UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Události 

 

Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2021 .Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2021

Regionální soutěžní přehlídka má otevřené přihlášky do 10. června 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.czOdevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky, což je v souladu se všemi aktuálními potřebnými opatřeními, a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část doprovodných akcí, včetně virtuálních výstav, také v on-line prostředí. Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli. Cílem a hlavním posláním soutěžní přehlídky, je ještě více než v předchozích letech, hlavně představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou představit a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové. „Soutěž Stavba roku považuji za velmi přínosnou – upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale architektonicky a esteticky velmi zajímavé,“ říká hejtmanka, a dodává: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Spolu s porotou navštíví všechny přihlášené stavby i filmový štáb. Vznikne tak opět zcela unikátní filmový dokument mapující stavitelství a architekturu ve Středočeském kraji.

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021 se uskuteční na podzim roku 2021. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí tradičně do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2022. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

S přihlášenými i oceněnými stavbami se budete moci po celý rok potkávat při nejrůznějších příležitostech a na výstavách, které budou také on-line.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

—————————————————————————————————————————————-

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF, nově realizuje program Letní školy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pro děti ZŠ a platformu diskusních setkání s tématem stavební legislativy, stavebnictví a architektury.

SLEDUJTE STAVBU ROKU na www.stavbaroku.cz

 

 

Andělští investoři vložili peníze do dalších tří startupů

Investice míří do sportovního tréninku, rychlého doručování a bezpečného předání klíčů

Praha, 20. února 2020 - Doručení zásilky do několika hodin, snadné předání klíčů od pronájmu na dovolené nebo trénink po vzoru olympioniků. Tyto služby nabízí trojice ambiciózních startupů, do kterých letos investovala skupina andělských investorů Garage Angels (GA). Znamená to pro ni v pořadí již čtvrtou investici ve čtyřech měsících, což je podle Jiřího Hlavenky, jednoho ze zakladatelů Garage Angels a zkušeného investora, neobvykle rychlé tempo. Vedle předchozí investice do společnosti Senzoor teď skupina získává menšinové podíly také ve firmách mySASY, Chcitoteď a Keyguru. 

"Jsme až překvapení, kolik společností se na nás obrací s dobrými nápady a jak dobře jsou připravené na další rozvoj. Takové startupy je radost podpořit. Je vidět, že v Česku stále zůstává chuť podnikat a inovovat," říká Jiří Hlavenka. Garage Angels se specializují na investice v rané fázi rozvoje firmy, kdy přichází většinou jako jedni z prvních investorů. V trojici startupů mySASY, Chcitoteď a Keyguru uskupení získá vždy přibližně třetinový podíl. 

Aplikace mySASY zakladatele Radima Šlachty dokáže detailně analyzovat reakci těla na trénink a přesně napovědět, kdy přidat a kdy už je třeba se začít šetřit. "Každé tělo je unikát a vyžaduje unikátní přístup, aby byl trénink co nejúčinnější. To se týká jak profesionála, tak pouhého nadšence. mySASY dokáže vytvořit individuální tréninkový profil, podle kterého pak určí nejvhodnější způsob dlouhodobé přípravy," popisuje Radim Šlachta, který dříve vedl mimo jiné kliniku sportovní medicíny Agel Clinic v Prostějově. Aplikaci používají sportovní hvězdy jako atletka Zuzana Hejnová nebo cyklista Tomáš Bábek. 

Mít zboží v ruce už v den objednávky není podle Davida Holase ze společnosti Chcitoteď utopie. Po vzoru amerického Amazonu chce službu spustit i v Česku. "Chcitoteď přinese parametry, které trh dosud nezná. Prvním je služba expresní dodávky do 180 minut od objednání. Druhou je doručení v den objednání a třetí je noční dodávka v den objednání," vysvětluje svůj plán David Holas. Chcitoteď podle něj reaguje na čím dál náročnější zákazníky e-shopů. Služba se zaměří i na trhy ve středně velkých městech, tedy nejenom na Prahu a Brno. 

Kdo se někdy naháněl s majitelem ubytování kvůli předání klíčů, ocení nápad společnosti Keyguru. Ta již od roku 2018 v Praze rozmisťuje síť zabezpečených boxů, které umožňují úschovu klíčů nebo malých předmětů pro situace, kdy je osobní předání příliš náročné. "Boxy Keyguru jsou plně automatizované a robustní, napojené na online systém a mobilní aplikaci. Díky nim má majitel klíčů pod kontrolou čas, kdy je možné box otevřít, a online se dozví, zda došlo k vyzvednutí a vrácení klíčů. Boxy jsou navíc umístěny vždy pod dohledem obsluhy nebo kamery," říká Eva Dibitanzlová, zakladatelka a ředitelka firmy. 

U všech tří společností vidí Garage Angels velký prostor pro rozvoj. "mySASY je skutečný vynález uvedený do praxe, který nadšeně používají reální sportovci. Zároveň už několik let pozoruji poptávku po službě, kterou přináší Chcitoteď. Keyguru zase řeší problém sdíleného bydlení nebo automobilů. Všechny tři nápady mají globální potenciál a naše investice jej, doufám, pomůže naplnit," říká Jiří Hlavenka. Po uzavření těchto tří investic pokračují Garage Angels i nadále  v hledání nadějných společnosti, které potřebují podpořit. V tuto chvíli mají podle Hlavenky v hledáčku minimálně dvě další příležitosti.

 

Suchý únor jako první krok v léčbě neplodnosti

 

 

Vodné a stočné v roce 2020

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné v rozmezí 90 -92 Kč za m3

Meziroční nárůst průměrné výše plateb za vodné a stočné 3,6 %

Tlak na mzdové náklady -nutnost promítnout do výše plateb za vodné a stočné

růst cen energií, chemikálií, materiáluZavádění nových intenzivnější technologií aby kvalita dodávané pitné vody nebyla ovlivněna zhoršující se kvalitou povrchových a podzemních vod .Růst prostředků na financování oprav, obnovy a budování vodohospodářské infrastruktury

V roce 2018 cca 14,3 mld. Kč, což představuje 38,3 % podíl v platbách za vodné a stočné

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné v rozmezí 90 -92 Kč za m3 .Meziroční nárůst průměrné výše plateb za vodné a stočné 3,6 % Tlak na mzdové náklady -nutnost promítnout do výše plateb za vodné a stočné Růst cen energií, chemikálií, materiálu .Zavádění nových intenzivnější technologií aby kvalita dodávané pitné vody nebyla ovlivněna zhoršující se kvalitou povrchových a podzemních vod .Růst prostředků na financování oprav, obnovy a budování vodohospodářské infrastrukturyV roce 2018 cca 14,3 mld. Kč, což představuje 38,3 % podíl v platbách za vodné a stočné