příkladem zlepšující se dostupnosti léčby je například nedávné uvolnění imunoterapeutického léku pacientům s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic už do první linie.  Do České republiky tedy postupně pronikají inovativní léky a dostávají se k čím dál širšímu spektru nemocných, jejich použití v praxi ale stále komplikuje vysoká cena. "Náklady na léčbu se sice časem snižují, stále se ale bavíme o řádech milionů korun," vysvětluje prof. Fínek. Ruku v ruce se stále širšími možnostmi léčby dříve "ztracených" případů jde podle onkologů ale uvědomění si nákladnosti této terapie. "Oceňujeme aktivitu zdravotních pojišťoven, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstva zdravotnictví, které se společně s námi snaží najít cestu, jak k pacientům dostat potřebnou péči. Náklady budou čím dál vyšší a je potřeba se zamyslet nad tím, jak přesunout prostředky ve zdravotním systému tam, kde jsou potřeba a kde si lidé nemohou léčbu sami zaplatit," dodává doc. Prausová. 


Spolu, ale přitom vedle sebe. Rodiny se učí trávit společný čas

Praha, 11. dubna 2019 - Statisticky mají současní lidé nejvíce volna v novodobé historii a i díky moderním technologiím mohou rodiče svým dětem věnovat více času než kdy dříve. Odborníci však upozorňují, že přestože rodiče s dětmi tráví mnohem více času, tento čas mnohdy není dostatečně kvalitní, nerozvíjí vzájemnou komunikaci ani samotné děti. Přibývá tak například případů dětí s řečovými vadami. Podle psychologů přitom stačí jen čas od času odložit tablet nebo mobil a naplno se věnovat společné hře. Moderní technologie na jednu stranu čas šetří, ale na druhou stranu i berou. "Sociální sítě, chatovací a jiné aplikace snadno lapí naši pozornost a udrží ji na dlouhou dobu. To se bohužel stále častěji projevuje ve schopnosti rodičů hrát si s dětmi. Klasické hraní totiž vyžaduje trpělivost a čas, je potřeba se na něj soustředit a nenechávat se vyrušit. A s tím má dnes řada rodičů problémy," přibližuje Kristýna Křížová ze společnosti Agátin svět, která se specializuje na kreativní hračky. Pronikání technologií do rodinného života pak se znepokojením sledují i psychologové. "Trávíme mnohem více času vedle sebe, ale ne spolu. Děti napodobují své rodiče a nemají problém na tabletu strávit čtyři hodiny a zabavit se," říká Jana Víchová, psycholožka na Klinice dětské hematologie a onkologie Motolské nemocnice. "Virtuální svět je pro děti často až příliš bohatý, dává jim možnost přeskakovat, nemusí vydržet dlouho u jedné činnosti. Ne náhodou nám roste počet dětí s poruchami pozornosti," doplňuje. Nicméně tablety a mobily jako prostředek k hraní nezavrhuje, pouze volá po vyváženosti. Společné hraní v rodině přitom podle Víchové plní spoustu důležitých funkcí. Dítě se tak například naučí, že občas prohrát je normální a není v pořádku po prohrané hře ve vzteku smést hrací plán ze stolu. Klíčová je také vzájemná komunikace, která je v době, kdy každý člen rodiny tráví čas na svém vlastním přístroji, mnohdy problematická. Děti pak mají trable s výslovností, slovní zásobou a obecně se nedokážou dobře vyjadřovat, což dokládají i rostoucí počty návštěv logopedických nebo pedagogických poraden. Že pravidelné hraní společenských her rodiny sbližuje, zaznívá i od samotných rodičů. "Moderní společenské hry nám dávají možnost spolupracovat, takže i zarytí rodinní rivalové najednou mají společný cíl a vidí, že bez spolupráce to nepůjde. Jako bonus je to společný aktivní rodinný čas - takže jsme nejen spolu, ale máme nějakou společnou aktivní zábavu, na které se všichni podílíme," říká Radka Mužíková, zakladatelka facebookové skupiny Deskovky pro tři bratry, která má v současnosti více než 4,5 tisíce členů a slouží rodičům jako inspirace k domácímu hraní. Napříč rodiči i odborníky však panuje shoda, že z hraní hlavně netřeba dělat velkou vědu. Důležité je se oprostit od běžných starostí a skutečně vnímat, co s dítětem podnikáme. "Důležité je opravdu vypnout, naladit se na dětský svět a ani v myšlenkách neodbíhat. Tak si čas s dětmi nejen užijeme, ale navíc se budeme cítit zrelaxovaní a šťastní z intenzivně prožitého společného času," uzavírá Kristýna Křížová.

O Agátině světě:

Agátin svět je online obchod s hračkami pro rodiče, které neuspokojuje nabídka běžných hračkářství. Zaměřuje se na hračky, které podporují rozvoj dovedností, fantazie a kreativity u dětí, posilují rodinné vztahy a jsou vyrobené z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů. Agátin svět má kromě e-shopu 7 prodejen v Praze, Brně, Liberci a Českých Budějovicích. Každoročně také pořádá soutěž Dobrá hračka a organizuje Kreativní festival - oblíbenou událost pro děti a rodiče.Desítky praktických a plicních lékařů vyrážejí na rande

Chtějí najít pacienty s plicní nemocí, kteří o své nemoci neví

Praha, 23. 4. 2019 - Právě v těchto chvílích vyrážejí čeští praktici a pneumologové ven, aby se seznámili. A přesně řekli, jak si budou posílat pacienty, u kterých je riziko, že mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V Česku jde o zhruba 300 000 lidí - kdyby se jejich nemoc našla a léčila včas, nemusela by mít fatální následky. Kvůli snaze tyto pacienty najít odstartovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR dvouletý screeningový program. Společně s lékaři chce plošně vyšetřit 7 000 rizikových Čechů - taková akce se v zemi děje poprvé.  "Prohledali jsme společně se sestřičkou naši databázi a kdo z našich pacientů spadal do rizikové skupiny, tomu jsme zavolali a požádali, aby k nám přišel. Po prohlídce a splnění dalších kritérií jsme jej vyslali ke spolupracujícímu pneumologovi k dalšímu vyšetření na CHOPN," popisuje praxi MUDr. Norbert Král, praktický lékař zapojený do projektu. Podle PhDr. Karla Hejduka z Národního screeningového centra ÚZIS každý zapojený plicní lékař úzce spolupracuje se 4-5 praktickými lékaři ve stejném kraji. "V Praze se do projektu přihlásilo zatím 30 praktiků a návazně 5 pneumologických ambulancí, ale hledáme další," říká Karel Hejduk z ÚZIS. Ve středních Čechách je to 20 praktických ambulancí a 3 plicní, na jihu Moravy spolupracuje pneumologické centrum FN Brno zatím se 7 ambulancemi praktických lékařů.  "Člověk, který splní rizikové faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky cigaret denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, ale může oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu i přímo. Tedy i v případě, že se jeho praktický lékař projektu neúčastní," doplňuje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který je zároveň odborným garantem projektu. Seznam zapojených plicních lékařů zveřejnil ÚZIS na stránkách https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/index.php?pg=zapojena-pracoviste. V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, více mužů než žen. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic. CHOPN mají z 80 % kuřáci. Nábor v ordinacích potrvá do dubna roku 2021. Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli pneumologové CHOPN u 10-35 % účastníků.

Národní screeningové centrum ÚZIS na něm spolupracuje s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) a praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL). O Národním screeningovém centru ÚZIS Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se například chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), diabetické retinopatie, osteoporotických zlomenin či nádorových onemocnění. V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.


Zkoumání zralosti vajíček v prestižním odborném časopise

Praha, 15. 4. 2019 - Unikátní metodu zkoumání zralosti vajíček, na které pracoval tým vědkyně Zuzany Holubcové na reprodukční klinice Reprofit, otiskl prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Je to vůbec poprvé, co česká reprodukční klinika publikovala výsledky aplikovaného výzkumu v takto prestižním médiu, a téma se dostalo dokonce na titulní stranu časopisu.  "Ve světě reprodukční medicíny je toto velká událost. Léčba neplodnosti v Česku má v zahraničí zvuk od dob profesora Pilky, zakladatele asistované reprodukce v Československu. A takové úspěchy tento zvuk ještě posilují," říká ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál.  Technika polarizační mikroskopie je "záchranářskou" metodou pro ty ženy, kterým se nedaří otěhotnět kvůli nedostatečně zralým vajíčkům. S pomocí techniky polarizační mikroskopie umí odborníci vyšetřit zralost jejich vajíček předtím, než je uměle oplodní a zavedou do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, nechají je v klidu na misce i několik hodin zrát.   "Ne každá žena, která podstupuje stimulaci vajíček na reprodukční klinice, reaguje podle šablony. Některým pacientkám nestačí vajíčko úplně dozrát, což před odběrem nelze poznat. Pokud však dojde k umělému oplodnění nedozrálého vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství značně snížená. To ukazují nejen starší publikované práce, ale i výsledky naší studie," říká vědecká poradkyně kliniky Reprofit PharmDr. Zuzana Holubcová, PhD. "Mikroskopií s využitím polarizovaného světla se umíme podívat na odebrané vajíčko a s pomocí počítačové kalkulace zviditelnit strukturu, jejíž přítomnost potvrzuje, že je vajíčko zralé a připravené k oplodnění. Pokud zjistíme, že vajíčko ještě není zralé, je třeba ještě několik hodin počkat a nechat jej v klidu dokončit jeho vývoj. Naše výsledky ukázaly, že využitelnost embryí z plně zralých vajíček je více než trojnásobná oproti těm, která jsou oplozena předčasně." Potenciál této metody ověřovali na klinice Reprofit více než 2 roky. Nejprve na dárcovských vajíčkách, poté spustili studii na vajíčkách pacientek, kterých se problém přímo týkal a které se zařazením do studie souhlasily. "Za tuto dobu prošlo studií více než 200 pacientek a došlo k narození 60 dětí. Z toho 12 dětí vzniklo z vajíček, která byla obecně považována za neoplodnitelná. Použití polarizační mikroskopie nám umožňuje optimálně načasovat injekci spermie do vajíčka. Je to šance i pro ženy, které by jinak nemohly otěhotnět," doplňuje Holubcová. Vzpomíná na případ, kdy ženě odebrali 17 vajíček a ta se při bližším prozkoumání ukázala jako nedostatečně zralá, a tudíž nevhodná k oplození. Tím, že počkali několik hodin, 12 z nich dozrálo. Léčený pár má nyní zdravého chlapečka a jejich 3 další zamražená embrya čekají na budoucí použití.  Důvody, proč u některých žen vajíčka v obvyklém termínu nedozrají, lékaři neznají. "I na běžné léky reagujeme odlišně. Stejně je tomu s reakcemi žen na hormonální léčbu," vysvětluje vědecká poradkyně.

Publikace v Journal of Assisted Reproduction and Genetics prokazuje význam metody pro pacienty a možnosti rozvoje i v ostatních reprodukčních centrech.


Nesmyslné papírování bere praktikům čas na pacienty

Řešení budou hledat na Jarní interaktivní konferenci 

Praha, 23. 4. 2018 - Přebujelá administrativa krátí lékařům prostor pro pacienty - zabírá 40-50 % jejich času. Za největší žrouty času považují vypisování formulářů pro "sociálku" či zpráv pro zdravotní pojišťovny. Říkají, že delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta. Za zbytečný "papír" označují například lístek na peníze, ruční vyplňování formulářů pro vyšetření CT či magnetickou rezonancí, potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu, povinná hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách. O možných řešeních se budou všeobecní praktičtí lékaři od pátku bavit na XIII. jarní interaktivní konferenci v Praze, kam se jich už tento pátek sjede přes 1 400. "Je neuvěřitelné, že v dnešní technologicky vyspělé době nám chybí on-line komunikace v systému. Přepisujeme a opisujeme, posíláme si papíry jak v rámci polikliniky, tak po ČR. Osobně považuji za největší absurditu "lístek na peníze" - tradiční poukaz, který má ubezpečit instituce, že pacient je stále pacientem. Přichází si pro něj 1-2× do měsíce, přestože jsem sociální správě i zaměstnavateli dal vědět vypsáním neschopenky, že pan XY je nemocen a je nemocen až do doby, než jim dalším dílem neschopenky dám vědět, že nemoc skončila. A tato fosilie je v zákoně," říká MUDr. Otto Herber ze Společnosti všeobecného lékařství. "Stejně tak nechápu vypisování potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu - za 30 let praxe jsem nezažil, že by někdo nemohl na vysoké škole studovat." Společně s MUDr. Cyrilem Muchou vede na konferenci téma Více času na pacienty a méně byrokracie. MUDr. Mucha si dokonce udělal průzkum mezi kolegy, které administrativní úkony je drtí nejvíce. Dotazníky vyplnilo 100 praktických lékařů, 50 % soukromých a 50 % zaměstnanců. "Všichni označili současnou administrativu za nadbytečnou, nejvíce z nich napsalo, že jim zabírá 40-50 % jejich pracovní doby. Přes 90 % dotázaných vnímá, že administrativy každoročně přibývá a za nejhorší považují vyplňování nesčetných formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení, poté zprávy pro komerční zdravotní pojišťovny a vypisování papírů kvůli lázním," říká MUDr. Mucha. S kompletními výsledky dotazníkového šetření seznámí praktické lékaře právě na konferenci.  Kromě tohoto tématu čeká účastníky konference řada přednášek od expertů i kolegů. Budou se bavit o bolesti duševní a fyzické, možnosti využití konopí v léčbě bolesti poodkryje MUDr. Marek Hakl, Ph.D., z Centra léčby bolesti. Nové formy antidepresiv, které řeší jak depresi, tak úzkost a nespavost najednou a nejsou na rozdíl od předchozích léků návykové představí psychiatr MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D. "Tlak na výkon a výsledky se bohužel odráží v neustále stoupajícím počtu psychiatrických diagnóz. Lidé trpí depresemi a s tím spojenými úzkostmi a nespavostí. Většinou praktičtí lékaři předepisovali až 3 různé léky na tyto symptomy, z nich u 2 je riziko návykovosti. Kolegům tak představím nové možnosti, šetrnější pro pacienta," říká MUDr. Hubeňák. O komplikovaném zármutku a jak jej poznat popovídá Veronika Drnková, sociální pracovnice domácího hospice Cesta domů a vedoucí poradny této instituce. Přímo na konferenci podstoupí zájemci z řad praktických lékařů trénink měkkých dovedností - budou se učit, jak spolu navzájem lépe komunikovat. "Workshop je zaměřený na konstruktivní zpětnou vazbu, jak ji dát, aby se kolega neurazil a na pracovišti vládl zdravý duch. Na modelových případech si vyzkoušíme, jak by spolu měli mluvit lékaři navzájem, nadřízený s podřízeným a naopak. Pokud není komunikace na pracovišti dobrá, pocítí to negativně i pacient," vysvětluje praktická lékařka MUDr. Marika Dědinová. Celou konferencí bude rezonovat téma reformy primární péče - cestovní mapy, která určuje podobu praktického lékařství v dalších letech. "Primární péče, zajištěná praktickými lékaři, je základem fungujícího zdravotnictví a má zásadní vliv na zdravotní stav celé populace a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost celého zdravotního systému. Zavádění novinek obsažených v reformě je proces dlouhodobý, postupný, rozfázovaný v některých oblastech až na 8 let. Některé aktivity musíme odzkoušet na pilotních projektech, protože ne vše, co je v zahraničí na západ od nás, lze automaticky přenést do podmínek v ČR," vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství - organizátor Jarní interaktivní konference. Na konferenci pokřtí lékaři 26. dubna zbrusu nové vydání knihy Všeobecné praktické lékařství. Na 3. vydání této tištěné, přes 800 stran čítající publikace se podílely desítky autorů z řad praktických lékařů i předních českých odborníků.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10× ročně. Více informací: www.svl.cz


Lékárníci vyšetří plíce tisícům lidí a určí, v jaké jsou kondici

Ve vybraných lékárnách startuje Týden měření plicního věku

Praha, 2. 4. 2019 - Přibližně 300 000 lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a 200 000 lidí s astmatem o své nemoci neví nebo její příznaky ignoruje. Včasné stanovení diagnózy, zahájení léčby a změna životních návyků jsou přitom pro oddálení fatálních následků plicních chorob klíčové. Lékárníci proto spouští 8. dubna Týden měření plicního věku, v jehož rámci ve vybraných lékárnách vyšetří plíce až 2 000 lidem.

Onemocnění plic mají v České republice na svědomí přibližně desetinu všech úmrtí ročně. Včasný záchyt a léčba by mohly tato alarmující čísla zlepšit. Lidé ale příznakům, jako je dušnost a kašel, často nepřikládají velký význam. "Pro pacienty s CHOPN je kromě kašle a dušnosti typický věk nad 40 let a kuřáctví. Lidé však často příznaky nemoci ignorují. Přisuzují je právě věku a dlouhodobému kouření a k lékaři nejdou," vysvětluje MUDr. Pavel Hrouda, pneumolog z Nemocnice Na Homolce, a pokračuje: "V dnešní době však nejsou výjimkou ani pacienti nekuřáci, kteří trpí dlouhodobě ,podléčeným' astmatem. Vzhledem ke svému zpravidla mladšímu věku a celkově dobré kondici jsou na svou chorobu adaptováni a o výrazném omezení plicních funkcí a své diagnóze neví. Často svoji chorobu přecházejí jako opakované bronchitidy s vleklým kašlem." Podle MUDr. Hroudy je záchyt takových pacientů důležitý, protože dlouhodobě neléčené nebo nedostatečně léčené astma má na postižení dýchacích cest obdobný efekt jako dlouhodobé kuřáctví.

Lékárníci se proto rozhodli nabídnout zájemcům možnost zjistit, v jaké kondici jsou jejich plíce. V rámci Týdne plicního věku, od 8. do 12. dubna, chtějí změřit plicní funkce až 2 000 návštěvníků lékáren. "Samotné měření trvá přibližně 10 minut, nebolí a je velmi jednoduché. Proškolený lékárník se zájemcem vyplní krátký dotazník - zeptá se například na subjektivně vnímanou dušnost či nedávné nachlazení a kašel," popisuje Dana Benešová z pražské Alphega lékárny U Krále Jiřího. Lékárník do měřicího přístroje zadá tělesné rozměry, pohlaví a věk. Následně zájemce o měření dle instrukcí lékárníka do přístroje zhluboka dýchne. "Hned poté jsme schopni vyhodnotit skutečné stáří plic a srovnat ho s věkem biologickým. Pokud odhalíme poruchu plicních funkcí, doporučíme návštěvu praktického lékaře. Kuřákům poradíme s odvykáním kouření. Každý zájemce obdrží přehledný dokument s výsledky vyšetření," doplňuje Benešová. 

Astmatem trpí v České republice přibližně 900 000 lidí, odborníci odhadují, že dalších 200 000 netuší, že má astma. Dvě třetiny nemocných jsou ženy. S CHOPN se v tuzemsku léčí asi 300 000 pacientů, přibližně stejný počet lidí o své nemoci neví. Na následky CHOPN v České republice ročně zemře 3 500 lidí. CHOPN mají z 80 % kuřáci. "Screeningové vyšetření plicních funkcí v lékárnách může být zvláště pro rizikovou skupinu lidí velmi přínosné. Může totiž odhalit kuřácké postižení plic již v počátečním stadiu, což při včasném zahájení léčby a zanechání kouření povede k výraznému zpomalení poklesu plicních funkcí a zamezení ,předčasnému stárnutí plic'," říká MUDr. Hrouda a dodává: "Neméně přínosné pak je i to, že následné plicní vyšetření může odhalit i další potenciálně závažné choroby, včetně nádoru plic."

Zkontrolovat plíce by si měli nechat všichni lidé nad 40 let. Dále ti, kteří dlouhodobě kašlou, zadýchávají se, kouří a také lidé, kteří se často setkávají s jemným prachem, průmyslovými a automobilovými zplodinami, bydlí ve velkých městech či u hlavních dopravních tahů. 

Takzvané Poradny plicního věku budou lidem k dispozici na více než 60 místech po celé České republice. Seznam lékáren je k dispozici na www.plicnivek.cz. Měření plicního věku je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných plicních chorob.

O Alphega lékárnách

Alphega lékárny jsou největší sítí nezávislých lékáren v Evropě s více než 6 300 členskými lékárnami v 9 zemích (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Německo, Rumunsko, Nizozemí a Česká republika). V České republice síť Alphega lékáren v současnosti čítá takřka 280 lékáren a podporuje je společnost Alliance Healthcare. Alphega lékárny zajišťují dostupnost lékárenské péče v malých i velkých městech po celé České republice. Nabízejí profesionální služby kvalifikovaných lékárníků a farmaceutických laborantů. Organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost a podporují individuální přístup k zákazníkům.


Brexit ovlivní Brity, kteří jezdí do Česka za léčbou neplodnosti

Praha, 25. 3. 2019 - Brexit se blíží a bez ohledu na to, jakou formu odchodu Velká Británie zvolí, rozlučka této ostrovní země s Evropskou unií zasáhne řadu českých firem. Reprodukční klinika Reprofit není výjimkou - pro pomoc si sem každoročně jezdí přes 500 párů a klientela z Británie tvoří kolem 15 % všech léčených párů kliniky. 

"Obyvatelé Velké Británie sem jezdí za kvalitní lékařskou péčí, svou roli hraje nižší cena výkonů, která je v porovnání s cenami v UK zhruba poloviční. Z hlediska vlastní léčby pro nás brexit neznamená žádnou změnu, jelikož pacienti absolvují všechny výkony přímo na klinice. Pokud by však brexit komplikoval volný pohyb osob, znamenalo by to pro naše klienty diskomfort spojený například s čekáním na letišti. Brexit může ovlivnit i směnný kurz koruny vůči britské libře, což by negativně ovlivnilo cenu léčby pro pacienty v případě výrazného oslabení libry," říká ředitel kliniky Reprofit Jonáš Vokřál. 

I přes případný negativní dopad brexitu na Brity, kteří jezdí do Česka za nadějí na početí potomka, lékaři nečekají výrazný úbytek ostrovních klientů. "Z legislativního hlediska jsou některé typy výkonů v UK zcela nedostupné nebo se na ně příliš dlouho čeká. Kromě toho Británie stále více zpřísňuje podmínky pro úhradu umělého oplodnění z vládního systému, což dále zvyšuje zájem pacientů o léčbu v zahraničí," vysvětluje Vokřál.

Britové jeví nejvíce zájem o program darování vajíček, což je podle lékařů kliniky Reprofit z hlediska legislativy a množství dárkyň v UK v podstatě nedostupný typ léčby. Kromě toho se zajímají o IVF s genetickými vyšetřeními embryí a o další složitější výkony.


V Česku má tuberkulózu 380 lidí

Počty nemocných klesly, pneumologové ale upozorňují na další rizika nákazy

Praha, 20. 3. 2019 - Vykašlávání krve, pocení, slabost, teplota, bolesti na hrudníku - to jsou některé z typických příznaků tuberkulózy, nemoci, kterou se nedaří i přes veškerou snahu zcela vymýtit. Čerstvá data Registru tuberkulózy říkají, že v České republice trpí touto nemocí 259 mužů a 121 žen. Loni na tuberkulózu v Česku zemřelo 18 lidí, což je o 7 méně než v roce 2017. Brzy uplyne 137 let, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, který nemoc způsobuje. Tento den (24. 3.) si lékaři po celém světě připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze. 

"Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě. Nesmíme však usnout na vavřínech. Za relativně nízkými počty nemocných je tvrdá práce českých pneumologů při včasném záchytu, rychlém nasazení léčby a řadě protiepidemických opatření," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Přestože počty nemocných meziročně klesly, lékaři varují před přílišným optimismem. Vznikají totiž nové skupiny ohrožené tuberkulózou. Pneumologové například upozorňují na rizika spojená s transplantací orgánů či biologickou léčbou. Právě nasazení takové léčby, jež pomáhá například pacientům s roztroušenou sklerózou, rakovinou, revmatoidní artritidou, lupénkou nebo Crohnovou chorobou, může probudit dosud spící latentní tuberkulózní infekci. "Pacienti se v minulosti mohli setkat s mykobakteriemi tuberkulózy a ty dosud v klidu "dřímou" v jejich těle. Ve chvíli, kdy dostanou biologické léky na jiné onemocnění, mohou tyto léky narušit ochrannou bariéru v jejich těle a bacil se vzbudí. Nedokáží pak čelit vzniku tuberkulózy, jež pro ně může být smrtelná. Riziko nákazy tuberkulózou je v těchto případech pětadvacetkrát vyšší než u zdravé populace," vysvětluje prof. Vašáková. Plicní lékaři tak doporučují provést u všech, které čeká léčba biologickými léky, tuberkulinový kožní test, a pokud se objeví reakce, pak ještě složitější krevní test - tzv. IGRA test. Pacienti, kteří podstoupili transplantaci orgánů, především plic, čelí dokonce až o 70 % vyššímu riziku nákazy tuberkulózou. Nebezpečí nákazy tuberkulózou s sebou přináší také nedostatečné zdravotní kontroly tzv. agenturních pracovníků, kteří přijíždějí do Česka za prací. Najímají je agentury, které je přidělují na základě poptávky do firem v Česku. "Měly by garantovat jejich dobrý zdravotní stav. Praxe je taková, že tito lidé často neprojdou zdravotními prohlídkami, které by tuberkulózu a další nakažlivé nemoci odhalily. Tím, že nejsou zaměstnanci podniku, kam nastupují, netýkají se jich vstupní prohlídky před nástupem do zaměstnání. Jejich stav garantuje agentura, a pokud ona tuto prohlídku neprovede a pustí nemocného do práce, dostává se tak nemocný do bezprostředního styku se zdravými zaměstnanci," vysvětluje MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Jenom na Plzeňsku je podle něj kolem 10 % agenturních pracovníků. "Většinou jde o lidi ze zemí na východ od nás, kde je výskyt tuberkulózy mnohem vyšší," doplňuje MUDr. Šonka. Aktuální čísla z Registru tuberkulózy ukazují, že v Plzeňském kraji činí podíl tuberkulózy u osob narozených mimo Českou republiku 52 %, což dalece převyšuje celorepublikový průměr. Ten činí 33 % a tuto nemoc lékaři nejčastěji objeví u Ukrajinců, Slováků, Rumunů či Vietnamců. "Na Plzeňsku a Rokycansku jsou nemocní s tuberkulózou především Rumuni, Ukrajinci, Slováci a Bulhaři, kteří zde pracují např. v montovnách," doplňuje MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou. Průměrný věk nemocných je 50 let, přičemž nemocní cizinci jsou v průměru asi o 15 let mladší ve srovnání s nemocnými Čechy. Počet nemocných dětí se drží již druhým rokem na 6 případech. Aby se pneumologům dařilo lépe odhalovat rizikové skupiny dětí, uspořádali loni vzdělávací cykly pro dětské praktické lékaře. Doporučili jim, aby s rodiči novorozeného dítěte vyplnili dotazník. "Jeho účelem je odhalit, zda se dítě nepohybuje v prostředí, kde by se mohlo nakazit, a pokud ano, navrhnout očkování proti tuberkulóze," říká předsedkyně ambulantních pneumologů MUDr. Ivana Čierná Peterová.  Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. 

O České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně tuberkulózy. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o tuberkulózu zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.


Lékaři se zeptají svých pacientů, zda berou léky správně 

Praha, 19. 3. 2019 - Více než polovina diabetiků a hypertoniků v nedávném šetření přiznala, že nedodržuje předepsanou léčbu. Neochota spolupracovat s lékařem a řídit se jeho pokyny - tzv. non-adherence - vede k častějším pobytům v nemocnicích a zdravotní systém stojí stovky milionů korun navíc. Příčiny, jež vedou k nedisciplinovanosti českých pacientů, se proto budou snažit odhalit lékaři ve 150 ambulancích po celé ČR. Svých pacientů se začnou ptát přesně 25. března, tedy v den, kdy startuje Týden adherence.  Jeho cílem je upozornit na vážné dopady, které s sebou nedodržování léčby nese. Výzvu Týdne adherence "Chcete se léčit účinně? Lečte se správně" podpořili kromě praktických lékařů a internistů také odborníci z řad diabetologů, kardiologů a lékárníci ve spolupráci se společností Teva.

"Problém s dodržováním léčby je nejčastější u diagnóz, které pacienty nebolí ani je nijak neomezují. Typicky například u pacientů s cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo zvýšeným tlakem," vysvětluje praktický lékař MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství. Odhaduje, že v jeho ordinaci je 20-30 % pacientů, kteří se jeho pokyny neřídí. "U onemocnění, jako je třeba AIDS, by si nikdo nedovolil vynechat léky. Přitom absence léčby u cukrovky nebo nemocí srdce může mít stejně fatální následky," doplňuje MUDr. Karen.  Každý rok vrátí pacienti do lékárny nespotřebované léky v hodnotě miliard korun. Podle předsedy Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti Mgr. Michala Hojného mohou s plýtváním souviset také nežádoucí účinky léků, pro které pacienti léky dále neužívají, a nedostatečná komunikace s lékařem. Na to, jak pacient přistoupí k léčbě, má podle něj rozhodující vliv nejen on sám, ale také jeho ošetřující lékař a lékárník, který mu přípravek v lékárně vydá a poskytne informace o správném užívání.  Výsledky analýzy, která mapuje motivaci pacientů k léčbě, představí zástupci společnosti Teva a odborných společností letos na podzim. Více informací je k nalezení na https://www.teva.cz/o-adherenci/. 


Lidé již poosmé cvičili na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou

Dobrovolným vstupným a dary přispěli nemocným rekordní částkou

Praha, 12. 3. 2019 - Přesně 3 256 lidí přišlo podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Cvičením se zapojili do osmého ročníku 24hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS) - tradiční sportovně-dobročinné akce, kterou pořádá Nadační fond IMPULS. Letos účastníci cvičili ve 30 městech v Česku i zahraničí a organizátorům se podařilo z dobrovolných příspěvků vybrat 386 099 korun. Ty poputují na podporu rehabilitace pro pacienty s RS. 

"Letošní ročník maratonu opět předčil naše očekávání. Účast byla tradičně velmi vysoká, v některých městech se cvičilo dokonce na několika místech, připojili se i lidé ze zahraniční, kterých cvičilo téměř tisíc," popisuje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS a dodává: "Pacienti tak vědí, že nejsou na nemoc sami. Účastníci, dárci a partneři maratonu letos navíc nemocným přispěli rekordní částkou, za což jim moc děkujeme." Výtěžek z dobrovolného vstupného a darů poputuje i tentokrát na speciální fyzioterapii a nákup rehabilitačních pomůcek pro pacienty s RS, které zdravotní pojišťovny nehradí.

Celkem v České republice trpí RS - chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému - přibližně 20 000 pacientů. Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) jich prozatím eviduje takřka 14 000. MaRS upozorňuje jak na samotnou nemoc, tak na to, že i pro pacienty s tak vážnou diagnózou, jako je RS, je pohyb velmi důležitý. "U lidí s roztroušenou sklerózou, kteří pravidelně cvičí, můžeme pozorovat zlepšení svalové síly, snížení únavy, pacienti jsou ve větší psychické pohodě a celkově se jim zlepšuje kvalita života," vysvětluje fyzioterapeutka Klára Novotná. 

Účastníci akce si letos zacvičili v tradičním kruhovém tréninku, zúčastnili se skupinových lekcí pilates, jógy a relaxačního cvičení, vyzkoušeli si cviky na zlepšení jemné motoriky či trénink paměti. Nepřetržitě celých 24 hodin cvičili lidí v Praze a v Bratislavě. Postupně se pomocí telemostu propojovali s ostatními městy a vzájemně se podporovali. Do letošního ročníku se zapojilo 30 měst z celé republiky i zahraničí. Nejmladšímu účastníkovi bylo půl roku, nejstaršímu 90 let. 

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.  

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které


Kolik váží antibiotika? 

Zneužívání antibiotik trvá už desítky let, v 80 % případů je lidé berou zbytečně nebo špatně. Kvůli tomu se v roce 2050 bude na infekce neléčitelné antibiotiky umírat častěji než na rakovinu a infarkt. I tato slova zazní na přednášce primářky mikrobiologie a ATB centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Václavy Adámkové. O nebezpečí špatně nasazených antibiotik popovídá na IV. Praktické konferenci pro praktické lékaře v Brně.

"Kdysi revoluční léky začínají postrádat účinnost. Děje se to už desítky let, bakterie jsou čím dál více rezistentní a Česká republika je v tomto ohledu s tunami spotřebovaných antibiotik bohužel na špici," vysvětluje prim. MUDr. Adámková. Podle ní jsou lékaři k nasazení antibiotik často "donuceni" svými pacienty, kteří je neodbytně vyžadují. "Nejčastějším důvodem, proč lidé navzdory doporučení lékaře antibiotika vyžadují, je strach z nemoci, z bakterií, z toho, že by se proti jejich špatnému stavu "nic nedělalo." Lékař by měl nejenom odolat jejich tlaku, ale mít k dispozici takové informace, aby pacienta přesvědčil, že nasazení antibiotik není v jeho případě nutné. "Čím lépe budou lékaři schopni fakticky argumentovat, tím větší je šance, je pacient pochopí a od požadavků ustoupí," říká prim. Adámková. 

Pokud lékař nazná, že u pacienta je třeba nasadit antibiotika, musí vědět jaká a kolik, aby pacient nebyl poddávkovaný nebo předávkovaný. "Trendem poslední doby je dávat spíše vyšší dávky antibiotik po kratší dobu. Je třeba zohlednit to, kolik pacient váží," připomíná lékařka. 

Odborníci odhadují, že Češi ročně spotřebují kolem 15 milionů balení antibiotik. Nejvíce penicilinů, poté makrolidů, cefalosporinů a tetracyklinů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je takzvaná antibiotická rezistence globální hrozbou. V EU kvůli ní podle odhadů ročně zemře kolem 25 000 lidí. Náklady na léčbu těchto odolných nemocí se pohybují ve výši 1,5 miliardy eur za rok.


Mladí praktici se pokusí zlomit strach z podnikání  

Praha/Brno, 11. 3. 2019 - Kolik váží antibiotika, (ne)bezpečný sex, ordinace praktického lékaře jako ostrůvek pozitivní deviace ve společnosti - to jsou jen některé názvy přednášek a témat, které o tomto víkendu proberou začínající mladí praktičtí lékaři. Stovky z nich se sjedou do Brna na IV. Praktickou konferenci pro praktické lékaře. 

"Hodláme se pustit do zásadních témat, která se nás týkají nebo v blízké době týkat budou. Vnímáme například trvalý nedostatek lékařů v odlehlých oblastech. Proto v přednášce Mladí praktici, go rural, vyzveme naše členy, aby se nebáli vyrazit za prací na venkov. Vášnivou diskuzi čekáme v sobotu navečer, kdy se budeme se zkušenými kolegy bavit o přebírání a organizaci praxí. Účelem je zlomit strach mladých lékařů jít do vlastních ambulancí a nebát se přebírat praxe od těch lékařů, kteří jdou do důchodu. Nátura lékařská není obvykle náturou podnikatelskou a chybí nám i ekonomické vzdělání - proto se řada z nás bojí začít provozovat vlastní praxi a stát se tedy zároveň podnikatelem," říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová. Překonat obavy lékařů z podnikání by měla mimo jiné i metodika, která přesně řekne, jak postupovat, když mladý lékař přebírá praxi od staršího. Měla by také napovědět, co dělat, když si starší lékař chce postupně vychovat nástupce a po letech mu praxi "předat". "Pracujeme na ní se Sdružením praktických lékařů a věříme že bude hotová do konce roku," říká předseda Společnosti všeobecného lékařství doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. "Chtěli bychom mladé dostat do míst, kde starší lékaři končí a potřebují následovníky, kteří by péči o jejich pacienty přebrali. Generační výměna je naprosto zásadní pro to, aby všichni lidé v České republice měli přístup k primární péči a nemuseli těžce shánět lékaře, případně za ním dojíždět do vzdálených oblastí."

Kromě diskuzí o budoucnosti se lékaři, za nimiž se teprve nedávno zavřeli dveře medicínských fakult, dozvědí novinky od odborníků. V přednášce (Ne)bezpečný sex seznámí MUDr. Milan Zlámal z Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Vojenské fakultní nemocnice Praha mladé lékaře s preventivními léky, které jejich rizikové pacienty mohou ochránit před nákazou virem HIV. "Tato pre-expoziční profylaxe (PrEP) je vhodná pro ty, kteří se už například v minulosti léčili s pohlavními nemocemi nebo se pohybují v prostředí, kde je riziko nákazy vysoké. Sami ale HIV nemají. Praktický lékař o svých pacientech většinou ví nejvíce, a když se mu v ordinaci objeví takový rizikový pacient, měl by jej nejenom poslat na test, ale také vědět, co mu pro ochranu doporučit," říká MUDr. Zlámal. V Česku žije přes 3 000 lidí s virem HIV, další stovky o tom, že jsou nakažení dosud nevědí. Tato preventivní antivirotika v současnosti užívají pouhé desítky lidí. Pokud berou léky pravidelně, chrání je před nákazou HIV virem. Musí si je ale sami platit. Odborníci odhadují, že rizikových osob, kterým by tato prevence prospěla, je kolem 300.  

MUDr. Cyril Mucha se ve své přednášce bude zamýšlet nad rolí praktického lékaře ve společnosti. Položí např. otázku, zda vůbec může existovat zdravý člověk v nemocné společnosti a povede mladé lékaře k zamyšlení nad tím, jak být lékařem nejen jednotlivého pacienta, ale i celé komunity, která se kolem každé ordinace praktického lékaře formuje. "Historicky byl vždy nositelem pokroku farář, učitel a lékař. I v současnosti by si lékaři měli uvědomovat, že jsou ve společnosti přirozenou autoritou a mají za ni zodpovědnost. Zdravotníci v ordinaci praktického lékaře by měli ukazovat, že slova jako laskavost

přátelskost a vstřícnost nejsou ani v dnešní době zastaralá. Měli by ovlivňovat pozitivně nejenom své blízké okolí, ale celou společnost," říká MUDr. Mucha.

IV. Praktická konference pro praktické lékaře začíná v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v sobotu 16. 3. a končí v neděli 17. 3. 

O sdružení Mladí praktici

Sdružení vzniklo v roce 2009 a členy jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem (PL) a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství. Sdružení poskytuje informační zázemí zájemcům o obor z řad studentů i mladým PL. Spolupracuje s ostatními tuzemskými organizacemi PL. Aktivně se účastní jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky. Více informací: www.mladipraktici.cz.


Statisíce pacientů nedodržují předepsanou léčbu, riskují svůj život 

Nejvíce diabetici a lidé s vysokým tlakem

Praha, 26. 2. 2019 - Kolik berete léků? Umíte je vyjmenovat? Stalo se Vám, že jste neužíval své léky dle doporučení lékaře? ... tyto a další otázky budou v březnu klást svým pacientům praktičtí lékaři a internisté ve 150 ambulancích po celé ČR. Účelem je se dozvědět, proč tolik pacientů nedodržuje předepsanou léčbu. Právě ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny - tzv. adherence - je pro účinek léčby naprosto klíčová. A právě tím se bude zabývat Týden adherence, který podpořili odborníci z řad diabetologů, internistů a praktických lékařů ve spolupráci se společností Teva. 

"Léky, které pacient nebere, nefungují a adherence k léčbě je zásadním předpokladem úspěchu jakékoli terapie," říká předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Největšími "hříšníky", co se dodržování léčby týče, jsou podle odborníků lidé s vysokým tlakem - hypertonici, s vysokým cholesterolem a diabetici II. typu. "Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje. Špatná adherence jim vše "spočítá" až později. V mé ordinace nedodržuje léčbu 20-30 % pacientů, kteří mají vysoký tlak, cholesterol nebo cukrovku," uvádí praktický lékař MUDr. Igor Karen ze Společnosti všeobecného lékařství. 

A potvrzuje to i letošní průzkum Ipsos, který iniciovala společnost Teva, provedený mezi 1 000 Čechy a Slováky s cukrovkou II. typu a těmi, kdo trpí vysokým tlakem nebo vysokým cholesterolem. V něm se k nedodržování předepsané léčby přiznávají samotní pacienti. "Více než polovina diabetiků a hypertoniků připouští, že své léky neužívají přesně. Jako nejčastější důvod uvádějí, že zapomněli nebo měli dojem, že léky v daný moment nepotřebují," říká prof. Svačina. "Takzvaná non-adherence, tedy nespolupráce, se pak projevuje mimo jiné častými pobyty v nemocnicích a zdravotní systém to stojí miliardy korun navíc." Podle předsedy České společnosti pro aterosklerózu prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., ovlivňuje ochotu a schopnost pacienta dodržovat léčbu mnoho věcí. "Například zda nemoc pacienta akutně trápí, jak trvá dlouho, kolik léků denně užívá, zda má nežádoucí účinky po braní svých léků, zda chápe, co mu lékař říká, jestli se s nemocí smířil nebo také doplatky léků," vysvětluje prof. Vrablík. "Odborné studie ukázaly, že i lidé, kteří prodělali infarkt, stejně do 2 let přestali v 50 % brát léky tak, jak by měli. U těchto pacientů je pak riziko opětovné příhody o 50-80 % vyšší." Vlastní zkušenost s adherencí má paní Simona (49), které stejně jako jejímu bratrovi lékaři našli nemoc zvanou familiární hypercholesterolemie. Při ní se v cévách hromadí cholesterol, a pokud se pacient neléčí, hrozí mu riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. "Lékař mně i bratrovi vysvětlil, co je to za nemoc a jaké jsou její důsledky, pokud se nebudeme léčit," vzpomíná paní Simona. Zatímco ona od 18 let začala pravidelně užívat léky, její bratr přistoupil k nemoci opačně. "Tato nemoc nebolí a člověk si ani neuvědomuje, že je nemocný, dokud se neobjeví komplikace. Bohužel můj bratr nedbal doporučení a léky prakticky nebral. Došlo to až tak daleko, že ve 34 letech zemřel na infarkt," říká. Paní Simona má 2 dcery a jedna z nich má stejnou nemoc, léky ale bere pravidelně. "Vzhledem k tomu, že moc dobře víme, co může nedodržování léčby způsobit, jsme obě důsledné. Samozřejmě když vám na prahu dospělosti oznámí, že budete muset do konce života brát léky, a vy na sobě nepozorujete ani sebemenší náznak nemoci, není jednoduché zvykat si na jejich pravidelné užívání. Pochopila jsem ale, že bez léčby bych dopadla špatně, a stejně tak si to uvědomuje i moje dcera." Podle prof. Vrablíka s dodržováním léčby mívají často problém právě mladí lidé, kteří nemoc odmítají. "U mladšího pacienta je až 2,5× vyšší riziko, že přestane užívat léčbu, ve srovnání s pacienty po padesátce," dodává. 

Z průzkumu v lékárnách dr. Max mezi 14 000 návštěvníky - pacienty s vysokým tlakem, kteří se léčí - zase vyplynulo, že největší potíže s dodržováním léčebného režimu mají hypertonici-kuřáci, kteří si nepravidelně kontrolují krevní tlak a mají po lécích nežádoucí účinky. "Lékař by se na takové skupiny  pacientů měl zaměřit, vše jim pořádně vysvětlit, zdůraznit důležitost dodržování režimu a pravidelných kontrol," dodává prof. Svačina.   Důležitá je také spolupráce lékárníků. To, že pacient nebere léky, jak má, odhalí podle předsedy Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti Mgr. Michala Hojného každý šikovný lékárník dobře zvolenými dotazy. "Doba je uspěchaná a pacient nechce lékaře "otravovat", občas nenajde odvahu se na vše pořádně vyptat. Někdy lékaři - autoritě - nepřizná, že mu lék nedělá dobře. Poctivě si jej vyzvedne v lékárně a pak jej hodí do koše," říká Mgr. Hojný s tím, že právě zde může pomoci lékárník. "Léčba pacienta předepsáním přípravku nekončí. V lékárně můžeme pravidelně apelovat na pacienty s vysokým krevním tlakem, aby si pravidelně kontrolovali krevní tlak, a u diabetiků glykemii." Roli v dodržování léčby podle Hojného hraje i to, jak jsou léky zabaleny a jejich forma - zda se například dobře polykají.  Týden adherence s výzvou Chcete se léčit účinně? Lečte se správně, startuje 25. 3. 2019 a cílem je upozornit pacienty, kteří se potýkají s chronickým onemocněním, na fakt, že je třeba převzít za své zdraví zodpovědnost. Více informací je k nalezení na https://www.teva.cz/o-adherenci/.


TISK0VÉ  ZPRÁVY


Stovky lidí podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

Zacvičí na maratonu

Praha, 25. 2. 2019 - Den a noc pohybu na žíněnkách, posilovacích strojích nebo venku - to čeká stovky lidí, kteří se rozhodli podpořit nemocné s roztroušenou sklerózou (RS) a zúčastní se osmého ročníku Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Ten startuje v pátek 1. března v 16 hodin a nepřetržitého cvičení se tradičně účastní pacienti a jejich blízcí, lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti a další podporovatelé po celé České republice. MaRS trvá 24 hodin a letos se do něj zapojují lidé z 21 měst, a dokonce i 8 týmů ze zahraničí. Cvičební základna bude ve FitnessAction na Praze 4.

"Maraton MaRS je vlastně skládačka složená ze vzájemně propojených sportovišť po celé republice i v zahraničí, města spolu komunikují pomocí telemostů, a vzájemně se tak ve cvičení povzbuzují," popisuje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který celou akci organizuje. 

Protáhnout tělo si přijde i řada známých jmen, v Praze se do maratonu zapojí například Jan Čenský nebo týmy amerického fotbalu Black Cats a Black Panters. Letos poprvé pacienty podpoří i žáci základních škol v rámci tělesné výchovy. Zapojí se například děti ze školy v Jinočanech. 

Účastníci maratonu letos v programu najdou tradiční kruhový trénink, dále pilates, jógu a relaxační cvičení, cviky na zlepšení jemné motoriky a trénink paměti. Připraveno bude také cvičení pro děti. "Veškerý program přizpůsobujeme i lidem s větším omezením pohybu. Pacienti budou moci v rámci maratonu konzultovat s fyzioterapeutem, jaké cvičení je pro ně nejvhodnější," říká fyzioterapeutka Klára Novotná a doplňuje: "Cílem maratonu není podat vrcholný výkon, ale motivovat k pohybu." 

"Z dobrovolného vstupného, které na MaRSu vybereme, přispíváme pacientům na fyzioterapii nebo pomůcky, které pojišťovny nehradí," vysvětluje Kateřina Bémová. Minulý rok se akce zúčastnilo 3 350 lidí a výtěžek činil celkem 356 226 korun. 

Celkem v České republice trpí RS - chronickým zánětlivým onemocněním centrálního nervového systému - přibližně 20 000 pacientů. Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) jich prozatím eviduje takřka 14 000. "Dříve se pohybová aktivita pacientům s RS příliš nedoporučovala, aby se jim ještě více nezhoršila únava - jeden z častých a výrazně limitujících příznaků. Dnes už ale víme, že pravidelná péče o fyzickou i psychickou kondici je naprosto zásadní a je nezbytnou součástí úspěšného léčebného režimu," vysvětluje doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., z MS Centra při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

"Pro pacienty s RS je vhodná fyzická aktivita ve střední zátěži nejméně dvakrát týdně po dobu 30 minut, ideální je kombinace aerobního cvičení a posilování. Už půl hodina pravidelného cvičení totiž významně zvyšuje takzvaný neurotrofní faktor, který příznivě působí na nervové buňky - vede k jejich podpoře, růstu a vytváření nových nervových spojení," popisuje Klára Novotná a dodává: "Pokud pacient začne takto pravidelně cvičit, už po 10 týdnech u něj

můžeme pozorovat zlepšení svalové síly, snížení únavy, pacienti jsou ve větší psychické pohodě a celkově se jim zlepšuje kvalita života." 

MaRS se letos koná v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Kroměříži, Liberci, Mostě, Novém Boru, Olomouci, Klimkovicích, kde společně cvičí Ostrava s Frýdkem-Místkem, Plumlově, Plzni, Poděbradech, Teplicích, Týnu nad Vltavou, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí/Letohradě, Velkých Losinách, Žďáru nad Sázavou a Žirči u Dvora Králové nad Labem. Na Slovensku budou cvičit na 5 místech - v Bratislavě, Kalné nad Hronom, Ružomberoku, Trnavě a Vranově nad Topľou. Ve Francii, Švýcarsku a Turecku se připojí vždy jedno město.  Více informací o maratonu MaRS je k dispozici na www.maratonmars.cz.   

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.  

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz. 


Téměř 800 vyšetření = 3 potvrzené nálezy vážné plicní nemoci

Idiopatická plicní fibróza - vzácné onemocnění, které je třeba objevit včas

Praha, 19. 2. 2019 - Šanci na delší a kvalitnější život dostali 3 lidé, u nichž lékaři potvrdili, že mají idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Nemoc, která ničí plicní sklípky, jizví plíce a znemožňuje člověku dýchat. Tito lidé, stejně jako téměř 800 dalších, využili nabídky plicních lékařů na vyšetření zdarma v rámci Týdne idiopatické plicní fibrózy. Jakmile lékaři diagnózu potvrdili, poslali nemocné do specializovaných center ke zvážení nasazení moderní léčby, která postup nemoci zásadně brzdí. Bez této léčby, která je v České republice dostupná pouhých 7 let, by jejich šance na přežití nepřesáhla 3 roky. Idiopatická plicní fibróza patří k vzácným onemocněním - a proto na ni lékaři upozorňují v rámci Dne vzácných onemocnění, který připadá na 28. února.

"Idiopatická plicní fibróza je vzácné onemocnění, s nímž se lékař nesetkává denně. Je důležité, aby o této nemoci věděl a uměl ji rozpoznat. Při poslechu plic je slyšet charakteristický zvuk připomínající odepínání suchého zipu nebo chůzi po zmrzlém sněhu, tzv. krepitus. Lidé, kteří nemocí trpí, také mívají paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka. U nemoci, jako je idiopatická plicní fibróza, je rychlost diagnózy naprosto zásadní, protože v pozdějších stadiích už pacientovi neumíme pomoci," vysvětluje prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). 

S podezřením na tuto nemoc odešlo po Týdnu idiopatické plicní fibrózy z ordinací pneumologů celkem 45 lidí. U 3 z nich ji další vyšetření definitivně potvrdila, u zbylých 42 lékaři našli jiné vážné plicní nemoci. U jednoho pacienta zhoubný a u druhého nezhoubný nádor plic, v jednom případě dokonce diagnostikovali srdeční selhání. U 90 příchozích objevili astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Do Týdne idiopatické plicní fibrózy se zapojilo 58 ambulancí ve 14 krajích, vyšetřit se přišlo 793 lidí, nejvíce v Praze (121) a v Hradci Králové (120), nejméně v kraji Zlínském (17).

"Nemoc se zpočátku projevuje zadýcháváním a kašlem, a protože se většinou vyskytuje až po šedesátce, řada nemocných nepovažuje pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev vyššího věku. Přisuzují to ztrátě kondice nebo následku kouření. Návštěvu lékaře tak oddalují a přicházejí pozdě," doplňuje MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) ČPFS. Někdy projevy idiopatické plicní fibrózy zamění za jinou plicní či srdeční nemoc samotní lékaři. V centrech pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů se nyní léčí zhruba 50 % těch, co by moderní léčbu potřebovali a měli na ni nárok. Odborníci odhadují, že v tuzemsku trpí idiopatickou plicní fibrózou přibližně 2 000 lidí. "Akce, které pro odhalení zbylých pacientů pořádáme, nesou své ovoce. Díky nim se daří zachytit nemoc a nabídnout léčbu těm, kteří by jinak vyšetření odkládali," uzavírá MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně ambulantních pneumologů. Další Týden idiopatické plicní fibrózy i s otevřenými ambulancemi plánuje odborná společnost opět na podzim letošního roku. 

O idiopatické plicní fibróze

Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci zpomaluje léčba, která v tuzemsku existuje pouhých 7 let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě. Projevy idiopatické plicní fibrózy lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom idiopatická plicní fibróza obvykle zabíjí do 3 let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky a zvyšuje se jeho šance, že se dočká transplantace plic. Více informací na www.plicnifibroza.cz.Praktičtí lékaři řeší svoji budoucnost  ... už tento pátek    Zz

Praha, 18. 2. 2019 - Jak zvýšit zájem o nepovinná očkování? Čeká nás příval diabetu? Jaký je rozdíl mezi praxí v Německu a České republice? To jsou jen některé z otázek, které se pokusí zodpovědět přednášející na Kongresu primární péče, kam se tento pátek sjedou stovky všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotních sester z celé České republiky. Při dvoudenní akci ale přijdou na přetřes i elektronické neschopenky, odchody lékařů do zahraničí nebo budoucnost dětských lékařů. 

Zatímco ve dvou sálech se lékaři dozví novinky z takových oborů, jako je neurochirurgie, psychiatrie, diabetologie či gastroenterologie, v přilehlých místnostech se bude vášnivě diskutovat nad tématy spojenými s budoucností praktického lékařství v České republice. Největší pozornost přitáhne debata u kulatého stolu nad reformou primární péče, která určí, jak budou praktici fungovat v dalších desetiletích. Té se kromě vedení praktických lékařů zúčastní i ministr zdravotnictví a ředitelé VZP a Svazu zdravotních pojišťoven. "Budeme řešit e-neschopenky, jejichž prozatímní podoba je paskvil, a přesto mají začít platit letos v červenci. Dotkneme se větších pravomocí praktiků v péči o chronické pacienty, diabetiky, astmatiky, pacienty s CHOPN či hypertoniky - pacienty s vysokým tlakem. A určitě se budeme bavit o budoucnosti dětských praktických lékařů," říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL). Právě dětští praktičtí lékaři bojují s nedostatkem "mladé krve", která by dokázala pokrýt jejich odchody do důchodu. "Jenom loni zaniklo 88 praxí, což je nevíce za 4 roky, letos situace nevypadá o nic lépe," vysvětluje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilona Hülleová. Obor praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) přestal oficiálně existovat v roce 2017, kdy se sloučil do oboru pediatrie. "Už 2 roky bojujeme s propadem v počtu nových lékařů pro děti, kteří se hlásí po ukončení lékařské fakulty do oboru pediatrie a případně nastupují na rezidenční místa zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví pro tento obor. Přicházíme o desítky nových mladých lékařů mířících do primární péče a další ztráty si nemůžeme dovolit. Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že do 2 let hodlá zavřít ordinace přibližně 22 % PLDD, což je v absolutních číslech 460 lékařů, převážně důchodového věku. Pokud se jim nepodaří najít za sebe nástupce, čeká především zdravotní pojišťovny úkol, jak zajistit registraci svých pacientů k okolním lékařům a jak zajistit primární péči o děti obecně," říká MUDr. Hülleová. Nejistota se odráží i v zájmu samotných mladých lékařů. V roce 2018 projevilo zájem o celkem 80 rezidenčních míst pouze 60 z nich. 

Velký zájem čekají organizátoři kongresu o blok věnovaný očkování. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je odmítání očkování mezi 10 největšími hrozbami pro naše zdraví pro rok 2019, a to vedle takových nemocí, jako je HIV, ebola nebo horečka dengue. V České republice podstupuje povinné očkování o řádově několik procent lidí méně než před 10 lety. Například u spalniček klesla proočkovanost v souladu s vyhláškou skoro o 20 %, pokles zaznamenávají lékaři i u dalších očkování. Podle lékařů tak dochází k postupné ztrátě proočkovanosti, která chránila před takovými nemocemi jako spalničky nebo dětská obrna celou společnost. "Odpor proti

očkování s sebou nese riziko šíření a návratu nemocí, které byly donedávna považovány za téměř vymýcené. Riziko odmítání očkování se týká zejména dětské populace. Sekundárně ale představuje nebezpečí i pro dospělé, mezi které se infekční nemoci od dětí rozšiřují," vysvětluje MUDr. Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů (SPL). 

Kongres primární péče končí v sobotu 23. února odpoledne. Více informací naleznete na https://ahou.cz/kongres.


Dětští praktičtí lékaři bojují s nedostatkem "mladé krve"

Dětští praktičtí lékaři bojují s nedostatkem "mladé krve", která by dokázala pokrýt jejich odchody do důchodu. Jenom loni zaniklo 88 praxí, což je nejvíce za 4 roky, letos situace nevypadá o nic lépe. Diskutovat o tom budou na Kongresu primární péče, který se koná od 22. února v Praze a na který se sjedou stovky praktických lékařů z celé České republiky.   Mezigenerační výměnu drtí nejistota kolem budoucnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost (PLDD). Ten přestal oficiálně existovat v roce 2017, kdy se sloučil do oboru pediatrie. "Už 2 roky bojujeme s propadem v počtu nových lékařů pro děti, kteří se hlásí po ukončení lékařské fakulty do oboru pediatrie a případně nastupují na rezidenční místa zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví pro tento obor. Přicházíme o desítky nových mladých lékařů mířících do primární péče a další ztráty si nemůžeme dovolit. Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že do 2 let hodlá zavřít ordinace přibližně 22 % PLDD, což je v absolutních číslech 460 lékařů, převážně důchodového věku. Pokud se jim nepodaří najít za sebe nástupce, čeká především zdravotní pojišťovny úkol, jak zajistit registraci svých pacientů k okolním lékařům a jak zajistit primární péči o děti obecně," říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD) MUDr. Ilona Hülleová. 

Podle lékařky už i Ministerstvo zdravotnictví označuje sloučení do jednotného oboru pediatrie za chybu, ale stále panují otazníky nad tím, jak se by se mladí lékaři měli vzdělávat. Do roku 2017 se absolvent lékařské fakulty, který měl zájem léčit děti ambulantně, přihlásil ke konkrétnímu zkušenému dětskému praktikovi, většinou na rezidenční místo, a stal se tak jeho zaměstnancem. Tento dětský praktický lékař - školitel - jej 3 roky vysílal na praxi na různá oddělení nemocnic a poslední rok jej školil přímo u sebe v ordinaci. Celkem 4 roky vzdělávání vyvrcholily atestací. Na vzdělávání přispívalo ministerstvo dotací.  V roce 2017 ale stát takové vzdělávání zrušil a sloučil nemocniční i praktické lékaře pro děti a dorost do jednoho oboru pediatrie. Zájemci o obor PLDD se tak museli po škole ucházet o místo a i tzv. rezidenční místo přímo v nemocnici. Pokud už měla nemocnice "plno", lékaře nevzala, a dotace na rezidenční místa tak propadly.  Nyní je ve hře varianta, že by se dětský lékař vzdělával celkem 4,5 roku a z toho u praktika v ordinaci strávil posledních 6 měsíců. "Prodlužuje to dobu předatestačního vzdělávání a možnosti následného převzetí ordinace mladým lékařem, pro náš obor se každý měsíc počítá. Prodloužení navíc atraktivitě oboru rozhodně nepřidá, zvláště když u dospělých praktiků mu k atestaci stačí 3 roky," vysvětluje Hülleová.  Nejistota se odráží i v zájmu samotných mladých lékařů, loni o celkem 80 rezidenčních míst projevilo zájem pouze 60 z nich.


Praktičtí lékaři řeší svoji budoucnost 

... už tento pátek

Praha, 18. 2. 2019 - Jak zvýšit zájem o nepovinná očkování? Čeká nás příval diabetu? Jaký je rozdíl mezi praxí v Německu a České republice? To jsou jen některé z otázek, které se pokusí zodpovědět přednášející na Kongresu primární péče, kam se tento pátek sjedou stovky všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotních sester z celé České republiky. Při dvoudenní akci ale přijdou na přetřes i elektronické neschopenky, odchody lékařů do zahraničí nebo budoucnost dětských lékařů.  Zatímco ve dvou sálech se lékaři dozví novinky z takových oborů, jako je neurochirurgie, psychiatrie, diabetologie či gastroenterologie, v přilehlých místnostech se bude vášnivě diskutovat nad tématy spojenými s budoucností praktického lékařství v České republice. Největší pozornost přitáhne debata u kulatého stolu nad reformou primární péče, která určí, jak budou praktici fungovat v dalších desetiletích. Té se kromě vedení praktických lékařů zúčastní i ministr zdravotnictví a ředitelé VZP a Svazu zdravotních pojišťoven. "Budeme řešit e-neschopenky, jejichž prozatímní podoba je paskvil, a přesto mají začít platit letos v červenci. Dotkneme se větších pravomocí praktiků v péči o chronické pacienty, diabetiky, astmatiky, pacienty s CHOPN či hypertoniky - pacienty s vysokým tlakem. A určitě se budeme bavit o budoucnosti dětských praktických lékařů," říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL). Právě dětští praktičtí lékaři bojují s nedostatkem "mladé krve", která by dokázala pokrýt jejich odchody do důchodu. "Jenom loni zaniklo 88 praxí, což je nevíce za 4 roky, letos situace nevypadá o nic lépe," vysvětluje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilona Hülleová. Obor praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) přestal oficiálně existovat v roce 2017, kdy se sloučil do oboru pediatrie. "Už 2 roky bojujeme s propadem v počtu nových lékařů pro děti, kteří se hlásí po ukončení lékařské fakulty do oboru pediatrie a případně nastupují na rezidenční místa zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví pro tento obor. Přicházíme o desítky nových mladých lékařů mířících do primární péče a další ztráty si nemůžeme dovolit. Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že do 2 let hodlá zavřít ordinace přibližně 22 % PLDD, což je v absolutních číslech 460 lékařů, převážně důchodového věku. Pokud se jim nepodaří najít za sebe nástupce, čeká především zdravotní pojišťovny úkol, jak zajistit registraci svých pacientů k okolním lékařům a jak zajistit primární péči o děti obecně," říká MUDr. Hülleová. Nejistota se odráží i v zájmu samotných mladých lékařů. V roce 2018 projevilo zájem o celkem 80 rezidenčních míst pouze 60 z nich.  Velký zájem čekají organizátoři kongresu o blok věnovaný očkování. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je odmítání očkování mezi 10 největšími hrozbami pro naše zdraví pro rok 2019, a to vedle takových nemocí, jako je HIV, ebola nebo horečka dengue. V České republice podstupuje povinné očkování o řádově několik procent lidí méně než před 10 lety. Například u spalniček klesla proočkovanost v souladu s vyhláškou skoro o 20 %, pokles zaznamenávají lékaři i u dalších očkování. Podle lékařů tak dochází k postupné ztrátě proočkovanosti, která chránila před takovými nemocemi jako spalničky nebo dětská obrna celou společnost. "Odpor proti  očkování s sebou nese riziko šíření a návratu nemocí, které byly donedávna považovány za téměř vymýcené. Riziko odmítání očkování se týká zejména dětské populace. Sekundárně ale představuje nebezpečí i pro dospělé, mezi které se infekční nemoci od dětí rozšiřují," vysvětluje MUDr. Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů (SPL). 

Kongres primární péče končí v sobotu 23. února odpoledne. Více informací naleznete na https://ahou.cz/kongres.


Nejzákeřnější rakovině zasvětili celý rok

Nekuřte! Vybízí Liga proti rakovině českou veřejnost a startuje debatou odborníků

Praha, 28. 1. 2019 - "Máte rakovinu plic..." - tuto větu si v Česku ročně vyslechne téměř 6 782 lidí. Onemocnění pak za rok připraví o život 5 555 pacientů. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec - přichází se na něj totiž v drtivé většině případů pozdě, ve stadiích, kdy jej nelze vyléčit. Proto Liga proti rakovině Praha zasvětila letošní rok právě karcinomu plic. A ve Světový den proti rakovině, jenž připadá na 4. února, pořádá sympozium, kde budou mluvit experti z řad onkologů, pneumologů, chirurgů a radioterapeutů o nových možnostech léčby plicní rakoviny. 

"Až 90 % nádorů plic má na svědomí kouření, aktivní či pasivní. Kouří 20 % světové populace, 800 milionů mužů, 200 milionů žen, dalších 50 milionů je vystaveno pasivnímu kouření, z toho 75 % žen a dětí. Česká republika tyto poměry kopíruje. Nejúčinnější cestou, jak mortalitu a výskyt smrtelného onemocnění snížit, je nekouřit a k tomu budeme po celý rok 2019 vybízet českou veřejnost," říká MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha.  Karcinom plic je záludný v tom, že zpočátku jej lidé nepoznají a první náznaky nemoci, které mívají podobu kašle, únavy nebo námahové dušnosti, odbývají. Na nemoc tak lékaři často přicházejí v rámci jiných vyšetření a přibližně 85 % příchozích už nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života. "Takzvaných operabilních nádorů plic, které lze z těla zcela odstranit, je pouze mezi 10 a 15 %. U ostatních pacientů se snažíme pomocí nových léků prodloužit život v co největší kvalitě," říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň. Donedávna podle něj umírali pacienti s karcinomem plic do 20 měsíců od stanovení diagnózy. Revoluci v onkologii způsobil příchod imunoonkologické léčby, kdy lékaři používají jako hlavní zbraň proti nádorům vlastní imunitu daného pacienta. "Imunoonkologická léčba umí prodloužit život člověka v dobré kvalitě o celá léta, pacienti ji lépe tolerují a může se podávat delší dobu. Nejlépe zabírá v první linii, tedy okamžitě po stanovení diagnózy. Dosud jsme ji pro vybrané pacienty měli až v linii druhé či třetí. Předtím museli procházet chemoterapií, jejíž vedlejší účinky vyřazovaly řadu z nich z následného nasazení léčby imunoonkologické. Nyní je poprvé hrazena léčba karcinomu plic imunoonkologickým lékem už v první linii - kdy je nejúčinnější. V Česku se nasazení tohoto preparátu bude týkat kolem 2 000 pacientů," doplňuje prof. Fínek. Povolením úhrady léku v první linii se podle prof. Fínka Česká republika konečně přibližuje k úrovni vyspělých evropských států, co se dostupnosti léčby týče. Podle doc. MUDr. Davida Vrány, Ph.D., z Onkologické kliniky FN Olomouc mohou v současnosti lékaři pacientům s karcinomem plic nabídnout širokou řadu léčebných možností. "V časných stadiích lze nádor operovat. V lokálně pokročilém stadiu lze použít radikální radioterapii (chemoradioterapii), objevujeme stále nové mutace, které jsme schopni farmakologicky ovlivnit. Na trh přicházejí nové molekuly a samozřejmě revoluci v léčbě onkologických onemocnění přináší imunoterapie, která se postupně prosazuje u stále širšího spektra pacientů," popisuje doc. Vrána. Karcinom plic se nejčastěji týká lidí mezi 65. a 69. rokem věku a zasahuje častěji muže než ženy. Výskyt a úmrtnost u mužů v posledních letech mírně klesají, u žen naopak stoupají. "Za nejdůležitější považuji apelovat na mladou generaci, aby s kouřením přestala nebo vůbec nezačínala - podle statistik má bohužel s kouřením zkušenost 33 % dívek a chlapců ve věku 13-15 let," dodává MUDr. Fridrichová.

O Lize proti rakovině

Liga proti rakovině Praha (LPR) je nezisková organizace, založena v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé republiky jsou kolektivními členy. Vzájemnou informovanost umožňuje periodicky vydávaný Zpravodaj. Liga je členem mezinárodních organizací ECL a UICC. Snahou LPR je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle vytyčila tři hlavní dlouhodobé programy: soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci, snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť. LPR pořádá každý rok v květnu veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině, dárci dostávají žluté kytičky. Loni veřejnost darovala 19 673 041 korun.


Za umělým oplodněním přišlo loni na kliniky více lidí 

Praha  30. 1. 2019 - Pro pomoc českých reprodukčních klinik si chodí stále více párů. O zhruba 1 000 se loni meziročně zvýšil počet cyklů umělého oplodnění, které neplodné páry podstoupily na českých reprodukčních klinikách. Meziroční navýšení o více než 2,6 % se každoročně opakuje. Dle předběžných odhadů loni páry absolvovaly 39 000 cyklů umělého oplodnění. Říká to předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. David Rumpík. Pokrok v léčebných metodách a preparátech podle něj zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti, ale tu zase stejnou měrou brzdí zvyšující se věk žen, jež si pro pomoc přicházejí. Úspěšnost se tak drží na přibližně stejné úrovni a většinou lehce překračuje 50 %. "Každým rokem se zvyšuje přibližně o půl roku věk pacientek, které na kliniku přicházejí a Česká republika tak kopíruje trend ve vyspělých zemích Evropy a USA. To je samozřejmě populačně nedobré, ideální věk prvorodiček by se měl pohybovat kolem 25. roku," říká MUDr. David Rumpík. Na drtivou většinu reprodukčních klinik nejčastěji zavítají ženy mezi 35. a 40. rokem. "Loni k nám přišlo řešit svou touhu po potomkovi o 300 párů více. Zatímco v roce 2017 jsme přijali 2700 párů, loni to bylo 3000. Manželé a partneři celkem prodělali o 472 cyklů umělého oplodnění více než v roce 2017, tedy 5 480. Zvedl se i jejich věkový průměr, a to z 36,3 let na 37,2 let," potvrzuje Jonáš Vokřál, ředitel největší kliniky umělého oplodnění v ČR - Reprofit.  "Dnešní doba je jiná než před 20, 30 lety. Více lidí studuje, cestuje, buduje kariéru, aby mohlo své budoucí potomky zajistit. A tak je porod prvního dítěte až kolem třicítky nyní normální," vysvětluje MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., specialista na umělé oplodnění kliniky Reprofit a IVF Clinic Olomouc, a doplňuje: "Současně tu máme vysokou rozvodovost, lidé kolem 35 let si po prvním neúspěšném manželství budují další vztahy a často chtějí mít s novým partnerem dítě." Mnohdy zjišťují, že otěhotnět ve vyšším věku není tak snadné. "S věkem se ženám snižuje počet a kvalita vajíček, mužům klesá množství oplodnění schopných spermií," popisuje MUDr. Machač. Na zvyšující se věk prvorodiček a přesouvání plánování rodičovství do pozdějšího věku by letos měla zareagovat novela zákona o zdravotním pojištění, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornou veřejností. Návrh, jenž resort vládě předloží do června 2019, doporučuje posunout věkovou hranici u žen, kterým bude pojišťovna hradit cyklus umělého oplodnění, na 40 let. Dosud jim hradila cykly pouze do 39 let. Kromě toho se také jedná o navýšení počtu hrazených cyklů pro matky, kterým už se pomocí asistované reprodukce otěhotnět podařilo a chtějí další dítě. Problémy s početím má v tuzemsku přibližně čtvrtina párů. Ve 40 % je problém na straně ženy, ve 40 % muže, z 20 % mají potíže oba partneři. V České republice přijde ročně na svět "ze zkumavky" přibližně 5 % dětí. Ve vyspělých zemích se toto procento podle MUDr. Rumpíka pohybuje mezi 7 a 8 % a Česká republika s velkou pravděpodobností toto číslo v blízké budoucnosti "dožene".


Revmatiky čeká revoluce - už zítra!

Dostanou se k léčbě včas

Praha, 31. 1. 2019 - Revoluce v dostupnosti léčby pro pacienty s revmatoidní artritidou začíná přesně zítra. Od 1. února se totiž ti nemocní, kteří spadají do kategorie "střední závažnost nemoci", dostanou k účinné biologické léčbě. Ta umí zabránit zhoršení jejich stavu a zlepšit ho. Dosud se k biologické léčbě dostali pouze v nejvyšší aktivitě nemoci - tedy laicky řečeno - když už se nemohli hýbat. Naděje na zlepšení stavu spojená s uvolněním léčby by se tak v Česku mohla nově týkat přibližně 8 000 pacientů.  Říká to Edita Müllerová, předsedkyně pacientské organizace Revma Liga ČR. V tuzemsku touto chronickou nemocí, která postihuje klouby a mimokloubní struktury, trpí přibližně 69 000 osob. "O dostupnost biologických léků pro pacienty v časnějších stadiích nemoci jsme bojovali od roku 2015 a jsme nadšeni, že Státní ústav pro kontrolu léčiv jeden z těchto léků v první linii pro pacienty uvolnil, je to také díky intenzivní práci pojišťoven na dohodě o ceně. Dosud se takto léčilo pouze 5 % revmatiků - zlomek vhodných pacientů ve srovnání se zbytkem Evropy, a to i přes neustále klesající cenu léků. V pokročilé fázi nemoc pacienta natolik pohybově omezuje, že už obvykle nemůže chodit do práce, sportovat, zvládat běžné denní činnosti. Pokud dostane léčbu dříve, může pracovat, fungovat v rodině a vracet peníze do systému například ve formě daní," vysvětluje Edita Müllerová. 

Jednou z pacientek, která by nyní mohla léčbu dostat, je maminka dvou malých dětí Gabriela Uhráková (39). Přestože ji nemoc mnohdy na měsíce naprosto znehybní tak, že si nemůže ani ukrojit chleba nebo vyčistit zuby, spadá do kategorie střední závažnost a na biologickou léčbu do této chvíle neměla nárok. To by se od zítřka mělo změnit. "Revmatoidní artritidu mám od 29 let a moje stavy se často mění, je mi třeba dva měsíce dobře a pak dva měsíce sotva chodím, bolí mě klouby, mám ztuhlé ruce. Teď bych se chtěla vrátit po mateřské znovu do práce. O biologické léčbě se chci bavit se svou lékařkou, protože se potřebuji postarat o malé děti, partnera a ráda bych pracovala," říká Gabriela Uhráková. Podle předsedy České revmatologické společnosti (ČRS) prof. MUDr. Jiřího Vencovského, DrSc., je uvolnění léčby krok dobrým směrem a odpovídá evropským i národním doporučeným postupům. "Zatím se tato změna týká jednoho léku, ale je pravděpodobné, že bude následovat uvolnění dalších léků ze stejné skupiny blokátorů TNF pro léčbu revmatoidní artritidy ve střední závažnosti. Je ale potřeba zajistit, aby centra pro biologickou léčbu byla k dispozici rovnoměrně po celé republice, protože někde mohou skončit přetížena a na druhou stranu v současné době víme o centrech, která nemohou pracovat, jak by chtěla, kvůli absenci smluv se zdravotními pojišťovnami," dodává prof. Vencovský.  A to je další horká novinka v oblasti péče o pacienty s revmatoidní artritidou - pacientský spolek Revma Liga společně s ČRS a největší českou zdravotní pojišťovnou VZP se domluvily na zmapování péče o pacienty. Podle dat pojišťovny vyhodnotí nejen rozmístění pacientů, jejich přístup k centrům biologické léčby a k revmatologům, ale i informace o používané medikaci nebo tzv. migraci za lékařem. "Na základě těchto dat pak nastavíme síť tak, aby odpovídala reálným potřebám. Potřebujeme racionálně postavenou síť. Chceme dokázat, že je možné pracovat i v širší platformě rychle, systematicky a najít vzájemnou shodu ve prospěch pacientů. Již jsme na straně pojišťovny podnikli první kroky, pracujeme jak s pacienty, tak s ČRS," komentuje náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík.  V současnosti funguje v ČR 46 center pro biologickou léčbu a další 4 dětská centra pro biologickou léčbu. 

O nemoci:

Revmatická onemocnění (revma) postihuji pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), mnohdy i některé jiné orgány. Rozdělují se do několika základních skupin: revmatická onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida, tzv. systémové nemoci a další), degenerativní revmatické nemoci (artróza), infekční artritidy, metabolické a endokrinní choroby spojené s revmatickými stavy (dna) a mimokloubní revmatismus. Mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna.

O Revma Lize ČR:

Revma Liga ČR je společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 20 let zvyšovat povědomí o revmatických chorobách a pomáhat nemocným. Členové Revma Ligy bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření. Je vyhledávaným a rovnocenným partnerem pro pacienty, lékaře, zdravotníky i státní správu. Svou činností motivuje pacienty a ukazuje zdravé populaci svět očima revmatiků. Heslem ligy je: Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme. Více informací na www.revmaliga.cz.


K dětem putují hry za více než 237 000 korun

Praha, 23. 1. 2019 - Celkem 658 her, stavebnic, knih a kreativních sad za přesně 237 106,6 korun putuje na dětská onkologická oddělení, k dětem nemocným ichtyózou a do dětských domovů. Hry a stavebnice vysbíralo hračkářství Agátin svět na popud charitativního projektu Radost dětem. "Na hry a stavebnice pro děti přispělo 2 315 lidí především kolem Vánoc zakoupením voucherů v e-shopu, další zákazníci využili sbírkových kasiček, pomohli i naši obchodní partneři. Stavebnice a další hračky už nyní používají například děti na všech hematoonkologických odděleních či děti nemocné ichtyózou," říká Kristýna Křížová z Agátina světa, jejíž sestra v mládí prošla hematoonkologickým onemocněním.

Sbírka odstartovala v říjnu loňského roku a končí nyní. Každoročně lékaři vysloví onkologickou diagnózu u přibližně 400 dětí. Na onkologických odděleních dětských nemocnic tak tráví dlouhé měsíce i roky stovky malých pacientů. Od nevolnosti spojené s léčbou, nemocničního prostředí i samotné nemoci je umějí částečně rozptýlit právě hračky.


Děti nakreslily stovky slunečnic - podporují tak nemocné 

Praha, 18. 12. 2018 - Stovky slunečnic namalovaly děti mateřských a základních škol pro kampaň Rozsviťme Českou republiku, za níž stojí Nadační fond IMPULS. Účelem je pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou (RS), symbolem projektu je právě slunečnice. Výtvarná díla dětí z celé republiky letos pomohou hned dvakrát. Organizátoři je totiž věnují seniorům v rámci vánoční akce Ježíškova vnoučata. 

První cenu v internetovém hlasování získala v kategorii nejmladších dětí Valerie Zieglerová z mateřské školy v Jihlavě. V kategorii I. a II. stupeň základní školy vyhráli Ivošek Palec a Jana Koubová, oba ze ZŠ Kamenice nad Lipou. Speciální ocenění získali žáci 4. C z pražské ZŠ Radotín za velkoplošný obraz. Výherci dostanou knihy a vstupenky do divadla. "Všechno, co děti nakreslily, bylo neuvěřitelně optimistické a bylo vidět, že si s obrázky daly opravdu velkou práci," popisuje za organizátory Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS a doplňuje: "O vítězích rozhodovalo internetové hlasování a další speciální ceny udělila odborná porota. Letos jsme poprvé uspořádali také literární soutěž, do které se zapojily jak starší děti, tak dospělí." Porotu nejvíce zaujala literární díla žáků ze ZŠ Radotín, ZŠ Kouřim a pražské Střední průmyslové školy sdělovací techniky. Mezi dospělými zabodoval Pavel Mrština z Domova sv. Josefa v Žirči, kde se specializují na péči o pacienty s roztroušenou sklerózou.

Obrázky dětí letos pomohou hned dvakrát. "Sešlo se nám mnoho krásných příspěvků a byla by škoda, aby zůstaly v šuplíku. Věnujeme je proto na projekt Ježíškova vnoučata a rozzáříme tak dny dalším lidem," popisuje Kateřina Bémová.  Podle třídní učitelky 4. C ZŠ Radotín Růženy Havránkové pro děti vůbec nebylo důležité, že jde o soutěž. "Podstatné pro ně bylo, že mohly svými dílky dodat pacientům energii. Před vlastním tvořením jsme si povídali o roztroušené skleróze a o tom, co slunečnice symbolizuje," popisuje třídní učitelka a pokračuje: "Děti slunečnici vnímaly jako světlo naděje pro pacienty. Každý nakreslil svoji květinu a vystřihl ji. Pak děti společně namalovaly obraz, děvčata zem a chlapci nebe, a vystřižené slunečnice na něj nalepily. Obraz tak představoval symbol síly, jako když se jednotlivci spojí v ochotě pomoci. Každý pak napsal o slunečnici i svůj literární příspěvek." Nadšení pro dobrou věc přenesly do svých výtvarných děl i děti ze základní umělecké školy v Kamenici nad Lipou. "Žáci z naší školy se pravidelně podílejí na různých dobročinných akcích, zejména pro místní farní charitu. Projekt Nadačního fondu IMPULS tak pro ně byl další příležitostí, jak někomu pomoci," říká Zdeňka Jůnová, která učí výtvarnou výchovu na základní škole a základní umělecké škole v Kamenici nad Lipou.

Kampaň Rozsviťme Českou republiku odstartovala na jaře. "Lidé podpořili pacienty společným sázením slunečnic a finančními příspěvky. Cílem letošního ročníku je podpora rehabilitace a psychoterapie pacientů, což jim pomůže žít plnohodnotný život navzdory nemoci," vysvětluje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. "Roztroušená skleróza je velmi vážná diagnóza, která může zasáhnout do života každého z nás. Čím více o ní budeme vědět, tím lépe se s ní pak můžeme vypořádat. Proto jsme rádi, že kampaň svou tvorbou podpořily školky a školy a učitelé dětem při tvoření vysvětlovali základní informace o nemoci. Nikdy totiž není brzo naučit se důležité věci," uzavírá Kateřina Bémová.

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS) a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.

O projektu Rozsviťme Českou republiku

Osvětová kampaň Rozsviťme ČR si klade za cíl podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou a zlepšit jejich možnosti a dostupnost léčby a rehabilitační péče. Symbolem projektu je slunečnice. Její semínka představují jednotlivé pacienty, okvětní lístky zase aktivity NFI a pacientských organizací. Stonek symbolizuje zdravou populaci, o niž se potřebují lidé s "ereskou" opřít, a listy na stoncích znázorňují podané pomocné ruce rodiny či přátel. Sázením a sdílením fotografií či namalovaných rozkvetlých slunečnic podpořili pacienty s RS společně s dospělými i ti nejmenší


Pneumologové vyšetřili plíce 1 480 lidem

U 22 % zřejmě našli chronickou obstrukční plicní nemoc 

Praha, 13. 12. 2018 - Více než pětina lidí nemá plíce v pořádku - zjistili to čeští pneumologové při letošním Světovém dnu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených - to je o 10 % více než při stejné akci v loňském roce.  Preventivní vyšetření pořádal u příležitosti Světového dne CHOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) už popatnácté. Letos své dveře otevřelo 82 plicních ambulancí po celé republice. Zájemci mohli v listopadu využít měření plicních funkcí i na stáncích v obchodních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové.  "Letos se přišlo nechat vyšetřit 1 480 zájemců - 835 jich navštívilo některou z ambulancí, 645 lidí přišlo ke stánku v obchodním centru," popisuje předseda ČOPN prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. a doplňuje: "Návštěvníkům lékaři provedli jednoduché vyšetření pomocí spirometrie. U 22 % z nich pojali podle naměřených plicních funkcí podezření na CHOPN a doporučili jim další vyšetření." Loni lékaři vyšetřili plíce 1 512 zájemcům, podezření na CHOPN zaznamenali u 12 % z nich.  V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 lidí o své nemoci neví. Zpočátku se onemocnění projevuje chronickým kašlem, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. "Pokud se nezačnou zavčas léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků, takzvanou těžkou exacerbací, na akutním příjmu českých nemocnic," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně ČPFS a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. CHOPN mají z 80 % kuřáci, přestat kouřit je tak prvním pokynem, který pacient od lékaře kromě diagnózy uslyší. "Lidé by se měli o své zdraví starat celoročně a nečekat jen na veřejné preventivní akce. Pokud někdo dlouhodobě kašle nebo se zadýchává, měl by navštívit svého praktického lékaře kdykoliv během roku. Ten jej vyšetří a v případě podezření na plicní onemocnění odešle ke specialistovi," dodává předseda ČOPN Stanislav Kos.

Časný záchyt nemoci je pro prognózu zásadní. Čím dříve lékař CHOPN pacientovi zjistí, tím větší šanci má na úspěšnou léčbu.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecného povědomí o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlepšení situace pacientů se závažnými plicními nemocemi. Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz. 

Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí včetně tuberkulózy po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích  oborů pneumologie a ftizeologie. Hlavními směry odborného zaměření těchto oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jedním z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz


 

Plyšáci jsou pro onkologické děti nebezpeční .Hračkářství Agátin svět proto sbírá stavebnice a vhodné hračky do oddělení nemocnic

Na onkologických odděleních dětských nemocnic tráví dlouhé měsíce i roky stovky nemocných dětí. Od nevolnosti spojené s léčbou, nemocničního prostředí i samotné nemoci je umí na chvíli rozptýlit hračky. Ne všechny se však pro vážně nemocné děti hodí. Zapovězení jsou například plyšáci, kteří v sobě mohou držet bakterie, jež jsou pro nemocné děti nebezpečné. Nevhodné jsou také drobné mnohadílkové puzzle, která se špatně na posteli staví, nebo hračky s ostrými hranami. Hraček však není nikdy dost, říkají ti, co s dětmi pracují, a proto se hračkářství Agátin svět rozhodlo kývnout na nabídku charitativního projektu Radost dětem.  Zajistí tak pro dětská onkologická oddělení hry, stavebnice a kreativní sady, které nemocným dětem pomohou prožít čas hospitalizace co nejsmysluplněji. "Nemocné děti potěší všechno, co je vytrhne z každodenní nemocniční šedi. Mají radost z každé návštěvy a dárku. Pro hematologicky/onkologicky nemocné děti však musí být výběr velice kritický a důsledný. Mnoho hraček koncentruje několikanásobně vyšší počty bakterií, které pro děti v léčbě znamenají obrovské riziko. Mezi takové se řadí např. plyšové hračky, ale i knihy," říká Kateřina Wich z Radosti dětem. "Při výběru her, stavebnic a tvořivých sad, které nabízí Agátin svět, jsme každou hru prověřili na všechna možná rizika. Jelikož děti tráví velkou část léčby na lůžku, jsou pro ně vhodné např. hry a kreativní sady, se kterými si mohou hrát samy nebo pouze ve dvou, puzzle s většími dílky a všechny omyvatelné hry a stavebnice." Podle sociální koordinátorky Kateřiny Doležalové mají u nemocných dětí velký úspěch deskové hry pro jednoho nebo pro dva, karetní a vzdělávací hry. "Dívky oblékají panenky, v oblibě jsou jsou různé sešity s nálepkami, kreativní sady pro dívky, všichni rádi skládají lego. Vhodných hraček není nikdy dost. Průběžně dovybavujeme herny na oddělení a ubytovně, dáváme hračky jako dárky k narozeninám, na Vánoce, ale i dle potřeby jako lék na smutno," doplňuje Doležalová.  Agátin svět založily před 11 lety dvě sestry, z nich jedna prodělal v mládí vážnou nemoc. "Chodila jsem za sestrou do nemocnice a nejvíce ji potěšilo, když jsem s ní hrála na posteli hru," mluví Kristýna Křížová o motivaci, proč se hračkářství do projektu zapojilo a aktivovalo samotné výrobce hraček a svoje zákazníky, ať učiní totéž.  Na pobyt v nemocnici vzpomíná Lucie Štrublová, které lékaři v 10 letech zjistili maligní karcinoid jater s metastázami. "Když jsem se začala léčit, nebyla jsem úplně malé dítě, ale i tak jsem si ještě s hračkami hrála. Tehdy ještě nebyly hry na počítači tak rozšířené, jako je tomu dnes. Potřebovala jsem něco trochu sofistikovaného, čím bych se zabavila na několik dnů v kuse, a tak by mě složitější hra nebo stavebnice určitě potěšila. Věřím, že i v dnešní době on-line her a různých vymožeností se najdou na oddělení děti i rodiče, co by si se stavebnicí rádi vyhráli," říká bývalá pacientka. Nyní je po úspěšné transplantaci jater a pracuje v organizaci Společně k úsměvu, jež pomáhá jak současným, tak bývalým onkologickým pacientům. Podobně to vidí Markéta Šejnohová, která se léčila v 17 letech s Hodgkinovým syndromem. "Ráda jsem tvořila, malovala na šátky, vyráběla jsem různé ozdoby z korálků. Co si vzpomínám na malé děti, ty měly stále stavebnice v ruce. Ty jsou a budou pořád pro ty nejmenší nejlepší hračkou," doplňuje. Každý rok v tuzemsku lékaři vysloví onkologickou diagnózu u přibližně 400 dětí, které se léčí v 8 onkologických a hematologických centrech v republice. 

O projektu

E-shop a prodejny Agátin svět je článkem v řetězci, který začíná výrobci her a stavebnic a končí zákazníky a který na sebe váže řadu partnerů. Od října tohoto roku začal motivovat a mobilizovat celou tuto komunitu. Kromě toho, že sám daroval stavebnice a hry, apeluje na své dodavatele a zákazníky a nabízí jim možnosti, jak přispět. Partneři a dodavatelé služeb Agátina světa mohou podpořit projekt dodáním služeb zdarma a zákazníci v e-shopu nebo v kamenných obchodech přihodit do košíku voucher ve vybrané hodnotě nebo přispět do kasiček, které najde v obchodech Agátin svět. Za takto získané peníze Agátin svět společně se zástupkyní Radost dětem vyberou další hračky pro nemocné děti. Projekt potrvá do ledna 2019. Stavebnice a další hračky poputují do všech 8 dětských onkologických a hematologických oddělení. Na odděleních se o děti, kromě lékařů a zdravotních sester, starají dětští psychologové a volnočasoví pedagogové. Těm zástupci Agátina světa hry, stavebnice a kreativní sady představí, aby si pak s dětmi mohli hrát nebo vysvětlit jejich princip rodičům. K tomuto datu přispěl Agátin svět a jeho partneři a zákazníci 75 759 korunami.Osamělost seniorů se zvyšuje, s mladšími těžko nacházejí společnou řeč. Záchranné lano jim házejí Senior Pointy

Praha, 20. 11. 2018 - Žijí na můj úkor, ze sociálních dávek, jsou pomalí, jsou přítěží... To jsou jen některá z prohlášení, jež mladí lidé často pronášejí na adresu seniorů, stejně jako senioři místy nešetří slovy zklamání nad mladou generací. Z šetření, které provedla vedoucí aktivizačního oddělení Domova pro seniory v Sokolnicích Eva Stiborová mezi 645 žáky základních a středních škol mimo jiné vyplývá, že třetina malých školáků se s rodiči o babičce a dědovi nebaví, 50 % středoškoláků seniorům vytýká, že pracují, 44 % z nich věří, že bydlení seniorů řeší domovy důchodců, naopak jen 10 %, že rodina. Zato 48 % ví, že důchody se vyplácejí z daní.

"Při jedné z návštěv v domově přišly děti popřát našim seniorkám k Svátku matek. Poté co jim zazpívaly a zarecitovaly v odpočinkovém koutku na chodbě, jsem projevila přání, aby navštívily i seniorky na pokojích. Dozvěděla jsem se, že 'někteří rodiče si nepřejí, aby děti viděly seniory ležící v postelích na pokoji'. Toto sdělení mě ohromilo. Nezlobím se na učitele a mám pochopení pro jejich snahu nedostat se do konfliktu s rodiči, na druhou stranu jako člověk pracující v sociálních službách nechápu a naprosto nesdílím postoj, který tabuizuje stáří a staré lidi obecně," říká Eva Stiborová. Podle ní a dalších odborníků, kteří se seniory pracují, je právě tento postoj předávaný rodiči dětem jedním z hlavních důvodů, proč si k sobě generace tak těžko hledají cestu. Sociolog PhDr. Zdeněk Papoušek tvrdí, že ti mladí, kteří zažili babičky a dědečky v rodinách, nemají problém starší generaci přijímat. Podle něj však vztahy radikálně naboural život v komunismu, rozbité majetky, potlačení spolků jako Sokol - to vše vedlo k roztříštění přirozených rodinných vazeb.

"Senioři jsou ohroženi sociálním vyloučením více než mladší lidé. S diskriminujícím chováním se setkal každý desátý senior. Nejčastěji řeší problémy v MHD, v čekárnách u lékaře a také zaznamenáváme stížnosti na slovní napadání ze strany mládeže," zmiňuje Jakub Carda, ředitel Společně, o. p. s., která se stará o seniory prostřednictvím Senior Pointů. "Bariéra mezi seniory a mladými lidmi roste v podobě vzájemného nedorozumění, které má někdy až agresivní projevy. Často narážíme na to, že mladí lidé staršími pohrdají, vnímají je jako někoho, kdo zabírá místa v tramvaji, jako přítěž, která stojí peníze. Na rozdíl od asijských zemí nám chybí úcta a respekt ke stáří a situace se neustále zhoršuje. Senioři se cítí ve 'světě mladých' ztraceni, sami a nepotřební," pokračuje Jakub Carda s tím, že právě rozhovory se staršími lidmi před 11 lety přiměly spolek Společně, o. p. s., aby rozjel projekt Senior Pointů - míst, kde senioři nalézají útočiště a dočkají se pomoci a sociálního kontaktu. V současnosti jich funguje 34, do konce roku přibudou další 2. Lidé se sem nejčastěji chodí poradit, jak na mobilní telefon a další techniku, řeší bydlení, ale úplně nejvíce ocení, že se s nimi někdo baví. "Když mluvím s dětmi o tom, jak někteří senioři žijí, jak si povídají s televizí, mají slzy v očích. Když děti kritizují jejich honbu za slevami v obchodech, neuvědomí si, že je to třeba proto, aby jim o víkendu mohla dát babička stovku. Je třeba o tom mluvit," dodává Stiborová.

Průměrný věk v Česku se zvyšuje, od roku 1990 se protáhl o více než 5 let a 8 měsíců. Muži se průměrně dožívají téměř 76 let, ženy pak téměř 82. "Poptávka po 'oáze' ve zrychleném a pro seniory mnohdy nepřátelském světě se rapidně zvyšuje. Snažíme se jim nejen poskytnout zázemí, ale také je přirozeně propojovat s mladší generací. Organizujeme povídání ve školách a školkách, zpívání dětem a řadu dalších aktivit, při nichž se mohou přirozeně poznat," pokračuje Jakub Carda.

Na negativní postoj až dvou třetin Čechů na seniory poukázal též průzkum statistického úřadu Evropské unie Eurobarometr, který srovnal vnímání české populace ve věku 55+. Odpovědi porovnal s průměrem členských států EU a Německa. Zatímco v ČR 54 % dotazovaných vnímá populaci 55+ zcela negativně, v EU je to pouze

28 % a v Německu dokonce jen 19 %. Podle prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc., přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, se naštěstí začíná o stárnutí více mluvit. "Senioři se často ocitají sami, jejich osamělost způsobují rozpady rodin už v mladém věku, děti pak mívají více babiček, a ne vždy se se všemi stýkají. Děti nevidí rodiče, jak se o babičku nebo dědečka starají, nevědí, co to obnáší a necítí se k tomu povinováni. Ke změně postoje a pochopení je třeba emoční zážitek. My například při osvětě využíváme modely simulující stáří - aby si mladý člověk uvědomil, jak se cítí ten, kdo už mladý není," dodává prof. Matějovská Kubešová.


Praktičtí lékaři: Současné e-neschopenky jsou paskvil.  Používat je nebudeme 

Praha, 20. 11. 2018 - Hromady papíru navíc a nulový přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance - tak hodnotí čeští praktičtí lékaři povinné zavedení e-neschopenek. S těmi počítá novela zákona o nemocenském pojištění od července 2019. 

"Projekt e-neschopenek je ve stávající podobě otřesný. Lékař má České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) reportovat elektronicky a současně papírově. Na každou e-neschopenku padne 5 papírů. A co je obzvlášť absurdní - zaměstnavatel se o nemoci svého zaměstnance nedozví online nic. Do databáze e-neschopenek bude mít totiž přístup pouze ČSSZ. Zaměstnavatel se tedy musí dotázat na "sociálce", jestli má jeho zaměstnanec neschopenku, a ta má na odpověď 8 dnů. Takže původní myšlenka na zjednodušení a zrychlení informačního procesu opětovně nebude fungovat," říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. K protestu proti nedotaženým e-neschopenkám se připojuje také Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.   Čeští praktici e-neschopenku jako myšlenku neodmítají. Naopak zavedení její skutečně funkční podoby požadují v pracovní skupině pro reformu primární péče při Ministerstvu zdravotnictví. 

Zástupci praktických lékařů se také několik let podíleli na vývoji nové e-neschopenky na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Výsledkem byl model, který vyhovoval všem stranám včetně zástupců zaměstnavatelů a ministerstvo tehdy souhlasilo. "Nové vedení MPSV ale z neznámých důvodů připravený koncept poslalo k ledu a práci na něm bez udání důvodů zastavilo. Od té doby s lékaři nekomunikuje. Od samého počátku měla být elektronická neschopenka dobrovolná a MPSV to opakovaně slíbilo. Do vlády však poslali návrh, kde je e-neschopenka povinná. To vnímáme jako podraz," pokračuje MUDr. Šonka.   Praktičtí lékaři tak jednohlasně žádají, aby MPSV zavedlo model plně elektronické neschopenky, který v minulosti odsouhlasili a na jehož vývoji se podíleli. "Jedině ten splňuje původní účel, kterým je zjednodušit a zrychlit komunikaci mezi pacientem, lékařem, zaměstnavatelem a "sociálkou," vysvětluje MUDr. Šonka.

Jak říká MUDr. Cyril Mucha, jež se e-neschopenkou dlouhodobě zabývá, funkční a jednoduchý model ušetří lékařům čas a práci a začnou jej používat dobrovolně sami. "Naopak zmetek, který nemá ve 21. století co dělat a je drzost jej nazývat elektronickou neschopenkou, používat nebudeme. V době, kdy s Ministerstvem zdravotnictví vedeme seriózní debatu o tom, jak snížit administrativní zátěž lékařů, nám MPSV tuto zátěž zvyšuje. To je pro nás naprosto neakceptovatelné a vyzýváme ministryni Janu Maláčovou k urgentnímu jednání, které bude tento problém řešit," dodává MUDr. Šonka.

Postup, který v minulosti dojednala a odsouhlasila pracovní skupina na MPSV včetně Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP:   * Lékař odešle elektronicky na portál ČSSZ datovou větu obsahující základní identifikační údaje pacienta a datum počátku neschopenky. * Zpětně mu ČSSZ zasílá její evidenční, potvrzovací kód.  * Pacient tento kód dostává do ruky papírově nebo také například do mobilního telefonu a poté opět elektronicky, telefonicky nebo papírově informuje o své neschopence zaměstnavatele.  * Zaměstnavatel si, po připojení k portálu ČSSZ, jeho neschopenku ověřuje a sleduje průběh jeho neschopnosti. Poté, co se pacient uzdraví, posílá lékař datovou věty o ukončení neschopenky.  * Pokud by bylo třeba, elektronicky, papírově nebo osobně komunikuje lékař s posudkovým lékařem 

O SPL ČR

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více n


Pomůže jim screening 

Praha, 13. 11. 2018 - "Hledá se 300 000", takto by zněl titulek pomyslného inzerátu plicních lékařů, kteří se snaží najít ty, jež mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně "zabije" 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují. Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plicní lékaři jej představují v rámci Světového dne CHOPN, jenž letos připadá na 21. listopadu. 

Plošného screeningu se zúčastní lidé ve 13 krajích České republiky. Projekt realizuje Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ve spolupráci s praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL). "Vybraný plicní lékař začne úzce spolupracovat se 4 až 5 praktickými lékaři. Ti mu budou posílat rizikové pacienty k preventivní prohlídce. Podle plánů by tak během dvouletého projektu mělo touto prohlídkou projít až 7 000 rizikových osob. Člověk, který splní rizikové faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, může přímo oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu. Tedy i v případě, že jeho praktický lékař se projektu neúčastní. Seznam zapojených plicních lékařů uveřejní ÚZIS a ČPFS na svých internetových stránkách. Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli pneumologové CHOPN u 10-35 % účastníků," vysvětluje doc. MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a vědecký sekretář ČPFS. 

Právě včasné odhalení nemoci umožní efektivnější léčbu, což by reálně mohlo pomoci zkvalitnit život nemocných a snížit úmrtnost na CHOPN. Pilotní projekt, financovaný Evropským sociálním fondem (Operačním programem Zaměstnanost), ověří, zda by mohl být tento screening v budoucnu zaveden v České republice celoplošně. 

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 o své nemoci zatím neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic. "Záchranky je přiváží ve stavu, kdy nemohou dýchat, kašlou, jsou zmatení a vzplanutí nemoci je přímo ohrožuje na životě," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně ČPFS a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. "Léčba exacerbace CHOPN je pro zdravotní systém velmi nákladná a stojí tisíce korun na pacienta. Zbytečně tak zatěžuje zdravotní systém, protože drtivému počtu těchto příhod by se dalo vhodnou a včasnou léčbou předejít. Kromě toho každá taková příhoda snižuje plicní funkce konkrétního pacienta." CHOPN mají z 80 % kuřáci, přestat kouřit je tak prvním

pokynem, který pacient od lékaře kromě diagnózy uslyší. Kromě pilotního screeningového programu se pneumologové pokusí zachytit pacienty při tradičním dnu otevřených ambulancí plicních lékařů, jenž chystají v 82 ambulancích ve všech krajích České republiky. Lidem zde lékaři zkontrolují plíce pomocí spirometrie. Přesný seznam ambulancí, kde dveře otevřou, je k nahlédnutí na www.copn.cz a www.pneumologie.cz. "Loni jsme při této akci vyšetřili 1 512 lidí a u 12 % z nich podezření na CHOPN skutečně objevili," říká primář MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN). 

Kromě toho si lidé mohou nechat zkontrolovat stav plic na stáncích v obchodních domech, vždy od 12 do 19 hodin, a to:

17. 11. - Avion Shopping Park, Brno

18. 11. - Forum Nová Karolina, Ostrava

19. 11. - Aupark, Hradec Králové

20. 11. - Galerie Šantovka, Olomouc 

21. 11. - OC Nový Smíchov, Praha 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie. Hlavními směry odborného zaměření těchto oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jeden z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecného povědomí o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlepšení situace pacientů s plicními nemocemi. Největší pacientskou sekci spolku tvoří právě pacienti s CHOPN. Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz. 
Nevidomých přibývá - na ztrátu zraku se nemohou připravit

Praha, 11. 10. 2018 - Ztrátou zraku jsou v České republice ohroženy tisíce lidí, a to kvůli nemocem, které i přes pokroky v medicíně zatím nelze vyléčit. Oproti minulosti je velkým problémem, že velká část lidí se slepotou ztrácí i přístup k počítači, na který byli celý život zvyklí. Přestože řada pacientů o tom, že v brzké době přestane vidět, ví, nemůže se předem připravit. 

Například na to, jak bude dále platit svoje účty online či komunikovat prostřednictvím internetu. Velká část zrakově postižených lidí je odkázána na pomoc příbuzných a známých. Na stav upozorňuje Nadační fond FriendlyVox. 

Podle lékařů je častou příčinou slepoty u lidí v produktivním věku diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). "VPMD je nejčastější příčinou závažného poškození zraku a významného poklesu vidění, kdy dochází k výpadku centrálního vidění a zůstává pouze periferní," říká doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky Neovize.

Odborníci odhadují, že v Česku nově postihne VPMD asi 1000 lidí ročně. Počet nemocných s VPMD se podle odhadů lékařů v následujících 25 letech až ztrojnásobí. Ve světě trpí VPMD přibližně 30 milionů lidí. Další nemocí, která je chronickou komplikací cukrovky, je diabetická retinopatie. Jedná se o onemocnění očí, které vzniká jako tzv. sekundární komplikace diabetu. Ve své nejzávažnější podobě vede až ke ztrátě zraku. Podle lékařů se počet diabetiků žijících v ČR šplhá na 850 tisíc.

V roce 2013 žilo v ČR 100 000 nevidomých a slabozrakých - říkají data Českého statistického úřadu. Přitom je zřejmé, že ve srovnání s šetřením ČSÚ z roku 2007 přibývá zrakově postižených osob ve vyšším věku, a je také patrný celkový nárůst počtu těchto osob. Podle odborníků počet nevidomých v následujících letech dále vzroste - lidé se dožívají vyššího věku, a tedy i chorob, které ke ztrátě zraku vedou. Většina pak musí řešit tyto vážné problémy, teprve až nastanou. "Často se na mě obracejí lidé, vesměs stárnoucí osoby s progresívní oční vadou. Dosud byli zvyklí si každý den přečíst noviny, často pracovali i s počítačem, s jehož pomocí si vyřizovali poštu, řešili finanční záležitosti atd. Na tiskoviny jim zrak však už vůbec nestačí a běžný počítač využívají jen velice omezeně, protože je i při nastavení velkého fontu písma po chvíli rozbolí hlava. Na přiznání příspěvku od Úřadu práce na nepoměrně nákladnější mluvící počítač, však nárok ještě nemají, protože zatím "moc vidí." To znamená, že musejí ještě nějaký měsíc či rok počkat na to, až se jejich zrak zhorší natolik, aby zapadli do kolonky "nevidomý." Proto často své potřeby zcela zbytečně drasticky omezují," říká Josef Konečný, nevidomý konzultant pro odstraňování bariér ze života.

Také podle Marie Hauserové z brněnské pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ztrácí většina lidí zrak ve vyšším věku, kdy je adaptibilita na novou situaci nižší a pravděpodobnost, že se takový člověk naučí pracovat se složitou a nákladnou pomůckou,

jakou představuje mluvící počítač, je mizivá. "Jsme rádi, že zrakově postižení lidé mohou díky internetovému portálu FriendlyVox nastartovat využívání počítače," doplňuje Hauserová. 

FriendlyVox je ozvučený webový portál navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. Portál je tak jednoduchý, že jej po chvíli ovládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusejí si pořizovat speciální mluvící počítač, stačí jim instalovat internetový prohlížeč Google Chrome. Služba je pro koncové uživatele zdarma.

Jak říká Robert Štěrba z Nadačního fondu FriendlyVox, aktuální systém pomoci lidem se zrakovým postižením prakticky neumožňuje se na ztrátu zraku připravit s předstihem. "Přesto, že v nové situaci by například internet mohl být pro tyto osoby neocenitelným pomocníkem, zákon je v této oblasti tvrdý a nekompromisní. Pokud jde o tzv. ozvučené počítače, jejichž cena často překračuje 100 000 korun, nezná bratra. Systém pomoci nevidomým lidem však bohužel nenabízí ani žádné alternativní řešení, což považujeme za tristní. Než bychom čekali na to, až se úřední šiml pohne, začali jsme situaci řešit sami. Náš portál se osvědčil a pomáhá stovkám lidí, které státní systém ponechává na holičkách. Naše aktivity financujeme především ze zdrojů zřizovatele, tedy společnosti TurboConsult. Velkou pomocí je pro nás ale také dar hlavního partnera Nadace Agrofert. Obecně je možné říci, že prostředky na řešení problému, který nikdo nechce vidět, není vůbec snadné sehnat. Vítáme proto jakoukoli pomocnou ruku," říká Robert Štěrba. 

Poukazuje také na to, že příspěvky na techniku pro zrakově postižené rok od roku klesají. Loni dostali těžce zrakově postižení lidé na technické pomůcky, které jim usnadňují život, přesně o 3 637 000 korun, tedy o více než 10 % méně, ve srovnání s rokem předchozím.
Revmatici v pohybu

Startuje akce, jejímž cílem je rozhýbat nemocné

Praha, 8. 10. 2018 - Nejméně o kilometr navíc k současným třem si hodlá sedmdesátiletá Marie Stařičná navýšit svou denní dávku chůze. A to od 12. října. Důvod? Zapojila se do nové výzvy Revma v pohybu, kterou vyhlašuje pacientská organizace Revma Liga ČR ve Světový den artritidy. Revmatici si sami určí, kolik by daný měsíc chtěli ujít, a s pomocí krokoměrů nebo aplikací na mobilních telefonech vysledují, zda cíle dosáhli a jakou vzdálenost reálně urazili. Výsledky průběžně zaznamenají do vlastního profilu na stránkách Revma Liga ČR.

Když se pacientovi podaří splnit svůj vytyčený cíl alespoň na 80 %, zařadí se do slosování o ceny, které dostanou každý měsíc tři pacienti. Mohou se těšit na knihy, trička či krokoměry.

Zároveň mohou posílat Revma Lize ČR fotografie, jak se jim daří, "postovat" je na sociálních sítích a navzájem se povzbuzovat. "Cílem akce je motivovat pacienty s revmatickým onemocněním k pravidelnému pohybu a současně zvýšit jejich povědomí o důležitosti fyzické aktivity pro zlepšení zdravotního stavu. Už nyní je jasné, že se do akce zapojí minimálně 300 lidí, časem více," říká předsedkyně Revma Ligy ČR Edita Müllerová. Nejaktivnější pacienti se mohou těšit na společná setkání a ceny.  

S revmatoidní artritidou (RA) se u nás potýká přibližně 69 000 nemocných. Podle fyzioterapeutky Mgr. Maji Špiritović, Ph.D. z pražského Revmatologického ústavu je pohyb pro revmatiky naprosto zásadní. "Pro dobrou kontrolu nad nemocí musí být v souladu duše i tělo a k tomu je pohyb vhodným prostředkem. Navíc u pacientů s revmatickými onemocněními fyzická aktivita zlepšuje rozsah pohybu v kloubech, snižuje bolesti, zlepšuje spánek, koordinaci těla, rovnováhu, motivaci, funkční stabilitu kloubů a je také schopna snížit postižení. Je vynikající protistresovou strategií," říká Maja Špiritović. Artritida poškozuje klouby, takže mnoho lidí se bojí, že cvičení jejich stav zhorší. A naopak, když jsou pacienti unavení a bolest jim ztěžuje pohyb, cvičení se vyhnou. "Existuje však řada cvičení, která jsou vhodná pro lidi s RA a příliš nezatěžují klouby. Dobrá je například chůze, lehké posilovací cviky, jízda na kole, plavání, tanec, vodní aerobik nebo tai chi," doplňuje Špiritović.

Projekt Revma v pohybu je primárně určen lidem, kteří s touto nemocí bojují, ale do budoucna počítá Revma Liga ČR se zapojením příbuzných a známých. "Postupně přidáme další pohybové aktivity a bude na každém účastníkovi, jaká forma cvičení mu bude nejvíce vyhovovat," uzavírá Müllerová. 

O nemoci

Revmatická onemocnění (revma) postihují pohybový aparát (klouby, kosti, páteř, ale i svaly, vazy, šlachové úpony), mnohdy i některé jiné orgány. Rozdělují se do několika základních skupin: revmatická onemocnění zánětlivá (revmatoidní artritida, tzv. systémové nemoci a další), degenerativní revmatické nemoci (artróza), infekční artritidy, metabolické a endokrinní choroby spojené s revmatickými stavy (dna) a mimokloubní revmatismus. Mezi nejčastější a nejznámější patří zejména revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc a dna.

O Revma Lize ČR 

Revma Liga ČR je společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 27 let zvyšovat povědomí o revmatických chorobách a pomáhat nemocným. Její členové bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga ČR spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření, je vyhledávaným a rovnocenným partnerem pro pacienty, lékaře, zdravotníky i státní správu. Svou činností motivuje pacienty a ukazuje zdravé populaci svět očima revmatiků. Heslem ligy je: Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme. Více informací na www.revmaliga.cz.


Lidé s epilepsií boří mýty - vyrážejí na triatlon

Praha, 24. 9. 2018 - Epilepsie - diagnóza, která často budí v očích veřejnosti rozpaky. Podle lékařů jsou však předsudky zbytečné, lidé s epilepsií mohou žít kvalitní život, jehož součástí je i sportování. To dokazuje aktivita organizace EpiStop, která u příležitosti Národního dne epilepsie pořádá již šestnáctý EPPI vodácký triatlon.

 "Lékaři dříve lidem s epilepsií zakazovali sportovat. Děti s epilepsií nemohly v hodině tělocviku cvičit, neměly příležitost vyrazit na letní tábor," říká lékařka Centra pro epilepsie FN Motol MUDr. Jana Zárubová, která je zároveň předsedkyní spolku EpiStop, a doplňuje: "Nyní už ale víme, a prokazují to i odborné studie, že fyzická aktivita je pro pacienty s epilepsií bezpečná, a dokonce zlepšuje průběh onemocnění. "  Na to, že pohyb lidem s epilepsií prospívá, myslí i pacientské organizace, které připravují osvětové a sportovní akce pro nemocné. Jednou z nich je právě tradiční EPPI vodácký triatlon. Závod je složením disciplín přizpůsobený tak, aby se ho mohli zúčastnit i pacienti s epilepsií. Účastníci absolvují tři disciplíny - běh, jízdu na horském kole a pádlování na lodi. Pro děti je připraven běžecký závod. V rámci doprovodného programu odborníci z Kliniky dětské neurologie v Motole ukážou, jak zvládnout první pomoc při epileptickém záchvatu. Akce vypukne 28. září ve Vlkovské pískovně u Veselí nad Lužnicí, spolek EpiStop přispěje každému pacientovi s epilepsií na účast 500 Kč. Více informací o závodu najdete na www.vodackytriatlon.cz.

Tváří letošního ročníku je herec a moderátor Dalibor Gondík, který sám epilepsii má a přitom náruživě sportuje. "Denně běhám, jezdím na kole a občas i plavu. V zimě lyžuji a bruslím. Tančím a skáču na divadle. Snažím se, samozřejmě v rámci dodržování režimu a po dohodě s mým lékařem, prostě normálně žít," popisuje s úsměvem a doplňuje: "A triatlon jako disciplínu obdivuji a ty, kteří ho absolvují s onemocněním, dvojnásob."   Lidé s epilepsií se často bojí sportu věnovat naplno. Přitom se stačí poradit s lékařem. Osvětou v této oblasti se zabývají i pacientské organizace. "Vyjma rizikových sportů, jako je potápění, parašutismus nebo horolezectví, nezakazujeme pacientům, kteří mají nemoc díky léčbě pod kontrolou, žádné pohybové aktivity. U těch, kde léčba nezabírá tak dobře, je vždy potřeba individuální konzultace s lékařem," vysvětluje MUDr. Zárubová. V současné době lékaři při správné a včasné diagnostice a farmakologické léčbě dostanou nemoc pod kontrolu až u 70 % pacientů. 

"Pacienti, kteří se hýbou, se cítí lépe. Prospívá to jejich psychice a jsou sebevědomější," popisuje MUDr. Zárubová a dodává: "Jedna odborná studie dokonce uvádí, že hodina aerobního sportu denně nahradí jedno antidepresivum."  Své o tom ví Dalibor Gondík: "Popularizace sportu je velmi důležitá pro všechny lidi napříč generacemi. A u sportu s hendikepem je to snad ještě důležitější. Netýká se to jenom epilepsie. O všem, co se nám děje, se musí mluvit. Nejhorší je uzavřít se se svou nemocí do sebe, bát se okolí, stydět se za ni a nedělat nic," říká a dodává: "Proto jsou akce jako EPPI triatlon velmi důležité a já si moc vážím toho, že jej mohu letos podpořit."

Výtěžek ze startovného poputuje na pomoc 4,5letému Míšovi, chlapci s epilepsií, který potřebuje operaci mozku. Přispět jeho rodině může každý, a to na účet občanského sdružení EpiStop číslo 111165369/0800 a do zprávy pro příjemce napsat Míša.  Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou vůbec. Tři čtvrtiny nemocných prožily první záchvat před dosažením dvaceti let. Další vrchol, kdy se nemoc objeví, je hranice tří let a také kolem puberty. Chronickou epilepsii v aktivní fázi má v České republice přibližně 80 000 lidí. Dalších nejméně 160 000 osob se někdy pro epilepsii léčilo nebo stále léčí, ale jsou více než 5 let v klidové fázi. 

O EpiStop

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií, tedy pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy či zástupců médií. Jejich cílem je zlepšit postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Na webu www.epistop.cz je řada volně dostupných edukačních textů, zásady správné první pomoci a informace pro lidi s epilepsií i jejich blízké.

Aktivity k Národnímu dni epilepsie

V září, v souvislosti s Národním dnem epilepsie, probíhá několik sportovních a společenských aktivit vhodných pro pacienty s epilepsií. První je běh pro epilepsii Epi©Run, který se v letošním roce konal 12. 9. (https://www.epistop.cz/archiv/4-pro-sponzory/405-epi-c-run-2018). Následuje EPPI vodácký triatlon ve Veselí nad Lužnicí 28. 9. (www.vodackytriatlon.cz). Koncem září bude ukončena výtvarná soutěž pro děti s epilepsií "Líbí se ti, mami?" (www.libisetimami.cz). Všechna díla organizátoři vystaví v týdnu od 27. 9. do 7. 10. v prostorách Europarku v pražských Štěrboholech.

O epilepsii

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Typů epilepsie je nyní určeno již více než 40. Hlavním projevem jsou epileptické záchvaty, které mohou mít různou podobu. Mohou se projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných - hlavními vrcholy jsou první rok života a období stáří. Příčiny vzniku nemoci se s časem mění, dříve mezi nimi dominoval komplikovaný porod či infekční onemocnění, nyní nabývají na síle úrazy z adrenalinových sportů či nehod. Ve světě trpí epilepsií více než 50 milionů lidí, v Evropě přes 6 milionů lidí, z toho přibližně 2 miliony dětí


Soukromí lékaři: Očkování patří do rukou lékařů!

Praha, 20. 9. 2018 - Znehodnocení léčivé látky, zbytečné cesty k lékaři, do lékárny a zpět či zbytečné zdražení vakcín - to jsou jen některé výhrady Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách. To nově prosazuje Česká lékárnická komora (ČLnK). Lékaři jej považují za nesmysl, který finálně povede k poklesu proočkovanosti.

"Myšlenku, že by si pacient v případě potřeby očkování musel jít nejdříve k lékaři pro recept, následně s receptem do lékárny a odtud zpět k lékaři, je podle nás naprosto zcestné. Největším rizikem je narušení teplotního řetězce při přenášení vakcíny z lékárny do ordinace lékaře, kdy může dojít k jejímu znehodnocení. Za to odmítáme nést při aplikaci takto poškozené očkovací látky odpovědnost," říká za KSL MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. V současnosti si pacient odbude vše při jedné návštěvě u lékaře. 

Chystané změny vycházejí z nařízení Evropské komise. ČLnK se s nimi dle svého vyjádření ztotožňuje a podporuje je. Pokud by nařízení posvětil Parlament ČR a rozhodl, že vakcíny mají být vydávávány jen v lékárnách, nepřinese to podle soukromých lékařů nic dobrého. 

Kromě rizika znehodnocení a zdražení upozorňují také na to, že na vesnicích a v malých městech ubývá lékáren. Pokud by měl být člověk odkázaný na výdej vakcíny pouze tam, bude často muset cestovat do většího města. 

"Časové ztráty pro pacienty a lékaře považujeme za naprosto zbytečné, stejně jako vyšší finanční zátěž pro ty, kteří budou muset cestovat do jiného města za lékárnou," doplňuje MUDr. Šonka a dodává: "Jsme přesvědčeni, že tato situace povede i ke snížené motivaci nechat se očkovat a dojde k poklesu proočkovanosti populace zejména v oblasti nepovinného očkování."

Lékaři současně odmítají i myšlenku, že by očkování probíhalo přímo v lékárnách. "Lékárníci k aplikaci očkovací látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako jejich ošetřující lékař," zdůrazňuje za soukromé lékaře MUDr. Šonka.

KSL a SSG tak volají po diskusi o tom, že by se lidé měli dostat k lékům i v ordinacích lékařů.

"Česká republika si mohla vyjednat výjimku, tak jako celá řada evropských zemí, když se nařízení před lety v Evropské unii přijímalo, jenže ministerstvo za minulých vedení zaspalo a ani se o to nepokusilo," vysvětluje MUDr. Šonka a uzavírá: "Právě se projednává zákon o léčivech, kde vidíme prostor pro to, jak zachovat očkování v původní podobě. To je směr, kterým diskuzi s ministerstvem zdravotnictví vedeme."


Stovky lidí s IPF nedostávají léčbu, která by smrtelnou nemoc zpomalila 

Praha, 6. 9. 2018 - Pocit, jako když se topí, zažívají denně stovky lidí, kteří trpí idiopatickou plicní fibrózou (IPF) - smrtelnou nemocí, jejíž postup jde správnou léčbou zásadně zpomalit. Aby se tak ale stalo, musí lékař nemoc odhalit včas a rychle pacienta poslat do některého ze specializovaných center, kde mu umí pomoci. To se bohužel často neděje a v centrech se léčí zhruba 50 % těch, co by léčbu potřebovali a mohli mít. Na tento alarmující stav upozorňují plicní lékaři v souvislosti s Týdnem IPF, který letos startuje 13. září.   "Podle našich odhadů je nyní v tuzemsku asi 2 000 lidí s IPF. V centrech a v našem registru IPF - EMPIRE, kde údaje o nemocných shromažďujeme, víme o půlce z nich - 917. U druhé poloviny netušíme, kde jsou. Velmi pravděpodobně tak nedostávají adekvátní léčbu," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP).   Důvodů může být podle prof. Vašákové více. Nemoc se většinou objevuje až po šedesátce, a proto řada nemocných zpočátku nepovažuje pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztrátu kondice či následek kouření. Oddalují tak návštěvu lékaře, dokud není pozdě. Občas projevy IPF zamění za jinou plicní či srdeční nemoc samotní lékaři, nejčastěji plicní a praktičtí. "IPF je jasně rozeznatelná - při poslechu plic lékař slyší charakteristický zvuk připomínající odepínání suchého zipu nebo chůzi po zmrzlém sněhu, tzv. krepitus. Lidé, kteří nemocí trpí, mívají také paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka," vysvětluje profesorka Vašáková. Čím dříve se na nemoc přijde, tím větší má pacient šanci na její zastavení po další roky, na zkvalitnění života a zvýšení šance, že se dočká transplantace plic. Bez správné léčby umírá do 3 let.   "IPF je vzácné onemocnění, s nímž se praktik setkává raritně. Je důležité, aby o této nemoci věděl a myslel na ni při diferenciální diagnostice pacienta," doplňuje MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.  IPF poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere tak plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. K nejnovější léčbě se dostanou pouze lidé v centrech pro léčbu intersticiálních plicních procesů, kterých je v republice 17.  Terénním pneumologům a radiologům by nově měla se správnou diagnózou pomoci aplikace IPFchecker. Při podezření na IPF zadá pneumolog do aplikace základní parametry z klinického vyšetření pacienta a obratem obdrží informaci, zda pacienta poslat k radiologovi do specializovaného centra na tzv. HRCT (počítačová tomografie s vysokým rozlišením vhodná pro vyšetření plic). Aplikace obsahuje i nahrávku krepitu. Radiolog o nálezu informuje pneumologa, a ten v případě stanovení diagnózy IPF požádá prostřednictvím aplikace o umístění pacienta v některém ze specializovaných center.  Dalším krokem, kterým se lékaři pokouší zachytit nemoc včas, je tradiční den otevřených dveří ve vybraných ambulancích plicních lékařů. Letos připadá na 13. 9. a lidé se zde mohou nechat vyšetřit zdarma a bez doporučení od praktického lékaře. Letos se k akci přihlásilo 62 ambulancí, jejich kompletní seznam je na www.plicnifibroza.cz. "V roce 2017 jsme takto zachytili 6 lidí s podezřením na IPF," říká MUDr. Ivana Čierna Peterová, předsedkyně ambulantních pneumologů. Týden IPF a pacienty s touto nemocí tradičně podporuje režisér Slávek Horák, který v ČR i v zahraničí zabodoval s filmem Domácí péče. 

O Sekci intersticiálních plicních procesů (SIPP)

SIPP České pneumologické a ftizeologické společnosti věnuje speciálně IPF veliké úsilí a kromě snahy o šíření informací o této nemoci mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost, také založila a vede registr IPF EMPIRE (European Multipartner IPF Registry). Ten kromě center v České republice zahrnuje i centra na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a přidružuje se Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Turecko. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie IPF a do reálných léčebných výsledků této nemoci. Při zavádění nových léků na plicní fibrózu lze dle údajů z registru vidět, kolik pacientů pro daný lék či klinickou studii mohou lékaři využít a kterým konkrétním pacientům nový lék nabídnout.

SIPP také na základě mezinárodních doporučení a nových poznatků opřených o medicínu založenou na důkazech sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých intersticiálních plicních procesů (IPP). Dále se stará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPP, aby lékaři věděli, kam se mají obrátit se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta či o jeho léčbu. Podporuje výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPP na území České republiky.


70 % bývalých dětských onkologických pacientů se potýká se zdravotními problémy

Rozeznat je umí málokdo

Praha/Brno, 13. 8. 2018 - S rakovinou se Lucie setkala v 10 letech, kdy jí lékaři zjistili maligní karcinoid jater s metastázami. Onkologové ji léčili 5 let několikrát se ocitla v terminálním stádiu. Díky profesoru Jaroslavu Štěrbovi mohla podstoupit transplantaci jater, kde je pravděpodobnost úspěšnosti pouze 50 %. Transplantace se povedla a zachránila jí život. Lucie se ale stále se potýká, stejně jako stovky vyléčených onkologických dětí, s následky prodělané léčby. Společně s ostatními, dříve dětskými pacienty v organizaci Společně k úsměvu upozorňují na to, že v Česku je málo lékařů, kteří by se následnou péčí o takové pacienty zabývali. A podporuje jediné dvě ambulance, které to nyní dělají.

V současné době fungují v tuzemsku 2 kliniky zabývající se pozdními následky onkologické léčby - v pražském Motole a v Brně u sv. Anny. Zhoubným nádorem v Česku ročně onemocní asi 350 dětí, brány nemocnic opustí po uzdravení více než 80 % z nich. Pro většinu z nich však boj dále pokračuje. Musí se vyrovnat s následky léčby například v podobě poškozeného sluchu, snížené možnosti mít děti, únavou, endokrinologickými potížemi, či s obtížemi začlenit se do kolektivu a strachem, že se nemoc vrátí. "Pomáhá nám nově založená klinika pozdních následků v Brně, kde působí jak onkologové, tak specialisté, jež znají naši zdravotní historii. Nezávislí specialisté a praktici se bojí, často nás prohání nadbytečnými vyšetřeními, která spíše zatěžují a někdy nás ani nechtějí vzít z důvodu naší předchozí nemoci. Mé kolegyni nyní našli, mnoho let po prodělané onkologické léčbě, zvýšený nespecifický onkomarker, zároveň s nálezem na štítné žláze v oblasti, kde byla ozařovaná. Ve všech brněnských nemocnicích ji endokrinologové odmítli prohlédnout dříve, než za 5 měsíců. Přitom zde hraje roli každý den, zvláště s takovou historií, jakou má. Jediní, kteří projeviil ochotu vzít ji hned, byli lékaři v brněnské vojenské nemocnici," vysvětluje Lucie.

Podle MUDr. Tomáše Kepáka, vedoucího lékaře programu pozdních následků Kliniky dětské onkologie a zároveň lékaře ambulance dlouhodobého sledování v nemocnici u sv. Anny v Brně, je velmi těžké předvídat budoucí zdravotní potíže vyléčeného onkologického pacienta. Zvláště když lékař nezná jeho plnou historii a použité léčebné protokoly "Běžné prohlídky nemusí tyto následky vždy odhalit," říká MUDr. Kepák.

V České republice je nyní 6-7 tisíc dříve dětských pacientů, vyléčených ze zhoubného nádoru. S pozdními následky léčby se potýkají 2/3 z nich. "Nejčastěji jde o kardiovaskulární potíže, problémy s plícemi, ledvinami, růstem, metabolickým syndromem a s poruchami štítné žlázy, se kterými se setká až 40 % původně onkologických pacientů. Nemalá část našich pacientů pak trpí úzkostmi a chronickou únavou. 10 % mladých vyléčených lidí má poruchy plodnosti, což někteří z nich nesou obzvlášť těžce, " říká MUDr. Kepák. Vyléčení lidé, kteří prodělali léčbu cis platinou, jež je obvyklou součástí chemoterapie, mívají potíže se sluchem. 

"V současné době existují 2 ambulance, které se našimi dětskými onkologickými pacienty dále zabývají. Přimlouval bych se za to, aby jich bylo více, například při komplexních onkologických centrech, jež v republice fungují. A aby se tato aktivita stala součástí Národního onkologického programu," uvádí prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno. Jak dále uvádí, lékaři v takových ambulancích jsou schopni předvídat, co by daný příznak konkrétního pacienta mohl znamenat a umí pohlídat problémy, které by lékař obvykle nečekal. "Například screening na rakovinu prsu pojišťovna hradí a doporučuje se po 40 roce věku. U dívek, které v dětství prodělaly Hodgkinův lymfom, se může tento nádor objevit o 20, 30 let dříve, proto by měly být sledovány už od 20 až 25 roku věku. Většina bývalých onkologických pacientů trpí syndromem

předčasného stárnutí a objevují se u nich nemoci, které jsou typické pro úplně jinou věkovou kategorii," vysvětluje prof. Štěrba. S nejhoršími pozdními následky se podle prof. Štěrby setkávají děti s nádory centrálního nervového systému, které byly v útlém věku léčeny radioterapií. Vyléčení dětští pacienti navíc žijí v neustálé obavě, že se nádor objeví někde v těle znovu. "Přestože jsem už 11 let vyléčená, před 2 lety jsem měla nový nález v uzlinách, zachytili jsme jej včas a lékaři jej vyoperovali, ale to vědomí, že se nádory mohou vrátit, je tu pořád," potvrzuje Lucie. Sama hůře slyší vysoké tóny, ještě dnes se občas potýká s únavou, jako následkem léčby. Společně s dalšími onkologickými dětskými pacienty založila sdružení Společně k úsměvu a snaží se podporovat jak rodiny, jejichž děti právě nemocí procházejí, tak nově vzniklou ambulanci pro léčbu pozdních následků v Brně, kde se vyléčené děti dočkají péče, kterou potřebují.

V Evropě je cca 400 - 500 000 vyléčených dětských onkologických pacientů, s následnou péčí o tyto původně dětské pacienty je na tom nejlépe Holandsko a některé části Velké Británie a USA.  

Společně k úsměvu

Pacientská organizace složená z vyléčených onkologických pacientů, lékařů a dalších partnerů. S pomocí workshopů a tvorbou osvětových materiálů se snaží sehrát roli v prevenci pozdních následků léčby, jako jsou například metabolický syndrom, psychosociální následky, či dentální potíže. K tomu využívá unikátní spojení současných profesí vyléčených pacientů jako jsou nutriční specialista, zdravotní laborant, či psycholog.

V rámci projektu dochází vyléčení pacienti v podobě Moudrých průvodců na dětské onkologické kliniky a jsou oporou současným dětským pacientům a jejich rodinám.  Svoje zkušenosti s onkologickou léčbou sdílejí také na webových stránkách či sociálních sítích. Pořádají charitativní akce na podporu projektů následné péče onkologické léčby a aktuálně léčených dětí. Jednou z nich je koncert v brněnském Sonu, 23. 9. Více informací na www.spolecne-k-usmevu.cz
Takřka 1000 Čechů už zná svůj plicní věk

První výsledky měření ukazují potíže u 20 % lidí

Praha, 6. 8. 2018 - Přibližně 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci u nich za pomoci speciálního měřicího přístroje objevili určitou míru obstrukce. Ta se při měření projevuje tak, že člověk nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že člověk může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem. Návštěvníky s plicní obstrukcí posílají lékárníci k lékařům. 

Podle výsledků měření v republice zatím v kategorii od 18-25 let a 50-65 plicní věk odpovídal věku biologickému, horší to bylo ve věkové skupině 26-49 let, kde byly plíce v průměru o 5 let starší, než odpovídalo věkovému průměru změřených v této kategorii. Dosud se v Poradnách pro plicní věk proměřilo 987 zájemců. Poradny jsou lidem k dispozici postupně až ve 270 lékárnách v ČR.  "Nejhorší je zatím situace v Ústeckém kraji, kde jsme jako v jediném regionu objevili extrémně závažnou formu obstrukce u 3 lidí. Kromě těchto závažných případů mělo mírnější formu obstrukce 50 lidí," říká Mgr. Leona Štěpková z Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad Bílinou na Ústecku. Celkem si v tomto kraji přišlo plíce zkontrolovat 168 obyvatel, z toho 30 % změřených byli muži, 70 % ženy.  Podstatou vyšetření je měření rychlosti výdechu pomocí screeningového přístroje Vitalograph COPD-6. Výsledek každého vyšetřeného člověka lékárníci následně porovnají s normálními hodnotami zdravých osob. Na základě tohoto porovnání určí hypotetickou hodnotu tzv. plicního věku - tedy věku, kterému odpovídá funkce plic zjištěná během vyšetření.   Měření plicního věku začalo ve vybraných lékárnách v březnu tohoto roku. Za první tři měsíce přišla zjistit stáří a kondici plic necelá tisícovka zájemců - spíše ženy (660) než muži (327), nejčastěji starší 65 let. Největší zájem o měření měli obyvatelé Jihomoravského kraje, těch přišlo 296 a 11,5 % z nich mělo určitou formu plicní obstrukce. Pro srovnání v Ústeckém kraji obstrukcí trpí téměř 30 % změřených. Nejlépe dopadly lidé v Jihočeském kraji, kde přístroj ukázal "zelené" - tedy zcela normální hodnoty - u 93,5 % návštěvníků lékáren. Zbytek lidí měl pouze mírnou obstrukci. "Potkali jsme se i se zajímavými případy, kdy nám došel na měření pán s diagnostikovaným CHOPN, který nadýchal zcela normální hodnoty. Svěřil se nám, že se léčí alternativně, učí se například změně způsobu dýchání. Nejlepší výsledky měli sportovci," doplňuje PharmDr. Zora Zoubková ze znojemské Alphega lékárny.  Lékárníci budou v měření nadále pokračovat, seznam lékáren, ve kterých měření probíhá, lze najít na webových stránkách www.alphega-lekarna.cz v sekci PLICNÍ VĚK - Poradna.  Snahu zachytit ty, kteří nemají životně důležitý orgán v pořádku, vítá zástupce přednosty pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Hradci Králové doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.: "Farmaceuti jsou v řadě případů prvním kontaktem člověka se zdravotním systémem a jejich role při záchytu  takových chorob je velmi důležitá. Ve Španělsku spustili podobné měření a lékárníci objevili CHOPN u 20 % těch, co se přišli změřit." Nedobré výsledky v Ústeckém kraji jsou podle doc. Koblížka logické vzhledem ke stále trvajícímu znečištění ovzduší, které v oblasti bohužel panuje. "Nijak mne nepřekvapuje výrazně větší ochota žen se nechat preventivně prohlédnout, než je tomu u mužů - koresponduje to s mými zkušenostmi s jinými preventivními akcemi," dodává plicní lékař.  Lékárníci stanoví výsledky na základě analýzy jednovteřinové vitální kapacity a usilovně vydechnutého objemu. "Využít této akce by měli všichni, kdo překročili 40 let, dlouhodobě kašlou, pociťují dušnost, aktivní i pasivní kuřáci a lidé, kteří často přicházejí do styku s jemným prachem, či průmyslovými a automobilovými zplodinami. Měření trvá přibližně 10 minut, není nijak zatěžující a přinese první důležitou informaci, zda je vše v pořádku," dodává PharmDr. Zoubková.   Závažná onemocnění plic jsou na celém světě třetí nejčastější příčinou smrti, v České republice mají ročně na svědomí nejméně desetinu všech úmrtí. Včasný záchyt a moderní léčebná péče by pomohly tato hrozivá čísla zlepšit. Lidé příznaky často ignorují a nechají nemoc napáchat škody, které již nelze vrátit. Jenom u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) o své chorobě neví zhruba 450 000 Čechů, statisíce lidí netuší, že mají astma. Přestože se jim špatně dýchá, k lékaři nejdou. Podceňování nemoci se často ukazuje jako fatální. Jenom na CHOPN v ČR ročně zemře přes 3 500 lidí, tedy o 70 % více než v posledních 10 letech. Měření plicního věku je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných plicních chorob.  O Alphega lékárnách Alphega lékárny jsou největší sítí nezávislých lékáren v Evropě s více než 6 300 členskými lékárnami v devíti zemích (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Německo, Rumunsko, Nizozemí a Česká republika). V České republice se síť Alphega lékáren v současnosti čítá více než 270 lékáren a podporuje je společnost Alliance Healthcare. Alphega lékárny zajišťují dostupnost lékárenské péče v malých i velkých městech po celé České republice. Nabízejí profesionální služby kvalifikovaných lékárníků a farmaceutických laborantů. Organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost a podporují individuální přístup k zákazníkům.  Podrobnější informace o měření plicního věku naleznete na https://www.alphega-lekarna.cz/plicni-vek-poradna.


Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě

Pneumologové poprvé v Česku vyhlašují světový den této nemoci

Praha, 31. 7. 2018 - Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec. Na nemoc se většinou přichází pozdě, protože "plíce nebolí" a první příznaky lidé často odbydou mávnutím ruky. Přibližně 85 % těch, kteří přijdou k lékaři, již nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života. Plicní lékaři a onkologové se proto rozhodli připojit k celosvětovému dni karcinomu plic a vyhlásit jej 1. 8. poprvé i v České republice, aby na nemoc upozornili.   Podle prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), je karcinom plic ve světě zodpovědný za 1 z 5 úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65.-69. rokem věku a častěji muže než ženy.   "Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc v počátečních stádiích nebolí a první příznaky, jako kašel, sípání či změnu barvy vykašlávaného hlenu, lidé přecházejí bez povšimnutí. Často nádor objevíme v rámci jiných, například předoperačních vyšetření," říká prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno. Podle plicních lékařů dosud neexistuje účinná skríningová metoda, která by zachytila karcinom plic v časném stádiu.  Prokázat přítomnost nádoru přitom není nijak složité, zpravidla se ukáže již při rentgenovém vyšetření plic. Podrobnější zobrazení i menších nádorů umožňuje výpočetní tomografie (CT). "Bohužel nádorů, které je možné radikálně operovat a odstranit z těla, je pouze mezi 10-15 %. U většiny onemocnění je cílem prováděné léčby co nejdéle, a přitom kvalitně, prodloužit život," vysvětluje prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN v Praze.  

A v tom se čeští onkologové a pneumologové mohou spolehnout na nové léky, které přicházejí do ČR, i když ve srovnání s většinou západních zemí se zpožděním. "U vybraných nemocných umí moderní biologicky cílená léčba či imunoterapie prodloužit život pacienta až o roky. O tom se nám dříve ani nezdálo, podmínkou je, aby tato léčba byla soustředěna do komplexních onkologických center, kde je možné léčbu nejen podávat, ale především zajistit kompletní molekulární diagnostiku," uvádí prof. Petruželka. Přidělení úhrad od zdravotních pojišťoven pro nejmodernější léčbu ale trvá příliš dlouho a pacienti se k nim podle odborníků často vůbec nedostanou.

Pro volbu vhodné léčby je nejprve důležité rozeznat, o jaký typ plicního nádoru jde a jaký má rozsah. "Když určíme typ nádoru přesně, dokážeme říci, který lék by mohl být účinný," vysvětluje prof. Kolek. Tato diagnostika se ale stává stále náročnější a spolehlivě umí nádor určit jen v některých pneumologických centrech. Těch skutečně komplexně vybavených je přibližně 15. Pro rozeznání typu nádoru a následnou léčbu se do center dostaví jen 70 % vhodných pacientů. Podle prof. Skřičkové někteří odmítnou přijet, protože centra jsou příliš vzdálena od jejich bydliště. Část nemocných považuje tuto nepříznivou diagnózu za neřešitelnou a nechtějí již o život bojovat.

Pro určení typu plicního nádoru používají lékaři nejčastěji bronchoskopii spojenou s odběrem vzorku plicní tkáně (biopsií) a laboratorním vyšetřením. Jak uvádí prof. Petruželka, v zahraničí  i u nás zkoumají lékaři další diagnostické metody, jako například rozpoznání nádoru z dechu či z krve. "Velice slibně se jeví tzv. tekutá biopsie, tedy vyšetření volné cirkulující nádorové DNA z krve, která umožňuje sledovat molekulární profil nádorů, i to, jak se postupem času vyvíjí," dodává prof. Petruželka.  

V USA již nyní provádějí plošný skrínink pomocí vyšetření CT u rizikové populace těžkých kuřáků. Zájem je doposud ale menší, než se čekalo. "V evropských zemích se ještě vyčkává na výsledky dalších studií. Uvažuje se o vlivu ukončení kouření i o strachu lidí, že se "na něco přijde". Důležité je proto dobře specifikovat rizikové skupiny," vysvětluje prof. Kolek. Prof. Skřičková dodává, že by situaci mohlo pomoci, kdyby praktičtí lékaři u rizikových pacientů, tedy těch, co překročili 50 let a zároveň jsou kuřáci, nechali provést základní funkční vyšetření plic (spirometrii) a rentgen plic.   Zhruba 90 % ze všech pacientů, kteří mají plicní rakovinu, jsou kuřáci. V souvislosti s uplatňováním tzv. protikuřáckého zákona čekají pneumologové i onkologové postupný pokles počtu nemocných s karcinomem plic, stejně jako tomu bylo v souvislosti se zavedením protikuřáckých restrikcí v USA. "Jsem vděčná, že naše společné úsilí vedlo k posílení boje proti kouření na politické i odborné úrovni. Dobrým signálem pro zdraví české populace je, že tzv. protikuřácký zákon zůstal i přes snahu o změkčení v původním znění," říká MUDr. Alena Šteflová Ph.D., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví.   Podle dat z ÚZIS z let 1977-2015 se nejvíce lidí s karcinomem plic nachází v Karlovarském a Ústeckém kraji, naopak nejméně na Zlínsku. 

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je v České republice výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz.


Zrakově postižených přibývá, pomoc státu se snižuje

Potřeba lidí s vážnou poruchou zraku být on-line přitom stále roste

Přesně o 3 637 000 korun méně loni dostali v meziročním srovnání těžce zrakově postižení lidé na pomůcky, které jim usnadňují život. Stát, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), tedy v roce 2017 rozdělil 352 počítačů pro zrakově postižené, což je zhruba o 15 % méně než v roce předchozím. V některých krajích je pokles ještě výraznější, v Pardubickém kraji nebo v kraji Vysočina přesahuje 40 %. Počet zrakově postižených přitom roste, stejně jako jejich potřeba přístupu k internetu a informacím.  "O příčinách poklesu lze pouze spekulovat, protože MPSV nemá k dispozici data o podaných žádostech od zrakově postižených. Není tudíž jasné, zda klesl zájem žadatelů, anebo vzrostl podíl zamítnutých žádostí," říká Vladimír Jareš z Nadačního fondu FriendlyVox, který již několik let za pomoci stejnojmenného ozvučeného portálu bezplatně zpřístupňuje nevidomým nejčastěji používané internetové služby na jakémkoliv domácím počítači. Přístup k internetu je podle něj v dnešní době samozřejmostí pro většinu lidí. "Ne tak pro zrakově postižené, kteří se při práci s internetem neobejdou bez speciálně vybaveného počítače," doplňuje Jareš. Cena takového počítače se pohybuje v průměru kolem 100 tisíc korun, a proto na tuto pomůcku stát přispívá. 

"Stav potvrzuje naše zkušenosti z každodenní praxe. Roste počet zrakově postižených lidí, kteří chtějí internet využívat. Byrokracie spojená s pořízením ozvučeného počítače s příspěvkem od státu je však příliš velká, nevidomí se potýkají i se složitostí pomůcek. Jejich standardy se nastavují podle potřeb technicky nejzdatnějších uživatelů, často studentů či absolventů vysokých škol. Naprostá většina zrakově postižených jsou ale lidé, kteří ztratili zrak v pozdějším věku a adaptovat se na tuto situaci je pro ně velmi obtížné," dodává Robert Štěrba ze správní rady Nadačního fondu FriendlyVox. Nárůst počtu případů zrakových postižení spojených s vyšším věkem potvrzuje i doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky Neovize:  "Například věkem podmíněná degenerace makuly - místa nejostřejšího vidění na sítnici, je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. Není úspěšně léčitelná, zhoršuje především vidění do blízka na čtení a neumíme ji preventivně předejít. Důležitou roli zde hraje rodinný výskyt. Dále může být příčinou šedý zákal, který je však možné úspěšně odstranit operací. Také zelený zákal ve vyšším věku zvyšuje počet prakticky slepých osob," uvádí lékařka.  Situaci v Karlovarském kraji, v němž putuje k nevidomým a slabozrakým pouhých 8 ozvučených počítačů ročně, popisuje ředitelka Karlovarského Tyflocentra Pavlína Lišková. "Nízký počet příspěvků na pomůcky pro těžce zrakově postižené v našem kraji vychází mimo jiné z faktu, že zde nejsou vysoké školy ani speciální školy pro lidi se zrakovým postižením. Mladí lidé s postižením odcházejí na studia do jiných krajů, a poté tam i zůstávají. V Karlovarském kraji tudíž setrvávají především starší lidé, kteří dávají přednost základním kompenzačním pomůckám, jež si často pořizují bez příspěvků. Zajímají se samozřejmě i o internet, který často byli zvyklí dříve používat, ale naučit se v pokročilejším věku ovládat tak složitý systém, jako je počítač s odečítačem, je ale mnohdy nad jejich síly. Jsme proto rádi, že těmto lidem můžeme nabídnout jednodušší, a navíc bezplatné řešení, jaké představuje ozvučený portál FriendlyVox."   Nedostatečnost stávajícího systému, který má za úkol podporovat zrakově postižené při využívání výpočetní techniky, je podle Jareše zjevná dlouhodobě. Přestože v ČR žijí desítky tisíc těžce zrakově postižených osob, celkový počet příspěvků na ozvučené počítače ze strany státu za posledních 5 let  nepřesáhl 2 000. Mnoho zrakově postižených tak nemůže používat internet, přestože ten je dnes jedním z nejúčinnějších nástrojů pro překonávání bariér, jež ztráta zraku způsobuje. "Systém, který nechává bez jakékoliv podpory většinu z těch, kterým je určen, lze těžko označit za vyhovující. Stát by měl přestat omezovat svoji podporu pouze na nákup složitých a drahých pomůcek, se kterými je schopna pracovat pouze část zrakově postižených, a hledat řešení i pro ty, jimž dnes žádnou podporu nabídnout neumí. Tady by pomohla i změna přístupu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která má sice ve svých řadách špičkové nevidomé odborníky na IT, často ale zapomíná, že názory těchto odborníků nezohledňují potřeby všech jejich členů a už vůbec ne potřeby všech zrakově postižených v České republice," dodává Jareš.


Z obleku rovnou do montérek. Lékaři a ekonomové vyrazili malovat stěny do denního stacionáře

V rámci úspěšného projektu "Jsem dobrovolník!" věnovali zaměstnanci farmaceutické společnosti Pfizer neziskovkám už přes 1 000 hodin času.

Praha (26. června 2018) - Místo do kanceláře na pražském Andělu se v pondělí 25. června vydala část zaměstnanců farmaceutické společnosti Pfizer pomáhat do denního stacionáře organizace Ruka pro život v Kobylisích. Ruka pro život poskytuje sociální služby seniorům a lidem s mentálním a kombinovaným postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra.

Dobrovolníci vyráží pomáhat do vybraných neziskových organizací už pátým rokem. Více než 150 zaměstnanců společnosti Pfizer odpracovalo přes 1 000 hodin na místech, která pomoc potřebují. Náklady na materiál a nákup pracovních pomůcek hradí společnost. "Zaměstnanci přispívají svým časem a prací. Společnost Pfizer pomáhá tak, že každoročně pořádá charitativní tombolu, jejíž výtěžek rozdělujeme mezi organizace, kde naši dobrovolníci pracovali. Od roku 2013 jsme rozdělili více než půl milionu korun osmi organizacím," vysvětluje princip dobrovolnické spolupráce Lenka Kaška, tisková mluvčí společnosti Pfizer.

První z letošních dobrovolnických dnů společnosti Pfizer proběhl v organizaci Ruka pro život, kde dobrovolníci pomáhali již v roce 2016. "Rádi se vracíme pomáhat do neziskovek opakovaně, budujeme dlouhodobější partnerství. Naši zaměstnanci se tak s organizací a jejím poselstvím ztotožní a často dále pokračují v její podpoře, ať už finanční, nebo formou dobrovolnictví. Letos ještě plánujeme dobrovolnický den v domově pro seniory Sue Ryder, kde pomáháme každoročně. Dále se chystáme znovu podpořit projekt Klokánek pro ohrožené děti. Již dříve jsme pomáhali v pěti těchto zařízeních po celé republice," dodává Lenka Kaška.

Práce, kterou je potřeba udělat, si určuje sama nezisková organizace. Letos například dobrovolníci vymalovali stěny v denním stacionáři Ruka pro život. "To, co tu lidé z Pfizeru dělají, má pro nás obrovskou cenu. Nemám na mysli jen materiální přínos. Pomoc s vymalováním našich prostor je samozřejmě také důležitá, protože je to věc, kterou z kapacitních nebo finančních důvodů často nemůžeme realizovat. Obrovský přínos ale vidím v tom, jaký pozitivní vliv má tato pomoc na uživatele našeho denního stacionáře," popisuje spolupráci Lenka Antonie Janištinová, ředitelka organizace Ruka pro život.

Projekt "Jsem dobrovolník!" patří do koncepce firemní společenské odpovědnosti společnosti Pfizer, která přispívá k rozvoji neziskových a charitativních projektů, například v oblasti péče o seniory či o ohrožené děti. 

O společnosti Pfizer ČR

V České republice společnost Pfizer působí od roku 1993, letos tedy slaví 25. výročí založení. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Kromě toho se zaměřuje také na vzdělávání odborné veřejnosti a ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. V současné době zaměstnává v ČR 382 zaměstnanců.


Zrakově postižených přibývá, pomoc státu se snižuje

Potřeba lidí s vážnou poruchou zraku být on-line přitom stále roste

Praha, 12. 7. 2018 - Přesně o 3 637 000 korun méně loni dostali v meziročním srovnání těžce zrakově postižení lidé na pomůcky, které jim usnadňují život. Stát, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), tedy v roce 2017 rozdělil 352 počítačů pro zrakově postižené, což je zhruba o 15 % méně než v roce předchozím. V některých krajích je pokles ještě výraznější, v Pardubickém kraji nebo v kraji Vysočina přesahuje 40 %. Počet zrakově postižených přitom roste, stejně jako jejich potřeba přístupu k internetu a informacím.

"O příčinách poklesu lze pouze spekulovat, protože MPSV nemá k dispozici data o podaných žádostech od zrakově postižených. Není tudíž jasné, zda klesl zájem žadatelů, anebo vzrostl podíl zamítnutých žádostí," říká Vladimír Jareš z Nadačního fondu FriendlyVox, který již několik let za pomoci stejnojmenného ozvučeného portálu bezplatně zpřístupňuje nevidomým nejčastěji používané internetové služby na jakémkoliv domácím počítači. Přístup k internetu je podle něj v dnešní době samozřejmostí pro většinu lidí. "Ne tak pro zrakově postižené, kteří se při práci s internetem neobejdou bez speciálně vybaveného počítače," doplňuje Jareš. Cena takového počítače se pohybuje v průměru kolem 100 tisíc korun, a proto na tuto pomůcku stát přispívá. 

"Stav potvrzuje naše zkušenosti z každodenní praxe. Roste počet zrakově postižených lidí, kteří chtějí internet využívat. Byrokracie spojená s pořízením ozvučeného počítače s příspěvkem od státu je však příliš velká, nevidomí se potýkají i se složitostí pomůcek. Jejich standardy se nastavují podle potřeb technicky nejzdatnějších uživatelů, často studentů či absolventů vysokých škol. Naprostá většina zrakově postižených jsou ale lidé, kteří ztratili zrak v pozdějším věku a adaptovat se na tuto situaci je pro ně velmi obtížné," dodává Robert Štěrba ze správní rady Nadačního fondu FriendlyVox. Nárůst počtu případů zrakových postižení spojených s vyšším věkem potvrzuje i doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka oční kliniky Neovize:  "Například věkem podmíněná degenerace makuly - místa nejostřejšího vidění na sítnici, je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. Není úspěšně léčitelná, zhoršuje především vidění do blízka na čtení a neumíme ji preventivně předejít. Důležitou roli zde hraje rodinný výskyt. Dále může být příčinou šedý zákal, který je však možné úspěšně odstranit operací. Také zelený zákal ve vyšším věku zvyšuje počet prakticky slepých osob," uvádí lékařka.

Situaci v Karlovarském kraji, v němž putuje k nevidomým a slabozrakým pouhých 8 ozvučených počítačů ročně, popisuje ředitelka Karlovarského Tyflocentra Pavlína Lišková. "Nízký počet příspěvků na pomůcky pro těžce zrakově postižené v našem kraji vychází mimo jiné z faktu, že zde nejsou vysoké školy ani speciální školy pro lidi se zrakovým postižením. Mladí lidé s postižením odcházejí na studia do jiných krajů, a poté tam i zůstávají. V Karlovarském kraji tudíž setrvávají především starší lidé, kteří dávají přednost základním kompenzačním pomůckám, jež si často pořizují bez příspěvků. Zajímají se samozřejmě i o internet, který často byli zvyklí dříve používat, ale naučit se v pokročilejším věku ovládat tak složitý systém, jako je počítač s odečítačem, je ale mnohdy nad jejich síly. Jsme proto rádi, že těmto lidem můžeme nabídnout jednodušší, a navíc bezplatné řešení, jaké představuje ozvučený portál FriendlyVox." 

Nedostatečnost stávajícího systému, který má za úkol podporovat zrakově postižené při využívání výpočetní techniky, je podle Jareše zjevná dlouhodobě. Přestože v ČR žijí desítky tisíc těžce zrakově postižených osob, celkový počet příspěvků na ozvučené počítače ze strany státu za posledních 5 let

nepřesáhl 2 000. Mnoho zrakově postižených tak nemůže používat internet, přestože ten je dnes jedním z nejúčinnějších nástrojů pro překonávání bariér, jež ztráta zraku způsobuje. "Systém, který nechává bez jakékoliv podpory většinu z těch, kterým je určen, lze těžko označit za vyhovující. Stát by měl přestat omezovat svoji podporu pouze na nákup složitých a drahých pomůcek, se kterými je schopna pracovat pouze část zrakově postižených, a hledat řešení i pro ty, jimž dnes žádnou podporu nabídnout neumí. Tady by pomohla i změna přístupu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která má sice ve svých řadách špičkové nevidomé odborníky na IT, často ale zapomíná, že názory těchto odborníků nezohledňují potřeby všech jejich členů a už vůbec ne potřeby všech zrakově postižených v České republice," dodává Jareš. 

O portálu FriendlyVox

FriendlyVox je webový portál navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. S pomocí několika kláves si lidé se zrakovým postižením bez problémů "přečtou" noviny, e-maily, podívají se na Wikipedii, ovládnou YouTube, dostanou se k informacím o jízdních řádech vlaků a autobusů, k informacím o počasí, televiznímu programu či přehrání vybraných rádií a televizních pořadů. Portál je tak jednoduchý, že jej po chvíli ovládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusejí si pořizovat speciální počítač, stačí jim instalovat internetový prohlížeč Google Chrome. Služba je pro koncové uživatele zdarma.


Reprodukční kliniky umí rozhýbat spermie

Šanci na vlastního potomka mají poprvé i muži s nepohyblivými spermiemi 

Praha, 9. 7. 2018 - Mužům s nekvalitními spermiemi svítá naděje, že budou moci zplodit vlastního potomka. Kliniky reprodukční medicíny Reprofit v Brně a Ostravě totiž získaly povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a mohou nyní použít inovativní metodu, při které pomocí léku povzbudí pohyb spermií. Jako první v ČR tak dávají novou naději párům, kterým početí komplikují pomalé nebo úplně nepohyblivé spermie. 

Spermiogram neboli hodnocení kvality spermií, je ukazatelem mužské plodnosti. V posledních letech se však rapidně zhoršuje a čeští muži nejsou výjimkou. "Za posledních 25 let klesl počet mužských spermií o 60 %, současně má stále více mužů, cca 5 %, pomalé, někdy i úplně nepohyblivé spermie. Ty pak nejsou schopné oplodnit vajíčko," vysvětluje MUDr. Tomáš Vrána, reprodukční specialista z ostravské kliniky Reprofit, a doplňuje: "Výzkum ale ukazuje, že nepohyblivá spermie ještě nemusí být mrtvá a pokud je živá a dokážeme ji najít, můžeme ji pro oplodnění použít."

Vědecký tým klinik Reprofit v čele s PharmDr. Zuzanou Holubcovou, Ph.D. se proto zaměřil na zkoumání metody, která odliší živé spermie od mrtvých. "Krátkodobou kultivací spermií v médiu s běžně používaným léčivem teofylin dokážeme nepohyblivé, zdánlivě mrtvé, spermie rozhýbat a vybrat ty, které budou schopné oplodnit vajíčko. Dokud jsme tento postup nemohli využít, riskovali jsme selhání oplození a zbytečnou ztrátu vajíčka a po několika neúspěšných pokusech nezbylo než doporučit páru využít spermie od dárce," popisuje Mgr. Soňa Kloudová Ph.D., androložka kliniky Reprofit. 

V České republice farmakologickou stimulaci pohybu spermií pomocí teofylinu, látce podobné kofeinu, dosud nikdo neprováděl - kvůli legislativním překážkám. V zahraničí, včetně některých zemí Evropské unie, je však tato metoda dlouhodobě součástí klinické praxe v asistované reprodukci a nyní se stává dostupnou i pro české páry. "Studie prokázaly bezpečnost a účinnost metody a její uvedení do praxe podpořila souhlasným stanoviskem Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a Asociace reprodukční embryologie," vysvětluje PharmDr. Holubcová. "Na základě těchto skutečností udělil SÚKL povolení k používání farmakologické aktivace pohybu spermií klinikám Reprofit v Brně a v Ostravě, které se tak staly prvními a aktuálně jedinými pracovišti, která mohou párům dopřát tuto možnost léčby a zvýšit tak jejich šanci na úspěch," říká MUDr. Vrána. 

"Páry nemusí podstoupit žádný klinický výkon navíc, vše se odehraje pouze v laboratoři. Embryolog nechá působit médium s obsahem teofylinu na spermie, vybere tu nejpohyblivější a po důkladném opláchnutí ji vpraví do vajíčka. Tím se zvýší pravděpodobnost, že pro oplození bude použita živá spermie," doplňuje MUDr. Vrána a dodává: "Uvedení metody do klinické praxe je dalším milníkem na poli reprodukční medicíny. Dáváme totiž mužům, kteří doteď ztráceli naději na vlastního potomka, šanci, že se ho dočkají." Metoda je určená pro muže s ojediněle pohyblivými spermiemi a pro ty, kterým musí lékaři spermie odebírat chirurgicky, protože nejsou v ejakulátu přítomny. 

Statistiky uvádějí, že v tuzemsku má problémy s plodností až čtvrtina všech párů. Za neplodnost páru je ze 40 % zodpovědný muž, ze 40 % žena, u 20 % párů jde o kombinaci nepříznivých faktorů u obou.

O Reprofit:

Reprofit je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, která se úspěšností řadí mezi renomovaná evropská zařízení. Za 11 let existence kliniky v Brně si přišlo pro pomoc více než 15 000 párů z více než 90 zemí světa. V roce 2016 provedli lékaři v Reprofitu více než 5 000 léčebných cyklů. Bez ohledu na vysoký počet prováděných výkonů si klinika udržuje nejvyšší možný standard péče, což dokazuje významná úspěšnost v početí dítěte. Do Reprofitu přichází 2/3 pacientů po neúspěších na jiných klinikách.


Potřebujete klinického psychologa? Počkáte si až půl roku!

Zdravotní pojišťovny je nechtějí platit

Praha, 9. 7. 2018 - V Česku dramaticky chybějí kliničtí psychologové, dětští kliničtí psychologové a psychoterapeuti. Každý rok postihne duševní onemocnění přes 650 tisíc lidí, roste spotřeba antidepresiv. Na pomoc klinického psychologa však zájemci čekají dlouhé měsíce, někdy půl roku. Krizový stav se týká i dětí, které trpí řadou různých poruch a psychických onemocnění, například syndromem ADHD, akutní reakcí na stres, poruchami příjmu potravy, depresemi, agresivitou, týráním a zneužíváním. Opoždění léčby těchto poruch a nemocí může vážně ohrozit zdravotní stav a psychický vývoj dětí. 

"Na 100 000 lidí v Česku připadá 8 klinických psychologů, podle Světové zdravotnické organizace by jich mělo být 26. I přes tento alarmující nedostatek, kdy maminky s nemocnými dětmi čekají na termín 4 až 6 měsíců, stejně jako dospělí, zdravotní pojišťovny nechtějí uzavírat s klinickými a dětskými klinickými psychology smlouvy a tvrdí, že stávající počet stačí," říká Hana Jahnová, prezidentka Asociace klinických psychologů ČR. Podle Karla Koblice, předsedy České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se stav zhoršuje také proto, že se lidé méně stydí se svými potížemi obrátit na profesionála. "Tuší, že jejich potíže, někdy i fyzické, mohou mít příčinu v psychice," doplňuje Koblic s tím, že se však přesto nedaří přesvědčit zdravotní pojišťovny k rozšíření sítě. 

Množství lidí, kteří potřebují psychologickou pomoc se zvětšuje, roste i počet těch, kteří mají potřebné vzdělání a umí ji poskytnout. Atestacemi po 10 až 12letém vzdělávání ročně projde kolem 40 nových klinických psychologů a 6 dětských klinických psychologů. Smlouvu se zdravotní pojišťovnou však dostane jen málokdo z nich, protože zdravotní pojišťovny většinou odmítají nové smlouvy uzavřít. "Počty klinických psychologů pro děti a dospělé jsou trvale podhodnoceny a změny navrhované Reformou péče o duševní zdraví problémy s dostupností bohužel neřeší," uvádí Jahnová, podle níž zůstává kapacita všech klinicko-psychologických ambulancí daleko za skutečnou potřebou. Objednací doby na první vyšetření činí ve většině regionů 4-6 měsíců. V některých oblastech ambulance klinických dětských psychologů chybí úplně, například na Karlovarsku, Tachovsku či Jindřichohradecku. "Kolegyně chtěla smlouvu s pojišťovnou v jednom z krajů. Odmítavé stanovisko vysvětlila zdravotní pojišťovna dojezdovou vzdáleností k nejbližšímu kolegovi, aniž se zabývala tím, že tento klinický psycholog má kapacitu přeplněnou," uvádí příklad PhDr. Koblic. 

Vzhledem k nedostatečnému personálnímu pokrytí je podle odborníků prakticky nedostupná konziliární pedopsychologická služba pro dětská oddělení nemocnic. Stejně nedostatečný je počet dětských denních stacionářů a krizových center.

Osobní zkušenost s dlouhými objednacími termíny má i Marta Pečeňová, předsedkyně sdružení Za sklem, které se věnuje rodinám s dětmi a mladými lidmi s poruchou autistického spektra.

"Mému synovi zjistili Aspergerův syndrom před 14 lety a měli jsme obrovské štěstí, že si nás nechala v péči dětská klinická psycholožka v Praze, kde mu poruchu zjistili. Žijeme ve Zlíně a dojíždíme. Na Zlínsku je nedostatek odborníků, jež by se nám mohli věnovat," říká Marta Pečeňová. Především zpočátku diagnózy by podle ní bylo třeba, aby se klinický psycholog dítěti věnoval alespoň jedenkrát týdně, maminky jsou však rády, když dostanou termín jednou za 3 měsíce, někdy i déle. "Proto jsme založili sdružení, kde se rodiny s dětmi na spektru mají šanci potkat s klinickým psychologem, či speciálním pedagogem," vysvětluje a dodává: "Přestože rodiče dítěte s tímto onemocněním mají na péči klinického psychologa nárok ze zákona, často, kvůli dlouhým čekacím dobám, zaplatí tisíce korun za diagnostiku v soukromém zařízení." Vyšetření soukromým psychologem pracujícím v poradenském režimu (mimo zdravotnictví) však nedává žádnou záruku odbornosti ani kvality diagnostiky a následné péče v případě dětských pacientů s duševní poruchou.

Podle odborníků se za posledních 15 let spotřeba antidepresiv téměř ztrojnásobila, více než 27 tisíc Čechů dostane ročně kvůli duševní nemoci nově přiznaný invalidní důchod, depresí trpí každý třetí pracující Čech. "Řadě problémů by se dalo předejít, pokud by se člověk dostal ke klinickému psychologovi včas. Bereme lidi bez doporučení lékařů, tzv. rovnou z ulice. Problém je pouze kapacita ambulancí," uzavírá Jahnová. Ministerstvo zdravotnictví podle Jahnové aktuálně vyslyšelo pacientské organizace a připravuje projekt, který počítá s navýšením počtu dětských klinických psychologů.

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (AKP ČR)

Je profesní sdružení s celostátní působností, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR, členy zastupuje při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních apod. Dohlíží také nad celoživotním vzděláváním, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru klinický psycholog a dětský klinický psycholog. Aktuálně sdružuje cca 623 členů.
Cestovní lékárničku sbalte na míru

Myslete včas na léky na předpis, ty nahradíte nejhůř

Nic nezničí vysněnou dovolenou tak účinně, jako zdravotní potíže. Buďte na ně připraveni a před cestou si dobře připravte cestovní lékárničku. Když je správně vybavená, může se stát dovolenkovým pokladem. Před náročnější cestou mimo civilizaci počítejte s návštěvou praktického lékaře. Můžete potřebovat léky, které jsou dostupné jen na recept, upozorňuje předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka. Platí to například o antibioticích, antibiotických mastech i některých lécích na spaní.

Univerzální řešení neexistuje

Zapomeňte na to, že do kufru narychlo přihodíte lékový balíček, s kterým jste v zimě cestovali na hory, nespoléhejte ani na zásoby spolucestujících. Podle Mgr. Leony Štěpkové z Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad Bílinou je důležité cestovní lékárničku připravit sobě na míru. Záleží na individuálních potížích, cestovním týmu, destinaci i chystaných aktivitách. "Jinou lékárničku si pořídí sportovec do hor, jinou rodina s dětmi do resortu k moři, jinou lidé jezdící na kolech po Čechách," upozorňuje Štěpková. Jednoduché osnovy se ale může držet každý.

1. Pravidelně užívané léky

Zní to jako samozřejmost, ale podle MUDr. Šonky se to bohužel běžně stává. Denně užívané léky si lidé nechají doma. Předcházejte tomu a vložte si je včas do zavazadla. Pilulku, kterou máte polknout v den odjezdu, raději odstřihněte z platíčka a nechte stranou. Bez svých léků se na dovolené obejdete těžko a jejich shánění vám může prázdniny pokazit. Rozhodně také přibalte léky, po kterých doma saháte často. "Někdo trpí na opary, někdo na zácpu, někdo má jiné obtíže," podotýká Leona Štěpková. Třeba zácpa bývá cestovní obtíží mnoha žen. Změní prostředí a pak celé dny s napětím chodí kolem toalety. Doma banalita, ale na cestách bez léku velká nepříjemnost.

2. Alergie

V cestovní lékárničce nesmí chybět léky na alergii, jak gely na kůži, tak tablety nebo sirupy pro vnitřní užívání. Podle MUDr. Tomáše Rohovského z brněnské alergologie a imunologie Hornmed s sebou alergik musí mít všechny léky, které bere dlouhodobě, i ty pro dočasné obtíže. To obvykle bývají úlevový inhalátor a oční nebo nosní kapky. "Pro 'strýčka Příhodu' by asi každý i nealergický člověk měl mít k dispozici na dovolené volně prodejné antihistaminikum v tabletách, například Zyrtec nebo Xyzal, a nějaké oční kapky proti alergii," vypočítává MUDr. Rohovský. Na projevy kožní alergie doporučuje Fenistil.

3. Bolest, teplota a nachlazení

Tradiční léky na teplotu a bolest jsou asi tím prvním, po čem při balení cestovní lékárničky sáhneme. Lépe je mít při ruce jak ty s obsahem paracetamolu, tak s ibuprofenem. Paracetamol doporučuje MUDr. Šonka jako lék první volby při horečce, naopak přípravky s ibuprofenem jsou podle něj vhodnější při potížích vyvolaných zánětem. "V případě potřeby je lze i kombinovat, ale doporučuji dodržet alespoň čtyřhodinový odstup mezi jednotlivými dávkami," dodává MUDr. Šonka.

Podle Leony Štěpkové záleží volba konkrétního preparátu i na tom, kdo ho bude užívat. "Když má někdo nemocná játra, nebude užívat paracetamol. Pokud má zase problémy se žaludkem, není vhodné dávat mu ibuprofen," upozorňuje.  Pro děti nezapomeňte přibalit dětské varianty analgetik. Lahvičky se sirupy sice zaberou ve srovnání s tabletami docela dost místa, ale děti tekuté léky mnohem snáz polknou.  I na dovolené dovedou potrápit rýma, kašel a bolest v krku. Způsobují je hlavně přechody mezi interiérem s klimatizací a venkovním vedrem. Zvolte svůj oblíbený lék v dospělé i dětské variantě. 

4. Zažívací potíže a cestovní nevolnost

Kinedryl je po generace záchranný prostředek všech rodičů, jimž děti zvrací v autě. Dospělí mohou sáhnout také po žvýkačkách proti nevolnosti. Obě varianty jsou podle Leony Štěpkové osvědčené. "Fungují při cestování autem, letadlem i lodí," doplňuje.  Pro případ zažívacích potíží je dobré mít v zavazadle tradiční živočišné uhlí, je však potřeba počítat s tím, že sníží účinnost dalších zároveň užívaných léků.   Zavedeným prostředkem proti urputným průjmům bývá lék Endiaron, ten však aktuálně na trhu chybí. Zkušený lékárník ho však podle Štěpkové dovede nahradit. "Doporučila bych Hylak nebo Enterol, jsou to registrované a spolehlivé preparáty."  Při cestách do letovisek typicky v Egyptě je podle MUDr. Šonky jednodušší spolehnout se na zásoby místních lékárníků. "Tamní směs patogenů je jiná než v České republice a když máte cestovatelský průjem, poradí vám tam každý lékárník. Antimikrobiální preparát je tam volně prodejný a funguje výborně," popisuje MUDr. Šonka. 

5. Odřeniny a úrazy

Povinnou výbavou cestovních lékárniček bývají prostředky na ošetření ran - dezinfekce, náplasti, obvazy, nůžky a pinzeta. Na hory a pěší turistiku přibalte náplasti na puchýře. Chybět by nemělo pružné obinadlo na případný výron a masti na bolestivé svaly a otoky, například Voltaren. K užitku může být také antibiotická mast. "Různé oděrky a poranění se v teplejším klimatu hůř hojí," vysvětluje MUDr. Šonka.

6. Péče o kůži a oči

Hlavně k vodě je nezbytností kvalitní opalovací kosmetika - krémy s vysokým UV faktorem, mléka po opalování a pro jistotu ještě pěny s obsahem panthenolu, kdybyste to na sluníčku přehnali. "Pro lidi s citlivou pokožkou a děti bych volil klidně ochranné faktory kolem 50," uvádí MUDr. Šonka.  Pokud se u moře hodně potápíte, je podle Leony Štěpkové dobré vzít s sebou kapky do uší a očí. Krom toho se vždycky hodí repelent proti komárům a klíšťatům a dezinfekční gel nebo dezinfekční ubrousky. 

8. Dobrodruzi a exotika

Cesta do Asie, Latinské Ameriky, Afriky nebo náročnější cestovatelské expedice budou vyžadovat pečlivější přípravu lékárničky. Při cestách s dlouhými lety se podle MUDr. Šonky mohou hodit prášky na spaní, a v lékárně bez předpisu dostanete jen slabší přírodní preparáty. Ze své lékařské praxe Šonka ví, že baťůžkáři a dobrodruzi si chodí před cestou pro antibiotika. "Není to ideální, ale v některých případech je to asi bohužel jediná cesta. Když neznám původce nemoci, volím širokospektrální antibiotika."

Při cestách do rizikových oblastí s výskytem malárie si můžete nechat od lékaře předepsat antimalarika. Podle MUDr. Šonky se bude při výběru léku řídit mapami, které vydává Světová zdravotnická organizace, protože ne všude fungují stejné preparáty. "Lék si v tomto případě hradí kompletně pacient," uzavírá MUDr. Šonka.


Lékaři se bouří proti snahám odborů zvrátit jejich dohody s pojišťovnami 

Varují: vyhovíte odborům a odejde lékařská elita, zůstanou tady Cvachové

Praha, 5. 6. 2018 - Koalice soukromých lékařů protestuje proti snahám odborů zvrátit dohody o úhradách zdravotní péče. Dohody o úhradách péče pro rok 2019 jsou každoročně vypjatou dobou, kdy se lékaři a pojišťovny snaží domluvit na platbách za výkony a pacienty. Letos poprvé dohodovací řízení nekomplikoval ministr zdravotnictví tím, že by do něj zasahoval a nařizoval stranám, jak má dohoda vypadat. Pojišťovny, jako plátci zdravotní péče a lékaři - coby poskytovatelé této péče se tak v klidu domluvili na úhradách. Tento klid však hrubě narušily odbory, které se snaží výsledky dohod zbourat. Požadují plošné navýšení platů všem zdravotníkům pracujícím v lůžkových zařízeních a to o 10 %. Jsou zvyklí z minulosti, kdy jim předchozí ministři takové navýšení garantovali.  V ambulantním sektoru pracuje přibližně 30 000 lékařů, a ještě vyšší počet ostatního zdravotnického personálu. "Jejich oprávněné mzdové požadavky, jsou odborářskými snahami ohroženy," doplňuje Šonka. Podle ambulantních specialistů jsou snahy odborů nesmyslné - plošné navyšování mezd ztrácí smysl, a neřeší personální krizi. "Nikoho nemotivuje, nepřináší lepší výkon. Všichni přece nepracují stejně, a ve stejné kvalitě. Když bude brát špičkový lékař bude mít stejný tabulkový plat jako podprůměrný bude to katastrofa pro náš zdravotní systém. Zdravotnictví s rovnostářskými platy nevychová nové Pomahače nebo Pirky," komentuje předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka. Ministerstvo zdravotnictví má podle soukromých lékařů po letech v čele člověka, který úřadu rozumí, přistupuje k němu objektivně a neupřednostňuje jen jednu skupinu zdravotníků. "Konečně vytvořil prostředí, kdy mohli všechny zúčastněné strany opravdu jednat a dohodnout se, což se stalo. Domluva zní cca 5 % navýšení plateb pro všechny, tedy ambulantní i lůžkový sektor. Kromě toho dostanou nemocnice další prostředky na navýšení platů sestrám v trojsměnném provozu, s čímž plně souhlasíme. V minulosti nařízením ministra všechny peníze do zdravotnictví spolkly nemocnice, nyní se konečně dostalo také na ostatní zdravotníky, kteří díky této politice trpěli. Což mimo jiné vedlo k rozkladu primární péče na venkově a nedostatku praktických lékařů na venkově," říká Petr Šonka. Mzdová politika je podle něj věcí zaměstnavatele a s konkrétním zaměstnavatelem by také měly odbory vyjednávat. "Zaměstnancům v ambulantním sektoru také plošně nikdo nenavyšuje. Pokud chci zaměstnanci přidat, musím pro to hledat zdroje ve svém rozpočtu a nevidím důvod, proč by to mělo být v nemocnici jinak. Pětiprocentní navýšení úhrad navíc náklady nemocnic na plošné navýšení platů pokryje," dodává Šonka k němuž se přidává i Česká stomatologická komora, Sdružení ambulantních specialistů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Sdružení soukromých gynekologů ČR.  Přelomové je podle něj to, že ministr Adam Vojtěch avizoval, že bude respektovat, na čem se dohodnou lékaři s pojišťovnami, nebude do dohod zasahovat ani je směrovat - dal tak průchod objektivnímu jednání a rychlému výsledku, kde jsou spokojeni všichni, až na odbory


Evropští praktici proberou obezitu a očkování

Sdílejí zkušenosti s eReceptem

Praha, 31. 5. 2018 - Prevenci, e-health, obezitu, vakcinaci, ale i stav a vliv praktického lékařství na podobu zdravotnictví budou řešit desítky lékařů z 26 zemí Evropy tento pátek a sobotu v Praze. Zástupci národních odborných organizací se sjíždí na Valné shromáždění Evropské unie praktických lékařů - UEMO (European Union of GeneralPractitioners/Family Physicians). Navzájem se inspirují tím, co u nich funguje, či právě naopak. To zkušenosti pak přenášejí do svých domovských zemí i směrem do Evropské unie s návrhy k nápravě. "Přesně v den zahájení sjezdu, 1. června, začne v Belgii platit povinnost eReceptu. Na rozdíl od nás jej ale nemusí používat lékaři nad 62 let věku, což mi přijde moudré, zvlášť ve světle toho, že v Evropě se průměrný věk praktika pohybuje kolem 54 let," uvádí MUDr. Petr Šubrt, místopředseda Sdružení praktických lékařů a koordinátor pražského setkání UEMO. Z Dánska by se zase podle něj všechny země mohly inspirovat, co se elektronizace zdravotnictví týče. "Řada českých praktických lékařů má ve srovnání se zahraničními protějšky kvalitně vybavené ordinace přístrojovou technikou, zejména POCT - Point of care testing, která jim umožňuje změřit CRP, INR, vitalitu plic či natočit EKG. To rozhodně není v ostatních zemí vždy obvyklé," doplňuje MUDr. Šubrt s tím, že na tom je vidět pozitivní vliv a motivace soukromého zdravotnictví. 

Jedním z ožehavých problémů, který lékaři na UEMO již léta marně řeší, je snaha prosadit v zemích jako jsou Velká Británie, Itálie, Rakousko či Belgie uznání všeobecného lékařství jako samostatné specializace, srovnatelné s ostatními obory. "Pocit druhořadosti praktiků je tísnivý - to platí nejvíce v Itálii. Veškeré snažení je zatím marné. Znepokojuje nás zejména fakt, že například zahraniční absolvent lékařské fakulty ve Velké Británii řeší po návratu uznání diplomu ze země, kde VPL není uznanou specializací," doplňuje MUDr. Šubrt. Mezinárodní akce UEMO začíná 1. a končí 2. 6., přijede na ni i Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a viceprezident České lékařské komory, MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

O SPL SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v ČR. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4 800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.


Děti s epilepsií malují obrazy na výstavu

Praha, 30. 5. 2018 - Startuje 6. ročník soutěže "Líbí se ti, mami?" určený pro děti s epilepsií a jejich rodiče. Do 20. září mohou posílat na adresu organizace EpiStop obrázky svého oblíbeného zvířete, činnosti nebo zkrátka čehokoliv, co jim v poslední době vzalo dech. Vítězové se mohou těšit na profesionální sadu pro výtvarníky a všichni účastníci pak dostanou malý dárek k dalšímu tvoření. Všechna díla dětí pak organizátoři vystaví v týdnu od 27. 9. do 7. 10. v prostorách Europarku v pražských Štěrboholech. "Za vznikem této ojedinělé soutěže stálo přání zmírnit každodenní obavy a starosti rodičů dětí nemocných epilepsií a změnit nezájem okolí a sociálního systému obecně. Chceme ukázat malým pacientům i jejich rodinám příznivější tvář naší společnosti," říká zástupce organizátora MUDr. Hana Foitová, jednatelka společnosti UCB. V minulých ročnících se soutěže zúčastnilo celkem 129 dětí, loni nejvíce zabodovala osmiletá Adéla s obrázkem "Želva vroubená Žofka". Obrázky ze všech ročníků jsou k vidění na stránce www.libisetimami.cz, stejně jako pravidla a podmínky soutěže. Epilepsie je nejčastější chronickou nemocí českých dětí, trápí přibližně 20 000 z nich. Často se projevuje u kojenců. Do 15 let věku prodělalo nějakou formu záchvatu každé dvacáté dítě. Ve většině případů jde však o záchvat ojedinělý. Děti a jejich rodiče mnohdy více než nemoc trápí postoj okolí. "Dítě při epileptickém záchvatu nemusí padat, třást se ani mít porušené vědomí. Například u kojenců se může epilepsie projevovat neobvykle, a proto se hůře poznává. Dítě se například schoulí do klubíčka, rozhodí ruce, na první pohled to může vypadat jako úlek, ale je to projev nemoci. Jiné děti se zase jen na pár vteřin "zakoukají" a ve výčtu projevů epileptických záchvatů bychom mohli dlouho pokračovat," upozorňuje dětský neurolog a specialista na dětskou epilepsii prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. O tom, jak je někdy těžké epilepsii rozeznat, by mohli vyprávět rodiče osmileté Klárky, u které se první příznaky epilepsie objevily ve 3,5 letech před návratem z letní dovolené. "Všimli jsme si, že při oblékání na několik okamžiků lehce ustrnula. Když se k tomu začaly později přidávat i lehké třesy, bylo nám jasné, že se něco děje. Čím dál častěji se objevovalo "zkoprnění" provázené třesem, které trvalo přibližně půl minuty. Potom se Klárka zase vrátila do normálu a z těchto krátkých epizod si nic nepamatovala," vzpomíná Klárčin tatínek. V té době proto rodiče s dcerou navštívili neurologa, který ale v počátku po vyšetření nediagnostikoval žádné onemocnění. Příznaky se zhoršovaly a po několika měsících se Klárka dostala do péče právě prof. Krška v Centru pro epilepsie Motol. Zde podstoupila řadu dalších vyšetření. Po nich se podařilo odhalit v mozku zdroj záchvatů a lékaři navrhli, že budou Klárku operovat. Neurochirurgický výkon podstoupila ve 4,5 letech a povedl se na výbornou. Od té doby už totiž neměla žádný záchvat a po 2 letech mohla dokonce vysadit všechny léky. "Klárku v ničem neomezujeme, sportuje, má spoustu koníčků a my ji považujeme za vyléčenou. Chodíme už jen na občasné kontroly, abychom se my i lékaři ujistili, že je vše v pořádku," doplňuje Klárčin tatínek. "Klárčin případ je důkazem toho, jak mocná umí medicína být, když dokážeme odhalit příčinu epilepsie," popisuje prof. Kršek a dodává: "Ne všechny druhy epilepsie lze léčit operativně a někteří pacienti se se záchvaty potýkají celý život. I u nich jsme ale ve většině případů schopní vhodnou léčbou dostat nemoc pod kontrolu a umožnit jim tak žít plnohodnotný život." Podle lékaře je naprosto zásadní vést s rodiči nemocných dětí hlubší rozhovory. Teprve ty umožní nahlédnout, jak onemocnění dítěte zasahuje do života rodiny, co je z jejich pohledu největší problém a co berou jako životní výzvu. "Tento pohled se může od počátečního náhledu lékaře významně lišit. Je přitom samozřejmé, že správné pochopení souvislostí zásadně ovlivňuje plánování diagnostických a léčebných postupů," doplňuje prof. Kršek. Chronickou epilepsii má v České republice v aktivní fázi přibližně 80 000 lidí. Nejméně dalších 160 000 osob se někdy pro epilepsii v průběhu života léčilo nebo stále léčí, ale jsou více než 5 let v remisi. Kromě soutěže "Líbí se ti, mami?" organizuje spolek EpiStop další akce na podporu lidí s epilepsií. Jednou z nich je EPPI vodácký triatlon, který proběhne letos 28. 9. ve Veselí nad Lužnicí. Více informací k této akci je na portále www.vodackytriatlon.cz. Děti s epilepsií podporuje také Společnost E. Ta připravila brožuru "Epilepsie a dítě" a edukační balíček pro pedagogy, jejichž cílem je zvýšit povědomí o nemoci a odstranit nepravdivé mýty. Ten je volně ke stažení na www.spolecnoste.cz. 

O EpiStop

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií, tedy pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy či zástupců médií. Jejich cílem je zlepšit postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Na webu www.epistop.cz je řada volně dostupných edukačních textů, zásady správné první pomoci a informace pro lidi s epilepsií i jejich blízké.

O epilepsii

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Typů epilepsie je nyní již určeno více než 40. Hlavním projevem jsou epileptické záchvaty, které mohou mít různou podobu. Mohou se projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných - hlavními vrcholy jsou první rok života a období stáří. Příčiny vzniku nemoci se s časem mění, dříve mezi nimi dominoval komplikovaný porod či infekční onemocnění, nyní nabývají na síle úrazy z adrenalinových sportů či nehod. Ve světě trpí epilepsií více než 50 miliónů lidí, v Evropě přes 6 miliónů lidí, z toho přibližně 2 milióny dětí.


Očkováním proti zdravotním obtížím v cizině. Senioři už ví, jak se vyhnout zdravotním problémům na cestách

29. 5. 2018 - Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně celosvětově zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy cestovatelů za kalendářní rok, což je 4násobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace, jako jsou například senioři. O tom, jak ochránit své zdraví při cestování, se seniory dnes v neziskové organizaci Život 90 hovořil doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Pro cestující seniory připravil i "Desatero rad na cestu". Podle docenta Maďara je zodpovědná příprava na cestu nesmírně důležitá. Tedy pečlivě si nastudovat vše o své destinaci, způsobu transportu a očekávaném počasí. A podle toho si také zabalit. Nejde jen o oblečení nebo hygienu, ale i dlouhodobě užívané léky. Doporučuje se opsat si názvy účinných látek a dávkování dlouhodobě užívaných léků. Dostatečnou zásobu užívaných léků je dobré si sbalit do příručního zavazadla a počítat s možným zpožděním letů. "Významným rizikem je návštěva rodiny a přátel v cizině, tento druh cesty totiž nezřídka vede k podcenění zdravotní přípravy před odjezdem. Právě podcenění zdravotní přípravy před odletem a preventivních opatření v průběhu pobytu patří k nejvýznamnějším faktorům vedoucím ke vzniku nemoci," uvádí doc. Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny. Zapomenout by cestující neměli ani na cestovní lékárničku a repelent proti hmyzu.  Neméně důležitý krok před cestou je očkování. Staří lidé patří mezi velmi rizikové skupiny, pokud jde o celou řadu infekčních onemocnění. V cizině se toto riziko mnohonásobně zvyšuje. "Infekční choroby zhoršují základní onemocnění, které se už nemusí nikdy podařit vrátit do normálních hodnot," doplňuje docent Maďar. Nejčastěji se v této věkové kategorii vyskytuje zdánlivě banální chřipka či pneumokokové infekce. Bakterie pneumokoka může mít na svědomí např. těžký zápal plic, meningitidu, otravu krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. K nejrizikovějším skupinám, z hlediska možné infekce invazivním pneumokokovým onemocněním, patří děti do dvou let, a právě senioři nad 65 let. Dále osoby trpící jiným chronickým onemocněním jako je např. cukrovka, astma, CHOPN, nemoci srdce a také lidé s oslabeným imunitním systémem. Očkování je přitom pro lidi od 65 let věku zdarma. Cestovatelé, zejména když jim chybí preventivní očkování proti vzteklině by neměli přijít do kontaktu se zvířaty, například kousnutí toulavým psem na pláži může mít fatální následky. Infekčními původci mohou být promořena i roztomilá mláďata. Pokud se na pláži volně pohybují psy, místo ležení na písku se doporučuje použít osušku či lehátko, paraziti totiž mohou proniknout i přes kůži člověka.  Senioři by se měli vyhýbat nadměrným fyzickým výkonům, zejména v teple, vlhku, ve vysoké nadmořské výšce nebo na přímém slunci. Doporučuje se nevystavovat se nadměrnému slunění a pít dostatek tekutin, které nemají odvodňovací účinek. Do celkového příjmu tekutin se nepočítají káva ani alkoholické nápoje. Nadměrná konzumace čaje může představovat zátěž pro kardiovaskulární systém. V méně rozvinutých oblastech se nedoporučuje jíst nedostatečně tepelně upravené maso, plody moře, krémy, majonézy, listovou zeleninu či nepasterizované mléčné výrobky. Při cestách do rozvojových zemí by se nejen senioři měli vyhýbat vodě z neznámých zdrojů, ovocným džusům připraveným na ulici a neprověřenému ledu do nápojů, včetně alkoholických.  Hygiena a dezinfekce rukou by měla být na dovolené v cizině prvořadá. "Doporučuji omezit podávání rukou a nekonzumovat bez tepelné úpravy syrové či polosyrové potraviny, kterých se dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní aerosol kvůli možné přítomnosti legionel. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě," dodává doc. Maďar


Pacienti už nebudou lékařům dělat "pošťáky"

eZprava elektronicky propojuje praktické lékaře, nemocnice a specialisty

Praha, Plzeň, 29. 5. 2018 - Nemocní už by v budoucnu neměli jako pošťáci nosit zprávy od odborných lékařů svému praktickému lékaři. Data praktikům automaticky a v reálném čase zašle elektronický systém eZprava. Úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojuje Plzeňsko. eZpravu aktuálně používá asi 1000 zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a spontánně přibývají další, uvádí předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Používaní eZpravy je možné přirovnat k e-mailu. Specialista nebo lékař propouštějící pacienta z nemocnice při sepisování zprávy pouze klikne, že kopii dokumentu má dostat pacientův praktický lékař. Tomu ihned zpráva přijde do jeho počítače. "Komunikace je zabezpečená a šifrovaná. Jde o vyzkoušené, jednoduché a levné řešení. Instalaci potřebného softwaru do počítače zvládne i naprostý laik a lékař má náklady pouze na certifikát, a to asi 300 korun za rok," popisuje MUDr. Šonka. Lékaři pomocí eZpravy komunikují také s odbornými ambulancemi a laboratořemi.

Nemocnice Plzeňského kraje a.s. se do projektu také zapojují a vzhledem k účasti Fakultní nemocnice se elektronická komunikace mezi lékaři na Plzeňsku stává skutečností. Podle člena jejich představenstva MUDr. Pavla Vepřeka je Stodolská nemocnice již připojena a v ostatních se dokončují úpravy na informačních systémech. "Praxe byla doposud taková, že pošťákem propouštěcí zprávy byl pacient, který ji má co nejdříve zanést svému praktickému lékaři. Ne vždy mu ji ale včas doručí. Tento problém řeší eZprava. Jejím prostřednictvím se propouštěcí zpráva dostává k praktikovi ve chvíli, kdy jeho pacient opouští nemocnici. Výhoda je na obou stranách, pacient ušetří cestu a lékař může okamžitě rozhodovat o dalším postupu léčby," upřesňuje MUDr. Vepřek. 

Nemocnice se zase může pomocí eZpravy dostat v předstihu k výsledkům předoperačních vyšetření a informacím o zdravotním stavu pacienta, který míří k plánované operaci. U akutních případů si může data od praktika vyžádat a ten je jednoduše a rychle může předat. "Nemocnice tak může rychle po přijetí pacienta dostat informace o celkové anamnéze, předešlých vyšetřeních nebo i dřívější léčbě v jiném zařízení," doplňuje MUDr. Vepřek. 

Systém eZprava vznikl na Mostecku díky primářovi dialyzačního střediska v Mostě MUDr. Petru Machkovi. Když odesílal pacienty na transplantace, musel ručně vypisovat hodnoty jejich laboratorních vyšetření. Elektronickou cestou si chtěl ušetřit práci a omezit chybovost. "Dnes platí, že eZprava se stala páteřní komunikací pro vyšetřování pacientů k transplantaci ledvin," upřesňuje MUDr. Machek. Podle něj také systém pomáhá ušetřit za duplicitní vyšetření, protože lékař díky eZpravě vidí, že například krevní rozbor pacientovi nechal udělat jeho lékařský kolega. Výsledky u něj může poptat.

Podle MUDr. Petra Šonky není pravda, že se praktičtí lékaři brání elektronizaci zdravotnictví. "Naopak. Sami aktivně hledají řešení, která mají smysl," zdůrazňuje MUDr. Šonka. Očekává, že k eZpravě se připojí další kraje a bude ji postupně používat většina praktických lékařů a ambulantních specialistů v ČR.

SPL se nyní stane spolugarantem systému, protože do něj majetkově vstupuje. "Vlastnictvím 25% podílu garantuje, že se eZprava nikdy nestane komerčním produktem, který by chtěl na lékařích vydělávat. Očekáváme, že to zvýší důvěru," podotkl MUDr. Šonka. Systém podle něj umí pracovat s e-recepty, je připraven na elektronickou evidenci tržeb (EET) a odpovídá současným požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR).

O SPL

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz. 

Nemocnice Plzeňského kraje 

Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem. Do skupiny patří čtyři nemocnice akutní péče v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče s léčebnou rehabilitací v Horažďovicích a Svata Anna v Plané. Poskytují péči na většině území kraje, kde žije přes 320 tisíc obyvatel. V rodinném prostředí nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné atmosféry a zkušeného a empatického personálu. Více na www.nemocnicepk.cz.


Nemajetné rodiny mohou získat brýle pro dítě zdarma

Brno, 28. 5. 2018 - Děti, které špatně vidí a jejichž rodiče na brýle těžko dávají dohromady peníze, mohou tuto pomůcku získat zdarma. Oční Studio Aleš Žejdl věnuje 100 000 korun na bezplatné brýle pro děti. Stačí, když pošlou svůj příběh. "Na jihu Moravy jsou stovky dětí, které kvůli neradostné finanční situaci rodin nemohou mít brýle, jež chtějí a potřebují. Omezuje je to při sportech, učení, zálibách, i v běžném životě. Těm bychom rádi pomohli," říká Aleš Žejdl.  Nákup brýlí může být pro rodinu finančně zatěžující. Zdravotní pojišťovny sice přispívají, ale na pořízení kvalitních obrub a skel to nestačí. "Když chtějí rodiče dětem dopřát hezčí brýle, musí doplatit," vyčíslil Aleš Žejdl. Některé děti přitom potřebují nové brýle každého půl roku. To je i případ Nelinky, která dvoje nové brýle získala bezplatně v loňské akci. Nelinka trpí albinismem a nedostatek pigmentu nemá jen v kůži, ale také v očích. Je proto světloplachá a hůř se přizpůsobuje změnám světelných podmínek, takže potřebuje dokonce několikery brýle s různě ztmavenými skly, aby je mohla střídat. Pro její rodinu je to finančně náročné.

Podle Aleše Žejdla je navíc ideální, když si dítě vybere brýle samo. Jenom tak je pak rádo nosí a nestydí se za ně mezi svými vrstevníky. Konzultovat výběr brýlí s dítětem a volit, pokud možno, kompromis mezi možnostmi rodičů a výběrem dítěte doporučuje i brněnský psycholog David Macek. Podle něj totiž brýle stejně jako oblečení mohou naznačovat status člověka. "V prostředí, kde se na tento status hledí, často právě ve školách, mohou na pohled nápadné levné brýle působit podobně jako levné oblečení. Zároveň pak dětem hrozí za nevzhledné brýle posměšky," vysvětlil psycholog. 

Slušivé a dobře padnoucí brýle ale nebývají ty nejlevnější a mnoho rodičů musí zvažovat, jestli dítěti vyhovět, nebo jít po ceně. Své o tom ví matka osmi dětí z Blanenska Milada Dvořáčková. "Vzpomínám si, jak jsem při jednom nákupu synovi řekla: 'Štěpáne, tyhle jsou o tisícovku levnější.' 'Ale tyhle jsou o tisícovku hezčí,' odpověděl mi."

Pro část rodin znamenají velký výdaj už jedny brýle jednou za dva roky. Podle Českého statistického úřadu trpí v ČR takzvanou příjmovou chudobou devět procent populace a jednou z ohrožených skupin jsou právě rodiny s dětmi, hlavně ty neúplné. Jen v Jihomoravském kraji žije 2 000 dětí v tak složitých finančních poměrech, že jejich rodiče mohou požádat o bezplatné stravování ve školních a školkových jídelnách. Akci Pomáháme pořádá Oční Studio Aleš Žejdl letos podruhé. Lze ji využít na nákup brýlí nebo kontaktních čoček pro děti a mládež do 15 let. Stačí zaslat příběh rodiny na e-mail pomahame@ocnistudio.cz. Firma žádost posoudí, vybrané děti pak získají brýle nebo kontaktní čočky na nejbližší jeden až dva roky. Dvořáčková akci chválí. "Dnes už syn studuje na vysoké škole, ale dřív bych podobnou možnost uvítala. Bylo by skvělé moci mu dopřát brýle, které si sám vybral," uzavřela.

O Očním Studiu Aleš Žejdl

Oční Studio Aleš Žejdl je největší optika v Brně. Na trhu působí 19 let, provozuje čtyři pobočky v Brně a jednu v Hodoníně. Nabízí komplexní služby v oblasti oční optiky. Jako jedno z mála provádí vyšetření zraku pomocí 3D technologie, které nejvíce odpovídá přirozeným podmínkám. V nabídce má kromě dioptrických a slunečních brýlí také dalekohledy, lupy a další optické pomůcky pro děti i dospělé. Provádí aplikaci kontaktních čoček a odborné poradenství k nim. Oční Studio Aleš Žejdl zaměstnává 30 odborně vzdělaných optiků a optometristů, kteří umí odhalit 90 % očních vad. Firma nabízí zákazníkům kontaktní čočky, kvalitní brýlové čočky i obruby včetně designových. Více na www.ocnistudio.cz.


Spermiogram se horší, muži ztrácí zájem o sex

Praha, 16. 5. 2018 - Sex za účelem plození dětí přestává být pro řadu mužů atraktivní. Jsou rozptýleni řadou jiných lákadel, kariérou a honbou za zážitky, které je nestojí příliš úsilí a neriskují při nich odmítnutí. Společnost degraduje, a tak se za 50 let může stát, že se v Evropě jiné dítě než ze zkumavky, nenarodí.

Několik dní před Národním dnem neplodnosti, který připadá na 6. 6. se na tom shodují reprodukční specialisté z klinik Reprofit a urolog MUDr. Viktor Vik, Ph.D. Podle něj končí reprodukční mládí po čtyřicítce. "To je ovšem bohužel věk, kdy muži - jestli vůbec - začínají o potomkovi uvažovat. Kolem 40 let začíná být muž z reprodukčního hlediska daleko méně zajímavý. Stejně jako u žen platí, že ideální dobou, kdy by měli zplodit děti je mezi 18 až 30 lety, ale s ohledem na fakt, že ve většině krajů ČR dosáhl průměrný věk prvorodičky 30 let věku je toto doporučení v našich podmínkách spíše přáním," říká MUDr. Vik.   Vyšší věk zkrátka neprospívá mužským spermiím. "Za posledních 25 let klesl počet mužských spermií o 60 % a každý rok se spermiogram zhoršuje o dalších 1,6 %," dodává MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. z kliniky Reprofit v Ostravě. Dříve se za normální považoval spermiogram s koncentrací 40 milionů spermií na mililitr, nyní je to 15 milionů/ml. Spermiím podle reprodukčního lékaře ostravského Reprofitu MUDr. Štěpána Machače obecně škodí málo pohybu, špatné jídelní návyky, sedavé zaměstnání, vyhřívané sedačky v autě, nošení mobilního telefonu v kapse.

Kromě klesajících počtů a kvality spermií lékaře zneklidňuje i nižší chuť zakládat rodiny. Jestliže v Evropě se v druhé polovině minulého století všichni oddávali sexu a jejich jedinou starostí bylo to, aby tato jejich aktivita nevedla k nechtěnému těhotenství, v současné době nového tisíciletí všichni chtějí být těhotní, ale již nikdo se nevěnuje sexu. "Pro muže dnešní doby je velmi těžké riskovat neúspěch při namlouvání, vyvíjet komunikační úsilí, které vede k sexu za účelem plození potomka. Současná společnost nabízí celou řadu velmi atraktivních a dostupných lákadel a sex se stal zábavou pro chudé. Nabízejí se různé zkratky, které umí uspokojit rychle, někdy i lépe, a bez rizika, jako pornografie, autoerotika, počítačový sex - cybersex, sex přes sociální sítě. Podle nedávných průzkumů přes 45 % Japonců ve věku 16 až 24 let nemá žádnou zkušenost s reálným sexem. Daleko horším zjištěním v uvedeném výzkumu je fakt, že 80-90 % mužů z uvedené skupiny chce ve svém panictví pokračovat nadále. Sex je obecně příliš nezajímá a v Evropě to časem nebude jiné," míní Vik. "Ve finále bude jedno, jestli mají nebo nemají kvalitní spermiogram, když na samotný akt ani nedojde." Odkládání rodiny do vyššího věku mají podle androloga, gynekologa a sexuologa MUDr. Pavla Turčana na svědomí i tzv. mamahotely, kdy se o muže stará do vyššího věku jeho matka a do jisté míry přebírá roli jeho partnerky. "V takových případech si muž na nezávazný sex někoho najde, ale už není puzen k tomu, aby se stěhoval a zakládal vlastní hnízdo. V pozdějším věku si pak hůře zvyká na to, že je třeba se omezit, právě kvůli malému dítěti. Lépe jsou na tom muži, kteří se starají o domácí zvíře, ti zodpovědnost obecně chápou lépe,"  vysvětluje MUDr. Turčan. "Zatímco v minulém století byl trochu divný ten, kdo rodinu ještě v 25 neměl, nyní je tomu přesně naopak."  V tuzemsku má problémy s plodností až čtvrtina všech párů, přibližně 4 % dětí se rodí díky asistované reprodukci. V ČR podstoupí páry přibližně 24 000 cyklů ročně.


Praha, 15. 5. - Těžký zápal plic, zánět mozkových blan, otrava krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. To jsou jen některá onemocnění dětí i dospělých, která může mít na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok. V roce 2017 bylo zjištěno 444 případů invazivního pneumokokového onemocnění (IPO), z toho 79 pacientů infekci podlehlo. K nejvíce ohroženým skupinám patří děti pod 5 let věku, senioři nad 65 let a osoby s oslabeným imunitním systémem. 

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která běžně osídluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích. "Pneumokoky se šíří vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale nakazit se lze i od nosičů, kteří nemusí mít žádné projevy nemoci. Těm nemusí působit problémy, dokud ale nedojde k oslabení obranyschopnosti organismu například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci," přibližuje praktická dětská lékařka MUDr. Alena Šebková. 

Podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bylo v roce 2017 nahlášeno 444 případů invazivního pneumokokového onemocnění, což je o 121 případů více než v roce 2016. Nejpočetnější skupinou byli pacienti  65 a více letí, kterých bylo celkem 238.  Ve věkové skupině 40-64 let bylo zjištěno 150 případů IPO. Pneumokok se v minulém roce nevyhýbal ani dětem pod 5 let věku, u kterých počet případů invazivního pneumokokového onemocnění od roku 2016 stoupl, a to na 15 případů. Dle SZÚ v 79 případech skončila invazivní pneumokoková infekce smrtí, nejčastěji u seniorních pacientů. "Počet invazivního pneumokokového onemocnění v roce 2017 významně vzrostl, a to o více jak 120 případů. Vyšší byl i počet úmrtí, nejvíce opět ve věkové skupině seniorů nad 65 let, kdy v roce 2017 invazivnímu pneumokokovi podlehlo 45 pacientů," komentuje situaci MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. "V souvislosti se vzestupem počtu IPO v loňském roce je nutné opět upozornit na to, že nejlepší prevencí pneumokokových nákaz je očkování, a to ve všech věkových kategoriích," dodává.

Podle MUDr. Šebkové je: "Očkování efektivní a rozšířený nástroj prevence závažných infekčních onemocnění. Ročně očkování v České republice zabrání více než 150 000 onemocněním a 500 úmrtím." Očkování proti pneumokokovi se řadí mezi tzv. nepovinná očkování. Spolu s povinnými je zařazeno do očkovacího kalendáře, který je sestaven na základě doporučení odborníků, která jsou podepřena vědeckými důkazy. "Děti jsou od letošního roku očkovány podle schématu 2+1, což znamená,  že první dávka vakcíny se aplikuje od 9.týdne věku dítěte. Druhá dávka se aplikuje 2 měsíce po 1.dávce, třetí dávka ve věku 11-15 měsíců," dodává MUDr. Šebková  Dospělí jsou očkováni jednou dávkou konjugované vakcíny. Kojencům a seniorům nad 65 let je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Očkováním podle platného očkovacího kalendáře lze předejít vyššímu počtu onemocnění, komplikací i úmrtí na infekční nemoci. Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit některá vážná onemocnění (pravé neštovice celosvětově, dětská obrna ve většině světa), u jiných významně omezit jejich výskyt

(zarděnky, černý kašel). Například ve Francii, kde očkování proti spalničkám není povinné a proočkovanost proti spalničkám nedosahuje požadovaných 95 % (doporučení WHO), došlo poměrně nedávno k rozsáhlé epidemii spalniček mezi neočkovanými či neúplně očkovanými dětmi. 

Očkování je opředeno mnoha mýty a nepravdivými informace. Jeden z nejrozšířenějších mýtů je, že je příčinou autismu u dětí, což ale vyvrátilo několik celosvětových studií. I přes skutečnost, že očkování může být doprovázeno nepříjemnými vedlejšími účinky, jako je například horečka, nebo bolestivý otok v místě vpichu, rozhodnutím o neočkování vystavují rodiče své děti mnohem závažnějším rizikům. 

O vlastní zkušenost s očkováním se podělila tanečnice a maminka dvou dětí, Libuška Rohlíčková: "V očkovaní se snažím najit zlatý střed. Neočkovat vůbec mi v dnešní době přijde jako risk. Hodně dám na názor pediatra. Děti jsou očkovány povinnými vakcínami a po mé vlastni zkušenosti se zánětem mozkových blan jsou očkovány i proti pneumokokům".
Soutěž Těhotná MISS ČR vyvrcholí v pondělí

Porota vybírá z 10 finalistek, postavu nehodnotí

Praha, Brno, 2. 5. 2018 - Nejkrásnější budoucí maminku zvolí 7. května odborná porota v Brně. V pořadí už druhý ročník celostátní soutěže Těhotná MISS ČR 2018 startuje od ?? hodin na Festivalu těhotenství a rodiny 

"Letos se do boje o korunku nejkrásnější budoucí maminky přihlásily desítky zájemkyň z celé republiky. Z nich jsme vybrali nejlepších 10, a ty se utkají jak o titul těhotná MISS ČR 2018, tak o MISS sympatie, kde o vítězce rozhodnou lajky na Facebooku. Těhotná MISS ČR 2018 je soutěž pro těhotné ženy, ve které nejde o výšku ani míry, ale o sdílení těhotné krásy," říká organizátorka soutěže Majka Staňková. 

Těhotné finalistky absolvují tři soutěžní disciplíny. Před začátkem soutěžního klání vyplní vědomostní test z oblasti těhotenství a mateřství. Na pódiu je pak čeká rozhovor s moderátorkou a závěrečnou soutěžní disciplínou bude módní přehlídka, kdy mají soutěžící za úkol předvést těhotenské šaty značek My Tummy a Rialto.

Korunku z loňského, prvního ročníku si odnesla Jana Duco. "Soutěž mne vytrhla z mateřského stereotypu. Byla jsem těhotná podruhé, a díky lidem, které jsem na soutěži potkala, jsem získala jiný pohled sama na sebe. Také jsem mohla veřejně sdělit, jak první mateřství změnilo můj pohled na kariéru. Původně jsem se chtěla vrátit brzy do práce, ale narození syna mi změnilo priority a uvědomila jsem si, že chci dětem věnovat čas, který se už nikdy nebude opakovat," říká dvojnásobná maminka Jana Duco, která střídavě žije v Německu a v Čechách a píše blog Na roztrhání.  

Předsedkyní poroty soutěže Těhotná MISS ČR 2017 je bývalá MISS České republiky Jana Doleželová, kromě ní budou maminky hodnotit manželé Majka a Michal Staňkovi, zakladatelé Světového dne těhotenství 7. 5. a pořadatelé Největšího festivalu těhotenství a rodiny. Dále SUPERMISS České republiky 2011 Darja Jacukevičová Vozábová, bývalé herečky Městského divadla Brno Jana Klaclová a Eliška Lukonchik a podnikatel v oblasti wellness Zdeněk Chlubna. Moderuje Vlasta Korec.

Vítězka soutěže Těhotná MISS ČR se může těšit na výbavu "Porod snů" od Centra Majka, dětskou autosedačku Cybex od společnosti Kenyo, monitor dechu kojence Babysense, bezplatné konzultace a doprovod duly u porodu, řadu publikací vydavatelství Babyonline, permanentku na cvičení pro těhotné, víkendový pobyt v Jeseníkách, předplatné časopisu Maminka a poukázku na těhotenské oblečení My Tummy. 

V rámci slavnostního finále vystoupí dvojice zpěvaček Báry Vaculíkové a Lenky Jankovské, které představí pokřtí svůj nový videoklip k písni Automatka. Ten vznikl k projektu Mateřská.com. Dvojice na sebe upozornila hitem Laktační psychóza


Praktičtí lékaři chtějí omezit zbytečné výdaje za laboratoře

Praha, 14. 5. 2018 - Praktičtí lékaři chtějí ušetřit peníze za zbytečná laboratorní vyšetření. O novince jednali se zdravotními pojišťovnami na konferenci svého největšího profesního sdružení. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petra Šonky bude tato novinka pro lékaře dobrovolná a začne platit od příštího roku. Cílem je ušetřit zbytečně vynakládané peníze, a ty pak použít na jinou péči o pacienta.

Myšlenka vznikla při jednání praktiků se zdravotními pojišťovnami. "Neustále jim rostou náklady na laboratorní vyšetření a hledají způsob, jak je omezit. V minulosti uvažovaly o tom, že by si praktický lékař služby od laboratoří nakupoval, což se ukázalo jako nemožné," uvedl MUDr. Šonka. 

Praktici proto navrhli takzvané trojcestné žádanky. Lékař by místo dnešní papírové žádanky vyplnil elektronickou v počítači. Kopii by systém automaticky odeslal zdravotní pojišťovně, která za vyšetření bude platit. "Získala by snadnou kontrolu nad tím, zda není k úhradě požadováno více vyšetření, než lékař skutečně žádal," vysvětlil MUDr. Šonka.

Podle MUDr. Renaty Knorové, předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR a zdravotní ředitelky České průmyslové zdravotní pojišťovny, by trojcestná žádanka přinesla velkou změnu. "Poprvé za existenci systému bychom mohli sledovat a vyhodnocovat, co konkrétně praktický lékař poptává, kdy a v jakých objemech," zdůraznila.

Podle MUDr. Šonky by součástí systému měla být i virtuální kalkulačka. "Jak by lékař v žádance zaškrtával jednotlivé druhy vyšetření, vyskakovaly by ceny a jejich součet," nastínil. Lékař by tak získal větší motivaci se zamyslet, jestli o část laboratorního vyšetření nežádá nadbytečně.

Novinka by měla platit od roku 2019 a pro praktiky bude dobrovolná. Ti, kdo se připojí, by však podle MUDr. Šonky za to měli dostat výhodu nebo finanční bonus.

Pokud se systém bude v dalších letech dál rozvíjet, mohl by přinést praktické zlepšení i pacientům. Těm by například nemusel praktik odebírat krev, když jim ze stejného důvodu nedávno odebírali krev jinde. "Pokud bych měl přístup ke všem výsledkům laboratorních vyšetření svých pacientů, která si vyžádali jiní kolegové, věděl bych například, že vyšetření glykémie nebo cholesterolu v krvi pacient před 14 dny absolvoval. Pak bych ho nemusel indikovat," doplnil MUDr. Šonka.

Podle MUDr. Knorové by pojišťovny díky novince mohly ušetřit za zbytečné výkony.

O SPL ČR SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a

pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.


Světový rekord v počtu těhotných je v ohrožení

Organizátoři letošního festivalu těhotenství a rodiny se jej pokusí překonat

Brno, 2. 5. 2018 - Překonat světový rekord v počtu těhotných na jednom místě se pokusí organizátoři Největšího festivalu těhotenství a rodiny, který vypukne 7. května v parku u OC Olympia v Brně. Loni se podařilo překonat rekord český, když se na jednom místě shromáždilo 486 těhotných. Letos, pro překonání rekordu světového, je třeba přečíslit stávající rekord 1897 těhotných maminek. Akce se koná v rámci Světového dne těhotenství. 

"Překonání rekordu jsme stanovili na stejný den, kdy si všichni ve světě připomínáme a slavíme Světový den těhotenství. Na tento den jsme také pro rodiče a jejich děti, rodiny, které teprve příchod potomka čekají i příznivce mateřství nachystali bohatý program," říká organizátorka akce Majka Staňková. Akci moderuje Vlasta Korec. U velkého pikniku si poslechnou hudební vystoupení skupiny BUTY, the Tap Tap, kapely Skrznaskrz, VOXEL či uskupení Modrý cimbál. Děti se mohou těšit na divadlo, maminky na tanec s dětmi v šátku a budoucí matky na módní přehlídku těhotenského oblečení nebo šátkování. Návštěvníci čeká i potravinový trh na téma "Zdravá výživa kojenců a dětí". 

Kmotry minulých ročníků Festivalu těhotenství a rodiny byly známé osobnosti jako zlatý slavík Tomáš Klus, herci Alena Antalová a Tomáš Hejlík nebo zpěvačka Alena Střelečková. "Letos pokřtí těhotné bříško vítězce soutěže Těhotná MISS ČR 2018, zpěvák a multiinstrumentalista Václav Lebeda, alias VOXEL," doplňuje Majka Staňková. 

V rámci Největšího festivalu těhotenství a rodiny se mohou nastávající rodiče zúčastnit bezplatných prohlídek všech brněnských, některých jihomoravských a vybraných krajských porodnic. Nastávajícím rodičům bude k dispozici poradenské centrum Majky Staňkové, kde mohou získat informace o těhotenství, porodu i mateřství. "Chybět nebude ani poradna porodních asistentek asociace UNIPA a České asociace dul," doplňuje Staňková. 

Nad celou akci převzali záštitu poslankyně parlamentu ČR PhDr. Olga Richterová Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál. Festival moderuje Vlasta Korec a podporuje herec Pavel Liška a herečka Martha Issová. 

O světovém dnu těhotenství

Zakladatelem Světového dne těhotenství 7. 5. je Michal Staněk se svojí manželkou Majkou Staňkovou, majitelkou Centra pro těhotné a rodinu Majka, která se jako průvodkyně těhotenstvím a porodem věnuje budoucím rodičům a následně jejich dětem již řadu let. Vznik myšlenky k vyhlášení Světového dne těhotenství odstartovala potřeba zlepšení podmínek pro těhotenství a porod, pozitivního přístupu k těhotným ženám, zdůraznění celospolečenského významu rodičovství a negativních důsledků jeho odkládání a podpora porodnosti obecně. Podle Majky Staňkové je jedním z důvodů, proč byl Světový den těhotenství vyhlášen právě v ČR, právě nízká porodnost v této zemi. Podle statistik ČSÚ z roku 2015 činí porodnost 1,57 dítěte na matku, k přežití národa je potřeba minimálně 2,1. Světový den těhotenství tedy upozorňuje na aktuální společensky závažné téma.


Reprodukční kliniky se chystají na sezónu - lidé chodí na jaře

Praha, 17. 4. 2018 - Jaro je za rohem a kliniky se chystají na příliv neplodných párů. Sezónnost se totiž promítá i do oblasti reprodukční medicíny. Nejsilnějšími měsíci jsou pro kliniky reprodukční medicíny březen a duben, a pak září a říjen.  "Nejvíce párů toužících po potomkovi k nám chodí na jaře a na podzim. Na jaře působí příroda, vše kolem rodí, počasí, svítí sluníčko a vzrůstá optimismus a chuť pustit se do procesu, který povede k vytouženému dítěti. Vše kolem páry vybízí, aby se stali také rodiči," říká MUDr. Štěpán Machač, Ph.D., specialista ostravské kliniky Reprofit. Podle něj chodí na jaře až o 30 % párů více než v jiných obdobích roku. Příprava na celý proces zavedení embryí trvá 6-8 týdnů. Lidé, kteří chodí v březnu, tak případně počnou kolem května a rodí v únoru. 

Podle sexuologa, androloga a gynekologa MUDr. Pavla Turčana má tento jev fyziologickou příčinu. "V těchto měsících je u mužů tvorba testosteronu, mužského pohlavního hormonu, vyšší než v jiných měsících roku, a proto jsou muži více otevřeni na jaře dítě zplodit. Na obě pohlaví pak působí pozitivně delší doba slunečního svitu," vysvětluje MUDr. Turčan.  Dalšími měsíci, které ženou páry do reprodukčních klinik, je září a říjen. "V tuto dobu chodí ti, kteří by rádi oslavili Štědrý den a přivítali Nový rok už s příslibem třetího člena do rodiny," vysvětluje MUDr. Machač.  Naopak volněji mívají na klinikách na přelomu roku a o letních prázdninách. "V létě k nám chodí především učitelky, které chtějí využít volno," doplňuje lékař.  V některých oblastech, jako je třeba Ostravsko či Olomoucko je příliv klientů ovlivněn sezónou a počasím. "Na jaře se totiž zlepšuje dostupnost, lidé z odlehlých oblastí, jako je Jesenicko nebo Rychlebské hory se snáze dostanou na kliniky," vysvětluje Machač.


Portál pro nevidomé putuje do knihoven

Pomůže jim surfovat na internetu

Praha, 16. 4. 2018 - Knihovna, místo, kde si půjčíte knihu, poslechnete hudbu, využijete internet. Běžná praxe pro většinu lidí, velký problém pro ty, co nevidí. Od dubna školí nadační fond FriendlyVox desítky knihovníků na systém, který pomáhá nevidomým snadno využívat internet. Knihovna plní osvětovou funkci a pomůže tak dalším nevidomým a slabozrakým učinit první krok na cestě do online prostoru. V tuzemsku je přes 100 000 zrakově postižených.  "Nevidomý člověk má právo na přístup ke službám internetu za podobných, nebo stejných podmínek, jako člověk vidící. Zrakově postižení však využívají internet výrazně méně, v případě pokročilých služeb jako e-shopy, sociální sítě nebo internetové bankovnictví dokonce řádově méně často," říká Robert Štěrba z Nadačního fondu FriendlyVox. Aby lidem, kteří nemohou svět pojmout očima, usnadnil orientaci ve virtuálním světě internetu, přišel FriendlyVox se stejnojmenným internetovým portálem. Ten lze spustit na jakémkoliv počítači a jednoduše ovládat několika klávesami.   "To, co je pro vidícího člověka běžné, například najít si na internetu nejbližší vlak, tramvaj, autobus, informovat se o výlukách v dopravě, nakoupit si potraviny s dovážkou domů, podívat se na stav svého bankovního účtu nebo z něj provést nějakou transakci, je pro většinu nevidomých velice složité. Přístup k těmto informacím na internetu by nám nepochybně velmi usnadnil život. Obsluha počítače se standardním odečítacím programem však vyžaduje od nevidomých nadstandartní znalosti práce s ním. Velmi často se setkávám s lidmi, kteří, i když absolvují náročné školení, nejsou schopni s takovým počítačem pracovat. Stačí, aby se, například vinou nějaké aktualizace, změnil vzhled obrazovky a můžou se začít učit znovu. Mnoho nevidomých a slabozrakých osob tak na práci s ozvučeným počítačem raději rezignuje," říká nevidomý Josef Konečný, konzultant pro odstraňování architektonických bariér. "FriendlyVox je skvělý v tom, že je jednoduchý a zůstává stále stejný, jak si jej jednou nevidomý osahá, umí s ním pracovat napořád."  Přiblížení internetu zrakově postiženým přes veřejné knihovny vítá Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) České republiky. Knihovny by se podle něj měly stát informačním útočištěm pro všechny skupiny občanů bez ohledu na zdravotní stav. "Spolupráce s FriendlyVox pomáhá otevřít knihovny zrakově postiženým," říká Giebisch, který se sám na portál proškolí. V České republice je 5 500 veřejných knihoven.  "Stát deklaruje zájem na tom přiblížit internet znevýhodněným skupinám občanů, mezi které nevidomí bezpochyby patří. Je zvláštní, že v případě knihoven musí roli státu suplovat soukromý subjekt," komentuje Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. 

Rozšíření portálu v síti veřejných knihoven a školení knihovníků realizuje Nadační fond FriendlyVox a finančně jej podpořil také Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. První lidé se začnou školit v Brně v Mahenově knihovně, přesně v den, kdy startuje Běh pro Světlušku, tedy 19. 4. O měsíc později, 24. 5., naváže školení knihovníků v Národní knihovně v pražském Klementinu. Brněnská Mahenova knihovna doposud nabízela nevidomým počítače se softwarem pro nevidomé a slabozraké, kde mohli využít standardní program s odečítačem obrazovky. "Programy pro nevidomé jsou však poměrně složité na ovládání, a aby je zvládli, prochází náročným počítačovým výcvikem, např. v TyfloCentru. I z tohoto důvodu není využívání v knihovnách masovou záležitostí," říká Dagmar Čaďová z Knihovny pro nevidomé a slabozraké při Mahenově knihovně v Brně. Potenciál je však veliký, jenom v Brně navštíví za rok knihovnu pro nevidomé a slabozraké 2200 návštěvníků, kterým nyní mohou knihovníci ukázat snazší cestu k internetovým vlnám. "Ozvučený portál FriendlyVox je unikátní v tom, že je zadarmo, můžeme jej instalovat na běžné počítače, které v knihovně máme, a knihovník bude po školení schopen během pár desítek minut naučit nevidomého se systémem pracovat a udělat první krok k práci s internetem," doplňuje mluvčí knihovny Jana Kuncová.  Využívání internetu v obecné populaci rychle roste, v současné době jej používá přes 75 % populace starší 16 let. Roste i jeho využití mezi lidmi od 55-74 let věku. Zatímco v roce 2005 jej používalo v této věkové kategorii 10 % populace, v roce 2015 už 56 %. 

O portálu FriendlyVox

FriendlyVox je webový portál navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. S pomocí několika kláves si lidé se zrakovým postižením bez problémů "přečtou" noviny, e-maily, podívají se na Wikipedii, ovládnou Youtube, dostanou se k informacím o jízdních řádech vlaků a autobusů, k informacím o počasí, televiznímu programu či přehrání vybraných rádií a televizních pořadů. Portál je tak jednoduchý, že jej po chvíli ovládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusejí si pořizovat speciální počítač, stačí jim instalovat internetový prohlížeč Google Chrome. Služba je pro koncové uživatele zdarmRegistr pacientů s roztroušenou sklerózou pomůže zlepšit léčbu

ReMuS zveřejnil nejnovější data o nemoci

Praha, 10. 4. 2018 - Už přes 13 000 lidí je v Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS). Blíží se tak chvíle, na niž netrpělivě čekají lékaři, regulátoři, pojišťovny, pacienti i farmaceutické firmy. Jakmile registr zmapuje všechny, kteří touto nevyléčitelnou, chronickou autoimunitní chorobou trpí, bude možné analyzovat, jak se nemoc vyvíjí. Roste tak šance dát konkrétnímu člověku přesně ten lék, který mu vyhovuje. Včasná léčba, vhodná pro aktuální stav nemoci, může pacientům zachránit desítky let aktivního života.  "Medicína jde mílovými kroky kupředu. Máme na výběr mezi řadou kvalitních léků. V současné době je ale těžké rozeznat, komu dát agresivní léčbu hned v počátku nemoci, kdo ji má dostat později nebo třeba vůbec. K takovým rozhodnutím nám v budoucnu data z registru ReMuS pomohou. Naši pacienti jsou mladí, za svoji nemoc nemohou, neexistuje prevence, průběh nemoci sami neovlivní. Včasná, vhodná léčba zachrání 20-30 let aktivního života," říká odborná garantka ReMuSu, neuroložka doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Nyní registr plní daty všech patnáct center pro léčbu RS a spravuje jej Nadační fond IMPULS.   ReMuS mapuje 90 % všech nemocných, kteří mají biologickou léčbu (10 230), a část těch, kteří moderní léčbu nemají (2 019). Odborníci odhadují, že v tuzemsku je kolem 20 000 lidí s roztroušenou sklerózou. "Věříme, že do dvou let budeme mít podchycenu většinu pacientů sledovaných v RS centrech," doplňuje doc. Horáková.   Významný přínos registru ReMuS spočívá také v ochraně pacientů s RS před případnými nežádoucími účinky léčby. Podle prof. Evy Kubala Havrdové, vedoucí největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, chce Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) hodnotit dlouhodobou bezpečnost a účinnost léčby právě cestou nezávislých registrů. "Je tady maximální snaha mít registry vázané k příslušné nemoci, a ne ke konkrétnímu léku," doplňuje prof. Kubala Havrdová. Národní registr je podle specialistů klíčový ve sběru platných dat týkajících se účinnosti a bezpečnosti léčby. "Česká republika patří mezi pět zemí s nejprestižnějšími registry v Evropě, cennost registru pak spočívá především v kontrole a ověřování dat," dodává Jana Vojáčková z Nadačního fondu IMPULS.  Podle nejnovějších, nyní poprvé zveřejněných dat jsou mezi nemocnými RS ze 71,7 % ženy. Nemoc se nejčastěji projeví ve 31. roce. Většina pacientů s biologickou léčbou - 73,9 % - pracuje na plný nebo částečný úvazek a jen 34,1 % je v invalidním důchodu. Přesně 6 pacientům je méně než 15 let. Nejvíce, 3 002 pacientů, se léčí v RS centru ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, což představuje 23,1 % ze všech sledovaných. Data z registru také ukazují rozdíly mezi těmi, kteří jsou na biologické léčbě, a těmi, kteří na biologické léčbě nejsou. Zatímco 56,4 % pacientů na moderní léčbě nevyužívá sociální dávky, u těch bez biologické léčby je to pouze 25,4 %.   Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS, který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie (SKNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.nfimpuls.cz. 

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Ebstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací


Lidí s tuberkulózou mírně ubylo

Praha, 21. 3. 2018 - Tuberkulózou v České republice loni onemocnělo 471 lidí, z toho 6 dětí. 23 pacientů nemoci podlehlo. Drtivě převládají muži, 31 % nemocných jsou cizinci. Nejvíce cizinců s TBC lékaři objevili v Plzeňském kraji. Obvykle si přitom drží prvenství v zastoupení cizinců s tuberkulózou Praha. Největší skok směrem nahoru zaznamenali v Jihomoravském kraji, a to o 19 na 66 pacientů.

Vyplývá to z nejnovějších předběžných statistik národního Registru TBC za loňský rok, které lékaři tradičně zveřejňují v rámci Světového dne boje proti tuberkulóze. Den, kdy si připomínají odhalení bacilu Mycobacterium tuberculosis německým lékařem Robertem Kochem, letos opět připadá na 24. března.  "Na Plzeňsku a Rokycansku jsou nemocní s TBC především Rumuni a Bulhaři, kteří zde pracují v montovnách. Na jihu Moravy přispívají k vysokému číslu zejména vězni v místní vazební věznici, kteří si TBC donesli z civilního života. A nezanedbatelnou část nemocných na jižní Moravě, především v Brně, tvoří bezdomovci," vysvětluje MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou. "Čísla nám ukazují značný převis mužů - 344 z celkového počtu. Mezi nimi jsou vězni, bezdomovci, narkomani, závislí na alkoholu, kuřáci, cizinci na ubytovnách apod."

Čísla podle prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), potvrzují fakt, že Česká republika patří k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy na světě. "Důvodem je systematická práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření. Nesmíme ale polevit a nadále se soustředit na problematické skupiny obyvatel, například ze zemí s vysokým výskytem TBC, vyšetřovat osoby žádající o azyl, ale i bezdomovce a specifické skupiny se sníženou imunitou," říká prof. Kolek. Podle předběžných údajů z registru za rok 2017 klesl počet nemocných dětí, a to z 10 na 6, všechny případy TBC byly mezi romskými dětmi. Průměrný věk pacientů s tuberkulózou je 50 let. 

Plicní lékaři chtějí otevřít diskuzi na téma délky hospitalizace a izolace pacientů s tuberkulózou. V současné době - jakmile zjistí u pacienta přítomnost tuberkulózy - jsou povinni jej izolovat. Pacient tak tráví týdny, někdy i měsíce v nemocnici.  "V průměru u nás tuberkulózní pacienti stráví 2 až 3 měsíce, dokud nejsou tzv. kultivačně negativní. Když si spočítáme, že 1 den v nemocnici stojí 1 000 korun, celá hospitalizace a izolace takového člověka přijde minimálně na 60 000 korun. Pokud je to komplikovanější pacient, pak se částka šplhá i ke 300 000 korunám. Tyto náklady řeší nemocnice, které podle právních předpisů musí tuberkulózní pacienty léčit a izolovat od okolí," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské Unie je Česká republika raritou - prakticky nikde jinde totiž všechny pacienty, a to včetně těch, kteří mají pouhé podezření na tuberkulózu, nezavírají. "Ještě v 50. a 60. letech minulého století dokonce chodili lidé s tuberkulózou do práce, protože to hospodářská situace vyžadovala. Jen ti s nejtěžší formou tuberkulózy zůstávali v léčebnách," říká prof. Vašáková.  V evropských zemích pacienty s TBC sledují stejně, jako jiné infekční pacienty - například HIV pozitivní. Zdravotní sestra je navštěvuje doma a kontroluje, zda užívají léky a nosí roušku. Tuberkulózní pacienty, kteří nemají vhodné rodinné zázemí, kontrolují dohledoví pracovníci hygieny a policie. "Severské země takový režim praktikují léta a nemají sebemenší problém s vyšším výskytem tuberkulózy v zemi," dodává prof. Vašáková.   Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. 

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je v České republice výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz. 

O společnosti ČPFS 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření.  Více informací na www.pneumologie.cz. 


České školy trápí oxid uhličitý .Děti se ve třídách "dusí"

Praha, 08. 03. 2018 - Vysoká koncentrace oxidu uhličitého a polétavý prach trápí děti v českých školách. Podle studie, kterou v rámci celoevropského programu InAirQ, provedl Státní zdravotnický ústav, se děti "dusí" ve více než třetině všech sledovaných tříd. V těchto učebnách překročila koncentrace oxidu uhličitého (CO2) hygienický limit, a to až několikanásobně. Data z roku 2016 prokázala vysoké koncentrace CO2 i v mateřských školách.

Zde dokonce ve více než třech čtvrtinách měřených tříd dosáhly koncentrace CO2 takových hodnot, které již mohou být pro malé děti obtěžující, a ve 40 % tříd tyto hodnoty překročily vyhláškou stanovený limit. Dalším velkým problémem školních tříd jsou vysoké koncentrace polétavého prachu (PM10). Vyšší než přípustné množství 150 µg/m3 zaznamenali v téměř polovině sledovaných učeben.  "Řešení je přitom jednoduché, stačí jen kvalitu vzduchu sledovat a dobře větrat," říká expert na měřicí zařízení Bohdan Roule ze společnosti Conrad Business Supplies. Podle něj jsou hlavním viníkem příliš těsnící nová okna v zateplených a rekonstruovaných školních budovách. "Naše děti se dusí, protože se ve školách a školkách málo větrá. V plné školní třídě podíl CO2 ve vzduchu vlivem dýchání přítomných rychle roste. Z našich zkušeností víme, že k překročení limitní koncentrace CO2 ve školní třídě stačí necelá vyučovací hodina se zavřenými okny," doplnil Roule.  Příčinou je špatné větrání Rostoucí koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu není lidskými smysly odhalitelná. "Školy by si povinně měly pořídit měřiče kvality ovzduší, ty zaznamenávají koncentraci CO2 i její průběh v čase a na překročení limitu upozorní třeba zvukovým signálem. Zaznamenaná data je pak možné využít k návrhu preventivních opatření," uvádí Roule.  Asi nejúčinnějším řešením špatné kvality vzduchu ve školách je pak instalace aktivního větracího systému. Ten může větrání regulovat na základě údajů z měřicího zařízení nebo z čidel koncentrace oxidu uhličitého. Děti ve školách totiž zdaleka netrápí jen oxid uhličitý, ale i další škodlivé látky ve vzduchu. "Koncentrace CO2 slouží hlavně jako indikátor pro posuzování intenzity větrání a s tím souvisejícího takzvaného odérového mikroklimatu. Jako odéry se označují plynné složky ovzduší vnímané jako vůně nebo zápachy produkované člověkem nebo jeho činností," doplňuje Karel Murtinger, poradce ze společnosti Ekowat.  Nejde jen o školy, zkažený vzduch dýchá řada lidí i doma.  S koncentrací CO2 se potýkají i lidé v zateplených domech. Zateplením obálky domu a výměnou oken se totiž velmi podstatně snižuje přirozené větrání. Podle údajů poradenské společnosti Ekowatt nová okna v průměru v zavřeném stavu přivádějí do interiéru pouze kolem 1 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Za optimum se přitom z hlediska vyvážení přísunu čerstvého vzduchu a tepelných ztrát vzniklých větráním považuje 25 m3 za hodinu na osobu.  "Obyvatelé domů jsou zvyklí větrat jen málo a s malou frekvencí. S lépe utěsněnými okny se přitom vzduch v interiéru rychle stane nedýchatelným často už za pouhé dvě hodiny od posledního vyvětrání," popisuje rychlý nárůst koncentrace oxidu uhličitého v běžném bytě Michal Doležel z webu E.ON rádce, který se zabývá úsporami energií a kvalitou bydlení.  I v bytech je řešením časté větrání a sledování koncentrace CO2 pomocí měřicího přístroje nebo kvalitní meteostanice.

https://velkoobchod.conrad.cz/


Češi zjistí, jak staré mají plíce

Ve vybraných lékárnách změří, jak lidé dýchají

Praha, 12. 3. 2018 - Jak staré mám plíce? Fungují mi dobře? Na tyto otázky odpoví lidem od dnešního dne farmaceuti ve vybraných lékárnách. Onemocnění plic jsou na celém světě druhou nejčastější příčinou úmrtí, v České republice mají ročně na svědomí přibližně desetinu všech úmrtí. Včasný záchyt a léčba by mohly tato hrozivá čísla zlepšit. Lidé příznaky často ignorují a nechají nemoc napáchat škody, které již nelze vrátit. Jenom u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) o své nemoci neví zhruba 450 000 Čechů, statisíce lidí netuší, že mají astma.

Přestože se jim špatně dýchá, k lékaři nejdou. Podceňování nemoci se často ukazuje jako fatální. Jenom na CHOPN v ČR ročně zemře přes 3 500 lidí, tedy o 70 % více než v posledních 10 letech. Proto se lékárníci rozhodli nabídnout návštěvníkům svých lékáren, ať zjistí, v jaké kondici jejich plíce jsou. Tzv. Poradny pro plicní věk budou lidem k dispozici postupně až ve 270 lékárnách po celé České republice.

"Farmaceuti jsou v řadě případů prvním kontaktem člověka se zdravotním systémem a jejich role při záchytu takových chorob je důležitá. Ve Španělsku spustili podobné měření a lékárníci objevili CHOPN u 20 % těch, co se přišli změřit," říká zástupce přednosty pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Hradci Králové doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Podle něj bude záležet na tom, jak kvalitně vyšetření proběhne, zda bude člověk dýchat do přístroje podle instrukcí tak, jak má. "Platí, že pokud budou výsledky spirometrie dobré, pak je člověk zdravý. Pokud dobré nebudou, pak buď trpí jistou formu obstrukce a měl by jít na další vyšetření k plicnímu lékaři nebo jej mohla přechodně oslabit nemoc, či špatně dýchal do přístroje. Pro včasnou detekci plicní choroby mohou být tyto programy velmi užitečné," doplňuje doc. Koblížek. Podle něj je třeba počítat s faktem, že funkce plic po 30. roce věku klesají. Měření oceňuje i alergoložka MUDr. Marie Špičáková. "Měření může odhalit neléčené alergiky, kteří své občasné dýchací potíže připisují nachlazení a neléčí se. Odhadem jde o 10 % české populace," komentuje MUDr. Špičáková. Akce v lékárnách začíná v březnu, kdy alergiky trápí břízy a lísky. "Pokud je dokážeme podchytit, zabráníme prohloubení alergie například do astmatu a s pomocí léků je zbavíme příznaků alergie."

Měření bude trvat přibližně 10 minut. Lékárníci se zájemcem vyplní krátký dotazník, kde se ho zeptají například na nedávné nachlazení nebo osobně pociťovanou dušnost, do měřicího přístroje zadají tělesné rozměry, pohlaví a věk. "Pacient pak dle instrukcí zhluboka dýchne do digitálního přístroje a hned poté mu budeme schopni říci skutečné stáří plic, jež nemusí odpovídat věku biologickému. Pokud zjistíme problém, doporučíme návštěvu praktického lékaře. Každý od nás dostane přehledný dokument s výsledky měření," říká Dana Benešová z pražské Alphega lékárny U Krále Jiřího. 

Lékárníci stanoví výsledky na základě analýzy jednovteřinové vitální kapacity a usilovně vydechnutého objemu. Zkontrolovat plíce by si ideálně měli všichni lidé nad 40 let, ti, kteří dlouhodobě kašlou, pociťují dušnost, kuřáci (jak aktivní, tak pasivní) a lidé, kteří často přicházejí do styku s jemným prachem, průmyslovými a automobilovými zplodinami, nebo ti, kdo bydlí u

hlavních dopravních cest a v aglomeracích. Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá, a data měření lze najít na webových stránkách www.alphega-lekarna.cz v sekci PLICNÍ VĚK - Poradna.

O Alphega lékárnách Alphega lékárny jsou největší sítí nezávislých lékáren v Evropě s více než 6 300 členskými lékárnami v devíti zemích (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Německo, Rumunsko, Nizozemí a Česká republika). V České republice se síť Alphega lékáren v současnosti čítá více než 270 lékáren a podporuje je společnost Alliance Healthcare. Alphega lékárny zajišťují dostupnost lékárenské péče v malých i velkých městech po celé České republice. Nabízejí profesionální služby kvalifikovaných lékárníků a farmaceutických laborantů. Organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost a podporují individuální přístup k zákazníkům. 


Startuje sedmý Maraton s roztroušenou sklerózou 

Stovky lidí podpoří pohybem nemocné

Praha, 26. 2. 2018 - Celkem 33 měst z celé republiky a zahraničí se letos zapojí do tradičního 24hodinového cvičebního maratonu, který startuje už za čtyři dny. Lidé s roztroušenou sklerózou (RS), jejich blízcí, lékaři, terapeuti, zdravotní sestry či známé osobnosti si nazují tenisky, oblečou sportovní oděv a vyrazí do tělocvičny, aby podpořili Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS). V loňském roce cvičilo téměř 3 300 nadšenců, letos chtějí organizátoři tento rekord pokořit.

Sportovně dobročinný maraton MaRS upozorňuje na úlohu pohybu v léčbě pacientů s RS. "Život s nemocí je během na dlouhou trať, stejně jako maraton. Zapojit se do něj může každý, kdo rád podpoří dobrou věc," říká Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který je hlavním organizátorem akce. "Z dobrovolného vstupného, které na MaRSu vybereme, přispíváme pacientům na fyzioterapii nebo pomůcky, které pojišťovny nehradí," doplňuje Bémová. Minulý rok se podařilo organizátorům vybrat 260 967 korun.    Praha, kde se cvičí 24 hodin nepřetržitě, začíná s maratonem v pátek 2. března v 17 hodin v centru FitnessAction na Praze 4. Postupně se k ní budou připojovat další česká i zahraniční města. V duchu myšlenky sounáležitosti a vzájemné podpory se cvičící v Praze propojují s jednotlivými městy telemostem a vždy se s ostatními účastníky krátce pozdraví a povzbudí.   "Plánujeme kruhový trénink, pilates, Tai Chi a jógu. Nebude chybět ani cvičení přizpůsobené osobám s větším omezením pohybu a relaxační cvičení. Zájemci si mohou vyzkoušet i výrobu mandal a trénink paměti prostřednictvím stolních her a specializovaného PC programu," vysvětluje fyzioterapeutka Klára Novotná. Cílem maratonu není podat vrcholný výkon, ale motivovat pacienty, aby se pravidelně hýbali. "Chceme pacientům s RS ukázat různé typy doporučených cvičebních aktivit. Na pravidelný pohyb totiž lidé s RS často zapomínají nebo jej kvůli pracovnímu vytížení nestíhají," upozorňuje Klára Novotná a dodává: "Cvičení je přitom základním kamenem úspěšného léčebného režimu. Proto jsem vypracovala motivační Desatero, jak začít cvičit, ve které pacientům vysvětluji, proč je pohyb důležitý a jaké cvičení zvolit."  Příkladem aktivního pacienta s RS je zakladatel MaRSu, veterinář Roman Kvapil, který s nemocí žije už 16 let. "K této akci mě před lety inspiroval žokej Váňa, který ve svých letech dokáže neuvěřitelné věci. Ale ani jemu by se nedařilo bez pravidelného tréninku. A to je také hlavním cílem maratonu - ukázat lidem s RS, že i oni mohou díky lékům a pravidelnému cvičení nad nemocí vítězit," říká Roman Kvapil a svými slovy potvrzuje motto letošního ročníku: "Vítězem Maratonu s roztroušenou sklerózou je každý, kdo vezme život do vlastních rukou."  MaRS veřejnosti ukazuje, že pokud se lidé s diagnózou RS začnou včas a správně léčit, udrží se déle aktivní. Z posledních dat z celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou - ReMuS, který Nadační fond IMPULS spravuje, jasně vyplývá, že více než 60 % pacientů dlouhodobě léčených pomocí biologické léčby, může stále pracovat. "Základem terapie RS je komplexní přístup - časné zavedení biologické léčby spolu se zdravým životním stylem,  intenzivní rehabilitací a pravidelným pohybem pacientům s roztroušenou sklerózou zásadně oddálí vzplanutí nemoci. Zůstávají tak déle práceschopní a žijí kvalitní život," vysvětluje doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z MS Centra při Neurologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

MaRS přijdou podpořit známé osobnosti - v Praze zahájí cvičení hráči amerického fotbalu Prague Black Panthers, zúčastní se kickboxer Tomáš Karel nebo herec Jan Čenský. Do maratonu se letos zapojí 33 měst z celé republiky i zahraničí. Souběžně budou lidé cvičit v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Kouřimi, Kroměříži, Liberci, Mostě, Novém Boru, Olomouci, Ostravě/Klimkovicích, Plumlově, Plzni, Poděbradech, Praze, Teplicích, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí/Letohradě, Velkých Losinách, Žďáru nad Sázavou, Žirči u Dvora Králové nad Labem. V zahraničí se připojí slovenská Bratislava, Kalná nad Hronom, Ružomberok, Trnava a Vranov nad Topľou, švýcarské Valens, francouzské Rennes, turecký Izmir a po jednom městě z Polska a Finska. Více informací o maratonu MaRS je k dispozici na: www.maratonmars.cz.   
  
  

   
    O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Alarmujícími příznaky RS jsou zejména poruchy hybnosti, koordinace pohybu, citlivosti a zraku. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 11 000 nemocných s RS.   Na celém světě RS trpí 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 18-20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.  

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.   


Zkoumání zralosti vajíček pomůže neplodným

Praha, 5. 2. 2018 - Naději pro ženy, kterým se nedaří otěhotnět kvůli nedostatečně zralým vajíčkům, skýtá nová metoda v reprodukční klinice Reprofit. Ta pomůže ženám, které se marně pokoušejí o potomka prostřednictvím umělého oplodnění. Kvůli jejich nedostatečně zralým vajíčkům se však nedaří. S pomocí techniky polarizační mikroskopie nyní lékaři vyšetří zralost jejich vajíček předtím, než je uměle oplodní a zavedou do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, nechají je lékaři v klidu na misce i několik hodin zrát. 

Tato metoda je v rámci České republiky unikátní. Lze ji označit za "záchranářskou" pro ženy, u kterých se nedaří umělé oplodnění kvůli malému počtu zralých vajíček. Většinou platí, že vajíčko dozraje do 36 hodin po injekci hormonu, který dozrání vajíčka spouští. Lékaři pak vajíčko odeberou, oplodní odebranými spermiemi a vzniklá embrya vloží znovu do těla ženy. "Ne každá žena, která ale stimulaci podstupuje, reaguje podle šablony. Některým pacientkám nestačí vajíčko úplně dozrát, což před odběrem nelze poznat. Pokud však dojde k umělému oplodnění nedozrálého vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství mizivá. To ukazují nejen starší publikované práce, ale i výsledky naší probíhající studie," říká vědecká poradkyně kliniky Reprofit PharmDr. Zuzana Holubcová Ph.D. "Mikroskopií s využitím polarizovaného světla se umíme podívat do odebraného vajíčka a s pomocí světelného filtru a počítačové kalkulace zhodnotit, zda je vajíčko zralé a připravené k oplodnění. Nebo jestli je třeba ještě několik hodin počkat a nechat je v klidu dozrát. Naše dosavadní výsledky ukazují, že využitelnost embryí z plně zralých vajíček je více než dvojnásobná oproti těm, které jsou oplozena předčasně."

Bezmála 2 roky ověřoval tým Zuzany Holubcové potenciál této metody, nejprve na dárcovských vajíčkách, poté spustil studii na vajíčkách pacientek, kterých se problém přímo týkal a které se zařazením do studie souhlasily. "Za tuto dobu prošlo studií více než 200 pacientek. Metoda již pomohla k narození 8 dětí a další těhotenství stále běží. Použití polarizační mikroskopie nám umožňuje optimálně načasovat oplození. Je to šance i pro ženy, které by jinak nemohly otěhotnět," doplňuje Holubcová. Vzpomíná na případ, kdy ženě odebrali 17 vajíček, a ta se při bližším prozkoumání ukázala jako nedostatečně zralá, a tudíž nevhodná k oplození. Tím, že počkali několik hodin, 12 z nich dozrálo a žena má nyní zdravého chlapečka.

Důvody, proč u některých žen vajíčka v obvyklém termínu nedozrají, lékaři neznají. "I na běžné léky reagujeme odlišně. Stejně je tomu s reakcemi žen na hormonální léčbu," vysvětluje vědecká poradkyně.

Mikroskopie s využitím polarizovaného světla není v reprodukční medicíně nová, dosud se ale používala k jiným účelům. Nové je využití této techniky v kontextu poznatků o vývoji vajíčka. "Je to metoda pro obtížné případy. Reprofit ji jako součást individualizovaného přístupu k léčbě neplodnosti provádí zdarma pro indikované pacienty, kteří se tak zároveň zapojí do naší probíhající studie," uzavírá vědkyně. 

Páry, které budou chtít vidět, jak metoda funguje, se mohou přijít podívat 17.2. od 13 do 16 hodin přímo na brněnskou kliniku. V rámci dne otevřených dveří jim Zuzana Holubcová a její spolupracovníci ukáží, jak vyšetření zralosti vajíčka probíhá.


Spermie, vajíčka a embrya mohou volně cestovat

Praha, 24. 1. 2018 - Čas, nervy i peníze párů, které touží po dítěti, jsou v sázce kvůli bariéře v dovozu spermií, vajíček a embryí ze zemí mimo Evropskou unii. Od nového roku zavedla EU nová přísnější pravidla dovozu reprodukčních buněk do členských zemí, a tato evropská legislativa tak téměř ochromila českou reprodukční medicínu. Jedinou klinikou, které se dosud povedlo nově zbudovanou bariéru překonat, je Reprofit v Brně a Ostravě. Získal totiž speciální povolení k dovozu a vývozu biologického materiálu.

"Pro léčbu neplodnosti za námi jezdí stovky pacientek ze zemí, které nepatří do EU. Jsme jediní v republice, kdo bude díky povolení hladce pokračovat v léčbě neplodnosti u zahraničních párů," říká MUDr. Štěpán Machač, PhD. z ostravské kliniky Reprofit a dále vysvětluje: "Když se například Američanka českého původu letos rozhodne, že zkusí léčit svoji neplodnost v ČR a její partner již má zamražené spermie u svého původního amerického lékaře, je takřka nemožné převézt tyto zamražené spermie do České republiky. V případech, kdy je zahraniční partner například po úraze nebo náročné onkologické léčbě, mají pacientky, které podstupují umělé oplodnění v ČR zkrátka smůlu." Získat povolení bylo velmi složité, klinika musela prokázat kvalitu a slučitelnost s vybavením zahraničních klinik, garantovat bezpečnost buněk. "V tuzemsku je vůbec první, které se něco takového podařilo, a proces je tak komplikovaný, že nelze předpokládat udělení více než 5 licencí v celé republice," doplňuje Jonáš Vokřál, ředitel klinik Reprofit.  

Povolení se aktuálně dotkne přibližně 100 pacientek Reprofitu, například z Austrálie, Izraele, USA, Švýcarska, potažmo z Velké Británie. Nejedná se pouze o cizinky, ale také o Češky pracující v zahraničí. Podle MUDr. Machače je otevření kliniky, co se dovozu a vývozu týče, v souladu s celosvětovým medicínským trendem, kdy budou za pacienty v budoucnu cestovat jenom tkáně. 

O REPROFIT International:

Reprofit International je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, která se úspěšností řadí mezi renomovaná evropská zařízení. Za 11 let existence kliniky v Brně si přišlo pro pomoc více než 15 000 párů z více než 90 zemí světa. V roce 2016 provedli lékaři REPROFIT International 4 480 léčebných cyklů. Bez ohledu na vysoký počet prováděných výkonů si klinika udržuje nejvyšší možný standard péče, což dokazuje významná úspěšnost v početí dítěte. Do Reprofitu International přichází 2/3 pacientů po neúspěších na jiných klinikách. Praktici navštívili nového ministra, navrhli změny 

Praha, 19. 1. 2018 - Pacient přichází do ordinace praktického lékaře, ten mu změří funkci plic s pomocí spirometru, zjistí hladinu cukru v krvi, udělá "sono" břicha, natočí EKG a předepíše všechny potřebné léky. Sci-fi? Ne, pouze jedna z částí Koncepce změn primární péče, kterou dnes zástupci praktických lékařů představili na první návštěvě novému ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

"Koruna investovaná do primární péče ušetří až 7 korun péče následné. Potenciál primární péče není zdaleka využitý, přestože jde o nejlevnější péči v rámci zdravotního systému. Češi v průměru navštíví lékaře 11krát ročně, přitom sousedům v Rakousku stačí 6 návštěv, ve Švédsku dokonce 3. Na vině jsou nízké kompetence praktiků, kteří musí odesílat pacienta kvůli každé banalitě či předepsání léku ke specialistovi. Rozšířením pravomocí praktiků v oblasti chronických onemocnění, diagnostických výkonů a screeningu, nových výkonů v oblasti paliativní medicíny či chronických bolestí by českému zdravotnictví ušetřilo ročně miliardy korun," shrnuje jeden z předkladatelů koncepce a předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka. 

Praktici také ministra požádali, aby svolal třístrannou schůzku se zástupci pojišťoven. Schůzka by měla vyjasnit, jak vyřešit díry v dostupnosti lékařské péče. "Za síť lékařů dle zákona odpovídají pojišťovny, v praxi to však vypadá tak, že se "vzbudí", až když nastane problém a lékař v dané oblasti chybí - to je pozdě," říká předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Podle něj je praxe taková, že si buď odcházející lékař za sebe najde náhradu, nebo se mu to nepovede a jeho pacienti neúměrně zatíží nejbližšího praktika nebo za péčí cestují desítky kilometrů do nejbližšího města. Zákon lidem garantuje, že se k lékaři dostanou do 35 minut, to ale v řadě míst neplatí. "Řešení je přitom nasnadě - čerstvě dostudovaní lékaři se hlásí na specializační přípravu na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který patří pod MZČR. Není nic jednoduššího, než aby pojišťovny a kraje začaly s lékaři komunikovat právě ve chvíli, kdy se specializují na vybraný obor. Mohou jim poskytnout přehled volných míst v republice, poskytnou komplexní informace, kde získat příspěvek nebo dotaci," doplňuje doc. Býma. Nedostatek lékařů totiž pálí starosty měst, představitele krajů, a ti mladé lékaře lákají finančními pobídkami. V České republice v současnosti chybí přibližně 1000 lékařů všech specializací, nejožehavěji jejich nedostatek pociťuje Rakovnicko, Středočeský kraj, či Mostecko. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistik bude po roce 2020 každý pátý doktor v ordinaci v důchodovém věku. S nedostatkem lékařů se potýká přibližně třetina obcí, další třetina problémy avizovala v blízkém čase. V současnosti na jednoho praktika připadá průměrně 1600 pacientů.

Praktický lékař v současnosti vyřeší potíže zhruba 80 % pacientů, 20 % putuje dále zdravotnickým systémem. Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost spotřebují necelých 6 % prostředků z českého zdravotního pojištění. Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) činí podíl praktiků na celkovém počtu lékařů v České republice 19 %. Pro srovnání v Rakousku tento podíl dosahuje 33 %, ve Francii 47 %.

O SPL

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v ČR. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz. Praktičtí lékaři vystavují průběžný účet e-receptům

Praha, 16. 1. 2018 - Zdržení až hodinu denně, padání systému, nedoručené přístupové údaje, ... to je první účet, který praktičtí lékaři vystavují e-receptu, a to necelý měsíc od jeho povinného zavedení.

"Díky vstřícnosti nového ministra zdravotnictví a jím avizovanému pardonu těm, kteří nebudou v novém roce schopni e-recept vystavit, nenastala krize. Pacienti se ke svým lékům dostali. Nedostatky systému ale trvají i nadále - odezva z centrálního uložiště není okamžitá a systém občas padá, což prodlužuje dobu ošetření pacienta, lidé si stěžují na problémy při výdejích v lékárnách" říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL), MUDr. Petr Šonka.  

Praktičtí lékaři, kteří kromě své ordinace chodí vypomáhat do nemocnic na pohotovost zase řeší, jak vystavovat e-recepty tam, případně činnost pro nemocnice raději ukončili. Musí totiž svůj elektronický podpis a certifikát, který jim Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) přidělil, přenášet do cizích počítačů a nemocničních systémů. "Bojí se případného zneužití elektronického podpisu, kterým lze podepsat v podstatě cokoli." upozorňuje Šonka. 

Problémy s e-recepty řeší například endoskopické centrum v Kolíně. Pacienti, kteří se chystají na zákrok, dříve dostávali od sestry na recepci recept na projímadlo. Od té doby, co je povinný e-recept, musí pacienti do ambulance dvakrát - jednou pro recept a jednou na endoskopii. Ambulance je proto v současnosti přetížená a doba přijetí k zákroku se výrazně prodlužuje. Endoskopické centrum to tedy muselo vyřešit tím, že oslovilo praktické lékaře v kraji, aby pacienta vybavili e-receptem na projímadlo sami.

Podle průzkumu, který SPL provedlo mezi svými členy, více než polovina lékařů zaznamenala při výdeji e-receptu nějaký problém. Z oslovených 500 lékařů prodloužil e-recept ordinační dobu přesně 75 % z nich. Více než 24 % lékařů strávilo s pacientem kvůli jednomu e-receptu až o 3 minuty déle. Více než 50 % pacientů si svým ošetřujícím lékařům stěžovalo na problém při vydávání e-receptu v lékárnách. 

Kromě toho tisícům lékařů stále nedorazil certifikát ze SÚKL, i když o něj požádali včas, recepty zatím předepisují jen papírově. Celkem 7 000 lékařů na přidělení certifikátu čeká.

"Pokud projde zákon, který by měl roční období bez sankcí garantovat, je to vstřícný krok. Neřeší ale slabiny systému, mezi které patří zejména uživatelsky nepřátelské prostředí, chybějící lékový záznam, pomalá odezva z centrálního úložiště či nesrozumitelné pokyny přicházející z centrálního úložiště v situaci, kdy se nedaří e-recept vystavit. Zásadní chybou řešení je nutnost používat elektronický podpis, což

představuje pro lékaře riziko," vysvětluje Šonka a dodává: "Proto trváme na zavedení jednotného certifikátu zdravotnického pracovníka, který by elektronický podpis nahradil. Vzhledem k tomu, že existenci těchto nedostatků odpovědná místa zatím ani nepřipouští a tváří se, že vše běží bez problémů, obávám se, že k jejich odstranění nebude pouhý jeden rok stačit. Pokud stát nechce, aby se problém pouze o rok odložil a jde o to vytvořit skutečně funkční e-recept, je třeba na tom začít co nejdříve pracovat."

O SPL

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v ČR. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.


Češi mají staré cévy - zjistili lékárníci

Tři čtvrtiny zájemců o měření měly cévní věk vyšší, než je jejich kalendářní 

Praha, 4. 12. 2017 - Pouze čtvrtina Čechů má zdravé cévy, zbývajícím 75 % stárnou cévy rychleji než oni sami. Lékárnici ve vybraných lékárnách po celé ČR již rok měří lidem tzv. cévní věk - parametr, který dokáže odhalit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Speciálním přístrojem prověřili cévy už 17,5 tisícům zájemců. 

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí až u 50 % populace.  "Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotických plátů, snižováním prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. U některých jedinců ale cévy stárnou rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Často je to způsobeno nezdravou stravou, nedostatkem pohybu, kouřením či pitím alkoholu," vysvětluje majitelka pražské Alphega lékárny a koordinátorka preventivní akce PharmDr. Hana Chudobová a doplňuje: "Čím vyšší má člověk cévní věk, tím vyšší je u něj riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění."

Lékárníci v tzv. Poradnách pro cévní věk zkontrolovali stav cév už 17,5 tisícům návštěvníků po celé České republice. Největší zájem o měření doposud projevili lidé ve věku 50 až 60 let, více se o své zdraví zajímaly ženy - přišlo jich 2x více než mužů. Téměř polovině změřených museli lékárníci doporučit režimová opatření - upravit jídelníček, zvýšit pohyb, přestat kouřit. "Dalších 29 % klientů mělo cévní věk výrazně vyšší. Těm jsme kromě poradenství o změně životního stylu doporučili okamžitou návštěvu lékaře pro další ověření jejich zdravotního stavu," uvádí PharmDr. Chudobová. "Alarmující je, že 75 % lidí nemělo cévy v pořádku," dodává. Ve věkové kategorii 50 až 65 let mělo zvýšené hodnoty 73 % lidí, ve věku nad 65 let to bylo dokonce 90 %.   "Celkové výsledky měření odpovídají skutečnosti - úroveň primární prevence kardiovaskulárních příhod v ČR i jiných světových zemích je poměrně nízká, řada pacientů vůbec nemá vyšetřené své rizikové faktory a neví o tom, že má například vysoký cholesterol nebo krevní tlak," potvrzuje kardiolog doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC. "Včasná změna životního stylu přitom dokáže velmi výrazně zpomalit rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a také zabránit části srdečních infarktů a cévních mozkových příhod," dodává doc. Václavík.

Přestože mají Češi ze zdravotního pojištění preventivní prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky hrazeny, jen 44 % z nich na ně pravidelně chodí, 23 % je dokonce neabsolvuje vůbec. Většinou se totiž mylně domnívají, že pokud nemají zjevné příznaky nemoci, jsou zdraví a lékaře nepotřebují. Druhým extrémem jsou lidé, kteří se naopak bojí vážné diagnózy. "Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že o preventivní prohlídky mají zájem většinou lidé, kteří to v uvozovkách nepotřebují. Jedinci z rizikových skupin, jako jsou kuřáci, lidé s nadváhou nebo obézní, obvykle prevenci zanedbávají, přitom právě u nich je riziko největší," říká praktický lékař Vladimír Marek z ordinace FamilyMed. "Potřeba preventivních programů je zjevná. Každý program, který přiměje lidi k většímu zájmu o jejich zdraví, je přínosný," uzavírá MUDr. Marek. Měření cévního věku bude ve vybraných Alphega lékárnách pokračovat i nadále a příští rok k němu lékárníci připojí další preventivní program - měření plicního věku. 

O Alphega lékárnách  Alphega lékárny jsou největší sítí nezávislých lékáren v Evropě s více než 6 300 členskými lékárnami v devíti zemích (Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko, Turecko, Německo, Rumunsko, Nizozemí a Česká republika). V České republice se síť Alphega lékáren v současnosti čítá více než 260 lékáren a podporuje je společnost Alliance Healthcare. Alphega lékárny zajišťují dostupnost lékárenské péče v malých i velkých městech po celé  České republice. Nabízejí profesionální služby kvalifikovaných lékárníků a farmaceutických laborantů. Organizují řadu preventivních měření pro širokou veřejnost a podporují individuální přístup k zákazníkům. 

O měření cévního věku   Měření cévního věku je metoda, která zjišťuje rychlost pulsové vlny pomocí speciálního přístroje, jež funguje na podobném principu jako tlakoměr. Rychlost pulsové vlny je odborně ověřenou metodou posouzení arteriální tuhosti, která společně s dalšími parametry určí tzv. cévní věk. Samotné měření je nebolestivé, neinvazivní a trvá přibližně deset minut. Čím je pulsová vlna rychlejší, tím starší jsou naše cévy. Více informací najdete na www.alphega-lekarna.cz v rubrice Cévní věk - poradna. 


Děti rozzářily pacienty s roztroušenou sklerózou

Praha, 27. 11. 2017 - Stovkami slunečnic na fotkách i obrázcích podpořily děti základních a mateřských škol kampaň Rozsviťme Českou republiku. Projekt Nadačního fondu IMPULS pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou (RS). Symbolem této akce je právě slunečnice a děti z celé republiky ji ztvárnily v mnoha podobách. 

První cenu v kategorii Malování získaly Nela Barabášová a Eliška Holá ze základní školy Kouřim. Fotografickou soutěž vyhrála 4. A z pražské ZŠ Chodov. Výherci dostanou společenské hry a návštěvu ZOO. "Všechno, co děti nakreslily a nafotily, bylo neuvěřitelně optimistické, a těžce jsme se rozhodovali, kdo vyhraje," přiznává fotograf a cestovatel Aleš Zajíček, který se s nemocí také potýká a který zasedl v porotě zároveň s první dámou české violy Kristinou Fialovou a výtvarnicí a sochařkou Zuzanou Čížkovou.   "Do projektu Rozsviťme jsme se zapojili už v počátku - slunečnici si na konci školního roku zasadil každý z naší třídy. Přes prázdniny se děti o rostlinky staraly a v září jsme se s výpěstky společně vyfotili. Dětem jsem vyprávěla skutečný příběh pacienta s RS, aby pochopily, co nemoc způsobuje a jak můžeme pomáhat," říká Mgr. Petra Malcová, třídní učitelka 4. A ZŠ Chodov. "O nemoci s dětmi mluvíme už delší dobu. Dokonce jsme zjistili, že některé děti se s RS ve svém okolí už setkaly," doplňuje Mgr. Marie Bílková ze ZŠ Kouřim a dodává: "Z vítězství našich žákyň máme velkou radost, dívky jsou nadšeny, že jim cenu přijedou zástupci Nadačního fondu IMPULS předat osobně."  Kampaň Rozsviťme Českou republiku odstartovala letos na jaře. "Lidé společným sázením slunečnic a finančními příspěvky podpořili pacienty a rozzářili tak jejich dny. Cílem letošního ročníku je podpora rehabilitace a psychoterapie pacientů, což jim pomůže žít plnohodnotný život navzdory nemoci," vysvětluje za organizátory projektová ředitelka Nadačního fondu IMPULS Jana Vojáčková. "Roztroušená skleróza je velmi vážná diagnóza, která může zasáhnout do života každého z nás. Čím více o ní budeme vědět, tím lépe se s ní pak můžeme vypořádat. Proto jsme rádi, že kampaň svou tvorbou podpořily školky a školy a učitelé dětem při tvoření vysvětlovali základní informace o nemoci. Nikdy totiž není brzo naučit se důležité věci," popisuje.

Přehled vítězů:

· Fotografická soutěž - třída 4. A ZŠ Chodov, Praha

· Malovací soutěž  1. místo: Nela Barabášová a Eliška Holá, ZŠ M. Šolleho, Kouřim  2. místo: Henrieta Ella Hralová, ZŠ Chodov, Praha  3. místo: Klára Vychodilová, ZŠ Praha-Radotín;  Dita Pánková a Klára Kudláčková, MŠ Mašinka, Jihlava  Předávání cen:  · 27. 11. - MŠ Mašinka, Demlova 34a, Jihlava (v 15 hod.)  · 30. 11. - ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 4 (ve 12 hod.)  · 1. 12. - ZŠ Praha-Radotín, Loučanská 3, Praha 16 (v 11 hod.)  · 5. 12. - ZŠ M. Šolleho, Československé armády 626, Kouřim (v 10 hod.)

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.  

O projektu Rozsviťme Českou republiku

Osvětová kampaň Rozsviťme si klade za cíl podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou a zlepšit jejich možnosti a dostupnost léčby a rehabilitační péče. Symbolem projektu je slunečnice. Její jadérka představují jednotlivé pacienty, okvětní lístky slunečnice zase aktivity NFI a pacientských organizací. Stonek symbolizuje zdravou populaci, o níž se potřebují lidí s "ereskou" opřít a listy na stoncích znázorňují podané pomocné ruce rodiny či přátel. Sázením a sdílením fotografií či namalovaných rozkvetlých slunečnic podpořili pacienty s RS společně s dospělými i ti nejmenší.


CHOPN nabývá na síle, život stojí 3 500 Čechů ročně

Praha, 13. 11. 2017 - Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se stává čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí doma i ve světě. Podle plicních lékařů se v nejbližších letech dostane až na třetí místo pomyslného mortalitního žebříčku. Na tuto plicní nemoc v ČR ročně zemře přes 3 500 lidí, tedy o 70 % více než v posledních 10 letech. Ve světě se roční úmrtnost šplhá k 3 milionům.   Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., se s CHOPN v podobě chronického kašle, zadýchávání, únavy a vykašlávání hlenů potýká bezmála 700 000 Čechů. "Léčíme pouze 250 000 z nich. Přesně 145 000 mužů a 105 000 žen. Zbytek lidí o své nemoci neví. Přestože jim není dobře, k lékaři nejdou. Trápí se a zhoršují si CHOPN špatnými životními návyky, pobytem v prašném prostředí nebo kouřením," říká profesor Kolek. Léčba CHOPN je přitom v Česku na vysoké úrovni. Podle MUDr. Vladimíra Koblížka Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové, mají čeští pneumologové pro nejzávažnější případy k dispozici nejmodernější léčebné postupy, jako plicní transplantace, bronchoskopické výkony, léčbu pomocí domácích ventilátorů, kyslíku a řadu nových inhalačních léků. "Co se způsobů a možností týče, jsme na tom nejlépe ve střední Evropě. Jako jedna z mála evropských zemí máme k dispozici plně hrazenou augmentační léčbu. Ta účinně zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu - prodlužuje život o více jak 5 let - u pacientů s genetickým deficitem. Ten je zodpovědný za časný vznik CHOPN u mladších lidí," vysvětluje lékař. Od roku 2013 má ČR moderní léčebné doporučení pro ambulance a rovněž unikátní databázi těžkých pacientů systematicky sledovaných v krajských a univerzitních nemocnicích. Péče o těžké pacienty je však velmi nákladná a její efekt není optimální. "Velká část plic je totiž v pozdní fázi onemocnění nevratně zničena," doplňuje MUDr. Koblížek.   Největší důraz čeští plicní lékaři kladou na účinnou primární prevenci vzniku této extrémně závažné choroby. "Boj proti cigaretové závislosti je nejúčinnějším nástrojem ve válce proti CHOPN. Dokáže zcela zastavit destrukci plic - zejména pokud k němu dojde v časné fázi choroby. Důležitým doplňkem primární prevence je časné cílené vyhledávání nemocných ve skupině osob s velkým rizikem jejího vzniku," říká MUDr. Koblížek Ph.D.   U těch, kteří o své nemoci ví a léčí se, se plicní lékaři často setkávají s tím, že neumí správně používat inhalátory, přes které dostávají do plic léčivé látky. "Jezdíme po republice a učíme seniory správnou inhalační techniku. Všechny nabádáme, aby se hýbali a ušli denně alespoň 4-5 tisíc kroků. Tělesná zdatnost je pro léčbu CHOPN nesmírně důležitá," uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN).   V rámci Světového dne CHOPN, který letos připadá na 15. 11., zorganizoval ČOPN společně se Sekcí ambulantních pneumologů Den otevřených dveří v ambulancích plicních lékařů. V celkem 80 ordinacích po celé republice se 22. 11. otevřou dveře všem, kteří chtějí probrat svůj stav s plicním lékařem. "Přesný seznam míst najde veřejnost na stránkách www.copn.cz a www.pneumologie.cz. Loni jsme při podobné akci zkontrolovali 851 lidí a patologické nálezy zjistili u 120 z nich," vzpomíná MUDr. Kos.   Dalším místem, kde si mohou lidé zkontrolovat stav plic, jsou stánky v obchodních centrech. Zde budou plicní lékaři společně se zdravotními sestrami provádět měření funkčnosti plic - takzvanou spirometrii. V případě nálezu dostanou lidé doporučení ke svému spádovému lékaři.   Podle profesora Kolka jdou aktivity českých pneumologů ruku v ruce s aktivitami Evropské respirační společnosti (ERS), která má 34 000 členů. Díky společnému členství mají čeští plicní lékaři přímý přístup ke všem nejnovějším odborným informacím a společně také postupují v edukačních aktivitách pro veřejnost v rámci dlouhodobé kampaně Zdravé plíce pro život. 

Kde se letos měří v čase od 12 do 19 hodin:

20. 11. - Hradec Králové, Aupark

21. 11. - Olomouc, Šantovka 

22. 11. - Praha, OC Letňany 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie, hlavními směry odborného zaměření oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jeden z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz. 

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecné povědomosti o problematice plicních nemocí a organizování aktivit, sloužících ke zlepšení situace pacientů s plicními nemocemi. Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz. 


Dopis budoucímu ministrovi zdravotnictví

Vážená paní (budoucí) ministryně, Vážený pane (budoucí) ministře, praktičtí lékaři shromáždění na XXXVI. výroční konferenci vyjadřují velké znepokojenínad komunikací současného Ministerstva zdravotnictví ČR s lékařskouveřejností, zejména s ambulantní složkou. Situacese vyhrotila nyní při zavádění elektronické preskripce. Zástupci ČLS mnoho let pracovali v různých odborných komisích na MZ ČR. Proto není rozhodně pravda,jak častozejména současné vedení MZ ČR tvrdí, že lékařská veřejnost měla 5 let na přípravu a nic v tomto ohledu nedělala. Musíme se proti tomu  ohradi tak on statovat, že naopak zodpovědné státní instituce mnoho let zcela promrhaly a nyní se snaží nedostatečně připravený projekt prosadit nesmyslně silou. Tragikomický je například fakt, že funkcionalita se z pohledu uživatele od zavedení eRp v roce 2011 téměř vůbec nezměnila a největší problém - inicilaizace eRp - zůstala přes opakované sliby stejně těžkopádná. Podmínkou spolupráce a následné povinné ePreskripce bylo několik bodů, které buď mělybýt splněny do povinnosti nebo měla být příslušným předpisem změněna na nepovinnou. Mezi tyto body patří: 1. oproti současnému systému výrazně zjednodušená aktivace eRp na základě registru

zdravotnických pracovníků. Lpění na identifikaci pomocí ePodpisu je vysvětlitelné pouze neschopností nebo korupcí, neboť administrativa kolem ePodpisu vyvádí ročně několik desítek miliónů korun ze zdravotního systému soukromým firmám (např. na Slovensku je problém již vyřešen),

2. stanovení jasných pravidel pro zachování nezbytné dvojkolejnosti elektronických a papírových receptů, aby v případě problémů nedošlo k ohrožení péče o nemocné,

3. ekonomická i administrativní výhodnost pro všechny účastníky,

4. podpora pokrytí vysokorychlostním internetem všech míst, kde je poskytována lékařská péče tak, aby mohl být eRp vystavován v reálném čase,

5. dostatečné vytestování a zatížení systému před faktickou povinností,

6.funkčnost lékového záznamu,

7. možnost předepsat všechny druhy léků elektronicky. Definitivní verze vyhlášky do dnešního dne nevyšla a její návrh tyto body až na výjimky neobsahuje. Když je zástupci ČLS v rámci připomínkového řízení navrhli doplnit, nebyly akceptovány. Navíc je obrovským paradoxem, že MZ ČR ve svém vlastním dokumentu
Národní strategie elektronického zdravotnictví, který v dubnu 2016 schválil ministr zdravotnictví a následně v listopadu 2016 i Vláda ČR, nedoporučuje povinné

zavedení eRp od 1. ledna 2018 jako nepřipravené. Nyní navíc zástupci MZ ČR tvrdí, že není možné příslušné změny provést vyhláškou. Buď se tedy mýlí nyní, nebo uvádělo v omyl celou lékařskou veřejnost několik let. Praktičtí lékaři nabízejí příštímu ministrovi spolupráci nejen na projektu eRp, která byla současným arogantním chováním zcela přerušena, ale i na koncepci zdravotní péče.

Ve Zlíně 10. listopadu účastníci XXXVI. výroční konference SVL ČLS JEPNůžky mezi dárkyněmi vajíček a těmi, co je potřebují, se rozevírají  Reprodukční kliniky "hladoví" po kvalitních vajíčkách  Praha, 7. 11. 2017 - Lékaři reprodukčních klinik stojí před neřešitelným problémem - počet neplodných, kteří potřebují cizí vajíčka - oocyty, roste. Ochotné dárkyně však nestačí tuto poptávku pokrývat. Reprodukční kliniky tak prakticky neustále "hladoví" po kvalitních dárkyních vajíček.

"Logicky to vyplývá ze situace, kdy se za posledních 10 let zvýšil průměrný věk žen, které k nám chodí s potížemi s početím. Přicházejí kolem 36. roku - tedy o 5 let později než tomu bylo v nedávné minulosti. Ubývá nám manévrovacího prostoru, a když se ani s naší pomocí další 2 roky nedaří, musíme často přikročit k vajíčku darovanému," říká vedoucí lékař kliniky Reprofit MUDr. Pavel Otevřel. 

Darovaných vajíček však není na klinice nekonečné množství. Jejich dárkyně procházejí přísným sítem požadavků. Kromě věku (18 - 32 let), musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, BMI pod 28, nesmí záviset na drogách, alkoholu a cigaretách, a být psychicky zdravé. Před zařazením do registru dárkyň je vyšetří na infekční přenosné choroby, absolvují endokrinologické a genetické testy. "Ty, které projdou ví, že jsou opravdu zdravé," ujišťuje specialistka péče o dárkyně Petra Michalčáková. "Počet darování není přesně stanoven, v různých státech existují rozdílná doporučení.  U nás doporučujeme darovat vajíčka maximálně čtyřikrát. Vzhledem k rostoucímu počtu neplodných párů a stárnoucí populaci, nebudeme mít dárkyň nikdy dost - a to stejné se dá říci i o dárcích." 

Za dárcovství ženy odměnu nedostávají - kliniky jim ale vyplácí kompenzaci za vynaložené náklady až do výše 25 000 korun. Podle Petry Michalčákové nejsou peníze hlavní motivací, zásadní roli hraje ochota pomoci méně šťastným. "Sama jsem dárkyní. O možnosti darovat jsem se dozvěděla od dvou kamarádek. Vysvětlily mi, jak celé dárcovství probíhá, a také že jejich odběry byly naprosto bezproblémové. Jelikož jsem se brzy stala sama dvojnásobnou maminkou, tak jsem se rozhodla pomoci k mateřství i jiné ženě. Darovala jsem 3x a rozhodně nelituji, je skvělý pocit dopomoci k novému životu," svěřuje Michalčáková. 

"Peníze motivují sociálně nižší vrstvy,  po těch ale zase není poptávka. Budoucí rodiče jsou velmi nároční a přestože si nesmí vybrat konkrétní dárkyni, mají požadavky na její vzdělání. Vzdělané ženy ale vnímají dárcovství v širším kontextu, řeší, zda darování nebude mít dopad na jejich zdraví, či je příliš časově neomezí," vysvětluje MUDr. Pavel Otevřel. Podle něj používají lékaři pouze mírnou a bezpečnou formu stimulace, tak aby od jedné dárkyně získalioptimálně 10 vajíček. Přestože jsou darovaná vajíčka drahocennou komoditou, neplodné páry si často kladou řadu požadavků, například na barvu očí a vlasů, či právě vzdělání dárkyně. "Snažíme se vyhovět po stránce fyziologické, sladit krevní skupinu, zavedli jsme Genetickou kompatibilitu dárce a příjemce, což povede ke snížení rizika narození dítěte se vzácně se vyskytujícími onemocněními," vysvětluje MUDr. Otevřel. Neplodné páry občas přijdou s požadavkem na blonďaté modrooké dítě, přestože otec je "italský typ". "Je jasné, že i kdybychom mu vyhověli, jeho dominantní geny vše přebijí a určitě se jim nenarodí modrooké blonďaté dítě," dodává MUDr. Otevřel.

Dárkyněmi jsou většinou studentky, matky na mateřské a mladé pracující ženy. Dodnes v České republice darovalo vajíčka 15 000 žen.


Růžový měsíc končí, snaha podpořit ženy s rakovinou prsu pokračuje dál 

Výraznější podpora ze strany lékařů, zaměstnavatelů a politiků by pacientkám mohla usnadnit přechodové období návratu do pracovního procesu

Praha 31. října 2017 - Říjen je všeobecně znám jako měsíc poukazující na problémy žen s rakovinou prsu. Je rovněž označován jako Růžový měsíc. V rámci něj chtěla ONKO Unie, o.p.s. podpořit pacientky s rakovinou prsu uspořádáním dvou pochodů. První úspěšný Onkopochod se uskutečnil na začátku Růžového měsíce, druhý Onkopochod byl pro nepřízeň počasí byl přesunut a "Říjen - měsíc rakoviny prsu" byl tak zakončen pouze symbolicky. Aktivity pacientských sdružení ale nekončí. "Přestože nám orkán Herwart znemožnil pochod bezpečně realizovat, chceme v této tradici, tedy symbolickém zahájení a uzavření měsíce rakoviny prsu, pokračovat," říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie o.p.s.

Vedle podpory pacientek je cílem Onkopochodu poukázat na přínos pohybu při léčbě. Podle nejnovějších klinických studií totiž fyzická aktivita během onkologické léčby zvyšuje její účinky. "Pro pacientky je však především důležitý volný přístup k nejmodernější léčbě, na který chceme také upozornit," doplňuje Adámková. Pokud mají pacientky rychle a bez odkladu přístup k novým léčebným možnostem, zvyšují se i jejich šance na kvalitní život. Přáním všech pacientek je, aby mohly vést normální život, starat se o rodinu a své blízké a věnovat se bez obtíží všem aktivitám, které jim přinášejí radost. Mnoho žen v produktivním věku je ale také i ochotných a schopných vrátit se do zaměstnání. Spoustu pacientek vnímá návrat do práce do značné míry jako návrat k normálnímu životu. 

Průzkum1 organizace Economist Intelligence Unit (EIU), jednoho z předních vydavatelů ekonomických analýz na světě, zjistil, že mnohým pacientkám s rakovinou prsu se navzdory jejich snaze návrat do pracovního procesu nedaří. Příčinou je nejen fyzický stav pacientek, ale také další důvody, jako je třeba nedostatek podpory ze strany zaměstnavatele či kolegů. "Obvykle není možné pokračovat v zaměstnání v tempu, na které byly pacientky zvyklé před onemocněním. Avšak i práce na zkrácený úvazek je velmi významná. Přináší totiž nejen peníze, ale i možnost nesedět pouze doma, umožňuje setkávat se s dalšími lidmi a dává pocit, že je člověk potřebný," zdůrazňuje Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. "Důležité je rovněž i celospolečenské hledisko, tedy to, že pacientky díky zaměstnání automaticky platí sociální a zdravotní pojištění. Navíc nakupují a odvádějí tak DPH a spotřební daň. Nejsou tudíž pro systém takovou zátěží, jak by se mohlo na první pohled zdát," vysvětluje Potměšilová.

Studie EIU zdůrazňuje klíčové oblasti, kterým by zdravotničtí profesionálové, zaměstnavatelé a politici měli věnovat pozornost, aby se pacientkám s rakovinou prsu dostalo podpory, kterou na pracovišti potřebují:

· Zdravotničtí odborníci by měli o otázce návratu do zaměstnání s pacientkami diskutovat jako o součásti výsledků léčby. 

· Zaměstnavatelé, jejichž činnosti a postoj k problematice jsou pro úspěšný návrat pacientek do práce klíčové, by měli již dopředu nastavit adekvátní firemní politiku a příslušný systém, který by aktivně reagoval na situaci, v níž zaměstnanec onemocní či se po dlouhodobé nepřítomnosti chce zapojit zpět do pracovního procesu. 

· Politici by měli zavést všeobecné standardy pro onkologická onemocnění v oblasti zaměstnanosti, které by zaměstnancům a zaměstnavatelům pomohly nastavit oboustranně přijatelnou, individualizovanou strategii návratu do práce.

Petra Adámková dodává: "Z hlediska zaměstnanosti je karcinom prsu zvláštním druhem rakoviny. Pacientky chtějí a často se i mohou vrátit do zaměstnání i v době léčby. Vše je samozřejmě značně individuální. K tomu, aby se mohly do zaměstnání vrátit, potřebují přístup k léčbě, která je pro ně nejlepší. Bohužel u metastatického karcinomu prsu na příchod nejmodernější léčby pacientky zatím čekají." 

ONKO Unie, o. p. s., se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkogynekologickými onemocněními. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice. V roce 2016 zahájila Onko Unie, o.  p. s. osvětovou kampaň "NEJSEM na odpis" zaměřenou na podporu a zlepšení kvality života žen s metastatickou rakovinou prsu.


Onkopochod symbolicky zakončí Růžový měsíc vycházkou na Kavčích horách

Praha 23. října 2017 - Letošní druhý Onkopochod zakončí symbolicky měsíc rakoviny prsu, označovaný rovněž jako Růžový měsíc. Jeho účastníci se sejdou 30. října 2017 v parku na Kavčích horách v Praze 4. Opět si natrénují správnou chůzi s holemi nordic walking, společně se rozcvičí a vyzkouší si kruhový trénink v senior parku. Na místě budou pacientkám k dispozici nutriční a fyzioterapeutičtí poradci, bude možné využít i konzultace lékaře. Akce bude probíhat od 14 do 16 hodin. Hlavní pochod odstartuje v 15 hodin. Účastníci si budou moct podle svých fyzických možností vybrat ze tří tras s různou obtížností. 

Cílem Onkopochodu je upozornit pacientky i širokou veřejnost na přínos pohybu ke zlepšení zdravotního stavu a na důležitost přístupu pacientek k té nejmodernější léčbě. Podle dotazníkového šetření ONKO Unie z minulého roku si 80 % pacientek uvědomuje důležitost aktivit v oblasti fyzioterapie a relaxačních cvičení a polovina dotázaných pacientek vidí rezervy v současných možnostech léčby. "Pro onkologické pacientky je velice důležité žít normální život, starat se o rodinu a své blízké a věnovat se bez obtíží běžným činnostem, svému zaměstnání, ale i aktivitám, které přinášejí radost," říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie o.p.s. a dodává: "Pokud mají mít pacientky možnost žít co nejkvalitnější život, musí mít také šanci léčit se novými léčebnými možnostmi. Věřím, že se moderní léky budou k nemocným dostávat daleko rychleji, než je tomu doposud a pacientky tak budou moci zůstat aktivní, protože každý rok i krok se počítá k dobru!"

Onkopochod pod záštitou Městské části Praha 4 je součástí projektu KroKus zdraví. Organizátory projektu jsou ONKO Unie o. p. s. ve spolupráci s VŠTJ Medicína. První letošní pochod se konal začátkem října na stejném místě.   Tímto srdečně zveme všechny pacientky, jejich blízké a přátele, aby svou účastí tuto aktivitu podpořili! Na pochod se lze zdarma registrovat na stránkách www.onko-unie.cz.

ONKO Unie, o. p. s., se od roku 2011 zaměřuje na pomoc pacientkám s onkogynekologickými onemocněními. Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i dárců, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice. V roce 2016 zahájila Onko Unie, o.  p. s. osvětovou kampaň "NEJSEM na odpis" zaměřenou na podporu a zlepšení kvality života žen s metastatickou rakovinou prsu. www.nejsemnaodpis.cz www.onko-unie.cz

13. říjen je Mezinárodním dnem metastatické rakoviny prsu

Happeningem na Vyšehradě vyjádřily pacientské organizace podporu pacientkám s metastatickou rakovinou prsu

Praha, 13. října 2017 - Evropská koalice proti rakovině prsu Europa Donna připomíná 13. říjen jako Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu "Hlas pacientek" se k tomuto dni poprvé připojila a 13. října 2017 uspořádala v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem akce bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí.  

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Současné možnosti moderní onkologické léčby, šíření povědomí o prevenci i včasná diagnostika přispěly k tomu, že mnoho žen s rakovinou prsu v raném stádiu dosáhne na dlouhodobou remisi onemocnění či je lze dokonce považovat za vyléčené. Podle statistik se ale skoro 30 % žen rakovina prsu vrátí, bohužel již v posledním - metastatickém - stádiu. V metastatickém stadiu se nádor z prsu rozšíří i do dalších orgánů. 

Podle Národního onkologického registru se v České republice s metastatickou formou rakoviny prsu v roce 2017 léčí cca 3370 žen. Díky novým možnostem léčby dochází k prodlužování kvalitního života pacientek a můžeme tak mluvit o chronickém onemocnění. Nezávislá platforma Hlas pacientek se snaží upozorňovat na potřeby a přání pacientek, mnohdy nazývaných "neviditelné ženy".

"Snahou platformy Hlas pacientek je pomoci ženám s metastatickou rakovinou prsu. Chceme, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčebné, psychologické i sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly žít svůj běžný život co nejlépe a nejkvalitněji," říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, organizace, která zastřešuje 47 pacientských organizací z celé České republiky.

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu proběhl v parku na Vyšehradě, na území Královské a knížecí akropole. "Vyšehrad je magickým místem, kde se potkávají pověsti, historie i současnost. Jsou zde stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti.

Je místem pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. Právě zde, podle pověsti, věštila bájná kněžna Libuše Praze slávu. Libuše byla silnou ženou. Stejně tak silnými ženami jsou i pacientky s metastatickou rakovinou prsu," doplňuje Eva Knappová.

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017 pod patronací Ústavu lékového průvodce, z.ú. a jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech - léčebné, psychologické a sociální.V hlubokém zármutku oznamujeme, že po dlouhodobém strádání zaviněném hlavně zanedbáním péče ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR odešla již z řady vesnic a menších měst České republiky. PRIMÁRNÍ PÉČE a k odchodu jsou nuceny i OSTATNÍ AMBULANCEPoslední rozloučení s drahými zesnulými se uskuteční 10. 10. 2017 v 10 hodin před již opuštěným zdravotním střediskem ve Žlebech, okr. Kutná Hora.

Jménem pozůstalých, jimiž jsou pacienti členů

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

Sdružení ambulantních specialistů ČR a České stomatologické komory

Předem děkujeme za projevy soustrasti.

Zdravotníci, kterým není osud venkova lhostejný, nechť vyjádří podporu nošením smuteční pásky .


Ambulantní lékaři pohřbívají svoje praxe

Stát nás drtí povinností eReceptu, EET a další byrokracie - tvrdí

Praha, 2. 10. 2017 - Více než 10 000 praktických lékařů pro děti i dospělé, stomatologů a dalších ambulantních specialistů si 10. října navlékne na rukáv černé pásky. Pacienti tak uvidí ordinovat nejenom smutečně označené lékaře, ale v čekárně si přečtou parte a plakát, které osvětlují důvod protestu. Kromě toho se desítky lékařů osobně vydají pohřbít české ambulantní lékařství do Žleb na Kutnohorsku, kde končí jediná ordinace praktického lékaře. Nebude chybět rakev, ani hudební doprovod. 

Protest organizuje Koalice soukromých lékařů, sdružující praktické lékaře pro dospělé, děti, ambulantní stomatology a další ambulantní lékaře. "Ambulantní péče mele z posledního. Důvodem jsou léta stagnující příjmy ambulancí a rostoucí byrokracie. Povinné zavedení eReceptů a EET je pro mnoho stárnoucích lékařů tím posledním důvodem, proč ve své praxi nepokračovat. Na venkově je ale nemá kdo nahradit. V nejbližších letech se to dotkne i těch lidí - voličů, kteří zatím problémy osobně nepociťují," říká za organizátory MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. 

Jak uvádí předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko, vlastní šetření ukázalo, že  ve druhé polovině roku 2016 bylo 36 % ambulantních specialistů v důchodovém věku. Dle statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky bude v roce 2020 chybět 800 ambulantních lékařů.

Ambulantní péče je podle organizátorů protestu finančně podhodnocena a není schopna konkurovat mzdám ambulantních lékařů a sester v nemocnicích. "Plat ambulantního lékaře ve státním zařízení je ve srovnání s jeho kolegou v soukromém sektoru o 28 % vyšší. Ambulantní nestátní zdravotní sestra  má o 33 % menší mzdu, než její kolegyně pracující pro stát," doplňuje MUDr. Jojko. "Na problémy upozorňujeme léta. Vedení ministerstva je zlehčuje a problematiku primární péče podceňuje. V návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2018 ministerstvo dokonce připravuje snížení úhrad ordinacím praktických lékařů. To situaci ještě zhorší a postihne především venkovské praxe. Navíc je to v  přímém kontrastu s nárůstem úhrad pro nemocnice, který se počítá v desítkách procent," říká MUDr. Šonka. Situace je podle něj tak vážná, že praktičtí lékaři zvažují uzavření ambulancí. 

Jedním z těch, kdo končí s praxí v oblasti Čeladná je MUDr. Petr Pachman. Ve své ordinaci se stará o více než 1500 lidí. "Po 45 letech praxe jsem naznal, že povinné zavedení eReceptu a posléze EET je už na mne moc a odejdu do důchodu," říká MUDr. Pachman. Praxi nabídl k odkupu, zatím dle něj nikdo neprojevil zájem. Lékařkou, která končí k lednu 2018 je i MUDr. Iva Jirmanová z Rakovníka, a to společně s další kolegyní. Starají se o více než 1 700 dětí do 18 let. "Myslela si, že  po 45 letech práce budu do důchodu odcházet s dobrým pocitem, opak je však pravdou. V současnosti je naše práce spíš směsí nařízení, příkazů, zákazů, výkazů, hlášení pro nejrůznější instituce. Poslední kapkou je blížící se povinný eRecept a EET. Nikdo nepřipustí jakýkoliv kompromis, nikdo z kompetentních  lidí nechce slyšet naše argumenty. K tomu pacientům všichni slibují všechno, a ti se také podle toho občas chovají. Jen výjimečně se daří nahradit lékaře, odcházející do důchodu. Navíc, po zrušení, obor praktický lékař pro děti a dorost prakticky neexistuje. Pacientům vysvětlujeme naše důvody, a ti se nestačí divit. Musí si sami najít nového lékaře, ale kapacita kolegů není nekonečná. Nejsme s kolegyní  samy, kdo končí," popisuje MUDr. Jirmanová s tím, že odchod zvažuje více praktických lékařů v jejím okrese. 

Praktický lékař se v průměru stará o přibližně 1 700 pacientů. Ve městech jsou praxe menší, tedy kolem 1 300 - 1 500 pacientů, na venkově je to běžně přes 2 000 lidí a v  některých lokalitách typu Chebsko, či Mostecko připadá na 1 lékaře až 4000 pacientů.


Plicní fibrózu je třeba poznat včas. Málo známé nebezpečné onemocnění připomene osvětový týden

Praha, 14. září 2017 - Zadýchávání se při námaze, při chůzi a později i v klidu, rychlá únava, kašel, v pozdějších fázích porucha okysličení krve. To jsou nejčastější projevy idiopatické plicní fibrózy (IPF), málo známého, ale velmi nebezpečného onemocnění dýchacího systému. Na nutnost včasné diagnózy budou od pátku 15. září upozorňovat akce, kterými se Česká republika zapojí do kampaně Světový týden IPF. 

Zákeřná a nenápadně začínající plicní nemoc ročně v České republice usmrtí desítky pacientů. Poškozuje plicní sklípky, zajizvuje je, plíce tuhnou a takto nemocný se nemůže nadechnout. Pokud je onemocnění diagnostikováno včas a je nasazena léčba, může pacient vzdorovat roky a zvyšuje se jeho šance, že se dočká transplantace plic. Při objevení nemoci v pokročilém stádiu už léčbu nejde nasadit. Bez ní IPF obvykle zabíjí do tří let.  "Velká část pacientů nepovažuje zpočátku pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztráty kondice či následek kouření a návštěvu odborníka oddalují. Průběh nemoci lze přitom zpomalit nebo zastavit včasným nasazením léčby," upozorňuje prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti. IPF ve světě trpí na pět milionů lidí. Důvody vzniku nemoci nebyly dosud odhaleny, ke vzniku napomáhá například kouření.  Rizikovou skupinou jsou zejména lidé nad 45 let, častěji muži, kteří se snadněji i při menší námaze zadýchávají. Právě ty organizátoři zvou o tomto víkendu do tří měst, kde bude možné absolvovat základní vyšetření, které napoví více. Infostánky s odborníkem-pneumologem budou od 11 do 19 hodin připraveny v pátek 15. září v Praze (OC Nový Smíchov), o den později v Brně (Avion Shopping park) a na závěr v neděli 17. září v Ostravě (Avion Shopping park). Specializovaný plicní lékař pacientům provede vyšetření potenciálních příznaků, při podezření na IPF jej zašle na specializované odborné pracoviště.   Kdo z rizikových pacientů nebude mít cestu v uvedenou dobu do některého z tří největších měst Česka, nemusí zoufat. Ve středu 20. září se po celé republice otevřou dveře 68 ordinací plicních lékařů, kteří se budou věnovat každému, kdo projeví o preventivní vyšetření zájem. Seznam pracovišť, kde bude možné prohlídku bez objednání absolvovat, naleznou zájemci na webu www.plicnifibroza.cz. 

Odborníci doporučují, aby lidé se zmíněnými dýchacími problémy nespoléhali jen na svého praktického lékaře, ale zašli právě na specializované pneumologické pracoviště. Celé vyšetření nepřesáhne dobu dvaceti minut. "Lékař si promluví s návštěvníkem ambulance o potížích, zeptá se na rodinu a nemoci, koníčky, zda kouří a v jakém prostředí pracuje. Poté si příchozího poslechne, změří tlak, puls, nasycení kyslíkem, provede spirometrii, která ukáže, jaká je kapacita plic. Součástí vyšetření je poslech fonendoskopem na zádech v místě, kde jsou dolní části plic. IPF je totiž možné jasně určit z charakteristického zvuku dechu, připomínajícího odepínání suchého zipu," říká předsedkyně ambulantních pneumologů MUDr. Ivana Čierná Peterová.

Pořádající Sekce intersticiálních plicních procesů (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti věnuje speciálně idiopatické plicní fibróze velké úsilí, a kromě snahy o rozšíření informací o této nemoci mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost založila a vede i registr idiopatické plicní fibrózy EMPIRE (European Multipartner IPF registry). Ten kromě center v České republice zahrnuje i centra na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, přidružuje se Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Turecko. 


Světluška podpořila internet pro nevidomé v knihovnách 

Přispěla na FriendlyVox

Praha, 25. 9. 2017 - Jaké bude zítra počasí? Co píšou v dnešních novinách? Kdo mi napsal e-mail? - pro vidícího člověka s volným přístupem k internetu snadná věc, pro nevidomého nebo zrakově postiženého často neřešitelný problém. Zpřístupnit internet nevidomým a slabozrakým v knihovnách - to je cílem přelomového projektu Nadačního fondu FriendlyVox (NFFV), který v minulém týdnu podpořil i Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Snahu zpřístupnit s pomocí nástroje FriendlyVox on-line svět na veřejných místech všem, kteří se v něm nemohou kvůli svému postižení pohybovat, Světluška ocenila částkou 150 000 korun. Peníze použijí autoři FriendlyVox na úhradu nákladů spojených se zaškolením pracovníků knihoven.

"K tomu, aby mohli nevidomí v životě normálně fungovat je potřeba, aby se dostali ke stejným informacím a měli stejné možnosti jako lidé, kteří vidí dobře. Bez počítače jsou v dnešní době ztraceni, nepřečtou si aktuální zprávy, nemohou využívat internet nebo mobilní bankovnictví, jsou prakticky odříznuti od věcí, které my považujeme za běžné. Podpora projektu FriendlyVox, který lidem se zrakovým postižením umožní využívat počítače a internet i ve veřejných knihovnách, je proto logická," říká Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu, organizátora sbírky Světluška.  FriendlyVox je webový portál, navržený speciálně pro potřeby uživatelů, kteří nemohou při práci s počítačem používat obrazovku a myš. S pomocí několika málo kláves si lidé se zrakovým postižením bez problémů "přečtou" noviny, emaily, podívají se na Wikipedii, ovládnou Youtube, dostanou se k informacím o jízdních řádech vlaků a autobusů, k informacím o počasí, televiznímu programu či přehrání vybraných rádií a televizních pořadů. Do budoucna by se jim mohly díky FriendlyVox otevřít i sociální sítě. "Ovládání portálu je tak snadné, že jej po chvíli zvládnou i lidé, kteří s počítačem běžně nepracují. Nemusí si pořizovat speciální počítač, stačí jim instalovat na rodinném počítači internetový prohlížeč Google Chrome. FriendlyVox se tak liší od odečítacích programů, které kladou na své uživatele značné nároky. Ty jsou schopny zvládnout jen někteří zrakově postižení, vesměs z řad mladší generace s pozitivním vztahem k výpočetní technice," říká autor projektu Vladimír Jareš, kterého k vytvoření přátelského portálu inspiroval jeho nevidomý syn Honza. Součástí projektu FriendlyVox v knihovnách je i školení samotných knihovníků tak, aby mohli zájemcům pomoci, případně je nasměrovat na servisní organizace, jako Jsou TyfloCentra nebo SONS. Služba FriendlyVox je zdarma, na rozdíl od počítače se specializovaným čtecím programem, jehož cena se může vyšplhat i na 100 000 Kč. Takový počítač navíc nemůže nevidomý sdílet se zbytkem rodiny.  Podle Romana Giebische, předsedy Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) České republiky, je zpřístupnění internetového obsahu zrakově handicapovaným v souladu s metodickou příručkou pro práci knihoven s názvem Rovný přístup - Standard Handicap Friendly. Tu připravila Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP a vydala Národní knihovna ČR s podporou MK ČR. Tento cíl je také obsažen v dokumentu Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. "V ČR je 5 500 veřejných knihoven. Každá z nich je ze zákona povinna umožnit návštěvníkům přístup k informacím a službám internetu. Pracujeme na tom, abychom knihovny otevřeli opravdu všem osobám, ať už s jakýmkoliv handicapem. Proto podporujeme i řešení FriendlyVox, které se u jedné skupiny postižených snaží o totéž," doplňuje Roman Giebisch.  V České republice je přes 100 000 lidí se zrakovým postižením, jen necelých 10 % z nich je zapojeno ve Sjednocené asociace nevidomých a slabozrakých SONS. "Žádné statistiky o využívání internetu mezi zrakově postiženými neexistují, s jistotou víme pouze to, že pokrýt plně své potřeby v této oblasti zvládá jen zlomek z nich," doplňuje Vladimír Jareš. "Jedním z cílů projektu FriendlyVox pro knihovny je proto oslovit prostřednictvím sítě veřejných knihoven co nejširší okruh zrakově postižených a ukázat jim, že používat internet nemusí být tak složité, jak si možná dosud mysl


Lidé s epilepsií vzkazují - naší nemoci se nebojte!

Praha, 21. 9. 2017 - Epilepsie - děsivá choroba? Nebo nemoc, se kterou lze bez problémů žít? Rozhodně to druhé, shodují se lékaři a další specialisté. Chronickou epilepsii má v České republice v aktivní fázi přibližně 80 000 lidí. Nejméně dalších 160 000 osob se někdy pro epilepsii v průběhu života léčilo nebo stále léčí, ale jsou více než 5 let v remisi. Na mýty spojené s epilepsií chtějí odborníci upozornit v rámci Národního dne epilepsie, který připadá na 30. září

"I v dnešní době se lidé setkávají se stigmatizací, strachem okolí z jejich nemoci a jistou formou diskriminace, především v práci," říká lékařka Centra pro epilepsie FN Motol MUDr. Jana Zárubová, která je zároveň předsedkyní spolku EpiStop. "Nemoc je stále opředena mýty, které se nedaří odstranit. Pacienti s epilepsií bývají často pracovně znevýhodněni, zaměstnavatelé se jejich nemoci bojí. Děti s epilepsií mívají problém zúčastnit se aktivit jako jsou různé tábory, výlety. Nemoc někdy tají samotní pacienti, obávají se odmítnutí." Tuto zkušenost potvrzuje i zastupitel pražské městské části a režisér dabingu Ivan Holeček (37). "Epilepsie se mi poprvé objevila v 16 letech, a přestože mi lékaři hned nasadili antiepileptika, záchvaty se později opakovaly. Když jsem, už na vysoké škole, dostal záchvat přímo na ulici, cítil jsem stud a zbytečnou potřebu se za nemoc omlouvat," říká Ivan Holeček. Díky kvalitní lékařské péči už 13 let neprodělal jediný záchvat. Jak se staví k nemoci někteří zaměstnavatelé, si vyzkoušel v praxi. "Přestože jsem byl OSVČ, chtěl jsem zjistit, jak zaměstnavatelé na epilepsii hledí. Přihlásil jsem se na pracovní pozici a úspěšně procházel všemi koly až do toho posledního. Závěrem jsem letmo zmínil, že mám epilepsii. Následně přišlo odmítnutí," vzpomíná režisér. Podle MUDr. Zárubové laická veřejnost lidi s tímto onemocněním pasivně odmítá. "Pacienti tak bohužel cítí, že se nevyplatí nemoc přiznat," uvádí MUDr. Zárubová.   V současné době lékaři při správné a včasné diagnostice a farmakologické léčbě dostanou nemoc pod kontrolu až u 70 % pacientů. Tito lidé nemají záchvaty. U třetiny lidí ale farmakologická léčba neúčinkuje. Části z nich lze podle lékařů pomoci operací, stimulací bloudivého nervu nebo hlubokou mozkovou stimulací. "Abychom mohli epilepsii účinně léčit, musíme znát její přesnou příčinu u konkrétního pacienta. Epileptologie je v ČR na vysoké úrovni, a to díky diferencované péči. Jednodušší případy zůstávají v péči neurologů. Pokud záchvaty neustanou do 1 roku od vzniku onemocnění, jsou odesláni epileptologům. Jestliže záchvaty neustávají do 2 let, mají být lidé s epilepsií odesláni do Center vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie. Zde se multidisciplinární tým snaží odhalit příčinu, kandidáty pro operační a stimulační léčbu a najít optimální postup, který záchvaty odstraní nebo zmírní a zároveň pacientům dovolí žít mezi záchvaty kvalitní život," říká MUDr. Zárubová. Status takového centra je nyní Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznán Neurologické klinice ve FN Motol a FN U svaté Anny v Brně a Neurologickému oddělení v Nemocnici Na Homolce.   V čem podle lékařky péče o lidi s epilepsií v ČR stále pokulhává je péče sociální, psychologická, či ergoterapeutická (jejím cílem je umožnit lidem si zachovat maximální soběstačnost v běžných denních činnostech). Tento nedostatek se snaží zmírnit sociální pracovnice a ergoterapeutka EpiStop. Dalším problémem je tzv. rescue (pohotovostní) léčba, kterou mohou někteří lidé s epilepsií zabránit rozvoji záchvatu před tím, než propukne v plné síle nebo mohou blízcí a pečovatelé zastavit spontánně nekončící velký epileptický záchvat ještě před dojezdem Rychlé  záchranné služby. "Zdravotní pojišťovny proplácejí rescue medikaci ve formě, kdy se zavádí do konečníku, což je pro pacienta na veřejnosti nedůstojné a někdy i nemožné. Přitom zde je lék, který se stříkne do úst či do nosu, pro použití mnohem jednodušší, ten však zdravotní pojišťovny proplácí výjimečně a po složité administrativní proceduře," dodává MUDr. Zárubová.

Aktivity k Národnímu dni epilepsie

V září, v souvislosti s Národním dnem epilepsie, probíhá několik sportovních a společenských aktivit vhodných pro pacienty s epilepsií. První je běh pro epilepsii Epi©Run, který se v letošním roce konal 13. 9. (https://www.epistop.cz/archiv/4-pro-sponzory/393-epi-c-run-2017). Kromě toho 23. 9. odstartuje 15. ročník "EPPI" vodáckého triatlonu ve Veselí nad Lužnicí (www.vodackytriatlon.cz). Závod je upravený tak, aby se ho mohli zúčastnit pacienti s epilepsií. Například namísto plavání pádlují na lodích. Dne 26. 9. se koná koncert "Be happy s epi" na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Od června do konce září, stejně jako každý rok, mohou posílat děti a jejich rodiče malůvky do výtvarné soutěže pro děti s epilepsií "Líbí se ti, mami?". (www.libisetimami.cz). Letošní ročník je v pořadí pátý. 

O EpiStop

Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti. Na webu www.epistop.cz je řada volně dostupných edukačních textů, zásady správné první pomoci a informace pro lidi s epilepsií i jejich blízké. 

O epilepsii

Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Typů epilepsie je nyní již určeno více než 40. Hlavním projevem jsou epileptické záchvaty, které mohou mít různou podobu. Mohou se projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku.  Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných - hlavními vrcholy jsou první rok života a období stáří.  Příčiny vzniku nemoci se s časem mění, dříve mezi nimi dominoval komplikovaný porod, či infekční onemocnění, nyní nabývají na síle úrazy z adrenalinových sportů, či nehod. Ve světě trpí epilepsií více než 40 miliónů lidí, v Evropě přes 6 miliónů lidí, z toho přibližně 2 milióny.Praha, 22.srpna 2017

BIOTRONIK Home Monitoring ( dálková monitorace v domácím prostředí s každodenním vyhodnocením výsledků)  snižuje celkovou úmrtnost pacientů s implantabilním kardioverterem - defibrilátorem

Nově publikovaná studie TRUECOIN ukazuje, že Home Monitoring zachraňuje životy díky zpomalení progrese srdečního selhání 

Výsledky publikované v European Heart Journal ukazují, že BIOTRONIK Home Monitoring® snižuje celkovou úmrtnost  pacientů s ICD (implantabilní kardioverter defibrilátor) po jednom roce o 38 procent. Studie TRUECOIN také zjistila 36procentní snížení kombinace celkové mortality a rizika hospitalizací z důvodu zhoršení srdečního selhání.  Kardiovaskulární onemocnění je celosvětově hlavní příčinou úmrtí.1 Implantabilní defibrilátory kontrolují život ohrožující arytmie včetně těch, které způsobují náhlou srdeční zástavu. Někteří pacienti s ICD mají také srdeční selhání, jež postihuje na celém světě 26 milionů lidí2 neboli 2 až 3 procenta dospělé populace. 

Studie TRUECOIN sdružovala celkem 2 405 pacientů ze studií TRUST3, ECOST4 a IN-TIME5. Studie IN-TIME ukázala více než 50procentní snížení celkové mortality u pacientů s ICD a CRT-D se symptomatickým srdečním selháním. Na základě těchto výsledků navrhuje Evropská kardiologická společnost (ESC) ve svých posledních doporučených postupech (guidelines) pro srdeční selhání u této skupiny pacientů dálkové monitorování s přístupem podle studie IN-TIME.   BIOTRONIK Home Monitoring vede k lepším klinickým výsledkům pacientů. Domníváme se, že je to dáno rozdíly ve výrobní technologii, v každodenně zaznamenávaných údajích a z toho vyplývajících klinických postupech ve smyslu rychlé reakce na změnu zdravotního stavu pacienta."

O BIOTRONIK Home Monitoring:

Zařízení BIOTRONIK Home Monitoring® může lékař naprogramovat tak, aby přenášelo údaje automaticky každý den, což umožní rychle zachytit zhoršení klinického stavu pacienta. Výskyt síňových nebo komorových arytmií či specifických trendů určitých klinických parametrů může být často první známkou zhoršení srdečního selhání, které vede k hospitalizaci nebo úmrtí. Včasné zachycení těchto klinicky relevantních příhod, zejména asymptomatické (bezpříznakové)  fibrilace síní, dává lékařům možnost upravit pacientovi léčbu ve velmi časném stadiu.

Literatura:

1WHO Cardiovascular Diseases Fact Sheet, 2016.   2CDC Heart Failure Fact Sheet, 2016.

3Funck et al., Europace (2014), 16 (3): 354-362.   4Varma et al., Europace (2011), 13 (3).  5Hindricks G et al. Lancet. 2014, 384 (9 943).

O společnosti BIOTRONIK:

BIOTRONIK, přední světová společnost v oblasti kardio- a endovaskulární zdravotnické techniky, má sídlo v Berlíně v Německu a je zastoupena ve více než 100 zemích. Implantáty BIOTRONIK, jejichž cílem je zachránit život nebo zvýšit jeho kvalitu, a léčbu intervenčními výrobky společnosti BIOTRONIK pro koronární nebo periferní cévy dostalo několik milionů pacientů. Od doby, kdy společnost BIOTRONIK v roce 1963 vyvinula svůj první německý kardiostimulátor, navrhla řadu inovací jako Magmaris, první klinicky ověřený vstřebatelný hořčíkový stent; BIOTRONIK Home Monitoring; Pulsar, první kompatibilní 4F stent pro léčbu dlouhých lézí na světě; Orsiro, první hybridní stent s uvolňováním léčiv v daném oboru; první implantabilní kardioverter-defibrilátor a zařízení pro léčbu srdečního selhání s technologií ProMRI® na světě.

Další informace naleznete na www.biotronik.com Twitter: @BIOTRONIK_News LinkedIn: www.linkedin.com/company/biotronikTisková zpráva

Pacienti s implantovaným defibrilátoremi se nemusí obávat vyšetření magnetickou rezonancí

Praha/Olomouc 22. srpna 2017 

Lékaři Kardiocentra Fakultní nemocnice v Olomouci provedli první implantaci defibrilátoru automaticky detekujícího prostředí magnetické rezonance. "Toto zařízení u pacientů se srdečními obtížemi velmi významně zjednodušuje vyšetření magnetickou rezonancí a tím zvyšuje především celkovou bezpečnost péče o pacienta," vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti.  Implantované defibrilátory a kardiostimulátory napomáhají srdečnímu svalu pumpovat do těla krev a především pacienty chrání před život ohrožujícími výkyvy srdečního rytmu. U běžných defibrilátorů a kardiostimulátorů starších generací však může při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) dojít k poškození právě působením magnetického pole. 

To znamená riziko pro pacienty. "Osoby trpící selháním srdeční funkce, zejména pak starší osoby, se tak mohou dostat do velice složité situace," vysvětluje prof. Miloš Táborský, přednosta 1. Interní kliniky - kardiologické FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti. V případě pacientů s těmito zařízeními tak bývalo vyšetření magnetickou rezonancí absolutně zakázané.  Již dříve byla možnost pacientům implantovat zařízení, která jsou za přesně stanovených podmínek bezpečná i při vyšetření magnetickou rezonancí. Starší modely zařízení však bylo nutné před provedením samotného vyšetření ručně naprogramovat do zvláštního režimu a po něm opětovně přeprogramovat. Takový postup je však pro lékaře a techniky poměrně složitý a časové náročný.

 "Terapie pomocí trvale implantovaného zařízení a pečlivé monitorování stavu mají zásadní význam, zejména u pacientů trpících selháním srdeční činnosti. Je proto obrovským přínosem, když se moderní přístroje dokážou nezávisle přepnout do režimu vhodného pro vyšetření magnetickou rezonancí. Snažíme se, aby většina našich pacientů měla právě přístroje kompatibilní s vyšetřením magnetickou rezonancí," uzavírá MUDr. Marián Fedorco, Ph.D., arytmolog a vedoucí lékař odd. I 1. Interní kliniky- kardiologické FN Olomouc. i Zařízení, které bylo nyní použito, je jediné svého druhu. Vyvinula jej společnost BIOTRONIK se sídlem v Berlíně, přední firma v oboru medicínských kardiovaskulárních a endovaskulárních technologií. Nové, vysoce moderní zařízení je možné naprogramovat až 14 dní před plánovaným vyšetřením MRI tak, aby automaticky detekovalo prostředí magnetické rezonance. Jakmile k tomu dojde, zařízení upraví svou činnost po dobu vyšetření a po jeho skončení opět automaticky obnoví svůj běžný provoz. Tím se výrazně zkracuje doba, po kterou zařízení pracuje v režimu vyšetření MRI, s příznivými dopady na bezpečnost a celkovou kvalitu léčebné terapie. Vyšetření magnetickou rezonancí patří dnes ke standardům zobrazovacích metod a stále více pacientů ho bude v průběhu života potřebovat z nejrůznějších indikací.


Reprofit získal nejmodernější inkubátor - jmenuje se Geri

Brno, 2017 - Pod drobnohledem  budou embrya v české reprodukční klinice Reprofit International v Brně. Klinika totiž získala supermoderní inkubátor Geri, který 24 hodin denně sleduje vývoj embryí před tím, než je lékaři vloží do těla ženy. Odborníkům tak umožní zjistit, která embrya mají největší šanci na správný vývoj. Výzkum vývoje embryí navíc pomůže v budoucnu odhalit i případnou příčinu neúspěchu při oplodnění.   "Tím, že se víko komor prakticky neotevírá, jsou kultivační podmínky pro vývoj embryí mnohem lepší než ve standardním inkubátoru, proces kultivace se nepřerušuje, ohrožení embryonálního vývoje vnějšími podněty je minimální," vysvětluje PharmDr. Zuzana Holubcová PhD., jejíž tým bude inkubátor Geri používat k výzkumu. "Nyní se můžeme hodně dozvědět o preimplatačním vývoji a tyto poznatky použít pro zlepšení léčby neplodnosti. Budeme se snažit identifikovat znaky, které jsou důležité pro správný vývoj embrya. To do budoucna povede k lepšímu zhodnocení vývoje a implantačního potenciálu embrya. Naše průběžné výsledky se budeme snažit prezentovat odborné veřejnosti v domácím i zahraničním kontextu," říká Zuzana Holubcová. Klinika nabídne Geri indikovaným pacientským párům zdarma.  Inkubátor Geri sleduje embrya s pomocí vysokorychlostních kamer v reálném čase, snímá je každých 5 minut. V 6 komorách může být uloženo až 96 embryí. Každá komora je řízena nezávisle. Otevírání víka je minimalizováno, což pomáhá udržet optimální prostředí. Jedna komora slouží pouze embryím jedné pacientky. Výběr kvalitního embrya je pro úspěšné těhotenství klíčový. 

 O REPROFIT International:

Reprofit International v Brně je klinika reprodukční medicíny a gynekologie, která se úspěšností řadí mezi renomovaná evropská zařízení. Za 11 let existence kliniky si přišlo pro pomoc více než 15 000 párů z více než 90 zemí světa. V roce 2016 provedli lékaři REPROFIT International 4 480 léčebných cyklů. Bez ohledu na vysoký počet prováděných výkonů si klinika udržuje nejvyšší možný standard péče, což dokazuje významná úspěšnost v početí dítěte. Do Reprofitu International přichází 2/3 pacientů po neúspěších na jiných klinikách, a po léčbě jich více než 65 % otěhot


91 procent lidí s lupénkou v ČR čelí ponižování a diskriminaci1-3

Průzkum ukázal předsudky a neinformovanost veřejnosti o psoriáze

Praha, 18. 7. 2017 - Na 84 procent lidí s psoriázou (lupénkou) trpí diskriminací nebo ponižováním, v České republice je to dokonce 91 procent. Vyplývá to z celosvětového průzkumu, který uskutečnila společnost Novartis spolu s výzkumnou společností GFK. Podařilo se získat odpovědi reprezentativního vzorku bezmála 8400 nemocných lupénkou z 31 zemí světa, včetně 103 pacientů z České republiky. Podle průzkumu téměř polovina nemocných musí čelit nepříjemným dotazům, zda jsou nakažliví.  Až 17 procent lidí s psoriázou se setkává s odmítnutím při návštěvě kadeřníka, kosmetiky nebo při nákupu v obchodě. 1-3  Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které se projevuje tvorbou začervenalých, olupujících se ložisek na pokožce celého těla. Tyto nevzhledné plaky doprovází nepříjemné svědění. U mnoha pacientů psoriáza nepostihuje jen kůži, ale také nehty a klouby. Přestože není nakažlivá, většina nemocných se setkává s diskriminací v různých sférách života. 

Výsměch v práci1-3

Každému druhému pacientovi s lupénkou zasahuje nemoc do pracovního života. Z této skupiny celkem 18 (v ČR 21) procent se obává, že ztratí svou práci, 14 (v ČR 15) procent dostává úkoly s omezeným kontaktem s ostatními, z 23 (v Česku 28) procent dotázaných si dělají kolegové v práci legraci a 38 (v ČR 44) procent se necítí plně produktivní kvůli neustálému svědění kůže.  Více než třetina respondentů (38 procent) s lupénkou také uvádí, že se v důsledku onemocnění potýká se zhoršeným psychickým stavem, zejména zažívají pocity deprese (24 procent) a úzkosti (25 procent). Propojení těla a duše je podle psychologů začarovaný kruh. "Stav kůže chronicky nemocného psoriatika může kolísat na základě aktuálního duševního stavu a pocitu životní spokojenosti. Stresové podněty a závažné situace se projevují na kůži a na druhé straně mohou změny na kůži zpětně velmi intenzivně působit na emoční prožívání nemocného a negativně ovlivnit jeho sociální fungování," uvádí klinická psycholožka PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.4 

Rozchod kvůli kůži1-3, 5

Takřka polovina (43 procent) nemocných cítí, že psoriáza negativně ovlivňuje jejich partnerské vztahy. Z této části zažilo 37 % rozchod s partnerem kvůli nemoci, třetina se ve vztahu cítí méněcenně a polovina se kvůli lupénce vyhýbá sexuálním nebo intimním vztahům. Tabu je pro ně dokonce i randění, kterého se straní 26 (v ČR dokonce 32) procent nemocných, 40 procent nesnese myšlenku, že se někdo dotýká jejich kůže. V ČR bylo 55 procent z dotazovaných psoriatiků nezadaných.   Psoriáza postihuje dvě až tři procenta populace v zemích západní Evropy a ve Spojených státech. Prevalence kolísá v závislosti na geografické lokalitě. Nejvyšší výskyt je v severských zemích Evropy. Dělí se na dva typy. Typ I s obvykle závažnějším průběhem začíná před čtyřicátým rokem věku, tvoří dvě třetiny nemocných. Vznik má obvykle autoimunitní či dědičné příčiny. Průběh nemoci výrazně zhoršuje kromě stresu i kouření či alkohol.Moderní léčba není zásadním rizikem pro financování českého zdravotnictví, ukázal seminář

Praha, 30. 6. 2017 - Výdaje na inovativní takzvané centrové léky nepředstavují i přes dynamický nárůst zásadní riziko pro český systém financování zdravotnictví. Celkové výdaje na léky, včetně inovativních, za posledních pět let stagnují nebo rostou jen velmi mírně. Upozornili na to účastníci specializovaného semináře Přínosy inovací ve zdravotnictví, který se konal 13. června v rezidenci Velvyslanectví USA. Souhrn informací ukázal, že se děje pouze redistribuce v relativně stabilním či mírně rostoucím rozpočtu na léky směrem k inovativním lékům. 

Centrové léky mohou pacienti dostávat jen ve specializovaných centrech zaměřených na onkologii, revmatologii či léčbu roztroušené sklerózy a dalších vážných nemocí. Nově přicházející léky čekající od pojišťoven na úhradu systém též neohrozí, protože podle žádostí firem směřovaných Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv by v nejbližších pěti letech zvýšily výdaje v rozpočtu na zdravotnictví z 5 na přibližně 6,5 procenta. Pojišťovny navíc mají nástroje na regulaci skutečné výše výdajů v této oblasti, připomněl seminář. 

"Bohužel, někdy to vypadá, že se pacient v přetahované o náklady na inovativní léčbu a možnosti státu moderní léky financovat zaměňuje za položku v ceníku. I když je jasné, že zdravý člověk je pro tuzemskou ekonomiku mnohem výhodnější než člověk nemocný, plně závislý na příspěvcích od státu," uvedla ředitelka pořádajícího Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) Hana Potměšilová. 

Adam Vojtěch z ministerstva financí upozornil na potřebnost zavedení nástroje Health Technology Assessment (HTA) - komplexního hodnocení daného léku či léčebné metody vzhledem k jejímu celkovému přínosu a dopadu na rozpočet. Již na předchozím semináři pořádaném NFOZP zástupce Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment upozornil, že například u nedostatečně léčené těžké formy lupénky až dvacet procent pacientů přijde o pracovní schopnosti, což má pro stát vysoké ekonomické dopady. "Růst nákladů na inovativní léky bude pokračovat. Můžeme jej opatřeními zbrzdit, ale ne zastavit. Je proto nezbytné zavést pravidla HTA pro vstup nových technologií. V současnosti je HTA částečně aplikováno u léků, ovšem zcela absentuje v případě zdravotnických prostředků, přístrojů, postupů léčby nebo vakcín," zdůraznil Vojtěch. Účastníci také upozornili na to, že zatímco ceny léků jsou ze zákona pečlivě sledovány a odrážejí nejnižší ceny v EU, voperovávané implantáty či například některé speciální kardiostimulátory mají mnohdy méně přísné regule a jsou nesmyslně drahé.  

Farmakoekonom Jindřich Kotrba upozornil, že mezi lety 2000 až 2009 se průměrná délka života zvýšila u 30 zemí OECD o 1,74 roku. "Odhaduje se, že inovativní léčba měla 73procentní podíl na tomto zlepšení vzhledem k ostatním faktorům jako je například příjem, očkování, vzdělání, dostupná zdravotní péče či snížení rizikových faktorů," uvedl Kotrba. Zdůraznil, že inovativní léky nejsou hrozbou pro financování zdravotnictví. Celkové náklady zdravotních pojišťoven na léky v Česku se pohybují relativně stabilně kolem 50 miliard korun ročně, z čehož inovativní léky tvoří přibližně třetinu s tím, že vykazují značnou dynamiku růstu.

Česká republika ve výdajích na zdravotnictví výrazně zaostává za západními zeměmi. V roce 2015 činily podle Českého statistického úřadu, OECD a Eurostat 7,8 procenta HDP, oproti tomu například v sousedním Rakousku 10,5 a v Německu či Švédsku dokonce 11 procent. Přitom o pět let dříve, v roce 2010 to bylo ve Švédku i v ČR obdobně - kolem 8,5 procenta. Průměr 28 členských zemí EU činí 9,9 procenta. Peníze vynaložené za inovativní léčbu na jednoho pacienta jsou nyní v ČR jedny z nejnižších v Evropě. "Mrzí mě, že všechny zajímají čísla, málokdo ale vysloví slovo pacient. A každý se jím přitom může stát," uvedla ve své prezentaci předsedkyně Výboru České onkologické společnosti Jana Prausová.

Viz též https://twitter.com/statistickyurad


Čeští praktici žádají posílení kompetencí: Chceme držet krok s evropskými kolegy

Do Prahy přijede dva a půl tisíce praktických lékařů z celého světa

Praha, 28. června 2017 - Jak si stojí primární péče v Česku v porovnání s Evropou? Proč patří Češi k rekordmanům v počtu návštěv u lékaře? Jaký je význam praktického lékařství v řešení problémů světové populace? Tato a další témata zazní na Evropské konferenci praktických lékařů WONCA 2017, kterou pořádá Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP). Startuje 28. června 2017 v Kongresovém centru v Praze. Sjede se na ni přes dva a půl tisíce praktických lékařů z celého světa.

"Evropská konference WONCA je v pořadí třetím mezinárodním setkáním praktických lékařů, které v Praze za odbornou společnost organizujeme. Chceme představit praktické lékařství jako vědecký obor, který je schopen přispět k řešení současných i budoucích problémů zdravotnictví. Konkrétně v řešení epidemií civilizačních chorob, jako jsou srdeční nebo onkologická onemocnění, v péči o chronicky nemocné pacienty nebo v léčbě nemocí souvisejících se stárnutím populace," říká za SVL prezident konference doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

"Hlavním odkazem konference je zdůraznit, že praktické lékařství je dnes vedle nákladné specializované péče základem pro udržitelný, kvalitní a zaplatitelný zdravotnický systém orientovaný na pacienta," dodává prezidentka evropské organizace praktických a rodinných lékařů WONCA Anna Stavdal.

Mezinárodní setkání je podle předsedy SVL doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., také možnost upozornit na problémy tuzemské primární péče: "Srovnání poměrů české a evropské primární péče je bolestné. Zatímco v oblasti kvality a úrovně vzdělávání jsme na tom velmi dobře, bohužel u nás mají praktičtí lékaři velmi omezené kompetence a jsou vázáni přísnými preskripčními omezeními. Opakovaně na to upozorňujeme Ministerstvo zdravotnictví, a to jak v Memorandu, které jsme podepsali letos v dubnu, tak v rámci dalších jednání." 

Jedním z důsledků omezených kompetencí praktických lékařů je podle docenta Býmy i to, že čeští pacienti chodí k lékařům častěji než jejich evropští sousedé. "Pacienti jsou často zbytečně i s jednoznačnou diagnózou odesílání ke specialistům, protože praktický lékař nemá dostatečné pravomoci, aby jim lék mohl předepsat," vysvětluje doc. Býma. 

Údaje Evropské komise z roku 2016 ukazují, že Česko je s 11 návštěvami lékaře ročně na pacienta mezi třemi "rekordmany" v Evropě - spolu s Maďarskem a Slovenskem. Pro srovnání v sousedním Rakousku je to 7 návštěv, ve Švédsku jsou to 3 návštěvy ročně na pacienta.

"Když srovnáme uvedená data, je zřejmé, že počet návštěv u lékaře nemá vliv na zdravotní stav populace. Průměrný věk dožití obyvatel ve Švédsku je 80,93 let v Rakousku 79,58 let a v ČR 76,91 let. Naopak to vede k velkým ekonomickým ztrátám našeho systému. Pokud vyjdeme z průměru, že jeden kontakt s lékařem stojí v systému veřejného zdravotního pojištění zhruba 400 Kč, pak by při stejném počtu kontaktů jako v Rakousku mohl systém ušetřit přibližně 20 miliard korun," vysvětluje doc. Býma.

Řešením je podle SVL jednak v nastavení dlouhodobé koncepce primární péče ze strany Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, zrušení zbytečných preskripčních opatření a regulací pro praktické lékaře, tak i motivace samotných pacientů k větší prevenci a ochraně svého zdraví.

Evropská konference WONCA je v pořadí již třetím významným mezinárodním setkáním praktických lékařů organizovaných SVL v Praze, a to krátce po Světové konferenci konané v Praze v roce 2013. SVL se tak řadí mezi nejúspěšnější odborné společnosti z hlediska kongresových aktivit. 

Organizace WONCA

WONCA (World Organization of National Colleges and Academie of General Practitioners and Family Physicians) je organizace založená v roce 1972 a v současné době sdružuje 122 členských organizací praktických lékařů ve 102 zemích. Evropská větev je jednou ze sedmi oblastí WONCA. Konference v regionech jsou pořádány každoročně, světové konference jednou za dva roky. Posláním WONCA je zvyšování kvality péče poskytované praktickými lékaři prostřednictvím posilování hodnot a standardů primární péče, a to vytvářením platformy pro vzdělávání, výměnu zkušeností, spolupráci odborných společností a univerzitních pracovišť. Více informací a program konference najdete zde: https://www.woncaeurope2017.eu 


Chraňte si kůži před sluncem, vyzývají odborníci

Praha, 27. 6. 2017 - Zarudnutí, svědění, puchýře na kůži. Předčasné stárnutí, nadměrná tvorba vrásek a pigmentových skvrn. Zničení kožních vláken a následná rakovina kůže. To vše jsou možné negativní důsledky nadměrného slunění, kterým lze předcházet dostatečnou ochranou pokožky. Tu však většina Čechů podceňuje jak u sebe, tak u svých dětí, varují odborníci.

Pro lepší "barvu" udělá většina lidí v tuzemsku téměř cokoli. Přehnaný pobyt na slunci a s ním spojené spáleniny přitom představují největší riziko vzniku rakoviny kůže, která je celosvětově nejrozšířenějším nádorovým onemocněním. "Je potřeba, aby si lidé v Česku uvědomili, že opálení je známkou poškození pokožky, nikoli známkou krásy. Slunci bychom se měli vystavovat minimálně a být dobře chráněni," říká MUDr. Hana Obluková z Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Na dostatečnou ochranu před sluncem zapomínají Češi nejen u sebe, ale často hazardují i se zdravím svých dětí. Podceňují kvalitu ochranných přípravků, protože jim chybí informace o tom, co má obsahovat, aby byl účinný, nebo s ním zbytečně šetří. Tím se pak ochrana sníží až o dvě třetiny. "Novorozence a kojence by rodiče na přímé slunce neměli brát vůbec, což je nejlepší dodržet až do 3 let věku dítěte," upozorňuje MUDr. Obluková.

Při pobytu na slunci je důležité chránit kůži před účinkem ultrafialového záření a současně dodržovat základní pravidla správného slunění - tím nejdůležitějším je, že stupeň ochranného faktoru závisí na fototypu člověka (čím světlejší typ, tím vyšší faktor). "Ochranný prostředek by měl chránit jak před UVB zářením, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku kožních nádorů, tak před UVA zářením, které způsobuje stárnutí kůže. Z vlastních zkušeností vím, že lidé mnohdy reagují spíše na cenu než kvalitu výrobku a často jej kupují v drogeriích, aniž by se odborně poradili se svým lékárníkem. Naše rada je přitom zadarmo a může výrazně ovlivnit zdraví člověka," říká Mgr. Leona Štěpková z Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad Bílinou a dodává: "Pro zájemce máme rovněž připravené informativní materiály, kde jsou základní pravidla shrnuta."

Pokud již dojde ke spálení pleti, měl by se člověk vyhýbat slunci po dobu, než se kůže úplně zahojí, a zakrýt si postižená místa oblečením. "Pomáhá také okamžitá studená koupel, hydratace kůže pomocí tělového mléka s Aloe vera a vitaminy C nebo E a dostatečný přísun tekutin," vysvětluje Mgr. Štěpková.

Jedním z prvních ukazatelů toho, že je s kůží něco v nepořádku, je i změna mateřských znamének, která je třeba před slunečním zářením dobře chránit. "Pokud se znaménko zvětšuje, bolí, svědí, mění tvar a barvu, má nepravidelný okraj, či krvácí nebo ho pokryje strup, je vhodné obrátit se na kožního lékaře", radí MUDr. Obluková. "Slunce opaluje i pod mrakem a ochrana každého krému má své meze. Proto stále nejefektivnějším způsobem, jak se vyhnout nechtěným komplikacím, je nevystavování se přímému slunci mezi 11. a 15. hodinou," uzavírá Mgr. Štěpková.Studenti Univerzity Pardubice získali ceny za přínos ve výzkumu léčiv

Pardubice, 27. června 2017 - Jak mohou látky obsažené ve žlutých květech vlaštovičníku pomoci v boji proti rakovině? Jak zlepšit proces výroby léků na astma? Nebo jak lépe zacílit účinky vybraných protizánětlivých léků v organismu? Tři studenti Univerzity Pardubice si vedle magisterského titulu odnesli z promoce cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru farmaceutické chemie. Cenu společnosti Pfizer jim v pátek 23. června předal děkan Fakulty chemicko-technologické, profesor Ing. Petr Kalenda, CSc.

"Spolupráce s farmaceutickým sektorem je pro nás důležitá, a to jak z hlediska budoucího profesního uplatnění studentů, tak i co se týká vědeckého výzkumu. Ceny pro nadané absolventy jsou zároveň motivací k jejich další badatelské práci," vysvětluje proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr. "Při výběru oceněných prací zohledňujeme jejich přínos k řešení aktuálních problémů a možnosti dalšího využití poznatků v oblasti výzkumu a vývoje moderních léčiv," dodává prof. Mošner.

Univerzita Pardubice a farmaceutická společnost Pfizer v České republice podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci v říjnu 2015. Spolupráce se týká studijního programu farmakochemie a biotechnologií. Jde o obory, které se zabývají výzkumem a procesem výroby léčiv. Zároveň se zaměřují na hledání nových látek, které by bylo možné využít pro medicínské účely. Každý rok ocení společnost Pfizer tři nejlepší práce v magisterském a tři v bakalářském studiu. Mezi studenty rozdělí finanční odměnu ve výši třicet tisíc korun.

Důležitost propojení výzkumu s praxí zdůrazňuje i ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček: "S Univerzitou Pardubice spolupracujeme již dva roky a jsme rádi, že můžeme přispívat k rozvoji oborou a podporovat mladé vědce v jejich práci. Celosvětově spolupracuje naše společnost s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery a patříme k největším investorům na poli výzkumu a vývoje inovativních léků. Jenom v roce 2015 jsme investovali do výzkumu a vývoje nových léků 15,7 procent našich celosvětových obratů."

V rámci magisterského studia letos odborná komise ocenila práci Lucie Paloušové, Jana Konečného a Štěpánky Vlasákové. Na podzim získají Cenu společnosti Pfizer také tři nejlepší práce z bakalářského studia.

Ceny společnosti Pfizer v roce 2017 získali:

Lucie Paloušová za diplomovou práci "Recyklovatelný katalyzátor pro asymetrickou Henryho reakci na bázi derivátu imidazolyl-imidazolidinonu" ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Jan Konečný za diplomovou práci "Studium interakce mezi α-cyklodextrinem a konjugátem prednisolon - poly(ethylenglykol)" ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

Štěpánka Vlasáková za diplomovou práci "Využití průtokové cytometrie při studiu protinádorové aktivity vybraných isocholinových alkaloidů" ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Bioanalytik. Vedoucí diplomové práce byl RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

O společnosti Pfizer ČR

V České republice působí společnost Pfizer od roku 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Kromě toho ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. Celosvětově v roce 2015 investovala společnost do výzkumu a vývoje nových léků více než 192 miliard korun. V současné době zaměstnává společnost v ČR přibližně 315 zaměstnanců.


Vincentka se představila na kongresu foniatrů, zachránila hlas zpěvákovi

Ostravice/Luhačovice, 21. 6. 2017 - Že je minerální voda Vincentka záchranou hlasových profesionálů, se ukázalo i na 15. Česko-slovenském foniatrickém kongresu, který v první polovině června hostila beskydská Ostravice. Akciová společnost stáčející oblíbenou luhačovickou minerální vodu tam představila účastníkům z tuzemska i zahraničí své produkty a jeden z nich doslova zachránil večer všem účastníkům. "Během večerního společenského programu jeden ze zpěváků vystupující kapely Acoustica ztratil hlas. Operativně jsme mu podali jednu z posledních zbylých lahví Vincentky a na konci již opět zpíval spolu s kolegy," popsala jedna z organizátorek kongresu Šárka Martiníková. 

Specializované setkání odborníků foniatrie a otorinolaryngologie (ORL) se zaměřilo mimo jiné na organizaci screeningu sluchu a vyšetřování poruch sluchu, moderní endoskopická vyšetření hrtanu či diagnostiku nedoslýchavosti a konzervativní léčbu hlasových poruch.

A mimo jiné proto se Vincentka na kongresu prezentovala. Pro její léčivý vliv na hlasivky a dýchací cesty ji vydatně využívají moderátoři, herci i zpěváci. Odborníci při nepříjemné ztrátě hlasu jako nejúčinnější postup doporučují nalít do nerezového hrnce asi tři až čtyři centimetry Vincentky a pomalu ji zahřívát tak dlouho, než se začne uvolňovat pára, nikoliv však až do varu. Když se začne pára uvolňovat, přehodit si přes hlavu ručník a opatrně se nad hrnec nahnout v takové vzdálenosti, aby se člověk neopařil. Pak už stačí jen asi pět až deset minut léčivou páru vdechovat. Více o odborné foniatrické konferenci se lze dočíst na webu www.foniatrie2017.cz, o účincích luhačovické minerální vody pak na www.vincentka.cz.Nedostupnost moderní léčby stojí stát peníze. Na ztrátě lidí v produktivním věku

Praha, 19. 6. 2017 - To, že se potřebným nemocným nedostane včas potřebná moderní léčba, může stát státní finance každoročně až stovky miliónů navíc. Zlepšení kvality života pacientů díky včasnému podání moderní léčby by eliminovalo náklady na následnou péči či vyplácení invalidních důchodů. Upozornili na to odborníci na semináři, který se konal ve zdravotnickém výboru poslanecké sněmovny pod záštitou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). "Například u nedostatečně léčené těžké formy lupénky až dvacet procent pacientů přijde o pracovní schopnosti, což má vysoké ekonomické dopady," přiblížil MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment. Dodal, že například s každou včas neléčenou pacientkou s rakovinou prsu, která zemře v produktivním věku, přijde společnost o pět milionů korun, které by přinesla její práce. 

Moderní léčba je finančně nákladná, ale prokazatelně prodlužuje nemocným životy a zlepšuje jejich kvalitu napříč všemi obory.   V České republice naráží na současný systém úhrad, který zpomaluje dostupnost moderních léků až na jeden a půl roku. Objem peněz vyhrazených na tuto léčbu podle účastníků semináře nestačí, ta se tak nedostává všem potřebným. Jedním z řešení by podle účastníků semináře byla změna financování. "Bylo by potřeba propojit zdravotní a sociální rozpočet," uvedl například místopředseda sněmovního a zdravotnického výboru MUDr. Jaroslav Krákora. Právě rozpočet pro sociální oblast, tedy i financování následné péče, by nasazením moderních léků ušetřil. 

 "U metastazujícího melanomu jsme dříve s cytostatiky mohli nabídnout jen několik málo měsíců přežívání malé skupiny pacientů, kolem 15 procent, dnes s novými léky jsme schopni zajistit zatím několikaleté dlouhodobé přežití," přiblížil na semináři prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc, MBA, přednosta Dermavenerologické kliniky FN Královské Vinohrady. 

Obdobná situace je například i u roztroušené sklerózy, se kterou se každoročně začne léčit přes 1100 nových pacientů. "Včas nasazené moderní léky přitom mohou výrazně prodloužit kvalitu života. Jsme tak schopni více než 50 procent pacientů udržet práceschopné, zcela bez sociálních dávek," upozornila na semináři místopředsedkyně Neuroimunologické sekce Neurologické společnosti ČLS JEP MUDr. Marta Vachová. Jedním z přísných kritérií pro nasazení pojišťovnou hrazené moderní léčby roztroušené sklerózy je vypuknutí dvou atak během jednoho roku. 

Moderní léčivé přípravky dokážou cíleně ničit cizí, pozměněné nebo nezdravé buňky v těle člověka. Zdravé buňky při tom zůstávají nedotčené. To dokáže zamezit či vyléčit řadu autoimunitních, zánětlivých a nádorových onemocnění. Nemocní se tak rychleji navrací zpět do plnohodnotného života a stát v sociální oblasti tratí méně peněz. 

"Dnes v době inovativní léčby však stále bojujeme s určitými předsudky na zahájení časné systémové léčby. To pak vede k tomu, že nemocní bývají značně podléčeni, k nejmodernější biologické léčbě nemají přístup, nebo již bývá na její nasazení pozdě," vysvětlila Hana Potměšilová z NFOZP. 

Odborníci již na podzim vypočítali, že díky inovativní léčbě by tuzemští pacienti mohli dohromady získat přibližně 72 tisíc let navíc. Ta je ale stále v procesu schvalování úhrad. Konkrétně jde o 1 040 životů prožitých do 70 let v plné kvalitě. Proléčenost moderními léčivými přípravky je v ČR oproti vyspělým evropským zemím podle MUDr. Mgr. Jindřicha Kotrby z nezávislé konzultační společnosti Pharmeca nižší až desetkrát.

Průměrný finanční náklad vynaložený na jednoho pacienta zdravotními pojišťovnami zůstává stejný i přesto, že celkové náklady na nové léky rostou. "Je to dáno tím, že se možnosti moderní léčby rozšiřují o její nová využití a nové diagnózy," uvedl MUDr. Doležal. Česká republika ve výdajích na zdravotnictví výrazně zaostává za západními zeměmi. V roce 2014 činili 7,7 procenta HDP, oproti tomu třeba ve Švédsku 11,2 procenta. Peníze vynaložené za inovativní léčbu na jednoho pacienta jsou nyní v ČR jedny z nejnižších v Evropě.Lidé zasadili slunečnice, a podpořili tak nemocné

Proběhl 1. ročník projektu "Rozsviťme", který pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou

Praha, 8. 6. 2017 - V úterý lidé po celé republice vyrazili se sazenicemi slunečnic do ulic, aby je zasadili ve svém městě, a dali tak najevo sounáležitost s pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Každý rok přibude v České republice až 1 000 nově nemocných. Kvalita péče o pacienty s RS však mnohde zaostává a pomoci se nedostává všem. Na problém upozornil osvětový projekt Rozsviťme Českou republiku, který vyzval českou populaci, aby jej společnými silami pomohla řešit.

"Lidé, kteří nestihli na happening přijít a chtějí projekt podpořit, mohou stále přispět libovolnou částkou na transparentní účet projektu Rozsviťme Českou republiku 8888 999 000/2010 Fio banka, a. s. Poslat mohou také dárcovskou SMS ve tvaru DMS IMPULS 30 na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Nadační fond (NF) IMPULS obdrží 29 Kč. Peníze, které vybereme, okamžitě rozdělíme organizacím, které se o pacienty starají a pomáhají jim žít plnohodnotný život RS navzdory," říká Kateřina Bémová z NF IMPULS, který je s podporou Unie Roska iniciátorem akce. Veřejnost se do projektu může zapojit také tak, že si doma zasadí slunečnici a fotografii bude sdílet s hastagem #rozsvitmecr na facebook.com/nfimpuls/ a na svých sociálních sítích.

Nemocné s RS podporuje NF IMPULS již 17 let a jeho práce začíná tam, kde končí možnosti veřejného pojištění. "Rozhodli jsme se, že je potřeba s rostoucím počtem pacientů rozšířit také hranice pomoci, které se nemocným dostává. Proto se zrodil celorepublikový projekt Rozsviťme Českou republiku, jehož první ročník podpořilo stovky lidí. Věříme, že do budoucna jich ještě přibude, slunečnice pokvetou na každém rohu a pacienti dostanou péči, jakou potřebují," upřesňuje Kateřina Bémová z NF IMPULS. Projekt symbolizuje slunečnice, protože každé ráno otáčí hlavu za sluncem vstříc nové naději, stejně jako pacienti s touto vážnou diagnózou.

Happeningy proběhly v Praze, Ostravě, Jihlavě, Českých Budějovicích a Teplicích 6. června 2017 v 10 hod. Pacienti s RS, jejich lékaři, sestry, představitelé města, místní firmy, NF IMPULS, Unie Roska a podporovatelé přišli osadit veřejné pozemky rozkvetlými slunečnicemi na znamení podpory lidí s RS. Záštitu projektu poskytl vicepremiér Pavel Bělobrádek, který sám nemocí trpí.

"RS je nejčastější neurologické onemocnění mladých lidí vedoucí k trvalé invaliditě z neurologické příčiny. Neexistuje prevence, příchodu nemoci se tak nelze ubránit. V současnosti nemáme k dispozici lék, který by RS vyléčil. Nemoc postihuje především mladé lidi v produktivním věku a nevyhýbá se ani dětem. V populaci se rozšiřuje natolik, že pokud by člověk chtěl, určitě by ve svém okolí našel někoho, kdo RS trpí," uvádí prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s RS (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.

O roztroušené skleróze

RS je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto je léčba i prevence těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 milionů nemocných, v České republice se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Epstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D.Seniorů s nádory krve přibývá - léčba je drahá

Olomouc hostí největší hematologický kongres

Olomouc, 23. 5. 2017 - Do kolika let je možné léčit pacienty s poruchou krvetvorby? To je hlavním tématem Olomouckých hematologických dnů, největšího hematologického kongresu, kam se sjede přes 700 specialistů z celé České republiky. Společně budou řešit, zda existují věkové limity pro nasazení drahé léčby nemocným, kteří bojují s hematologickými nádory. Ty v tuzemsku zabijí více než 2 100 lidí ročně. Zatímco doposud lékaři nasazovali intenzivnější chemoterapii lidem do nejvýše 65 let věku, nyní se tato hranice posouvá. Z nové, cílené a biologické léčby, která stojí měsíčně i 250 tisíc korun, tak nově mohou profitovat i pacienti starší 70 let. Kongres letos začne symbolicky 28. května, což je Světový den nádorů krve.

"Průměrná doba dožití v České republice se každoročně zvyšuje až o 7 měsíců. Ženy se v průměru dožívají téměř 82 let a muži 76 let. Do roku 2030 bude přibližně 25 % populace starší 70 let. Lidé se tak svého nádoru v narůstajícím počtu případů dožijí. Na tento fakt musí reagovat i medicína," uvádí prezident sjezdu prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. "Nové léky jsou výrazně účinnější, ale léčba je drahá. Stojíme tedy stále častěji před volbou, komu a kdy léky nasadit a kdy už je třeba protinádorová léčba neúčelná," dodává.

Jedním z přednášejících bude i český římskokatolický kněz, teolog a přírodovědec Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Jeho tématem budou etické aspekty futilní léčby, tedy kdy ještě léčit a kdy už ne. "Nikdy nemluvíme o ukončení léčby, protože léčbu neukončujeme nikdy. Spíše měníme léčbu kurativní na léčbu paliativní. Futilní, tedy zbytečná nebo marná léčba, nastává v případě, kdy jsme například tentýž postup již několikrát zkusili, ovšem bez výsledku," říká Vácha.

"Stávající léčba (chemoterapie) zatěžuje velmi často pacienta toxicitou v podobě útlumu kostní dřeně, poškození srdce, ledvin, plic, střeva, sliznic a infekcí. Její podání je proto limitováno věkem a stavem pacienta, resp. jeho přidruženými chorobami. Nové léky jsou cílené, výrazně méně toxické a především dobře tolerované i staršími pacienty. To znamená, že můžeme léčit mnohem více pacientů než doposud, jelikož věková hranice pacientů téměř neexistuje. Řada nádorů se stává "chronickým" onemocněním, kdy je možné a nutné opakovat léčbu či terapii podávat dlouhodobě," říká prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 

Kromě tohoto ústředního tématu budou hematologové řešit například humanistickou psychoterapii a formy práce s onkologickými pacienty či přístup k léčbě seniorů s akutními a chronickými leukémiemi. Součástí bude i setkání pacientů, které proběhne den před oficiálním začátkem konference. Tento rok se Pacientský den ponese ve znamení výročí 20 let transplantací kostní dřeně na Hemato-onkologické klinice v Olomouci. 

Mezi nejčastější hematologická onemocnění se řadí chronická lymfocytární leukémie, mnohočetný myelom, ne-hodgkinské lymfomy, myelodysplastický syndrom, akutní a chronická myeloidní leukémie či chronická myeloproliferativní onemocnění. Každý rok je v České republice nově diagnostikováno téměř 4 500 pacientů s novotvarem mízní nebo krvetvorné tkáně. Ke konci roku 2014 žilo v ČR 30 712 osob s novotvarem mízní nebo krvetvorné tkáně nebo s minulostí tohoto onemocnění. 

O České hematologické společnosti

Česká hematologická společnost ČLS JEP (ČHS) má v současnosti přes 1200 členů, sdružuje lékaře, vysokoškoláky nelékařských profesí, zdravotní sestry a laboranty z hematologických pracovišť. Hlavním úkolem ČHS je dbát o vysokou odbornou úroveň péče o nemocné s chorobami krvetvorby v souladu s rychle se rozvíjejícími novými léčebnými přístupy, které zcela revolučně změnily prognózu zejména u nemocných s nádory krvetvorby. Důležitým nástrojem, který umožňuje efektivně využít prostředků na velmi nákladnou terapii, je centralizace péče v Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče, v Centrech pro poruchy hemostázy a v Centrech pro vzácná onemocnění krvetvorby. Na tato centra pak navazuje síť pracovišť rozšířené péče. Vysoká odborná úroveň hematologické péče je zajištěna sdružením hematologů do pracovních skupin a odborných sekcí, zabývající se léčbou leukemií, lymfomů a dalších nádorů krvetvorby, ale také např. hemofilie a dalších poruch krevního srážení.

Nedílnou součástí činnosti ČHS je tvorba Doporučených léčebných postupů a pořádání národních odborných konferencí a seminářů. Velkou pozornost společnost věnuje podpoře občanských sdružení nemocných s chorobami krvetvorby. Více informací na: www.hematology.czNakažená klíšťata jsou i ve městech

V loňském roce onemocnělo klíšťovou encefalitidou 565 lidí 

Praha, 11. 5. 2017 - Zhoršení paměti, omezené či rozsáhlejší ochrnutí svalů končetin a jiných částí těla, častá unavenost nebo změny psychiky. I takové potíže může mít pacient nakažený klíšťovou encefalitidou (KE). Onemocnění, jež přenáší infikovaná klíšťata, hrozí nejenom v přírodě. Odborníci varují, že lidé na klíšťata narazí i ve městech. Jedinou účinnou prevencí je očkování. Až čtvrtinu případů klíšťové encefalitidy v Evropské unii má na svědomí Česká republika. 

Podle aktuálního průzkumu společnosti STEM/MARK, kterého se účastnilo 506 respondentů z celé České republiky, 67 % z dotazovaných ví, že jedinou prevencí proti KE je očkování. Přesto se počet očkovaných už několik let drží na pouhých 24 %. Rakouští sousedé jsou očkováni z 83 %. 

V loňském roce byl přitom počet klíšťat velmi vysoký. KE onemocnělo 565 lidí, nejvíce nemocných bylo v Jihočeském kraji (19 %), na Vysočině (11 %) a ve Středočeském kraji (9 %).

Podle průzkumu si až 76 % respondentů neuvědomuje, že se klíšťovou encefalitidou mohou nakazit již po 2 hodinách od přisátí klíštěte. "Pokud je člověk mimo domov několik hodin, měl by prohlédnout své tělo a oblečení a hledat lezoucí nebo přisátá klíšťata. Z hlediska klíšťové encefalitidy se nestačí kontrolovat jen na konci dne. Průběžná prohlídka v terénu sice nemusí vést k nalezení všech klíšťat, ale sníží se tím pravděpodobnost delšího přisátí," říká epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Na otázku, jaké jsou hlavní příznaky KE, většina dotazovaných uvedla horečku a únavu.  "To jsou ale pouze příznaky první fáze. Ve druhé fázi se nemoc projeví typicky bolestí hlavy, zvracením, horečkou. Jasným příznakem rozvoje meningoencefalitidy je ztuhnutí šíjových svalů, kdy člověk nemůže dát bradu na prsa. S takovými obtížemi je vhodné se okamžitě odebrat do nemocnice, kde neurolog, případně infektolog potvrdí nebo vyvrátí diagnózu," uvádí primář neurologického oddělení jihlavské nemocnice a člen výboru České neurologické společnosti MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D. 

KE se nevyhýbá ani dětem, které nemoc zvládají o dost lépe než dospělí. "V případě dětských pacientů bývá průběh většinou mírnější, bez trvalých následků, oproti dospělým. Průměrná hospitalizační doba je u nich deset dnů. Děti však po onemocnění ještě 1-2 roky sledujeme a kontrolujeme jak klinický stav, tak i krevní odběry," dodává MUDr. Peter Mikolášek z Kliniky infekčních chorob dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno. 

Průzkum potvrdil fakt, že s klíšťaty je spojena řada mýtů. Jedním z nich je, že přisáté klíště je nejlepší potřít olejem či krémem. Tento nesprávný způsob používá téměř třetina lidí. Klíště se podle odborníků začne "dusit", a rychleji tak vyloučí potenciálně nakažené sliny do krevního oběhu. Až polovina dotazovaných klíště při odstranění tzv. točí proti směru hodinových ručiček, což lékaři také nedoporučují. Kousací ústrojí klíštěte nemá tvar závitu. Tento mechanismus tak může vést k nežádoucímu oddělení těla klíštěte od hlavičky, která zůstane v kůži.  

Na očkování proti KE přispívá většina českých zdravotních pojišťoven. 

O klíšťové encefalitidě: 

Klíšťová encefalitida (KE) je infekční onemocnění virového původu postihující mozek a mozkové blány. Virus klíšťové encefalitidy přenáší zejména klíšťata nebo lze získat požitím nedostatečně tepelně zpracovaného kravského, kozího nebo ovčího mléka či mléčných výrobků. Poté co virus KE pronikne do organizmu člověka, nastává inkubační doba. Toto období trvá většinou týden až čtrnáct dní. První fáze onemocnění vypadá jako lehká chřipka a končí po několika dnech bez dalších následků. Pokud nemoc přejde do fáze druhé, vir může zasáhnout centrální nervovou soustavu a zanechat trvalé následky. Lékaři proberou otázku EET, nedostatek rezidenčních míst nebo umělé oplodnění

Palčivá zdravotnická témata bude v Praze řešit přes 1 000 praktiků

Praha, 24. 4. 2017 - Co chybí primární péči v ČR, aby se dostala na evropskou úroveň? Jak se dotkne nedostatek rezidenčních míst pro praktiky veřejnosti? Přestane být neplodnost považována za nemoc a jak se k tomu postaví pojišťovny? Proč elektronická evidence tržeb (EET) v ordinaci? Co je STK pro chlapy a jak muži stárnou? Tato a mnohá další témata zazní na Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která startuje tento pátek ve Slovanském domě v Praze.

"Po tři dny budou stovky lékařů na konferenci probírat nejžhavější zdravotnická témata a novinky z oboru. Přednášet přijedou experti z psychiatrie, diabetologie, neurologie, onkologie, endokrinologie či kardiologie. Projekt STK pro muže a svůj pacientský příběh představí Petr Koukal. Řešit budeme i potřebu navýšení rezidenčních míst pro všeobecné lékařství. Probereme také diskriminující systém úhrad ambulantní péče ze strany Ministerstva zdravotnictví (MZ). Obojí se úzce dotýká nejen nás samotných, ale může mít vážný dopad na celou veřejnost," shrnul předseda SVL, doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

O rezidenční-školicí místa pro mladé lékaře budou muset praktičtí lékaři a jiná akreditovaná zdravotnická zařízení svádět boj. MZ totiž letos všeobecným praktikům snížilo počet těchto míst na nedostačujících 100. Praktické lékařství je přitom jediná specializace, která je na nich plně závislá. "Pokud nedojde k navýšení rezidenčních míst alespoň na 130, hrozí v budoucnu plošný nedostatek lékařů. Lidí, které je potřeba léčit, přibývá a praktici stárnou. Rekvalifikace lékařů jiných specializací, kteří ale zůstávají na místě, problém také neřeší. Příkladem za všechny jsou Severní Čechy, kde na ordinaci jednoho lékaře připadá přes 2 600 pacientů, což je neúnosné," dodává člen organizačního výboru konference a místopředseda výboru SVL, MUDr. Igor Karen. Příspěvek MZ na přípravu jednoho mladého praktického lékaře činí 1 440 000 korun na tři roky. "Částka musí pokrýt rezidentův plat včetně odvodů, pracovní oděv, zaškolení a draze placenou praxi v nemocnici. Zatímco v nemocnicích jsou absolventi ufinancovatelní, v primární péči funguje princip jeden lékař na jednoho mladého lékaře s povinností být do 15 minut fyzicky k dispozici v případě potřeby rezidenta," říká MUDr. Jana Vojtíšková.

Celkově letos ministerstvo investovalo do rezidenčních míst v primární péči o 4 miliony korun méně než loni. "Svým rozhodnutím MZ zásadně omezuje rozvoj primární péče na úkor nemocniční, kde poskytlo podporu ve výši 596 400 000 korun. V roce 2018 plánuje MZ úhradovou vyhlášku, která způsobí další rozevření nůžek mezi výší úhrad do nemocniční a ambulantní péče. Tento problém nás pobuřuje a jsme připraveni protestovat," říká doc. Býma. Současný stav financování zdravotnictví ke zlepšení dostupnosti ambulantní péče nepřispívá i přesto, že jí na mnoha periferiích hrozí úplný rozklad. "Naše praxe nejsou schopny v personálních nákladech konkurovat velkým nemocnicím, stávají se pro lékaře a sestry neatraktivními, a dostávají se tak do personální nouze. Pokud se vývoj úhrad nezmění, hrozí, že se řada pacientů v ČR ocitne bez základních zdravotních služeb," uzavírá MUDr. Vojtíšková.

V Česku opustí školy zhruba 1 000 lékařů za rok. Okolo 73 % studentů plánuje hledat uplatnění v ČR, 27 % z nich odchází za prací do zahraničí, nejčastěji na dobu 2-5 let. V 75 % případů chtějí absolventi pracovat v nemocnicích. Pouze 22 % z nich v ambulancích. Přitom největší zájem mají studenti o obor Všeobecné praktické lékařství.

Dalším ze žhavých témat konference bude elektronická evidence tržeb (EET) v ordinaci všeobecného praktického lékaře. "EET považujeme za svazování svobodného povolání. Zásadní problém vidíme v neefektivnosti využívání složitého a drahého systému pro minimum obratů, které v ordinaci vykážeme. Většina plateb jde totiž přes účty zdravotních pojišťoven," říká MUDr. Cyril Mucha, člen Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. Změny se dotknou především pacientů. "Jelikož nám stát nepřislíbil žádné kompenzace ani snížení DPH, budeme nuceni zvýšit ceny za služby v našich ordinacích, a pokusit se tak vyrovnat náklady na EET," říká MUDr. Mucha.

Praktičtí lékaři také proberou novinky v asistované reprodukci (AR) a jejich možný dopad na praktické lékařství. Poslední roky ukazují výrazný posun v přijetí moderních technik AR v praktickém životě. "Dokládá to záměr WHO odstoupit od medicínské definice neplodnosti a přejít k reprodukci jako právu jednotlivce," říká doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., z Katedry klinických a preklinických oborů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dodává: "Pokud se tak stane a neplodnost již nebude považována za nemoc, nýbrž právo, hrozí, že na veškeré úkony s ní spojené přestanou přispívat zdravotní pojišťovny.

Další zajímavá témata proberou odborníci na největší evropské konferenci praktických lékařů WONCA, kterou SVL hostí 28. 6.-1. 7. 2017 v Praze. Letos řídí mottem "Růst společně v rozmanitosti". 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz.Česká republika má vlastní moře - vyvěrá v srdci Luhačovic 

Pramen pomáhá léčit tisíce nemocných 

Luhačovice, 13. března 2017 - Není lehké si zvyknout na její chuť - lehká slanost nesedne každému, byť ji pro nesporné zdravotní účinky doporučují plicní a praktičtí lékaři, ORL specialisté a řada dalších. Je koktejlem smíchaným z vody třetihorního moře, podzemních vrstev prosté vody ze srážek a vzácných minerálů, o které se při cestě na povrch země obohatí za přispění přírodního kysličníku uhličitého z okolních hornin. Vincentku užívají Češi a Slováci v různých podobách přes 350 let. V oblibě ji mají i české biatlonové hvězdy. 

 "Vincentku používáme v drtivé většině u pacientů s různými patologiemi v oblasti dutiny nosní, především u chronické rýmy a vleklých zánětů vedlejších dutin nosních, po operacích, prodělaných nádorových onemocněních. Přibližně každý třetí pacient od nás odchází s doporučením používat proplachovat Vincentkou, ročně jsou to stovky lidí. Doporučujeme ji také při léčbě chronických onemocnění hrtanu a hltanu," říká prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta ORL kliniky FN Ostrava. Na rozdíl od léků, vyrobených člověkem, Vincentkou se dle ORL specialistů nelze předávkovat, je vhodné ji používat preventivně, nemá nežádoucí účinky a dobře ji snáší každý pacient. "Před 30 lety se minerální vody příliš nepoužívaly, v posledním desetiletí se k nim opět vracíme," doplňuje prof. Komínek. Pomáhá i v jiných oblastech, v léčbě cest dýchacích, žaludečních vředech, nemocech dvanáctníku, chronické pankreatitidě a diabetu a zduření jater. Češi si zvykli ji používat při v sezóně chřipek a nachlazení. "Složením se blíží vnitřnímu prostředí člověka, a proto ji lidé snáší i ve větším množství - Vincentka obsahuje mj. ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, chlóru, jódu a železa," dodává prof. Komínek. 

Vincentku používají k regeneraci po velkých ztrátách potu sportovci. Denně ji pije například česká biatlonová reprezentace. "Při biatlonu si sportovci kvůli častému střídání teplot extrémně namáhají sliznice. To vidí i diváci v televizi, jak sportovci po dojezdu neustále potahují. Ondřej Moravec ani Michal Krčmář nevyjedou, aniž by si nosním sprejem s obsahem této minerální vody před startem neuvolnili dutiny. Vincentku používáme v biatlonu preventivně na proplachy nosu a k inhalacím, ale i jako první pomoc při nastydnutí," říká trenér českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Vincentka prošla nelehkými časy, zvláště po nevydařené privatizaci v roce 1989, která vyvrcholila v roce 1996 úplným uzavřením provozu.

"Vincentku jsem znal z dětství, snad jako každý, když jsem se dozvěděl o prodeji podniku, neváhal jsem a společně s partnery jsme se rozhodli vzkřísit historii plnění Vincentky v Luhačovicích," říká Ladislav Šumšal, zakladatel rodinné společnosti, která podnik od roku 1997 provozuje. 

O Vincentce

Zdroj Vincentky v roce 1669 objevil lékař a fyzik, který zkoumal a popsal její jedinečné složení a zdravotní účinky. Postupně se díky svým léčivým vlastnostem stala tak slavnou, že za ní do Luhačovic přijížděli vzácní hosté, aby se v ní vykoupali, inhalovali ji a pili z jejího pramene. V roce 1820 se Vincentka stala světovou a v 160 000 skleněných lahvích putovala z Luhačovic daleko za hranice. Po druhé světové válce se ročně naplnily až 2 miliony lahví. V roce 1996 přišla rána v podobě neúspěšné privatizace a 2 roky zůstala Vincentka "uvězněna" pod vrstvami hornin. Naštěstí se v roce 1997 podařilo podnik znovu obnovit a navázat tak na stoletou tradici. Roční produkce Vincentky je v současnosti cca 4 miliony lahví, kromě toho má podnik řadu

dalších doplňkových produktů, jako například pastilky, zubní pastu, nosní sprej, sirup proti kašli či hydratační krém. Více informací na www.vincentka.cz.Tuberkulózy je méně - přesto ji mají stovky lidí. Rapidně vzrostl počet cizinců s TBC


Praha, 21. 3. 2017 - Počet lidí s TBC v tuzemsku meziročně klesl, a to o 22 osob. Lékaři odhalili TBC u 496 lidí. Zvyšuje se však počet cizinců nemocných tuberkulózou. V Praze dokonce podíl cizinců dosáhl 50 % ze všech nemocných. Plicní lékaři se potýkají s tuberkulózními pacienty, kteří nejsou pojištěni, jejich léčba stojí statisíce korun. 

TBC lékaři připomínají v rámci Světového dne boje proti tuberkulóze, který je 24. března. Letos je to 135 let, kdy německý lékař Robert Koch odhalil bacil Mycobacterium tuberculosis, jenž TBC způsobuje.

"Řešíme rostoucí počet nepojištěných cizinců, kteří přijíždějí do České republiky z východní Evropy za prací, většinou ilegální. Léčba TBC stojí od 60 tisíc až po 300 tisíc korun, podle komplikovanosti onemocnění. Tyto náklady řeší nemocnice, které podle zákona a vyhlášky musí tuberkulózní pacienty léčit a izolovat od okolí. Náklady na léčbu těchto pacientů v českých zařízeních přesahují 3 miliony korun ročně," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Situaci s nepojištěnými cizinci, u kterých se v ČR zjistí tuberkulóza, řeší v současnosti plicní lékaři s Ministerstvem zdravotnictví. "V této souvislosti vydá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností doporučený postup pro poskytovatele pracovně lékařských služeb a pro praktické lékaře pro dospělé, aby v rámci prováděných vstupních prohlídek u uchazečů o zaměstnání, kteří k nám přijíždějí ze zemí s výskytem TBC vyšším než 40 případů na 100 000 obyvatel, nařídili potřebná odborná vyšetření k vyloučení TBC," vysvětluje náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. Podle aktuálních údajů z národního Registru TBC klesl počet lidí s multirezistentní formou TBC a to z 11 v roce 2015 na loňských 5. Tito pacienti nereagují na obvyklou léčbu a v nemocnici tak tráví měsíce i roky. 

Podle prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), patří Česká republika k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě. "Důvodem je systematická práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření. V současnosti máme dostatek očkovací látky pro rizikové děti, léků i diagnostických testů. Nesmíme polevit. Je třeba se soustředit na problematické skupiny obyvatel, například ze zemí s vysokým výskytem TBC, vyšetřovat osoby žádající o azyl, ale i bezdomovce a specifické skupiny se sníženou imunitou," říká prof. Kolek. Jak připomněl, léky jsou dostupné bez doplatků a lůžek pro nemocné je dostatek. 

Podle MUDr. Jiřího Wallenfelse, vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, ukazují letošní data především nárůst TBC u cizinců. Celková čísla za všechny tuberkulózně nemocné se nebudou výrazně lišit od čísel za rok 2015. Podle předběžných údajů loni tuberkulózou onemocnělo 337 mužů a 159 žen, na nemoc zemřelo 19 lidí. Kromě Prahy je nad celorepublikovým průměrem kraj Plzeňský, Ústecký, Liberecký a Pardubický. Průměrný věk nemocných je 51 let. U dětí (do 15 let) se TBC objevila v 9 případech. 

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déle déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. 

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je v České republice výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz.

O společnosti ČPFS 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.Až 90 % pacientů s chronickým zánětem střev vrací do života biologická léčba

Praha, 8. března 2017 - Úporné průjmy, bolesti břicha, krev nebo hlen ve stolici, hubnutí a vyčerpání. Tyto a další projevy mohou být příznakem chronického zánětu střev. Ročně si diagnózu Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida vyslechne od lékaře přes 1 300 Čechů. Za posledních 20 let se počet pacientů s těmito onemocněními zdvojnásobil. Kvalita jejich života se, ale díky moderní léčbě stále zlepšuje. I na to poukazují výsledky nového průzkumu Život s IBD, který realizovala česká organizace Pacienti IBD. 

Příčina idiopatických (nespecifických) střevních zánětů zatím nebyla jednoznačně prokázána. "V současné době je nejvíce přijímána představa, že tyto záněty vznikají ztrátou imunitní tolerance vůči bakteriím, které osidlují trávicí trakt, zejména pak střevo," říká předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. "Nemoc se může rozvíjet také díky genetickým faktorům nebo působením vnějšího prostředí, ať už jde o změny v úpravách pokrmů, uchovávání potravin, nebo třeba nedostatek fyzického pohybu. Obecně lze říci, že výskyt je častější v severně položených státech Evropy a v zemích s vyspělou ekonomikou," upřesňuje prof. Lukáš.

Lékaři odhadují, že idiopatickými střevními záněty trpí na celém světě téměř 4,5 milionu lidí. V České republice žije s touto diagnózou přes 42 tisíc osob.

Idiopatické střevní záněty postihují zejména mladé lidi v produktivním věku. Výrazně komplikují život pacienta i celé jeho rodiny. Až 80 % pacientů s Crohnovou chorobou je nejméně jednou za život operováno kvůli poškození střev. Nemoc mohou doprovázet deprese, záněty kloubů a očí. Podle průzkumu pacientské organizace Pacienti IBD, kterého se účastnilo 1 241 pacientů z celé České republiky, téměř 67 % z nich nejčastěji trápí velká únava a celkové vyčerpání organismu. Průjmy se objevují u 62 % pacientů, 52 % souží bolesti břicha. Vyrážky se objevují zhruba u 21 % případů. Jak průzkum ukazuje, nemoc ovlivňuje také společenský život nemocných. Až 44 % z dotázaných omezuje nemoc při práci, 39 % muselo své nemoci přizpůsobit výběr svého zaměstnání, 46 % zameškalo z důvodu svého onemocnění za poslední rok 1 až 20 pracovních dní a 17 % pacientů více než 20 dní.

Své o životě s Crohnovou chorobou ví i paní Katka (44). Ta již kvůli ní prodělala více než 18 vážných operací střev a je v plném invalidním důchodu. Nemocí trpí od svých 15 let. Její stav byl natolik vážný, že jí lékaři provedli stomii, tedy umělý vývod střeva. "Nemoc mě omezuje jak společensky, tak fyzicky i psychicky. Bývám často unavená, bojuji s náhlými změnami váhy, a také jsem dlouho nemohla otěhotnět. Podařilo se mi to až umělým oplodněním, ze kterého mám zdravá dvojčata," říká Katka. K výraznému zlepšení zdravotního stavu došlo u paní Katky až po účasti v klinických studiích a nasazení biologické léčby. "Moderní léky zlepšily kvalitu mého života a dokázaly zastavit průběh mé nemoci a zmírnit její příznaky," potvrzuje Katka. Mimo to, že nyní může brigádně pracovat, se rozhodla také pomáhat pacientům s podobným problémem. V současnosti se podílí na činnosti pacientské organizace Pacienti IBD a vede Pražský klub stomiků.

"Stovky pacientů nemoc tají a snaží se zastírat své problémy, dokud to jde. A to třeba i před zaměstnavatelem. K tomu, aby se nemocní naučili se svou chorobou žít, lépe ji přijali, a hlavně znali své možnosti, mohou pomoci právě pacientské organizace," říká předsedkyně spolku Pacienti IBD PhDr. Martina Pfeiferová. Ty díky své činnosti výrazně posunuly hranici informovanosti mezi pacienty i širokou veřejností. "Postavení pacientské organizace v systému poskytování zdravotní péče není

legislativně upraveno, činnost naší organizace je občanskou aktivitou založenou na dobrovolnické práci," dodává Pfeiferová. Nově pomůžou pacientům také do češtiny přeložené doporučené postupy pro pacienty, které byly vytvořeny v rámci spolupráce odborníků, lékařů a pacientů a převádí odbornou terminologii do laického jazyka.

Nemoc zatím není vyléčitelná, ale u drtivé většiny pacientů je dobře léčitelná. "V dnešní době je nejefektivnější terapií biologická léčba. Dnes už jsou k dispozici biologické léky s trojím různým mechanismem účinku, čímž se možnosti účinné léčby významně rozšiřují. Můžeme ji, ale na rozdíl od západních zemí stále nasadit pouze těm pacientům, u kterých selhává běžná terapie. Problém je v tom, že se k řadě pacientů dostává pozdě, tedy v době, kdy už dochází ke strukturálnímu poškození střeva. Snažíme se proto, aby pacienti dostávali léčbu už v časnějších stadiích nemoci," říká prof. Lukáš. V současné době je u nás léčeno biologickou léčbou přes 5 tisíc nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, což je několikanásobně více než v lidnatějším Polsku a představuje cca 8-10 % všech nemocných se střevními záněty.

Kontakt:  Mgr. Cynthia Mitevová, cynthia.mitevova@mhw.cz, 731 637 317 Pacienti IBD z.s., info@crohn.cz, 773 209 320


MaRS 2017 pokořil návštěvnostní rekord z minulého roku

Praha, 9. 3. 2017 - Celkem 252 353 korun vybrali organizátoři cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Ten se letos konal pošesté. Cvičením přišlo podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou téměř 3 300 lidí z celkem 26 měst z tuzemska i zahraničí. Zapojená města se postupně měnila v metropole sportu po 24 hodin.

"Jsme rádi, že se maraton každým rokem rozrůstá o nové regiony. Hlásí se noví lidé, další pacienti, kteří chtějí organizovat cvičení ve svém městě nebo pomáhat. To se děje u nás i v zahraničí. Nejenže se letos aktivně zapojilo nejvíce účastníků ze všech ročníků MaRSu, stovky dalších se přišly podívat nebo fandit. Je krásné vidět, že se ani za šest let z maratonu nevytrácí to hlavní - myšlenka vzájemné soudržnosti, a to, že nikdo z lidí s ereskou není ve svém boji sám, ale bojujeme všichni společně - a cvičíme jako jeden tým," uvedla Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci organizuje. "Jsme svědky toho, že se lidé s roztroušenou sklerózou přestávají pohybu bát a zařazují rehabilitaci a sport do svého běžného života," doplnila. Peníze z dobrovolného vstupného a darů poputují i tentokrát na podporu cvičebních aktivit pacientů a nákup rehabilitačních pomůcek.

MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům s RS prospívá. V tomto roce se maraton soustředil také na psychickou stránku nemoci. Ve vybraných městech byl k dispozici psychoterapeut, který lidem s RS představil možnosti kognitivního tréninku a relaxace. Letos se cvičilo na 28 místech. Najít v sobě dostatek energie a chuti do aktivního života je pro pacienty s RS obzvlášť těžké zejména při každém vzplanutí nemoci. "Tomu lze předcházet kombinací zdravého životního stylu, pravidelného pohybu, a především včas nasazené moderní biologické léčby," dodává doc. Horáková. Alarmujícími příznaky RS jsou zejména poruchy hybnosti, koordinace pohybu, citlivosti a zraku. "Pokud u sebe člověk pociťuje některý z těchto projevů nemoci, je vhodné vyhledat pomoc neurologa. Ten by měl zaléčit ataku a v případě potvrzení diagnózy odeslat pacienta do specializovaného RS centra, kde lékař rozhodne o nasazení dlouhodobé léčby," dodává doc. Horáková.

MaRSu se letos kromě Prahy zúčastnilo také Brno, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kouřim, Kyjov, Liberec, Most, Nový Bor, Ostrava/Klimkovice, Plzeň, Poděbrady, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí/Letohrad, Velké Losiny, Žďár nad Sázavou, Žireč u Dvora Králové n. L. Ze zahraničí budou cvičit týmy ze Slovenska, Švýcarska, Turecka, Francie a Polska.

Jednotlivá města si status sportovní metropole předávala přes telefon nebo internet, telefonická štafeta postupně oběhla všechna cvičící města.

Maraton MaRS je mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným dohledem střídají v kruhovém tréninku nebo skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Do maratonu se zapojují také hendikepovaní lidé na vozíkách a imobilní pacienti cvičením z domova.

Loni se do 5. ročníku MaRSu zapojilo téměř dva tisíce lidí z 23 měst, podařilo se vybrat přes 268 445 tisíc korun.

Veškeré informace o Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS najdete na novém webu https://www.maratonmars.cz/.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS. 

Na celém světě RS trpí 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz . 


Maraton s roztroušenou sklerózou je tu už pošesté 

Praha, 28. 2. 2017 - Překonávat své limity na čtyřiadvacetihodinový maraton letos přijdou lidé z 26 měst z celé republiky i zahraničí. Ten startuje už za 3 dny. Do sportovního se již pošesté převlečou lidé s roztroušenou sklerózou (RS), jejich příbuzní, přátelé, ale i lékaři, terapeuti, zdravotní sestry a známé osobnosti, aby cvičením podpořili nemocné. Dodržování léčebného režimu a zdravého životního stylu dnes pacientům umožňuje žít kvalitně navzdory jejich diagnóze. Do akce se má zapojit až 3000 účastníků.  "Na MaRSu je krásné to, že se na pár hodin může stát "sportovcem" úplně každý. Tady totiž není podstatné podávat výkony, ale zúčastnit se, a to třeba i s handicapem. Odměnou všem, kteří přijdou, je pocit, že jste někomu pomohl v zápase s nemocí, která je během na dlouhou trať podobně jako maraton," říká Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který je hlavním pořadatelem akce. Každoročním cílem MaRSu je vyvracet mýty spojené s nemocí a upozornit na to, že je pohyb pro lidi s RS prospěšný. "Z dobrovolného vstupného, které na MaRSu vybereme, hradíme pacientům aktivity nebo zdravotní pomůcky, na které pojišťovny nepřispívají," vysvětluje Bémová. Minulý rok se ve 23 městech vybralo 268 445 korun.

Ročník 2017 vypukne v pátek 3. března v Praze, kde se cvičí nepřetržitě 24 hodin. Postupně se k ní přidá dalších 25 měst, která se budou až do soboty 4. března postupně proměňovat v "metropole" sportu. V zahraničí se připojí lidé ze Slovenska, Švýcarska, Polska, Turecka a Francie. "Účastníci maratonu si mohou vybírat z mnoha sportovních aktivit. Mezi ty nejoblíbenější patří kruhový trénink, pilates, jóga, tai-chi nebo plavání. Procvičit si budou moci nejen tělo, ale i mysl při stolních hrách na podporu paměti a nejrůznějších kvízech," doplnila fyzioterapeutka Klára Novotná.   Letošní MaRS překvapí hned několika novinkami. Ambasadorkou akce se stala úspěšná česká golfistka Šideri Váňová. "Je to pro mě obrovská čest, být součástí tohoto nevídaného projektu, kde nejvíc ze všeho obdivuji nekonečnou houževnatost pořadatelů a podporu, kterou si pacienti vzájemně poskytují," říká Šideri Váňová. Název maratonu je také nově chráněn ochrannou známkou a stal se tak nezaměnitelným. Poprvé se do akce kromě řady celebrit a sportovců zapojí také i ti nejmenší, a to děti ze ZŠ v Kouřimi, které nemocné podpoří nočním orientačním během. Maraton vyvrcholí koncertem Maranatha Gospel Choir.  V tomto roce se MaRS soustředí na psychickou stránku nemoci. Ve vybraných městech bude k dispozici psychoterapeut, který lidem s RS představí možnosti kognitivního tréninku a relaxace. "Poruchy nálad jsou u lidí s RS častější než u zdravé populace. Jednak vyplývají ze samotné podstaty nemoci, ale také mohou být reakcí na nemoc samotnou. Deprese postihují až 50 % pacientů s RS. K psychické pohodě nemocných může mimo jiné přispívat právě pohyb," vysvětlila doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., z RS Centra při neurologické klinice 1. LF UK a VFN, Praha. Své rady k problematice zdravého životního stylu při RS bude již tradičně poskytovat fyzioterapeut. "Imobilní lidé si s námi jako každý rok mohou zacvičit z domova, stačí poslat fotku a přičteme je k účastníkům," dodává Bémová.

Cvičební maraton MaRS se každým rokem rozrůstá. A to zejména díky aktivním pacientům, kteří se rozhodli pomáhat lidem se stejnou diagnózou. Najít v sobě dostatek energie a chuti do aktivního  života je pro pacienty s RS obzvlášť těžké zejména při každém vzplanutí nemoci. "Tomu lze předcházet kombinací zdravého životního stylu, pravidelného pohybu, a především včas nasazené moderní biologické léčby," dodává doc. Horáková. Alarmujícími příznaky RS jsou zejména poruchy hybnosti, koordinace pohybu, citlivosti a zraku. "Pokud u sebe člověk pociťuje některý z těchto projevů nemoci, je vhodné vyhledat pomoc neurologa. Ten by měl zaléčit ataku a v případě potvrzení diagnózy odeslat pacienta do specializovaného RS centra, kde lékař rozhodne o nasazení dlouhodobé léčby," dodává doc. Horáková.

MaRSu se letos kromě Prahy účastní také Brno, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kouřim, Kyjov, Liberec, Most, Nový Bor, Ostrava/Klimkovice, Plzeň, Poděbrady, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí/Letohrad, Velké Losiny, Žďár nad Sázavou, Žireč u Dvora Králové n. L. Ze zahraničí budou cvičit týmy ze Slovenska, Švýcarska, Turecka, Francie a Polska.

Veškeré informace o Maratonu s roztroušenou sklerózou MaRS najdete na novém webu https://www.maratonmars.cz/.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS. 

Na celém světě RS trpí 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz . Tisková zpráva

Imunoterapie prodlužuje život pacientů s melanomem

Praha, 26. ledna 2017 - Použít vlastní imunitu jako zbraň proti zákeřné rakovině - to je princip imunoterapie. Nová metoda přináší pokrok v léčbě desítek pacientů s metastatickým melanomem, tedy pokročilou rakovinou kůže. Těm dokáže až trojnásobně prodloužit délku života. Třetině pacientů dává naději na dlouhodobé vyléčení. O novinkách v léčbě nádorů diskutují onkologové z Česka i zahraničí na mezinárodním kongresu Prague Onco, který probíhá od 25. do 27. ledna 2017 v Praze.

"Princip imunoterapie vychází z původní myšlenky, že rakovina je selháním imunitního systému. Nádorové buňky rostou, protože se umí před imunitou člověka maskovat. Pomocí imunoterapie umíme odbrzdit a znovu nastartovat imunitu pacienta tak, že dokáže proti zhoubnému bujení bojovat," vysvětluje princip léčby prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Zhoubný melanom představuje jednu z nejagresivnějších onkologických diagnóz. Pokud se nádor nezachytí včas, je velmi obtížně léčitelný. Ročně je v Česku diagnostikováno 2 400 nových případů melanomu a přes 450 lidí na něj každý rok umírá. Přibližně 400 pacientů má metastatický melanom, nádor v pokročilém stadiu, který už není možné operovat. Imunoterapie může pomoci až polovině z nich.

Jak upozorňuje MUDr. Ivana Krajsová, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, léčba není vhodná pro každého. "V současné době jsou imunoterapií léčeni pacienti s metastatickým melanomem, u kterých se prokáže negativní BRAF mutace a kteří splňují další podmínky indikace. Také zatím nedokážeme s jistotou předpovědět, jak tělo pacienta na léčbu zareaguje," říká primářka Krajsová.

Ještě před několika lety přežíval s diagnózou pokročilého melanomu déle než rok jen jeden za čtyř pacientů. Díky nové léčbě je jich za poslední tři roky dvakrát více. "Průměrná doba přežití s touto diagnózou se dříve pohybovala mezi šesti a devíti měsíci a žádná terapie nedokázala tento čas prodloužit. Nová léčba téměř ztrojnásobila dobu přežití na 25-30 měsíců. Co je důležité - až 35 % pacientů má dokonce naději na dlouhodobé přežití. Navíc mají pacienti díky nové léčbě velmi dobrou kvalitu života, která jim umožňuje dělat běžné činnosti," dodává primářka Krajsová.

Imunoterapie se stále více prosazuje také v léčbě dalších typů nádorů. "Výsledky zahraničních studií potvrzují velmi dobré výsledky imunoonkologické léčby. Časem bychom ji mohli nasazovat pacientům nejen s maligním melanomem, ale i s rakovinou plic, prostaty a ledvin. Pro tyto diagnózy jsou zatím léky v klinických studiích," uzavírá prof. Petruželka.

Jak funguje imunoterapie

Imunitní systém je přirozený obranný systém těla. Jestliže do těla vstupuje odlišný organizmus, imunitní systém jej rozpozná a poté jej napadne a zabrání, aby způsobil škody. Tento proces se nazývá imunitní odpověď. Protože nádorové buňky se od normálních buněk těla velmi liší, imunitní systém je napadne, pokud je schopen

je rozpoznat. Nádorové buňky však často najdou způsob, jak se vydávat za normální buňky. Imunitní systém proto vždy nerozpozná, že jsou nebezpečné. Navíc se časem mohou měnit (mutovat), a tak uniknout imunitní odpovědi. Přirozená imunitní odpověď na nádorové buňky často není dostatečně silná pro jejich potlačení.

Imunoterapie aktivuje imunitní systém, který pak dokáže rozpoznat nádorové buňky a ničit je. Imunoterapie tedy cílí na imunitní systém těla, nikoli na samotný nádor. Aktivuje imunitní systém tak, aby selektivně rozpoznával a napadal rakovinné buňky. Zajišťuje také dlouhodobou paměť imunitního systému, takže se může průběžně adaptovat na rakovinu a být zdrojem dlouhodobé odpovědi.

Kontakt pro média:  Mgr. Jana Běhalová, +420 734 875 400, jana.behalova@mhw.cz


Pacienti: I s metastázami chceme žít kvalitní život

Praha, 25. 1. 2017 - Metastatické onemocnění - diagnóza, která před érou moderní onkologické terapie znamenala přežití v řádech týdnů, maximálně měsíců. Nyní můžou desítky pacientů prožít měsíce i roky ve slušné kvalitě života. Potřebují k tomu včasnou a účinnou léčbu i důvěru v sebe sama a svého lékaře. Pomoc nabízí také pacientské organizace.

Otázku, jak žít kvalitně navzdory metastatickému onemocnění, si v rámci pacientské sekce Prague Onco spolu s pacienty položili lékaři, pacientské organizace i politici. Akci pořádal Dialog Jessenius a Ústav lékového průvodce.

Metastatická onemocnění omezují společenský život pacientů. Ti mnohdy přestávají být soběstační a jsou tak odkázáni na pomoc blízkých nebo odbornou péči. "Ještě donedávna bylo pro pacienta zhoubné onemocnění ve fázi metastáz většinou jednoznačným rozsudkem brzké smrti. V současné době máme k dispozici takové léčebné možnosti, které nejen zásadně prodlužují život těchto pacientů, ale zachovávají i jeho kvalitu," říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Příkladem takového pacienta je i paní Jana. Ta se 13 let po léčbě rakoviny prsu musela podrobit další operaci, při níž jí lékaři našli metastázy v lymfatických uzlinách, nadklíčku. "Onkologové mi však zavčas nasadili adekvátní léčbu, která naštěstí zatím stále funguje. Mohu se věnovat naplno práci, rodině i svým koníčkům," říká paní Jana.

Zásadní je, aby byl pacient o svých možnostech dostatečně informován. Zde hrají důležitou úlohu také pacientské organizace," říká Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma HELP center. Ty pro pacienty představují spolehlivé poradenství a psychickou podporu v akutní fázi onemocnění. "Pacientské organizace vlastně "vytváří most" mezi zdravými a nemocnými tím, že šíří povědomí o nemoci a hájí práva pacientů," dodává Drexlerová.

Příznaky onemocnění jsou různorodé. Alarmující je únava, výrazné hubnutí a snížení výkonu nebo zvýšená teplota ve večerních hodinách. Ostatní příznaky úzce souvisí s částí těla, ve které se nádor usídlil. "Některé zhoubné nádory často metastazují do kosti. Kostní metastázy bývají nejčastěji diagnostikovány u pacientů s mnohočetným myelomem, asi u 70 % pacientů s rakovinou prsu a prostaty a zhruba u 40 % pacientů s rakovinou plic a ledvin," říká doc. Tesařová. Nemoc se zpravidla ohlašuje bolestmi. Nádorem oslabená kost je křehká, snadno se láme a fraktury se velmi obtížně hojí.

"Pro úspěch jakékoli léčby je také klíčová úzká spolupráce a otevřená komunikace mezi lékařem a pacientem. Na to, aby to byl sám pacient, kdo bude s lékařovou pomocí spolurozhodovat o léčbě, klade důraz současná západní medicína," uzavírá Dr. Sue Gessler, klinická psycholožka z Gynekologického onkologického centra v Londýně, která byla významným hostem setkání.Imunoterapie prodlužuje život pacientů s melanomem

Praha, 26. ledna 2017 - Použít vlastní imunitu jako zbraň proti zákeřné rakovině - to je princip imunoterapie. Nová metoda přináší pokrok v léčbě desítek pacientů s metastatickým melanomem, tedy pokročilou rakovinou kůže. Těm dokáže až trojnásobně prodloužit délku života. Třetině pacientů dává naději na dlouhodobé vyléčení. O novinkách v léčbě nádorů diskutují onkologové z Česka i zahraničí na mezinárodním kongresu Prague Onco, který probíhá od 25. do 27. ledna 2017 v Praze.

"Princip imunoterapie vychází z původní myšlenky, že rakovina je selháním imunitního systému. Nádorové buňky rostou, protože se umí před imunitou člověka maskovat. Pomocí imunoterapie umíme odbrzdit a znovu nastartovat imunitu pacienta tak, že dokáže proti zhoubnému bujení bojovat," vysvětluje princip léčby prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Zhoubný melanom představuje jednu z nejagresivnějších onkologických diagnóz. Pokud se nádor nezachytí včas, je velmi obtížně léčitelný. Ročně je v Česku diagnostikováno 2 400 nových případů melanomu a přes 450 lidí na něj každý rok umírá. Přibližně 400 pacientů má metastatický melanom, nádor v pokročilém stadiu, který už není možné operovat. Imunoterapie může pomoci až polovině z nich.

Jak upozorňuje MUDr. Ivana Krajsová, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, léčba není vhodná pro každého. "V současné době jsou imunoterapií léčeni pacienti s metastatickým melanomem, u kterých se prokáže negativní BRAF mutace a kteří splňují další podmínky indikace. Také zatím nedokážeme s jistotou předpovědět, jak tělo pacienta na léčbu zareaguje," říká primářka Krajsová.

Ještě před několika lety přežíval s diagnózou pokročilého melanomu déle než rok jen jeden za čtyř pacientů. Díky nové léčbě je jich za poslední tři roky dvakrát více. "Průměrná doba přežití s touto diagnózou se dříve pohybovala mezi šesti a devíti měsíci a žádná terapie nedokázala tento čas prodloužit. Nová léčba téměř ztrojnásobila dobu přežití na 25-30 měsíců. Co je důležité - až 35 % pacientů má dokonce naději na dlouhodobé přežití. Navíc mají pacienti díky nové léčbě velmi dobrou kvalitu života, která jim umožňuje dělat běžné činnosti," dodává primářka Krajsová.

Imunoterapie se stále více prosazuje také v léčbě dalších typů nádorů. "Výsledky zahraničních studií potvrzují velmi dobré výsledky imunoonkologické léčby. Časem bychom ji mohli nasazovat pacientům nejen s maligním melanomem, ale i s rakovinou plic, prostaty a ledvin. Pro tyto diagnózy jsou zatím léky v klinických studiích," uzavírá prof. Petruželka.

Jak funguje imunoterapie

Imunitní systém je přirozený obranný systém těla. Jestliže do těla vstupuje odlišný organizmus, imunitní systém jej rozpozná a poté jej napadne a zabrání, aby způsobil škody. Tento proces se nazývá imunitní odpověď. Protože nádorové buňky se od normálních buněk těla velmi liší, imunitní systém je napadne, pokud je schopen

je rozpoznat. Nádorové buňky však často najdou způsob, jak se vydávat za normální buňky. Imunitní systém proto vždy nerozpozná, že jsou nebezpečné. Navíc se časem mohou měnit (mutovat), a tak uniknout imunitní odpovědi. Přirozená imunitní odpověď na nádorové buňky často není dostatečně silná pro jejich potlačení.

Imunoterapie aktivuje imunitní systém, který pak dokáže rozpoznat nádorové buňky a ničit je. Imunoterapie tedy cílí na imunitní systém těla, nikoli na samotný nádor. Aktivuje imunitní systém tak, aby selektivně rozpoznával a napadal rakovinné buňky. Zajišťuje také dlouhodobou paměť imunitního systému, takže se může průběžně adaptovat na rakovinu a být zdrojem dlouhodobé odpovědi.


Funkcionalistický skvost v Lázních Teplicích nad Bečvou opět otevírá 

5. ledna 2017 - Lázeňský dům Praha, jedna z nejvýraznějších budov meziválečné lázeňské architektury, po dvouleté kompletní rekonstrukci znovu otevírá.  

Někdejší provozovatel Československé státní lázně Teplice nad Bečvou postavily Dům Praha pro své pacienty v letech 1931-1932 podle projektu Ing. Aloise Jambora. Pětipodlažní volně stojící stavba s nezvykle zaobleným půdorysem a plochou střechou, rozsáhlými terasami a symetrickým průčelím, umístěná do lázeňského parku, tvoří nezaměnitelnou dominantu celých lázní.   V uplynulých dvou letech budova v majetku společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. prošla náročnou komplexní rekonstrukcí, v jejímž rámci byly renovovány interiéry, vnitřní sítě, venkovní plášť budovy a okolní venkovní plochy. Významné funkcionalistické prvky - venkovní terasy, vnitřní schodiště se zábradlím a tercovými podestami a vstupní hala se stropními reliéfy, byly ponechány a citlivě restaurovány.   Do náročné rekonstrukce domu Lázně Teplice nad Bečvou vložily přes osmdesát miliónů korun. V investicích budou pokračovat i v příštím roce, kdy plánují vybudování nových parkovacích ploch, chodníků a úpravy lázeňského parku.  V renovovaném lázeňském domě Praha nyní najdou ubytování hosté, kteří preferují hotelové ubytování ve vysokém standardu. K dispozici mají 29 pokojů či apartmánů s 55 lůžky a prostornými lodžiemi. V domě je finská sauna, společenská místnost, nechybí bezbariérový přístup a několik pokojů pro imobilní klienty. 

O lázních

Lázně Teplice nad Bečvou se specializují na léčbu kardiovaskulárních chorob. Zdejší Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci je dokonce prvním zařízením svého druhu v České republice. Kromě srdce a cév tu léčí také onkologické nemoci, nemoci z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, pohybový aparát i nervová onemocnění, cukrovku, vysoký krevní tlak a další civilizační choroby. 


Mnohočetný myelom je vyléčitelný - na potřebnou terapii ale chybí peníze


Praha, 3. 1. 2017 - Mnohočetný myelom - zákeřné nádorové onemocnění vyrůstající z buněk kostní dřeně, které nelze vyléčit. To je dogma, které už o nemoci neplatí. Lékaři totiž díky moderní léčbě dokážou toto onemocnění krve efektivně léčit. Desítky pacientů umí uzdravit úplně. Potřebují k tomu ale více nových účinných léků. Ty zatím nejsou běžně dostupné. Jejich vstupu na trh brání špatně nastavený systém úhrad. Osudy stovek pacientů tak závisí na změně systému, po které volají odborníci.

"Za zásadní pokroky v léčbě mnohočetného myelomu vděčíme moderní terapii. To dokazují nejenom data z klinických studií, ale i z vlastního registru pacientů s tímto onemocněním, který v hematoonkologii vedeme 10 let. Ten je jedním z největších a nejkvalitnějších registrů svého druhu v Evropské Unii. Dnes v něm evidujeme data již pěti tisíc nemocných s mnohočetným myelomem. Z nich vyplývá, že se od dob zavedení moderní léčby do praxe prodloužila průměrná délka života pacientů o 2,5 roku, tj. více než dvojnásobně," vysvětluje prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, ze IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a dodává: "Pokud by byly běžně dostupné léky používané v klinických studiích, došlo by k dalšímu prodloužení života o 1-2 roky. Před érou nových léků přežívalo déle než 10 let 5 % nemocných. Dnes je to díky inovativní léčbě 20 %. U nemocných podstupujících intenzivnější léčbu včetně transplantace tkáně 30 %. Ještě podstatnější je ale skutečnost, že se setkáváme s desítkami případů, kdy nemocného uzdraví inovativní léčba úplně." 

Počet pacientů, kteří dlouhodobě přežijí nebo se vyléčí, by ale mohl být mnohem vyšší. "K tomu potřebujeme získat úhradu na větší počet inovativních léků," říká prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. "Pro zásadní prodloužení života je důležité najít kombinaci léků, na kterou je nemocný citlivý. Jestliže místo stávajících pěti účinných léků jich budeme mít k dispozici deset, stoupá šance na nalezení účinné kombinace pro pacienta z 30-60 % podle pokročilosti nemoci až na 100 %. To dává naději pacientům, kteří na současně dostupné a používané léky nereagují. Například v období 2007-2015 se přidáním především dvou léků do praxe zlepšil medián přežití z 16 na 55 měsíců," říká prof. Hájek.

K vyléčení pomáhá i včasné odhalení nemoci. Mnohočetný myelom se projevuje plíživě a příznaky jsou zpočátku nejasné. Často proto odborníci chorobu u pacienta odhalí až v pokročilém stadiu. "Jakmile lékař stanoví diagnózu, měl by nemocnému v případě potřeby hned na začátku nasadit intenzivní léčbu včetně transplantace kmenových buněk," říká prof. Maisnar. Lékaři tuto terapii doporučují pacientům do 70 let. Lidé si ji mohou představit jako několik účinných, na různé úrovni působících léků. Poté následuje přechodná udržovací léčba. "Jde sice o režim zpočátku nákladný, ale díky němu je možné udržet pacienta ve stavu, kdy nemoc pak řadu let žádnou další léčbu nevyžaduje. Dosáhneme tak lepších výsledků, než když chorobu léčíme postupným podáváním různých léčebných přípravků s pouhými úpravami jejich dávek," dodává prof. Maisnar. Tento způsob dobře funguje ve Spojených státech, kde přežije díky většímu počtu dostupných léků 10 let asi 50 % nemocných. Se vstupem dalších nových léků do praxe by se mohlo v České republice do roku 2020 dožít 10 let až 40 % pacientů. "Pokud se v budoucnu zvýší investice do inovativních léků hned v počátku péče o pacienta, zvýší se i počet vyléčených. Zásadní je ale také nutnost sestavení dobré léčebné strategie. Stále však narážíme na regulační omezení, nezájem pojišťoven a také na konzervatismus lékařů," dodává prof. Hájek.  

Rozpor mezi tím, co nové léčebné možnosti nabízí, a tím, co je český zdravotní systém schopen zaplatit, je nyní zjevný napříč medicínskými obory. Problém je obzvlášť patrný v hematoonkologii. "Bez adekvátní léčby pacient trpí nepředstavitelnými bolestmi, protože choroba postupně rozkládá jeho kosti. Moderní léčba však dokáže výrazně utlumit příznaky, zastavit postup nemoci, a pacient tak může žít plnohodnotný život," říká prof. Maisnar.

O mnohočetném myelomu

Mnohočetný myelom je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve, vznikající proměnou a hromaděním plazmatických buněk v kostní dřeni. Choroba nejvíce postihuje lidi ve věku 75-79 let. Do věku 40 let se vyskytuje vzácně. Příčiny onemocnění nejsou přesně známé. Rizikovými faktory můžou být obezita, zvýšený kontakt s organickými rozpouštědly, pesticidy nebo dioxiny. Nemoc se projevuje pestrými příznaky, především bolestí páteře. Na vznik nemoci mají vliv také poruchy imunity a vystavení se záření. Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc osob. V České republice lékaři nemoc objeví zhruba u 450 nemocných ročně.


Smrtelné nemoci se mění na chronické - stojí více peněz

Hematoonkologové: Nechceme rozhodovat koho a jak léčit kvůli financím

Praha, 12. 12. 2016 - Nevyléčitelné nemoci měníme na chronické - peněz na léčbu však není dost: varují čeští hematoonkologové. Podle nich hrozí, že kvalitní léčbu nedostanou všichni, kteří ji potřebují. Pacientů neustále přibývá a ze smrtelného strašáka se stávají nemoci, s nimiž lze často, bez větších problémů dožít stejného věku, jako zdravá populace. Cena za život se však u některých diagnóz šplhá až ke 250 tisícům korunám měsíčně. 

V České republice je 8 center vysoce specializované hematologické péče. Jedno z největších se nachází v Brně. Zatímco v roce 2015 tam stála specializovaná léčba pacientů s rakovinou krve zhruba 400 milionů korun, letos to bude kolem půl miliardy a odhady pro rok 2017 počítají až s 570 miliony korun. Podle platné úhradové vyhlášky dostala tato nemocnice za uvedenou léčbu v roce 2015 pouze 363 milionů korun a v roce 2016 jen 416 milionů korun. Odhad deficitu pro rok 2017 je téměř 100 milionů korun.  V ostatních centrech je situace obdobná. Stav je podle odborníků neudržitelný. Nemocnice, v nichž hematoonkologická centra fungují, ročně prodělávají stamiliony korun. S nástupem nové účinné léčby v letech 2000 až 2005 došlo k radikálnímu poklesu úmrtí na onkologické nemoci krve. 

 "K desítkám tisíc pacientů, kteří se díky biologickým lékům dožívají stejného věku, jako zdravá populace, přibývá každý rok zhruba 4 tisíce nových pacientů. Počet lidí, které v centrech léčíme, se tak neustále zvyšuje. Náklady jen na léky pro pacienta se pohybují v rozmezí 50 tisíc až 200 tisíc korun měsíčně," říká přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. "V tom nejsou zahrnuty další náklady na různá specializovaná laboratorní vyšetření, včetně vyšetřeních molekulárně biologických. Potýkáme se s nedostatkem personálu, vybavením v podobě zobrazovacích přístrojů, či kapacity laboratoří. Pacienti čekají hodiny před ordinacemi a často nemáme ani volné lůžko v nemocnici, kam bychom je mohli uložit." Práce na hematoonkologii je podle něj extrémně náročná, a žádá si vysoký počet vzdělaného personálu. Více než jinde se zde zdravotnický personál potýká se syndromem vyhoření. 

Podle předsedy výboru České hematologické společnosti ČLS JEP (ČHS) doc. MUDr. Jaroslava Čermáka, CSc. se rakovina krve týká všech věkových kategorií - malých dětí, mladých i starších lidí. Nejvíce pacientů trpí maligními lymfomy a leukémií. "Přestože hematoonkologické diagnózy tvoří přibližně 10 % všech nádorových onemocnění, na jejich léčbu spotřebují lékaři mnohem více biologických onkologických léků, než by odpovídalo zmíněným 10 %," říká doc. Čermák. Léčba těchto onemocnění je tedy jednoznačně nejnákladnější. "Například u nás ve FN Brno se v roce 2016 za léky na hematoonkologické nemoci vydá až 37 % objemu ceny všech spotřebovaných biologik. Druhá v pořadí, léčba roztroušené sklerózy, je asi na 15 % spotřebovaných biologických léků. A to v naší nemocnici léčíme biologickými preparáty řadu dalších nemocných - onkologických se solidními tumory, s revmatickými chorobami, s mnohými zažívacími chorobami a dalšími závažnými onemocněními," doplnil prof. Mayer. Tento stav je podle něj podobný v dalších 7 českých centrech. 

Typickým příkladem nákladné, ale dobře léčitelné nemoci krve je chronická myeloidní leukemie. "Dříve pacienti přežívali jen několik let, pak se prognóza zlepšila po zavedení transplantace kostní dřeně, nicméně i v souvislosti s tímto zákrokem řada pacientů zemřela. Nyní ale za pomoci cílené terapie v obyčejných tabletách udržíme skoro všechny nemocné při životě až do vysokého věku," dodává prof. Mayer. U lymfomů se zvýšil výskyt nových případů za 10 let o více než 30 %, ale zároveň zavedením cílené léčby kleslo riziko úmrtí o třetinu. V neposlední řadě se zvýšila kvalita života nemocných i jejich schopnost se vrátit do práce a žít normální život. 

Hematologové upozorňují, že na rozdíl od řady jiných chorob, které vznikají rizikovým chováním, nelze proti hematoonkologickému onemocnění dělat zhola nic. "Například kuřák má velkou šanci, že se dopracuje k rakovině plic nebo jícnu, alkoholik zase k rakovině jater. Ale jak zabránit vzniku rakoviny krve zatím nikdo neví. Je nespravedlivé, aby se nedostávalo úhrady léčby nemocí, kterým nelze předejít," shodují se hematoonkologové. Podle ČHS by

výrazně pomohlo 20% skokové navýšení úhrad od plátců péče - pojišťoven. "U této léčby, která denně zachraňuje životy, neexistuje varianta levného léku nebo levné laboratoře či zobrazovací metody, nelze měnit postupy a my, lékaři, nechceme stát před neřešitelnou volbou - léčit nebo šetřit," říká prof. Mayer. Navýšení by se mělo týkat nejen úhrad za léky, ale také za laboratorní a zobrazovací vyšetření. Zásadně by se měla posílit i infrastruktura center intenzivní hematologické péče. 

Projevy nádorového onemocnění krve jsou různé, podle odborníků se ale vždy objeví minimálně jeden z následujících - zvýšený výskyt infekcí (například v ústech), zápal plic, zvýšené teploty, krvácení, například do kůže, bledost, únava, zadýchávání, slabost, zvětšení uzlin, noční pocení, které vyžaduje převlečení i několikrát za noc. "Pokud u sebe člověk tyto projevy pozoruje, je dobré zajít k praktickému lékaři a nechat si vyšetřit krevní obraz," uzavírá doc. Čermák. 

O České hematologické společnosti

Česká hematologická společnost ČLS JEP (ČHS) má v současnosti přes 1200 členů, sdružuje lékaře, vysokoškoláky nelékařských profesí, zdravotní sestry a laboranty z hematologických pracovišť. Hlavním úkolem ČHS je dbát o vysokou odbornou úroveň péče o nemocné s chorobami krvetvorby v souladu s rychle se rozvíjejícími novými léčebnými přístupy, které zcela revolučně změnily prognózu zejména u nemocných s nádory krvetvorby. Důležitým nástrojem, který umožňuje efektivně využít prostředků na velmi nákladnou terapii, je centralizace péče v Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče, v Centrech pro poruchy hemostázy a v Centrech pro vzácná onemocnění krvetvorby. Na tato centra pak navazuje síť pracovišť rozšíření péče. Vysoká odborná úroveň hematologické péče je zajištěna sdružením hematologů do pracovních skupin a odborných sekcí, zabývající se léčbou leukemií, lymfomů a dalších nádorů krvetvorby, ale také např. hemofilie a dalších poruch krevního srážení.

Nedílnou součástí činnosti ČHS je tvorba Doporučených léčebných postupů a pořádání národních odborných konferencí a seminářů. Velkou pozornost společnost věnuje podpoře občanských sdružení nemocných s chorobami krvetvorby. Více informací na: www.hematology.cz


Nová léčba může pacientům darovat až 72 000 let života navíc

Praha, 5. 12. 2016 - Moderní léčba celosvětově mění tvář zdravotnictví. Prokazatelně prodlužuje nemocným životy a zlepšuje jejich kvalitu napříč všemi obory. Problémem Česka je ovšem současný systém úhrad. Ten zpomaluje dostupnost moderních léků až o jeden a půl roku. Objem peněz vyhrazených na tuto léčbu nestačí. Ta se tak nedostává všem potřebným, shodují se odborníci.

Financování inovativní léčby, její příležitosti a limity. Tyto a další otázky řešili odborníci na semináři, který proběhl na konci listopadu pod záštitou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).  "Moderní léčivé přípravky dokážou cíleně ničit cizí, pozměněné nebo nezdravé buňky v těle člověka. Zdravé buňky zůstávají nedotčené. Tím dochází k zamezení nebo úplnému vyléčení některých autoimunitních, zánětlivých a nádorových onemocnění. Nemocní se tak rychleji navrací zpět do plnohodnotného života," říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA, přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Přibližně 72 000 let navíc by mohli získat všichni pacienti dohromady díky inovativní léčbě, která je stále v procesu schvalování úhrad. Lidé si mohou tyto roky jednoduše představit jako 1 040 životů prožitých do 70 let v plné kvalitě. "Proléčenost moderními léčivými přípravky je však u nás oproti vyspělým evropským zemím nižší, a to až desetkrát," říká MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba z nezávislé konzultační společnosti Pharmeca.  Problémem je špatná dostupnost inovativních léků, které se k pacientům dostávají se zpožděním nebo vůbec. "Může za to současný komplikovaný systém úhrad, který brání jejich rychlému rozšíření v praxi," říká MUDr. Mgr. Kotrba. Zároveň narůstá počet nemocných, kterým může moderní léčba pomoci. Příkladem mohou být speciální léčebná centra. Tam se počet pacientů mezi roky 2009-2015 zvýšil o 50 %. "Průměrný finanční náklad vynaložený na jednoho pacienta zdravotní pojišťovnou přitom zůstává stejný i přesto, že celkové náklady na nové léky rostou. Je to dáno tím, že se možnosti moderní léčby rozšiřují o její nová využití a nové diagnózy," upozorňuje MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment. "Narůstající obtíže s úhradou inovativních léků hrozí zejména v onkologii. Finanční náklady stoupají především s množstvím nových léčivých přípravků, rostoucím počtem nových onkologických pacientů a větším procentem nemocných, kteří s rakovinou přežívají. Pacienti většinou netuší, kolik léčba stojí a nevědí, že by z ekonomických důvodů nemuseli terapii dostat. Paušální úhrada léčby ohrožuje speciální léčebná centra. Ta pak nemohou uspokojit všechny zájemce, což je proti zásadě svobodné volby lékaře a rovné dostupnosti léčby pro všechny občany," říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Hlavním důvodem jsou chybějící finance ve zdravotnictví. Česká republika ve výdajích na tuto oblast výrazně zaostává za západními zeměmi. V roce 2014 činili výdaje na zdravotnictví 7,7 % HDP, oproti tomu třeba ve Švédsku 11,2 %. Situace je podobná i v případě objemu investic do inovativní léčby. Peníze vynaložené za tuto léčbu na jednoho pacienta jsou v ČR přitom jedny z nejnižších v Evropě.


Moderní léčba urychluje návrat lidí do aktivního života 

Praha, 28. 11. 2016 - Včasná diagnostika, systém odborných center, která budou disponovat jak odborným lékařským, tak i nelékařským personálem - sociálními pracovníky a psychology. To vše řešili odborníci při kulatém stolu s názvem Priority českého zdravotnictví, který inicioval Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).

Moderní léčba prodlužuje životy pacientů, což má přímý ekonomický přínos ve vyšším HDP, výběru daní či odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Ve státech s vyšší spotřebou léčiv prokazatelně dochází k prodloužení délky života a snižování úmrtnosti pacientů. V Německu mezi lety 2001-2007 vzrostla očekávaná délka života o 1,4 roku. Z třetiny měl na tom podíl nerezervovaný přístup k novým léčivům.

Podle MUDr. Tomáše Doležala, Ph.D., ředitele Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment se způsob financování zdravotnictví mění celosvětově. "Přechází se na model orientovaný na hodnotu. To znamená, že by nemělo záležet na objemu péče, ale na výsledku, kde je nejvyšší hodnotou dosažení zdraví. Nové technologie včetně léků nemohou v tomto pojetí 'šetřit výlohy', ale musejí přinášet vyšší kvalitu a efektivitu do systému zdravotního pojištění. Aby se vyplatili, musejí mít vliv na snížení rizika úmrtnosti, nemocnosti, předčasné invalidity, ale především musejí zlepšovat kvalitu života pacienta," uvedl.

O dřívější navrácení nemocných do normálního života s důrazem na jeho kvalitu se snaží i ministerstvo práce a sociálních věcí. "Pracujeme na zavedení systému, ve kterém využijeme všechny složky rehabilitace - zdravotní, sociální, pracovní a vzdělávací tak, abychom zabránili nebo oddálili potřebu invalidního důchodu," řekl na kulatém stolu JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Ministerstva práce a sociálních věcí. Obdobný systém celkové péče podle něj už dobře funguje třeba v Německu a ve Francii. 

Zavedení komplexní péče o pacienty podporuje i Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. K problematice inovativní léčby dodává: "Náklady na centrové léky v ČR sice rostou, stále však v rozpočtech zdravotních pojišťoven představují méně než 6 % jejich celkových výdajů na zdravotnictví. Pacient, který dostává moderní účinnou léčbu, je pak schopen se rychleji začlenit zpět do ekonomického procesu. Čím více lidí efektivně léčíme, tím méně jsou závislí na nemocenských a sociálních dávkách, invalidních důchodech apod. Moderní léčba v tomto směru představuje úsporu budoucích nákladů,". "Dnes v době inovativní léčby však stále bojujeme s určitými předsudky, že je na zahájení systémové léčby dost času. To pak vede k tomu, že nemocní bývají značně podléčeni, jsou ohrožováni současným výskytem dalších zánětlivých chorob a ztěžují si tak přístup k nejmodernější biologické léčbě. Často jsou proto neadekvátně léčeni a nuceni žít život, který má do plnohodnotného daleko," dodává prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

U kulatého stolu vystoupila i doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, která hovořila především o důležitosti registrů pacientů, kteří užívají moderní léčbu. Registry by měly prokazovat nejen účinnost a bezpečnost, ale také nákladovou výhodnost této léčby. 


Na CHOPN loni zemřelo 3 500 Čechů

Praha, 15. 11. 2016 - Chronický kašel, zadýchávání, únava, vykašlávání hlenů ... s těmito potížemi, typickými pro Chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), se potýká přibližně 800 000 Čechů. Plicní lékaři však léčí pouze 250 000 z nich. Zbytek nemocných o tom, že má CHOPN, neví. Přestože jim není dobře, k plicnímu lékaři nejdou. Nemoc se postupně zhoršuje a každoročně na ni umírá čím dál více nemocných - upozorňují na to plicní lékaři v rámci Světového dne CHOPN, který letos připadá na 16. listopadu.  Za rok 2015 se počet úmrtí na CHOPN v ČR vyšplhal na 3 500 - nejvíce za posledních 10 let. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Pro srovnání - v roce 2007 na nemoc zemřelo zhruba o 1 500 lidí méně. "Příčin je několik - lidé se dožívají vyššího věku, a tak se zkrátka k CHOPN "propracují". Vznik a průběh nemoci však ovlivňuje stále dramatičtěji znečištěné ovzduší. Působí dlouhodobě, takže bohužel až nyní sklízíme "plody předchozích inverzí," říká MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové. 

Přestože Česká republika patří v možnostech léčby plicních chorob k nejlepším v Evropě, většina pacientů si pro léky nepřijde. O nemoci totiž neví. "Vyzvali jsme proto 350 plicních ambulancí, aby 24. listopadu nabídli lidem bezplatné vyšetření, které by nemoc odhalilo včas," uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem. Seznam jednotlivých ambulancí a lékařů najdou zájemci na stránkách pneumologie.cz, v sekci Pro veřejnost. Lékaři tak nejenom dostanou šanci odhalit nemoc, ale také zkontrolovat, zda se neschovává za něco jiného. Například za srdeční potíže nebo zápal plic. "Novější poznatky o nemoci ukazují, že se CHOPN s astmatem může překrývat. To se týká přibližně 15 % nemocných. Ne všichni o tomto překryvu ví a užívají léky, které jim pomohou nemoc zvládat," vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Zatímco pro CHOPN je typická dušnost a vykašlávání hlenů, u astmatu lidé trpí záchvaty a jejich kašel je suchý a dráždivý.   V boji s CHOPN se evropští plicní lékaři přesouvají na pole personalizované léčby. "Volíme léčbu přesně podle typu pacienta. CHOPN má mnoho podob a každé z nich jsme schopni čelit na míru šitou léčbou," doplňuje prof. Kolek. "Je škoda, že i v dnešní době se mnoho lidí zbytečně nechá nemocí omezovat a nezajde včas k odborníkovi. Trápí se, aniž ví proč, a zhoršuje si nemoc špatnými životní návyky, pobytem v prašném prostředí nebo kouřením."  Zájemce, kteří nabídku plicních lékařů využijí a dojdou si nechat zkontrolovat funkce svých plic, čeká podle prim. Kosa nebolestivé, spirometrické vyšetření. Návštěvníky, u nichž lékaři zjistí dýchací poruchy, dostanou možnost se objednat na další specializované vyšetření.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie, hlavními směry  odborného zaměření oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční


Antibiotika a probiotika patří k sobě

Praha, 14. 11. 2016 - Respirační onemocnění - typické trápení podzimních a zimních měsíců, které většina z nás důvěrně zná. Pokud je způsobí bakteriální nákaza, pak musí lékař obvykle nasadit antibiotika. Ta ale zároveň se škodlivými bakteriemi zničí i ty prospěšné.   Podle dlouhodobých statistik hlášení akutních respiračních onemocnění čeká českou populaci spíše těžký rok, co se výskytu chřipek, nemocí z nachlazení a dalších chorob dýchacích cest týká. Jak vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který každoročně sleduje počty nemocných v ČR, dochází k pravidelnému střídání "silných" a "slabých" let. Sezóna 2016/2017 bude s největší pravděpodobností spíše tou "silnější" a lze tak očekávat více nemocných a vyšší spotřebu antibiotik.   "Antibiotika narušují přirozenou mikroflóru našeho těla, a to zejména ve střevě, čímž mohou způsobit nepříjemné zažívací potíže a oslabit imunitu," říká MUDr. Peter Mikolášek, lékař kliniky dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno. Lékaři a lékárníci proto doporučují k antibiotikům preventivně užívat probiotika, která napomáhají přirozené osídlení organismu obnovit.   Mikroorganizmy totiž nejsou pouze škodlivé. Velkou část těla člověka pokrývají bakterie přátelské. Ty osidlují především kůži, dýchací cesty, oblast ženských genitálií a střevo. Jsou nezbytné pro řadu životně důležitých pochodů. Vytváří bariéru pro vstup patogenních mikroorganismů, ovlivňují metabolismus a imunitu. "Střevo je největším imunitním orgánem lidského těla. Nachází se v něm téměř 70 % imunitních buněk, které hrají klíčovou roli v tom, jak se pacient popere s nemocí, a jak se mu bude dařit po ní," vysvětluje MUDr. Pavel Frühauf, CSc., primář Oddělení dětské gastroenterologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.  Antibiotika bojují proti bakteriálním infekcím, život už zachránila většímu počtu lidí, než jich padlo ve druhé světové válce. "Bohužel ale mají i jednu zásadní nevýhodu - nelikvidují jen mikroorganismy, které nám škodí, ale i ty, které našemu tělu prospívají, což nepříznivě ovlivňuje zejména trávicí trakt. Všeobecně platí, že nejagresivněji přirozenou mikroflóru narušují antibiotika s širokým spektrem účinku," říká MUDr. Frühauf. "Změny střevní mikroflóry mohou způsobit nevolnost a průjem, snížit vstřebávání některých vitaminů a minerálů a ochrannou funkci střeva, v extrémních případech mohou nastat i závažnější potíže s dlouhodobými následky, jako například klostridiová enterokolitida. Těmto nepříjemnostem lze předcházet užíváním probiotik - živých mikroorganismů, které pomáhají obnovit zdravé prostředí ve střevě." dodává MUDr. Vladimír Marek, praktický lékař z ordinace FamilyMed Brno.   Po ukončení antibiotické léčby se mikroflóra pomalu vrací do normálu. Tento proces trvá u každého jinak dlouho a může být provázený zažívacími obtížemi. "Mezi rizikové skupiny, které mohou mít vážnější nebo delší zažívací potíže po léčbě antibiotiky, patří zejména starší pacienti s přidruženými nemocemi, imunitně oslabení pacienti a děti, převážně ty kojené. Tito jedinci tak mohou mít ze současného podávání probiotik s antibiotiky prospěch," uvádí MUDr. Mikolášek.  Probiotické mikroorganizmy obsahuje běžná strava, jako například zakysané mléčné výrobky nebo jogurty, či kvašená zelenina. Jednoduše je lze užívat také formou doplňků stravy dostupných v každé lékárně. "Probiotika jsou jedny z mála živých preparátů, kterými je v případě nutnosti možno doplňovat přirozené bakterie do našeho zažívacího traktu. Množství probiotických bakterií  obsažených v jedné kapsli takového doplňku vydá za několik jogurtů či balení kefíru," říká MUDr. Mikolášek.   "Na trhu je velké množství různě kvalitních probiotických přípravků. Aby byl preparát dostatečně účinný, musí být denní dávka alespoň 10 miliard jednotek živých probiotických mikroorganismů, tzv. CFU. Pro maximální efekt by měl pacient probiotikum užívat mezi jednotlivými dávkami antibakteriální léčby, tedy ideálně za 2-4 hodiny po užití antibiotik, a ještě alespoň týden nebo i déle po jejich dobrání" zdůrazňuje MUDr. Marek. "Důležité je také, pro koho je přípravek určen. U dětí doporučujeme preparáty s vyšším podílem bifidobakterií, protože jejich střevo je převážně osídleno právě jimi. Podle věku dítěte pak volíme vhodnou formu - kapky, vysypávací kapsle nebo cucavé tablety," doplňuje MUDr. Marek a dodává: "Je výhodné kombinovat více probiotických kmenů, tak, aby důkladně osídlily zažívací trakt a pomohly mu zase správně pracovat. Optimálně fungující imunitní systém je nezbytný pro to, aby se nemoc opakovaně nevracela."  Nemocný člověk je vyčerpaný celkovými příznaky infekce a další obtíže rychlému vyléčení nepomáhají, ba naopak. Je proto důležité jim předcházet a léčbu i rekonvalescenci si tak usnadnit.  Probiotika Probiotika jsou živé mikroorganismy, které, jsou-li podávány v adekvátním množství, přispívají ke zlepšení zdravotního stavu hostitele. Více informací lze nalézt například na www.naimunitu.cz. Praktici oživují venkovské praxe

Na 1300 praktických lékařů se sjede na konferenci v Karlových Varech

Praha, 7. 11. 2016 - Jak udržet kvalitu zdravotní péče na venkově, zlepšit podmínky lékařů a přilákat do regionů mladou krev - to jsou jedny z témat 35. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP. Od středy 9. 11. do soboty 12. 11. se na ni v hotelu Thermal v Karlových Varech sjede na 1300 praktických lékařů z celé republiky.  "Čtyřdenní konference bude hostit praktické lékaře i specialisty napříč obory. Zaměříme se na témata, která lékaři denně řeší ve svých ordinacích. Od prevence infarktu a mrtvice, budoucnosti boje proti chřipce až po novinky v postupech při  léčbě bolesti a paliativní péče. Jedním z hlavních témat bude také potřeba posílení role venkovských lékařů. Za tímto účelem jsme založili Pracovní skupinu venkovského lékařství, jejím úkolem je především oživení oboru," shrnuje předseda SVL  ČLS JEP doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.  V České republice je přes 5 tisíc ordinací praktických lékařů. Podle analýzy, kterou provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v roce 2015, spadá pod venkov 50 % z nich. To je zhruba 2500 venkovských praxí, zahrnují i menší města. "Venkov nelze zcela přesně definovat, jedná se o v čase proměnný stav. Rozsah poskytovaných služeb v malých okresních nemocnicích a u ambulantních specialistů mimo velká města je totiž stále menší vlivem nedostatku kvalifikovaných lékařů. Na praktické lékaře v těchto oblastech jsou tak kladeny mnohem vyšší nároky, než tomu bylo před dvaceti lety," říká předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP MUDr. David Halata, který je praktickým lékařem v obci Hošťálková na Vsetínsku. "V podstatě dnes máme dvě skupiny praktiků, lékaře ve velkých městech a lékaře na venkově. Vycházíme ze stejného základu, stejného vzdělání, stejných odborných doporučení, ale náplň naší každodenní práce se přece jen liší," zdůrazňuje Halata.  Z analýzy VZP vyplývá, že lékaři na venkově provádějí více výkonů a předepisují více léků. Naopak mají přes 30 % nižší náklady na ambulantní specialisty. "O své registrované pacienty se více staráme sami. Na jednu stranu nemáme dostatek kvalifikovaných specialistů, ke kterým můžeme pacienty odeslat, na druhou stranu jsme se tlakem okolností naučili být více samostatní. V ordinacích šijeme menší rány, aplikujeme nitrokloubní injekce, vyplachujeme uši, každý z nás si pravděpodobně někdy porodí svého pacienta," popisuje Halata.  Praktici se shodují, že pro udržení kvality venkovské péče je potřeba nově nastavit obor všeobecného praktického lékařství, a to systémově i zevnitř. "Situaci by výrazně pomohlo zvýšení kompetencí praktických lékařů nebo rozšíření možností předepisování některých léků, na tyto změny dlouhodobě upozorňujeme. Nechceme si ale stěžovat jenom na systém. Začít musíme také u sebe. Naším cílem je připravit nová odborná doporučení, která budou reagovat na aktuální změny venkovské praxe. Naprosto nám chybí venkovský vědecký výzkum. Potřebujeme nově nastavit systém vzdělávání venkovských praktiků a přilákat do regionů více mladých lékařů, říká Halata.  Při řešení situace se chce skupina inspirovat příklady v zahraničí. "V mnoha evropských zemích je venkovské lékařství již několik let jedním z nejsilnějších odborných proudů praktického lékařství. Česká republika zatím zůstává pozadu. Přitom venkovská medicína má co nabídnout, odkazuje k původním kořenům, ze kterých celý náš obor vzešel," říká Halata.

O Pracovní skupině venkovského lékařství SVL ČLS JEP

Skupina vznikla pod záštitou SVL ČLS JEP v roce 2016. Hlavním cílem skupiny je zajistit dostupnou kvalitní zdravotní péči lidem žijícím na venkově a profesní potřeby těch, kteří tuto péči poskytují. Mezi další cíle skupiny patří podpora a rozvoj vědeckého výzkumu na venkově, podpora sdílení informací a zkušeností, inovace využití moderních technologií, rozvoj kvalitní vědecké péče nebo podpora atraktivity venkova pro mladé lékaře. Skupina spolupracuje s Evropskou asociací venkovských a odlehlých praxí (EURIPA) nebo Světovou Pracovní skupinou venkovského lékařství WONCA (WWPRP). Členem Pracovní skupiny venkovského lékařství se může stát každý venkovský lékař, každý lékař se zájmem o další rozvoj venkovského lékařství. Více: https://www.facebook.com/venkovskelekarstvi/ 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.czFibrilace srdečních síní - skrytá hrozba mrtvice

Praha, 26. října 2016 - Porucha srdečního rytmu je druhá nejčastější příčina cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Ta každoročně zasáhne přes 40 tisíc Čechů. Většině způsobí trvalé následky. Deset tisíc lidí zemře. Zachránit život jim přitom může běžná preventivní prohlídka - včasné odhalení fibrilace síní, tedy nepravidelného srdečního rytmu, a nasazení vhodné léčby jsou pro prevenci mrtvice klíčové. Upozorňují na to lékaři u příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října. 

Nejčastějším typem poruchy srdečního rytmu je fibrilace síní. Ta je zodpovědná až za 20 % případů mrtvice. "Fibrilace síní postihuje asi 2 % dospělých a vzhledem ke stárnutí populace očekáváme, že její výskyt bude v nejbližších desetiletích významně narůstat. Například u lidí nad čtyřicet let je riziko fibrilace síní až čtyřnásobné. Odhadujeme, že v ČR máme přibližně půl milionu nemocných, diagnostikováno je však pouze okolo dvou set tisíc," vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu.  "Při fibrilaci síní dochází k poruše čerpací schopnosti srdce. Krev teče pomaleji, zůstává déle v srdci, kde může vzniknout sraženina. Ta se může uvolnit do krevního oběhu a doputovat až do mozkových tepen, ucpat je, a způsobit tak mrtvici. Krátce řečeno, pokud máte fibrilaci síní, je riziko vzniku mrtvice až pětinásobné," dodává Vrablík.  Fibrilace síní se může u každého projevovat jinak. Někdo pociťuje zrychlení tepu, jiný oslabenou výkonnost. Často se stává, že se příznaky nedostaví vůbec a poruchu lékaři odhalí, až když pacient prodělá cévní mozkovou příhodu. "Přitom by stačilo, aby lidé chodili na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři. Ty jsou jednou za dva roky plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Lékař při nich zkontroluje tep a natočí EKG a případný problém tak odhalí i u zdánlivě zdravého člověka včas, dříve než dojde k fatálním následkům," upozorňuje předseda společnosti Mladých praktiků, MUDr. Norbert Král.  Zanedbání preventivních prohlídek se stalo osudným také Petru Kačerovi (70): "O fibrilaci síní jsem nic nevěděl až do doby, kdy jsem před osmi lety dostal mrtvici. Způsobila mi ji krevní sraženina, která doputovala ze srdce do mozku. Lékaři mi v nemocnici sdělili, že mám fibrilaci síní. Kdybych o své diagnóze věděl dřív, bral bych preventivně léky na ředění krve, které by tomu mohly zabránit. Proto bych chtěl apelovat, aby lidé věnovali této nemoci více pozornosti, " říká pan Petr.  Pokud má praktický lékař podezření na poruchu srdečního rytmu, odešle pacienta ke specialistovi, který rozhodne o vhodné léčbě. "U většiny pacientů s arytmií je nutná doživotní léčba ředící krev, která brání tvorbě sraženin. Tato léčba snižuje riziko vzniku cévní mozkové příhody o dvě třetiny," říká doc. MUDr. Jan Václavík z I. interní kliniky - kardiologické ve Fakultní nemocnici Olomouc. "Dnes navíc máme moderní alternativy warfarinu, kterými jsou léky spadající do skupiny tzv. NOAC, tedy "nových" neboli newarfarinových perorálních antikoagulačních léků. Jejich výhodami jsou vyšší účinnost nebo bezpečnost léčby oproti warfarinu. Podle nových evropských i českých kardiologických doporučení by měly léky ze skupiny NOAC být u většiny pacientů preferovány před warfarinem," dodává Václavík.  Odborníci se zároveň shodují, že spolupráce mezi praktickými lékaři a specialisty je pro následnou péči o tyto pacienty zásadní. "Moderní léky na ředění krve u nás předepisují jen specialisté. Chronicky nemocným a především starším pacientům by však ulehčilo život, kdyby jim recept na doporučení specialisty mohl vystavit praktický lékař, který si pacienta následně přebírá do péče. Ten může díky znalosti celkového zdravotního stavu včas zachytit také případné nežádoucí účinky léčby," říká doktor Král.  Důležitost včasné prevence zdůrazňuje také sdružení Ictus, které pomáhá pacientům po mrtvici k návratu zpět do života. "Prostřednictvím naší pacientské organizace se snažíme upozornit veřejnost, že mrtvice se může týkat každého, a to v každém věku. Vybízíme lidi k tomu, aby se více zajímali o své zdraví a nezanedbávali prevenci - může jim to zachránit život," shrnuje předseda Jan Dohnálek, který sám cévní mozkovou příhodu prodělal.

O CMP

Cévní mozková příhoda (CMP), neboli mrtvice, je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). Ischemická je častější a tvoří 85 % všech CMP. Mrtvice se objevuje náhle a nečekaně. Může se projevit jako slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s řečí nebo porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace či prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Úspěšnost léčby pak závisí na včasnosti hospitalizace na adekvátním pracovišti. Integrující a hlavní roli v péči o nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou mají neurologové. Specializovanou péči poskytují tzv. komplexní cerebrovaskulární a iktová centra.

O fibrilaci síní (atriální fibrilaci)

Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmie, která významně zhoršuje kvalitu života postižených. Je druhou nejčastější příčinou CMP. Při fibrilaci síní dochází k poruše kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních. To vede ke ztrátě čerpacích schopností síní a zpomalenému toku krve, který má za následek snadnější vznik krevních sraženin. Fibrilace síní se může vyskytnout u úplně zdravých jedinců (až 20 %), může jít také o dědičné onemocnění. Jedním z hlavních projevů bývá pocit rychlé srdeční akce. Někteří pacienti vnímají výraznou nepravidelnost srdečního tepu. Jiní pociťují nízkou výkonnost při tělesné zátěži (zadýchávání se, pocení). Existují však i nemocní, kteří o arytmii vůbec nevědí a u kterých může být fibrilace síní objevena náhodným nálezem na EKG, nebo při některé z komplikací jako je mrtvice.

Pacientská organizace ICTUS

Zaměřuje se především na pořádání léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po CMP. Kromě těchto aktivit se ICTUS věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti. Více informací na www.ictus.cz


Dermatologové vyzývají pacienty s lupénkou - chtějte více pro svou kůži

Světový den psoriázy - Pražané se mohou zeptat na možnosti léčby

Praha, 24. října 2016 - Neustálé svědění, bolest, beznaděj a stud. Takové pocity každodenně prožívají psoriatici - lidé trpící lupénkou. Onemocněním, pro něž je typické olupování kůže, trpí přibližně 250 000 Čechů. Většina z nich přitom nemá ponětí, co vše jim moderní léčba nabízí. Pražské centrum pro léčbu psoriázy proto u příležitosti Světového dne lupénky (29. 10.) vyzývá pacienty k návštěvě ambulance, kde se mohou nechat vyšetřit a poradit. Dveře Dermatovenerologické kliniky v Praze v Nemocnici Na Bulovce se lidem otevřou v pondělí 31. 10. od 9:00 do 15:00 hodin.

"Pokud pacient s lupénkou trpí kvůli své nemoci v práci, má problémy v partnerských vztazích a sociálním životě, nemůže si vzít krátké kalhoty či sukni, pak není dostatečně léčen a měl by se obrátit na specializované ambulanci pro psoriázu," říká prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. "Ve většině případů umíme pomocí celkové léčby, včetně biologické, dostat pacienta do normálního života."  Psoriáza je imunitně podmíněné onemocnění, které nejčastěji postihuje pacienty různého věku. Je typická velkými červenými ložisky zbytnělé kůže. Ta se olupují, mohou svědit i bolet. Nemoc se negativně promítá do sociálního a pracovního života pacientů. "Řada lidí s psoriázou léta užívá pouze masti, které jim nepomáhají a o tom, že jsou i jiné možností terapie, vůbec netuší. Jakmile se při běžném léčebném procesu stav pacienta nezlepší alespoň o 75 %, je třeba se svým dermatologem řešit možnost přestupu na jinou léčbu," dodává prof. Hercogová.  Lupénkou v České republice trpí asi 250 000 lidí, přibližně 25 000 z nich má středně těžkou a těžkou formou. Odbornici odhadují, že cca 12 000 pacientů není dostatečně léčeno a mělo by se zajímat o celkovou léčbu ve specializovaných centrech.

O lupénce

Psoriáza (lupénka) je v populaci rozšířená porucha autoimunitního systému. Postižení lupénkou se často cítí stigmatizováni, mají ztíženou pozici v pracovním životě i společenském styku. Psoriáza postihuje přibližně 2 % světové populace, tedy asi 125 milionů lidí. Výzkumy ukazují, že má na kvalitu života pacientů podobný dopad jako rakovina, srdeční choroby, zánětlivé postižení kloubů (artritida), diabetes 2. typu a deprese. Kandidátem na biologickou léčbu jsou dospělí pacienti se středně těžkou a těžkou psoriázou.


Lidé s roztroušenou sklerózou mají vlastní hymnu

Praha, 13. října 2016 - Hymnu "Romantik", určenou pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), dnes představila zpěvačka a skladatelka Hana Robinson. Píseň nejenom složila, ale také nazpívala. A to společně s Richardem Krajčem, Petrem Bendem a s Maranatha Gospel Choir, kde zpívají zdravotní sestry z RS centra na Karlově náměstí v Praze. Hymnu pokřtila neuroložka MUDr. Romana Vančurová. Hana Robinson s roztroušenou sklerózou bojuje 12 let, a jak sama říká, výrazně jí pomáhá biologická léčba. 

"Žiju jinak, když to vím," zpívá Hana Robinson v refrénu autorské písně, a vyjadřuje tak podporu pacientům trpícím RS, jejichž počet odhadují odborníci na 17 000. "Nejtěžší období jsem prožívala před 3 lety, kdy mě trápily těžké ataky. Ty znecitlivěly především ruce, které přitom jako hudebnice a klavíristka potřebuji nejvíce. Výrazně mi však pomáhá biologická léčba, bez které by byl můj stav mnohem horší," říká Robinson. Hudebnice se nevzdává, hraje na klavír, učí, zpívá a natáčí druhou sólovou desku. "Pěkných dní je stále víc, tak, jako bílých klapek na klavíru", dodává zpěvačka. RS je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. "Každý rok se počet nemocných zvyšuje zhruba o 1 000 lidí. V průměru se lidé o diagnóze dozvědí kolem 30. roku věku, do konce života se jí už nezbaví. Hrajeme tady o každý den, abychom udrželi pacienty v práci, aktivní a bez příznaků. A k tomu nám pomáhá biologická léčba. Tuto léčbu nyní dostává přibližně 8 000 nemocných. Včasná diagnóza a nasazení léčby jsou pro pacienty naprosto klíčové," říká MUDr. Romana Vančurová, která léta pracovala jako vedoucí MS centra při Thomayerově nemocnici v Praze.  Pacientům s RS velmi prospívá fyzická aktivita. To potvrzuje i sama zpěvačka. "Při takové nemoci je důležité, abych pečlivě dodržovala léčebný režim, sportovala a hýbala se. Proto hraji pravidelně tenis. Roztroušenou sklerózu nelze ignorovat, ale je možné se s ní naučit co nejkvalitněji žít," říká Hana Robinson.  Vznik hymny iniciovali lidé z projektu Překonej sám sebe. "Psala  jsem ji s lehkostí, rychleji než obvykle, cítila jsem nutkání sdílet ji s pacienty, se světem," říká Robinson. K písni natočila také videoklip, který má za cíl šířit povědomí o nemoci.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká.   Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.Revmatoidní artritida propuká často v mladém věku

Praha, 11. října 2016 - Zákeřná nemoc napadá klouby v těle, způsobuje chronický zánět a může vést až k trvalé invaliditě - s revmatoidní artritidou se potýká přes 85 tisíc Čechů. Ročně si tuto diagnózu vyslechnou až 4 tisíce nových pacientů. Choroba přitom často propuká už v mladém věku. První příznaky se objevují mezi 30. až 50. rokem života. Nadějí pro pacienty je včas zahájená léčba, která dokáže zabránit dalšímu poškození kloubů. Na aktuální výzvy v léčbě nemoci upozorňuje organizace Revma Liga ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce u příležitosti Světového dne artritidy 12. října.

"Revmatoidní artritida je zánětlivé autoimunitní onemocnění. To znamená, že imunitní systém člověka napadá klouby vlastního těla a vyvolává chronický zánět, který je trvale poškozuje. Zatím neumíme popsat přesné příčiny, proč se tělo takto zachová. Roli mohou hrát dědičné faktory, spouštěčem může být prodělaná infekce, nebo třeba kouření," upřesňuje předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatoidní artritida se projevuje ztuhlostí a bolestivými otoky. Postihuje drobné klouby na rukou a zápěstí, napadá ale také velké klouby - ramena, kolena, kyčle nebo krční páteř. Může zasáhnout i vnitřní orgány nebo oči. Nemoc zatím nelze vyléčit. Pomocí moderní léčby, včetně biologických léků, dnes však lékaři umí výrazně zmírnit její příznaky. "V nejnovějších doporučeních odborné společnosti hovoříme o tzv. principu "léčby k cíli". V praxi jde o to, že musíme pacienta začít léčit intenzivně už v začátku nemoci a pravidelně sledovat aktivitu choroby. Snažíme se postupně nasadit všechny dostupné prostředky, abychom nemoc co nejrychleji dostali do bezpříznakového období neboli remise. Jen tak můžeme zabránit dalšímu poškození kloubů," shrnuje prof. Vencovský.

Předsedkyně pacientské organizace Revma Liga ČR, Edita Müllerová, zároveň upozorňuje, že v tomto modelu léčby je klíčové také aktivní zapojení pacienta. "Rozhodnutí o léčbě by mělo být výsledkem vzájemné diskuze lékaře a pacienta. Lékař by měl pacientovi vysvětlit všechny možnosti a probrat s ním přínosy a rizika léčby. Rozhodnutí by mělo být sdílené a pacient by měl tento přístup vyžadovat," říká Müllerová.

Z výsledků dotazníkového šetření Revma Ligy, do kterého se od března letošního roku zapojilo 246 revmatických pacientů, vyplývá, že model sdíleného rozhodování není v tuzemsku příliš zažitý. Například jen ve 46 % případů nabídl lékař pacientovi více možností léčby. Možnosti požádat o názor druhého lékaře někdy využilo jen 41 % pacientů.  "Oproti západním zemím u nás stále přežívá přístup, kdy komunikace ze strany lékaře není vždy zcela otevřená a informace úplné. Na druhou stranu mnohdy chybí také vůle ze strany pacientů, aby na sebe převzali odpovědnost za rozhodování o své léčbě. Cesta k vzájemnému partnerskému vztahu tak vyžaduje odlišný přístup na obou stranách," dodává Müllerová.

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové hrají v tomto procesu důležitou roli právě pacientské organizace: "Jedním z hlavních úkolů, kterého jsem se ze své pozice ujala, je nastavení efektivní spolupráce státní správy s pacientskými organizacemi a jejich podpora. Pacientské organizace totiž mají v systému zdravotní a sociální péče nenahraditelnou roli. Poskytují nezbytné informace a podporu pacientům i jejich blízkým, motivují k aktivnímu přístupu k léčbě a vlastnímu zdraví, umožňují sdílení zkušeností a rad mezi pacienty, zvyšují povědomí o jednotlivých onemocněních, životě s nimi i o důležitosti prevence. V současné době se na Ministerstvu zdravotnictví konají pravidelná setkání s pacientskými organizacemi, pro jejich podněty byla zřízena zvláštní e-mailová adresa propacienty@mzcr.cz. Komunikací s pacientskými organizacemi se nyní nově intenzivně zabývá tým vyřizující jednotlivé podněty," vysvětlila náměstkyně Lenka Teska Arnoštová. 

Pacientská organizace Revma Liga má dnes přes 380 členů a působí v osmi regionálních klubech. "V letošním roce slaví Revma Liga dvacet pět let let od svého vzniku. Za tu dobu se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s odbornou společností a lékaři, ale také s dalšími zdravotnickými subjekty v Česku a v zahraničí. Naším cílem je poskytovat pacientům zázemí a podporu, ale také upozorňovat na aktuální témata v léčbě revmatických nemocí. Ve spolupráci s Českou revmatologickou společností jsme v letošním roce vydali průvodce léčbou tzv. White Paper, který poskytuje ucelený a aktuální pohled na léčbu revmatoidní artritidy nejen pro pacienty. Informovaný a aktivní pacient je totiž hlavním klíčem k úspěšné léčbě," doplňuje Müllerová

Na nemoc upozorňuje také společná kampaň pacientské organizace Revma Liga a Ústavu lékového průvodce s názvem Revma výzva - druhé podání. Symbolem kampaně se staly speciální rukavice, které umí simulovat postižené ruce revmatika. Jako první si rukavice na kameru vyzkoušela náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která tak symbolicky podpořila revmatiky. Více informací o kampani Revma výzva najdete na www.revmavyzva.cz 

U příležitosti Světového dne artritidy se dále uskuteční akce Revmaden, která je letos zaměřena na Bechtěrevovu chorobu. Akce proběhne v sobotu 15. října v Praze (OC Chodov) a Ostravě (Avion Shopping Park) od 10 do 18 hodin. Lidé se tady mohou ve speciálním stánku nechat zdarma otestovat a konzultovat svoje potíže s revmatology.

Revma Liga ČR - společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 25 let zvyšování povědomí o revmatických chorobách. Členové Revma Ligy bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření v zahraničí a její činnost podporují lékaři a zdravotníci.

Ústav lékového průvodce - nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků, prosazovat zlepšení lékové politiky a dostupnost léčby pro pacienty.


Nemoc ničí plíce a zabíjí   

Naději pacientům přináší včasná léčba

Praha, 15. září 2016 - O kyslík bojuje kvůli smrtelné nemoci čím dál více lidí. Idiopatická plicní fibróza (IPF) ročně v České republice zabije desítky pacientů. Poškozuje plicní sklípky, jizví je - bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci brzdí léčba, která je v tuzemsku pouhých 5 let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě. Na IPF upozorňují lékaři v rámci Světového týdne IPF, který startuje 17. září. 

Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do 3 let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky a zvyšuje se jeho šance, že se dočká transplantace plic. 

"Velká část pacientů nepovažuje zpočátku pokašlávání a zadýchávání za příznak těžké nemoci, ale za projev stárnutí, ztrátu kondice, či následek kouření. Mohou oddalovat návštěvu lékaře a velmi často, když už se k ní odhodlají, odchází domů utvrzeni ve svém přesvědčení, že "jenom" stárnou," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti. To potvrzuje i příběh bývalého tiskaře, Radima Součka (73), který zhoršenému dýchání nepřikládal zprvu žádný význam. "Říkal jsem si - co taky chceš? Už seš starší, není divu, že se ti hůř dýchá," popisuje situaci Radim Souček. Potíže s dýcháním se však zhoršovaly a tak pan Souček vyrazil za plicní lékařkou. "Když jsem jí o tom řekl, že hůř dýchám, původně tomu nepřikládala větší důraz, ještě jsme na téma žertovali, že potíže s dýcháním má i ona. Po čase jí to však nedalo a poslala mě na specializované oddělení do nemocnice v Krči. A tam už padla finální diagnóza - plicní fibróza," vzpomíná pacient. Odborníci se tak rozhodli vyjít lidem vstříc a zorganizovali dny otevřených ambulancí, kam mohou přijít bez doporučení, poradit se a nechat vyšetřit plicními lékaři.

Jak prof. Vašáková uvádí, IPF lékaři často diagnostikují pozdě, v pokročilém stádiu. Projevy IPF jsou lehce zaměnitelné za jiné plicní či dokonce srdeční nemoci. "IPF je možné jasně určit při poslechu - lékař slyší charakteristický zvuk, připomínající odepínání suchého zipu. Lidé, kteří nemocí trpí, mívají také tzv. paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka," jmenuje prof. Vašáková. 

Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stádiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. "Pacienti s pokročilou plicní fibrózou mohou být po komplexním přešetření kandidáty transplantace plic. V konečných fázích nemoci jsou pacienti zcela odkázáni na kyslík, případně pocit nedostatku kyslíku můžeme mírnit i opiáty," říká prof. Vašáková. Rychlost a včasnost diagnózy je pro další průběh nemoci naprosto klíčová. V časných a málo pokročilých fázích nemoci totiž dovedeme plicní fibrózu a úbytek plicních funkcí zpomalit podáním účinných léků. Proto by ambulantní lékaři měli při prvním podezření okamžitě pacienta odeslat do některého ze 17 Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, kam nyní doputuje pouhá čtvrtina z odhadovaných 2 000 pacientů s IPF.  

Co nejpřesnější informace o nemoci má přinést registr idiopatické plicní fibrózy - EMPIRE, do něhož se připojují evropské země, jako například Slovensko, Maďarsko, Polsko, Srbsko, či Chorvatsko.

V současné době je v registru 984 pacientů, z toho 610 z ČR, 71 z Maďarska, 184 z Polska, 28 ze Srbska a 91 ze Slovenska. Odhadem nemocí ve světě trpí 5 milionů lidí. IPF se převážně vyskytuje u osob starších 45 let, spíše mužů. Důvody vzniku nemoci nejsou dosud známy. "Víme o vlivu genetiky, kouření, či dlouhodobém pobytu v prašných prostorách," dodává prof. Vašáková. 

Aby se povědomí o nemoci rozšířilo mezi veřejnost, otevřou se letos poprvé - v rámci Světového týdne IPF - ambulance plicních lékařů lidem v celé České republice. Letos vychází pacientská brožura, nemoci se věnuje také portál www.plicnifibroza.cz, který nabízí kontakty na odborníky a informace o možnostech účasti v klinických studiích.

O Sekci intersticiálních plicních procesů (SIPP)

SIPP České pneumologické a ftizeologické společnosti věnuje speciálně idiopatické plicní fibróze veliké úsilí a kromě snahy o rozšíření informací o této nemoci mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost založila a vede i registr idiopatické plicní fibrózy EMPIRE (European Multipartner IPF registry). Ten kromě center v České republice zahrnuje i centra na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a přidružuje se Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Turecko. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie IPF a do reálných léčebných výsledků této nemoci, při zavádění nových léků na plicní fibrózu dle údajů z registru lze vidět, kolik pacientů pro daný lék či klinickou studii mohou lékaři využít, a kterým konkrétním pacientům nový lék nabídnout.

SIPP také na základě mezinárodních doporučení a nových poznatků opřených o medicínu založenou na důkazech sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých IPP. Dále se stará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPP, aby lékaři věděli, kam se mají se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta, či jeho léčbu obrátit. Podporuje výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPP na území ČR. Lékaři se snaží vyzrát na epilepsii

Česká republika poprvé hostí evropské epileptologické špičky 

Praha, 5. září 2016 - Je možné ovlivnit spojení nově vznikajících mozkových buněk dospělého člověka tak, aby vymizely epileptické záchvaty? Dostávají všichni epileptici nejlepší péči? A jak využít mobilní aplikace pro lepší kontrolu epilepsie? Otázky si položí v tomto týdnu více než 2 tisíce špiček v oboru epileptologie, které se letos sjedou do české metropole. Na akci plynule naváže Národní den epilepsie, který připadá na 30. září.  "V Evropě trpí epilepsií přibližně 6 milionů lidí, v tuzemsku máme kolem 75 tisíc epileptiků. Epilepsie patří mezi nejčastější mozková onemocnění a u dětí je nejčastější chronickou chorobou mozku vůbec. Ještě před 50 lety jsme uměli pomoci asi polovině nemocných, nyní až 90 % z nich," říká profesor Milan Brázdil, přednosta 1. Neurologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny v Brně.  Přestože je česká epileptologie na světové úrovni, stále se podle prof. Brázdila nedostanou všichni pacienti k léčbě, jež by jim mohla pomoci. Celkem 30 % epileptiků nereaguje na léky. "Pro ně je vhodný operační zákrok, který může s vysokou pravděpodobností zcela zásadně změnit jejich kvalitu žití. Kromě operace mozku provádíme stimulace bloudivého nervu a nověji hlubokou mozkovou stimulaci prostřednictvím elektrod zavedených do hlubokých mozkových struktur. O možnostech operační léčby se však řada pacientů, především z menších měst a obcí, vůbec nedozví," říká Milan Brázdil. Náklady spojené s takovými výkony jsou přitom srovnatelné s náklady na další zdravotní péči, kterou epileptik čerpá, například při úrazech hlavy způsobených pádem při záchvatu, či léčbou deprese, kterou nemocní často trpí.   Podle doc. Petra Marusiče, přednosty Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedy České ligy proti epilepsii, se neurologové v posledních letech setkávají se změnou příčin epilepsie - objevují se častěji epilepsie na podkladě vývojových vad ve stavbě mozku. Se stárnutím populace přibývá ale také případů epilepsie po cévních příhodách mozkových, zcela novou příčinou je např. epilepsie autoimunitní.  Proč se tělo obrátí proti sobě a napadne zrovna nervovou soustavu, lékaři, stejně jako u dalších autoimunitních chorob, zcela přesně nedokáží zodpovědět. Významně narůstá v posledních letech také množství nově odhalených genů, jejichž poruchy se podílejí na vzniku některých epilepsií. Vědecké kapacity na epilepsii se budou v Praze bavit také o nové léčbě, která by do tuzemska měla přijít v příštím roce a čeští neurologové si od ní hodně slibují. Poprvé se také na takovém fóru budou bavit o společných mezinárodních výzkumných projektech v oblasti epilepsie. Dalším tématem budou moderní technologie používané při diagnostice a léčbě epilepsií. "Už nyní existuje několik aplikací, které například registrují pohyb lůžka při záchvatech, případně lze jimi sledovat třes rukou a vyhodnocovat tak například efekt změn v medikaci. Díky sociálním sítím se zase lépe propojují a sdílejí se pacienti, kteří kvůli nemoci mnohdy trpí sociální izolací," jmenuje prof. Brázdil z Centra pro epilepsie Brno.   Evropský epileptologický kongres, spoluorganizovaný Českou ligou proti epilepsii, začíná 11. a končí 15. září. Neurologové jej však nemusí prosedět celý na místě, 14. září vyrazí do Stromovky podpořit  pacienty Během pro epilepsii. K běhu vyzývají i širokou veřejnost, akce je zdarma a účastníci mohou volit ze dvou délek tratí: 2,5 nebo 4,5 kilometru. Jedinou podmínkou je přítomnost fialové barvy na oblečení - barvy epilepsie. 

O epilepsii

Epilepsie je neurologické onemocnění, charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanovení diagnózy epilepsie zpravidla dochází při výskytu dvou a více epileptických záchvatů, výjimečně již po jednom takovém záchvatu. Druhů epilepsie je nyní již určeno více než 100. I typů záchvatů je několik a u jednoho pacienta se jich může vyskytovat i více než jen jeden. Záchvaty se mohou projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoliv věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější než v jiných - hlavními vrcholy jsou první rok života a období stáří. 

O ČLPE

Česká liga proti epilepsii (ČLPE) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zároveň národní "pobočkou Mezinárodní ligy proti epilepsii - International League Against Epilepsy (ILAE). Je dobrovolným sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

Více informací na www.clpe.cz.


Pražané zkusí první pomoc i záchranu tonoucího

Praha, 17. srpna 2016 - Masírovat srdce, zastavit krvácení, pomoci dusícímu se dítěti - nejen tyto dovednosti si v sobotu 20. srpna vyzkouší návštěvníci areálu Žlutých lázní v Praze Podolí. Lidé budou na břehu Vltavy svědky záchrany tonoucího i ukázek záchranářské práce.  Třetí ročník akce Den první pomoci připravila farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci se záchranáři pražského červeného kříže. "Paradoxně lidé považují za nejrizikovější situace, jako jsou autonehody nebo extrémní sporty. Z našich průzkumů ale vyplývá, že kolem 40 % nehod a úrazů, kdy museli lidé poskytnout první pomoc, se stalo v domácnosti nebo na pracovišti. Je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že první pomoc bude potřebovat někdo z našich blízkých," shrnuje za pořadatele tisková mluvčí společnosti Pfizer v České republice Lenka Kaška. 

Záchranáři z pobočky červeného kříže Praha 1 proškolí ročně v základech první pomoci přes dva tisíce lidí. Celorepublikově projde kurzy červeného kříže přes 40 tisíc lidí za rok. "Většina lidí prošla naposledy kurzem první pomoci ve škole nebo v autoškole. Určitě proto neuškodí si ji jednou za čas osvěžit. Přeci jen je něco jiného, přečíst si o masáži srdce v příručce, a něco jiného je, zkusit si hrudník skutečně stokrát stlačit," říká koordinátorka kurzů oblastní pobočky Českého červeného kříže Praha 1 Eva Bernatová.  Laická první pomoc zároveň prochází neustálým vývojem. Nejnovější doporučení vydala Evropská resuscitační rada v roce 2015. "Všeobecně se první pomoc snažíme pro laiky co nejvíce zjednodušit. Důležitou roli dnes sehrávají operátoři na tísňové lince 155, kteří přes telefon dokážou člověka krok po kroku navést, jak v kritické situaci správně postupovat," dodává Bernatová.  V rámci akce Den první pomoci si návštěvníci zkusí také techniky záchrany tonoucího pomocí lana nebo záchranného kruhu.  "Ačkoli nemáme moře, patří Česká republika mezi státy s největším počtem utonulých osob na světě. Ročně se v českých vodách utopí kolem dvě stě lidí," říká předseda spolku pražské Vodní záchranné služby ATMS, Jaromír Laštovka. "V Praze je naštěstí tragických případů málo. Nejčastěji řešíme kolize motorových člunů a skútrů s kanoisty a veslaři. Lodní doprava na Vltavě je velmi rušná, proto jsou tady sportovci více ohroženi nehodami, než na klidné vodě," dodává Laštovka.

Zároveň upozorňuje, že pokud člověk spatří ve svém okolí tonoucího, měl by ze všeho nejdříve zavolat na tísňovou linku 112, kde informuje o situaci a sdělí konkrétní místo. "Záchrana tonoucího vyžaduje dovednosti, které ovládají vyškolení plavčíci a záchranáři. Pokud je to možné, snažte se tonoucího zachránit ze břehu, třeba tím, že mu hodíte lano nebo záchrannou vestu. Než skočíte do vody, zvažte, jestli na to máte, nebo ne. Vždy se ujistěte, že o vás někdo další ví a že pomoc je na cestě," shrnuje Laštovka.  Den první pomoci se koná v sobotu 20. srpna od 10 do 17 hodin v areálu Žlutých lázní v Praze Podolí. Na každého účastníka, který si vyzkouší první pomoc, čeká navíc dárek nebo nealko osvěžení v Baru první pomoci zdarma. Akci moderuje Martin Hrdinka.

Program Žluté lázně - 10 - 17 hodin

Stanoviště záchranářů ČČK s nácvikem první pomoci.  Ukázky záchrany tonoucího v podání vodní záchranné služby.  Soutěže a dárky pro děti a dospělé.  Nealko Bar první pomoci.

Každou hodinu moderované vstupy s ukázkami:

10:30 - ukázka první pomoci člověku v bezvědomí 

11:30 - ukázka záchrany tonoucího ve Vltavě

12:30 - ukázka pomoci při dušení cizím tělesem                                                 

13:30 - ukázka první pomoci dětem                                      

14:30 - ukázka záchrany tonoucího ve Vltavě                                                                                                        

15:30 - ukázka ošetření krvácející rány

16:30 - ukázka první pomoci člověku v bezvědomí

Vstupné do areálu Žlutých lázní je 80 Kč (dospělí).  Studenti a senioři 50 Kč. Děti do 100 cm zdarma.  Uhrazené vstupné může být použito na úhradu nápojů, občerstvení a sportovních aktivit.  Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Regina DAB Praha.


Lidé z Pfizeru natírali lavičky pro seniory

Praha, 30. 6. 2014 - Zatímco děti si poslední školní den šly ve svátečním pro vysvědčení, zaměstnanci farmaceutické společnosti Pfizer popadli barvy, štětce i válečky a vyrazili na pomoc seniorům. Desítka dobrovolníků včetně generálního ředitele se v Domově Sue Ryder v pražské Michli pustila do výmalby pokojů, natírání zahradních laviček i umývání oken. Díky firemnímu projektu "Jsem dobrovolník" sem zavítali už potřetí.

 "Zaměstnanci společnosti nás podporují pravidelně nejen, a to nejen jako dobrovolníci. Pořádají například vánoční dobročinnou sbírku, zorganizovali charitativní sběr oblečení pro naše obchody nebo se osobně účastní našich akcí jako je pochod za důstojné stáří," popisuje ředitel Domova Sue Ryder Matěj Lejsal.  Firemní dobrovolnictví zároveň považuje za prostředek, jak s firmami navázat dlouhodobější partnerství. "Dobrovolníci jsou nedílnou součástí našeho domova a pomáhají nám zlepšovat kvalitu péče o klienty. Spolupracujeme s jednotlivci i skupinami firemních dobrovolníků. Považujeme za úspěch, když se lidé z firem vrací za našimi seniory i ve svém volném čase nebo se z nich stanou naši individuální dárci," dodává Lejsal.  Do projektu "Jsem dobrovolník" společnosti Pfizer se za tři roky zapojilo už 106 dobrovolníků, kteří organizacím věnovali celkem 636 hodin času. Každý pracovník má možnost strávit během roku jeden pracovní den v roce ve vybrané neziskové organizaci. Náklady na práci i spotřebovaný materiál jdou na účet zaměstnavatele. Sami zaměstnanci se přitom mohou rozhodnout, zda věnují organizaci také svůj denní plat. Navíc se mezi neziskové organizace, které dobrovolníci navštíví, rozděluje také výtěžek každoroční charity Pfizer mezi zaměstnanci.  "V rámci firemního dobrovolnictví se snažíme pomáhat seniorům, dětem a nezapomínáme ani na životní prostředí. V červnu jsme s dobrovolníky zavítali do denního stacionáře Ruka pro život, který slouží mentálně hendikepovaným lidem. V minulém týdnu zase skupina zaměstnanců pomáhala s údržbou Průhonického zámeckého parku, který patří mezi památky UNESCO," říká koordinátorka firemního dobrovolnictví ve společnosti Pfizer Tamara Stanisavljevičová.

O společnosti Pfizer ČR

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku, USA. Společnost Pfizer byla založena v České republice v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově investovala společnost Pfizer v roce 2014 do výzkumu a vývoje nových léků více než 200 miliard Kč (8,3 miliard USD). Celosvětově zaměstnává více než 97 000 zaměstnanců. Česká pobočka zaměstnává přes 250 zaměstnanců. Více informací zde: www.pfizer.cz

Studenti Univerzity Pardubice získali ceny za nejlepší práce

Pardubice, 28. 6. 2016 - Látky, které by mohly nahradit antibiotika při léčbě gynekologických zánětů, nové možnosti syntetických postupů při výrobě léčiv nebo využití energie slunečního záření v organické chemii - nejen magisterské tituly, ale také ocenění za nejlepší vědecké práce si odnesla trojice studentů Univerzity Pardubice. Cenu společnosti Pfizer jim předal děkan Fakulty chemicko-technologické, prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 24. června v aule univerzity.

"Cílem udílení cen je nejen motivace studentů k jejich další vědecko-výzkumné činnosti, ale také popularizace a propagace studia chemie jako oboru, bez kterého se náš každodenní život neobejde," řekl koordinátor projektu a proděkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Mošner, Dr.  Univerzita Pardubice a farmaceutická společnost Pfizer působící v České republice podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v říjnu 2015. Předmětem spolupráce je udělení finančního ocenění pro autory nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie. V letošním roce tak společnost rozdělí mezi úspěšné studenty celkem 30 tisíc korun. 

 "Studenti byli oceněni na základě vynikající úrovně předložené diplomové práce, její obhajoby, oponentských posudků a doporučení vedoucího. Významným kritériem pro hodnocení byla také aktuálnost studované problematiky a možnost využití získaných výsledků v praxi," dodává proděkan Mošner.  Důležitost propojení výzkumu s praxí zdůraznil také generální ředitel společnosti Pfizer v České republice John P. Kennedy: "Partnerství s akademickým sektorem je pro naši společnost přirozené, celosvětově spolupracujeme s více než 250 univerzitními či jinými vědeckými partnery. Díky vzájemné spolupráci s vědci i studenty můžeme lépe propojit vědecké poznatky s aktuálními potřebami pacientů. Doufám, že naše ocenění a finanční odměna s ním spojená bude motivovat nejen její držitele, aby se i v budoucnu věnovali vědecké práci a posouvali tak hranice svých oborů."

Ceny společnosti Pfizer získali:

Věra Pajkošová za diplomovou práci "Antimikrobiální účinek chalkonů" ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Analýza biologických materiálů.

Vedoucí diplomové práce byla: RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D.

Jakub Valtr za diplomovou práci "Syntéza sloučenin obsahujících 2-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-olový skelet s využitím intramolekulární Henryho reakce" ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit.

Vedoucím diplomové práce byl: doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

Zuzana Hloušková za diplomovou práci "Organické push-pull chromofory pro fotoredox katalýzu" ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie.

Vedoucím diplomové práce byl: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

O společnosti Pfizer ČR

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku, USA. Společnost Pfizer byla založena v České republice v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově investovala společnost Pfizer v roce 2014 do výzkumu a vývoje nových léků více než 200 miliard Kč (8,3 miliard USD). Celosvětově zaměstnává více než 97 000 zaměstnanců. Česká pobočka zaměstnává přes 200 zaměstnanců.


Národní diabetologický registr odhalí slabá místa 

Praha, 20. června 2016 - Cukrovka patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. V Česku jí trpí necelých 900 000 lidí. Jejich počet rok od roku - přibližně o 30 000 - roste. V roce 2017 začne fungovat Národní diabetologický registr. Ten podrobně zmapuje situaci u obou typů diabetu, "jedničkového" a "dvojkového". 

Bude sledovat, kde je v tuzemsku nejvíce lidí s diabetem, jak jsou staří, jak se léčí a zda jim léčba zabírá. Jestli trpí následnými komplikacemi, a jakými. Zmapuje, kolik peněz stojí léčba v jednotlivých krajích. Data pomohou státu, pojišťovnám a lékařům poskytnout diabetikům co nejlepší péči. Jak uvádí prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické Asociace České republiky (DAČR), registr mimo jiné přesně ukáže, kde se léčí nejvíce pacientů s následnými komplikacemi diabetu, jako jsou poškození sítnice, ledvin, choroby srdce a cév, syndrom diabetické nohy.   "Nyní víme, že nejvíce pacientů s komplikacemi diabetu je na severu Čech. Nevíme ale, co je to za pacienty, jak se léčí, kolik je jim let, co dostávají za léky. Pokud nám registr vždy po třech měsících přesně srovná data o léčbě a komplikacích v jednotlivých regionech, budeme vědět, kam zacílit odborné semináře, či preventivní programy. Vypadnou nám přesná data o plýtvání léky. Už nyní tušíme, že část pacientů užívá některá léčiva duplicitně," říká prof. Kvapil.   Registr diabetiků našel oporu v novele zákona 372 - O zdravotnických službách, spravovat jej bude Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). "Bez kvalitních dat nejsme schopni zhodnotit stav péče o pacienty a náklady s ní spojené. Data z nového registru nám pomohou sledovat dostupnost léčby v regionech, umožní nám předpovědět kolik péče a kde bude za několik let třeba. Zdravotnický systém se na diabetické pacienty může lépe připravit, posílit dostupnost v místech, kde chybí. Díky registru budeme umět naplánovat preventivní programy a dobře je vyhodnotit," vypočítává výhody doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel ÚZIS. Statistiky, které má stát nyní k dispozici, podle Duška nestačí. Mapují pouze celkové počty pacientů s diabetem, ale už ne to, jak putují po zdravotním systému. Neukazují dostupnost péče, nezkoumají pacienty podle toho, jak u nich nemoc pokročila, nevidí jejich další nemoci, které s diabetem souvisí. 

Data do registru budou dodávat nemocnice a zdravotní pojišťovny. Získají tak cenné informace o rozsahu a výsledcích léčby, kterou svým klientům zaplatily. Diabetologům registr přinese zpětnou vazbu o tom, jak jejich léčba pacientům pomáhá, odborné lékařské společnosti zase mohou na základě dat kontrolovat, zda lékaři dodržují platné postupy. "Registr odhalí slabá místa v systému. Neměl by zásadně navýšit administrativní zátěž odborného personálu nemocnic," doplnil doc. Dušek.  Podle prof. Kvapila by registr mohl přinést i argumenty pro širší zavedení nové terapie diabetu. Mezi moderní antidiabetika patří gliptiny - léčivé přípravky zvyšující přirozenou cestou produkci inzulinu u diabetiků a glifloziny, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí. "Randomizované studie sice ukázaly přínos a bezpečnost této léčby, ale takto by se její efekt ukázal i v široké praxi," dodal prof. Kvapil.  Náklady na léčbu diabetu v ČR tvoří podle odborníků minimálně 10 % celkových nákladů na zdravotní péči. Většina peněz směřuje na léčbu komplikací diabetu. Více než 100 600 českých diabetiků má kvůli své nemoci postižený zrak, infarkt myokardu je u lidí s cukrovkou až pětinásobně vyšší než v běžné populaci. Přes 97 000 českých diabetiků má chronicky postižené ledviny a přes 40 000 trpí syndromem diabetické nohy. Mezi první projevy cukrovky patří neuhasitelná žízeň, malátnost, únava, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění.

O diabetu - Cukrovka, tedy odborně Diabetes mellitus (zkratka DM), je název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů). Jsou dva základní typy diabetu, které se označují jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Oba typy nemoci mají podobné příznaky, ale různé příčiny vzniku. Hlavním projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi (glykemie) a nedostatek energie. Cukrovka souvisí inzulinem. Diabetes I. typu (absolutní nedostatek inzulinu) vzniká tak, že vlastní imunitní systém člověka ničí buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin. Řadí se tedy mezi tzv. autoimunitní choroby. Jedná se o geneticky podmíněnou poruchu. Diabetes II. typu (relativní nedostatek inzulinu) je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Léčí se perorálními antidiabetiky, které zvyšují citlivost k inzulinu. Tento typ diabetu je označován jako cukrovka dospělých, protože se projevuje zpravidla po 40. roce života pacienta. Lze kvalifikovaně odhadnout, že průběžně je v ČR přibližně 250 000 osob, které jsou již diabetiky 2. typu, ale o své nemoci ještě nevědí. Ve světě trpí cukrovkou přes 382 milionů lidí.

O DAČR  - Diabetická asociace České republiky vznikla v roce 2006. Jejím cílem je integrovaný přístup ke zlepšení péče o diabetiky prosazováním a naplňováním jejich zájmů a potřeb. To vše v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárodními institucemi. Rostoucí počty diabetiků v naší republice jsou dokladem toho, že je třeba řešit podle nejnovějších vědeckých poznatků všechny problémy, které toto celoživotní onemocnění přináší. Nepostihuje totiž jenom samotné diabetiky, ale dotýká se úzce jejich rodin, zdravotnické komunity a má závažné dopady sociální a ekonomické. Pozdní diabetické komplikace ohrožují život diabetiků, především však snižují kvalitu jejich života, což při chronickém onemocnění není zanedbatelné. Asociace je místem, kde jsou tyto otázky diskutovány mezi představiteli České diabetologické společnosti, Obezitologické společnosti, obou organizací diabetiků, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na této široké platformě je analyzován stav péče a současně jsou ujednocovány názory na možnosti jejího

Lékaři radí, jak se v létě vyhnout průjmům

Praha, 30. 5. 2016 - Stačí málo - nepropečený steak na stánku letního festivalu, zmrzlina od egyptského prodavače, koktejl v thajském baru a průjem je na světě. V létě jsou lidé průjmovým onemocněním vystaveni nejvíce - teplo nahrává množení bakterií jak ve vodě, tak v potravinách. Lidé cestují do exotických zemí s nižšími hygienickými standardy, mění svůj zaběhlý režim a stravovací návyky

"Průjmové onemocnění postihuje drtivou většinu cestovatelů, většinou jej způsobují infekční původci, jako jsou bakterie, viry nebo paraziti. Může se objevit při každé razantnější změně prostředí, kontaktem s novými bakteriemi a s tím související změnou naší mikroflóry. Spouštědlem může být také intoxikace, potravinové alergie či intolerance, ale i zvýšená psychická zátěž - stres z cestování, únava. Takový průjem může skončit bohužel i v nemocnici na kapačkách - a to v případě masivní dehydratace, kdy je třeba doplnit tekutiny a minerály," říká MUDr. Peter Mikolášek, lékař kliniky dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno.  Dehydratace z průjmů ohrožuje nejvíce děti - ty potřebují denně přijmout tekutiny v objemu 10 - 15 % své váhy, dospělému stačí 4 %. "Měli bychom si uvědomit, že nejedeme trpět, ale užít si volno, místa kam jedeme a všeho, co nás tam bude obklopovat. Co se nákupu a konzumace jídla a pití týče, stačí se řídit pravidly "šesti O": obchod, originál, otevřít, oloupat, omýt, ovařit," doplňuje MUDr. Mikolášek.  Jednou z možností, jak připravit trávicí trakt na cestu je podle specialistů preventivní podávání probiotik, která osídlí střevo a posílí imunitu.

"Pokud se akutní průjem rozvine, je možné probiotika využít k jeho zmírnění a zkrácení doby trvání. Pomohou také rychlejší obnově střevní mikroflóry," uvedl předseda Mladých praktiků MUDr. Norbert Král.  Zkrácení doby trvání akutních průjmových onemocnění za pomoci probiotik dokazují i klinické studie. "Probiotických bakterií a přípravků je celá řada, nejvíce studií popisuje pozitivní efekt u bakterií Lactobacillus rhamnosus a Saccharomyces boulardii. Ty obsahují některé dostupné probiotické přípravky," uvádí MUDr. Mikolášek.  Podle známého cestovatele, viceprezidenta Českého klubu cestovatelů Jiřího Kolbaby, snáší každý člověk cestování jinak. "Já mám například skvělé zažívání a zvládám i země s nižším hygienickým standardem. Dávám si pozor na vodu z neprověřených zdrojů, vyhýbám se listové zelenině, u níž nevím, čím byla hnojena a všechno umývám. V cestovní lékárničce sebou vždy nosím z preventivních důvodů "letní" probiotika," říká cestovatel, který procestoval více než 130 zemí světa a navštívil všechny kontinenty.   Zažívací obtíže se často pojí i s cestováním po letních festivalech a stravováním ve stáncích rychlého občerstvení. "Ve vedru se potraviny rychle kazí a tak se hudebnímu fandovi může odleželý párek v rohlíku lehce vymstít. S hygienou to na festivalech také nebývá valné, a je škoda koncert oblíbené kapely poslouchat na záchodovém prkénku," dodal MUDr. Norbert Král.   Infekční průjmová onemocnění kromě opakovaného nucení na stolici někdy provází horečka, bolesti svalů a kloubů, únava, zvracení, zimnice, bolesti břicha. Akutní průjem trvá jen několik dnů, chronický déle než 14 dnů a vyžaduje nasazení vhodné léčby.

Co je to průjem 

Vyprázdnění více než tří neformovaných stolic za den, změna konzistence a frekvence stolice. Příčinou cestovatelského průjmu bývá infekce (80% bakterie, 15% viry, 5% parazité). Roli hraje také cestovní stres (únava, ponocování, nepravidelný režim), změna ekologických poměrů a nezvyklá strava (projímavý účinek ovoce, nadbytek používaného oleje). Cestovatelé bývají postiženi nejčastěji 3 až 4. den pobytu, druhá vlna přichází kolem 10. dne. Do skupiny cestovních průjmů jsou zahrnuta i onemocnění, která se objeví v prvních 7-10 dnech po návratu domů.


Špičky protonové terapie se sjely do Prahy na světový kongres

Praha, 26. května 2016 - Na dva tisíce onkologů, radioterapeutů a fyziků se sjelo do Prahy, aby tady diskutovali o protonové léčbě. Výroční 55. ročník konference světové Společnosti částicové terapie se koná od 23. do 28. května v Kongresovém centru. Poprvé v České republice.

Odborníci z předních protonových center z Ameriky, Asie i Evropy tady představují nejnovější zkušenosti a klinické výsledky v oblasti protonové terapie nádorů. "Abychom mohli vyhodnotit přínos protonové radioterapie pro pacienty, musíme být schopni efektivně sbírat klinická data a nastavit registry pro rostoucí počet pacientů a nových diagnóz," říká primářka Centra protonové terapie a dětské radiační onkologie z  MD Anderson v Texasu, Anita Mahajan Ph.D.  "V MD Anderson léčíme protony například pacienty s rakovinou plic, rakovinou jícnu a hrtanu, rakovinou prostaty, rakovinou jater, nádory mozku a další. Ve všech případech sledujeme, do jaké míry je protonové záření bezpečnější - tedy nakolik snižuje míru toxicity a vedlejších účinků na zdravé tkáně oproti standardním metodám. Naším cílem je potvrdit, že pacientům protonové záření přináší výrazné zlepšení jejich stavu," uvádí Mahajan.   Mgr. Vladimír Vondráček, hlavní fyzik Protonového centra v Praze, dodává: "Protonový svazek dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána žádná dávka. A nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucího účinku.  Radioterapie je léčba, kdy každý jednotlivý případ vyžaduje individuální posouzení a pečlivé zhodnocení, jaký způsob ozáření je pro daného pacienta nejlepší. Rozhodování zda pacientovi protonovou léčbu indikovat, či ne by ale v žádném případě nemělo být ovlivněno tvrzením, že limitní dávka je bezpečná dávka, které nejen že neplatí, ale hlavně když  k vyloučení rizika nežádoucího ozáření existuje bezpečnější a snadno dostupná léčba - protonová terapie."  Podle odhadů, které v minulosti potvrdila česká Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP by protony mohly být přínosem pro 10 - 15 % onkologických pacientů léčených radioterapií. Americká společnost pro radiační onkologii ASTRO uvádí ve svých doporučeních až 20 % nemocných. "Podle údajů SROBF přibude v České republice více než 25 tisíc nově ozařovaných pacientů každý rok. Dalších více než 5 tisíc pacientů podstoupí ozáření kvůli návratu onemocnění. Údaje tak napovídají, že každý rok by se v tuzemsku mělo protony ozářit nejméně 3 tisíce pacientů, kteří by z této léčby profitovali," shrnuje primář pražského protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.   Podle statistik Společnosti částicové terapie (PTCOG) bylo v roce 2014 některou z metod částicové terapie léčeno ve světě přes 15 tisíc pacientů. Z toho v 10 % případů šlo o dětské pacienty. Protonové centrum v Praze je v provozu přes tři roky a za tu dobu poskytlo léčbu více než tisíci pacientů.   Jednou ze základních diagnóz, kterou mají ve svých indikacích všechna světová protonová centra, je rakovina prostaty. "Publikované výsledky mezinárodních studií z roku 2015 potvrzují, že u protonové radioterapie dosahují pacienti s karcinomem prostaty o 5-10 % lepšího přežívání bez biochemického  relapsu a až trojnásobně se snižuje výskyt pozdních nežádoucích účinků jako je například poškození močového měchýře oproti běžné fotonové terapii," doplnil MUDr. Kubeš.

Význam protonové terapie dokládá také rostoucí počet protonových center po celém světě. V současné době je jich podle údajů Společnosti částicové terapie přes padesát, jen v loňském roce bylo otevřeno 12 nových pracovišť včetně dvou center americké prestižní kliniky Mayo Clinic.  "Roste počet center, přesto se protonová léčba dostává jen k malé části těch, kteří by ji potřebovali a mohli z ní profitovat. Hlavním problémem je, že kapacita center nestačí. Postupně se v USA učíme, jak snižovat náklady na výstavbu i provoz a zároveň neustále zlepšovat možnosti léčby rakoviny částicovým zářením," dodal předseda Společnosti částicové terapie prof. Jay Flanz, Ph.D.   "V České republice je protonová léčba uznána jako léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění a oporu má i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Můžeme doložit, že její náklady jsou srovnatelné s léčbou standardní. Věříme, že právě výsledky protonové léčby prezentované zde v Praze v průběhu letošní světové výroční konference PTCOG poskytnou přesvědčivá data i tuzemským onkologům a radioterapeutům z Komplexních onkologických center," uzavírá ředitelka PTC Iva Taťounová.  

Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG)   Společnost částicové terapie je nezisková organizace sdružující všechna centra poskytující léčbu těžkými částicemi. Je celosvětovou databází soustřeďující klinické protokoly, výsledky léčby a registry všech fungujících a připravovaných center včetně statistik léčených pacientů. https://www.ptcog55.org/

Odborníci na roztroušenou sklerózu (RS) poradí ve stanu

Světový den roztroušené sklerózy (25. 5. 2016) se letos nese v duchu hesla Silnější než RS aneb RS mě nezastaví. Nabízí po celé republice řadu akcí. Jednou z nich je Osvětová kampaň pro veřejnost, která vypukne přesně ve světový den RS od 10 do 17 hodin v parku na Karlově náměstí. 

Pod velkým stanem budou příchozím k dispozici odborníci. Návštěvníci se dozvědí, jak se nemoc projevuje, promluví si přímo s neurologem RS centra. S rehabilitačními lékaři a fyzioterapeuty proberou nejvhodnější možnosti cvičení a vyzkouší si neurostimulátor pro zlepšení chůze. Ve stanu bude i psychoterapeutka, která představí možnosti tréninku myšlení v domácím prostředí. O příspěvcích a dávkách, na které mají lidé s RS nárok, popovídá přítomný sociální pracovník.  Na místě bude možné přispět do sbírky, kterou pořádá Nadační fond IMPULS na podporu rehabilitace pacientů s RS. Osvětovou kampaň organizuje Help2move ve spolupráci s RS centrem Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se léčí kolem 4 000 pacientů s RS.    Akce ke Světovému dni RS se konaly i na Slovensku - Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM) obdaroval Slunečnicí vděku nejlepší slovenské dobrovolníky, osobní asistenty a opatrovatele, kteří svůj život zasvětili pacientům s roztroušenou sklerózou.   Přehled všech akcí je k nahlédnutí na webových stránkách www.nfimpuls.cz.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká.   Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.


Roztroušená skleróza se nevyhýbá ani dětem

Praha, 23. 5. 2016 - Porucha vidění, řeči, brnění, nejistá chůze, ztráta citlivosti rukou či nohou, únava, duševní nevyrovnanost. Jakmile rodiče uvidí tyto příznaky u svého potomka, měli by s ním vyrazit k neurologovi - může se jednat o první ataku roztroušené sklerózy (RS). Lékaři odhadují, že v České republice nyní žije 50 dětí s RS. Včasná diagnóza zásadně zlepšuje jejich naděje na plnohodnotný život. Dětské pacienty s RS v Česku mapuje Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) a upozorňuje na ni v rámci Světového dne RS, který letos připadá na 25. května.

"Na roztroušenou sklerózu často pediatři ani rodiče v první chvíli nemyslí. Pediatři někdy obtížím přiřadí jinou diagnózu, například vývojové vady nebo je zamění za jiné neurologické onemocnění. Je třeba brát RS v potaz a poslat dítě na neurologii včas. Rychlá a správná diagnostika přímo určuje prognózu RS u dětí, a léčba je mnohem levnější v porovnání s pozdějšími náklady na léčbu komplikací," říká známý neurolog, docent Radomír Taláb. U dětí lékaři rozlišují formu infantilní (do 11 let) a juvenilní (do 18 let). "U juvenilní, také adolescentní formy RS přijde velmi často druhá ataka do 12 měsíců od první, proto je třeba rychle nasadit léčbu. RS v dětském věku zasáhne nejenom malého pacienta, ale celou rodinu, je naprosto klíčové, aby rodina dítě "podržela" a přizpůsobila chod domácnosti," doplňuje docent Taláb. RS ohrožuje více ženskou část populace, podle celosvětových statistik je riziko onemocnění děvčátek po šestém roce 1,5-2x vyšší než u chlapců a dospívajících mužů. "Jak ukazují údaje z ReMuSu, v dospělosti je rozložení podobné. V RS centrech se nyní léčí 72 % žen a 28 % mužů," upozorňuje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který registr provozuje.

Ukázkovým příkladem včasného záchytu je případ Evy, která se několik dní před svými 14. narozeninami probudila s tím, že na jedno oko pořádně nevidí. S maminkou se pokusily mlhu rozehnat kapkami a mastičkou, ale nepomohlo nic. "Volala jsem na polikliniku na oční, ale tam nás objednali až za 5 měsíců. Eva šla tedy normálně do školy, ale já najednou dostala strach, vyzvedla ji a jely jsme do ústecké nemocnice. Tam jsme strávily 5 hodin komplexním očním vyšetřením," říká maminka Petra. Oftalmologické vyšetření nic neprokázalo, a tak je lékaři poslali hned na neurologii, kde Eva hospitalizovali. Ráno šla na magnetickou rezonanci a odpoledne na punkci - do 24 hodin byla diagnóza jasná - roztroušená skleróza. Eva zůstala v nemocnici týden na kapačkách s kortikoidy. Po zažehnání ataky přešla do specializovaného centra pro léčbu RS v Teplicích. "Paní doktorka nám jako nejvhodnější léčbu doporučila biologickou. Eva si začala pravidelně píchat injekce s léky, a od té doby nemá žádné problémy, zvládla i týdenní jazykový kurz v Anglii. Navázali jsme normálně na náš předešlý život. Eva sportuje, tancuje, nyní se dostala na gymnázium a chce být lékařkou. Cestujeme, jezdíme k moři, na kole, na hory," říká Petra. 

Dětem se věnuje ReMuS, který díky Nadačnímu fondu IMPULS funguje už 3 roky, a shromažďuje nejnovější data o nemoci a její léčbě. Registr u nás v současnosti eviduje 32 dětí a mladistvých - 8 z nich je mladších 15 let. Nejmladšímu pacientovi lékaři diagnostikovali nemoc už ve 3,5 letech. "Příčiny, proč u dětí RS vzniká, se výrazně neliší od dospělých. Roli zde hraje i pasivní kouření. Výzkumy prokázaly, že v rodinách s pasivním kouřením je dvakrát vyšší výskyt dětí s RS než tam, kde se nekouří," doplnil docent Taláb. Podle profesorky Evy Havrdové, vedoucí největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, jsou výjimečné, agresivnější formy dětské RS částečně léčeny léky pro dospělé. "Pojišťovny léky většinou bez problémů hradí," doplnila profesorka Havrdová. 

Jak uvedla odborná garantka ReMuSu, docentka Dana Horáková, registr přináší cenná data o nemoci a účinnosti léčby. Ta by se měla stát podkladem pro jednání o úhradách a zpřístupnění moderní léčby pacientům, kteří mohou z dané léčby nejvíce profitovat. "Medicína jde mílovými kroky kupředu. Máme na výběr mezi řadou kvalitních léků, ale ne všechny se k pacientům dostanou. Toto řeší i řada jiných medicínských oborů - možnosti léčby versus její ceny. Naši pacienti jsou mladí, za svoji nemoc nemohou, neexistuje prevence, průběh nemoci sami neovlivní. Včasná vhodná léčba jim zachrání 20-30 let aktivního života," shodují se obě lékařky, profesorka Havrdová a docentka Horáková. 

O projektu ReMuS

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby - v současnosti do něj přispívá 14 z celkem 15 center specializovaných na léčbu tohoto onemocnění, do konce roku se připojí všechna. 

Podle posledních dat registr sleduje 7 786 pacientů s biologickou léčbou. Nejvíce pacientů je z Prahy (1 546) a Středočeského kraje (1 284). Většina (55,7%) sledovaných pacientů pracuje na plný úvazek, 13, 3% na částečný. Lékaři sledují i těhotenství, za rok 2015 porodilo 119 pacientek, 5 z nich mělo dvojčata. Průměrný věk v době začátku nemoci byl 30, 5 roku. Nejmladší pacient měl v době stanovení diagnózy necelé 4 roky, nejstarší 67 let. Zřizovatelem registru ReMuS je Nadační fond IMPULS,  který jej financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.multiplesclerosis.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. 

Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.


Praktici vzývají - zrušte nesmyslná omezení v preskripci 

Praha, 25. 4. 2016 - Praktičtí lékaři vzývají Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, aby zrušily podle nich nesmyslná omezení v předepisování léků. "Žádáme příslušné orgány, aby vstoupili v jednání se zástupci praktických lékařů s cílem zrušit nesmyslná omezení v terapii a diagnostice u primární péče v ČR tak, aby se léčebná péče svým rozsahem a kvalitou dostala na úroveň standardů vyspělých zemí v EU" - píše se v Memorandu z víkendové Jarní interaktivní konference (JIK) Společnosti všeobecného lékařství (SVL), které se zúčastnilo přes 1 300 lékařů z celé republiky.

"Nemůžeme řádně a kvalitně léčit pacienty, jako kolegové v zahraničí - nemáme dostatečné pravomoce v předepisování léků a tím se zhoršuje dostupnost péče pro pacienty. Česká republika je na prvním místě v EU v počtu preskripčních  omezení u praktických lékařů. Voláme po tom, aby se léčebná péče svým rozsahem a kvalitou dostala na úroveň standardů vyspělých zemí v EU," říká místopředseda SVL MUDr. Igor Karen. Dle generální ředitelky Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Chan přináší zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou praktiční lékaři (PL), nejlepší výsledky s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. "Totéž říkají čeští občané v průzkumech veřejného mínění - vyjadřují v drtivé většině případů spokojenost s péčí svého praktika a časem, který jim věnuje po dobu návštěvy v ordinaci. Nicméně u ministerstva zdravotnictví, SÚKL a zdravotních pojišťoven stále nenacházíme adekvátní podporu," dodává za MUDr. Karen.  Jako příklad uvádí preskripční omezení na moderní antidiabetika, na která praktici "nedosáhnou" a jsou nuceni předepisovat ta, kde je vyšší riziko nebezpečných hypoglykemií. Připomíná, že praktici mají k dispozici doporučené postupy pro léčbu diabetu II typu a algoritmy postupů jsou zde jasně vymezeny. "V současnosti 95 % zahraničních ordinací praktických lékařů diabetiky léčí, může jim předepisovat všechny moderní léky na léčbu cukrovky, ale i lázně, glukometr, proužky pro měření cukru v krvi atp. U nás se sice přibližně 120 000 pacientů s II typem diabetu léčí ve 2500 praxích všeobecných lékařů, jejich pravomoce na předepisování moderních léků jsou však neúměrně osekány," doplnil MUDr. Karen. "Ač na to upozorňujeme jak Ministerstvo zdravotnictví, tak SÚKL i zdravotní pojišťovny - v oblasti péče o diabetiky se více než 5 let stále se nic neděje. Prodražuje se tak zdravotní péče, což považuji za skandální a diskriminující i pro pacienty a za plýtvání časem i energií zdravotníků i penězi z veřejného zdravotního pojištění," řekl MUDr. Karen.     Stejná situace je podle něj u některých plicních nemocí a kombinovaných bronchodilatačních léků s kortikoidy, u léků na mykózy, moderních protisrážlivých léků, i běžných léků například na záněty spojivek či ekzémy. "V celé západní Evropě mohou praktici předepisovat například léky na zánět spojivek, či různá kožní onemocnění, jen u nás to nejde," podotkl Karen.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně.

Lékaři proberou palmový olej, virus Zika, či e-neschopenku 

Přes 1000 praktiků bude v Praze řešit horká zdravotnická témata 

Praha, 18. 4. 2016 - Je palmový tuk opravdu nezdravý? Jak se dotkne reforma v psychiatrii praktických lékařů? Proč by měli mít praktici větší pravomoc při předepisování léků? Jak správně diagnostikovat virus Zika a budou lidé po e-receptech využívat také e-neschopenky? Tato a další témata zazní na Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která startuje tento pátek ve Slovanském domě v Praze.  "Třídenní konference bude hostit experty z psychiatrie, hepatologie, kardiologie, onkologie, chirurgie či dermatologie. Účelem je být v obraze co se novinek v oboru týče, řešit ale budeme i věci, které se nás úzce dotýkají, jako je elektronizace zdravotnictví," shrnul předseda SVL doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Podle dosud platného zákona o léčivech musí totiž od 1. 1. 2018 využívat e-recepty všichni lékaři a tedy i všechny lékárny. V současnosti však elektronické recepty píše pouze 6 % lékařů a vydává je přibližně polovina lékáren. E-recepty navíc dostaly stigma při nedávném výpadku, kdy je nemohli využít ani ti, co si na ně už zvykli. "Elektronickou preskripci vítáme, ale obáváme se narychlo spuštěného nedomyšleného systému, který všem práci ztíží. Potřebujeme, aby e-recepty zjednodušily administrativu, prošly dostatečně dlouhou fází zkušebního provozu v nemocnicích, v ordinacích, v lékárnách a výdejnách léčiv. Musí fungovat i papírová varianta pro případ selhání systému, či předepisování v návštěvní službě, aby se pacient k léku vždy dostal," říká MUDr. Cyril Mucha, člen Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. V případě, že by e-recept nebyl vytestován v provozu, je dle MUDr. Muchy lepší zrušit povinnost jej používat. "Pokud bude systém funkční, lékaři jej používat budou," dodává MUDr. Mucha. Podobná situace je s elektronickou neschopenkou. "Před 4 lety zkoušela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) e-neschopenku zavést - lékaři však odesílali pouze jedno hlášení - a to na ČSSZ, zbývající čtyři papírové zůstaly. Paradoxně tak ordinaci administrativně zatížila více, než jen "papírová neschopenka". Navrhli jsme systém, kde by lékař posílal hlášení pouze ČSSZ, zbytek komunikace by probíhal přímo mezi zaměstnavatelem a ČSSZ. Lékaři by se soustředili na to, co umí dobře - léčbu pacienta a neřešili, kdo je jeho zaměstnavatel či kde bude marodit," vysvětlil MUDr. Mucha. Návrh však podle něj zatím naráží na obavy úředníků ČSSZ z radikálnosti změn, které zatím nemají oporu v zákoně.

Dalším ze žhavých témat konference bude reforma psychiatrie a dopad na primární péči. "Za posledních 13 let narostla psychiatrická klientela o 2/3. Ročně navštíví psychiatra 600 000 pacientů, velkou část diagnóz tvoří deprese a úzkostné stavy, které má velké části na svědomí chronický stres - typické znamení této doby. Rádi bychom zlepšili terénní péči o pacienty, prohloubili komunikaci s praktiky a uvítali jejich začlenění do léčby pacientů s duševní poruchou," konstatuje předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ředitel bohnické nemocnice MUDr. Martin Hollý. Podle něj se letos začnou stavět první Centra duševní péče, kterých by výhledově mělo vzniknout až 100. Ta poskytnou zdravotní i sociální pomoc lidem s duševním onemocněním, zpočátku zejména se schizofrenií, či bipolárními poruchami a pomohou tak části pacientů, aby mohli žít doma, namísto v léčebně. "Je třeba, aby se do běžné péče o tyto pacienty zapojili právě praktičtí lékaři a pomohli jim léčit další nemoci, kterým lze předejít například prevencí. Víme, že lidé s chronickou psychózou či bipolární poruchou žijí o 15-20 let méně, umírají na diabetes či kardiovaskulární nemoci - protože je okolí mnohdy nebere vážně a oni neumí své potíže vysvětlit. Působí "divně" a reálné nemoci jsou často vykládány jako psychosomatické," uvedl MUDr. Hollý.  Praktičtí lékaři se také pobaví o dalších možnostech laboratorní diagnostiky viru Zika, který, dle člena organizačního výboru konference a místopředsedy výboru SVL, MUDr. Igora Karena, vnímají jako potenciálně rizikový kvůli jeho schopnosti šířit se z člověka na člověka. Dotknou se epidemiologických rizik spojených s migrací a nastolí jiný úhel na palmový olej v potravinách. 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání.  Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz


Začíná sezóna zánětů 

S močovými infekcemi se setká každá druhá žena

Praha, 29. 3. 2016 - Přichází plíživě a nenápadně - v několika hodinách se ale mění v bolestivou a nebezpečnou hrozbu. Infekci močových cest minimálně jednou v životě dostane přes 2,5 miliónu současně žijících českých žen, 15% z nich dokonce opakovaně. V extrémních případech končí se záněty ledvin v nemocnici. 

Močové infekce jsou společně s respiračními záněty nejčastějšími infekcemi, které člověka ohrožují. Právě nyní plní ordinace praktických lékařů a urologů pacienti s těmito obtížemi - podle specialistů začíná v březnu "jarní sezóna" zánětů močových cest. "V současné době sem přicházejí 2 až 3 pacientky denně se záněty močového ústrojí. Dle mých zkušeností jich v brzké době přibyde," potvrdil praktický lékař, MUDr. Vladimír Marek z ordinace FamilyMed Brno. Tento trend potvrzuje i předseda Mladých praktiků MUDr. Norbert Král. "Pacientky se záněty močových cest jsou zde na denním pořádku. Bohužel většinou přicházejí s významnými obtížemi a nezbývá než nasadit antibiotika či chemoterapeutika, abychom předešli dalším komplikacím. Mnohdy se stává, že nevinné příznaky jako je pálení při močení skončí jako zánět ledvin v nemocnici na intravenózní léčbě antibiotiky," doplnil MUDr. Král. Lékaři většinou nasazují antimikrobiální léčbu empiricky (bez vyšetření s předpokladem účinku). Časté užívání antibiotik v případě opakujících se infektů, ale může vést k rezistenci. 

K nastartování nemoci stačí málo. Na jaře jsou často na vině klamavé sluneční paprsky, které nedostatečně teple oblečené ženy vytáhnou na studené lavičky, a dojde k prochladnutí. Sníží se imunita sliznice a vzniká zánět. Příčinou "jarních" zánětů je také snížená obranyschopnost organizmu po zimě a proběhlých virózách. Podle uroložky MUDr. Michaely Matouškové z pražského Urocentra postihuje zánět močových cest desetkrát více žen v reprodukčním věku než mužů. "Důvodů je hned několik. Ženy mají kratší močovou trubici zhruba 3 až 4 centimetry. Vyústění se nachází kousek od poševního vchodu a konečníku a do močové trubice se tak snadnou dostanou bakterie. Riziko vzniku zánětu močových cest zvyšuje také sexuální aktivita a nechráněný pohlavní styk.  Na vině ale mohou být i chlamydiové infekce, nedostatek tekutin nebo návštěvy veřejných bazénů," uvedla MUDr. Matoušková, které ročně do ordinace přijdou s komplikacemi stovky pacientů.   V drtivé většině - až z 85 % - má záněty močových cest na svědomí bakterie Escherichia coli, která se běžně vyskytuje například ve střevech. "Infekce se většinou ohlašuje pálením, řezáním, častým nucením na močení, bolestí při a po močení, únavou, někdy i horečkami a krví v moči. V takových případech je nutné jít k lékaři a začít okamžitě s léčbou," podotkl urolog MUDr. Jaroslav Porš z Nemocnic Turnov.   Pokud jsou pacienti schopni rozeznat infekci v počátku, dříve než propukne v plné síle, mohou zkusit zánět "rozehnat" samoléčbou a režimovými opatřeními. "Doporučujeme brusinkové extrakty v kombinaci s D-manosou, jenž brání přilnutí bakterií E. coli v močovém traktu a preparáty s lyzátem Escherichia coli, který aktivuje imunitní systém organismu. Je třeba také dostatečně pít a vyvarovat se dráždivých pokrmů a nápojů, jako jsou například ostrá, kořeněná jídla či silná káva," podotkl MUDr. Jaroslav Porš. Pomáhá také omezit alkohol a sladké.   Podle předsedy Mladých praktiků MUDr. Krále umí ženy, které čas od času infekcemi trpí, rozeznat nemoc již v zárodku a zahnat ji, než se plně rozjede. "V rizikových obdobích, jako je jaro nebo léto, které zánětům bohužel přeje, je možné užívat brusinky s D-manosou i preventivně," dodal Král.   Infekcí močových cest trpí i muži. "Pokud mi do ordinace přijde s příznaky pálení a řezání při močení muž, často skončí v péči urologa. Tyto projevy mohou být totiž příznakem závažnějších problémů s močovým měchýře či prostatou, i onkologických," dodal MUDr. Marek. 

O infekci močových cest

Infekce močových cest jsou v Evropě a severní Americe druhou nejčastější bakteriální infekcí postihující člověka hned po infekcích horních cest dýchacích.  Nejvíce postiženou skupinou jsou dospělé ženy v reprodukčním věku. Incidence infekcí močových cest u dětské populace se pohybuje mezi 1 - 7 %.   Nejčastěji infekce způsobuje gram-negativní bakterie Escherichia coli, která se normálně vyskytuje ve střevech a kolonizuje perinatální oblast. V podstatně menší míře mohou být původci další druhy bakterií, mykoplazmata, chlamydie, viry, plísně či prvoci. Infekce močových cest se vyskytuje buď primárně, a to na podkladě poruchy lokálních obranných antimikrobiálních mechanismů, nebo sekundárně jako komplikující faktor jiného současně

V tuzemsku trpí tuberkulózou téměř 480 lidí 

Čeští pneumologové mají nemoc pod kontrolou

Praha, 21. 3. 2016 - Nejvíce lidí s tuberkulózou je v Praze - v porovnání s loňskem zde vzrostl jejich počet o 12 %, na 109 případů. V celé republice je dle předběžných dat 486 nemocných. S TBC se lékaři potýkají i v době, kdy uplynulo už 134 let od objevení její příčiny. Světový den boje proti tuberkulóze připadá na 24. března.  

Přestože právě česká metropole se tradičně potýká s největším počtem nakažených, Nemocnice Bulovka nedávno uzavřela specializované oddělení pro lidi s TBC. Jediné místo pro tyto nemocné je tak v Thomayerově nemocnici. "Kapacita našeho oddělení je omezená. K dispozici máme 35 lůžek, z toho 15 je vyhrazeno pacientům s tzv. multirezistentní formou tuberkulózy, která nereaguje na běžně užívané léky. Jsme jediným pracovištěm v ČR, které o tyto pacienty pečuje," říká prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. V současné době je obsazeno 11 lůžek lidmi s multirezistentní formou TBC. Počet těchto pacientů roste, a tak lze očekávat, že se kapacita brzy vyčerpá. "Od konce roku, kdy byla lůžka pro tuberkulózu na Bulovce zrušena, k nám z Bulovky přivezli  dalších 15 případů TBC, které jsme museli někam umístit," dodává prof. Vašáková. Podle ní musejí pacienti ležet na uzavřeném oddělení se speciálním režimem, aby někoho nenakazili. "Stačí, aby nám přibylo několik málo pacientů, a máme velký problém," doplňuje prof. Vašáková.   Počet lidí s TBC, kteří nereagují na obvyklou léčbu a v nemocnici tak tráví měsíce i roky, přitom pomalu roste. Zatímco v roce 2013 nebyl hlášen ani jeden nový případ multirezistentní formy TBC, o rok později to bylo 7 případů a loni už 11. Tyto formy nejčastěji pneumologové nachází u cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu. ČR patří v důsledku systematické práce českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření, k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě. 

"Česká republika má dostatek vakcín proti tuberkulóze. Po selhání dovozu doposud používané dánské vakcíny jsme v loňském roce dovezli vakcínu polskou, která je jedinou reálně dostupnou vakcínou v zemích Evropské unie. Je určena pro rizikové skupiny děti, kterým ji aplikujeme krátce po narození.  Po vyhodnocení loňského roku je zřejmé, že snášenlivost polské vakcíny je dobrá a vedlejší účinky jsou méně časté než u dánské vakcíny, která byla v době plošné vakcinace nejčastější příčinou komplikací mezi všemi očkovacími látkami u nás," konstatoval prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO). Ochrana proti nárůstu nemoci však spočívá především v rychlé diagnostice a správné léčbě. Důležitá je také izolace nemocných a vyhledávání těch, s nimiž přišli do kontaktu. Tyto metody používají plicní lékaři aktuálně u běženců. "Loni jsme TBC objevili pouze u dvou," uvedl MUDr. Pavel Zbořil, zástupce ředitele Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. "My ale sledujeme uprchlíky, kteří žádají o azyl řádnou cestou nebo ty, které pochytá cizinecká policie. Nemonitorujeme běžence, kteří do země putují přes humanitární a křesťanské organizace." Podle Pavla Zbořila prochází běženci komplexními zdravotními kontrolami, které zahrnují mimo jiné rentgen plic. "Lidé,  kteří se k nám dostávají, museli urazit tisíce kilometrů, jsou fyzicky zdatní a jejich zdravotní stav je tedy vesměs dobrý," doplnil MUDr. Zbořil.   Za loňský rok lékaři nahlásili do registru TBC celkem 486 případů, což je v meziročním srovnání o 28 méně.  "Zatím se tak nepotvrdily obavy z přílivu uprchlíků ze zemí, kde se tuberkulóza vyskytuje častěji a není tak dobře kontrolovaná, jako v ČR," prohlásil MUDr. Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou.  Jak ale říká profesor Kolek, vyhráno není. "Dosud k nám žádné významné množství běženců nepřijelo. Proto nepolevujeme v potřebných opatřeních a zabezpečujeme dostatek vakcín a léků," říká prof. Kolek.  Loni tuberkulózou onemocnělo 340 mužů a 146 žen, na nemoc zemřelo 29 lidí. Kromě Prahy je nad celorepublikovým průměrem Ústecký, Liberecký, Jihomoravský kraj. Průměrný věk nemocných je 53 let. U dětí se TBC objevilo v 5 případech. 

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je v České republice výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz.

O společnosti ČPFS 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.


MaRSu se letos zúčastnil rekordní počet měst a lidí

Praha, 8. 3. 2016 - Celkem 268 445 korun vybrali organizátoři cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Ten se letos konal už popáté. Zacvičit a podpořit tak pacienty s roztroušenou sklerózou přišlo více než 2 000 lidí z celkem 23 měst. Pomyslný štafetový kolík si předávali celých 24 hodin v kuse. 

""Jsme rádi, že se maraton cvičení rok od roku rozrůstá. Ve srovnání s loňskem se přihlásil dvojnásobný počet regionů. Nejenže se aktivně zapojilo velké množství lidí, stovky dalších se přišly podívat nebo fandit. Každým rokem se hlásí noví lidé, další pacienti, chtějí organizovat cvičení ve svém městě nebo pomáhat. Moc si toho vážíme. Důležité je, aby se z maratonu nevytratilo to hlavní - myšlenka vzájemné soudržnosti, že nikdo z lidí s ereskou není ve svém boji sám, ale bojujeme všichni společně - a cvičíme jako jeden tým," uvedla Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který akci organizuje. "Věříme, že se lidé s roztroušenou sklerózou přestanou pohybu bát a zařadí rehabilitaci a sport do svého běžného života," doplnila. Peníze z dobrovolného vstupného a darů poputují i tentokrát na podporu cvičebních aktivit pacientů a nákup rehabilitačních pomůcek.  MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům prospívá. Letošní novinkou byl důraz na zdravý životní styl, neboť stres, kouření a nezdravý způsob života patří vedle genetické dispozice a nedostatku vitaminu D mezi faktory, které přispívají k propuknutí nemoci. V některých městech byl proto přítomen nutriční specialista, který lidem s RS radil, jak se správně stravovat.  Maratonu cvičení se letos zúčastnili lidé z  Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad, Prahy, Ústí nad Orlicí, poprvé cvičili lidé z Mostu, Nového Boru, Olomouce, Plzně, Teplic, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L. a ze zahraničí týmy ve slovenských Piešťanech, švýcarském Valens a francouzském Rennes. Jednotlivá města si pomyslný štafetový kolík předávala přes telefon nebo internet, telefonická štafeta postupně oběhla všechna cvičící města.  Maraton MaRS je mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným dohledem střídají v kruhovém tréninku nebo skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Do maratonu se zapojují také hendikepovaní lidé na vozíkách a imobilní pacienti cvičením z domova.

Loni se do 4. ročníku MaRSu zapojilo téměř tisíc lidí z 12 měst, podařilo se vybrat přes 116 tisíc korun.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.    Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.


Pražané podpořili nemocné cvičením 

Praha, 5. 3. 2016 - Celý den a celou noc cvičilo 410 lidí z Prahy a okolí ve sportcentru FitnessAction v Praze 4. Podpořili tak cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou - MaRS 2016, který se konal už popáté. Celkem se letos zapojilo 23 měst, 3 ze zahraničí. Organizátorem celorepublikové akce byl Nadační fond IMPULS.

Úkolem MaRSu je upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá. "Cvičili rodiny, přátelé pacientů, terapeuti, kolegové z práce, zapojil se každý, kdo chtěl podpořit dobrou věc," uvedla po skončení akce Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. Tentokrát se účastnili i imobilní pacienti, kteří cvičili z domu a poslali organizátorům fotku. V Praze MaRS podpořila řada známých osobností a sportovců, přišel například muž roku 2015 Jakub Kraus, basketbalista Pavel Miloš, Štěpánka Hilgertová, české reprezentantky a vítězky Euroligy v basketbale žen z USK Praha s Ilonou Burgrovou, nebo tým hráčů a hráček amerického fotbalu Prague Black Panthers a Black Cats. Přímo při startu maratonu pokřtila přední česká profesionální golfistka Šideri Váňová knihu Hledá se 16 tisíc s příběhy pacientů s RS.   Letos se k MaRSu připojilo 23 měst - kromě Prahy cvičili lidé z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad, Ústí nad Orlicí, Mostu, Nového Boru, Olomouce, Plzně, Teplic, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L. Ze zahraničí se připojili slovenské Piešťany, francouzské Rennes a švýcarské Valens. 

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.    Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz.

Startuje 5. ročník Maratonu s roztroušenou sklerózou

Praha, 1. 3. 2016 - Rekordních 23 měst z celé republiky i zahraničí se letos zapojuje do čtyřiadvacetihodinového maratonu, který startuje už za 3 dny. Lidé s roztroušenou sklerózou (RS), jejich rodiny, přátelé, ale i lékaři, terapeuti či zdravotní sestry obují tenisky a zapojí svaly, aby podpořili akci, jež se letos koná už popáté. Podle organizátorů zlomí letošní cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS) rekord v účasti, předběžně počítají se 2 tisíci účastníky.   "Tradičně cvičí rodiny, přátelé pacientů, terapeuti nebo kolegové z práce, ale zapojit se může každý, kdo chce podpořit dobrou věc," upřesnila Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který je hlavním pořadatelem akce. MaRS má za úkol upozornit nejenom na samotnou nemoc, ale především na to, že pohyb pacientům prospívá. S cvičením začne v pátek 4. března Praha, kde se cvičí nonstop 24 hodin. Postupně se k ní přidá dalších 22 měst. Ta si budou předávat pomyslný štafetový kolík až do soboty 5. března. Maratonu cvičení se letos účastní lidé z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad, Ústí nad Orlicí, poprvé budou cvičit lidé z Nového Boru, Mostu, Olomouce, Plzně, Teplic, Uherského Hradiště, Velkých Losin, Žďáru nad Sázavou, Žirče u Dvora Králové n. L. Ze zahraničí bude cvičit tým ve slovenských Piešťanech, švýcarském Valens a francouzském Rennes.   "Účastníci maratonu si zacvičí buď v kruhovém tréninku nebo skupinových lekcích typu pilates a jóga, chybět nebudou ani cviky pro pacienty na vozíku. Prostory, kde se bude maraton odehrávat, jsou většinou bezbariérové, přístupné i pro hendikepované. Imobilní lidé si s námi mohou zacvičit z domova, stačí poslat fotku a přičteme je k účastníkům," doplnila fyzioterapeutka Lucie Suchá. Při tomto netradičním maratonu není cílem podat vrcholový výkon, ale motivovat nejen pacienty k tomu, aby se naučili pravidelně hýbat. "Navíc nám MaRS pomůže vybrat peníze na aktivity, které zdravotní pojišťovny nehradí. V minulém roce, kdy se zapojilo téměř tisíc lidí z 12 měst, se podařilo vybrat přes 116 tisíc korun," dodala Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. Na maratonu organizátoři pokřtí knihu "Hledá se 16 tisíc", s příběhy pacientů s RS, která bude k dostání ve všech regionech.   Letošní novinkou je důraz na zdravý životní styl. Ve vybraných městech bude přítomen nutriční specialista, který lidem s RS poradí, jak se správně stravovat. "Lidé s roztroušenou sklerózou by měli jíst potraviny bohaté na vitamin D, ten do těla dostávají také ze slunečního záření. Prospívá jím klasická pestrá strava, s vyšším podílem ovoce, zeleniny, vlákniny, ořechů, semínek, kysaných mléčných výrobků a kvalitního červeného a bílého masa," vysvětlila prof. Eva Havrdová, vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.  Autorem myšlenky cvičebního maratonu MaRS je veterinář Roman Kvapil. "Před 5 lety jsem šlapal na rotopedu a přehrával si nedávné vítězství žokeje Váni ve Velké pardubické. Hlavou mi blesklo, že bychom s pacienty mohli také uspořádat "závod". A tak vznikl maraton," vzpomíná Roman Kvapil, který s diagnózou roztroušené sklerózy žije už 14 let.   MaRS veřejnosti ukazuje, že pro pacienty s RS je naprosto zásadní včasné zahájení léčby. Data z celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou a dalších zahraničních registrů jasně dokazují, že moderní, biologické léky umí nemoc u velké části pacientů stabilizovat, oddálit invaliditu a výrazně prodloužit období práceschopnosti. "Včasné zavedení biologické léčby spolu s intenzivní  rehabilitací a pravidelným pohybem pacientům s roztroušenou sklerózou zásadně oddálí vzplanutí nemoci," řekla profesorka Havrdová.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.    Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS 

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Více informací na www.nfimpuls.cz

Přes 150 praktických lékařů se sjede do Brna 

První konference obsáhne novinky v technologiích, vyšetřování pacientů i etiku

Brno/Praha, 4. 2. 2016 - Jak správně vyšetřit člověka, který si stěžuje na bolest při pohybu, či na potíže s uchem, krkem či ušima? Jaké jsou základní principy lékařské etiky? Jak získat více času na pacienta zapojením techniky? Tato a další témata zazní na vůbec první Praktické konferenci pro praktické lékaře.

Tu pořádají Mladí praktici společně s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity (MU) v Brně ve dnech 5. a 6. února, v prostorách fakulty sociálních studií MU. "Konference je šitá na míru potřebám praktických lékařů. Jak se mění obor, zvyšuje se potřeba mluvit více než o nemocech o etice, či právu jako každodenní součástí práce v ordinaci. Na rozdíl od obvyklých přednáškových akcí, tato konference bude aktivní, obsahuje worshopy a velký prostor pro diskuzi," říká organizátor MUDr. Norbert Král, předseda Mladých praktiků.  Současná role praktického lékaře se podle prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové CSc., přednostky Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno musí změnit. "Zatímco v minulosti lékař řešil 90% obtíží pacientů a speciální vyšetření ordinoval, jen když bylo nezbytné, nyní se lidem nechce čekat v ordinaci. Proto praktické lékaře obcházejí a navštěvují přímo specialisty. Donesou si domů řadu léků, které si navzájem odporují nebo mají stejné účinky. Liší se názvy a jsou v různých krabičkách, ale obsahují stejnou účinnou látku. Praktický lékař se často o medikaci nedozví a nemá tak šanci ji korigovat. Tady pak řešíme případy předávkování a dalších zdravotních potíží," říká koordinátorka konference profesorka Matějovská Kubešová. Jak dále uvádí, je třeba, aby praktičtí lékaři získali důvěru a byli těmi prvními, za nimiž nemocný půjde. "Populace stárne a bude potřeba, aby praktičtí lékaři sledovali zdravotní stav obyvatel a hlídali bránu, kterou lidé do zdravotního systému vstupují," vysvětluje Hana Matějovská Kubešová. Z pozorování lékařů pak bude možné vyvodit, jak je třeba zahustit síť terénních služeb, aby starší pacienti mohli zůstávat déle doma, kolik bude třeba lůžek v domovech pro seniory, o kolik navýšit kapacity v zařízeních, kde se starají o pacienty s demencí, či Alzheimerovou chorobou. "V Brně odstartuje pilotní projekt, kdy budou praktičtí lékaři dobrovolně poskytovat údaje o svých pacientech. Ty použije Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pro plánování do budoucna," doplnila profesorka Matějovská Kubešová.  Jedním z atraktivních témat konference je blok IT technologie. "Nemocných přibývá, dokážeme odhalit více chorob. Prodlužuje se věk dožití, čeho však příliš nepřibývá, jsou lékaři. Logicky se tak zkracuje doba, kterou na pacienta máme a můžeme s ním hovořit. Snažíme se tedy uspořit každou minutu, kterou místo nás může zvládnout technika," říká MUDr. Vladimír Marek z brněnské ordinace Familymed, který přednáší na téma: Lékař léčí, technika funguje. "Používáme například systém objednání pacientů, kdy se nám lidé hlásí zasunutím kartičky pojišťovny do přístroje. Na každého pacienta tak ušetříme přibližně minutu času. Když v jeden den přijde do ordinace 50 pacientů, uspoříme téměř hodinu, kterou můžeme dát lidem," dává příklad MUDr. Marek. Cenný čas podle něj šetří i posílání výsledků vyšetření e-mailem, nebo e-recepty. "Namísto bezhlavého předepisování antibiotik, pacientovi odebereme krev a pošleme jej domů. Počkáme na výsledky, z nichž je patrné zda opravdu potřebuje antibiotika. Pokud ano, voláme a posíláme e-recept, který si vyzvedne v lékárně," vysvětluje Marek. 

O sdružení Mladí praktici

Sdružení vzniklo v roce 2009 a členy jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem (PL) a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství. Sdružení poskytuje informační zázemí zájemcům o obor z řad studentů i mladým PL. Spolupracuje s ostatními tuzemskými organizacemi PL. Aktivně se účastní jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti  vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky. Více informací: www.mladipraktici.cz.


Lidé s roztroušenou sklerózou těžko hledají práci 

Pro zaměstnavatele jsou přitom přínosem 

Praha, 25. 1. 2016 - "Mám roztroušenou sklerózu", tři jednoduchá slova, která ale většina firem od svých zaměstnanců nikdy nezaslechne. Důvodem bývá strach ze ztráty práce, obava z předpojatosti budoucích zaměstnavatelů, odmítnutí kolegů, i to, že se řada lidí s diagnózou dosud nesmířila. Nemoc se týká většinou mladých lidí v produktivním věku, tedy mezi 30 a 40 lety.   "Žila jsem hekticky, v práci se cítila nepostradatelná. Když mě překvapila nemoc, vše se změnilo. Přestože jsem ve firmě pracovala 3 roky, po přiznání diagnózy se atmosféra změnila k horšímu. Nakonec jsem odešla," vzpomíná pacientka s roztroušenou sklerózou (RS) Hana Navrátilová. V upřímnosti však nepolevila a o nemoci otevřeně hovořila nadále. "Vyplatilo se mi to. Našla jsem místo ve firmě, kde jsem zůstala dalších 18 let, nikdo neměl s nemocí problém. Věděli, že když budu několik dní ze zdravotních důvodů chybět, v dalších dnech to zase doženu. Pracovala jsem stále na plný úvazek," doplňuje Hana Navrátilová, která stála u zrodu Nadačního fondu IMPULS, jenž podporuje pacienty s RS a provozuje Registr pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. Podle ní lidé s RS plní své pracovní povinnosti velmi pečlivě, pracují na 100%, aby zaměstnavateli dokázali, že vše zvládnou.   Protože pacienti s RS vypadají zcela zdravě, není pro ně těžké nemoc před zaměstnavatelem tajit. "Pro tuto nemoc je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Toto střídání nelze přesně předpovídat. Lidé často trpí zvýšenou únavou," popisuje nemoc doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze. 

 "V našem Centru pro léčbu RS je registrováno přes 1000 pacientů. Většina svoji nemoc před zaměstnavatelem nepřizná z obavy, že pracovní místo vůbec nezíská. Pokud již zaměstnáni jsou, obávají se, že na ně bude kvůli tomuto sdělení nahlíženo jinak. V případě, že se lidé začnou potýkat se zdravotními problémy, často se snaží přejít na zkrácený úvazek. K tomu ale nejsou zaměstnavatelé příliš vstřícní. Naše poradenství zahrnuje i to, zda o své nemoci zaměstnavateli říci a případně jak. Změnu zdravotního stavu včetně přiznané invalidity pacienti většinou sdělují až ve chvíli, kdy jejich zaměstnávání může firmě přinášet výhodu - slevu na dani až do výše 60 000 korun," popisuje Mgr. Lucie Valouchová, která zajišťuje sociální poradenství zdravotně znevýhodněným pacientům ve FN Plzeň. "Ze své praxe si vybavuji mladou slečnu s RS, která přecházela virózy bez čerpání pracovní neschopnosti a snažila se podávat stejné výkony jako ostatní zaměstnanci. Způsobila si tím bohužel jen prudší postup nemoci s častějšími atakami."   Podle slov své ředitelky Hany Potměšilové má Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) s prací lidí s RS různé zkušenosti dle typu firmy. "V malých firmách rodinného typu, není obvykle žádný problém, pacienti se nebojí přiznat nemoc svému okolí, a to je přijímá." Naopak nejhorším příkladem jsou podle ní státní správa a samospráva, přestože právě tento segment by měl jít ostatním příkladem. "Lidé, kteří v této oblasti pracují, se stávají terčem šikany, a proto nemoc nepřiznají a případné zdravotní problémy svádějí na "společensky přijímanější" boreliózu či chronické bolesti zad. Státní správa většinou neplní státem dané kvóty, podle nichž musí každá firma nad 25 zaměstnanců dát práci 4 % lidí se zdravotním postižením. Pokud tak neučiní, odvádí do státního rozpočtu za každého chybějícího zaměstnance s postižením cca 70 000 korun, nebo vše kompenzuje náhradním plněním například v podobě nákupu výrobků z tzv. chráněných dílen," doplňuje Potměšilová. U nadnárodních firem záleží podle jejich slov na tom, jak dbají na etické kodexy, zda mají nastavenou společenskou odpovědnost firem. Pokud ano, pak se k zaměstnancům chovají vstřícně. "Počet takových osvícených zaměstnavatelů lze spočítat na prstech dvou rukou," uzavírá Potměšilová. Řešení vidí v tvrdším přístupu státu k firmám. "Stát by měl zrušit náhradní plnění a trvat na tom, aby firmy znevýhodněným jedincům umožnily pracovat," říká Potměšilová a shoduje se v tom s přední českou neuroložkou, profesorkou Evou Havrdovou. "Zaměstnavatelům bych  vzkázala, ať se nebojí dávat práci lidem s RS. Jejich personalisté by měli poznat, zda tento člověk o práci stojí a má potřebnou kvalifikaci. Pokud ano, bude cenným přínosem pro firmu," doplňuje prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. 

Podle prof. Havrdové ukazují data ze zahraničních registrů a klinických studií, že moderní, biologické léky umí nemoc u velké části pacientů stabilizovat, oddálit invaliditu a při včasném nasazení prodloužit období práceschopnosti. Tato léčba dokáže snížit únavu a počet dní, které si musí vybírat pacient jako pracovní volno, klesá. Lidé s RS se ale především nesmí bát o své nemoci mluvit. "Efekt léčby hodnotíme právě podle schopnosti jedince pracovat - je to jeden ze základních parametrů, který sledujeme," uvedla profesorka Havrdová.   Negativní zkušenosti se zaměstnáním má produkční Hana Ulmanová "Lidé v práci si mysleli, že jsem líná a simuluji. Kvůli nemoci jsem se potýkala s  únavou. Přestože jsem říkala, že jsem nemocná, napětí v práci přetrvávalo, až jsem dala výpověď sama. Od té doby jsem pracovala na živnostenský list, abych se nemusela nikomu zpovídat," mluví o svých zážitcích Hana Ulmanová.   RS tají Marta z Prahy. Po půlročním cestování po světě začala hledat práci. "Získala jsem certifikát daňového specialisty. Chtěla jsem kvůli nemoci práci na zkrácený úvazek, denně jsem 4 hodiny trávila jejím intenzivním hledáním. Obešla jsem desítky firem, některé zahraniční. Na zkrácený úvazek mne nechtěl vzít nikdo. Rezignovala jsem a pracuji na celý úvazek v menší poradenské firmě. Můj zaměstnavatel o nemoci neví," přiznává.   Z dat z českého registru ReMuS, který dosud shromáždil data o 7 099 pacientů z celkem 13 specializovaných RS center, vyplývá, že více než polovina pacientů pracuje na plný úvazek (54,8 %) a dalších 13,0 % na částečný úvazek, tedy že téměř 68% je práceschopných. Většina sledovaných (53,8%) nepobírá žádné sociální dávky.   "Chybí tady silná pacientská organizace, složená z pacientů, příbuzných a známých, která by bojovala za práva lidí s RS. Nikdo jiný totiž nepomůže. Pacienti si musí uvědomit, že pokud se nezačnou sami angažovat, sdílet svoje pracovní zkušenosti dobré i špatné s ostatními, bojovat proti diskriminaci, a zasazovat se o to, aby je pracovní trh přijal, tak to nikdo jiný za ně neudělá," říká doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze.   Pacienti nyní netrpělivě čekají na připravovanou novelu zákona o zaměstnanosti, která srovná minimální mzdu u zdravých jedinců s těmi postiženými - dosud se lišila a to je jedním z důvodů, proč pacienti svoji nemoc tají.

O projektu ReMuS

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby - v současnosti je do něj zapojeno 13 z celkem 15 center specializovaných na léčbu tohoto onemocnění 7 099 z celkem 17 000 pacientů. Organizátorem je Nadační fond IMPULS,  který tento registr financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP. Jednotlivé zprávy z registru lze dohledat na stránkách www.multiplesclerosis.cz.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.    Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 17 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz.

Vánoční sbírka pomůže dětem z Klokánku i seniorům

Praha, 21. 12. 2015 - Téměř sto tisíc korun poputuje do neziskových organizací, jako jsou Fond ohrožených dětí Klokánek Praha, Nadační fond Klíček Malejovice nebo seniorské domovy Sue Ryder a Život 90. Peníze sesbírali zaměstnanci společnosti Pfizer na svém vánočním večírku. Podpoří tak organizace, kde v průběhu roku pomáhali jako dobrovolníci.

 "Vybraná částka je důkazem toho, že když se firemní akce vezme za správný konec, může přinést nejen zábavu, ale i prospět dobré věci. Zaměstnanci se mohli zapojit nákupem lístků v charitativní tombole nebo dobrovolným příspěvkem ze své mzdy. Peníze předáme jako vánoční dárek neziskovkám, kde jsme letos pomáhali," popisuje koordinátorka společenské odpovědnosti Pfizeru, Tamara Stanisavljevičová.  Celkovou částku 92 890 korun rozdělí zaměstnanci na konta čtyř neziskových organizací, Fondu ohrožených dětí Klokánek v Praze 4, Nadačního fondu Klíček v Malejovicích a pražských domovů pro seniory Sue Ryder a Život 90.  "Pro pracovníky a děti Klokánku jsou návštěvy dobrovolníků a finanční pomoc i psychickou podporou. Uvědomujeme si, že máme v těchto lidech spřízněné duše, které osud našeho zařízení zajímá. V současné době zažíváme nejhorší finanční krizi za dobu existence Klokánku, proto je pro nás podpora hodně důležitá," komentovala předání daru PR manažerka FOD Klokánek Praha 4, Zora Vondráčková. "Peníze využijeme částečně na pokrytí provozních výdajů, tedy na neodkladné platby. Druhou část věnujeme na aktivity dětí během jarních prázdnin a možná v lednu zakoupíme vstupenky do kina na dobrý dětský film," dodala Vondráčková.  Společnost Pfizer spolupracuje s neziskovými organizacemi v průběhu celého roku v rámci firemního projektu "Jsem dobrovolník". "Každý zaměstnanec může věnovat jeden pracovní den své činnosti vybrané neziskové organizaci. Společnost přitom hradí materiál a náklady spojené se zapojením dobrovolníků. Sami zaměstnanci se mohou navíc rozhodnout, zda organizaci věnují také svůj denní plat," doplnila Stanisavljevičová.  Do projektu "Jsem dobrovolník" společnosti Pfizer se za dva roky zapojilo už 82 dobrovolníků, kteří organizacím věnovali celkem 656 hodin času. V loňském roce vybrali zaměstnanci na charitu během vánočního večírku celkem 43 580 korun. Kontakt pro média: Jana Běhalová, jana.behalova@mhw.cz; +420 734 875 400  Pfizer ČR 

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku, USA. Společnost Pfizer byla založena v České republice v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově investovala společnost Pfizer v roce 2014 do výzkumu a vývoje nových léků více než 200 miliard Kč (8,3 miliard USD). Celosvětově zaměstnává více než 78 000 zaměstnanců. Více informací zde: www.pfizer.cz

Pacientům s rakovinou plic svítá naděje na lepší výsledky léčby

O plicních nádorech diskutovali v Praze onkologové z celého světa

Praha, 30. listopadu 2015 - Stojíme na prahu nové éry v léčbě rakoviny plic - o pokrocích v diagnostice i léčbě diskutovaly v Česku více než dvě stovky plicních lékařů a odborníků napříč kontinenty. Onkologové se sešli v rámci 15. ročníku Středoevropské konference o plicní rakovině, která probíhala v Praze od 28. do 30. listopadu.

Rakovina plic je celosvětově největším onkologickým zabijákem. Každý rok na ni umírá více než 1,6 milionu lidí. Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny plic na světě. Ročně je u nás diagnostikováno přes šest tisíc nových případů a více jak pět tisíc Čechů na rakovinu plic umírá. Jen méně než 15 % pacientů přitom přežije s nemocí déle než 5 let.

"Problém je především v tom, že nemoc zpočátku nemá žádné příznaky, většina lidí tak přichází pozdě. Dlouhodobým cílem odborníků je vývoj nových metod, které pacientům prodlužují život. Je třeba věnovat se včasné diagnostice a jednou z cest je také hledání účinného screeningového systému, který by odhalil bezpříznaková stadia nemoci u rizikových osob," říká profesor Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc.

Naději pacientům v pokročilém stádiu nemoci přináší nové objevy v léčbě. "Rakovina plic není jedno onemocnění. Pod tímto pojmem se skrývají desítky různých typů nádorů. Dnes jsme schopni rozeznat nádory podle jejich molekulárně biologických charakteristik a hledat vhodnou léčbu, která bude účinná pro konkrétního pacienta," vysvětlil profesor Kolek.

Jedním z nosných témat kongresu se letos stala tzv. imunoterapie - jde o léčbu, která k boji s rakovinou aktivuje vlastní imunitní systém člověka. "Otevírá se před námi nová etapa v léčbě rakoviny plic. Zatím neumíme s jistotou říci, který pacient na terapii odpoví a předpovědět dlouhodobý léčebný výsledek. Výsledky zahraničních studií ale potvrzují, že tyto léky mohou u vhodných pacientů růst nádoru na delší časové období zastavit," uvádí profesor Luboš Petruželka, prezident konference a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Princip imunoterapie oprašuje původní myšlenku, že rakovina je selháním imunitního systému. "Imunoterapie je léčba, která využívá vlastního imunitního systému ke zničení nádoru. Rakovinné buňky rostou, protože se umí před imunitou člověka maskovat. Díky imunoterapii jsou tyto buňky znovu zranitelné a paralyzovaný imunitní systém po cíleném "odbrzdění" proti nim dokáže zaútočit," popisuje mechanismus profesor Petruželka. 

Odborníci se rovněž shodli, že důležitou součástí boje proti rakovině zůstává i nadále prevence, která je ve své podstatě levná a efektivní. Předpokládá ale celospolečenský přístup, včetně realizace nepopulárních opatření. "Česká republika má v této oblasti rezervy, což ukazují i vysoké počty mladých kuřáků. Přestože rakovina plic postihuje i nekuřáky, tabákový kouř je odpovědný za více než

80 % případů, včetně pasivního kouření. Riziko kuřáků onemocnět plicní rakovinou stoupá oproti nekuřákům až pětadvacetkrát. A to je potřeba neustále připomínat," dodal profesor Kolek.

V České republice se za celkem 23 let své historie konala středoevropská konference sedmkrát, a to díky činnosti Kooperativní skupiny pro léčbu plicní rakoviny. "Naše pozvání přijalo na 200 odborníků nejen z Česka a Střední Evropy, ale také z Číny, Japonska, Kanady, USA a Turecka. Tato setkání pro nás mají nedocenitelný význam pro výměnu praktických zkušeností i teoretických poznatků. Je důležité, abychom v boji proti rakovině táhli za jeden provaz," poznamenala za pořadatele doc. MUDr. Milada Zemanová z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Středoevropská konference o plicní rakovině

První ze středoevropských konferencí o plicní rakovině (Central Europian Lung Cancer Conference) se konala v roce 1992 v Praze. A to díky iniciativě Kooperativní skupiny pro léčbu plicní rakoviny, kterou na začátku devadesátých let založili prof. Petr Zatloukal a prof. Luboš Petruželka s podporou mezinárodních společností a odborníků. Od té doby se konference konají střídavě v hlavních městech středoevropských zemí (Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko). Praha letos hostí již patnácté setkání. Hlavním cílem konferencí je výměna zkušeností a sdílení informací o hlavních směrech teoretického i klinického výzkumu v  diagnostice a léčbě rakoviny plic. 

Jak funguje imunoterapie

Imunitní systém je přirozený obranný systém těla. Jestliže do těla vstupuje odlišný organismus, imunitní systém jej rozpozná a poté jej napadne a zabrání, aby způsobil škody. Tento proces se nazývá imunitní odpověď. Protože nádorové buňky se od normálních buněk těla velmi liší, imunitní systém je napadne, pokud je schopen je rozpoznat. Nádorové buňky však často najdou způsob, jak se vydávat za normální buňky. Imunitní systém proto vždy nerozpozná, že jsou nebezpečné. Navíc se časem mohou měnit (mutovat), a tak uniknout imunitní odpovědi. Přirozená imunitní odpověď na nádorové buňky často není dostatečně silná pro jejich potlačení.

Imunoterapie aktivuje imunitní systém, který pak dokáže rozpoznat nádorové buňky a ničit je. Imunoterapie tedy cílí na imunitní systém těla, nikoli na samotný nádor. Aktivuje imunitní systém tak, aby selektivně rozpoznával a napadal rakovinné buňky. Zajišťuje také dlouhodobou paměť imunitního systému, takže se může průběžně adaptovat na rakovinu a být zdrojem dlouhodobé odpovědi.


Plicní lékaři bojují za pacienty s CHOPN

S chronickou obstrukční plicní nemocí se potýká 800 000 lidí

Praha, 11. 11. 2015 - Dušnost, chronický kašel, únava, vykašlávání hlenů - to jsou typické příznaky chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která v České republice trápí přibližně 14 % dospělých. I přes všechno úsilí plicních lékařů se daří léčit pouhou třetinu nemocných, téměř půl milionu lidí o své diagnóze neví. Celkový počet - 800 000 pacientů se nemění, loni přímo kvůli CHOPN zemřelo 3500 lidí, což je pětatřicetkrát více než na astma.    "Zhruba 80 % všech případů CHOPN má na svědomí kouření. Nemoc je následkem chronického zánětu průdušek, který vede k jejich zužování a ke zvýšené tvorbě hlenu. Nejčastěji začnou pacienti pociťovat první příznaky po čtyřicítce, mnohdy je však přecházejí a plicního lékaře navštíví až v pokročilé fázi. Stává se, že jsou do nemocnice dovezeni až v dramatickém stavu dechové tísně a vyžadují léčbu na jednotce intenzivní péče," říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc a předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Podle něj je situace stejně dramatická i ve světě, kde se s CHOPN potýká přes 200 milionů lidí a péče o ně stojí kolem 200 miliard EUR ročně. CHOPN nelze vyléčit, léky však umí výrazně zpomalit zhoršování stávajícího stavu a zmírnit potíže nemocných.   Čeští plicní lékaři věří, že se situace zlepší - a to ze třech důvodů: novým typům a kombinacím léčby, pacientské organizaci a výzkumu, na kterém pracují s kolegy po celém světě. "Naši pacienti dostávají nejmodernější léčbu. Aby zafungovala, musí ji správně užívat. K tomu je nutné, aby spolu lékaři a pacienti dobře komunikovali," vysvětluje profesor Kolek. Proto se čeští pneumologové zapojili do mezinárodního výzkumu CHOPN. "Letos byla díky nám vytvořena rozsáhlá studie s téměř 4000 pacienty, sledující výskyt a podobu CHOPN v 11 zemích střední a východní Evropy. Výsledkem dosud největší studie svého druhu je přesný popis nemocných s touto diagnózou, který nám umožní dobře volit léky, které pomohou pacientům žít déle, kvalitněji a s co nejnižší potřebou návštěv nemocnice. Příští rok největší mezinárodní databázi nemocných dokončíme," uvádí MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., zástupce přednosty pro výuku a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové.   Užší spolupráci lékařů s pacienty by měl nově zajišťovat pacientský spolek, který vznikl z původní odborné organizace. Podle předsedy MUDr. Stanislava Kosa, CSc. se Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN ) zaměří i na prevenci. Kromě lidí s CHOPN zastoupí další pacienty s plicními nemocemi. Organizace se stane členem své evropské sestry - European Federation of Astma, Allergy and Airways Diseases Patients Associations (EFA), a je součástí poradního orgánu Ministra zdravotnictví - Pacientské rady.  "Řada pacientů s CHOPN neumí správně inhalovat a účinnost léků se tak snižuje až o polovinu. Lékaři by měli při každé návštěvě pacienta zkontrolovat, zda vdechuje z inhalátoru správně. Na to ale nemají čas. Přitom pro vzdělání pacienta s plicní nemocí existuje ve zdravotnictví kód - pojišťovny by jej tedy mohly proplácet. Odmítají ale tento kód lékařům nasmlouvat a zaškolení nových pacientů se tak většinou odehrává ve spěchu," přibližuje jeden z problémů, jež hodlá ČOPN řešit, předseda Kos.   ČOPN organizuje přímo ve Světový den CHOPN, který letos připadá na 18. listopadu, bezplatné spirometrické měření. To je hlavní metodou pro potvrzení diagnózy CHOPN. Ve velkém stanu v Praze na Náměstí Míru si lidé mohou prověřit kondici svých plic od 10 do 16 hodin. Ve stejný den se spirometrické měření odehraje i v Hradci Králové na Baťkově náměstí, od 9 do 17 hodin.   

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie, hlavními směry odborného zaměření oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jeden z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Cílem je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecné povědomosti o problematice plicních nemocí a organizování aktivit, sloužících ke zlepšení situace pacientů s plicními nemocemi. Informace o ČOPN lze nalézt na portále www.copn.cz.


Papilomaviry způsobují i nádory hlavy a krku 

HPV je spojen i s nádory hlavy a krku. V roce 2008 jimi bylo celosvětově postiženo více než 650 tisíc lidí, z toho jich 350 tisíc zemřelo. Výskyt nádorů za posledních 30 let vzrostl téměř na dvojnásobek. 

V posledních zhruba 15 až 20 letech se objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Zatímco dosud tyto nádory postihovaly lidi staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy pacienty, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří. "Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější," říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

Zákroky v oblasti krku a hlavy jsou složité

Nemoc pacient obvykle objeví tak, že se mu hůře polyká, bolí ho v krku nebo má pouze pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů se může objevit krvácení z nádoru. Zpočátku jsou nádory velmi nepatrných rozměrů těžko zjistitelné. Pacient je zpravidla léčen antibiotikem, po kterém se jeho stav může na krátkou dobu mírně zlepšit, ale pak se příznaky vrátí a ošetřující lékař ho obvykle odešle na specializované pracoviště.   Pacienti mohou být léčeni chirurgickým zákrokem nebo léčbou nechirurgickou (zpravidla kombinací radioterapie a chemoterapie). "V případě chirurgického výkonu jde o poměrně rozsáhlý zákrok, protože je nutno odstranit nejen nádor, ale i 10 až 20milimetrovou vrstvu zdravé tkáně kolem něj. Chirurgický zákrok je velkou zátěží pro organismus a má velmi závažné jak estetické, tak funkční následky. Souběžně s místem nádoru se také léčí okolní lymfatické uzliny. Riziko, že nádor bude metastazovat do lymfatických uzlin, je poměrně vysoké," podotýká Michal Zábrodský. Krevní cestou se nádor může šířit do plic, jater, nebo do kostí. Existuje také poměrně vysoké riziko vzniku dalšího národu v oblasti hlavy a krku. 

Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu. Prevencí vzniku této podskupiny nádorů je jednoznačně očkování. "Sám mám dva chlapce, a až se přiblíží věku před zahájením sexuálního života, nechám je očkovat," podotýká Michal Zábrodský.  Papilomatóza způsobuje poruchu řeči i dýchání  HPV také způsobuje papilomatózu horních cest dýchacích, která se projevuje drobnými výrůstky na sliznici, především na hlasivkách. Toto onemocnění mívá za následek zhoršení kvality hlasu, čímž výrazně snižuje schopnost nemocných komunikovat. V pokročilém stadiu může způsobovat i zhoršení dýchání. "V současnosti neexistuje žádná účinná léčba, která by pomohla pacientům, kteří mají komplikovaný průběh onemocnění s opakovanými recidivami nemoci v  krátkém časovém období," říká Michal Zábrodský.   Papilomatóza se nejčastěji objevuje u malých dětí ve věku od dvou do čtyř let a pak u dospělých od dvaceti do čtyřiceti let. Onemocnění má velmi rozdílnou dynamiku, u některých lidí se nemoc po prvním výskytu roky znovu neprojeví, u jiných se vrátí i několikrát v průběhu jednoho roku. Proč tomu tak je, není dosud známo. Mnohdy je nutný chirurgický zákrok, a to i opakovaně, pacienta však zbaví jen projevů onemocnění, kauzální léčba neexistuje. 

Žen s rakovinou děložního hrdla celosvětově neubývá 

Lidské papilomaviry (HPV) mají na svědomí téměř 100 procent případů rakoviny děložního hrdla, 90 procent případů karcinomu análního otvoru, 48 procent případů karcinomu v oblasti hlavy a krku, 70 procent případů karcinomu vaginy, 40 procent případů karcinomu vulvy a 30 procent případů karcinomu penisu. S těmito viry se setkává 80 % české populace. Nemocem se lze účinně bránit očkováním a časným screeningem.

"Česká republika je první zemí v Evropě, kde je dostupná nová vakcína Gardasil 9 nabízející ochranu proti devíti typům HPV najednou. Po USA a Kanadě jsme třetí na světě, kde je tato vakcína k dispozici," říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR. Podle něj by screening a včasné očkování zamezilo drtivé většině karcinomu děložního hrdla a výrazně snížilo počet ostatních zmíněných druhů rakovin.  Karcinom děložního hrdla je celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění u žen. Každoročně přibývá přes 500 tisíc nových pacientek, zhruba polovina z nich každý rok na toto onemocnění umírá. V ČR dochází v posledních letech k mírnému poklesu, i tak ale u nás ročně přibývá zhruba 1000 nových pacientek a umírá asi 400 žen.   "Screening v naprosté většině případů dokáže včas odhalit změny předcházející nádoru. Tyto změny lze velice snadno ošetřit, dokonce většinou bez potřeby hospitalizace či celkové anestezie," uvedl Dvořák. "Screeningové programy ovšem nemohou HPV infekce vymýtit. Proto odborníci, kteří se zabývají problematikou HPV onemocnění, vítají možnost primární prevence ve formě očkování," podotýká.   Lékaře varují také před výskytem rakoviny řitního otvoru, která je v drtivé většině případů rovněž způsobena infekcí HPV. Dalším onemocněním, které je na prudkém vzestupu u žen i mužů, jsou genitální bradavice, velmi frustrující a často recidivující onemocnění. "Kromě sexuální abstinence nebo absolutní monogamie od začátku pohlavního života obou jedinců z páru je jedinou účinnou prevencí očkování, které riziko onemocnění genitálními bradavicemi snižuje na minimum. Ani kondomy totiž nedávají dokonalou ochranu, protože nezakrývají celou genitální oblast," dodává Dvořák. Jak dále uvedl, smysl má očkovat ženy i muže v každém věku.  "Postupně se daří odbourávat mýtus, že vakcína je účinná jen u dívek, které ještě nezahájily sexuální život. Jasné benefity byly prokázány i u žen, které již žijí sexuálním životem. Dále je třeba zdůraznit, že vakcíny výrazně snižují riziko rozvoje řady chorob u chlapců a mužů," říká Vladimír Dvořák. Od očkovaných žen se nemohou nakazit, takže je méně ohrožují například nádory krku a hlavy, které se u mužů vyskytují častěji než u žen. Proto je důležité očkovat nejen dívky, ale i chlapce, kteří tak chrání nejen sebe, ale i své potenciální partnerky.

O screeningu děložního hrdla

Časná stadia karcinomu děložního hrdla neprovázejí žádné příznaky či obtíže, lze je objevit pouze pomocí screeningu. Toto vyšetření se provádí v rámci pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa a po zahájení sexuálního života by je měly absolvovat každý rok všechny ženy.  Bezbolestný stěr z děložního čípku provádí gynekolog speciálním kartáčkem či špachtličkou a posílá na takzvané cytologické vyšetření do laboratoře, kde se pod mikroskopem hledají buňky vykazující změny, které mohou vést k rakovině. Pokud byly změněné buňky nalezeny, je nutné určité oblasti děložního čípku odstranit, aby nevznikl karcinom. To se provádí jednoduchým výkonem.

O nové vakcíně 

Dosavadní bivalentní vakcína chrání proti typům HPV 16 a 18, kvadrivalentní proti typů, 6, 11, 16. a 18. Devítivalentní vakcína chrání před dalšími pěti vysoce rizikovými onkogenními typy HPV: 31, 33, 45, 52 a 58, které mají na svědomí dalších 20 procent případů karcinomu děložního hrdla "Když se přidají k těm, proti nimž chrání již dnes dostupné vakcíny, získáme očkování proti 90 procentům původců karcinomu děložního hrdla, což je nejčastější zhoubné onemocnění vyvolané HPV," upozorňuje Vladimír Dvořák. Výrazně se tak zvýší šíře ochrany i proti dalším karcinomům: vulvy, vaginy, anu, penisu, hlavy a krku.  Vakcína Gardasil 9 je určena lidem obou pohlaví od 9. roku věku, horní věková hranice není stanovena. Očkovat může lékař jakékoli odbornosti, v ČR je nová vakcína dostupná zejména v ordinacích ambulantních gynekologů. Zájemci se mohou obracet na všechny lékaře, kteří se problematikou prevence HPV zabývají, zejména pak na očkovací centra nebo dětské a praktické lékaře.   Vakcína Gardasil 9 zatím není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jako je tomu v případě kvadrivalentní a bivalentní vakcíny proti HPV u dívek mezi 13. a 14. narozeninami. Pacient zaplatí za jednu dávku vakcíny kolem 4000 korun. Česká republika je první zemí v Evropě, kde je nonavalentní vakcína dostupná, proto zatím nelze provést administrativní úkony směřující ke stanovení úhrady.

O HPV

Lidský papilomavirus (HPV) je běžný, velmi rozšířený virus, který napadá ženy i muže. Na 80 procent lidí se v průběhu života HPV nakazí, často opakovaně. HPV je přitom příčinou vzniku celých pěti procent všech zhoubných nádorů. Na rozdíl od jiných nádorů se lze proti nádorům způsobeným HPV chránit. 

Stop karcinomům - chraňte se před lidskými papilomaviry

Lidský papilomavirus (HPV) je velmi rozšířený virus přenášený pohlavním stykem, který napadá muže i ženy. Během života se jím nakazí až 80 procent populace. 

Praha, 11. listopadu - Infekce HPV jsou příčinou téměř všech zhoubných nádorů děložního hrdla. Každým rokem u nás tímto karcinomem onemocní přibližně 1000 žen a 400 jich na tuto nemoc umírá, i když toto číslo v posledních letech v ČR pozvolna klesá. Na rozdíl od jiných typů rakoviny se ovšem proti nádorům způsobeným HPV lze chránit. 

Ženy by měly chodit na screening karcinomu děložního hrdla

Gynekologové provádějí screening přednádorových stavů, který v naprosté většině případů dokáže včas odhalit změny předcházející nádoru. Téměř polovina žen však na pravidelné každoroční prohlídky nechodí - většina nádorů děložního hrdla se přitom vyskytuje u žen, které prevenci opomenuly.

Nejde ovšem pouze o karcinom děložního hrdla, papilomaviry také způsobují až 90 procent případů rakovin análního otvoru, 70 procent případů rakovin vaginy či 40 procent případů rakovin vulvy, u kterých screening není možný. Jedinou účinnou ochranou proti všem těmto onemocněním je očkování. 

Účinnější očkování než dosud

Česká republika je první zemí v Evropě, kde je dostupná nová vakcína proti HPV. Gardasil 9 poskytuje ochranu proti devíti typům HPV. Po USA a Kanadě jsme třetí na světě, kde je tato vakcína k dispozici. 

"Získáváme očkování proti 90 procentům původců karcinomu děložního hrdla, což je nejčastější zhoubné onemocnění vyvolané HPV," upozorňuje MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR. "Pokud existuje jakákoliv možnost cíleně zabránit vzniku zhoubného onemocnění, má smysl do ní investovat. Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by nádorům předcházela, je třeba využít možností, které se nám v současnosti nabízejí," podotýká k tomu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Očkování výrazně zvyšuje i šíři ochrany proti dalším karcinomům - vulvy, vaginy, anu, penisu, hlavy a krku a chrání před dalšími velmi nepříjemnými a obtížně léčitelnými onemocněními spojenými s infekcí HPV, jako jsou genitální bradavice. 

"Devítivalentní vakcína zvyšuje ochranu proti typům HPV, proti kterým lidé dosud užívanými vakcínami chráněni nebyli. Dívky i chlapci, stejně jako dospělí, nyní mají o to větší důvod nechat se očkovat," doplňuje doktor Dvořák. 

Výskyt nádorů krku a hlavy u mladých lidí stoupá

Varující je rovněž fakt, že v posledních zhruba 15 až 20 letech se rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu. Zatímco dosud se tyto nádory objevovaly u lidí staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy u pacientů, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří. "Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější," říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha.

Prevencí vzniku této podskupiny nádorů je jednoznačně očkování. "Sám mám dva chlapce, a až se přiblíží věku před zahájením sexuálního života, nechám je očkovat," podotýká Michal Zábrodský.

Odborníci upozorňují

Plošné využívání jak screeningu, tak očkování devítivalentní vakcínou by mohlo vést až k vymýcení rakoviny děložního hrdla a zároveň přinést výrazný pokles dalších onemocnění asociovaných s HPV. Úspěšnost využití této přelomové možnosti ochrany proti rakovině děložního hrdla a dalším HPV onemocněním podle odborníků závisí především na informovanosti veřejnosti. 


Mozková mrtvice - může vzniknout i v srdci

Praha  26. 10. 2015

Buch, buch, buchbuch, buch - jakmile srdce začne tlouci nepravidelně - běžte k lékaři. Trpíte totiž arytmií. Pokud se nezačnete léčit, hrozí vám až pětinásobně vyšší riziko mozkové mrtvice - varují lékaři v rámci letošního Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října.

   Cévní mozková příhoda (CMP či iktus) je celosvětově třetí nejčastější příčinou smrti. Každý rok jí dostane bezmála 40 tisíc Čechů a z toho jich více než 10tisíc Statisticky    řečeno prodělá CMP jeden ze čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let," říká Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP.

Mozková mrtvice je hlavní příčinou trvalé invalidity dospělých. V České republice se ročně utratí 40 miliard korun na léčbu a péči o pacienty s mrtvicí, další náklady jsou spojeny s invaliditou a tedy ztrátou práceschopnosti. V Evropské unii stojí léčba a nepřímé náklady související s CMP ročně 38 mld. EUR.

Více než 20 % případů mrtvice má na svědomí nejčastější srdeční arytmie -  fibrilace síní, jinak také atriální fibrilace (AF). Riziko výskytu fibrilace se zvyšuje s věkem. "Jde vlastně o míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností, kvůli kterému v srdeční síni pomalu vzniká krevní sraženina. Tento proces je bohužel zcela bezpříznakový, pacient necítí, že v srdci vzniká trombóza. Přitom na sobě může vypozorovat občasnou lehkou nepravidelnost tepu, pulz může být nepřiměřeně rychlý nebo pomalý. Jakmile toto zjistí, měl by si nechat lékařem vyšetřit srdce a natočit EKG," doplňuje Michal Vrablík.

Pokud se krevní sraženina uvolní ze srdce do krevního řečiště, může doputovat až do mozku a vytvořit tam překážku v zásobení okysličenou krví a tedy mozkovou mrtvici. "Těmto tragickým důsledkům fibrilace je rozhodně lepší předcházet. Stačilo by, aby lidé docházeli pravidelně na preventivní prohlídky. Změřili bychom krevní tlak, u něhož jsme schopni vnímat eventuální nepravidelnost srdečního rytmu, a případně potvrdili podezření na fibrilaci síní. Potom už stačí jen ověření s pomocí EKG a následně již můžeme reagovat adekvátní terapií," uvádí MUDr. Norbert Král, praktický lékař a předseda Rady Mladých praktiků. Podle něj musí pacient s fibrilací síní užívat antikoagulační, tedy krev ředící léčbu, která případnou sraženinu rozpustí - a to doživotně. "Riziko mozkové mrtvice je stále přítomné," dodává Král.

V EU trpí fibrilací síní asi čtvrtina lidí starších 40 let. V ČR je však diagnostikováno maximálně 200 tisíc osob s AF. Britská pacientská organizace Aliance pro Arytmii (Arrhytmia Alliance) na základě celoevropského průzkumu uvádí, že v ČR může žít až půl milionu lidí s tímto problémem. "Toto číslo je alarmující a znamenalo by, že je zde 40 % pacientů trpících fibrilací síní, kteří o tom neví. Zjistit skutečný výskyt je však skoro nemožné - fibrilaci léčí praktičtí lékaři, kardiologové, internisté či neurologové a neexistují tak společná data prokazující stav záchytu pacientů a léčby v ČR. Pomohl by národní plán na prevenci mrtvice, který již mají v UK a v Irsku," říká Jan Dohnálek, předseda pacientského sdružení ICTUS.

Česká republika má přitom v Evropě v současnosti jeden z nejlepších systémů akutní péče o CMP, území je protkáno sítí 13 cerebrovaskulárních a 32 iktových center, kde se lidem s akutní mozkovou příhodou dostane rychlé pomoci. "Čas hraje v tomto případě zásadní roli, čím dříve trombus odstraníme, tím lépe na tom pacient je. Když dostane mozkovou příhodu člověk v Jeseníkách, má větší šanci, že se dostane do specializovaného centra než člověk třeba někde v Británii na venkově. Nejlepší je však samozřejmě mrtvici předcházet," uvádí Ondřej Škoda, primář Neurologického oddělení Nemocnice Jihlava.

Sdružení ICTUS

Zaměřuje se především na pořádání léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po CMP. Kromě těchto aktivit se ICTUS věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti. Více informací na www.ictus.czFirmám se péče o zdraví zaměstnanců vyplatí

Praha, 15. října 2015 - Zdravý zaměstnanec = efektivní firma - tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která k tomuto tématu pořádala ve čtvrtek 15. 10. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odbornou konferenci s názvem Péče o zdraví zaměstnanců.

"Chytré firmy vědí, že zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické pohodě, pracuje lépe a je méně nemocný. Proto nespoléhají pouze na státní zdravotní systém, ale samy nabízejí svým zaměstnancům cílené zdravotní programy. Může jít například o očkovací programy, odvykání kouření nebo školení pro snížení stresu. Nejen že tím zaměstnavatelé aktivně snižují ztrátu produktivity kvůli zdravotním absencím v práci, ale získávají si tak věrnost a vyšší motivaci k práci svých zaměstnanců. Výsledky zaznamenají v podobě vyšších výnosů a menší fluktuace," říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Podle něj už nyní řada společností nabízí svým zaměstnancům zdravotní programy. Oblíbené mezi zaměstnavateli jsou např. nabídky vitamínů, vouchery na cvičení, pravidelný přísun čerstvého ovoce na pracovišti. Za zdravotní benefit lze považovat i oblíbené "sick days", tedy určitý počet dnů v roce, které může zaměstnanec vyčerpat, pokud mu není dobře a potřebuje vyležet začínající onemocnění, aniž by si musel brát nemocenskou.

"Stále však vidím nevyužitý potenciál ve spolupráci firem se zdravotními pojišťovnami či lékárnami. Firmy nemusejí nést náklady zcela samy. Známe velké společnosti, které toto umí zkombinovat a jejich zkušenosti bychom chtěli přenést i do středně velkých firem. Proto jsme na konferenci pozvali například zástupce společnosti ArcelorMittal," uvádí Horecký.

Ostravská společnost ArcelorMittal se od září letošního roku stala nekuřáckou společností. Zaměstnancům-kuřákům zároveň nabídla pomoc s odvykáním kouření. Firma program obohatila spoluprací se zdravotní pojišťovnou, která uhradila část nákladů. Podobný příklad najdeme i ve státní správě. Armáda ČR nabídla před dvěma lety zaměstnancům program na odvykání kouření. Z celkem 227 žen a mužů, kteří se k programu odvykání kouření přihlásili, jich 159 přestalo v průběhu programu kouřit. Vzhledem k tomu, že ČR je jediná z 34 zemí OECD, kde se stále zvyšuje počet kuřáků, a spotřebou cigaret se řadí mezi první čtyři státy v Evropě, jsou odvykací programy pro zaměstnance obzvláště vhodnou volbou zaměstnavatelů.

Poslanec Parlamentu ČR Roman Sklenák (ČSDD), který parlamentní konferenci zaštiťoval, uvedl: "Propagace zdraví a zdravého životního stylu na pracovišti se stává užitečným nástrojem, díky kterému může zaměstnavatel ovlivnit problémy se stárnutím pracovní síly, zvyšujícími se psychosociálními požadavky na zaměstnance či flexibilní organizaci práce. Politici by měli hledat cesty, jak přesvědčit zaměstnavatele o hodnotě svých lidských zdrojů a nutnosti přijetí dlouhodobých perspektiv v péči o zaměstnance".

Jak může být pomoc zaměstnavatele účinná, dokazuje například společnost IBM, která pět let zkoumala, jaký reálný vliv na zdraví má účast jejich zaměstnanců ve zdravotních programech. Ty byly zaměřeny například na krevní tlak, krevní tuky, odvykání kouření či váhu. Výsledek byl pozitivní - více než 60 % účastníků programu klesl krevní tlak, více než polovina přestala kouřit. Dobrým příkladem ze střední a východní Evropy je rumunský maloobchodní řetězec Rosu Company SRL, který dokázal zavedením preventivních programů zaměřených na onkologický screening a plánování rodiny meziročně snížit absenci zaměstnanců v práci kvůli návštěvě lékaře o 25 % a zároveň zvýšit produktivitu práce o 26 %.

"Zaměstnavatelé se stále více připravují na nové podmínky na trhu práce, mění personální politiku, věnují se tématům jako je age management. Tedy tomu, jak řídit lidské zdroje s ohledem na jejich věk, zdravotní stav a negativní demografický vývoj, který se České republiky dotkne více než průměru zemí EU. Součástí této změny je i vyšší důraz na zdravotní stránku zaměstnanců. Jde samozřejmě i o ekonomický pohled. Každý dolar investovaný do zdravotních programů má návratnost 3-8 dolarů. Velké firmy se zaměřují jak na fyzickou, tak na psychickou stránku, mají svá fitness centra, zdravotnická zařízení na pracovišti, protistresová opatření, podporují slaďování pracovního a soukromého života a mnoho dalšího. Avšak i středně velké firmy mohou dosahovat stejných výsledků - poukázky zaměřené na zdraví, hubnoucí programy, očkování či poradenství v oblasti odvykání kouření - tyto zaměstnanecké benefity lze zavést v každé společnosti," dodala Pavlína Kalousová z Byznys pro společnost, národní platformy odpovědných firem.

Konference byla určena zejména zástupcům zaměstnavatelů, poslancům a senátorům Parlamentu ČR, zástupcům zdravotních pojišťoven, poskytovatelům zdravotní péče a odborné veřejnosti. Revmatoidní artritida - včasná léčba se vyplatí

Praha, 7. října 2015 - Vzít do ruky lžičku, otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje - obyčejné věci, se kterými denně svádí bolestivý boj pacienti s revmatoidní artritidou. S nemocí žije v Česku přes 100 tisíc lidí všech věkových kategorií. Až polovina z nich končí kvůli nevratnému poškození kloubů v invalidním důchodu. Negativním důsledkům lze předejít, pokud revmatici dostanou včas správnou léčbu, a to i moderní biologické léky, které mohou projevy nemoci výrazně omezit. Na mezery v dostupnosti léčby v ČR upozorňuje organizace Revma Liga ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce u příležitosti Světového dne artritidy 12. října.

Revmatické choroby si lidé mylně spojují se stářím, ve skutečnosti však postihují všechny věkové kategorie. Výjimkou nejsou ani děti. "Často jde o mladé lidi v produktivním věku, které onemocnění zasáhne ze dne na den a vyřadí je z normálního života. Dříve se věřilo, že jde o nemoc kloubů, dnes víme, že příčinnou je autoimunitní zánět, kdy se imunita pacienta obrací proti němu samotnému. Nejsou známy důvody, proč se tělo takto zachová. Roli mohou hrát genetické faktory, spouštěčem může být stres nebo infekce. U části nemocných může ke vzniku onemocnění přispívat i kouření," upozorňuje předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatoidní artritida způsobuje nemocným zánětlivé otoky kloubů - zprvu postihuje klouby na rukou, může se rozšířit na velké klouby, krční páteř i vnitřní orgány. S rostoucí aktivitou nemoci dochází k poškození kloubů, které je nevratné. Lékaři musí následky často řešit chirurgickými zákroky. Pacienti v nejtěžším stupni onemocnění zpravidla končí v trvalé invaliditě. Odborníci se shodují, že základem úspěšné léčby je zahájit terapii včas - správně nasazená léčba v počátečních stádiích nemoci a úprava léčebného postupu podle aktuálního stavu pacienta - to vše může projevy choroby omezit nebo zastavit. Tento princip se nazývá jako "léčba k cíli".

"Dnes se ukazuje, že musíme začít intenzivně léčit již pacienty v časných stádiích nemoci a uplatnit tzv. princip léčby k cíli - nespokojit se jen s nějakým zlepšením, ale snažit se přivést onemocnění do remise nebo alespoň nízké klinické aktivity, tedy snažit se zastavit téměř všechny jeho projevy. Tento princip by měl být uplatněn nejen pro nemocné s vysokou aktivitou, ale i pro ty, kteří mají tzv. střední aktivitu nemoci. Není tak důležité, jakými prostředky je remise dosaženo, ale pokud se to nepodaří konvenčními léky, měly by být využity nejnovější přístupy. To je zahrnuto také ve stávajících doporučeních České revmatologické společnosti k léčbě," dodává prof. Vencovský.

Jedním z nových přístupů k léčbě revmatoidní artritidy je biologická léčba. Biologické léky ovlivňují ty složky imunitního systému, které jsou zodpovědné za vznik a udržování chronického zánětu. "Tyto přípravky jsou určené pro nemocné, u nichž selhala konvenční léčba. Hodně nemocných pociťuje zlepšení zdravotního stavu už po první či druhé aplikaci biologické léčby. Mnoho z nich je, často po dlouhé době, schopno znovu normálně fungovat, sportovat nebo chodit do společnosti. Biologika jsou zpravidla kombinována s dalšími chorobu modifikujícími léky, což zvyšuje a prodlužuje účinek léčby," popisuje MUDr. Heřman Mann z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podle předsedkyně pacientské organizace Revma Liga Edity Müllerové mají mít čeští revmatici stejný přístup k biologické léčbě, jaký je běžný ve vyspělé Evropě. "Zatímco v zahraničí užívá biologickou léčbu až 30 % vhodných pacientů, u nás jsou to stále jednotky procent. Hlavní bariérou jsou finance. Cena léčby se pohybuje mezi 200 až 300 tisíci korun ročně na jednoho pacienta. Léková komise v roce 2001 rozhodla o tom, že biologická léčba může být hrazena jen pacientům, kteří dosáhli nejtěžšího stupně onemocnění. Bohužel pacienti v tomto stádiu jsou již často v invalidním důchodu a nemohou společnosti vracet náklady vynaložené na léčbu. Toto rozhodnutí již není v souladu se současnými poznatky o možnostech léčby a mělo by se revidovat. Ekonomické analýzy hovoří jasně - státu se

vyplatí investovat do účinné léčby včas, aby dokázal takového pacienta zachovat déle práceschopného," vysvětluje Müllerová.

U příležitosti Světového dne artritidy, který každoročně spadá na 12. října, připravila Revma Liga společně s Ústavem lékového průvodce informační kampaň pro veřejnost s názvem Revma výzva. Hlavní tváří kampaně je herec Jakub Žáček, který vyzval své divadelní kolegy, aby si na kameru vyzkoušeli speciální rukavice simulující ruce revmatika. "Naší snahou je vysvětlit veřejnosti, s jakými těžkostmi se musí potýkat nemocní s revmatoidní artritidou a jak negativně nemoc zasahuje do jejich života. Do Revma výzvy se mohou lidé zapojit tím, že si v pondělí 12. října alespoň na chvíli nasadí jakoukoli rukavici, a symbolicky tak podpoří revmatiky," doplňuje Müllerová.

Kampaň Revma výzva vyvrcholí ve středu 18. listopadu benefičním představením v Divadle Palace v Praze. Vstupenky na představení jsou v prodeji pro veřejnost za jednotnou cenu 350 Kč. Více informací najdete na www.revmavyzva.cz Kontakt pro média: Jana Běhalová, 734 875 400, jana.behalova@mhw.cz

Revmatoidní artritida postihuje všechny věkové kategorie od malých dětí po seniorský věk. Jedná se o autoimunitní onemocnění, při němž tělo produkuje látky, které napadají vlastní obranný systém organismu a vytvářejí záněty v podobě bolestivých otoků kloubů, měkkých tkání, někdy jsou napadány oči a vnitřní orgány. Nemoc vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním se nemoc rozšiřuje i na další klouby - kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř. RA zkracuje život svých nositelů až o 10 let.

Střední aktivita nemoci -  podle doporučení České revmatologické společnosti jde o míru aktivity onemocnění. Ta se určuje pomocí tzv. DAS skóre, které se počítá podle výsledků krevních testů a posouzení počtu oteklých a citlivých kloubů. U střední závažnosti ještě nedochází k nevratným změnám, ale onemocnění omezuje pacienta v běžném životě. Je to stav, kdy lékaři umí mnohem lépe ovlivnit nemoc a její příznaky a dosáhnout remise onemocnění. 

Revma Liga v ČR - společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 20 let zvyšování povědomí o revmatických chorobách. Členové Revma Ligy bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření v zahraničí a její činnost podporují lékaři a zdravotníci.

Ústav lékového průvodce - nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků, prosazovat zlepšení lékové politiky a dostupnost léčby pro pacienty.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ EXPERTŮ OBJASŇUJÍCÍ DEZINFORMACE V OBLASTI TESTOSTERONOVÉHO DEFICITU A JEHO LÉČBY

Praha, 1. října 2015 - Mezinárodní konference o testosteronovém deficitu a jeho léčbě, která dnes proběhla v Praze, řešila několik klíčových otázek v této oblasti. Mnohé z nich přitom patřily k vysoce kontroverzním. 

Lékařské použití testosteronu se nedávno stalo vysoce kontroverzním tématem. Důvodem kontroverze byly otázky, týkající se případných neočekávaných rizik či naopak přínosů této léčby. Cílem konsenzuální konference bylo vyhodnotit základní vědecké poznatky a poskytnout jasná odborná vodítka pro lékaře, klinické odborníky a veřejnost.  

Setkání se konalo pod záštitou King's College London a Mezinárodní společnosti pro studium stárnutí mužů (ISSAM) pod vedením Abrahama Morgentalera (Harvard Medical School) a místopředsedy Michaela Zitzmanna (profesor endokrinologie a andrologie na Westfálské Wilhelmově univerzitě v v Münsteru, Německo). Konference se účastnilo osmnáct expertů z deseti zemí a čtyř kontinentů. 

Experti diskutovali o devíti následujících tématech:  

1. Nedostatek testosteronu (známý také jako hypogonadismus) je dobře popsaný zdravotní stav, mající negativní dopady na sexuální funkce, mužskou touhu a celkový zdravotní stav. Je spojený rovněž se zvýšenou úmrtností.

2. Symptomy a příznaky nedostatku testosteronu nastávají z důvodu nedostatku hormonu. FDA v USA doporučuje léčbu pouze mužům s velmi úzkým seznamem konkrétních základních příčin, i když pro doporučení neexistuje žádný vědecký základ. Léčba může pacientům s charakteristickými příznaky a znaky nízké hladiny testosteronu pomáhat bez ohledu na to, zda je příčina známá.

3. Nedostatek testosteronu je globálním zdravotním problémem. Doprovází ho obezita, diabetes, metabolické syndromy a snížená kostní minerální denzita. Tato data byla prezentována z různých regionů celého světa po celém světě.

4. Léčba testosteronem je efektivní, racionální a založená na důkazech. Testosteronová léčba byla podrobena důkladnému studiu a její přínosy byly vědecky prokázány. Například léčba testosteronem u vhodně vybraných pacientů výrazně zlepšila sexuální touhu a funkci, zvýšila svalovou hmotu, snížila tělesný tuk a zlepšila hustotu kostí. Z těchto poznatků vyplývá, že léčba může také pozitivně ovlivňovat náladu a kvalitu života.

5. Neexistuje žádná univerzální testosteronová koncentrace, která bude spolehlivě fungovat u každého muže. Nelze tedy říci, u kterých mužů léčba bude fungovat, i když lékařská doporučení poskytují podle výsledků krevních testů na testosteron vodítko pro to, kdo je

vhodným kandidátem pro léčbu. Skupina odborníků se shodla, že řada biologických faktorů může ovlivnit způsob, jakým tělo reaguje na existující koncentrace testosteronu, např.  různým počtem opakování sekvence CAG na genu androgenního receptoru, stejně tak jako může ovlivnit koncentraci molekul vazebného globulinu pro pohlavní hormon. Individualizace léčby je tedy z tohoto hlediska důležitá.

6. Neexistuje žádný vědecký podklad pro odepření terapie testosteronem mužům nad 65 let. Z přezkoumaných důkazů, prezentovaných na zasedání vyplynulo, že muži starší 65 let v několika oblastech dobře reagují na léčbu testosteronem. 

7. Důkazy neprokázaly zvýšené kardiovaskulární riziko spojené s léčbou testosteronem. Dvě nedávné studie, které vzbudily velký zájem médií, měly vážné nedostatky. Jedna špatně interpretovala data a vlastně tím prokázala méně kardiovaskulárních příhod u mužů, léčených testosteronem, než u těch neléčených. Druhá studie prokázala velmi nízký výskyt infarktů myokardu, ale neměla žádnou kontrolní skupinu. Více než sto dalších studií dokonce neprokazuje žádnou spojitost s kardiovaskulárními problémy. Ve skutečnosti nízká hladina testosteronu souvisí se zvýšenou mortalitou, výskytem onemocnění koronárních tepen a aterosklerózy. Několik studií u mužů s onemocněním srdce, které byly kontrolovány placebem, prokázaly významné přínosy léčby testosteronem.

8. Důkazy neprokazují ani zvýšené riziko rakoviny prostaty. Tato skutečnost znepokojovala lékaře přes sedmdesát let, i když byla založená jen na povrchních důkazech a neúplné znalosti příslušné biologie. Moderní vědecký výzkum však neprokázal žádnou spojitost vysoké hladiny testosteronu s rizikem rakoviny prostaty. V průběhu posledních několika let řada studií prokázala, že použití terapie testosteronem může být bezpečně použita i u některých mužů s rakovinou prostaty, ačkoli toto zůstává stále kontroverzní.

9. Hlavní výzkumnou iniciativou je prozkoumat výhody terapie testosteronem u kardiometabolických nemocí. Nízké hladiny testosteronu souvisí se zvýšeným rizikem pozdějšího vzniku diabetu nebo metabolického syndromu, stavu, který predisponuje ke kardiovaskulárním problémům. Testosteronová terapie opakovaně prokázala pozitivní vliv na obezitu, regulaci krevního cukru a metabolického syndromu. Několik studií prokazuje pozitivní vliv na srdeční problémy. Všechny tyto důvody tvoří dostatečný základ pro to, aby země a výzkumné organizace zpracovaly jednu nebo více velkých studií, které by zkoumaly možnosti a přínos testosteronové terapie pro léčbu ve všech těchto oblastech. 

Profesor Bruno Lunenfeld, emeritní profesor univerzity Bar-Illan, říká: "Jako prezident Mezinárodní společnosti pro studium stárnutí mužů, která si klade za cíl umožnit mužům zdravé a důstojné stárnutí, nepochybuji o tom, že deficit testosteronu přispívá ke špatnému zdraví stárnoucích mužů. Je důležité,

aby si toto nebezpečí uvědomila veřejnost a kolegové lékaři. I v našem pokročilém věku můžeme žít kvalitně a léčba nedostatku hormonu může významně přispět k celkovému zlepšení kvality života."

Profesor Morgentaler z Harvard Medical School ve Spojených státech a předseda konference řekl: "Testosteronová léčba byla v médiích nespravedlivě očerňovaná. Názor, který média jednou přijmou, lze jen velmi těžce změnit. Mnohé kritiky spojené s terapií testosteronem jsou prostě nesprávné. Konference si kladla za cíl stanovit soubor klíčových, základních pojmů, se kterými souhlasí široká škála odborníků. Tento závěr snad poslouží jako výchozí bod pro ty, kteří tuto problematiku posuzují z přesného vědeckého hlediska."

Profesor Zitzmann (profesor endokrinologie a andrologie na Westfálské Wilhelmově univerzitě v v Münsteru, Německo), a místopředseda konference) řekl: "Může být obtížně, aby se tolik "alfa" jedinců na něčem shodlo. Přesto bylo velmi působivé, že jsme zaujali stejná stanoviska na tolik otázek. Věřím, že jsme dosáhli bodu zvratu v lékařském povědomí toho, co je prokázané a nezbytné, pokud jde o význam testosteronové nedostatečnosti a  její léčby". 

Profesor Tony Fox z King's College London řekl: "Ženská zdravotní rizika byla oprávněně dlouhodobě uznávaná a zkoumaná jak v reprodukčním, tak i v postreprodukčním věku. Nyní se potřebujeme zaměřit také na specifické potřeby mužů. Konference tohoto typu je pro zvyšování povědomí o této problematice a jejím vývoji neocenitelná." 

Účastníci konference přijali všechna tato pravidla bez námitek.

 


Kampaň "Míle pro hemofilii" (Miles for Haemophilia) Unikátní kampaň  Míle pro hemofilii odstartovala v roce 2014. Hlavním cílem mezinárodní kampaně je zvýšit povědomí o této nemoci, a to jak mezi pacienty, tak mezi širokou veřejností. Účelem kampaně je podpořit pacienty v cestě za jejich sny, inspirovat je a dát jim pocit sounáležitosti. Co dokáží lidé s hemofilií  Ambasadorem mezinárodní kampaně Míle pro hemofilii je  britský profesionální cyklista Alex Dowsett, který sám trpí těžkou formou hemofilie. Právě Alex je příkladem člověka, který se nevzdal a s nemocí se pere nanejvýš statečně. Ve své bohaté cyklistické kariéře se nezalekl takových výzev, jako jsou Hry Commonwealthu nebo Giro d'Italia, kde v roce 2013 v časovce porazil dokonce olympijského vítěze Bradleyho Wigginse.  Ve spolupráci s Alexem vytvořila farmaceutická společnost Pfizer kampaň, která vyzývá celou komunitu hemofiliků, jejich příbuzných, přátel, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, aby nasedli na kola a přetavili ušlapané míle ve finanční dary pacientským organizacím po celém světě. Společnost Pfizer totiž za každou ujetou míli daruje pacientskému sdružení 1 dolar, v České republice 1 000 korun. Aby si lidé s hemofilií mohli bez překážek plnit své sny, potřebují zvládat příznaky nemoci - tedy především předcházet krvácení. Moderní léky jim pomáhají a právě pacientské organizace se zasazují, aby se moderní léčba dostala k hemofilikům po celém světě.

Míle pro hemofilii 2015 dhpHDQDlQjNvgKi_D8r6s2H1Gi9hZ1gvSCkYg1DO2I4bqWtRVPl2HA59UIcaCVwTF5VonwE


Po obrovském úspěchu prvního ročníku této mezinárodní akce se letos organizátoři rozhodli v úspěšném modelu pokračovat, a navíc zapojit i širokou veřejnost. Nyní tedy může kampaň podpořit každý, a to nejenom jízdou na kole, ale jakýmkoliv sportem, který má rád. Účastníci kampaně tak mohou plavat, běhat, tančit, chodit nebo například vylézt na horu.

Smrtelná nemoc ničí plíce - těžko se diagnostikuje

Praha, 24. září 2015 - Lapání po dechu, boj o kyslík, pocit topení se ve vodě - toto zažívají pacienti s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) - nemocí, která nezná slitování a zabíjí do tří let. Svou nemilosrdností se vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění. Na nemoc upozorňují lékaři a pacientská organizace v rámci Světového týdne IPF, který začíná 5. října.

Nemoci, která postupně mění jemnou plicní tkáň v husté vazivo, lze vzdorovat léčbou - ale jen v případě, že ji lékař včas rozpozná. To však bývá problém. "IPF je bohužel často diagnostikována až v pokročilém stádiu - její projevy jsou lehce zaměnitelné s jinými plicními nemocemi. Pacienti se nejprve zadýchávají při chůzi do kopce či do schodů, v pokročilejších stádiích mají pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a posléze i v klidu. V závěru se nemohou ani najíst, veškerou energii věnují snaze se nadechnout," popisuje prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D, primářka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP). "Hlavními příznaky nemoci jsou kromě dušnosti suchý dráždivý kašel a při poslechu plic je možné slyšet charakteristický zvuk, připomínající odepínání suchého zipu." Pro IPF jsou také charakteristické tzv. paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka. Kolik pacientů v České republice nemocí trpí, lékaři přesně nevědí - nemoc je poddiagnostikována - v registru pacientů s IPF (EMPIRE) je vedeno přes 500 osob.

IPF poškozuje plicní sklípky, jizví je - tím ubývá plocha k dýchání, plíce tuhnou a znemožňují se pořádně nadechnout. Ještě před čtyřmi lety neexistovala žádná léčba, lékaři pouze tišili dušnost opiáty, v roce 2011 přišly na trh léky, které jsou schopny nemoc uklidnit tím, že zpomalí proces jizvení a tím zmírní pokles plicních funkcí. Je také větší šance, že se pacienti na této účinné léčbě pravděpodobněji dočkají transplantace plic. O kolik přesně nová terapie prodlouží život pacientům, nevědí ani sami lékaři - léky nejsou k dispozici dostatečně dlouho.  Nemoc postihuje většinou starší jedince nad 45 let věku, s mírnou převahou mužů, příčiny nejsou dosud přesně známé. Roli hrají genetické faktory a zevní vlivy. IPF častěji postihuje ty, kteří kouří nebo v minulosti kouřili, případně přišli do kontaktu s organickými či anorganickými prachy.

Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. trpí IPF ve světě přibližně pět milionů pacientů. Výskyt v průměru lékaři odhadují na 13 až 20 na 100 000 obyvatel. V Evropě ročně nově přibude kolem 35 000 nemocných a toto číslo neustále roste. "Počet nemocných je reálně vyšší, chybí ale bližší data o nemoci, špatně se rozeznává a proto se o řadě případů IPF ani nedozvíme. Přitom rychlost a včasnost záchytu je v tomto případně absolutně klíčová," vysvětluje profesor Kolek.   Časnost diagnózy je většinou v rukou praktických lékařů, internistů a ambulantních pneumologů, ke kterým pacient s dušností, jako prvním příznakem IPF, obvykle přichází. "Pokud lékař uslyší charakteristický zvuk suchého zipu, měl by je odeslat k plicnímu vyšetření. Nemoc dokáže obvykle odhalit počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností. Pacienti, u nichž je podezření na IPF, by měli směřovat do některého ze 17 Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, kde se jim dostane kvalitní diagnostiky a odborné péče," dodává profesorka Vašáková. Pacienti a jejich příbuzní se také mohou obrátit s dotazy na webové stránky pro pacienty a jejich rodinné příslušníky věnované plicní fibróze, kde se jim dostane informací a kontaktů na odborníky (www.plicnifibroza.cz). Dozví se zde také vše o nových lécích na plicní fibrózu a možnosti účastnit se klinických studií.

O Sekci intersticiálních plicních procesů (SIPP)

SIPP České pneumologické a ftizeologické společnosti věnuje speciálně IPF veliké úsilí a kromě snahy o rozšíření informací o této nemoci mezi ostatní lékařskou, ale i laickou veřejnost, založila a vede i registr IPF EMPIRE (European Multipartner IPF registry). Ten kromě center v České republice zahrnuje i centra na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a přidružuje se Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Turecko. Registr dává možnost nahlédnout do epidemiologie IPF a do reálných léčebných výsledků této nemoci. Při zavádění nových léků na plicní fibrózu dle údajů z registru lze vidět, kolik pacientů pro daný lék či klinickou studii mohou lékaři využít, a kterým konkrétním pacientům nový lék nabídnout.  SIPP také na základě mezinárodních doporučení a nových poznatků opřených o medicínu založenou na důkazech sestavuje doporučení k diagnostice a léčbě jednotlivých intersticiálních plicních procesů (IPP). Dále se stará o zajištění sítě pracovišť specializovaných na péči o pacienty s IPP, aby lékaři věděli, kam se mají se žádostí o konzultaci, dovyšetření pacienta, či jeho léčbu, obrátit. Podporuje výzkum a publikační aktivitu v oblasti IPP na území České republiky. 


S královským onemocněním krve bojuje 1 200 lidí

Praha, 22. září 2015 - Královská nemoc - tak se nazývá hemofilie, onemocnění krve, se kterým v České republice bojuje přibližně 1000 dospělých a 200 dětí. Zatímco na počátku 20. století se hemofilici dožívali stěží 13 let, v současnosti jsou na tom stejně jako zdraví lidé. Důvodem je moderní léčba a preventivní ochrana před krvácením - profylaxe. Novinky v léčbě budou navzájem sdílet světové lékařské kapacity na setkání Haemophilia Global Summit 2015 v Praze od 24. - 26. září.  Hemofilie je dědičná nemoc projevující se poruchou srážlivosti krve. Hrozí nadměrné vnější i vnitřní krvácení. Těžcí hemofilici krvácejí často spontánně do kloubů, svalů nebo měkkých tkání. Lehčí hemofilici po poranění či operaci. "Pacient s hemofilií je ohrožen lehčími a těžkými formami krvácení, na něž může i zemřít. Frekvence i závažnost krvácení se odvíjí od mnoha faktorů. Jedním z nich je životní styl hemofilika a jeho fyzická aktivita. Preventivní - profylaktická - aplikace faktorů krevního srážení do žíly 2-3x týdně, hemofilikům umožňuje zůstat aktivní a žít normální život," vysvětluje doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., primářka Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava.  Zahraniční klinicko-ekonomické studie dokázaly, že tato preventivní léčba několikanásobně snižuje počet hospitalizací, nutných operačních zásahů a dnů v pracovní neschopnosti. "Náklady na profylaxi jsou sice 2-3x vyšší než léčba akutního stavu, vrátí se ale později, ve vyšší kvalitě života a schopnosti pracovat," potvrzuje MUDr. Vladimír Komrska, CSc., primář pro hematologii Kliniky dětské hematologie a onkologie FN v Motole.  V Česku je dostupnost léčby na úrovni jiných vyspělých evropských zemí, téměř 100 % těžkých dětských hemofiliků je na profylaktické léčbě.  "Za posledních 30 let se udála doslova revoluce v léčbě nemoci, a to díky dostupnosti moderních léků. Hemofilici žijí kvalitní život srovnatelný s vrstevníky," říká primář Komrska. Přesto podle něj dosud narážejí hematologové na předsudky o nemoci. "Stává se poměrně často, že lidé nevědí, co hemofilie obnáší a čeho jsou nebo nejsou hemofilici schopni. Řada učitelů se nemoci bojí a děti zbytečně vylučují z aktivit a tedy i z kolektivu," vysvětluje primář Komrska. Hematologové přitom pacientům zakazují velmi málo, varují je pouze před kontaktními sporty jako jsou např. ragby nebo zápas.  Částka, kterou léčba stojí, se může případ od případu dramaticky lišit podle závažnosti onemocnění. U absolutní většiny nemocných se cena léčby pohybuje kolem jednoho milionu korun ročně. U méně než 1 % nemocných, jejichž imunitní systém tvoří protilátky proti srážecím faktorům, je terapie dražší - až desítky milionů korun za rok. "Hemofilie rozhodně nepatří mezi nejdražší choroby, v průměru stojí mnohonásobně více léčba onkologických onemocnění. Dobře léčený hemofilik je po celý život ekonomicky aktivní a přináší tak peníze zpět do systému," říká předseda Českého svazu hemofiliků PhDr. Vladimír Dolejš.  Přenašečkami nemoci jsou pouze ženy, ale nejčastěji jí trpí muži. Žena onemocní jen velice vzácně. Název "královská nemoc" si hemofilie vysloužila proto, že nejznámější přenašečkou v historii byla britská královna Viktorie. Její potomci a sňatky s členy dalších evropských královských rodin nemoc "roznesli" po šlechtických rodech celého starého kontinentu. Ve světě je odhadem na 400 000 hemofiliků.  Lékaři dělí hemofilii na typ A a B, podle toho, který faktor srážlivosti pacientovi chybí. Nemocí se v České republice zabývají specializovaná hemofilická centra, pro děti fungují v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Ostravě, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Plzni, pro dospělé jsou kromě těchto míst i v Liberci.

O Míle pro hemofilii

V rámci zářijového Haemophilia Global Summit 2015 v Praze se koná 2. ročník mezinárodní kampaně Míle pro hemofilii (Miles For Haemophilia). Lékaři a další účastníci tohoto mezinárodního odborného setkání se mohou zúčastnit kampaně tím, že budou šlapat na připravených rotopedech. Pokud lékaři ušlapou celkem alespoň 100 km, dostane Český svaz hemofiliků od organizátorů summitu dar v hodnotě 100 000 korun. "Částku použijeme na podporu svých aktivit, zejména příspěvku členům na nezbytné rekondiční pobyty, dětský letní tábor, ale také na další šíření informací mezi členy a laickou i odbornou veřejností," uvedl Vladimír Dolejš.

O Českém svazu hemofiliků

Dobrovolná organizace sdružující lidi postižené hemofilií a von Willebrandovou chorobou, jejich rodinné příslušníky a další zájemce. Český svaz hemofiliků vznikl již v roce 1990, jeho hlavním posláním je informovat členy a hájit jejich zájmy a práva. Spolupracuje se sdružením Hemojunior určeným dětem předškolního věku a jejich rodičům. V současné době mají obě organizace kolem 600 členů. Více informací na www.hemofilici.cz


Mezinárodní den Alzheimerovy choroby v Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care

Když v roce 1907 německý lékař Alois Alzheimer poprvé popsal a diagnostikoval Alzheimerovu nemoc, netušil, kolik lidí touto chorobou bude v budoucnu trpět. Alzheimerova choroba neboli stařecká demence začíná pozvolna a nenápadně. Postihuje část mozku a tím se zhoršuje krátkodobá paměť, schopnost jasného úsudku, nemocný má problémy s vyjadřováním, rozhodováním, bývá zmatený, dezorientovaný a ztrácí schopnost se sám o sebe postarat. Nakonec je odkázán na pomoc druhých.

Rychlost vývoje nemoci je u každého různá, nicméně včasné stanovení diagnózy a podání léků může průběh nemoci zpomalit.

Již dnes každý 10 člověk nad 65 let trpí nějakou formou demence a s prodlužujícím se věkem, špatnou životosprávou bude takových případů stále více. Mnoho z nich je odkázáno na pomoc druhých, ovšem ne každý má blízké, kteří se o něj mohou postarat. V České republice tuto péči poskytují Centra spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč a ve Svobodě nad Úpou. Služby a péče v Centrech jsou na profesionální úrovni, klienti jsou ubytováni v příjemném a podnětném prostředí s velkou podporou školeného personálu. Tráví svůj čas plnohodnotně, mohou si vybrat ze široké nabídky volnočasových aktivit, mohou tvořit, komunikovat s ostatními a vyhnout se tak samotě a izolaci.

Profesionální služby jsou klientům poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce a je zde kladen důraz na individuální přístup. Jak říká ředitelka Centra, Mgr. Lydie Charouzová: "Negativní následky demence léčíme a zmírňujeme pomocí rozvíjejících aktivit, například kognitivních tréninků, ergoterapie, canisterapie, tréninku paměti a slovní zásoby nebo společných her. Dbáme na individuální přístup s cílem zachování soběstačnosti při běžných denních aktivitách." Čistota, profesionální přístup, nabídka služeb, procedur a péče je velmi lákavá nejenom pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Centra disponují dohromady 171 lůžky, jejichž kapacita zatím stále stačí uspokojovat poptávku.

K Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby, který si celosvětově připomínáme 21. září chystají v Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč i ve Svobodě nad Úpou workshopy a přednášky o Alzheimerově chorobě, budou zde také prezentovány terapie a procedury, jež se v Centrech provádějí. První návštěvníky z řad široké veřejnosti v Lázních Bohdaneč přivítají ve 14 hodin, o hodinu později i ve Svobodě nad Úpou.

Více na www.alzheimercare.cz nebo aktuálně na www.facebook.com/AlzheimerCareBohdanec

DESATERO SIGNÁLŮ ALZHEIMEROVY CHOROBY

1. PROBLÉMY S PAMĚTÍ

Opakovaně se ptá na to samé.

Nepamatuje si, co bylo ráno ke snídani.

Zapomene, že si ráno vzal léky...

2. DENNÍ AKTIVITY

Odchází z domova a zapomene zavřít dveře. Připraví si jídlo, ale zapomene na něj.  Pustí vodu a zapomene ji vypnout...

3. PROBLÉMY S ŘEČÍ

Často vypadávají slova jinak běžně užívaná. Vyslovené věty nedávají smysl. Plynulost řeči je pomalejší.

4. DEZORIENTACE ČASEM A MÍSTEM

Při cestě na nákup si nevzpomene, kam vlastně jde. Ztrácí se i na velmi známých místech.

5. ZHORŠENÝ ÚSUDEK

Na procházku vyrazí v pyžamu. Vezme psa na procházku, ale vrátí se bez něho...

6. PORUŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ

Neví jak zaplatit na poště inkaso. Proč použít PIN ke své kartě, číslo mu nic neříká. Má problémy s počítáním.

7. ZAKLÁDÁNÍ VĚCI NA NESPRÁVNÉ MÍSTO

Fén je v lednici. Máslo v posteli. Klíče v nočním stolku...

8. ZMĚNY V CHOVÁNÍ

Rychle se mění a střídají nálady bez zjevné příčiny...

9. ZMĚNY OSOBNOSTI

Změna povahových vlastností. Častější úzkost, podezřívání. Nikomu nevěří. Je smutný.

10. AKTIVITA

Nechuť dělat to, co dříve dělal velmi rád. Přechod z aktivní formy života do role pasivního jedince.

CO S TÍM?

Je nutné navštívit praktického lékaře, který provede základní a přístrojová vyšetření a kontrolní laboratoř. Lékař podrobně zhodnotí osobní i rodinnou anamnézu, pomocí řady testů zhodnotí postižení kognitivních funkcí.

Aby mohl lékař vyloučit jiná onemocnění způsobující tyto obtíže, odešle pacienta ke specialistovi (neurologovi, psychiatrovi), neboť doposud neexistuje diagnostická metodika jasně prokazující Alzheimerovu chorobu.

Další možností k určení diagnózy je návštěva kontaktního centra, která se angažují v projektu Dny paměti a pomohou vyšetřit stav paměti, zhodnotit symptomy a doporučí další postup.
  


Hledá 16 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou

Praha, 21. 9. 2015 - "Hledáme 16 tisíc osob - mužů a žen. Poznávací znamení - roztroušená skleróza a chuť cvičit." Takto by zřejmě zněl inzerát Nadačního fondu IMPULS, organizátora sportovní akce Maraton s roztroušenou sklerózou. Pro lidi s roztroušenou sklerózu (RS) by se totiž pohyb měl stát nedílnou součástí léčby.

"Cvičím, protože mi cvičení pomáhá zlepšit kondici, ale i stav mysli ovlivněný nemocí. Proto jsem při rehabilitaci v roce 2011 vymyslel 24hodinový maraton cvičení nás pacientů s RS (MaRS). Když si na poslední ročník přišlo zacvičit asi tisíc lidí, říkal jsem si, kde je těch zbývajících 16 tisíc? Tak mě napadlo, že je pojedeme hledat, podělíme se o zkušenosti a získáme je pro myšlenku pohybu a rehabilitace," vysvětluje Roman Kvapil, který se s nemocí potýká už 13 let.   Expedice Nadačního fondu IMPULS tak 28. září vyrazí na "spanilou jízdu" po 16 českých a moravských městech. Za 16 dní ujedou 16 set kilometrů, a společně s pacienty v jednotlivých městech ujdou denně 16 tisíc kroků. S pomocí místních pacientských sdružení pozve pacienty a veřejnost, aby se příští rok, 4. a 5. března zúčastnili 5. ročníku cvičebního maratonu MaRS 2016. "Lidé se na setkání dozvědí o cvičebním maratonu s roztroušenou sklerózou, komplexním přístupu k léčbě, aktivitách místních pacientů a terapeutů a sami se budou moci osobně zapojit do pohybové krokovací aktivity," vysvětlila Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS. Organizátoři připravili pro účastníky setkání i ukázky cvičení a trénink mozku a paměti.  V každém městě si účastníci poslechnou cestovatelské příběhy Aleše Zajíčka, pacienta s RS, kterého nemoc nezastavila v jeho cestovatelských choutkách. Projel křížem krážem kus Evropy, navštívil Nepál, Kamčatku i Barmu, procestoval Filipíny. "Rozhodl jsem se podpořit organizátory tím, že s nimi absolvuji celou putovní expedici a popovídám, jak aktivně lze s nemocí žít. MaRS je především o pohybu a moje "výletování" se bez této aktivity neobejde. Díky moderní biologické léčbě zvládám vše, co si umanu. Vezu s sebou vždy dostatek injekcí, a ty mi umožní procestovat zbylou polovinu světa, kam jsme s partnerkou ještě nezavítali. Jen si je nesmím zapomenout píchnout," říká s humorem sobě vlastním Aleš Zajíček. Společně s dalšími aktivními pacienty se pokouší nepodléhat různým mýtům, které o této nevyléčitelné nemoci panují, a bojuje s nimi pozitivním přístupem.  Stav pacientů podle lékařů pozitivně ovlivňuje včasné zavedení biologické léčby, dodržování léčebného režimu, dobrá spolupráce s lékařem, intenzivní rehabilitace a pravidelný pohyb. "Pacienti s roztroušenou sklerózou se potýkají s únavou, depresemi, bolestivými spasmy a řadou dalších potíží, kde pravidelné cvičení pomáhá. Putovní expedice na podporu maratonu by je mohla povzbudit v tom, aby nemoci vzdorovali a přišli si zacvičit," podotkla prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí lékařka MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.  Expedice Hledá se 16 tisíc, složená z dobrovolníků, pacientů, terapeutů a lékařů, vyjede z Prahy - Karlova náměstí v pondělí 28. září v 10 hodin do Karlových Varů. V dalších dnech navštíví Plzeň, České Budějovice, Jihlavu, Žďár nad Sázavou, Brno, Uherské Hradiště, Vsetín, Olomouc, Ostravu, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Poděbrady, Liberec, Teplice a turné uzavře 13. října od 14 hodin odpoledním programem zpět v Praze na Karlově náměstí. 

O NF IMPULS

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000 s cílem podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je provozovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Letos slaví výročí 15 let od svého vzniku. Více informací na www.nfimpuls.cz

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.    Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Podle epidemiologických průzkumů se v ČR nejvíce vyskytuje RS na severu Čech. Lékaři to přisuzují zhoršenému životnímu prostředím v této oblasti. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt i na portále www.rskompas.cz. Na nejčastější mýty o nemoci upozorňuje portál www.bezmytu.cz. Nová léčba zachraňuje diabetiky

"Máte cukrovku" - tato slova si každý den vyslechne 150 lidí

Praha, 29. června 2015 - Neuhasitelná žízeň, malátnost, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění - toto jsou první příznaky cukrovky, kterou v České republice trpí přes 860 tisíc lidí. Počet diabetiků v tuzemsku narostl za posledních 20 let o 68 % a tuto diagnózu má již téměř 10 % populace. Česko se tak řadí mezi země s největším počtem diabetiků v Evropě. Pokud se nezačnou správně léčit, mohou u nich v horizontu několika let propuknout závažné komplikace diabetu - poškození zraku, ledvin, nervů, srdce a cév.  "Cukrovka nebolí, o to zákeřnější je později," upozornil prezident Diabetické asociace ČR (DAČR) profesor Milan Kvapil. "Ke komplikacím by nemuselo dojít, pokud by se lidé začali léčit včas a nenechali dojít nemoc za bod, odkud už není návratu. V astrofyzice se takovému bodu říká horizont událostí." 

Náklady na léčbu diabetu v ČR dnes podle MUDr. Tomáše Doležala, farmakoekonoma z Institutu pro zdravotní ekonomiku (iHETA), tvoří minimálně 10 % celkových nákladů na zdravotní péči. "Většina peněz jde na léčbu komplikací diabetu. Stále roste počet pacientů s postižením ledvin, dále přibývá amputací diabetické nohy. Zvyšuje se rovněž množství pacientů s kardiovaskulárními komplikacemi," řekl Tomáš Doležal. Kardiovaskulární příhody jsou hlavní příčinou úmrtí u lidí s diabetem 2. typu, mají na svědomí přibližně 70 % úmrtí diabetiků.  Lékaři se snaží nepříznivý stav pacientů zvrátit moderním přístupem k léčbě diabetu a dosáhnout tak cílových hodnot glykémie - hladiny cukru v krvi srovnatelné se zdravými lidmi. Lékaři tvrdí, že moderní léčba ušetří pojišťovnám stovky milionů korun, které by musely pojišťovny jinak zaplatit za léčbu pozdních komplikací onemocnění.   Podle náměstka ředitele VZP ČR Petra Hoňka vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) loni na akutní léčbu diabetu 3,499 miliardy korun. "Oproti roku 2013 jde o nárůst o 182 milionům korun, tedy zhruba o 5,5 %," řekl Honěk. Dalších 3,5 miliardy korun činí dlouhodobé náklady. "Společně s ostatními zdravotními pojišťovnami odhaduji celkovou částku vynaloženou na léčbu diabetu a návazných komplikací na 11,5 miliardy," doplňuje Petr Honěk.   Více jak 100 600 českých diabetiků má kvůli své nemoci postižený zrak a 2 200 z nich osleplo. Výskyt infarktu myokardu je u lidí s cukrovkou až pětinásobně vyšší než v běžné populaci. Přes 97 100 českých diabetiků má chronické postižení ledvin. Více než 40 tisíc trpí syndromem diabetické nohy a přibližně 10 tisíc muselo podstoupit amputaci dolní končetiny. Ve světě tomu není jinak, letošní sjezd Americké diabetické asociace (ADA) potvrdil, že 77 % všech pacientů s diabetem postihnou kardiovaskulární komplikace, 9 % renální, 6 % neurologické, 4 % oftalmologické a 4 % jiné komplikace.   Diabetologové se snaží zvrátit hrozbu novými léky. Na trhu jsou dvě hlavní skupiny, nejrozšířenějšími moderními antidiabetiky jsou gliptiny, léčivé přípravky zvyšující u diabetika přirozenou cestou produkci inzulinu. Nejnovější jsou glifloziny, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí.   Glifloziny pojišťovna hradí od srpna 2014, téměř roční zkušenost s touto terapií má nyní 9 tisíc českých diabetiků, celosvětově glifloziny užívá více než půl milionu pacientů.   "Aktuálně máme k dispozici výsledky studie, která po 12 měsíců sledovala klinické a ekonomické přínosy gliptinů a inkretinů u 324 pacientů. Pacienti byli v době nasazení moderní terapie v průměru  devět let od diagnózy diabetu a měli vysoké hodnoty glykovaného hemoglobinu. Ten určuje, jak dobře nebo špatně se pacient s cukrovkou potýká," uvedl profesor Kvapil. Podle něj došlo ke statisticky významnému poklesu glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, cholesterolu a úbytku tělesné hmotnosti. Výsledky jasně prokazují výrazné prodloužení života a jeho kvality přibližně o 0,4 roku na jednoho pacienta. "V přepočtu na 1000 léčených pacientu by v průběhu 20 let stát ušetřil na nákladech ze zdravotního pojištění kolem 5 milionů korun přímých nákladů na kardiovaskulární komplikace, až 25 milionů na renální komplikace a až 14 milionů korun na diabetickou nohu," řekl.  Podle lékařů není léčba diabetu II. typu pouze o nákladech na léky, které i v případě těch nejmodernějších variant tvoří méně, než 30 % celkových nákladů zdravotních pojišťoven. Statistiky nemluví o daleko závažnější ekonomické zátěži, kterou je lůžková péče, a faktu, že diabetik přestává být ekonomicky aktivní a stává se závislým na sociální podpoře státu a svého okolí.   "Podíl diabetu na všech přiznaných invalidních důchodech se dlouhodobě pohybuje těsně nad hranicí 3 %, nejvíce ohroženou skupinou, co se přiznaných důchodů pro diabetes týče, jsou lidé mezi 55 až 59 lety," podotkla Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

O diabetu

Cukrovka, tedy odborně Diabetes mellitus (zkratka DM), je název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů). Jsou dva základní typy diabetu, které se označují jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Oba typy nemoci mají podobné příznaky, ale různé příčiny vzniku. Hlavním projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi (glykemie) a nedostatek energie. Cukrovka souvisí inzulinem. Diabetes I. typu (absolutní nedostatek inzulinu) vzniká tak, že vlastní imunitní systém člověka ničí buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin. Řadí se tedy mezi tzv. autoimunitní choroby. Jedná se o geneticky podmíněnou poruchu. Diabetes II. typu (relativní nedostatek inzulinu) je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Léčí se perorálními antidiabetiky, které zvyšují citlivost k inzulinu. Tento typ diabetu je označován jako cukrovka dospělých, protože se projevuje zpravidla po 40. roce života pacienta. Lze kvalifikovaně odhadnout, že průběžně je v ČR přibližně 250 000 osob, které jsou již diabetiky 2. typu, ale o své nemoci ještě nevědí. Ve světě trpí cukrovkou přes 382 milionů lidí.

O DAČR

Diabetická asociace České republiky vznikla v roce 2006. Jejím cílem je integrovaný přístup ke zlepšení péče o diabetiky prosazováním a naplňováním jejich zájmů a potřeb. To vše v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárodními institucemi. Rostoucí počty diabetiků v naší republice jsou dokladem toho, že je třeba řešit podle nejnovějších vědeckých poznatků všechny problémy, které toto celoživotní onemocnění přináší. Nepostihuje totiž jenom samotné diabetiky, ale dotýká se úzce jejich rodin, zdravotnické komunity a má závažné dopady sociální a ekonomické. Pozdní diabetické komplikace ohrožují život diabetiků, především však snižují kvalitu jejich života, což při chronickém onemocnění není zanedbatelné. Asociace je místem, kde jsou tyto otázky diskutovány mezi představiteli České diabetologické společnosti, Obezitologické společnosti, obou organizací diabetiků, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na této široké platformě je analyzován stav péče a současně jsou ujednocovány názory na možnosti jejího dalšího zkvalitnění. Více informací na www.diabetickaasociace.cz.
Stovky plicních lékařů se sjedou do Brna 

Na programu jsou novinky v léčbě vážných chorob

Brno, 15. 6. 2015 - Transplantace plic, astma, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, onkologická onemocnění - o těchto a dalších závažných tématech bude mluvit více než 500 českých a slovenských plicních lékařů. Tuto středu se sjedou do Brna na XIX. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti.  

"Obor pneumologie jde rychle kupředu, přibývá nových léčebných postupů a léků. Na plicní nemoci v Evropě ročně zemře 600 tisíc lidí a více než polovinu těchto úmrtí způsobí rakovina plic nebo chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN. Našim pacientům chceme přinášet tu nejmodernější léčbu, a proto v rámci kongresu sdílíme novinky z našeho oboru," uvedla za pořadatele prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno a LF MU. 

Rakovina plic, astma, CHOPN a další respirační choroby v České republice zabijí ročně více než 10 tisíc lidí. Plicní lékaři se budou bavit, jak toto číslo snížit a dostat k pacientům účinnou léčbu v krátkém čase. "V tom nám významně pomáhají klinické registry, které fungují pod Ústavem biostatiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (IBA MU). Podrobně mapují pacienty a průběh léčby u onemocnění, mezi která patří těžké bronchiální astma, CHOPN, nemalobuněčný karcinom plic, idiopatická plicní fibróza a další," doplnila profesorka Skřičková. 

Letošní kongres je unikátní i podpisem asociační dohody s evropskou profesní organizací ERS (European Respiratory Society). Lékaři, kteří jsou členy České pneumologické a  ftizeologické společnosti se tak automaticky stávají členy Evropské respirační společnosti. "Dostaneme se tak snáze k odborným zahraničním publikacím, nejnovějším doporučeným postupům či profesním časopisům," dodala profesorka Skřičková. 

"ERS nabídla podobné členství i jiným národním organizacím, a to nejen v Evropě. Význam ČPFS i samotné ERS tak nabývá mnohem větších rozměrů a dokumentuje potřebu více upozorňovat na problematiku plicních nemocí po celém světě. Je to logické, vždyť z deseti nejzávažnějších nemocí s nejvyšší úmrtností jsou čtyři nemoci plic. Propojení v tomto smyslu povede k mnohem rychlejší aplikaci moderních diagnostických a léčebných metod a realizaci preventivních opatření," dodal prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

V rámci kongresu proběhne praktický workshop s názvem Posturální dechový trénink u poruch dýchání, kde si lékaři a sestry vyzkouší, jak trénovat dýchání u pacientů s obstrukcí. Kongres začíná 17. června od 14 hodin v brněnském hotelu Voroněž a potrvá do odpoledne 19. června.

O společnosti ČPFS 

Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Delší život pro nemocné rakovinou plic - personalizovaná léčba

Až čtvrtina vhodných pacientů nedostane terapii včas

Praha, 11. května 2015 - Rakovina plic - jedno z nejzákeřnějších nádorových onemocnění - postihuje kuřáky i nekuřáky a umírá na ni nejvíce onkologických pacientů. Ročně zahubí přes 5,5 tisíce Čechů. Sedm z osmi lidí zemře do pěti let od první diagnózy. Řada pacientů by mohla žít kvalitní život, bez známek nemoci, delší o měsíce až roky, pokud by včas dostali moderní personalizovanou léčbu - tedy léčbu "šitou na míru".  Jde o léky, které jsou cílené na specifické struktury nádorů. Na rozdíl od klasické chemoterapie nebo ozařování má tato léčba méně vedlejších účinků a u správně vybraných pacientů je účinnější.  "Bohužel je rakovina plic většinou odhalena až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění nádoru. V současné době tak stále větší roli sehrává personalizovaná léčba, kterou je možné nasadit vybrané skupině nemocných, jejichž nádor má charakteristické genetické znaky - mutace. Genetika nádoru pak určuje, zda dokáže léčba cíleně ovlivňovat specifické pochody a blokovat nádorové bujení. Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika," vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.  Čeští pneumoonkologové nasadili některou z forem personalizované léčby doposud více než šesti tisícům nemocných s nemalobuněčným nádorem plic. O vhodnosti této léčby rozhodují lékaři na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně, která se nejčastěji získává pomocí endoskopického vyšetření  průdušek - bronchoskopie. Terapii je možné nasadit nemocným, u kterých se prokáže některá z daných mutací. K rozhodnutí o správné cílené léčbě je třeba otestovat všechny pacienty, ale řada z nich se zatím k testům nedostane. Důvody jsou organizační, finanční náročnost i složitý proces vyšetření.   "Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik - limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány.  Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření," uvádí prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

S podobnými potížemi se potýkají onkologové také u dalších pacientů s rakovinou. Personalizovaná medicína se využívá například v léčbě karcinomu prsu nebo tlustého střeva. Většina z těchto léků patří mezi cílenou biologickou léčbu - tedy mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny.  "Z výsledků mezinárodních studií i našich zkušeností víme, že díky cílené léčbě můžeme prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží pochopitelně na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Důležité je, že tato léčba je dobře tolerována, oproti chemoterapii je méně toxická a ve většině případů zlepšuje kvalitu života pacientů. Pacienti užívají léčbu formou tablet v klidu domova a dochází pouze na ambulantní kontroly. Jsou schopni běžných aktivit," dodává MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol. Problémy nemocných rakovinou připomíná každoročně 14. května Český den proti rakovině. Onkologicky nemocným pomáhá svými aktivitami také pacientské sdružení Arcus - Onko centrum. "Rakovina plic má bohužel obvykle dost negativní prognózu a pacienti nemohou ztrácet čas zjišťováním všech léčebných alternativ. Důležitá je dobrá informovanost pacientů hned na začátku léčby a snaha lékaře o využití všech dostupných možností. Vím, že v systému zdravotnictví se stále diskutují otázky financování, ale kdo vysvětlí pacientovi, že nebyl poslán na potřebný test, protože by to zatížilo rozpočet lékařského pracoviště? Naším cílem je zvýšení počtu testovaných pacientů na přítomnost určitých genetických mutací nádorů na maximum," dodává předsedkyně sdružení Arcus - Onko centrum Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.  Personalizovaná léčba  Personalizovaná léčba je označením pro léky, které patří mezi cílenou léčbu - tedy léčbu cílenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného - někdy je proto označována jako léčba "šitá na míru". Není však vhodná pro každého. Je účinná u pacientů s charakteristickými genetickými znaky nádoru - genetickou mutací. Na základě určení typu mutace, dokáže personalizovaná léčba přímo ovlivnit konkrétní mechanismy a blokovat růst nádoru. Díky tomu má léčba vyšší účinnost a méně nežádoucích účinků oproti klasické chemoterapii. Nejvíce rozšířena je v léčbě karcinomu prsu, plic a melanomu, stále častěji je využívána při léčbě dalších typů nádorů. Výzkum a vývoj léků personalizované medicíny patří v současnosti mezi špičku vědeckého bádání.

ARCUS - ONKO CENTRUM

Sdružení na pomoc onkologicky nemocným pacientům bylo založeno v roce 1993. Pomáhá pacientům i jejich rodinným příslušníkům zvládnout těžké okamžiky v období léčby i po něm. Nabízí pomocnou ruku, konzultace, poradenství, informování a další užitečné služby. V současné době má ARCUS - ONKO CENTRUM přes tisíc členů a působí v celé ČR. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové z roku 1999, signatářka Pařížské charty proti rakovině v roce 2000. Více informací na: www.arcus-oc.org  


Světový den boje proti roztroušené skleróze startuje za 2 dny

Na úskalí nemoci, léčbu a možnosti podpory pacientů upozorňuje Světový den boje proti roztroušené skleróze (RS), který letos připadá na 27. května. V jeho rámci se v České republice koná řada podpůrných akcí.

Přímo ve světový den se vydá na virtuální cestu kolem světa 105 pacientů společně s odborníky z center pro léčbu roztroušené sklerózy. Po 100 dní budou monitorovat svoje pohybové aktivity prostřednictvím krokoměrů a vzájemně soutěžit, kdo nachodí více. Účastníky, rozdělené do 15 týmů, vedou kapitáni z řad odborné veřejnosti. Akci organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených a RS centra v několika městech České republiky. Připojí se tak k celosvětovému projektu Global Corporate Challenge. Tento projekt funguje ve světě už 12 let a za tu dobu rozpohyboval více než milion účastníků. "Pohyb je pro pacienty s roztroušenou sklerózou velmi důležitý. V rámci soutěže se navíc všichni vzájemně motivují a hýbají se tak více, než kdyby to zkusili sami," uvedla fyzioterapeutka Lucie Suchá z VFN v Praze.

Letos se již po sedmnácté setkají čeští a zahraniční odborníci na roztroušenou sklerózu v historickém sídle univerzity Karlovy - Karolinu. Od 29. do 30. května se tady koná vědecké sympozium - Jedličkovy dny. Lékaři při nich prodiskutují aktuální poznatky z oblasti neurologie, úskalí a možnosti léčby RS.

Své místo mezi řadou akcí si najde také 13. ročník národní konference "Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou" se odehraje 13. června v Kongresovém centru IKEM Praha ve Vídeňské ulici 9 v Praze. Akce, určená pro veřejnost, začíná v 11 hodin a lidé se mohou těšit například na informace o nových trendech v léčbě, lázeňské péči, fyzioterapii a vhodném cvičení či pracovním uplatnění.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 9 000 nemocných s RS.  

Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Podle epidemiologických průzkumů se v ČR nejvíce vyskytuje RS na severu Čech. Lékaři to přisuzují zhoršenému životnímu prostředím v této oblasti. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt na portále www.rskompas.cz.


V registru je téměř 6 000 pacientů s roztroušenou sklerózou

ReMuS zveřejnil čerstvé výsledky, prokazuje důležitost biologické léčby 

Praha, 25. května 2015 - "Máte roztroušenou sklerózu" - tento verdikt uslyší z úst lékaře až tisíc lidí ročně. S chorobou, kterou nelze úplně vyléčit, bojuje odhadem 17 tisíc Čechů, převážně žen. Nejmodernější léky, které udrží pacienty déle aktivní, dostane ale pouze část z nich - přibližně 9 tisíc nemocných.  To by mohl vyřešit Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), který dnes publikuje první rozsáhlejší data. Ta prokazují, že včasné nasazení moderní léčby oddaluje invaliditu pacientů. Do registru, který spravuje Nadační fond IMPULS, vkládají všechny potřebné informace lékaři a sestry z dvanácti RS Center (Centra pro demyelinizační onemocnění), kde se nemocní léčí.

"Registr vznikl relativně nedávno, v květnu 2013. Zatímco v jiných zemích jej podporuje stát, u nás je financován pouze z nadačních zdrojů. Jeho cílem je důkladně zmapovat nemoc, její průběh, léčbu a výsledky a provázat získané informace s ostatními registry ve světě," uvedla ing. Kateřina Bémová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS.  Ve srovnání s prvními daty, publikovanými v červnu 2013, je nyní v registru téměř čtyřnásobné množství pacientů. "Zahraniční registry, které shromažďovaly údaje před érou biologické léčby, deset a více let zpátky, dnes poskytují cenné informace o přirozeném průběhu nemoci, o tom, nakolik je moderní léčba schopna oddálit invaliditu, zda rozhoduje její včasné zahájení a jak prodlužuje období práceschopnosti. Jasně ukazují, že včasné nasazení biologické léčby zásadně oddaluje invaliditu pacientů," vysvětlila doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. LF UK a VFN v Praze.  Podle prof. MUDr. Evy Havrdové, CSc., vedoucí RS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, přinese ReMuS silné argumenty pro pojišťovny a další zdravotní instituce, aby zpřístupnily moderní efektivní léčbu pacientům za podmínek, které platí ve vyspělém světě. "Ze zahraničí víme, že pacient, který dostane léčbu hned, po osmi letech většinou normálně funguje a pracuje, zatímco pacient, který ji nedostane, je častěji v daleko horším stavu. Měsíčně stojí léčba jednoho člověka s roztroušenou sklerózou 15 až 19 tisíc korun, bez léčby se náklady na něj časem vyšplhají na dvojnásobek," říká prof. Havrdová.  Podle ní bolestně chybí dlouhodobá data. Plátci zdravotní péče (pojišťovny) sice dostávají informace o pacientech od lékařů, ale pouze za posledních 12 měsíců, a to přesto, že lidé jsou nemocní dlouhodobě. "V průměru se lidé o diagnóze dozvědí kolem třicítky, do konce života se jí už nezbaví. Hrajeme tady o každý den, abychom udrželi pacienty v práci, aktivní a bez příznaků. A k tomu nám pomáhá biologické léčba. Ta se však bohužel nedostane až k tisícovce vhodných pacientů a ještě vyššímu počtu nemocných, u kterých dosud nezabrala dosavadní léčba," doplnila přední česká  neuroložka Eva Havrdová. Kritéria pro nasazení léčby jsou dle lékařek v ČR stále podstatně přísnější, než ve vyspělých zemích a řada pacientů dostane svůj lék pozdě.  ReMuS potvrzuje trendy, které ukázaly registry v jiných zemích - většina pacientů (68,8 %), procházejících biologickou léčbou, může pracovat na plný nebo částečný úvazek. Největší díl pacientů (36,5 %) má jen lehké potíže, které nekomplikují běžný život. ReMuS ukazuje, že s pomocí biologické léčby lze zvládat i těhotenství. Za dobu, co registr existuje, už porodilo celkem 110 pacientek. V ReMuSu je nyní téměř 6 tisíc pacientů, téměř 72 % nemocných jsou ženy. Ve všech centrech se léčí nejvíce pacientů ve věku 30 až 40 let, v registru je nyní 28 pacientů mladších 18 let a z nich čtyřem je méně než 15 let. Průměrný věk v době začátku onemocnění je 30,2 let, nejmladší sledovaný pacient měl v době počátku nemoci 3,5 roku.  Nejvíce sledovaných nemocných (1 193), tedy přes 21 % je z Prahy, těsně za ní následují Střední Čechy s tisícovkou pacientů. Na třetí příčce v pomyslném žebříčku počtu pacientů s RS je Ústecký (511) a Moravskoslezský kraj (419).  Nejvíce, přes 59 % pacientů, jsou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny. S postupným zařazením dalších pacientů budou tato data přesnější. Nyní se registr zaměřuje na pacienty na dlouhodobé biologické léčbě. V další fázi zachytí všechny pacienty sledované v RS centrech bez ohledu na fázi nemoci a typ léčby. Následně zmapuje pacienty, kteří nejsou sledováni v RS centrech - jejich nemoc je příliš pokročilá nebo její průběh mírný.   Kompletní data z registru lze nalézt na www.multiplesclerosis.cz.

O projektu ReMuS

Celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS) shromažďuje od roku 2013 data o vývoji nemoci, účincích konkrétních léků a bezpečnosti dlouhodobé léčby - v současnosti je do něj zapojeno 12 z celkem 15 center specializovaných na léčbu tohoto onemocnění a zhruba 6 000 z celkem 17 000 pacientů. Organizátorem je Nadační fond IMPULS,  který tento registr financuje z darů. Odborným garantem registru je Sekce neuroimunologie a likvorologie (SNIL) České neurologické společnosti ČLS JEP.  O NF IMPULS  Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je provozovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Letos slaví výročí 15 let od svého vzniku. Více informací na www.nfimpuls.cz


Delší život pro nemocné rakovinou plic - personalizovaná léčba

Až čtvrtina vhodných pacientů nedostane terapii včas        

 

Praha, 11. května 2015 - Rakovina plic - jedno z nejzákeřnějších nádorových onemocnění - postihuje kuřáky i nekuřáky a umírá na ni nejvíce onkologických pacientů. Ročně zahubí přes 5,5 tisíce Čechů. Sedm z osmi lidí zemře do pěti let od první diagnózy. Řada pacientů by mohla žít kvalitní život, bez známek nemoci, delší o měsíce až roky, pokud by včas dostali moderní personalizovanou léčbu - tedy léčbu "šitou na míru".  Jde o léky, které jsou cílené na specifické struktury nádorů. Na rozdíl od klasické chemoterapie nebo ozařování má tato léčba méně vedlejších účinků a u správně vybraných pacientů je účinnější.

"Bohužel je rakovina plic většinou odhalena až v pokročilém stadiu, kdy už není možné kompletní odstranění nádoru. V současné době tak stále větší roli sehrává personalizovaná léčba, kterou je možné nasadit vybrané skupině nemocných, jejichž nádor má charakteristické genetické znaky - mutace. Genetika nádoru pak určuje, zda dokáže léčba cíleně ovlivňovat specifické pochody a blokovat nádorové bujení. Problém je ale v tom, že specifické mutace nejsou přítomny u všech pacientů, proto
je důležitá včasná a velmi přesná laboratorní diagnostika,"
vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Čeští pneumoonkologové nasadili některou z forem personalizované léčby doposud více než šesti tisícům nemocných s nemalobuněčným nádorem plic. O vhodnosti této léčby rozhodují lékaři na základě genetického vyšetření vzorku odebrané nádorové tkáně, která se nejčastěji získává pomocí endoskopického vyšetření  průdušek - bronchoskopie. Terapii je možné nasadit nemocným, u kterých se prokáže některá z daných mutací. K rozhodnutí o správné cílené léčbě je třeba otestovat všechny pacienty, ale řada z nich se zatím k testům nedostane. Důvody jsou organizační, finanční náročnost i složitý proces vyšetření.  "Odhadujeme, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik - limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány.  Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření," uvádí prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP.

 S podobnými potížemi se potýkají onkologové také u dalších pacientů s rakovinou. Personalizovaná medicína se využívá například v léčbě karcinomu prsu nebo tlustého střeva. Většina z těchto léků patří mezi cílenou biologickou léčbu - tedy mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny "Z výsledků mezinárodních studií i našich zkušeností víme, že díky
cílené léčbě můžeme prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží pochopitelně na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění. Důležité je, že tato léčba je dobře tolerována, oproti chemoterapii je méně toxická a ve většině případů zlepšuje kvalitu života pacientů. Pacienti užívají léčbu formou tablet v klidu domova a dochází pouze na ambulantní kontroly. Jsou schopni běžných aktivit,"
dodává MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky UK 2. LF a FN Motol. Problémy nemocných rakovinou připomíná každoročně 14. května Český den proti rakovině. Onkologicky nemocným pomáhá svými aktivitami také pacientské sdružení Arcus - Onko centrum. "Rakovina plic má bohužel obvykle dost negativní prognózu a pacienti nemohou ztrácet čas zjišťováním všech léčebných alternativ. Důležitá je dobrá informovanost pacientů hned na začátku léčby a snaha lékaře o využití všech dostupných možností. Vím, že v systému zdravotnictví se stále diskutují otázky financování, ale kdo vysvětlí pacientovi, že nebyl poslán na potřebný test, protože by to zatížilo rozpočet lékařského pracoviště? Naším cílem je zvýšení počtu testovaných pacientů na přítomnost určitých genetických mutací nádorů na maximum," dodává předsedkyně sdružení Arcus - Onko centrum Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Personalizovaná léčba

Personalizovaná léčba je označením pro léky, které patří mezi cílenou léčbu - tedy léčbu cílenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného - někdy je proto označována jako léčba "šitá na míru". Není však vhodná pro každého. Je účinná u pacientů s charakteristickými genetickými znaky nádoru - genetickou mutací. Na základě určení   typu mutace,   dokáže personalizovaná léčba přímo ovlivnitkonkrétní mechanismy a blokovat růst nádoru. Díky tomu má léčba vyšší účinnost a méně nežádoucích účinků oproti klasické chemoterapii. Nejvíce rozšířena je v léčbě karcinomu prsu, plic a melanomu, stále častěji je využívána při léčbě dalších typů nádorů. Výzkum a vývoj léků personalizované medicíny patří v současnosti mezi špičku vědeckého bádání.

 ARCUS - ONKO CENTRUM

Sdružení na pomoc onkologicky nemocným pacientům bylo založeno v roce 1993. Pomáhá pacientům i jejich rodinným příslušníkům zvládnout těžké okamžiky v období léčby i po něm. Nabízí pomocnou ruku, konzultace, poradenství, informování a další užitečné služby. V současné době má ARCUS - ONKO CENTRUM přes tisíc členů a působí v celé ČR. Zakládající členkou a předsedkyní představenstva je Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové z roku 1999, signatářka Pařížské charty proti rakovině v roce 2000. Více informací na: www.arcus-oc.org 
Účinná zbraň proti rakovině - vlastní imunita

Desítkám onkologických pacientů svítá naděje na léčbu

Praha, 28. 4.
2015 - Použít vlastní imunitu člověka jako zbraň proti zákeřné rakovině - to je unikátní metoda, kterou léčí své pacienty čeští onkologové. Princip terapie, kterému odborníci říkají imunoonkologická léčba, oprašuje původní myšlenku, že rakovina je selháním imunitního systému. Onkologové se snaží tento systém nabudit a odbrzdit,
aby zaútočil na nádorové onemocnění.

"Zjednodušeně řečeno - léčba funguje na bázi "vypnutí" kontrolního mechanismu, který drží imunitu pacienta na uzdě a takto "rozjetá" imunita dokáže v určitém
počtu případů zabojovat proti zhoubnému bujení a proces zastavit, ne-li zvrátit.
Tato léčba ovšem není vhodná pro každého," vysvětlil prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP.

V Česku se tak nyní léčí přes 65 pacientů. Všichni bojují s metastazujícím zhoubným melanomem, u něhož se přežití bez léčby pohybuje v řádu měsíců. Maligní melanom - tedy nádor vznikající na kůži, je jedním z nejčastějších a nejagresivnějších zhoubných nádorů, jehož výskyt se stále zvyšuje zejména u mladých lidí. Ročně na něj zemře přibližně 450 pacientů.

"Pacienti s maligním melanomem bojují o každý den navíc. Metastazující melanom býval jednou z nejhorších onkologických diagnóz - ještě před několika lety přežíval
déle než rok pouze jeden ze čtyř pacientů. Střední doba přežití se pohybovala mezi šesti a devíti měsíci a donedávna žádná terapie nedokázala tento čas prodloužit. Nová inovativní léčba, která aktivuje vlastní imunitní systém pacienta, téměř zdvojnásobuje počet přežívajících pacientů po jednom roce a po dvou letech. A co je nejdůležitější - nemalá část pacientů (20-25%) má dokonce naději na dlouhodobé přežití,"
podotkl prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

Imunoonkologickou léčbu však nelze nasadit každému pacientovi. "Zatím neumíme přesně odhadnout, který pacient na imunoonkologickou terapii odpoví. Na tento typ léčby proto posíláme ty, u nichž už selhala předchozí léčba. Nesmí také trpět autoimunitním onemocněním, mezi které patří například roztroušená skleróza, Crohnova choroba nebo revmatoidní artritida - pak by nasazení léků vedlo k závažným komplikacím," uvedla MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze. Podle ní se občas lékaři setkávají s nepochopením léčebné metody ze strany pacientů. Ti směšují volně prodejné preparáty na podporu imunity
s imunoonkologickou léčbou. "Echinaceou či hlívou ústřičnou rakovinu vyléčit nelze," dodala prim. Krajsová.

Imunoonkologickou léčbu by časem měli onkologové nasazovat pacientům při dalších typech nádorových onemocnění, například rakoviny plic, prostaty či ledvin.

O imunoonkologii

Imunitní systém je přirozený obranný systém těla. Jestliže do těla vstupuje odlišný organismus, imunitní systém jej rozpozná a poté jej napadne a zabrání, aby způsobil škody. Tento proces se nazývá imunitní odpověď. Protože nádorové buňky se od normálních buněk těla velmi liší, imunitní systém je napadne, pokud je schopen  je rozpoznat. Nádorové buňky však často najdou způsob, jak se vydávat za normální buňky. Imunitní systém proto vždy nerozpozná, že jsou nebezpečné. Navíc se časem mohou měnit (mutovat), a tak uniknout imunitní odpovědi. Přirozená imunitní odpověď na nádorové buňky často není dostatečně silná pro jejich potlačení.

Imunoonkologické
terapie aktivují imunitní systém, který pak dokáže rozpoznat nádorové buňky a ničit je. Imunoonkologie tedy cílí na imunitní systém těla, nikoli na samotný nádor.
Aktivuje imunitní systém tak, aby selektivně rozpoznával a napadal rakovinné buňky. Zajišťuje také dlouhodobou paměť imunitního systému, takže se může průběžně adaptovat na rakovinu a být zdrojem dlouhodobé odpovědi.

O Českéonkologické společnosti ČLS JEP

Česká onkologická společnost (ČOS) sdružuje lékaře a další odborníky působící na poli onkologie. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v onkologii a příbuzných oborech, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Věnuje se postgraduálnímu lékařskému vzdělávání a je
aktivním partnerem v transformaci systému řízení a financování zdravotnictví ČR. ČOS je iniciátorem Národního onkologického programu ČR, v jehož rámci akreditovalo 13 Komplexních onkologických center a skupin na základě čtyř základních kompetencí vyhodnocených výběrovým řízením, rozvíjí Národní onkologický registr, vyvíjí nový informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Pro segment klinické onkologie dvakrát ročně aktualizuje terapeutické standardy pokrývající celou farmakoterapii.  Více informací: www.linkos.cz.Děkan 1. LF UK Aleksi Šedo obdržel Cenu Bedřicha Hrozného za publikaci o biologii buněk mozkových nádorů

Cenu Bedřicha Hrozného, již uděluje rektor Univerzity Karlovy v Praze za významný tvůrčí počin, obdrželi letos děkan 1. lékařské fakulty UK prof. Aleksi Šedo a prof. Rolf Mentlein z Christian-Albrechts-Universität zu Kiel za editaci a spoluautorství monografie Glioma Cell Biology (Biologie gliomové buňky). Prof. Šedo převzal cenu z rukou rektora UK prof. Tomáše Zimy 7. dubna 2015 v Karolinu.  

prof. Šedo (vpravo) a prof. Mentlein na křtu knihy 15. 1. 2015

prof. Šedo (vpravo) a prof. Mentlein na křtu knihy 15. 1. 2015

Publikaci Glioma Cell Biology vydalo nakladatelství Springer. Ve 14 kapitolách shrnuje nejnovější poznatky vědců v oblasti výzkumu vzniku a rozvoje mozkových nádorů. Zabývá se biologií gliomových buněk, popisuje jejich interakce s mikroprostředím a přináší informace o experimentálních výzkumných modelech pro studium gliomů (název gliom je odvozen od takzvané glie, což je podpůrný systém nervových buněk). "Mechanismy, které přispívají ke zhoubnému chování nádorových buněk a jejich rychlému a nekontrolovanému šíření mozkovou tkání, jsou z velké části neznámé. Vědci z celého světa proto usilují o jejich pochopení a předpokládají, že je dovede k účinnější léčbě těchto dosud téměř bez výjimek fatálních onemocnění," uvedl prof. Šedo. Udělení ceny si oba editoři velmi váží jako ocenění práce mezinárodního mezioborového týmu renomovaných spoluautorů, jenž se podařilo zkoordinovat tak, aby svou expertízou naplnil logickou koncepci publikace. Prof. Aleksi Šedo je přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK. Vede tým odborníků Laboratoře biologie nádorové buňky (LBNB) 1. LF UK, který se zabývá základním výzkumem v oblasti neuroonkologie a rolí proteáz (enzymů štěpících bílkoviny) v nádorových buňkách. Tým badatelů LBNB intenzivně spolupracuje rovněž s klinickými pracovišti, která zajišťují péči o pacienty s mozkovými nádory. Před třemi lety inicioval vznik Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Spolupodílel se též na změnách organizace Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha. Cílem těchto aktivit je rozšiřování možností péče o pacienty s mozkovými nádory a zároveň snaha těsněji propojit významná klinická a teoretická pracoviště v oboru neuroonkologie v ČR a ve světě.

Cena Bedřicha Hrozného

Cena je pojmenována po bývalém rektorovi Univerzity Karlovy Bedřichu Hrozném, orientalistovi a jazykovědci, který dosáhl světového věhlasu rozluštěním jazyka starověkých Chetitů. V čele univerzity stál v letech 1939-1940. Návrhy na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity. Návrhy posuzuje rektor UK ve spolupráci s poradním orgánem, jímž je pětičlenná komise složená ze zástupců univerzity a dalších institucí.

www.lf1.cuni.cz,

Studium všeobecného a zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy  se hlásí na lékařské i nelékařské obory téměř 7000 studentů

O studium všeobecného a zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se pro akademický rok 2015/ 2016 uchází přes 4600 studentů. Přijata bude zhruba šestina - z toho přibližně 700 na obor všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. Situace se příliš neliší od loňského akademického roku, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

"Vzhledem k tomu, že si řada uchazečů podává přihlášky ke studiu na dvě a více vysokých škol, počet adeptů, kteří se dostaví k přijímacím zkouškám, bývá o stovky nižší. Znatelný je i rozdíl mezi počtem studentů, kteří jsou přijati, a počtem těch, kteří se ke studiu skutečně zapíší. Šance na přijetí tedy nejsou tak nepříznivé, jak by se na první pohled mohlo jevit," uvedl děkan.

Fakulta zatím neplánuje, že přijme o deset procent mediků více než loni. "Pro plánování navýšení počtu studentů by bylo třeba znát přesné ekonomické podmínky - tedy nejen obecnou informaci o možnosti dotace, ale konkrétní data, s jakým rozpočtem může fakulta pracovat. To je nezbytné proto, abychom mohli přijmout nové učitele a investovat do případného rozšíření kapacit. Jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří udržovat ze všech lékařských fakult nejpříznivější poměr počtů učitelů a studentů, protože hlavním kritériem je pro nás kvalita absolventů," vysvětlil prof. Šedo.

O bonifikaci za úspěšné studium matematiky na střední škole, které letos fakulta při přijímacím řízení do lékařských oborů nově zavedla, žádá přes 650 uchazečů. Vedení fakulty se ke zvýhodnění těchto studentů rozhodlo na základě analýz, které prokázaly, že ti, kteří byli během středoškolského studia dobří v matematice, patří mezi úspěšné studenty na vysokých školách, včetně studia medicíny. Kvalitnější výběr studentů povede podle děkana také k poklesu počtu těch, kteří během prvních let studia zjišťují, že na náročné studium nestačí a fakultu opouštějí.

"Filozofií 1. LF UK není 'produkce vysokoškoláků', ale příprava špičkových odborníků úspěšných ve své profesi a prospěšných svým pacientům," doplnil děkan.

Velký zájem je letos i o studium nelékařských oborů - celkem se přihlásilo přes 2200 uchazečů. "Vede zájem o fyzioterapii a nutriční terapii - ke studiu těchto oborů si přihlášku podalo téměř 1400 studentů. Plánujeme, že celkem do nelékařských oborů přijmeme asi pětinu uchazečů," uvedla proděkanka zodpovědná za přijímací řízení prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.

Do nově otevíraných oborů Porodní asistentka a Nutriční specialista si mohou uchazeči přihlášky podávat ještě do konce dubna.

Proděkanka doplnila, že zhruba 480 uchazečů o studium lékařských oborů požádalo od upuštění od příjímací zkoušky pro vynikající prospěch. Ke studiu Všeobecného lékařství mohou být bez zkoušky přijati studenti, kteří měli průměr známek ze všech předmětů na střední škole do 1,15. Pro zájemce o studium Zubního lékařství jsou kritéria přísnější - musí mít ve všech ročnících střední školy téměř samé jedničky, tedy do průměru 1,0, "V těchto dnech obdrží uchazeči rozhodnutí děkana," dodala prof. Dušková.

Křest se koná v pondělí 13. 4. 2015 v 16.00 hodin v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě, Karlovo náměstí 40, 120 00 Praha 2. 

Základy fyziky  pro lékařské a zdravotnické obory pro studium i praxi Jaroslava Kymplová, Jiří Beneš, František Vítek

 GRADA Publishing, a .s. vydáno dne 13. 2. 2015 228 stran cena 360,- Kč; 15,12 €

 Barevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace, která obsahuje více než 140 obrázků a 20 tabulek, je určena pro studenty vysokých škol lékařských a jiných
medicínských oborů, jako jsou například fyzioterapie, všeobecná sestra, intenzivní péče a dalších. Kniha se na rozdíl od učebnic lékařské biofyziky věnuje detailněji základům fyziky potřebným k pochopení fyzikálních procesů uplatňujících se v lidském organismu a fyzikálním jevům, které jsou podstatou diagnostických a vyšetřovacích metod. V první kapitole, která se věnuje stavbě hmoty, jsou vysvětleny i základy magnetické rezonanční tomografie. Druhá kapitola se zabývá molekulární fyzikou, třetí pojednává o teple a bioenergetice, čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod,
pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a biofyziku slyšení. Nejdříve optice a poté biofyzice vidění se věnuje kapitola sedmá. Poslední dvě kapitoly informují o ionizujícím záření využívaném v medicíně, přičemž osmá kapitola je zaměřena na rentgenové záření. Dodatek je přehledem jednotek mezinárodní soustavy SI.

Odborná kniha je dílem autorského kolektivu z Ústavu biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty UK. Autoři zde uplatnili své dlouholeté zkušenosti s výukou biofyziky v lékařských i nelékařských oborech.

Tisková zpráva

Pacienti dostanou průvodce, ukáže jim cestu v bludišti léků

Praha, 30. března 2015 - Upozornit na úskalí zdravotnického systému a nesprávné užívání léků v běžné praxi - to je úkolem Ústavu lékového průvodce. Ode dneška bude radit pacientům a zdravotníkům, jak se vyznat v lékové politice. Zřizovatelem Ústavu lékového průvodce je vydavatel Zdravotnických novin, společnost Ambit Media. Ředitelkou je PhDr. Ivana Plechatá z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.  "Projekt lékového průvodce považuji za ojedinělý pokus, jak zlepšit stav hospodaření s léky v českém zdravotnictví. Ukazuje se totiž, že i dobře míněné informace vážených autorit mohou být protichůdné a nesrozumitelné pro lékařskou praxi. Situace je pak nepřehledná nejen pro pacienty, ale někdy také pro samotné lékaře. Zvláště v době internetu, kdy snadno můžete získat zcela protikladné zprávy o nemocech a jejich léčení, je důležité, aby lidé věděli, kde získat seriózní a vědecky ověřené informace," řekl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti.  Ústav lékového průvodce zprostředkuje zájemcům informace týkající se užívání léčiv, vedlejších účinků nebo jejich dostupnosti. Současně bude prostředníkem mezi pacienty, zdravotníky, zástupci státní správy i dodavateli při řešení konkrétních problémů týkajících se lékové oblasti.  "Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a budeme hlídat další řešení," upřesnila PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu.  Prvním úkolem lékového průvodce je pomoci ústavům sociálních služeb, konkrétně domovům pro seniory, zlepšit systém předepisování a podávání léků klientům. Právě senioři jsou nejvíce ohroženi užíváním příliš velkého množství léčiv a jejich nevhodnými kombinacemi.  "Během února jsme provedli dotazníkové šetření v sedmi domovech důchodců, do kterého se zapojilo přes 850 klientů. V pilotním projektu chceme zmapovat současnou situaci v oblasti lékové léčby seniorů a navrhnout celkové zlepšení," doplnila Plechatá.  Projekt podporuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv: "Aktivity, které směřují k vyšší bezpečnosti pacientů, velmi vítáme. Ústav sám se snaží veřejnost v této oblasti informovat a vzdělávat, proto se do projektu zapojil a bude jej aktivně podporovat," řekl ředitel ústavu PharmDr. Zdeněk Blahuta.  Výsledky zjištění ukazují, že klienti spolykají v průměru více než 10 tablet za den, včetně volně prodejných přípravků. Celkem 79 % seniorů je přitom v užívání léků zcela závislých na ošetřujícím personálu, ať už vlivem snížené rozhodovací schopnosti či demence.  "V zahraničí pomáhají podobným zařízením speciální týmy, ve kterých je vedle předepisujícího lékaře zapojen také farmaceut a geriatr. Tyto týmy pak pravidelně konzultují složitější pacientské případy. Model s úspěchem funguje ve Velké Británii, něco podobného bychom proto chtěli zkusit také u nás," shrnula PharmDr. Milada Halačová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Homolce.  Ústav lékového průvodce bude pravidelně pořádat kulaté stoly a diskuze s odborníky na aktuální témata. Lidé se mohou na lékového průvodce obracet prostřednictvím webových stránek: www.lekovypruvodce.cz.

Co je Ústav lékového průvodce?

Nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků a prosazovat zlepšení lékové politiky obecně. Současně chce být místem, kam se mohou obracet se svými podněty pacienti a zdravotníci. Pravidelně bude pořádat také kulaté stoly a diskuze s odborníky k aktuálním problémům. Zakladatelem organizace je vydavatel Zdravotnických novin společnost Ambit Média. Za směřování činnosti lékového průvodce odpovídá Správní rada složená z nezávislých odborníků. Lékový průvodce úzce spolupracuje se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

PhDr. Ivana Plechatá

Působí jako odborná pracovnice Kliniky dětské onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde má na starosti mj. problematiku současné lékové legislativy a její dopad na klinickou praxi. Třináct let pracovala jako ředitelka organizací Sue Ryder. Byla zodpovědná za realizaci mezinárodních projektů na téma zdravotní a sociální péče v Evropě. V letech 1994 až 1996 pracovala jako poradkyně předsedy vlády Václava Klause a později také jako poslankyně Parlamentu ČR ve výboru pro zdravotnictví.


TBC - smrtelná nemoc, kterou se nedaří vymýtit

Tuberkulózou loni onemocnělo 512 lidí

Praha, 23. 3. 2015 - Přesně 164 žen, 348 mužů, z toho šest dětí - toto jsou nejčerstvější počty těch, kteří v České republice onemocněli chorobou, jež má za sebou miliony obětí po celém světě a stále se jí nedaří zcela porazit. Na tuberkulózu loni v ČR zemřelo 21 lidí.

Zítra uplyne přesně 133 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc nazvanou tuberkulóza (TBC). Tento den si lékaři po celém světě připomínají jako Světový den boje proti tuberkulóze.  "Díky zlepšování životních podmínek a v důsledku systematické práce
českých pneumologů, kteří provádějí diagnostiku, léčbu i protiepidemická opatření, patří ČR k zemím s nejnižším výskytem této infekce na světě.
Reálné nebezpečí TBC však u nás stále trvá. Ročně je diagnostikováno kolem 500 případů a desítky lidí na tuberkulózu umírají," uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO).

Situace, kdy se počet případů tuberkulózy drží na nízkých číslech, ale vede paradoxně k tomu, že klesá zájem o výrobu a distribuci léků a také vakcíny proti TBC. Dochází k výpadkům a chybí i takzvaný tuberkulin - kožní test používající se k rozpoznání TBC infekce a k rozhodování o vhodnosti očkování. "Dánskému výrobci, který doposud BCG vakcínu do ČR dodával, se další export v tak malém množství nevyplácí. Poté, co došlo k úplnému výpadku na českém trhu, jsme dojednali dodávku od výrobce polského," okomentoval situaci hlavní hygienik MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Problematickou situaci od ledna 2015 intenzivně řešila ČPFS společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. "Hledali jsme optimální řešení, kterým může být přechodný dovoz polské vakcíny," doplnil Vladimír Valenta.  

Podobné výpadky řeší celá Evropa - farmaceutické firmy se s dodávkami vakcín soustředí spíše na indický trh či rozvojové země, kde je výskyt TBC častější. V tuzemsku
bylo navíc v listopadu 2011 zrušeno plošné očkování a vakcína se podává pouze u rizikových skupin dětí. To ještě více snížilo lukrativnost českého trhu pro zahraniční výrobce vakcín. "Je stále obtížnější udržovat dostupnost léků, očkovacích látek a diagnostických testů. Tyto situace jsou velmi nebezpečné především s ohledem na ochranu rizikových dětí," potvrdil profesor Kolek.

Snížení pozornosti věnované tuberkulóze je alarmující o to více, že se v poslední době TBC objevuje u zcela netypických pacientů - například u těch, jejichž imunita je oslabena kvůli léčbě jiného onemocnění. "Pacienti po transplantacích, ti, co procházejí biologickou léčbou nemocí, jako jsou například Crohnova choroba, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida a mnohé další jsou ohroženi tzv. latentní tuberkulózní infekcí. Tato forma TBC nemá typické projevy, na rentgenu nic neukazuje a přitom pacienta přímo ohrožuje na životě," uvedla doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Jde o pacienty, kteří se v minulosti mohli setkat s mykobakteriemi TBC. Ty dosud v klidu "spaly" v jejich těle. "Ve chvíli, kdy pacientům léky na jiné onemocnění podlomí imunitu, se tento bacil vzbudí a lidé pak nedokáží čelit vzniku TBC - jež pro ně může být smrtelné," dodala docentka Vašáková.

Pneumologové z tohoto důvodu sestavili nový doporučený postup pro screening tzv. latentní tuberkulózní infekce u rizikových a přitom netypických skupin obyvatel, kterých jsou v tuzemsku tisíce. Ti by měli všichni projít nejprve tuberkulinovým kožním testem, a pokud se objeví reakce, pak ještě složitějším krevním testem - tzv. IGRA testem. Podle nejnovějších epidemiologických dat loni vzrostl počet případů TBC necitlivé na léky - tzv. multirezistentní. Oproti jednomu případu v roce 2013, jich loni bylo šest, pět z nich lékaři diagnostikovali u cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu.

O společnosti ČARO

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) je institucí, která napomáhá zmenšovat zátěž chronickými respiračními nemocemi v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace WHO. Cílem je na národní úrovni výrazně zvýšit společenské povědomí o chronických chorobách dýchacího systému na všech úrovních zdravotní péče. ČARO sdružuje přes 20 odborných i laických organizací, které se zabývají diagnostikou, léčbou a popularizací nejzávažnějších respiračních onemocnění, kam patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bronchiální astma, rakovina plic, TBC a celá řada dalších závažných nemocí. ČARO apeluje na zlepšení prevence a včasné diagnostiky u rizikové části populace s cílem zvýšit účinnost racionální léčby. Více informací na www.caro-gard.cz.

O společnosti ČPFS  Odborná společnost plicních lékařů, která garantuje komplexní péči o všechny plicní nemoci včetně TBC. Je součásti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, vzdělává odbornou i laickou veřejnost, organizuje odborná setkání a provádí vědeckou činnost. Péči o TBC zajišťuje komplexně včetně diagnostiky, léčby, prevence i provádění epidemiologických šetření. Více informací na www.pneumologie.cz.

 

15 minut rozkoše! Potěšení, nebo stigma na celý život?!

15 minut! To je průměrná délka pohlavního styku v České republice. Vyplývá to z dlouhodobého výzkumu sexuálního chování v ČR pod vedením prof. Petra Weisse a doc. Jaroslava Zvěřiny ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze. Stejný průzkum rovněž ukazuje, že 47% mužů a 37% žen nepoužívá při náhodném sexuálním styku žádnou ochranu. Potěšení se tak snadno může stát stigmatem na celý život. Již následovník Freuda, Alfred Charles Kinsey ve svých, na tehdejší dobu, průkopnických zprávách o sexuálním chování uvádí, že asi třetina mužů a pětina žen má mimomanželský sexuální styk. Tato skutečnost se s dobou nijak nezměnila, spíše naopak. Ať již nevěra, nebo promiskuitní způsob života jsou západní společností vnímány jako jeho běžná součást. "Nevěra je, byla a celkem s jistotou se dá předpokládat, že bude. Je zajímavé, že Čechy neodrazují ani negativa, která nevěra, či promiskuitní způsob chování mají. Mám na mysli nejen finanční náročnost, neboť nevěra je často drahým špásem, ale především riziko nákazy sexuálně přenosnými chorobami," uvádí sexuolog prof. Petr Weiss, podle kterého jsou nejvíce ohroženou skupinou tzv. 'singles', kteří jsou svobodní a žijí sami. "Společnými prvky proč lidé žijí sami, jsou jednak touha po dobrodružství a nezávazném užívání s častým střídáním partnerů, či vícenásobné sexuální vztahy. Druhý faktorem je pak strach - strach ze vztahu, z rodiny, dětí, povinností, ale může to být i obava, že vztah zevšední, či skrývání sexuální orientace, tzn. že do ohrožené skupiny patří i homosexuálové a lesbičky," upřesňuje prof. Weiss.    Podle informací Světové zdravotnické organizace nebezpečí pohlavně přenosných onemocnění rozhodně neklesá. Nejnovější zprávy uvádí, že HIV je stále na prvním místě v příčině úmrtí.
Evropská dermatoveneroložka prof. Jana Hercogová k tomu uvádí: "Sexuálně přenosné choroby jsou poměrně závažnou problematikou dnešní doby. Počty nakažených pacientů HIV bohužel neklesají. U kapavky a syfilis je pokles velmi malý. Navíc přibyla další hrozba - onemocnění viry HPV, které se tak jako HIV staly celosvětovým problémem. Jejich výskyt strmě stoupá. Čísla Světové zdravotnické organizace uvádí, že každý den přibývá 88 000 nově nakažených HPV viry 6 a 11, způsobujících právě genitální bradavice. Ty sice nejsou smrtelným onemocněním, ale mohou být předzvěstí např. rakoviny děložního čípku, zapříčiněnou HPV virys vyšším rizikovým faktorem."

Sexualita se stala dobrým obchodním artiklem. Všude kolem nás je nepřeberné množství informací o pomůckách, či praktikách, jak naplnit touhu po rozkoši. Jak zažít ještě více vzrušení. Pro mnoho lidí je sexualita způsob jak uvolnit stres, pro jiné adrenalin. "Touha po nevšedním sexu, někdy obdiv kamarádů velmi často zvítězí nad zdravým rozumem a lidé pak často namísto mozku používají k přemýšlení svůj pohlavní orgán. Bohužel katastrofální nárůst pacientů s genitálními bradavicemi
v posledních letech tuto smutnou pravdu potvrzuje. Veškeré hrdinství pak končí na venerologii nebo dermatologickém oddělení," komentuje situaci prof. Weiss.

Nebezpečí genitální bradavic spočívá především v tom, že klinické projevy se objeví pouze u 1-2% nakažených. To však neznamená, že u zbytku nakažených nemůže dojít k propuknutí nemoci. Ta se může projevit v podstatě kdykoliv. Nejčastěji je to v době, kdy je organismus oslaben např. pracovní přetížení, stres, jarní únava, chřipková období, oslabená imunita atd. Spouštěčem je většinou více faktorů. "Genitální bradavice mohou pro pacienta znamenat výrazné omezení sexuálního života a vést až k depresím," vysvětluje prof. Hercogová a pokračuje: "Proto je důležité, aby informovanost o závažnosti této problematiky byla co největší. Důležitou součástí by měla být i edukace a dodržování zásad bezpečného sexu. To jsou především monogamní vztahy, v případě "singles" pak omezení počtu sexuálních partnerů a samozřejmě bariérová ochrana, tedy kondom. Důležité je i ověření si minulosti partnera a v případě podezření, či zjištění nákazy jednoho, či obou partnerů zahájit okamžitou léčbu." Aby léčba měla maximální úspěšnost, je třeba nestydět se a vždy hned navštívit lékaře!

Současná medicína, je-li včas aplikovaná, nabízí vysokou úspěšnost léčby. V České republice jsou běžně používané metody, kterou jsou tzv. destrukční, a které jsou vázané na aplikaci lékařem ve zdravotnickém zařízení. Poměrně nové jsou neinvazivní metody pomocí léčivých mastí, které si pacient aplikuje sám. "V našem HPV centru Dermatovenerologické kliniky na Bulovce se u pacientů s genitálními bradavicemi osvědčila léčba sinekatechinovou mastí. Pacienti ji preferují proto, že se jedná o přírodní
léčbu lékem s obsahem výtažků z listů zeleného čaje a mohou si ji aplikovat sami v intimitě domova. Domácí léčbu sinekatechiny máme možnost využívat zhruba rok. " uzavírá prof. Jana Hercogová.

Základem pro snížení uvedených čísel je především prevence a informovanost. Uvědomění si závažnosti rizik, která nezávazný styl života může přinášet je prvním krokem k úspěchu. Než podlehneme touze po dobrodružství a vášni, rozmysleme si, zda tato touha po rozkoši a požitku za ta rizika stoj
www.genitalni-bradavice.com


Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

Masarykův ústav a Archiv AV ČR  a Nakladatelství Lidové noviny  si Vás dovolují srdečně pozvat na

    křest knihy editorek  Marie Bahenské a Hany Barvíkové

Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945

Josef Charvát (6. 8. 1897-31. 1. 1984), zakladatel české endokrinologie, působil od roku 1923 na II. interní klinice, v roce 1945 založil III. interní kliniku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedl ji až do roku 1970. Dochované Charvátovy deníky z dramatického roku 1945 jsou jedinečným historickým pramenem.

Josef Charvát si v tomto roce vedl pečlivé každodenní záznamy, které zachycují jeho osobní zážitky, ale také reflektují stěžejní dobové dění (v oblasti politiky, vědy, kultury, hospodářství) a poskytují řadu zajímavých údajů o utváření československého zdravotnického systému. Byl očitým svědkem bombardování Prahy na jaře 1945, podílel se na obnově výuky medicíny po znovuotevření českých vysokých škol a na formování našeho poválečného zdravotnictví včetně jeho personálního zajištění.

 

 


 

Umírání v Čechách

10. března 2015

 "Jak mají vnímat smrt, jak ji mají prožívat a čelit jí, mají medici do značne míry zahrnuto v učebních předmětech lékařské etiky. Ale naučit se, jak
pomoci pacientům se s ní vypořádat - to je pro dobrého lékaře úkol na celý život." prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  děkan 1. LF UK
Jsme svobodní při odchodu z tohoto světa?" prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol "Právo pacienta nebýt léčen je silnější než povinnost lékaře léčit." MUDr. Mgr. Jolana Těšinová přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

Podle průzkumů veřejného mínění si téměř 80 % české populace přeje umřít doma. Nejméně přijatelným prostředím, kde by lidé chtěli strávit poslední dny života, je léčebna dlouhodobě nemocných (69 %), 31 % lidí označilo za nejméně přijatelné místo nemocnici, 28 % hospic a 25 % jiné sociální zařízení. Lidé by chtěli umírat doma a v kruhu svých blízkých, ale zároveň by v posledních chvílích nechtěli být nikomu z rodiny na obtíž nebo být
na někom závislí. Tato data vyplývají z výzkumu agentury Stem/Mark a hospicového sdružení Cesta domů z roku 2013. 

Podle profesorky lékařské etiky Heleny Haškovcové je skutečnost taková, že 80 % nemocných umírá v institucích - v nemocnicích, domovech pro seniory apod., zhruba 1,4 % lidí ukončí svoji životní cestu v hospicích. Z výzkumu dále vyplynulo, že o smrti a umírání se ve společnosti poměrně málo hovoří. Většinou se lidé o tato témata začínají zajímat, až když s nimi mají hlubší osobní zkušenost - tj. péči o umírajícího nebo vlastní chronické onemocnění. Konkrétní opatření pro případ vlastní smrti řeší až ve chvíli, když přijdou vážné zdravotní komplikace nebo s vyšším věkem. Za nejdůležitější opatření pro případ vlastního úmrtí lidé pokládají sepsání poslední vůle (61 %) a finanční zajištění rodiny (56 %). O soupisu přání o
léčbě, kterou by chtěli dostávat nebo nedostávat na konci života, by uvažovalo 24 % dotazovaných.

 1. LF UK a VFN zmapují situaci pacientů umírajících v nemocnici  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (KARIM) zahájila v únoru 2015 studii, jejímž cílem je zmapovat stávající situaci a okolnosti umírání ve zdravotnickém zařízení. U tisícovky lidí, kteří zhruba během nastávajícího roku zemřou ve Všeobecné fakultní nemocnici, bude výzkumný tým zjišťovat a hodnotit jak medicínské pozadí, tak rozhodovací proces ošetřujícího personálu, vnímání ošetřujících sester, kvalitu léčby a dopad na prožívání úmrtí příbuznými/pozůstalými. Získaná data budou v ČR unikátní. Na jejich základě bude možné analyzovat současnou praxi v péči o umírající a připravit efektivní, cílené intervence zvyšující dostupnost paliativní péče s cílem zlepšit kvalitu konce života a umírání v nemocnici.  Podrobnosti o projektu s názvem ODDICUS najdete na:www.karim-vfn.cz/cz/vyzkum/oddicus.html

Proč neumíráme doma? Splnění většinového přání umřít doma brání řada nejrůznějších důvodů. Ponejvíce je to okolnost, že se o umírajícího nemá kdopostarat. I když má nemocný kolem sebe ty nejbližší, kteří o něj pečují, obvykle není v jejich silách zajistit všechny jeho potřeby. Najmout si zdravotníky a sociální pracovníky, kteří by se o něho starali permanentně, je pro řadu rodin finančně nedostupné. Zdravotní pojišťovny proplácejí jen zdravotní domácí péči, sociální péči si musí pacient většinou hradit ze svého.Určitým řešením jsou takzvané mobilní hospice - tedy instituce, která se dovedou o pacienta postarat z medicínského i sociálního hlediska v jeho domácím prostředí a poskytují jemu i jeho rodině psychickou podporu nepřetržitě. Větší využívání této služby zatím rovněž brání fakt, že péče mobilních hospiců není hrazena z veřejného pojištění a je závislá na veřejných sbírkách, darech a dotacích. Podle ředitele Cesty domů Marka Uhlíře zástupci českých hospiců jednají se zdravotními pojišťovnami o tom, aby jejich péče mohla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pilotní projekt by mohl být spuštěn již v letošním roce.   Rozhodnutí zemřít Pod pojmem důstojné a dobré umírání si lidé představuje úmrtí ve spánku, bezbolestně, rychle a s respektem. Největší strach při umírání mají ze ztráty důstojnosti/soběstačnosti a z bolesti - tedy z věcí, které sami těžko ovlivní. "To jsou důvody, proč v anketách říkají ano eutanázii. Opakovaně však bylo prokázáno, že tam, kde je dobrá péče o umírající, se žádosti o eutanázii nevyskytují," říká prof. Haškovcová.

 Eutanázie (dobrá smrt)

 Jednotná všeobecně akceptovatelná definice pojmu eutanázie neexistuje. V českém právním prostředí se za eutanázii považuje vědomé ukončení života smrtelně nemocného člověka plně způsobilého k právnímu jednání na jeho žádost. Vlastním cílem je zkrácení života nemocného, přičemž rozhodujícím motivem je soucit s trpícím (pomoc k dobré smrti). "Takový postup ze strany zdravotníků však není v Česku legální a odporuje principům lékařské
etiky," vysvětluje MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK.
Odlišný je případ, kdy lékař pacienta "nechá zemřít", a to na základě pacientova dříve vysloveného přání (v zahraničí termín známý jako living will). Tento institut má oporu v zákoně o zdravotních službách účinném od 1. dubna 2012 (č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Další možností je rozhodnutí lékaře o nezahájení, nepokračování či ukončení léčby z medicínské indikace, kdy další léčba by nemocnému nepřinesla prospěch, ale již jen prodlužovala utrpení (tzv. marná a neúčelná léčba).

Dříve vyslovené přání (living will)

Dříve vyslovené přání je institutem, který byl do právního řádu České republiky zaveden Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Dříve vyslovené přání jinými slovy znamená, že každý člověk má právo vydat prohlášení, v němž se za plného uvědomění si všech důsledků může vyjádřit o péči o sebe v
době, kdy již nebude schopen se sám rozhodovat. Může se to týkat posledních dnů jeho života, ale může jít také o přechodnou dobu. "Dříve vyslovené přání má tedy přednost i před život zachraňujícími výkony. Jeho nerespektování naopak může vést ke vzniku právní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb," říká dr. Těšinová.
Dříve vyslovené přání je využíváno nejčastěji v těchto situacích: odmítnutí transfúze krve, resuscitace, chemoterapie, odpojení od přístroje. Dříve vyslovené přání musí být dokumentováno prokazatelným způsobem. Zákon vyjmenovává náležitosti, které musí dokument obsahovat včetně písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí. Jsou v něm také uvedeny okolnosti, za nichž lékař nesmí dříve vyslovené přání respektovat. 

Aby se mohl lékař pacientovým dříve vysloveným přáním řídit, musí být splněny současně tyto podmínky: pacient je ve stavu, kdy není schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče, dříve projevená vůle pacienta je poskytovateli k dispozici v písemné formě, tato vůle je opatřena úředně ověřeným podpisem pacienta, nezbytnou součástí je i písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí, nejde o situaci, kdy se dříve vyslovené přání respektovat nesmí. Navzdory principu zásadního respektu dříve vyslovených přání existují situace, kdy se lékař vůlí pacienta řídit nesmí. Jsou to tyto případy: dříve vyslovené přání nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti či obsahuje pokyny k protiprávnímu jednání (např. pomoc k sebevraždě); v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, byly započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti  akceptací dříve vysloveného přání by mohlo dojít k ohrožení jiných osob (např. nelze respektovat přání pacienta nebýt léčen v případě infekční choroby). Dříve vyslovené přání nelze rovněž respektovat, pokud zahrnuje žádost o neindikovanou léčbu nebo odborně nesprávný postup (tzv. postup non lege artis). Lékař se jím také nemusí řídit, pokud bylo vysloveno s velkým
časovým odstupem před zákrokem, a mezitím lékařská věda tak pokročila, že lze předpokládat, že by s novými léčebnými postupy pacient souhlasil.

Nezahájení, nepokračování resp. ukončení léčby na žádost pacienta .Předvídatelné situace spojené s odmítnutím určitých zdravotních výkonů může pacient řešit formou dříve vysloveného přání. Nepředvídatelné situace, které nastanou během léčby, pak písemným prohlášením o odmítnutí (revers) za podmínek definovaných zákonem. Pacient může odmítnout další léčbu, odejít z nemocnice domů a zemřít doma.

Ukončení poskytované péče

V klinické praxi narůstá počet situací, které nemají jednoznačné medicínsky, eticky ani právně přijatelné řešení, přičemž mohou mít významný trestněprávní akcent. Jde zejména o situace, kdy má lékař u pacientů s pokročilým nevyléčitelným onemocněním rozhodnout o nezahájení, nepokračování či odstoupení od život prodlužující léčby (např. odpojení od respirátorů). "Lékaři jsou bez bližšího právního vymezení na svoji odpovědnost nuceni hodnotit pacientův zdravotní stav jen na základě svého klinického úsudku. Současná právní úprava nepřipouští, aby rozhodnutí o ukončení poskytované péče učinila osoba blízká pacientovi nebo osoba pacientem určená," říká dr. Těšinová. Podle ní chybí jednoznačné doporučené postupy a odborný konsensus, jakož i jednoznačná právní úprava. "Problematika resuscitace a ukončování ve smyslu odstoupení od život prodlužující léčby na základě rozhodnutí lékaře je v České republice řešena pouze formou doporučených postupů odborných společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České lékařské komory, jež se týkají pouze určitého spektra pacientů v terminální fázi svého onemocnění," vysvětluje přednostka.
Uvedený stav má za následek nejistotu pro rozhodování lékaře a důvodné obavy z případných právních následků posouzení takového jejich postupu jako odborně nesprávného (non lege artis) či jako jednání nedovoleného (ve smyslu eutanázie). "Je však třeba důsledně odlišit postup lékaře jednajícího v
medicínském zájmu pacienta s ohledem na jeho nepříznivý zdravotní stav a s akcentem na lidskou důstojnost (v literatuře označované jako pasivní forma eutanázie) od postupů, které vedou k usmrcení na žádost pacienta spočívající v aktivním jednání lékaře (v literatuře označované jako aktivní eutanázie)," dodává dr.
Těšinová.

Jsou studenti medicíny připraveni na setkání se smrtí?  

Studenti 1. LF UK studují lékařskou etiku na Ústavu humanitních studií v lékařství 1. LF UK. Absolvují přednášky o paliativní medicíně a umírání, smyslu života v utrpení, smyslu života a smrti, sledují výukové filmy na toto téma.  Součástí jejich vzdělávání je i návštěva hospice Štrasburk v Praze 8 s
následným rozborem jednotlivých kazuistik za účasti pedagoga 1. LF UK a primáře oddělení.  
Mezi nejobtížnější povinnosti lékaře patří úkol sdělit
nemocnému závažnou diagnózu. V posledních letech se v naší společnosti etablovala konvence sdělovat pacientům pravdu o jejich zdravotním
stavu, zatímco dříve byla preferována takzvaná "milosrdná lež" (pia fraus). Ovšem ani v dnešní době se nesděluje pravda za všech okolností. 

"Taktika toho, kdy a jak sdělit nemocnému pravdu, závisí na profesionální a lidské zkušenosti lékaře, ale rovněž na jeho intelektu, vzdělání a empatii
v obecném slova smyslu. Při sdělení závažné diagnózy je třeba postupovat jinak u dětí, jinak u adolescentů, zvláštní míra obezřetnosti je zapotřebí u
psychicky nemocných a velmi starých lidí. Základní podmínkou této strategie sdělení pravdy však je, že by neměla brát nemocnému naději," uvedl děkan 1. LF
UK prof. A. Šedo. Připomněl, že ani pro lékaře není dobré, když vnímá smrt každého svého pacienta jako osobní prohru: "Proto studentům říkáme již během
studia, že v lidském životě jsou situace, které nemají dobré řešení. Pro lékaře je to samozřejmě velmi těžká věc, má to lidský náboj a rozměr. Jak mají vnímat
smrt, jak ji mají prožívat a jak jí čelit, to mají medici


Zdravé ledviny pro všechno . Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody!

 

Celých 10 % světové populace trpí nějakou formou poškození ledvin, je proto velmi potřebné zvýšit povědomí veřejnosti o nemocech ledvin a jejich komplikacích.  Předpokládá se, že výskyt chronického onemocnění ledvin v následujících 10 letech dále vzroste o cca 17%. Chronické onemocnění ledvin je nyní pokládáno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jinými organizacemi za globální problém lidského zdraví. Ve čtvrtek 12. března 2015 oslavíme už podesáté Světový den ledvin, jehož hlavním tématem budou tentokráte "Zdravé ledviny pro všechny".

"12. března 2015 zveme všechny včetně vládních představitelů, zdravotníků a pacientů, aby si připili na své ledviny a nabídli skleničku vody svým rodinným příslušníkům, přátelům a spolupracovníkům. Je to symbolické gesto a zároveň začátek další diskuze o potřebě mít hojnější informace o rizicích, nebezpečích a důsledcích chronického onemocnění ledvin a o tom, jak onemocnění ledvin předcházet a jak ho nákladově efektivními způsoby celosvětově léčit, zejména ovlivněním životního stylu," nabádá přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN.

 Světový den ledvin

 Světový den ledvin, nejvýznamnější akce na světě zaměřená na zdravé ledviny, je organizován Mezinárodní nefrologickou společností (International Society of Nephrology, ISN) ve spolupráci s Mezinárodní federací nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations, IFKF). V České republice zaštiťují Světový den ledvin Česká nadace pro nemoci ledvin a Česká nefrologická společnost. Cílem akce je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti
o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Letošní téma "Zdravé ledviny pro všechny" připomíná, že riziko nemocí ledvin je u různých osob různé a také že celosvětově ne všichni pacienti mají přístup k potřebné zdravotní péči.

 Rizikové populace 

Některé komunity v zemích s vysokým i nízkým národním důchodem jsou ve větším riziku než ostatní vzhledem k jejich etnicitě, sociální situaci nebo místu, kde žijí. To má vzhledem k extrémně vysokým nákladům na léčbu náhradou funkce ledvin závažné celospolečenské důsledky. Afričané, Indiáni, Hispánci, Asiaté a jiné domorodé
populace trpí častěji diabetem a vysokým krevním tlakem, hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin. Tyto populace jsou proto ve zvýšeném riziku vývoje závažného onemocnění ledvin a nakonec i selhání ledvin. Např. Afroameričané mají ve srovnání s bílými obyvateli USA třikrát vyšší riziko vývoje selhání ledvin. Afroameričané mají ve srovnání s občany USA evropského původu výrazně vyšší průměrný krevní tlak, hypertenze se u nich vyvíjí v mladším věku a mají větší riziko komplikací hypertenze, mezi které patří chronické onemocnění ledvin, cévní mozkové příhody a srdeční onemocnění.  Celou situaci dále zhoršuje další problém u rizikových populací: špatná kvalita a nedostatek vody, nezdravá a nekvalitní strava a nápoje, jazykové bariéry, nízká úroveň vzdělání a gramotnosti, nízký příjem, nezaměstnanost, nedostatečné nebo chybějící zdravotní pojištění a určité pro dané kultury specifické postoje ke zdraví. Spolupředseda řídícího výboru Světového dne ledvin za IFKF Dr. Guillermo Garcia připomíná, jaké je to bojovat s nemocemi ledvin v nedostatečně rozvinutých zemích, nepřipravených čelit narůstajícímu počtu těchto pacientů: "Trpět selháním ledvin v Mexiku je tragédie. Pokud nemáte sociální pojištění, pokud nemáte privátní pojištění, jste odsouzeni k smrti."

 Léčba onemocnění ledvin v ČR

 V České republice je léčba náhradou funkce ledvin (dialýza nebo transplantace) dostupná a plně hrazená pro všechny pacienty. Velkým problémem je ale pozdní
záchyt chronického onemocnění ledvin, u více než 1/3 pacientů je zahájena léčba náhradou funkce ledvin, aniž by předtím byli sledováni v nefrologické ambulanci. U těchto pacientů nemohly být využity všechny možnosti léčby chronického onemocnění ledvin, které by mohly umožnit se selhání ledvin vyhnout nebo jeho vývoj alespoň zpomalit, nemohly být včas léčeny komplikace chronického onemocnění ledvin a nemohla být včas zahájena příprava na náhradu funkce ledvin.

Oslavte Světový den ledvin skleničkou vody

Člen řídícího výboru Světového dne ledvin Dr. Philip Li vyzývá všechny k celosvětové oslavě Světového dne ledvin: "Přípitek skleničkou vody 12. 3. 2015 je
dobrý způsob, jak si připomenout, že ledviny jsou životně důležitý orgán, o který bychom se měli starat, ať žijeme kdekoli a ať máme zvýšené riziko
chronického onemocnění ledvin nebo ne. Zdravý způsob života jednoznačně pomáhá snížit riziko chronického onemocnění ledvin a časná detekce a léčba může zpomalit nebo dokonce zcela zastavit progresi chronického onemocnění ledvin."
V České republice je Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností. Na tiskové konferenci dne 11. 3. 2015 v Praze budou účastníci seznámeni s akcemi, které letos v rámci Světového dne ledvin proběhnou v celé České republice. 12. 3. 2015 pak budou moci zájemci podstoupit v Praze a dalších městech výše popsané skríningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.  Podrobné informace o akcích konaných v rámci Světového dne ledvin budou zveřejněny na webových stránkách České nadace pro nemoci ledvin (www.nadaceledviny.cz) a České nefrologické společnosti (www.nefrol.cz).

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin , přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN


Stovky lidí podpoří nemocné cvičením

Startuje maraton pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Praha, 3. března 2015
- Celý den a noc nepřetržitého cvičení - tento výkon předvedou o víkendu pacienti s diagnózou roztroušená skleróza (RS). Startuje 24hodinový Maraton
s roztroušenou sklerózou - MaRS 2015. K Průhonicím u Prahy se postupně připojí dalších jedenáct měst, nově i týmy ze Slovenska a Švýcarska. Pacienti,
jejich příbuzní, lékaři a další příznivci budou cvičit v kruhovém tréninku za asistence fyzioterapeutů. 
Letos předběžně přislíbilo účast přes 700 lidí.  Sportovně dobročinná akce se koná již po čtvrté a hlavním organizátorem je Nadační fond IMPULS. "Maraton MaRS je organizován jako skládačka, složená ze vzájemně propojených sportovišť po celé republice, města spolu komunikují pomocí telemostů," uvedla Ing. Aurin Nedbalová, ředitelka Nadačního fondu IMPULS, který spravuje celostátní Registr pacientů s roztroušenou sklerózou - ReMuS.

"Dříve lékaři pohybovou aktivitu pacientům zakazovali, aby se jim ještě více nezhoršila únava - jeden z nejčastějších a nejvíce limitujících příznaků. Dnes už víme, že pravidelná péče o fyzickou i psychickou kondici je naprosto zásadní a že při dlouhodobé změně životního stylu lze tyto příznaky zmírnit. Důležité je ušít pacientům program na míru a motivovat, aby je cvičení bavilo," uvedla fyzioterapeutka Lucie Suchá, která iniciovala vznik MaRSu.

Maraton odstartuje v Sokolovně v Průhonicích v pátek 6. března v 17 hodin a skončí v sobotu odpoledne. Účastníci se tak během 24 hodin střídají na různých stanovištích - posilovacích strojích, rotopedu, veslařském trenažéru, chodících pásech, balanční pomůcce bosu, nebo míčích. Letos poprvé si budou moci maratonci vyzkoušet v rámci doprovodného programu i kognitivní rehabilitaci pomocí softwaru HAPPYneuron BrainJogging. Cvičení pomocí počítače trénuje paměť, logické myšlení, koncentraci a mnohé další a každý tým i jednotlivec se bude moci zapojit do utkání o nejaktivnějšího hráče. K pražským Průhonicím se postupně, vždy na několik hodin, připojí lidé z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Jihlavy, Kyjova, Liberce, Ostravy, Poděbrad a z Ústí nad Orlicí, ze zahraničí budou cvičit týmy ze slovenských Piešťan a švýcarského Valens.

Vznik maratonu se datuje do roku 2012, autorem nápadu jsou sami pacienti. "Jednou takhle šlapu na rotopedu a myslím na nedávné vítězství žokeje Váni ve Velké pardubické. Hlavou mi bleskne, že bychom s pacienty mohli také uspořádat nějaký "závod". Při společném cvičení jsme si všichni povídali o tom, jak pana Váňu obdivujeme, že ve svých letech ještě tohle dokáže. Tak jsem navrhl, abychom uspořádali maraton," vzpomíná autor první myšlenky na uspořádání MaRSu - MVDr. Roman Kvapil.

Zatímco prvního ročníku se zúčastnilo 84 lidí, loni jich už cvičilo 630. "První rok byl z mého pohledu trochu živelný, ale zábavný. Cvičili jsme, ženy napekly občerstvení a moc jsme si to užili. Třetí ročník byl už celorepublikový a letošní čtvrtý je dokonce mezinárodní," popsal Roman Kvapil, který s diagnózou roztroušené sklerózy žije už 13 let. Účastníky přijedou podpořit i známé osobnosti - v Praze zavítá do Průhonic například tým basketbalistek z USK Praha, basketbalový reprezentant Pavel Miloš,
hráči amerického fotbalu Prague Black Panthers, herci Tereza Brodská, Jan Čenský, Radim Fiala či Ivana Jirešová.

"Podat vrcholový výkon
však není to hlavní, o co při této akci jde.
Cílem maratonu je nejenom motivovat pacienty k tomu, aby se naučili pravidelně cvičit, a navíc nám MaRS také pomůže vybrat peníze na rehabilitační pomůcky, které zdravotní pojišťovna nehradí. Například v Praze se již podařilo získat více než 144 tisíc korun, které spolu s výtěžkem z letošního cvičení přispějí k pořízení závěsného systému k nácviku chůze a na úhradu rehabilitace pacientů MS centra ve Všeobecné fakultní nemocnici," podotkla Aurin Nedbalová.

MaRS veřejnosti také ukazuje, že pokud se lidé s diagnózou RS začnou včas a správně léčit, udrží se déle aktivní. Z posledních dat z celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou - ReMuS jasně vyplývá, že více než 60 % pacientů, dlouhodobě léčených pomocí biologické léčby, může stále pracovat. "Potvrzuje tak naši argumentaci vůči pojišťovnám, že včasné zavedení biologické léčby spolu s intenzivní rehabilitací a pravidelným pohybem pacientům s roztroušenou sklerózou zásadně oddálí vzplanutí nemoci. Zároveň prodlouží dobu, po kterou mohou pacienti bez problémů žít a pracovat o několik let déle," řekla prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současnosti má biologickou  léčbu nasazenou přibližně osm tisíc pacientů, podle prof. Havrdové by ji mohli podstoupit další dva tisíce lidí s RS. Celkem v ČR trpí roztroušenou sklerózou přibližně 17 tisíc lidí.

O maratonu MaRS

MaRS
- 24hodinový Maraton s roztroušenou sklerózou, vznikl v roce 2012 z podnětu pacientů a odborníků pražského MS centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha pod patronací Nadačního fondu IMPULS. Díky zapojení pacientských organizací Unie Roska, Občanského sdružení SMS a MS center pro léčbu RS se z původně lokální sportovně dobročinné akce stala událost přesahující hranice republiky. Více na www.nfimpuls.cz.

O roztroušené skleróze

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známá. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. V současné době v tuzemsku podstupuje biologickou léčbu přibližně 8 000 nemocných s RS.  Na celém světě RS trpí 2,5 miliónů nemocných. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek vitaminu D. Podle epidemiologických průzkumů se v ČR nejvíce vyskytuje RS na severu Čech. Lékaři to přisuzují zhoršenému životnímu prostředím v této oblasti. Informace o roztroušené skleróze lze nalézt na portále www.rskompas.cz.

O Nadačním fondu IMPULS

Nadační fond IMPULS vznikl roku 2000. Jeho cílem je podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní v ČR. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů. Letos slaví výročí 15 let od svého vzniku. Více informací na www.nfimpuls.cz.

O BrainJogging

BrainJogging je trénink mozku pomocí počítače, jenž je dostupný na CD či přes online tréninkový portál. Byl vyvinut týmem francouzských neurologů a psychologů. Využít se může individuálně nebo ve skupině. Nemá věkové omezení - mohou ho používat všichni od dětí až po seniory. Vychází z nejnovějších trendů spojení neuropsychologie a informačních technologií. Umožňuje udržovat mozek člověka ve formě odpovídající podstatně nižšímu věku. Více informací na www.brainjogging.cz.


Pokud chcete znát odpovědi na tyto a mnohé další otázky, zastavte se dne 26. února 2015 v 17.00 v Akademickém klubu 1. LF UK (Faustův dům, Praha 2, Karlovo nám 40). Hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda v tradičním "Křesle pro Fausta" bude prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Rozmlouvat s bývalým děkanem 1. LF bude moderátorka Marie Retková.

Prof. Svačina vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1978. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. V letech 1999 až 2005 stál v čele 1. LF UK. Od roku 2001 zastává funkci přednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V lednu 2015 byl zvolen předsedou České lékařské společnosti JEP. Pracuje ve výborech pěti odborných společností. Publikoval přes 300 prací, přes 20 odborných knih a je také autorem pěti knih o medicíně.

Prof. Svačina se zajímá o historii. Ve volném čase rekreačně běhá. Pravidelně se účastní organizovaných běhů Velká Kunratická a Běchovice-Praha.

 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 6. února Nejlepší vysokoškolský pedagog  učí na 1. lbiochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK. Ocenění převzal na slavnostním galavečeru v pražské Betlémské kapli 5. února 2015. "Za ocenění jsem vděčný a mám z něj upřímnou radost. Rozpaky a snad i trocha skromnosti mě nicméně motivují k další užitečné práci," říká laureát ceny prof. Stanislav ékařské fakultě UK!Prestižní Cenu Wernera von Siemense pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga obdržel prof. Stanislav Štípek z Ústavu lékařské Štípek.

 "Snažím se studenty vést k aktivní účasti na výukovém procesu - naši studenti si mailují s učiteli a sami mohou své pedagogy a výuku hodnotit ve speciálním programu. To všechno je vede k větší samostatnosti a k lepšímu uplatnění v budoucnosti,"vysvětluje prof. Štípek a dodává:  "Studium medicíny sice není možné nahradit počítačem, ale informační technologie mění přípravu studentů na praktickou výuku - kromě textů, schémat a obrázků nabízíme
animace, videa, interaktivní přípravná cvičení a simulace - vše dostupné kdykoli a kdekoli a většinou bezplatně."

Prof. MUDr. Stanislav Štípek,
DrSc.,
(*1941) absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1964, již během ale studií pracoval na I. ústavu pro chemii lékařskou a soudní FVL UK jako demonstrátor a asistent. Po pěti letech vědecké práce na Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV se vrátil na fakultu (dnes 1. lékařskou), kde působí na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky až doposud. Prof. Štípek stál u zrodu česko-slovenské pedagogické sítě lékařských fakult Medical Faculty Educational Network (MEFANET), je činný mj. v Evropské asociaci pro výuku na lékařských fakultách. Jméno Stanislava Štípka je úzce spjato s počátky e-learningu ve výuce medicíny; tento oblíbený učitel se i nadále podílí na tvorbě WikiSkript - internetových studijních materiálů pro studenty českých a slovenských lékařských fakult, které píšou nejen učitelé, ale i sami studenti.

Cenu Wernera von Siemense
vyhlásila již posedmnácté společnost Siemens Česká republika pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nejlepšího vysokoškolského pedagoga a nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce vybírají poroty složené ze zástupců Akademie věd ČR, České konference rektorů, Českého vysokého učení technického v Praze a Univerzity Karlovy v Praze.

1. LF UK: Vyhledávaná. Výběrová. Úspěšná.
www.lf1.cuni.cz  


Čeští dermatologové přijedou sdílet novinky v léčbě

Praha, 3. 2. 2015 - Co je nového v léčbě akné, jak kyslík urychlí hojení ran, využití propolisu v dermatologii, praktická zkušenost s vysokými dávkami vitaminu C v kožním lékařství, či řešení pro pacienty s chronickou kopřivkou - o těchto a dalších tématech bude mluvit více než 470 českých kožních lékařů. Ti se tento čtvrtek sjedou do Prahy na druhý ročník Dermatologického updatu.   "Přibývá nových léčebných postupů, molekul, nových indikací i lékových forem. Protože chceme být ve vzdělávání o krok napřed, uspořádali jsme již druhý ročník setkání, kde navzájem sdílíme novinky z našeho oboru rychlou a přístupnou formou. Loni konferenci navštívilo přes 300 dermatologů z celé republiky, letos se nahlásilo o 170 odborníků více," uvedl hlavní pořadatel - profesor Petr Arenberger, předseda České dermatovenerologické společnosti.  Na programu letošního Dermatologického updatu opět nechybí diskutované téma imunoonkologie - léčby nejagresivnější formy metastazující rakoviny kůže, která v tuzemsku ročně stojí život tři stovky pacientů. "Onkologické onemocnění je selháním imunitního systému, který se snažíme probudit a zaútočit na nádor. Vhodně indikovaná léčba je velice účinná právě u zhoubných nádorů kůže, kde dosud žádná spolehlivá pomoc neexistovala," řekla docentka Monika Arenbergerová z Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze.   Odborníci budou mluvit také o nechirurgické léčbě aktinických keratóz, nových i stávajících biologických léčiv na závažné formy psoriázy, či využití anti-TNF alfa protilátek u vzácných kožních diagnóz. Dermatologický update začíná 5. února v 8 hodin v pražském Kongresovém centru U Hájků.

                      

O společnosti

Česká dermatovenerologická společnost je odbornou lékařskou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). Sdružuje více než 800 odborníků jednoho ze stěžejních lékařských oborů - dermatovenerologie. K hlavním úkolům ČDS patří dohled nad odborným (výchova nových lékařů, pořádání doškolovacích akcí) a vědeckým (vědecké kongresy, vydávání odborných časopisů a publikací) rozvojem oboru a jeho prezentaci doma i v zahraničí.


Praha 15. ledna 2015

Komplexní péči si zaslouží i pacienti s nádory mozků

Každý rok onemocní v ČR zhruba 600 lidí zhoubným nádorem mozku (anaplastickým astrocytomem nebo glioblastomem). Tito nemocní jsou po neurochirurgické operaci odesláni do regionálně příslušných Komplexních onkologických center. Ta jsou však zaměřena zejména na léčbu nemocných s nádory prsu, prostaty, tlustého střeva nebo konečníku, které se v řadě případů dají poměrně úspěšně léčit. Pacientům s nádory mozku, jichž je relativně málo a léčí se velmi svízelně, se však žádné z nich systematicky nevěnuje.

V reakci na tuto situaci vznikla nově Neurochirurgická a neuroonkologická klinika  1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha, která je umístěna v areálu ÚVN-VFN ve Střešovicích. Lékaři zde na jednom místě mohou poskytnout veškerou neurochirurgickou péči včetně radiologické a patologické diagnostiky, řešení eventuálních komplikací a návrhu následné léčby a kontrol. Onkologickou péči v celém rozsahu však zatím poskytnout nemohou. "V budoucnu by zde měli dostat komplexní terapii pacienti s nádory mozku z celé ČR," říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Podle něj bude takové centrum neuroonkologické péče ojedinělé i ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Podobné centrum by mohlo v budoucnu vzniknout i na Moravě.Zhoubných mozkových nádorů existuje několik typů. Nejsou sice příliš četné, ale jejich společným znakem je obtížná léčitelnost. Téměř vždy recidivují v původním místě, a i když lze operovat i recidivy, za relativně krátký čas se nádor vymkne kontrole. Většina pacientů umírá do pěti let od stanovení diagnózy. Typickým neuroonkologickým pacientem je člověk ve věku 30-45 let nebo 50-65 let s nádorem o průměru 3-4 cm. Zhruba polovinu nádorů mozku tvoří glioblastomy, které rostou velmi agresivně a prorůstají okolní mozkovou tkáň. V současné době není osvětleno, proč vznikají a jsou vůči dnes používané terapii tak rezistentní. Ročně jich neurochirurgové v ČR odoperují kolem 500. "V léčbě glioblastomů jsme nijak zvlášť nepokročili - každé desetiletí od druhé světové války přidalo na prognóze jeden měsíc, což je zcela bezvýznamné, uvážíme-li, že pacient i při nejlepší současné léčbě přežívá v průměru 12 až 14 měsíců," říká přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. V ČR má toto pracoviště v operacích nádorů mozku dominantní postavení. Ročně zde ošetří zhruba 400 pacientů se zhoubnými i nezhoubnými nádory. Dosud však chybí dobře organizovaná navazující péče.

"Ideálním stavem je soustředit veškerou péči o pacienta na jednom místě - nemocný by se léčil v jednom zařízení, kam by se vracel i na kontroly a k dalším případným krokům, jako je řešení recidiv, podávání cytostatik či doplňující radioterapie radiochirurgickými metodikami," uvádí profesor Beneš. Tato koncentrace umožní podle něj i detailní výzkum, klinický i laboratorní, a zapojení do evropských společností zabývajících se mozkovými nádory (EANO, EORTC). "Pouze touto cestou lze nemocným nabídnout něco dalšího a optimističtějšího než při současném stavu," dodává prof. Beneš.

IMG_6532 

 Vznik nové kliniky tedy nejen zlepší péči o nemocné, ale přinese i díky propojení s teoretickými pracovišti nové možnosti pro rozšíření základního výzkumu. "Malá úspěšnost léčby mozkových nádorů ukazuje, že výzkum je v této oblasti velmi nutný," připomíná děkan 1. LF prof. Šedo. Badatelé budou mít nově možnost získat pro svou práci klinická data na jednom místě, což dosud nebylo možné. Prof. Šedo připomněl, že 1. LF UK a ÚVN-VFN ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR připravuje projekt, který může přinést zajímavé výsledky. Výzkumníci budou hledat možnost, jak prostřednictvím identifikovaných specifických molekul zasahovat nádorové struktury. Nejnovější vědecké poznatky expertů z celého světa v oblasti výzkumu buněk mozkových nádorů (gliomových buněk) shrnuli editoři A. Šedo a R. Mentlein do publikace Glioma cell Biology/Biologie gliomové buňky. "Publikace je ukázkou spolupráce klinických lékařů a vědců z celého světa. Zabývá se biologií gliomových buněk, popisuje interakce gliomových buněk s jejich mikroprostředím a přináší informace o experimentálních výzkumných modelech pro studium gliomů," vysvětlil děkan. Kniha vyšla v nakladatelství Springer.

V léčbě fibrilace srdečních síní patří Homolka k evropské špičce

Publ: J.Moschner

Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce dnes pořádá již 5. setkání svých pacientů a navazuje tak na tradici z minulých let. Letošním tématem je problematika fibrilace srdečních síní a také připomenutí desátého výročí provedení léčebného zákroku nazvaného uzávěr ouška levé síně srdeční. Jedná se o minimálně invazivní katetrizační výkon, který zabraňuje tvorbě krevních sraženin v srdci (v tzv. oušku), postiženém fibrilací síní. Kardiologové Nemocnice Na Homolce provedli uzávěr ouška levé srdeční síně před deseti lety jako první v České republice.

Nemocnice Na Homolce se na léčbu pacientů s kardiovaskulárními chorobami specializuje již od svého vzniku v roce 1990. Využívá při tom všechny dostupné moderní vyšetřovací metody a široké spektrum léčebných postupů. "Jsme zdravotnické zařízení s mezinárodní akreditací, která dokládá, že poskytujeme péči nejen kvalitní, ale i bezpečnou. Kromě toho považujeme za důležité budování osobních vztahů s našimi pacienty i mimo rámec jejich léčby. Vnímáme je totiž nejen jako nemocné s určitou diagnózou, ale jako lidi, kteří mají své osudy. A naši pacienti takový přístup oceňují," komentuje pravidelná setkání pacientů a lékařů Kardiocentra ředitel nemocnice MUDr. Michal Šetlík.

Fibrilace srdečních síní se v naší populaci stává stále aktuálnějším tématem. Nejen řada chorob, ale také vliv stresu a především postupné stárnutí populace způsobují, že statistická čísla výskytu této nejčastější srdeční arytmie rostou. Cílem léčby je odstranit fibrilaci srdečních síní v jejích počátcích, protože pokud trvá déle, mění se struktura stěny srdce - přibývá vazivové tkáně a arytmie se stává chronickou.Fibrilace síní je také spojena s řadou komplikací, jako je zvýšený výskyt mozkových příhod nebo srdečního selhání.

"Již v roce 1968 byla vytvořena počítačem modelovaná simulace šíření fibrilace síní a vědci začali zkoumat, proč vůbec fibrilace vznikají. Jedním z prvních, kdo na tuto otázku odpověděl, byl Michel Hassaguiere z Francie. Ten prokázal původ elektrických spouštěčů v ústích plicních žil, jež přivádějí okysličenou krev z plic do levé síně. Na základě jeho pozorování se rozvinul koncept katetrizační ale i chirurgické léčby fibrilace síní," říká prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 17. prosince 2014

Publ:J.Moschner

Mladá vědkyně získala v Soulu ocenění  za výzkum nové léčby Wilsonovy nemoci

Postgraduální studentka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy MUDr. Jana Mattová získala v korejském Soulu ocenění za výzkum, který se zabývá novými možnosti léčby Wilsonovy nemoci - tedy genetické poruchy, která nedovolí organismu správně vylučovat měď. Cenu obdržela na světovém kongresu interní medicíny, který se konal letos koncem října, informoval děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Doplnil, že její práce byla oceněna ze 130.000 přihlášených s dalšími 24 abstrakty Cestovatelským grantem.   MUDr. Mattová pracuje v Ústavu biofyziky a informatiky1. LF UK.   Vrozená genetická porucha způsobuje, že se měď přijatá v potravě nedostatečně vylučuje a ukládá se v játrech a částečně i v mozku postiženého. Játra tak nemohou správně fungovat, a pokud se choroba neléčí, postiženému hrozí úmrtí v důsledku selhání jater. Nahromadění tohoto kovu v mozku je příčinou motorických či psychiatrických poruch. "Wilsonova choroba ohrožuje své nositele na životě, ovšem vzhledem k tomu, že patří mezi takzvaná 'vzácná onemocnění', není příliš v zorném poli velkých farmaceutických firem," podotýká děkan.   Při hledání nového léčebného postupu chtějí vědci docílit toho, aby byla měď z potravy vyvázaná pomocí určitých látek - tzv. specifických ligandů, a prošla tak zažívacím traktem nemocných bez vstřebání do organismu. Nevstřebatelnost lze zajistit navázáním ligandů na polymerní nosič mikroskopických rozměrů. "Dnes sice existují léky, které umí zachytit měď, ale kromě ní zadržují i železo, zinek a další kovy, což není pro pacienta příznivé," vysvětlila MUDr. Mattová. Nemocný může totiž v důsledku nedostatku potřebných kovů trpět chudokrevností, snížením imunity i dalšími zdravotními problémy.   Dr. Mattové se díky výzkumu na laboratorních potkanech podařilo ověřit tři vhodné ligandy. "Ve výsledku jsme pozorovali, že každý z nich byl schopný snížit obsah mědi ve vybraných orgánech zvířete," vysvětlila. Doplnila, že chemické složení experimentálních látek navrhl Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.  Primárním cílem výzkumníků je dosáhnout toho, aby se nalezené sloučeniny mohly v budoucnu stát potravinovým doplňkem a ideálně později i schváleným léčivem pro léčbu Wilsonovy nemoci.   Wilsonovou chorobou trpí na celém světě jeden člověk z 30.000. Mnohem více je však nositelů genu pro tuto vrozenou poruchu, u nichž se však nemoc nijak neprojevuje - je to přibližně jeden člověk z 90.  Pokud se však stane, že dva nositelé genu spolu zplodí potomka, je víc než pravděpodobné, že u něj nemoc propukne. V Evropě je choroba rozšířená hlavně ve východních státech a v Itálii. V Česku je o něco méně častá.

Míváte divoké sny?

Jednoduchý test na internetu odhalí,  zda vás neohrožuje Parkinsonova nemoc!

Publ:J.Moschner

Stává se vám, že mluvíte, křičíte či dokonce nadáváte ze sna? Podařilo se vám někdy divokým prožíváním snu poranit sebe či svého partnera? Tým lékařů a výzkumníků z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, který se věnuje neurodegenerativním onemocněním, uvedl do provozu internetovou aplikaci, jež vám formou jednoduchého dotazníku pomůže zjistit, zda nejste ohroženi Parkinsonovou nemocí. V případech s oprávněným podezřením lékaři nabízejí další vyšetření k ověření diagnózy. Při neurodegenerativních onemocněních postupně zanikají některé populace nervových buněk, což je spojeno s vážnými neurologickými a psychiatrickými příznaky. Parkinsonova nemoc na sebe upozorní omezením hybnosti, svalovou ztuhlostí a případně třesem, ale může mít i psychické příznaky. V posledním desetiletí výzkum neurodegenerativních chorob zaznamenal výrazný pokrok. „Vědci například zjistili, že existují vzácnější poruchy spánku, které mohou být předzvěstí závažného onemocnění nervové soustavy. Patři mezi  ně neklid v jedné z fází spánku, tzv. porucha chování v REM spánku,“ upozornil prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, zástupce přednosty Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze. REM spánek je fáze spánku, která se opakuje během noci vícekrát a je typická bohatými, dějovými a emočně podbarvenými sny. Ve spánku se obvykle člověk nehýbe a nedá se poznat, zda se mu právě něco zdá.  Aktivity, o nichž se mu zdá, ve skutečnosti neprovádí, nehýbe se, nemluví ze spánku, protože v REM spánku jsou fyziologicky „odpojeny“ nervové dráhy, které vedou povely ke svalům. Díky tomuto „odpojení“ člověk ve snu vnímá svoje chování a pohyb jako skutečné, ale přitom zcela klidně bez pohybu leží. Toto však neplatí v případě tzv. poruchy chování v REM spánku, která se označuje zkratkou RBD (z anglického rapid eye movement sleep behavior disorder). Člověk trpící touto poruchou se ve spánku viditelně pohybuje a chová podle právě probíhajícího snu. „Nejedná se o pouhou kuriozitu, ale o možnou předzvěst závažné nemoci. Nejde jen o to, že jedinec s RBD se při prožívání snů může zranit nebo ublížit svému spolunocležníkovi, když se mu třeba zdají sny, v nichž bojuje s nepřítelem. Horší je, že osoby postižené RBD jsou ve vyšší míře ohroženy rozvojem Parkinsonovy nemoci a dalších tzv. neurodegenerativních onemocnění,“ vysvětlil prof. Šonka. Vzhledem k očekávání nových léčebných postupů, které zbrzdí či zastaví rozvoj neurodegenerace, je včasný záchyt nemocných s RBD pro neurologii velkou výzvou.  Zmíněnou užitečnou internetovou aplikaci najdete na adrese https://poruchyspanku.lf1.cuni.cz/. Vyplněním jednoduchého dotazníku se zde během přibližně 3 minut můžete sami otestovat a zjistit míru vlastního rizika. 

Nová léčba diabetu míří na ledviny

Publ:J.Moschner

Do České republiky přicházejí glifloziny, které vylučují z těla nadbytečný cukr a tím i kalorie.

Praha, 27. 11. 2014 – V České republice je 800 000 diabetiků a jejich počet radikálně roste. Každý den je diagnostikováno 150 nových nemocných. Více než 100 600 diabetiků v České republice má postižení zraku a 2 200 trpí slepotou. Výskyt infarktu myokardu je u diabetiků až pětinásobně vyšší než v běžné populaci. Přes 97 100 českých diabetiků má chronické postižení ledvin, více než 40 000 trpí syndromem diabetické nohy a více než 10 000 muselo podstoupit amputaci dolní končetiny. S touto „epidemií 21. století“ bojují nové léky, které mohou čeští diabetici využívat od srpna tohoto roku. Řada diabetologů je však v praxi vyzkoušela již dříve během klinických studií, které probíhaly i v České republice. Glifloziny jsou novou skupinou léků proti cukrovce, které se dostávají k pacientům. „Od jiných antidiabetik se liší tím, že místem, ve kterém působí, jsou ledviny,“ vysvětluje ambulantní diabetoložka z Prahy 5 MUDr. Marcela Szabó. „Působí nezávisle na hladině inzulinu v těle – nadbytečná glukóza se z organizmu vylučuje močí. Spolu s ní se ztrácí i energie a některé minerály. Pacienti díky tomu mohou zhubnout a snížit svůj krevní tlak,“ popisuje Szabó.  Nové léky mohou být prvním řešením pro diabetiky, kteří nesnášejí standardní léčbu metforminem. To je rovněž případ paní Heleny. „Začalo to nenápadně, pobolíval mne žlučník, ale protože mám žlučové kameny, nepokládala jsem to za nic mimořádného. Postupně se přidal občasný průjem, začala mne bolet záda a ledviny. Průjmy se zhoršily, do dvou hodin po jídle jsem měla pocit, že mi praskne břicho. Stala jsem se vězněm svého bytu," popisuje paní Helena. Ošetřující lékařka MUDr. Marcela Szabó vyměnila paní Heleně metformin za jeden z prvních dostupných gliflozinů. „Je to prášek přesně pro mne. Co jej užívám, mám ve svých vnitřnostech, jak to říci… no, jako v pokojíčku,“ pochvaluje si paní Helena. Hladina glykémie se jí snížila a klesl jí i vysoký krevní tlak, s nímž se dlouhodobě léčí. Dokonce mohla zcela vysadit jeden ze dvou léků, který kvůli vysokému krevnímu tlaku užívala. Glifloziny jsou molekuly, které umějí zablokovat zpětné vstřebávání glukózy v ledvinách. V důsledku toho organizmus vyloučí až 70 g glukózy močí za den, což představuje množství energie získané přibližně jedním hlavním jídlem. Při léčbě se pak kromě hladiny cukru snižuje i hmotnost pacienta, a to o dva až pět kilogramů. Jedná se skutečně o úbytek tukové tkáně a nikoli tekutin. Efekt hubnutí tak přetrvává bez jo-jo efektu. Limitujícím faktorem léčby glifloziny je však stav ledvin pacienta. Nežádoucím účinkem může být zvýšený počet genitálních a močových infekcí. U této léčby je proto velmi důležité dodržovat přibližně o půl litru vyšší příjem neslazených tekutin denně.  Diabetes mellitus neboli cukrovka je stále nevyléčitelnou chorobou a cílem její léčby je zejména prevence pozdních komplikací vedoucích až k invaliditě pacientů. „Za moderní přístup k léčbě diabetu považujeme terapii, která je zároveň účinná, bezpečná a pacienty dobře snášená. Měla by tedy zlepšovat hodnoty hladiny krevního cukru a glykovaného hemoglobinu coby ukazatele kompenzace diabetu a neměla by způsobovat hypoglykémie, přibývání na váze ani jiné nežádoucí jevy,“ vysvětluje MUDr. Jana Psottová, ambulantní diabetoložka z Prahy 10. „Já si pod pojmem moderní léčba diabetu představuji možnost vybrat si z množství kvalitních léků a individualizovat terapii podle potřeb konkrétního pacienta, protože každý jsme jiný a jinak žijeme,“ uzavírá Psottová.

O Zdravotnických novinách

Zdravotnické noviny jsou tradičním periodikem pro odbornou veřejnost, které v roce 2014 vstupuje do svého již 63. ročníku. Je odborným fórem zdravotnictví a sociální péče v České republice. Nedílnou součástí novin jsou i dvě stálé přílohy: Lékařské listy věnované aktuálním tématům klinické medicíny a Kongresový list mapující odborné kongresy, konference a sympozia.

 begin_of_the_skype_highlighting BEZPLATend_of_the_skype_highlighting

Jak vypadá život uvnitř aneb Magnetické částice jako špioni v organismu

Publ:J.Moschner 

1. LF UK bude mít k dispozici unikátní zobrazovací přístroj, který umožní sledovat v reálném čase život uvnitř organismu pomocí „špionů” – magnetických částic (přesně superparamagnetických nanočástic oxidů železa, tzv. SPIONs). Metoda má výhodu v tom, že „špioni” tělu nijak neuškodí na rozdíl od současných zobrazovacích metod, které s sebou nesou určitá rizika (zatěžující radioaktivní či rentgenové záření, problematické kontrastní látky). „Je tak možné zaznamenat bez poškození organismu libovolně dlouhý film, z něhož se dá zjistit, kde se buňky či molekuly označené těmito nanočásticemi v průběhu času nacházejí,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  Princip metody je úplnou novinkou a přístroj je zatím vyvinut ke sledování malých laboratorních zvířat. Disponuje jím pouze několik pracovišť na světě. Od této technologie, která se nazývá MPI (Magnetic Particle Imaging), očekávají vědci v budoucnu velký klinický přínos. „Metoda by měla odstranit nevýhody nyní používaných metod – zátěž pro organismus pacienta či schopnost poskytnout jen statický obraz,“ říká vedoucí projektu RNDr. Luděk Šefc, CSc.  MPI je tomografická zobrazovací metoda, která využívá techniky sledování superparamagnetických nanočástic v měnícím se magnetickém poli. Výsledkem vyšetření je velmi rychlé zobrazení, které umožňuje průběžné sledování objektu s rozlišením do 0,4 mm. „Tyto částice (např. oxidy železa) můžeme vstříknout do krevního oběhu, čímž získáme vykreslení kompletního cévního zásobení. Slouží také k označení struktur, které chceme v organismu detekovat. Můžeme jimi označit jednotlivé buňky nebo třeba lékové nosiče. Metoda je velmi citlivá a nepůsobí sledovanému objektu radiační zátěž. Nevyžaduje ani použití jódových sloučenin, které jsou sice potřebné ke zvýšení kontrastu, ale mohou způsobovat alergie,“ vysvětluje Luděk Šefc.  Přístroj MPI bude součástí nově budovaného Centra pokročilého preklinického zobrazování.  Toto centrum, jediné svého druhu v ČR a jedno z nejlépe vybavených na světě, bude sloužit pro výzkum, který je nutný pro vývoj nových léčiv, ale neodehrává se ještě na pacientech (preklinický výzkum). Centrum tedy umožní vyšetření myší a potkanů několika různými zobrazovacími metodami. Vědci zde budou mít kromě MPI k dispozici výpočetní tomograf (CT), magnetickou rezonanci (MR), pozitronový emisní tomograf (PET), jednofotonový výpočetní tomograf (SPECT) a další moderní přístroje.  Pracoviště by mělo začít fungovat v průběhu příštího roku. Budou ho využívat nejenom výzkumníci z 1. LF UK, ale možnost bádání v centru budou mít i další fakulty a instituce včetně zahraničních. Pracoviště je také připraveno pro spolupráci s komerčními, především farmaceutickými firmami.     

„Je to největší strategická investice naší fakulty do komplexní vědecké infrastruktury v naší novodobé historii. Nejde totiž o nákup či obnovu jednotlivých přístrojů, jak se obvykle děje v případě grantů vědeckých skupin, ale o vybudování propojeného komplexu souvisejících technologií,” připomněl děkan Šedo.  Pracoviště vznikne za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVPI). „Náklady na vybudování Centra, zahrnující především nákup přístrojů a technologií, představují 116 miliónů korun,“ uvedl proděkan pro rozvoj fakulty Ing. Ivan Mikula, Ph.D. Pracoviště bude umístěno v Centru pro experimentální biomodely 1. LF UK, U nemocnice 5, Praha 2.

Na vysvětlenou:

Paramagnetismus: Je vlastnost některých látek, která umožňuje jejich silnou magnetizaci v přítomnosti vnějšího magnetického pole. 

Nanočástice a nanotechnologie: Nanostruktury jsou částice a struktury o rozměrech mezi 1 nanometrem (nm) až 100 nm, tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jsou považovány za základní stavební jednotky nanomateriálů. Zkoumáním jejich vlastností se zabývá nanověda.

   

Nachlazení, nebo chřipka?

Publ:J.Moschner

Nachlazení a chřipka jsou nejčastější syndromy infekce u lidí. Obě onemocnění jsou virové infekce dýchacího ústrojí, které mají odlišný průběh a závažnost. Nachlazení představuje nejobyčejnější z respiračních onemocnění a mnohem závažnější chřipka se vyznačuje vysokou nakažlivostí. Nicméně mají také mnoho společného, proto jsou tato onemocnění diagnostikována a léčena především symptomatologicky, tedy dle projevujících se příznaků. Nachlazení Nachlazení je součástí zánětu horních cest dýchacích (nazofaryngitida). Jedná se o relativně neškodný zdravotní problém, který se projevuje ucpaným nosem, kýcháním, rýmou, bolestmi v krku a lehce zvýšenou teplotou. K uzdravení vám postačí několik dnů, přičemž pravděpodobnost nakažení jiné osoby je v porovnání s chřipkou nižší. Chřipka Chřipka neboli influenza je akutní virová infekce způsobená virem chřipky. Existují 3 typy sezónních chřipkových virů - A, B a C. Chřipkové viry typu A se dále dělí na podtypy podle kombinací různých povrchových proteinů viru. Chřipkové viry cirkulují ve všech částech světa, případy chřipky typu C se vyskytují mnohem méně často než A a B. Sezónní chřipka je charakterizována náhlým nástupem vysoké horečky, kašle (obvykle suchého), bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, těžké nevolnosti, bolesti v krku a rýmou. Kašel může být závažný a může trvat dva nebo více týdnů. Doba od infekce k počátku nemoci, tedy inkubační doba, je přibližně dva dny. U lidí s vysokým rizikem může způsobit vážné onemocnění, většina lidí se ale z horečky a dalších příznaků zotaví během jednoho týdne až 10 dní. Únava, která chřipku provází, však přetrvává mnohdy i několik týdnů. Léčba symptomů nachlazení a chřipky Nejdůležitější je prevence. Posilování imunitního systému, zvýšení odolnosti organismu dostatečným přísunem vitaminů, stopových prvků a minerálů, probiotik a zdravý životní styl (správná výživa, otužování a pravidelný pohyb) jsou základní elementy, pro předcházení jak nachlazení, tak chřipky. Při léčbě u obou onemocnění je nutné dbát na dostatečný příjem tekutin. Zvýšenou teplotu dokáže snížit řada látek. Patří sem především nejdéle známá a používaná kyselina acetylsalicylová, kterou obsahuje originál Aspirin, nebo v Čechách nejvíce známé cenově výhodnější generikum, Acylpyrin. Kyselina acetylsalicylová působí nejen proti horečce, ale i proti bolesti a proti zánětům. Pro urychlení účinku a vyšší podporu imunitního systému je možné využít alternativní formu šumivé tablety Aspirin C nebo Acylpyrin + C (s přidaným vitaminem C), kdy je urychlen nejen účinek, ale také podpořen imunitní systém díky přítomnosti vitamínu C. Kyselina acetylsalicylová navíc oproti paracetamolu působí protizánětlivě a podporuje tak regeneraci organismu.

 

Plicní lékaři vzkazují: Česko dýchej!

Publ:J.Moschner

Praha, 18. 11. 2014 – „Hledám kuřáka, staršího 40 let, s vleklým kašlem a neustále se horšící dušností. Zn. Navždy spolu.“ Takto by nejspíš vypadal inzerát, který by si podala chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Tato zákeřná choroba ročně v České republice zabije 2500 lidí a celkem jí v tuzemsku trpí kolem 800 000 pacientů, spíše mužů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti už na 3. místo mezi všemi nemocemi.

Na záludnou plicní nemoc upozorňují odborníci při příležitosti Světového dne boje proti chronické obstrukční plicní nemoci (19. 11. 2014) v rámci akce Česko dýchej. Na pěti místech v České republice mohou lidé dojít na bezplatné spirometrické vyšetření, které umí CHOPN odhalit. Lidé si mohou změřit funkci plic o tomto víkendu na stáncích Center zdraví v Ostravě, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a v Brně, přímo na místě bude přítomen plicní lékař. Loni toto vyšetření využilo téměř 1 500 lidí.

„Základní metodou pro potvrzení diagnózy CHOPN je vyšetření funkce plic – spirometrie. Na základě výsledků tohoto vyšetření dokážeme zjistit onemocnění i v časných fázích a stanovit jeho závažnost,“ uvedl MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského sdružení proti CHOPN (ČOPN).  Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnost prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. nelze CHOPN vyléčit, ale včas nasazená účinná léčba dokáže výrazně zpomalit zhoršování stavu a zmírnit potíže pacientů. U stabilizované CHOPN je podle obou odborníků možné zpočátku vystačit s užíváním inhalovaných léků, které krátkodobě rozšiřují průdušky. U těžších stádií nemoci je pak nutné pravidelné inhalování léků s dlouhodobým účinkem a dechová rehabilitace, případně i nasazení perorální léčby. „V nejtěžších stádiích nemocní často končí na jednotkách intenzivní péče s náhlým dechovým selháním a potřebou podpůrného dýchání. V domácí péči tito pacienti potřebují dlouhodobé podávání kyslíku, u některých je vhodným řešením transplantace plic,“ vysvětlil profesor Kolek. „Na vzniku CHOPN se zhruba z 80 % podílí kouření. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření tak je nikdy nezačít kouřit nebo okamžitě přestat a snažit se nedýchat kouř ostatních kuřáků,“ uvedl prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., primář Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce. Každoročně se pokouší přestat kouřit přibližně milion českých kuřáků, většinou však bez odborného dohledu lékaře, proto se to podaří pouze zhruba třem až pěti ze sta. Příčinami CHOPN ale také může být práce ve znečištěném prostředí, výfukové plyny, kouř, chlad a zvýšená vlhkost. „Přibližně 15–20 % případů CHOPN souvisí s pracovním prostředím,“ podotkl Vítězslav Kolek. Podle lékařů je v Evropě CHOPN nejdražší plicní chorobou vůbec – ročně léčba stojí více než 140 miliard eur. „Na CHOPN v Evropě každý rok zemře přibližně 300 000 lidí – to odpovídá třem bombám v Hirošimě,“ podotkl Kolek.  Pneumologové se na plicní nemoci letos zaměřují celý rok a to v rámci celoevropské aktivity Breathe Clean Air (Dýchej čistý vzduch). Zveřejňují alarmující data o plicních nemocech a bojují za zlepšení zdravotního stavu populace – například osvětou, ale hodlají také vyrazit za politiky s návrhem systémových změn, vedoucích ke zlepšení zdraví plic české populace.

Spirometrická vyšetření se budou letos konat: 

V Ostravě v obchodním centru Nová Karolína, 22. 11., 12–19 hod.

V Plzni v obchodním centru Olympia, 22. 11., 12–19 hod.

V Ústí nad Labem na venkovním stanovišti na Mírovém náměstí, 22. 11., 10–16 hod.

V Brně v obchodním centru Futurum, 23. 11., 12–19 hod.

V Praze v obchodním centru Nový Smíchov, 23. 11., 12–19 hod.

ČPFS

Je odborná lékařská společnost, která řeší problematiku všech respiračních nemocí po stránce prevence, vyhledávání, diagnostiky i terapie. ČPFS vytváří doporučené klinické postupy, vypracovává odborná stanoviska k různým problémům z vlastní iniciativy nebo na žádost orgánů státní správy. Odborné sekce ČPFS prohlubují a rozšiřují informace v jednotlivých funkčních specializacích oborů pneumologie a ftizeologie, hlavními směry odborného zaměření oborů jsou nemoci spojené s bronchiální obstrukcí, nádory dýchacího ústrojí, infekční záněty včetně tuberkulózy, intersticiální a granulomatózní plicní procesy, poruchy dýchání ve spánku, léčba cystické fibrózy dospělých a další plicní nemoci. Chronická obstrukční plicní nemoc je jeden z nosných problémů tohoto lékařského oboru. Informace o společnosti lze nalézt na www.pneumologie.cz.

ČOPN

Cílem Českého občanského sdružení proti chronické Obstrukční Plicní Nemoci (ČOPN) je rozšiřování a prohlubování znalostí lékařské i laické veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemoci. ČOPN vzniklo poté, co byl vytvořen v lednu 1997 sbor expertů zabývající se CHOPN, z řady zemí světa a tento sbor vyhlásil akci GOLD (Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN). Iniciátory projektu GOLD jsou Světová zdravotnická organizace (WHO) a Národní srdeční, plicní a krevní institut (NHBLI). Potřeba akce GOLD a obdoba v jednotlivých zemích vyplývá z následujících jednoznačně doložených důkazů:  – stoupá mortalita na CHOPN v mnoha zemích světa  – finanční náklady na CHOPN jsou tak veliké jako na plicní rakovinu a zhruba 2krát větší než na bronchiální astma. Další informace je možné nalézt na www.copn.cz.

 

 

 begin_of_the_skype_highlighting HLÍDEJTE SI HLADINU KREVNÍHO CUKRU!

Světový den diabetu 12. 11. 2014

Publ:J.Moschner

Ve středu 12. listopadu 2014 se pěší zóna na pražském Andělu opět promění v improvizovanou ordinaci. Pod plachtou edukačního stanu zde pražští medici návštěvníkům již tradičně nabídnou vyšetření základních zdravotních parametrů a poradenství v oblasti diabetu druhého typu. Touto akcí pořádanou souběžně v pěti městech ČR se mezinárodní apolitická organizace IFMSA CZ, která sdružuje studenty medicíny všech lékařských fakult v České republice, snaží u příležitosti Světového dne diabetu upozornit na rizikové faktory, symptomy a možnosti prevence diabetu 2. typu pomocí zdravého stravování a pravidelné fyzické aktivity.  Světový den diabetu se každoročně koná 14. listopadu v den výročí narození objevitele inzulinu – kanadského lékaře Frediricka Bantinga. IFMSA CZ pořádá Světový den diabetu v souladu s dlouhodobou kampaní Mezinárodní diabetické federace, která se zaměřuje na edukaci a prevenci diabetu mellitu formou motivace lidí k zájmu o vlastní zdraví. V Praze spojí svoje síly studenti medicíny 1., 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a další odborníci na pěší zóně Anděl dne 12. 11. 2014 mezi 10 a 17 hodinou. „V našem edukačním stanu bude pro širokou veřejnost připraveno celkem 9 stanovišť – měření krevního tlaku, tělesného tuku, BMI indexu, poradenství o zdravé výživě, pohybu i odvykání kouření. Zájemci si budou moci vyzkoušet, jak dát první pomoc diabetikovi; studenti stomatologie z naší fakulty mohou nabídnout nejnovější poznatky o správném čištění zubů. Co navíc můžeme široké veřejnosti letos nabídnout je měření krevního cukru neboli glykémie, které budeme provádět ve voze zdravotnické záchranné služby,“ vystvětluje studentka všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK a lokální koordinátorka Světového dne diabetu v Praze Kristýna Kučerová.

Obdobné osvětové akce pořádá IFMSA CZ v Brně, Hradci Králové, Ostravě a Olomouci.

O IFMSA

IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 117 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani  a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíří osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či vědeckou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytováním zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně-kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání. IFMSA je v České republice reprezentována členskou organizací IFMSA Česká republika (zkr. IFMSA CZ). Své pobočky má při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách. Členem IFMSA CZ se může stát každý student lékařské fakulty v České republice, který o členství projeví zájem. Členství, jež je dobrovolné a bezplatné, umožňuje studentům zúčastnit se letních výměnných klinických  a výzkumných stáží, kterých IFMSA CZ každoročně zorganizuje více než 350. Současně se studenti mohou zapojit do různých aktivit pořádaných IFMSA CZ. Mezi nejvýznamnější projekty patří zejména Nemocnice pro medvídky, Pro život, MediCafé, Medické půlení, Smoke Free Party a pořádání akcí spojených se Světovými dny diabetu, zdraví nebo AIDS. Mnoho dalších projektů probíhá zároveň lokálně na jednotlivých pobočkách IFMSA CZ. V současné době má IFMSA CZ více než 550 členů zapojených do jejích aktivit. www.ifmsa.cz.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1. LF UK je přímou pokračovatelkou původní lékařské fakulty, která byla součástí Univerzity Karlovy již od jejího založení Karlem IV. roku 1348. V současnosti je 1. LF UK nejstarší lékařská fakulta ve střední Evropě a největší z českých lékařských fakult. Jejími základními studijními programy jsou všeobecné lékařství a zubní lékařství. Kromě toho 1. LF UK nabízí studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů, v letošním akademickém roce zde studuje 4426 pregraduálních a 934 postgraduálních studentů. 1. LF UK je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu – svědčí o tom jak počty a kvalita publikací, tak i řešených grantových projektů. Vědecká práce, pregraduální  a postgraduální výuka probíhá na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce, ale i v dalších mezioborových centrech včetně řady celostátních. 

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd. 

DSCN1274

   Sledujte rytmus srdce – chráníte mozek

Publ:J.Moschner

Praha, 23. 10. 2014 - Hlídejte si puls, kontrolujte pravidelnost srdečního rytmu – můžete tak předejít mozkové mrtvici – vyzývají lékaři. Spojitost cévní mozkové příhody s nepravidelnou srdeční činností (fibrilací síní) se dle odborníků stále podceňuje. A to přesto, že fibrilace síní zvyšuje riziko mrtvice až pětkrát.  Právě na fibrilaci síní, jako na druhou nejčastější příčinu mrtvice, upozorňují čeští lékaři i pacientská organizace ICTUS v rámci Světového dne mrtvice, který letos připadá na 29. října. „Mozková mrtvice postihuje nevybíravým způsobem stále více z nás. Apelujeme na veřejnost, aby věnovala svému zdraví chvíli času. Riziko je veliké, přestože se lidem jeví jako nemožné a vzdálené - stejně jako kdysi mně. Ale najednou jsem se probral v nemocnici po měsíčním kómatu. Nemohl jsem mluvit, na pravou stranu těla jsem ochrnul. Domů jsem se dostal až po několika měsících. Nemluvil jsem, nečetl, neušel jsem více jak 50 metrů. Lidi myslí, že je to jejich dno. Ale já se ode dna odrazil a žiji naplno,“ vzpomíná Jan Dohnálek, ředitel sdružení pacientů ICTUS. Cévní mozková příhoda (CMP nebo také iktus) je třetí nejčastější příčinou smrti, každých šest vteřin na ni ve světě umírá jeden člověk.  Jeden ze čtyř mužů a jedna z pěti žen žijících do 85 let prodělá CMP. V tuzemsku postihne cévní mozková příhoda ročně více než 35 tisíc lidí, a je tak třetí nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou trvalé invalidity u dospělých. V loňském roce na ni zemřelo 10 669 osob. „Odhadujeme, že celkem se v České republice za péči o nemocné s CMP utratí 40 miliard korun za rok,“ uvedl prim. MUDr. Jiří Neumann, přednosta neurologického oddělení a iktového centra nemocnice v Chomutově a člen výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. 

V rámci Světového dne mrtvice se lékaři soustředí na zviditelnění jedné z hlavních příčin CMP - fibrilaci síní (nepravidelnou činnost srdce). „Až 20 % případů cévní mozkové příhody je způsobeno fibrilací síní. Dochází při ní v srdci u části nemocných ke vzniku krevních sraženin. Tyto sraženiny se mohou uvolnit do krevního řečiště včetně mozku a vytvořit překážku v zásobení okysličenou krví. V případě mozku je následkem právě mozková mrtvice. CMP v důsledku fibrilace síní postihuje často velmi závažně již relativně mladé lidi,“ řekl MUDr. Tomáš Janota, CSc., primář koronární jednotky III. interní kliniky VFN. Každým rokem by přitom k tisícům případů CMP, které má na svědomí fibrilace síní, nemuselo dojít. Stačilo by užívat léky na snížení srážlivosti krve (antikoagulační léčbu), které zamezují tvorbě krevních sraženin. „Fibrilace síní se vyskytuje častěji ve vyšším věku, při vyšší konzumaci alkoholu, u lidí s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, či zvýšené funkci štítné žlázy,“ doplnil předseda České společnosti pro aterosklerózu doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.  Jenom v Evropě trpí fibrilací síní téměř 9 milionů lidí. Kardiologové tvrdí, že nepravidelnost srdečního rytmu je v tuzemsku značně podhodnocována, přestože může mít tak fatální vliv na další život, vázne diagnostika i následná léčba. „Lidé, kteří zjistí nepravidelnost pulzu, nepřiměřeně rychlý nebo pomalý tep, by se měli nechat vyšetřit lékařem, včetně EKG,“ dodal Michal Vrablík.  V rámci Světového dne mrtvice si lidé mohou 1. listopadu orientačně změřit okysličení krve a krevní tlak, a informovat se o příznacích, rizikových faktorech a možnostech prevence. Akce proběhne od 9 hodin ráno do 21 hodin na stánku Centra zdraví v Praze v Arkádách na Pankráci. Sdružení ICTUS také zaveze speciální informační brožury o riziku mrtvice z důvodu atriální fibrilace do čekáren praktických lékařů po celé republice. 

Sdružení ICTUS

Zaměřuje se především na pořádání léčebných pobytů a rehabilitačních cvičení pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Organizace je zaměřena na aktivní život lidí po CMP. Kromě těchto aktivit se ICTUS věnuje i preventivní činnosti, které směřují k široké veřejnosti. Více informací na www.ictus.cz

O CMP

Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP). Ischemická je častější a tvoří 85 % všech CMP. Oba typy mají za následek poškození mozkové tkáně, které může končit smrtí nebo vést k trvalému postižení. Zdravotní následky mohou být různé – od mírnějších až po velmi závažné s těžkou poruchou řeči nebo ochrnutím poloviny těla, kdy je člověk zcela odkázán na pomoc okolí. Rizikové faktory mozkové mrtvice jsou vysoký krevní tlak, fibrilace síní, kouření, cukrovka, vysoký cholesterol a obezita, může ji přivodit i hormonální antikoncepce. Příznaky CMP se objevují náhle a nečekaně. Mohou se projevit jako: slabost nebo pokles ruky či nohy na jedné polovině těla, pokles ústního koutku, potíže s řečí nebo porozuměním řeči, náhlá porucha zraku, náhlá porucha rovnováhy nebo koordinace či prudká a velmi silná bolest hlavy bez zjevné příčiny. Úspěšnost léčby pak závisí na včasnosti hospitalizace na adekvátním pracovišti. Integrující a hlavní roli v péči o nemocné s akutní cévní mozkovou příhodou mají neurologové. Specializovanou péči poskytují tzv. komplexní cerebrovaskulární a iktová centra. Více informací na www.protimrtvici.cz.

O fibrilaci síní 

Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek abnormálního vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Některé arytmie si postižený člověk vůbec neuvědomuje, a přesto mohou mít závažné důsledky, ať už jsou záchvatovité nebo setrvalé. Fibrilace síní (FS) je nejčastější arytmie s možnými závažnými důsledky. Vyskytuje se častěji ve vyšším věku, u nemocných s větší konzumací alkoholu, s chlopenními srdečními vadami, při vyšším krevním tlaku, zvýšené funkci štítné žlázy atd. Závažným důsledkem FS je, bez správné léčby, často vedle srdečního selhání také CMP.

 

Data o lidech s roztroušenou sklerózou jsou přesnější

Publ:J.Moschner

ReMuS zveřejnil čerstvé výsledky, sleduje již téměř pět tisíc pacientů. 

Praha, 15. října 2014 – Více než 60 % pacientů s roztroušenou sklerózou, dlouhodobě léčených pomocí biologické léčby, může stále pracovat. V invalidním důchodu je pouze 33 % pacientů. Vyplývá to z nejnovějších dat celostátního registru pacientů s roztroušenou sklerózou – ReMuS, který provozuje Nadační fond IMPULS. 

„Potvrzuje tak naši argumentaci vůči pojišťovnám, že včasné zavedení biologické léčby vybraným pacientům s roztroušenou sklerózou zásadně oddálí vzplanutí nemoci. Zároveň prodlouží dobu, po kterou mohou pacienti bez problémů žít a pracovat o několik let déle,“ řekla prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Podle ní žije v České republice přibližně dva tisíce pacientů, kteří by v současné době mohli biologickou léčbu podstoupit. „Kvůli přísným kritériím úhradové vyhlášky, která se za 17 let nezměnila a je oproti zemím Evropské unie a USA až diskriminační, tuto léčbu však nedostanou,“ uvedla profesorka Havrdová s tím, že každý den bez vhodné terapie znamená pro pacienty krok blíž k trvalé invaliditě. „Terapie je sice nákladná, ale udržení práceschopnosti mladého člověka její cenu plně vyvažuje,“ vysvětluje Eva Havrdová. Podle statistik ztrácí schopnost pracovat až 80 % neléčených pacientů, a to do 10 let trvání choroby. 

Odborníci na roztroušenou sklerózu vyjednávají o platbách především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. U ní je také dle registru pojištěno téměř 60 % pacientů. „ReMuS nám pomůže podchytit a dokázat, jak biologická léčba funguje. Budeme mít silnější pozici pro vyjednávání s pojišťovnami, což by mělo vést k uvolnění co nejefektivnější léčby pro více pacientů,“ podotkla Eva Havrdová. 

V registru je nyní třikrát více pacientů než loni – 4 715. V dalších měsících přibydou tisíce dalších z ostatních center, které se na léčbu RS specializují. Chybí například pacienti z fakultních nemocnic v Brně a Olomouci. V první fázi se registr zaměřuje na pacienty na dlouhodobé nákladné biologické léčbě. „Celkem se s nemocí v ČR potýká odhadem kolem 17 tisíc pacientů, přesný počet nikdo nezná. Registr vznikl totiž relativně nedávno. Zatímco v jiných zemích jej podporují vlády, u nás je financován pouze z nadačních zdrojů. Cílem je důkladně zmapovat nemoc, její léčbu, výsledky a průběh, a provázat získané informace s ostatními registry v Evropě a ve světě,“ uvedla Ing, Aurin Nedbalová, ředitelka Nadačního fondu IMPULS, který pacientský registr spravuje a financuje. Podle lékařky z Centra pro demyelinizační onemocnění 1. Lékařské fakulty UK a VFN Praha MUDr. Dany Horákové, Ph.D., bude nejtěžší zachytit pacienty, kteří se neléčí ve specializovaných centrech – jejich nemoc je příliš pokročilá nebo její průběh je relativně mírný. Odhaduje, že těchto pacientů, převážně s pokročilou formou nemoci, bude 4 až 6 tisíc.  

Podle nejnovějších výsledků registru ReMuS pracuje na plný úvazek přesně sledovaných 2 327 pacientů s RS, na částečný úvazek dalších 594. Přesně 46,1 % pacientů nepobírá žádné sociální dávky. „Dříve se léky nasazovaly až po letech nemoci, kdy už byla rozvinuta. Nyní jsme schopni u vybraných pacientů začít léčit maximálně do roku od diagnózy, a zastavit tedy onemocnění včas,“ doplnila Dana Horáková. 

Biologickou léčbu pacienti nejčastěji užívají formou injekcí. Dle výsledků ReMuS tvoří dvě třetiny pacientů ženy. Průměrný věk v době počátku onemocnění je 30 let a doba trvání nemoci registrovaných pacientů je v průměru 9,9 let. Registr také ukázal počty porodů u pacientek- v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 porodilo celkem 28 žen.