UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


 

Tisková zpráva

 

 

Tisková zpráva

 

Státní pozemkový úřad investuje do vzniku a obnovy mokřadů, tůní a dalších opatření na ochranu životního prostředí. Významným zdrojem financování je Národní plán obnovy.

Praha, 2. února 2023 - Světový den mokřadů si na celém světě připomínáme 2. února. Státní pozemkový úřad (SPÚ) za rok 2022 zrealizoval celkem 35 stavebních objektů vodohospodářského typu na celkové rozloze 17,25 ha plochy v hodnotě 352 mil. Kč. V letošním roce je připraven zrealizovat opatření do krajiny za zhruba 2 mld. Kč.

Přestože mokřady patří mezi nejdůležitější ekosystémy, jejich rozloha se zmenšuje a počet klesá. Česká republika aktuálně eviduje 14 mokřadů mezinárodního významu. Mezi nejvýznamnější patří např. Krušnohorská rašeliniště nebo Mokřady Dolního Podyjí. Státní pozemkový úřad se snaží svými realizacemi vodohospodářských zařízení přispět ke zvýšení počtu revitalizovaných nebo nově vytvořených mokřadů, které fungují efektivněji než klasické rybníky a jsou klíčové pro zadržování vody v krajině.

Mezi významné příklady dobré praxe SPÚ lze zařadit zejména realizace v Bělotíně, Brodu nad Dyjí, Bynovci na Děčínsku, Čehovicích, Černilově (Boháčův lesík), v Drslavicích (na pravém břehu Holomně), Horním Lánově, Košíně, Lichkově, Lukavicích u Rychnova nad Kněžnou, Prosiměřicích, Skřípově, Sověnicích nebo Štěpánově u Leštiny.

„Mokřady zadrží v krajině více vody než umělé nádrže. Jsou přirozenou zásobárnou vody a specifickým prostředím pro různé druhy rostlin a živočichů. Jsem proto přesvědčen, že se jedná o účelně vynaložené prostředky pro boj se suchem.“ dodal Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. V celkovém objemu SPÚ do opatření vodohospodářského typu investoval v loňském roce bezmála 352 mil Kč.

Investice do těchto opatření jsou připraveny i pro rok 2023. Důležitým zdrojem financování bude právě Národní plán obnovy (NPO), do jehož příprav se SPÚ počínaje rokem 2020 aktivně zapojil. V krajině tak vzniknou opatření zelené a modré infrastruktury za cca 700 mil. Kč.“ sdělil Vrba.

Také mokřady, které vznikly v rámci pozemkových úprav lze do 28. února přihlásit do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022. Soutěž, zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy, pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006.

"V letošním ročníku chceme zdůraznit trend posledních let a budeme se zaměřovat zejména na realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu. Zároveň bude odborná porota klást důraz na estetickou hodnotu realizovaných opatření v krajině,“ představil poslání nového ročníku soutěže ústřední ředitel SPÚ.

Formule E a DHL obnovují partnerství a startují novou éru Gen3

 

 • Formule E a DHL, oficiální zakládající a logistický partner, se dohodly na víceletém partnerství s výhledem na éru Gen3 a představení vozu třetí generace – nejrychlejšího, nejlehčího, nejvýkonnějšího a nejefektivnějšího elektrického závodního vozu, jaký byl kdy vyroben.
 • Partnerství založené na udržitelné logistice a špičkových řešeních nákladní dopravy.
 • 9. sezóna odstartovala v Mexico City, máme za sebou 100 závodů ve 26 ikonických světových městech, poprvé se letos závodí v Hyderabadu, Kapském Městě, São Paolu a Portlandu.

Praha, leden 2023: Formule E a DHL oznámili víceleté prodloužení partnerství. Největší důraz je i nadále kladen na udržitelnost, proto jsou pro novou sezónu připravena vozidla Gen3, splňující přísné požadavky na výkon a udržitelnost.  

 

DHL je oficiálním zakládajícím partnerem Formule E a od září 2013 také oficiálním logistickým partnerem prvního mistrovství světa v motoristickém sportu s čistě elektrickým pohonem. Díky 40 letům mezinárodních zkušeností v motoristickém sportu se DHL zasloužila o převedení konceptu čistě elektrických závodů do praxe s prvním závodem v Pekingu. Loňská sezóna byla zakončená 100. závodem v Jižní Koreji, konkrétně v Soulu, který byl také 26. světovým městem, kde se konal závod Formule E.

 

9. sezóna odstartovala 14. 1. 2023 v Hankook Mexico City E-Prix. Závod byl zároveň soutěžním debutem Gen3 – nejrychlejšího, nejlehčího, nejvýkonnějšího a nejefektivnějšího elektrického závodního vozu, jaký byl kdy vyroben. Sezóna 9 zahrnuje 16 závodů v 11 ikonických světových městech včetně míst, která budou tyto závody hostit poprvé - Hyderabad, Kapské Město, São Paulo, Portland v Oregonu.

 

DHL zajišťuje nejmodernější udržitelnou logistiku v podobě silniční a námořní přepravy tak, aby zajistila maximální efektivitu a snižování emisí CO2, toho chce také docílit použitím biopaliv. V nadcházející sezóně se očekává najetých 89 100 kilometrů. Převážet se budou závodní vozy, baterie, nabíjecí jednotky, vysílací zařízení marketingové vybavení a občerstvení.

 

„DHL pomohla přivést Formuli E k životu a od té doby je naším váženým partnerem,“ říká Matt Scammell, obchodní ředitel Formule E. „Vážíme si pokračování spolupráce, společně vstupujeme do éry Gen3, ve které se dotýkáme limitu možných inovací, posouvající hranice vývoje v technologii EV a definující budoucnost motorsportu. DHL hraje klíčovou roli při zajišťování všech závodů po celém světě a je průkopníkem špičkových řešení v oblasti efektivity a udržitelnosti, díky čemuž je volbou číslo jedna pro šampionát a naši misi."

 

DHL a Formule E budou i nadále sdílet své společné hodnoty prostřednictvím platformy „Together Green“. Žlutá barva DHL a modrá barva Formule E se prolínají ve vizi zelenější budoucnosti. Směřovat budou mimo jiné k zefektivnění udržitelnosti na nových i starých závodních plochách.

 

„Formule E není jen sport, ale také vize budoucnosti, které můžeme být všichni součástí. Sdílíme stejnou myšlenku na zelenější budoucnost a jsme hrdí na to, že jsme zakládajícím a logistickým partnerem Formule E od jejího založení,“ říká Arjan Sissing, vedoucí globálního marketingu značky ve skupině Deutsche Post DHL. „ Celé ty roky partnerství, kdy jsme společně propagovali udržitelnost po celém světě, byly povznášející. Těšíme se na další pokračování naší zelené cesty.“

 

Jako průkopník zelené logistiky se DHL v roce 2008 stala první logistickou společností, která se zavázala k měřitelnému cíli, že do roku 2021 sníží uhlíkovou stopu o 30 % (oproti roku 2007). Tohoto cíle bylo dosaženo čtyři roky před plánovaným termínem, v roce 2016, zatímco v březnu 2017 oznámila závazek dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. V roce 2021 se skupina DPDHL zavázala investovat 7 miliard eur do klimaticky neutrální logistiky do roku 2030. Prostředky budou využity např. na elektrifikaci 60 % vozového parku poslední míle do roku 2030, do provozu tak půjde více než 80 000 elektrických vozidel.

 

DHL Express

 
 

DHL WHITE PAPER

DŮLEŽITOST UDRŽITELNÉ LOGISTIKY 

V TRANSFORMACI ENERGETIKY

 

 

                    

Dopady změny klimatu jsou stále viditelnější a vlády a společnosti zvyšují své úsilí o snížení emisí CO2. Právě proto prochází energetika obdobím transformace. Odklon od dodávek energie z fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům ovlivňuje nejen strategie energetických společností, ale dramaticky změní také dodavatelské řetězce.

 

Jsem rád, že Vám mohu představit novou bílou knihu tzv. White Paper, vydanou společností  DHL. Poukazuje na to, jak důležitá bude pro úspěch energetického přechodu  přeměna logistiky. 

 

DHL identifikovala pět klíčových oblastí, které jsou zásadní pro energetickou transformaci: 

 

 • spolupráce
 • práce end-to-end
 • dohledatelnost a digitalizace
 • identifikace přenositelných dovedností z obdobných průmyslových odvětví a sledování udržitelných logistických řešení. 

 

To znamená, že dodavatelské řetězce musí být transformovány na více úrovních.

 

Logistika je významným spotřebitelem energie a producentem emisí CO2. Jak však ukazuje tato zpráva, je také kritickým faktorem pro energetickou transformaci. Klíčem k dosažení úspěchu bude plánování pro budoucnost a řešení logistických problémů

 

ROSTE ZÁJEM STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ O PRÁCI V TUZEMSKÉM ZDRAVOTNICTVÍ

 
HealthCare Institute o.p.s.

 „Barometr mezi sestrami" - studenty středních, vyšších a vysokých škol, vzdělávajících ve zdravotnictví 2016 a 2020.

V návaznosti na výsledky posledního průzkumu mezi studenty zdravotnických oborů v České republice, které byly zveřejněny v létě roku 2021, bylo vytvořeno meziroční porovnání vývoje názorů respondentů, jehož výsledky jsou obsahem této tiskové zprávy. Aktuální situace bude monitorována v rámci dalšího ročníku průzkumu, který bude realizován na podzim tohoto roku.

V Praze 31. března 2022 – Stále více respondentů plánuje po ukončení svého studia zůstat pracovat v tuzemském zdravotnictví (83 % – 2020). Byl zaznamenán téměř 10% nárůst zájmu o práci v tuzemsku oproti roku 2016 (73,6 %). Přestože jsou lepší platové podmínky dlouhodobě nejčastějším důvodem pro vycestování do zahraničí, tak je patrná lepší platová situace v tuzemsku, kdy došlo meziročně k 5% poklesu respondentů, kteří měli zájem vycestovat do zahraničí za vidinou větších výdělků.

V rámci lokace pro práci v zahraničí meziročně vyplynul klesající trend v zájmu o práci v Německu. Naopak došlo k nárůstu popularity Spojených států amerických. Pouze 6,2 % (2020) respondentů zvažovalo práci v jiném segmentu. Nejčastějším důvodem pro toto rozhodnutí bylo nenaplnění očekávání daného oboru, což se projevilo významným nárůstem zejména mezi studenty středních škol a vyšších odborných škol.

PROČ CHTĚJÍ STUDENTI PRACOVAT V JINÉM SEGMENTU:

 

 

V reakci na významné zvýšení platů ve zdravotnictví, zaznamenaly také představy respondentů o finančním ohodnocení po nástupu do zaměstnání a po zapracování adekvátní nárůst. Tento krok se projevil také menším odlivem studentů do zahraničí a zdravotnictví se tak stává stále perspektivnějším oborem mezi studenty.

Zejména studenti středních škol v tuzemsku by meziročně uvítali větší množství praktického vyučování během svého studia, aby byli lépe připraveni na následnou praxi. Meziročně byl u těchto studentů zaznamenán téměř 10% pokles spokojenosti s počtem hodin praktického vyučování během studia.

JE DOSTATEČNÁ DÉLKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ BĚHEM STUDIA:

 

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR MÍSTA VYKONÁVÁNÍ BUDOUCÍ PRAXE STUDENTŮ:

 

(Kompletní seznam faktorů ovlivňujících výběr místa vykonávání budoucí praxe studentů naleznete ZDE)

V roce 2020 vstoupila do popředí jistota a stabilita v práci, jakožto nejdůležitější faktor ovlivňující výběr místa vykonávání budoucí praxe studentů. Plat již nebyl primárním faktorem, jako tomu bylo v roce 2016.

Detailní výsledky porovnání průzkumů naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami/barometr-mezi-sestrami-mezirocni-porovnani-2016-a-2020-priloha-tiskove-zpravy.html

Detailní výsledky průzkumů z roku 2020 a 2016 naleznete na: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-sestrami.html

 

Největší česká chovatelská platforma spouští veterinární poradnu s týmem patnácti specialistů

15. března 2022, Praha

Můj pes zvrací a je malátný! Zatímco s některými zdravotními problémy je potřeba vyhledat veterináře okamžitě, v jiných případech majitelé zvířat váhají. Je lepší počkat, jak se stav zvířete vyvine, poradit se na internetovém fóru, nebo veterináři zavolat pro konzultaci? Ale dokáže vážnost problému posoudit jen po telefonu? A co když už je po ordinační době? Podobné situace nyní všem chovatelům pomůže vyřešit služba OnVet. Veterinář si projde zprávu majitele, přiloženou dokumentaci i případné fotografie, díky čemuž dokáže lépe a rychleji posoudit jeho zdravotní stav. Služba navíc funguje nepřetržitě, takže se chovatelé nemusejí bát obrátit se o pomoc i mimo běžné ordinační hodiny nebo ve svátek. Zatímco za hranicemi se do pomyslných rukou on-line veterinářům dostanou měsíčně tisíce zvířat, v České republice tato možnost donedávna chyběla. „Kdo měl se svým mazlíčkem byť jen drobný problém, směřoval do kamenných veterinárních ordinací nebo v horším případě na internetové diskuze. Pro mnoho lidí, především z menších obcí, je ale veterina často obtížně dostupná a pro některá zvířata může být její návštěva stresující, nemluvě o proinvestovaných penězích a času. Internetová fóra se zase hojně hemží neodbornými radami, které mohou zvířeti dokonce ublížit. Proto jsme se rozhodli současnou situaci změnit a spustili jsme on-line veterinární poradnu OnVet,“ říká ředitel českého chovatelského webu iFauna.cz Radek Horký.

Protože je Česko se svým půldruhým milionem pejskařů chovatelskou velmocí, může podle něj on-line veterina zjednodušit péči o zvíře mnoha lidem. „Konzultace s veterinářem po telefonu bývají problémové v tom, že lékař řeší telefonáty za chodu, kdy zrovna vyšetřuje jiné zvíře, a volajícímu se tak nemůže dostatečně věnovat. Navíc je často omezen pracovní dobou,“ popisuje Horký. U služby OnVet oba problémy odpadají – dotazy z poradny se okamžitě dostávají k zapojeným zvěrolékařům, kteří je okamžitě řeší. Služba je navíc pokrytá rovnou patnáctkou specialistů, kteří se klientům věnují i v noci, o víkendu nebo ve svátek.

Jak online veterina funguje?

Za OnVet stojí tým 15 veterinárních lékařů, který se bude postupně rozšiřovat. Zákazník si aktuálně s lékaři spojí formou textové poradny, do které může vkládat také fotografie nebo rentgenové snímky z předchozích vyšetření. Na písemný dotaz dostanou klienti během pár chvil obšírnou, strukturovanou odpověď, která by měla zahrnout všechny eventuality, jež se problému se zvířetem týkají. Naopak při velmi akutních potížích, které vyžadují okamžitou pomoc, najdou v katalogu OnVet nejbližší otevřenou kamennou ordinaci.

Kromě chovatelů službu OnVet vítají i samotní veterináři, jimž může usnadnit práci. „Spousta lidí se chodí k veterináři jen na něco zeptat. Online poradna jim ušetří cestu a i pro lékaře se celý proces urychlí. Vedle toho pak spousta problémů nastává mimo běžné ordinační hodiny, kdy by klient v kamenné ordinaci musel platit pohotovostní poplatek, což u nás odpadá. V neposlední řadě nelze pominout fakt, že ne každý má ve svém okolí pohotovost nebo veterinární ordinaci obecně,“ shrnula veterinární lékařka Pavlína Kociánová, členka týmu OnVet.

K přístupu do služby se není potřeba registrovat. Zákazník si jednoduše vybere termín na webové adrese www.ifauna.cz/online-veterinar, odkud se s veterinářem snadno spojí.

 

 

 

 
Zajímavosti z Katalogu přihlášených firem:
 • SIMONS TRADE ze Slovenska: tentokrát na ploše 220 m2!
 • LOWER SILESIA VOIVODESHIP z Polska: nová velká expozice 10 firem
 • ST. GABRIEL: poprvé na veletrhu s živými květinami
 • PČELARSTVO DARUVAR z Chorvatska: včelí produkty v půvabném dárkovém balení
 
Reprezentativní expozice stálých vystavovatelů:
AUTRONIC, DAKLS, DECORIUM, EDWILAN, MOREX, MYRIS TRADE, NEKUPTO, PRODEX IMPORT

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

23. 11. 2021

Se svou novou generací LiDARu promění Valeo autonomní mobilitu v realitu

Skupina Valeo, světový lídr v oblasti asistenčních systémů pro řidiče (ADAS), dnes představila svou třetí generaci rotačního LiDARu, která bude uvedena na trh v roce 2024.

Tato nová technologie, která nabízí výrazně vyšší výkon senzoru, činí autonomní mobilitu realitou a zajistí dosud nevídanou úroveň bezpečnosti silničního provozu.

Geoffrey Bouquot, ředitel pro výzkum, vývoj a strategii skupiny Valeo, řekl: „Třetí generace LiDARu je významným technologickým pokrokem směrem k autonomnímu vozidlu. Posílí technologické a průmyslové vedoucí postavení skupiny Valeo – dosud jediným dodavatelem na trhu, který v současnosti sériově vyrábí LiDAR senzory pro automobily. Náš cíl číslo jedna s tímto produktem zůstává stejný – zachraňovat životy na silnicích.“

Třetí generace LiDARu od Valeo poskytuje bezkonkurenční výkon, pokud jde o dosah, rozlišení a snímkovací frekvenci. Vytváří 3D obraz okolí vozidla v reálném čase rychlostí 4,5 milionu pixelů a 25 snímků za sekundu. Oproti předchozí generaci se rozlišení zvýšilo 12krát, dosah 3krát a pozorovací úhel 2,5krát.

Díky těmto technickým parametrům dokáže tento nový LiDAR vidět věci, které lidé, kamery a radary vidět nemohou. To znamená, že řízení může být delegováno na vozidlo v mnoha situacích (automatizace úrovně 2 a vyšší), včetně jízdy na dálnici při rychlostech až 130 km/h. I v takových situacích dokáže vozidlo vybavené třetí generací rotačního LiDARu vyřešit nouzové situace autonomně.

LiDAR společnosti Valeo detekuje, rozpoznává a klasifikuje všechny objekty umístěné v okolí vozu. Pokud se objekty pohybují, měří jejich rychlost a směr. Rotační LiDAR se dokáže přizpůsobit všem světelným podmínkám, ať už je oslnivě jasno nebo úplná tma. Dokonce měří hustotu dešťových kapek pro výpočet dostatečné brzdné dráhy. Sleduje blízká vozidla, i když již nejsou v zorném poli řidiče, a využívá algoritmy k předvídání jejich trajektorie a ke spouštění nezbytných bezpečnostních manévrů.

Díky těmto funkcím rotační LiDAR chrání osoby uvnitř vozu i jeho okolí – chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu. Kromě vozidel, která vybavuje, bude tento LiDAR prostřednictvím cloudu upozorňovat další vozidla na nebezpečí na silnici, takže i komunita těží z jeho schopností vnímání.

Valeo vyvíjí a vyrábí celý systém, včetně hardwaru, softwaru a přidružené umělé inteligence – „mozku“, který kombinuje nasbíraná data a umožňuje vozidlu okamžitě učinit správná rozhodnutí. Jeho software se automaticky přizpůsobuje prostředí a v průběhu času zlepšuje jeho výkon prostřednictvím pravidelných aktualizací.

Valeo LiDARy se vyrábí v Německu v závodě Valeo Wemding, kde se komponenty montují s mikronovou přesností. Výrobní linky závodu čerpají z nejmodernějších odborných znalostí skupiny Valeo v oblasti optiky, mechaniky a fotoniky (obor fyziky, který se zaměřuje na emisi a detekci světelných částic neboli fotonů). 300 inženýrů ze skupiny Valeo se věnuje výhradně této technologii, na kterou již bylo podáno více než 500 patentů.

Valeo bylo první a dodnes zůstává jedinou firmou v automobilovém průmyslu, která vyrábí rotační LiDAR ve velkých sériích. Vyrobilo již přes 150 000 kusů a 99 % vozů osazených tímto typem senzoru na celém světě je vybaveno právě Valeo rotačním LiDARem.

Až 30 % nových prémiových vozidel má do roku 2030 dosáhnout úrovně 3 autonomního řízení a k tomu bude muset být vybaveno technologií LiDAR. Stejně jako osobní automobily, budou muset být vybaveny jedním nebo více LiDARy i robotická taxi, doručovací droidi, autonomní nákladní auta, zemědělské stroje nebo těžební technika. Očekává se, že trh s LiDARy bude do roku 2030 představovat více než 50 miliard dolarů.

Nová, třetí generace LiDARu společnosti Valeo bude klíčovým prvkem pro tuto zásadní změnu.

 

Dočkají se samosprávy proplácení testů?

Praha 10. ledna 2022, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) opakovaně vznáší v rámci jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) požadavek na odpovídající finanční kompenzace samosprávám za povinné testování zaměstnanců.

Místopředseda SMO ČR a starosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Vlastimil Picek otevřel při jednání Ústředního krizového štábu již několikrát otázku zajištění antigenních testů územním samosprávám pro povinné testování zaměstnanců ÚSC či jejich proplácení ze strany zdravotních pojišťoven.

Přestože současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přislíbil proplácení povinného testování i zaměstnancům samospráv a jejich příspěvkových organizací, pojišťovny stále nemají patřičné pokyny, jak v tomto případě postupovat.

„Mediální vyjádření je jedna věc,“ říká Vlastimil Picek a pokračuje: „ale náš požadavek, který vznášíme již od jara loňského roku není zanesen do žádného závazného dokumentu, podle kterého by pojišťovny jednaly. Od dnešního jednání ÚKŠ očekáváme jednoznačné sdělení vůči zdravotním pojišťovnám, že testy budou propláceny rovněž za zaměstnance ÚSC a jejich příspěvkových organizací.“

 

www.cyklokroskolin.cz

www.kolin.cz

 

Tiskové zprávy

(2. 12. 2021)

S regulací opatrně. Cesta ode zdi ke zdi není pro trh s elektřinou řešením

Nejen český, ale evropský a světový trh s energiemi prochází rychlejšími proměnami, než by mnozí čekali. Cesta od volného trhu k nadměrné regulovanosti by nicméně vedla k omezením pro zákazníka i zvýšení cen služeb. Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) se na tom shodli zástupci státu i dodavatelů energií.

Zavádění extrémních bariér není rozumné
Předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček se zaměřil na to, kam posunout legislativu, aby se do budoucna neopakovala situace, která postihla Českou republiku v souvislosti s ukončením činnosti skupiny Bohemia Energy. Některé změny se podle něj dají uskutečnit rychle novelizací energetického zákona nebo ve vyhláškách. K hlubokým systémovým změnám je potřeba přistupovat opatrněji, souvisí totiž s ochranou hospodářské soutěže a předpisy Evropské unie. „Inspiraci vidím na Slovensku. Je potřeba, aby platila pro všechny jednotnost v termínech záloh i jejich splatnosti. Další poučení je z náboru dalších zákazníků. Zákazník, který mění dodavatele, by měl mít možnost v případě jeho krachu zůstat u toho stávajícího,“ uvedl Stanislav Trávníček ke změnám, které by měly být zavedeny rychle.

Pokud jde o dlouhodobé a systémové změny, je podle Stanislava Trávníčka z pohledu ERÚ důležité, aby se nově stanovené povinnosti daly kontrolovat. „Zda mají mít dodavatelé energií vyloženě pojištění nebo společný fond, do kterého by všichni přispívali, to není jednoduchá otázka. Znamenalo by to zdražení cen pro zákazníky. Zpřísnění regulace vůči dodavatelům by se také mohlo týkat například jen sociálně zranitelných zákazníků,“ dodal předseda Rady ERÚ. Zároveň uvedl, že žádný evropský regulátor dnes nedohlíží na obchodní strategie dodavatelů nebo na řízení jejich rizik.

Systém DPI jako princip funguje
Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani přiblížil to, jak krize ovlivňuje velké dodavatele energií. „Dodavatelé poslední instance (DPI) zvládají současnou situaci dobře, i když s vypětím všech sil. Po šesti týdnech spustilo nebo dokončilo přechod z režimu DPI na standardní produkt 80 procent zákazníků. Je naší prioritou, aby z režimu DPI odešli všichni co nejdříve,“ řekl Pavel Cyrani. Zároveň dodal, že režim DPI zákazníka chrání, má svoje ceníky, přičemž výpočet cen kontroluje Energetický regulační úřad. Podle Cyraniho je potřeba širší diskuse, jaká má být kapitálová síla dodavatelů, aby změny na celosvětových trzích zvládali.

„Ceny elektřiny vzrostly zejména kvůli zdražení zemního plynu a povolenek. Na trh, který funguje celoevropsky, poté vstupují obchodníci, kteří na základě toho, co nakoupí, nabízejí služby zákazníkům. Problém je, když nakupujete krátkodobě a prodáváte dlouhodobě,“ vysvětlil Cyrani. Stejný problém by podle jeho slov měly, pokud by tak postupovaly, třeba i banky. V delším horizontu však ČEZ očekává pokles cen energií. Ceny plynu se už snižují, na rok 2025 se aktuálně obchoduje za třetinové ceny v porovnání se současným stavem.

Bezprecedentní růst cen energií
Předseda představenstva a CEO Innogy Česká republika a Innogy Energie Tomáš Varcop uvedl, že za současnou situací stojí paralelní souběh řady faktorů. Patří mezi ně v porovnání s předchozími lety studená zima, rekordní ceny povolenek, zpoždění plynovodu Nordsteam 2 nebo nižší výroba větrných elektráren. „Některé firmy takový vývoj nečekaly. My jsme okamžitě spustili záchrannou akci nepředstavitelného rozsahu. V naší zóně postihlo ukončení činnosti některých dodavatelů 240 tisíc zákazníků. Soustřeďujeme se především na domácnosti, zatížení zákaznického servisu je enormní. Na webovém rozhraní si dnes u nás zákazník může režim DPI změnit na standardní produkt s fixací během několika minut,“ popsal Tomáš Varcop. Dlouhodobé řešení situace na trhu si podle něj vyžádá systémové změny v řadě oblastí. Dojít bude muset i k revizi energetického mixu tak, aby se k cílům Green Dealu mohlo docházet bez sociálních dopadů.

Volný trh by měl existovat
Ani podle místopředsedy představenstva E.ON Energie Jana Zápotočného není situace jednoduchá, nesnáze lidí jsou obrovské a v probíhajících diskusích cítí občas až agresi. „DPI je záchranný institut, není něčím, co ubližuje. Musíme převzít závazky a v případě E.ON to bylo najednou 200 tisíc lidí. Je také třeba zohlednit výši záloh před zimou, z čehož vyplývá logický nárůst cen o 50 procent, zatímco ceny u standardních produktů jdou dolů,“ uvedl Zápotočný. Zhruba 40 tisíc lidí na distribučním území E.ON stále zůstává v režimu DPI. K nim se E.ON snaží přistupovat individuálně tak, aby se pokud možno nedostali do režimu neoprávněného odběru. Podle Zápotočného se obecně nevylučuje ochrana spotřebitele s existencí volného trhu. Ten by měl být pro lidí, kteří způsobu obchodování rozumějí, zachován. „Ale rozhodně existuje skupina lidí, pro které chybí nějaká ochrana jako v bankovním světě, například v případě obchodování s akciemi,“ dodal Zápotočný.

Dojde ke konsolidaci trhu
Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor zhodnotil pohledem nezávislých dodavatelů, jak se situace změní po letošním roce. „Dodavatelé nekrachují jen v České republice. Například ve Velké Británii je jich celá řada. Máme padlé a máme vítěze. Ti dodavatelé, kteří se se situací vyrovnají, budou odměněni posílením své obchodní pozice,“ okomentoval Jiří Gavor. Budou to podle něj nejen dodavatelé poslední instance, ale i další. „Postižení odběratelé si výrazně pohoršili. Zákazníci jsou zmatení, je obrovský rozptyl cen. Byli jsme zvyklí na rozdíly nabídek deset nebo dvacet procent, dnes je to až dvojnásobek. Trh se ustálí až v lednu,“ dodal Gavor. Do budoucna je podle něj potřeba se zamyslet nad strategií, tuhou regulaci jako způsob správného řešení ale nevidí.

Nejde o to přehazovat si horký brambor
Podle náměstka pro řízení sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Reného Neděly je důležité, aby oblast energetiky nebyla hnána od jednoho extrému k druhému. „I když spousta lidí střílí do MPO, ERÚ a dodavatelů poslední instance, snažíme se situaci společně řešit. To, že se lidé obávají, je pochopitelné,“ uvedl René Neděla. Do budoucna bude podle jeho slov potřeba upravit legislativu. Ta je v současnosti ve shodě s evropskými předpisy. „Ale určitě je tam možné zavést mechanismy, které je třeba diskutovat s Evropskou komisí z hlediska omezení trhu. Je možné se inspirovat v bankovním sektoru nebo v oblasti cestovního ruchu,“ doplnil náměstek Neděla. Pro skupinu sociálně zranitelnějších obyvatel by mohly například platit nižší tarify

 

97 500 návštěvníků • 444 vystavovatelů • 15 ha výstavní plochy ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Organizátoři jsou s 47. ročníkem agrosalonu Země živitelka spokojeni Země živitelka je nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost, s prezentací nejširší nabídky všech zemědělských oborů (chov hospodářských zvířat, zemědělská technika, myslivost, rybářství, potravinářství, technologie, výzkum a vzdělávání). Letošní podtitul „Inspirací k činům“ byl členěn na 4 směry: Popularizace zemědělství, Budoucnost českých potravin, Modernizace zemědělství a Zemědělství a environment. „Jsem rád, že se po roční pauze mohla letos uskutečnit tradiční výstava Země živitelka. Děkuji organizátorům, kteří vše zvládli výborně i za ztížených podmínek, při dodržování hygienických opatření, a návštěvníkům, kteří zachovali výstavě přízeň. Důkazem je, že jich přišlo téměř sto tisíc. Také vystavovatelé využili možnosti prezentovat naše zemědělství a potravinářství, které se dál rozvíjí i přes obtíže spojené s pandemií. S letošním ročníkem Země živitelky jsem spokojený a jsem přesvědčený, že návštěvníci i vystavovatelé si odnesli hezké zážitky a inspiraci do budoucna,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Největší návštěvnost byla v sobotu, kdy agrosalon navštívilo 22 000 návštěvníků. Letos poprvé byly do celkového čísla započítávány i děti do 6 let, které mají vstup zdarma. 2 „Letošní ročník byl v mnoha směrech jiný. Na přípravu jsme měli výrazně méně času, a to necelé 3 měsíce, celkový rozpočet oproti poslednímu ročníku byl také výrazněji nižší. Doba, ve které se nacházíme, díky pandemii a dlouho trvajícím restrikcím, ovlivnila účast vystavovatelů a také návštěvníků. Počítali jsme s tím, že nemůžeme počítat s čísly jako v rekordním roce 2019, přesto jsme ale velmi spokojeni. I přes téměř podzimní počasí byla obsazenost výstavy i účast návštěvníků velice slušná. Děkujeme všem, kteří se agrosalonu Země živitelka zúčastnili, “ říká Martin Karban, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice. V rámci 47. ročníku agrosalonu Země živitelka byl slavnostně otevřen Národní pavilon Z, poprvé mohli návštěvníci využít restauraci Rybářská bašta, byl poklepán základní kámen k výstavbě Národního zemědělského muzea. Prostor bývalého amfiteátru se proměnil v předvadiště číslo 2. Prestižní soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. V letošním roce se přihlásilo 40 exponátů. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie živočišné výroby: 14 exponátů, kategorie rostlinná výroba: 6 exponátů, kategorie mechanizace: 8 exponátů, kategorie potravinářská výroba: 12 exponátů. Celkem bylo uděleno 20 ocenění, 2x ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU – o něj soutěží nejlepší vybrané exponáty, splňující navíc i náročná ekologická kritéria. 48. ročník agrosalonu Země živitelka proběhne od 25. do 30. srpna 2022.

 

Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2021 .Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2021

Regionální soutěžní přehlídka má otevřené přihlášky do 10. června 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.czOdevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky, což je v souladu se všemi aktuálními potřebnými opatřeními, a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část doprovodných akcí, včetně virtuálních výstav, také v on-line prostředí. Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli. Cílem a hlavním posláním soutěžní přehlídky, je ještě více než v předchozích letech, hlavně představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou představit a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové. „Soutěž Stavba roku považuji za velmi přínosnou – upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale architektonicky a esteticky velmi zajímavé,“ říká hejtmanka, a dodává: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Spolu s porotou navštíví všechny přihlášené stavby i filmový štáb. Vznikne tak opět zcela unikátní filmový dokument mapující stavitelství a architekturu ve Středočeském kraji.

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021 se uskuteční na podzim roku 2021. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí tradičně do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2022. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

S přihlášenými i oceněnými stavbami se budete moci po celý rok potkávat při nejrůznějších příležitostech a na výstavách, které budou také on-line.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

—————————————————————————————————————————————-

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF, nově realizuje program Letní školy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pro děti ZŠ a platformu diskusních setkání s tématem stavební legislativy, stavebnictví a architektury.

SLEDUJTE STAVBU ROKU na www.stavbaroku.cz

 

 

Andělští investoři vložili peníze do dalších tří startupů

Investice míří do sportovního tréninku, rychlého doručování a bezpečného předání klíčů

Praha, 20. února 2020 - Doručení zásilky do několika hodin, snadné předání klíčů od pronájmu na dovolené nebo trénink po vzoru olympioniků. Tyto služby nabízí trojice ambiciózních startupů, do kterých letos investovala skupina andělských investorů Garage Angels (GA). Znamená to pro ni v pořadí již čtvrtou investici ve čtyřech měsících, což je podle Jiřího Hlavenky, jednoho ze zakladatelů Garage Angels a zkušeného investora, neobvykle rychlé tempo. Vedle předchozí investice do společnosti Senzoor teď skupina získává menšinové podíly také ve firmách mySASY, Chcitoteď a Keyguru. 

"Jsme až překvapení, kolik společností se na nás obrací s dobrými nápady a jak dobře jsou připravené na další rozvoj. Takové startupy je radost podpořit. Je vidět, že v Česku stále zůstává chuť podnikat a inovovat," říká Jiří Hlavenka. Garage Angels se specializují na investice v rané fázi rozvoje firmy, kdy přichází většinou jako jedni z prvních investorů. V trojici startupů mySASY, Chcitoteď a Keyguru uskupení získá vždy přibližně třetinový podíl. 

Aplikace mySASY zakladatele Radima Šlachty dokáže detailně analyzovat reakci těla na trénink a přesně napovědět, kdy přidat a kdy už je třeba se začít šetřit. "Každé tělo je unikát a vyžaduje unikátní přístup, aby byl trénink co nejúčinnější. To se týká jak profesionála, tak pouhého nadšence. mySASY dokáže vytvořit individuální tréninkový profil, podle kterého pak určí nejvhodnější způsob dlouhodobé přípravy," popisuje Radim Šlachta, který dříve vedl mimo jiné kliniku sportovní medicíny Agel Clinic v Prostějově. Aplikaci používají sportovní hvězdy jako atletka Zuzana Hejnová nebo cyklista Tomáš Bábek. 

Mít zboží v ruce už v den objednávky není podle Davida Holase ze společnosti Chcitoteď utopie. Po vzoru amerického Amazonu chce službu spustit i v Česku. "Chcitoteď přinese parametry, které trh dosud nezná. Prvním je služba expresní dodávky do 180 minut od objednání. Druhou je doručení v den objednání a třetí je noční dodávka v den objednání," vysvětluje svůj plán David Holas. Chcitoteď podle něj reaguje na čím dál náročnější zákazníky e-shopů. Služba se zaměří i na trhy ve středně velkých městech, tedy nejenom na Prahu a Brno. 

Kdo se někdy naháněl s majitelem ubytování kvůli předání klíčů, ocení nápad společnosti Keyguru. Ta již od roku 2018 v Praze rozmisťuje síť zabezpečených boxů, které umožňují úschovu klíčů nebo malých předmětů pro situace, kdy je osobní předání příliš náročné. "Boxy Keyguru jsou plně automatizované a robustní, napojené na online systém a mobilní aplikaci. Díky nim má majitel klíčů pod kontrolou čas, kdy je možné box otevřít, a online se dozví, zda došlo k vyzvednutí a vrácení klíčů. Boxy jsou navíc umístěny vždy pod dohledem obsluhy nebo kamery," říká Eva Dibitanzlová, zakladatelka a ředitelka firmy. 

U všech tří společností vidí Garage Angels velký prostor pro rozvoj. "mySASY je skutečný vynález uvedený do praxe, který nadšeně používají reální sportovci. Zároveň už několik let pozoruji poptávku po službě, kterou přináší Chcitoteď. Keyguru zase řeší problém sdíleného bydlení nebo automobilů. Všechny tři nápady mají globální potenciál a naše investice jej, doufám, pomůže naplnit," říká Jiří Hlavenka. Po uzavření těchto tří investic pokračují Garage Angels i nadále  v hledání nadějných společnosti, které potřebují podpořit. V tuto chvíli mají podle Hlavenky v hledáčku minimálně dvě další příležitosti.

 

Suchý únor jako první krok v léčbě neplodnosti

 

 

Vodné a stočné v roce 2020

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné v rozmezí 90 -92 Kč za m3

Meziroční nárůst průměrné výše plateb za vodné a stočné 3,6 %

Tlak na mzdové náklady -nutnost promítnout do výše plateb za vodné a stočné

růst cen energií, chemikálií, materiáluZavádění nových intenzivnější technologií aby kvalita dodávané pitné vody nebyla ovlivněna zhoršující se kvalitou povrchových a podzemních vod .Růst prostředků na financování oprav, obnovy a budování vodohospodářské infrastruktury

V roce 2018 cca 14,3 mld. Kč, což představuje 38,3 % podíl v platbách za vodné a stočné

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné v rozmezí 90 -92 Kč za m3 .Meziroční nárůst průměrné výše plateb za vodné a stočné 3,6 % Tlak na mzdové náklady -nutnost promítnout do výše plateb za vodné a stočné Růst cen energií, chemikálií, materiálu .Zavádění nových intenzivnější technologií aby kvalita dodávané pitné vody nebyla ovlivněna zhoršující se kvalitou povrchových a podzemních vod .Růst prostředků na financování oprav, obnovy a budování vodohospodářské infrastrukturyV roce 2018 cca 14,3 mld. Kč, což představuje 38,3 % podíl v platbách za vodné a stočné

 

 

 

 

Formule E a DHL obnovují partnerství a startují novou éru Gen3

 

 • Formule E a DHL, oficiální zakládající a logistický partner, se dohodly na víceletém partnerství s výhledem na éru Gen3 a představení vozu třetí generace – nejrychlejšího, nejlehčího, nejvýkonnějšího a nejefektivnějšího elektrického závodního vozu, jaký byl kdy vyroben.
 • Partnerství založené na udržitelné logistice a špičkových řešeních nákladní dopravy.
 • 9. sezóna odstartovala v Mexico City, máme za sebou 100 závodů ve 26 ikonických světových městech, poprvé se letos závodí v Hyderabadu, Kapském Městě, São Paolu a Portlandu.

Praha, leden 2023: Formule E a DHL oznámili víceleté prodloužení partnerství. Největší důraz je i nadále kladen na udržitelnost, proto jsou pro novou sezónu připravena vozidla Gen3, splňující přísné požadavky na výkon a udržitelnost.  

 

DHL je oficiálním zakládajícím partnerem Formule E a od září 2013 také oficiálním logistickým partnerem prvního mistrovství světa v motoristickém sportu s čistě elektrickým pohonem. Díky 40 letům mezinárodních zkušeností v motoristickém sportu se DHL zasloužila o převedení konceptu čistě elektrických závodů do praxe s prvním závodem v Pekingu. Loňská sezóna byla zakončená 100. závodem v Jižní Koreji, konkrétně v Soulu, který byl také 26. světovým městem, kde se konal závod Formule E.

 

9. sezóna odstartovala 14. 1. 2023 v Hankook Mexico City E-Prix. Závod byl zároveň soutěžním debutem Gen3 – nejrychlejšího, nejlehčího, nejvýkonnějšího a nejefektivnějšího elektrického závodního vozu, jaký byl kdy vyroben. Sezóna 9 zahrnuje 16 závodů v 11 ikonických světových městech včetně míst, která budou tyto závody hostit poprvé - Hyderabad, Kapské Město, São Paulo, Portland v Oregonu.

 

DHL zajišťuje nejmodernější udržitelnou logistiku v podobě silniční a námořní přepravy tak, aby zajistila maximální efektivitu a snižování emisí CO2, toho chce také docílit použitím biopaliv. V nadcházející sezóně se očekává najetých 89 100 kilometrů. Převážet se budou závodní vozy, baterie, nabíjecí jednotky, vysílací zařízení marketingové vybavení a občerstvení.

 

„DHL pomohla přivést Formuli E k životu a od té doby je naším váženým partnerem,“ říká Matt Scammell, obchodní ředitel Formule E. „Vážíme si pokračování spolupráce, společně vstupujeme do éry Gen3, ve které se dotýkáme limitu možných inovací, posouvající hranice vývoje v technologii EV a definující budoucnost motorsportu. DHL hraje klíčovou roli při zajišťování všech závodů po celém světě a je průkopníkem špičkových řešení v oblasti efektivity a udržitelnosti, díky čemuž je volbou číslo jedna pro šampionát a naši misi."

 

DHL a Formule E budou i nadále sdílet své společné hodnoty prostřednictvím platformy „Together Green“. Žlutá barva DHL a modrá barva Formule E se prolínají ve vizi zelenější budoucnosti. Směřovat budou mimo jiné k zefektivnění udržitelnosti na nových i starých závodních plochách.

 

„Formule E není jen sport, ale také vize budoucnosti, které můžeme být všichni součástí. Sdílíme stejnou myšlenku na zelenější budoucnost a jsme hrdí na to, že jsme zakládajícím a logistickým partnerem Formule E od jejího založení,“ říká Arjan Sissing, vedoucí globálního marketingu značky ve skupině Deutsche Post DHL. „ Celé ty roky partnerství, kdy jsme společně propagovali udržitelnost po celém světě, byly povznášející. Těšíme se na další pokračování naší zelené cesty.“

 

Jako průkopník zelené logistiky se DHL v roce 2008 stala první logistickou společností, která se zavázala k měřitelnému cíli, že do roku 2021 sníží uhlíkovou stopu o 30 % (oproti roku 2007). Tohoto cíle bylo dosaženo čtyři roky před plánovaným termínem, v roce 2016, zatímco v březnu 2017 oznámila závazek dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. V roce 2021 se skupina DPDHL zavázala investovat 7 miliard eur do klimaticky neutrální logistiky do roku 2030. Prostředky budou využity např. na elektrifikaci 60 % vozového parku poslední míle do roku 2030, do provozu tak půjde více než 80 000 elektrických vozidel.