UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


TISKOVÁZPRÁVA   

Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

Praha, 4. ledna 2019 - Ředitelem Státního pozemkového úřadu se stal dosavadní ředitel jeho Sekce řízení ústředí Martin Vrba. Ten byl již vedením úřadu pověřen v červenci loňského roku. Martin Vrba byl do funkce ústředního ředitele jmenován na základě doporučení odborné výběrové komise.  

Martin Vrba vystudoval fytotechniku na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Na různých vedoucích pozicích Pozemkového úřadu a následně Státního pozemkového úřadu působí od roku 1998. Právě jeho mnohaleté znalosti a zkušenosti bodovaly u výběrové komise. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman očekává od nového ústředního ředitele stabilizaci úřadu, zefektivnění práce v centru i v regionech a zkvalitnění veškerých zajišťovaných služeb ve prospěch vlastníků půdy i zemědělců. "Státní pozemkový úřad by se dále měl podle současných potřeb zemědělství a společnosti zaměřit především na takové pozemkové úpravy, které budou mít protierozní a půdoochrannou funkci, nebo budou zadržovat vodu v krajině. Věřím, že ředitel Martin Vrba je odborníkem, který se dokáže s náročnými úkoly vypořádat," dodal ministr Toman.

Zadržování vody v krajině je aktuální téma, kterým se budou odborníci Státního pozemkového úřadu intenzivně zabývat. "Mým dlouhodobým cílem je vytvořit ze Státního pozemkového úřadu moderní instituci, která bude připravena flexibilně reagovat na požadavky společnosti ve všech svěřených agendách. Státní pozemkový úřad by měl koncepčně pečovat o krajinu i racionálně a transparentně nakládat se státní zemědělskou půdou," uvedl nový ředitel úřadu Vrba.

Státní pozemkový úřad vznikl k 1. lednu 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Převádí zemědělské pozemky a vypořádává restituční nároky. Další z hlavních činností úřadu je řízení o pozemkových úpravách, kterými se mají prvořadě zlepšit podmínky kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství s důrazem na zlepšení životního prostředí, ochranu  a zúrodnění půdního fondu. Pozemkové úpravy často zasahují do vodního hospodářství zejména tím, že snižují nepříznivé účinky povodní a řeší odtokové poměry v krajině, napomáhají tak ke zvýšení ekologické stability krajiny.

                                                                                                                                                                        CELNÍ SPRÁVY ČR   Generální ředitelství cel 

 

Celníci vybrali oproti loňskému roku téměř o 6 miliard více

Celní správa ČR evidovala ke konci minulého roku na svých účtech příjmy v celkové výši 170,5 mld. Kč. Tato částka zahrnuje výnosy ze spotřebních daní, cla a daně z přidané hodnoty při dovozu, výnosy z dělené správy, ekologických daní a správních poplatků.

Nejvyšší podíl na těchto příjmech vykazuje inkaso vnitrostátní spotřební daně 96,9 %, které činí 165,2 miliard. Oproti loňskému roku je vyšší o 4,4 miliardy korun, tj. o 2,8 %.

Výběr spotřební daně u tabákových výrobků činil 58,8 miliard korun - tedy o 2,6 miliard více než v uplynulém roce, u lihu vyinkasovali celníci 7,9 miliard.

Při dovozu zboží ze třetích zemí celníci vybrali poplatky (clo, DHP, SPD) ve výši 2 miliard korun.

Pracovníci dohledu za uplynulý rok uskutečnili 11 080 kontrol dodržování zákona o evidenci tržeb a v 17,29 % zjistili porušení. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému či opomenutí umístit informační oznámení. Ve správním řízení bylo pravomocně rozhodnuto o více než tisíci šesti stech přestupcích a uloženy pokuty za patnáct a půl milionů korun. V deseti případech došlo k uzavření provozovny.

 Při kontrolní činnosti systému elektronického mýtného bylo v minulém roce zjištěno 22 335 porušení a uloženo téměř 21 milionů korun v blokových pokutách. V téměř patnácti tisících případech časového zpoplatnění celníci zjistili porušení právních předpisů a uložili 16,3 milionů korun v blokových pokutách.

 Hodnota padělků a nedovolených napodobenin v cenách originálu, které byly odhaleny celní správou v oblasti porušování práva duševního vlastnictví, činila v loňském roce přes tři sta šedesát čtyři milionů korun. Celníci zajistili přes tři sta sedmdesát tisíc kusů padělků.

Kde jsou lidé nejvíc pyšní na svou školku či školu? V Sokolově a v Chyňavě

PRAHA, 15. října 2018 - ŠKOL(K)A JINAK. Tak se jmenuje celostátní soutěž Svazu měst a obcí ČR. Do druhého ročníku se zapojila vzdělávací zařízení z celé republiky. Vitězi se staly Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy a Základní škola a Mateřská škola Chyňava za příkladnou spoluprací starších žáků s mladšími.

"Chtěli jsme dát školským zařízením nezávisle na velikosti či oblasti, kde působí, možnost představit široké veřejnosti, co dělají jinak. Zaslané fotky, popisky projektů a přístupů oceňovali na facebooku přímo lidé a v druhém kole hodnotila odborná porota složená ze Školské komise Svazu a zástupců Svazu," říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: "Do letošního ročníku se přihlásily školky a školy s velmi kvalitními projekty, proto odborná porota vyhlásila i ceny poroty a ceny veřejnosti. Nelze říct, že někdo byl vítěz a někdo poražený. Všechny účastníky soutěže spojuje zájem o jiný přístup ke vzdělávání, láska k profesi, hrdost na svou školku či školu a nadšení, díky kterému se školství jako nedílná součást života ve městech a obcích neustále vyvíjí." 

Mateřské školy:

1. místo: MŠ Sokolov, Alšova 1746: za aktivní a nápadité zapojení rodičů do činnosti mateřské školy

2. místo: MŠ Pohořelice u Napajedel: za unikátní spolupráci s rodiči v oblasti ekologické výchovy

3. místo: MŠ "Klíček", Jiráskova 4334, Chomutov: za efektivní přístup a širokou spolupráci při přípravě na budoucí povolání

Základní školy:

1. místo: ZŠ a MŠ Chyňava: za netradiční zápis do 1. ročníku ZŠ

2. místo: ZŠ Volyně: za aktivní zapojení do projektu "Krabice od bot"

3. místo: ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L. - Stará Boleslav: za aktivní zapojení do projektu proměny prosklených čekáren u zastávek autobusů

Ceny poroty:

MŠ Nádražní Kyjov: za rozvíjení vzájemné pospolitosti a udržování starých zvyků a tradic

MŠ Zahradní Zábřeh: za pestré, tvůrčí a nápadité projekty věnované poznávání reálného světa 

MŠ Sportovní Horní Slavkov: za zajištění podmínek pro vzdělávání nadaných dětí

ZŠ a MŠ Suchý Důl: za úspěšné pokračování vzdělávacího projektu pro přípravu dětí na vstup do ZŠ dle pedagogiky Montessori

SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov: za atraktivní rozšiřování znalostí dětí a žáků v oblasti energií v rámci projektu Energie pod pokličkou

ZŠ Palmovka Praha 8: za nápadité informování veřejnosti o dění ve škole prostřednictvím Galerie Na plotě

Ceny veřejnosti:

MŠ Korycanská Praha 8: za ojedinělou péči o děti se zdravotním oslabením 

ZŠ Zahradní Chomutov: za výjimečně fungující školní parlament 

Cena veřejnosti a poroty 

ZŠ a MŠ Radnice: za bezvadné parťácké vztahy a jedinečné Soptíky

Vítězové Škol(k)y jinak 2018 byli slavnostně vyhlášeni na speciálním semináři, který se konal ve čtvrtek 4. října 2018 v Zeleném salonku Senátu pod záštitou místopředsedy Senátu Ing. Ivo Bárka. Součástí akce byly i tematické přednášky pana poslance a předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Mgr. Václava Klause "Jiná školka nebo dobrá školka?" a paní šéfredaktorky redakce školství ze společnosti Wolters Kluwer, a. s., Mgr. Nadi Eretové "100 let českého školství".

Druhý ročník soutěže ŠKOL(K)A JINAK se na facebookovém profilu Svazu měst a obcí ČR https://www.facebook.com/smocr1 uskutečnil v průběhu května a června. Přihlásilo se do něj celkem 22 mateřských a základních škol z celé České republiky a jedno střední odborné učiliště. 

Partnerem soutěže, který mimo jiné poskytl ceny vítězům, byla společnost Wolters Kluwer, a. s., vydavatel časopisu Řízení školy.

Součástí semináře bylo i představení projektu "Kapku šetřím", zaměřeného na ekologickou osvětu a efektivní využití vody ve školách a školkách.


Praha upadá do krize nájemního bydlení, v jeho důsledku roste výše nájmů

Praha, 12. prosince 2018 - Krize bydlení v Praze se přesouvá ze segmentu výstavby a prodeje nových bytů do segmentu nájemního bydlení. Poukázal na to včera na Fóru Zlaté koruny Martin Vachek, předseda představenstva Asociace developerů České republiky. Nájemné v posledních měsících rostlo, a stejný trend lze očekávat i v dalších letech. Změnu by přineslo odblokování výstavby a uvolnění většího počtu bytů na trhu k prodeji, respektive k pronájmu. 

* Krize bydlení se ze segmentu výstavby a prodeje nových bytů výrazně přesouvá do segmentu nájemního bydlení v hlavním městě. 

* I toho je nedostatek a roste cena nájemného. V dalších měsících přitom nelze předpokládat změnu. 

* Změnu by přineslo: odblokování výstavby, uvolnění většího počtu bytů na trhu (k prodeji i nájmu).

Změny v bydlení v Praze se již nedotýkají jen tisíců lidí, kteří si chtějí kupit nový byt, ale krize se stále výrazněji dotýká také oblasti nájemního bydlení, a tedy 400 000 obyvatel hlavního města.

Jak včera na Fóru Zlaté koruny řekl Martin Vachek (výkonný ředitel společnosti Daramis a předseda představenstva Asociace developerů ČR), v Praze dnes chybí byty nejen na prodej, ale právě také na pronájem. Přitom právě nájemní bydlení má být budoucností bydlení (nejen) v Praze a jeho podíl kontinuálně narůstá.

Ceny nájmů rezidenčních nemovitostí v Praze se v posledních třech letech zvýšily o 39 % na průměrných 16 704 korun za měsíc za průměrně velký byt. Hlavním důvodem růstu je nedostatek bytů k pronájmu a pomalá výstavba. Za to mohou dlouhé schvalovací procesy, nárůst ceny peněz a na druhé straně kontinuální nárůst počtu obyvatel Prahy. V dalších měsících tak lze očekávat další navyšování nájemného v hlavním městě. 

K příležitosti konání Fóra Zlaté koruny byl proveden i exkluzivní průzkum agenturou IPSOS, který byl zaměřen i na otázky spojené s financováním bydlení. "Pro polovinu lidí plánujících změnu bydlení by nárůst výdajů na bydlení o více než 10% představoval problém. Jakékoli zvýšení výdajů na bydlení by nebylo schopno zvládnout 15 % lidí," dodal k tématu zvyšování výdajů na bydlení Michal Straka, Product & Business Development Director výzkumné agentury IPSOS.

K příležitosti Fóra o bydlení promluvil také Andrej Babiš: "My jsme bohužel bydlení zanedbali a po revoluci samospráva dostala 600 tisíc bytů a v této chvíli máme obrovský problém. Nájmy explodují, bytů je nedostatek hlavně ve velkých metropolích a já tu roli naší vlády

vidím následovně - hlavně v legislativě, to znamená rekodifikace stavebního práva." Dle vyjádření premiéra očekával od MMR lepší výkon. "Resortismus musí skončit a my zkrátka ten nový stavební zákon potřebujeme velice rychle. Není možné, aby v Praze trvalo postavení bytů 10 let." Celý záznam vyjádření premiéra Andreje Babiše k Fóru bydlení najdete na: https://www.zlatakoruna.info/forum/forum-zlate-koruny-bydleni/video-zaznam

Krize nebo vize?  Fórum Zlaté koruny Bydlení

Praha, 10. prosince 2018 - V úterý 11. prosince se uskuteční Fórum Zlaté koruny na téma bydlení. Záštitu nad Fórem převzala ministryně financí Alena Schillerová a guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Úvodní slovo bude mít premiér Andrej Babiš.

"Bydlení v České republice je bezpochyby jedním z nejdiskutovanějších témat. Všude kolem nás slyšíme o nedostatečné nabídce bytů, restrikcích a zpřísnění podmínek pro udělování hypoték. Je to také střet nabídky a poptávky, který vytváří problém na trhu a proto jsme se rozhodli společně s politiky, ekonomy, developery i veřejností hledat vizi řešení," upřesnil hlavní myšlenku Fóra zakladatel a ředitel Zlaté koruny Pavel Doležal.

"Naše vláda na výjezdech do krajů poprvé v historii naší země vyčíslila a definovala investiční plán na 12 let. Což je velice důležité pro naši vizi, pro budoucnost naší země. A velice důležité je bydlení. My jsme bohužel bydlení zanedbali, po revoluci samospráva dostala 600 tisíc bytů a v této chvíli máme obrovský problém. Nájmy explodují, bytů je nedostatek hlavně ve velkých metropolích a já roli naší vlády vidím hlavně v legislativě. To znamená rekodifikaci stavebního práva," řekl premiér Andrej Babiš k Fóru Bydlení. Právě rekodifikace stavebního práva je jedním z nejdůležitějších témat bydlení a důležitost tohoto tématu si uvědomuje i Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora, které se do přípravy rekodifikace pustily společně. Pozvání k diskusi přijala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, její náměstkyně pro místní rozvoj, sekci výstavby a veřejného investování Marcela Pavlová a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Fórum Zlaté koruny bude mít celkem 3 bloky. Druhá část se bude věnovat financování bydlení. Vystoupí v ní například ministryně financí Alena Schillerová, která nastíní faktory ovlivňující dostupnost bydlení. Do diskuse o financování bydlení neodmyslitelně patří i regulace bankovního trhu. Za Českou národní banku se zúčastní Jan Frait, ředitel sekce finanční stability.

Zlatá koruna společně s výzkumnou agenturou IPSOS  pro toto Fórum připravila výzkum veřejného mínění na téma bydlení. "Výzkum potvrdil, že situace na trhu bydlení je opravdu alarmující. 91% lidí, kteří uvažují o změně bydlení, je přesvědčeno, že nemovitosti na českém trhu jsou příliš drahé. Vzhledem k nedostatku bytů jsme výzkum nezaměřili pouze na nákup vlastního bytu, ale i na nájemní bydlení. Ptali jsme se také, jak jsou na tom lidé s financováním bydlení a o kolik si mohou dovolit zvýšit své výdaje na bydlení," prozradil o výzkumu Michal Straka, Product & Business Development Director výzkumné agentury IPSOS, který výsledky výzkumu na Fóru představí.

Nejkritičtější je jednoznačně situace v Praze. Dle dat ČSÚ se v loňském roce počet obyvatel Prahy zvýšil o 14 tisíc a v 1. pololetí letošního roku vzrostl o 6619. Zároveň bylo v 1. pololetí dokončeno pouze 2871 bytů a zahájena výstavba 1808 bytů. Tato základní čísla stačí k tomu, aby bylo každému zřejmé, že trend je neúnosný. Jak strategicky vyřešit bydlení v Praze bude diskuse 3. části Fóra.

XXI. celostátní finanční konference SMO ČR:

Budoucí vyhlídky financování samospráv

PRAHA, 6. prosince 2018 - Obce jsou nejlepšími hospodáři ze všech veřejných institucí a vzorně pečují o svěřený majetek. Ne vždy však k výkonu svých funkcí nalézají ideální podmínky ze strany státu. I to zaznělo na XXI. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR, která byla zahájena 6. prosince v Praze za účasti tří stovek starostů a zastupitelů obcí a měst. Mezi hosty a řečníky konference byl premiér, ministryně vlády a další významní hosté. Za účasti tří stovek starostů a zastupitelů municipalit i dalších hostů byla ve čtvrtek 6. prosince 2018 zahájena již XXI. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR. Konferenci uvedl předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl. Hosty uvítal i nový pražský primátor a čestný předseda Svazu měst a obcí ČR Zdeněk Hřib a předseda vlády ČR Andrej Babiš.

Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce Svazu, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování obcí. Na letošní finanční konferenci byla jedním z taháků otázka finanční autonomie územně samosprávných celků. V rámci inovovaného konceptu programu konference byly do programu zařazeny interaktivní diskusní panely. Jejich tématem byla mimo jiné problematika kohezní politiky či diskuse o rozsahu a efektivitě veřejnosprávních kontrol. Zvláštní pozornosti se těšila diskuse o finanční autonomii obcí a měst ČR s výhledem do budoucna.  Podpora kohezní politiky je spolu se společnou zemědělskou politikou jednou z největších položek rozpočtu Evropské unie po roce 2021. Česká republika je čistým příjemcem unijních dotací. To znamená, že na tvrdé investice dostáváme z EU více peněz, než co do rozpočtu jako členský stát vkládáme. Jak ale docílíme toho, aby tyto zdroje byly rozděleny smysluplně podle skutečných potřeb obcí a měst?  Petr Osvald, předseda Pracovní skupiny pro kohezní politiku Svazu, se svými řečníky v kohezním bloku diskutoval o vazbě těchto témat na problémy měst a obcí, a to zejména v otázkách integrovaných nástrojů ITI a CLLD. Tyto nástroje pomocí územních strategií dlouhodobě plánují projekty sloužící k rozvoji území. Evropské dotace po roce 2021 musí být vhodné i pro malé obce. "Evropské dotace musí být zacíleny podle místních potřeb, zjednodušeným způsobem a s co největší mírou spolufinancování ze strany EU a státu. Žadatelé musí mít jasně dané podmínky pro čerpání dotace na správně připravený a smysluplný projekt. Proto je nutné, aby ČR při vyjednávání podmínek s Evropskou komisí vhodně cílila na skutečné potřeby v území," říká Petr Osvald a dodává, že je nutné, aby obce byly schopné pokrýt své základní potřeby z rozpočtového určení daní a dotace mohly pobírat pouze pro svůj územní, ekonomický a sociální rozvoj. V bloku klasických prezentací vystoupili kromě ministrů vlády a zástupců veřejných společenských institucí též ředitelé společnosti ČEZ, České spořitelny, České pošty a dalších významných firem.

Hojně navštívený byl diskuzní blok k tématu veřejnosprávních kontrol, v němž se řešila problematika sjednocení kontrol, závaznosti kontrolních závěrů, efektivity kontrol, vztahu jejich předmětu a účelu a stanovení nápravných prostředků. "Územní samosprávné celky dlouhodobě upozorňují na fakt, že systém kontroly obcí je velice složitý, nepřehledný, nesystematicky řešený a často duplicitní. Navíc jednotlivé kontroly se často rozcházejí ve svých závěrech," vyjádřil se Vladislav Vilímec, předseda Finanční komise Předsednictva SMO ČR a senátor Parlamentu České republiky. Systém finanční kontroly a v jejím rámci veřejnosprávní kontroly dopadá na celou veřejnou správu, tedy nejen na výkon státní správy, ale i na výkon samosprávy. V diskusi též zaznělo, že obce mají v systému samosprávy obdobné povinnosti jako ministerstva. Měly by proto mít i odpovídající podporu a možnosti k výkonu své práce a naplňování svého poslání - tedy odpovědného budování podmínek pro život občanů. Při tvorbě kvalitního legislativního rámce je neoddiskutovatelná i role Svazu měst a obcí ČR jako prostředníka při vyjednávání mezi vládou a samosprávnými celky. Další den přinese konference diskusní blok k budoucnosti finanční autonomie českých obcí, o jejíž posílení Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě usiluje. Řešení spočívá v posílení finanční autonomie územně samosprávných celků v podobě navýšení podílu územních samospráv z daní vybraných státem na třetinu, podobně jako je tomu v řadě evropských států, a dále pomocí absolutního navýšení finančních prostředků pro obce tak, aby získaly všechny velikostní kategorie obcí a žádná kategorie nebyla ztrátová. "Obce by tak mohly samy rozhodovat o svých záležitostech a realizovat nejpotřebnější projekty a nečinit pouze to, co jim umožňují specifické dotační programy vypsané v daný rok. Cílem těchto snah by bylo zajištění dostatečných finančních prostředků určených na poskytování kvalitních a dostupných veřejných služeb a na údržbu a rozvoj území a obecní infrastruktury," zdůraznil předseda Svazu František Lukl. Tato situace by garantovala obcím dlouhodobou finanční stabilitu a bylo by možné otevřít debatu o přenastavení systému poskytování národních dotací a příspěvku na výkon státní správy.Svaz měst a obcí ČR varuje před dalším okrajováním samosprávy 

PRAHA, 30. listopadu 2018 - Návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu byl zařazen na jednání vlády ČR dne 3. prosince 2018. Cílem návrhu je rozšířit kontrolní působnost úřadu zejména na orgány územní samosprávy. Celkově se jedná od roku 1989 již o devátý pokus rozšířit pravomoci NKÚ. I díky silné kritice ze strany územních samospráv parlament ani jeden z dosavadních návrhů neschválil. Otázkou zůstává, zda kabinet premiéra Babiše podpoří návrh navzdory vážným výhradám vládních legislativců.  Svaz měst a obcí ČR si je vědom skutečnosti, že předložení legislativního návrhu na rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je zakotveno v programovém prohlášení vlády ČR. Úpravu kontrolních kompetencí NKÚ však nelze provést bez reformy kontrolních mechanismů ve veřejné správě.  "Nezpochybňujeme, že hospodaření s veřejnými prostředky je potřeba řádně kontrolovat. Nebráníme se ani tomu, aby tuto kontrolu vykonával NKÚ. Než by ale k takové změně došlo, musí vláda revidovat celý kontrolní systém. Obce jsou zavaleny kontrolami, kdy několik různých orgánů kontroluje prakticky stejnou věc. Takhle to nejde dál," objasňuje trvale kritický postoj Svazu měst a obcí ČR jeho předseda a starosta města Kyjov František Lukl.  "Svaz měst a obcí v minulosti opakovaně vládu vyzval ke změně legislativy. Tisíce starostů se ale doteď žádné snahy zjednodušit a zefektivnit kontrolní systém nedočkaly. Mrzí mě, že vláda premiéra Babiše k tomuto problému přistupuje stejně jako předchozí kabinety," doplňuje František Lukl. Duplicity v kontrolách podle něj jednoznačně potvrdila analýza Ministerstva financí, kterou vláda projednala v loňském roce. Analýzu si vyžádali poslanci a senátoři právě v souvislosti s dřívějšími návrhy na rozšíření působnosti NKÚ.  Svaz dále upozorňuje, že předkladatelé novely zákona o NKÚ nerespektují usnesení Senátu č. 449 ze dne 26. května 2016, ve kterém Senát doporučuje vládě ČR předložit úpravu kompetencí NKÚ současně s návrhem na odstranění duplicit kontrolních systémů. Svaz je podle Františka Lukla rovněž přesvědčen, že i aktuální návrh na změnu zákona o NKÚ není v souladu s ústavně garantovaným právem na samosprávu. I proto nedoporučuje jakoukoliv změnu legislativní úpravy v této oblasti a nadále požaduje, aby vláda legislativní změny připravila nejprve v oblasti omezení vícečetných kontrol stejné věci. 

Pro další informace kontaktujte:  Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.


6 důvodů, proč budou v roce 2019 české firmy investovat do 3D tisku 

Praha, Česká republika, 9.ledna 2019 - Technologie aditivní výroby již dávno nejsou doménou nadšenců. Se zvyšující se dostupností a spolehlivostí zařazuje 3D tisk do výroby celá řada společností v České republice. Jaké jsou nejdůležitější důvody, které podle analytiků společnosti 3Dwiser motivují firmy u nás i v zahraničí investovat do aditivní výroby?

Zlevnění výroby

Zhotovení funkčních a tvarově unikátních dílů pro firmy mnohdy znamená zdlouhavý proces poptávání, vyhodnocování nabídek a jednání s dodavateli. Externí výroba takových dílu na míru tradičními metodami (například obráběním) také znamená mnohem větší náklady. Výtisky ve vlastní režii přitom firmy často vyjdou mnohem levněji. "3D tiskárna kovů Markforged Metal X například přinesla společnosti Stanley Black & Decker už v pilotním projektu aditivní výroby menších ocelových dílů až 50násobné zkrácení výrobních časů při zlomku investičních nákladů," říká Tomáš Soóky, spoluzakladatel a jednatel společnosti 3Dwiser.

Zrychlení výroby

Kromě nákladnosti je tradiční výroba unikátních dílů časově mnohem náročnější. Přitom konstruktéři dnes mohou mít 3D tiskárny bezprostředně po ruce. A to nejen pro prototypy, ale už i k výrobě plně funkčních dílů. "Nám se díky přesnému a spolehlivému 3D tisku daří vyrábět potřebné díly až 5× rychleji a 10× levněji než dříve," popisuje Jakub Cvilinek, jednatel společnosti Průmyslová keramika, kde používají 3D tisk na výrobu mnohdy velmi složitých jader do forem na žáruvzdorné dílce. 

Návratnost investice

Snížení časových a finančních nákladů má za důsledek, že investice do 3D tiskáren se podnikům na úsporách vrací extrémně rychle, často hned s první zakázkou a v řádech týdnů. "Investice do 3D tiskárny Ultimaker 2 Extended se nám na jednom z projektů vrátila do dvou týdnů. Sérii funkčních dílů pro výrobu bychom jinak museli nechat frézovat," zmiňuje Dominik Berka, technik 3D tisku ve společnosti Saar Gummi Czech, která se zabývá výrobou gumových těsnění pro automobily. 

Výroba dříve nevyrobitelného

Aditivní výroba v průmyslu nemá nutně nahradit léty osvědčené postupy jako vstřikování do forem nebo obrábění. V případě malých sérií nebo jednotlivých kusů však dokáže konstruktérům poskytnout tvarovou svobodu a možnost, jak i extrémně složité tvary vyrobit velmi rychle a za zlomek prostředků. "Co nás dnes napadne, můžeme zítra navrhnout - a díky 3D tisku okamžitě vyrobit. Nečekáme týdny na výrobu tradičním obráběním v nástrojárně. Můžeme vyzkoušet více variant v krátkém čase, rychle najdeme ideální tvar," vysvětluje Jan Blepta z Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Méně nákladných chyb

Díky 3D tisku si konstruktéři mohou snadno ověřit návrhy dílů i celých sestav - často sami, bez čekání na kolegy z výrobních oddělení. Rychleji provádějí potřebná vylepšení, třeba i podle změn kolegů nebo zadavatele na poslední chvíli. Rychleji také nacházejí finální tvar a funkčnost výrobku a pomáhají jej uvádět na trh. "3D tisk se stále více uplatňuje už při hledání optimálního výrobku. Jen mezi lety 2015 a 2017 vzrostlo využití 3D tisku v oblastech výzkumu a vývoje o téměř dvě třetiny, při samotné navrhování o více než polovinu," potvrzuje Tomáš Vít, odborný konzultant společnosti 3Dwiser. 

Přesvědčivé představení návrhu

Přestože lze dnešní virtuální modely vytvořit s dechberoucími detaily, v řadě oborů si zákazníci stále chtějí návrh "osahat" naživo. 3D tištěné modely pomáhají s prezentací například architektům, pro které je klíčové investorům co nejvěrněji popsat projekt a jeho ideu. V Česku již některé ateliéry tuto možnost využívají, ve světě je průkopníkem například oceňované studio Make Architects s pobočkami v Londýně, Sydney, nebo Hongkongu.  Zajímá vás víc? Podívejte se na další informace k výhodám využití 3D tisku v průmyslu a výrobě.

###

O společnosti 3Dwiser

3Dwiser s.r.o. je předním českým dodavatelem a distributorem dostupných a spolehlivých technologií 3D tisku a 3D skenování. Poskytuje odborné služby v oblasti aditivní výroby. Čerpá z odborného zázemí vlastního týmu specialistů i z přímé spolupráce s českými a zahraničními výrobci tiskáren a tiskových materiálů i vývojáři profesionálních aplikací pro přípravu 3D tisku. V Praze-Hloubětíně provozuje unikátní showroom 3D tisku, realizuje zde také zakázkové služby přesného 3D tisku. Showroom 3D tisku je zájemcům k dispozici také v OlomoucNechte řídit e-mailové kampaně stroji, umí to lépe

Praha, 9. ledna 2019

Když začátkem října vystoupila v ČR uznávaná expertka na e-mailing Jenna Tiffany a promítla na jednom ze svých slidů dva různé předměty e-mailu, málokdo věřil, že ten trefnější nevymyslel člověk, ale stroj. Šlo o dílo umělé inteligence. Z jejího využití v e-mailovém marketingu profitují firmy i zákazníci. 

Nezávislá agentura pro výzkum trhu Forrester Research uvádí, že 77 % zákazníků tíhne ke značkám s personalizovanou zkušeností. V České republice přesto převládají hromadné rozesílky newsletterů s oslovením "Vážený zákazníku" a shodným obsahem pro všechny příjemce. Takové e-maily chce číst jen málokdo. "Šance, že se vkus a potřeby vašich zákazníků shodují, je ve skutečnosti minimální, takže když je oslovujete hromadně ve stejnou dobu a se stejným zbožím, marníte svůj i jejich čas. Nabízet dámskému publiku výhradně pánské zboží je při dnešních možnostech, které elektronická komunikace nabízí, skoro společenské faux-pas," vysvětluje Robert Junek, odborný garant programu na Czech On-line Expo.

Junek upozorňuje, že mnohem raději čtou zákazníci e-maily, které jim jsou psané na míru. Toho lze docílit vytvářením personalizovaných e-mailů a pečlivou segmentací. V obojím může pomoci právě umělá inteligence. Funguje na principu samoučících mechanismů, průběžně zpracovává obrovské množství dat, ze nichž vyvozuje konkrétní závěry a vzorce chování. Časem se dostane do stádia, kdy dokáže chování zákazníka dokonce predikovat.  V e-mailingu se dá efektivně využít například u doporučování zboží souvisejícího s nákupem. Umělá inteligence přihlédne nejen k tomu, co by se k nakoupené věci hodilo, ale vezme v úvahu také typy a barvy zboží, které si předtím zákazník prohlížel. Další oblast je hodnocení potenciálního zákazníka přiřazením takzvaného engagement skóre podle toho, jak lidé dlouhodobě reagují na e-maily. Díky tomu obchodníci vědí, koho a jakým způsobem nejlépe zaujmout. Tento nástroj ve svých e-mailových kampaních vyzkoušela například Lékárna.cz. "Výsledkem bylo tak radikální zvýšení míry open rate, že předpokládali chybu ve výpočtech. Jejich e-maily si otevřelo více než 70 % příjemců a výrazný nárůst zaznamenal i konverzní poměr," dodává Junek. Uplatnění umělé inteligence je také v oblasti personalizace nebo volbě různých variant předmětů e-mailů. Ten hlavní přínos však spočívá v usnadnění práce marketérům. To, co by museli dlouze vymýšlet a programovat za ně vyřeší nástroje využívající samoučící mechanismy.  "Personalizování a segmentaci e-mailů ve spojení s umělou inteligencí ocení i vaši zákazníci. Nebudou se díky tomu muset probírat horou nezajímavých zpráv, protože se jim dostane jen takový obsah, který budou chtít číst," upozorňuje Junek. Nejnovějším trendům v oblasti e-mailingu se bude věnovat jedna z konferencí na březnovém veletrhu pro e-shopaře a marketéry Czech On-line Expo. Kromě možností, které personalizace a segmentace e-mailů přináší, se zaměří také na multikanálovou komunikaci se zákazníky, konkrétním příkladům dobré praxe a zhodnotí, jak se české weby během prvního roku popraly s GDPR.


Praha, Česká republika, 9.ledna 2019 - Technologie aditivní výroby již dávno ců. Se zvyšující se dostupností a spolehlivostí zařazuje 3D tisk do výroby celá řada společností v České republice. Jaké jsou nejdůležitější důvody, které podle analytiků společnosti 3Dwiser motivují firmy u nás i v zahraničí investovat do aditivní výroby?

Zlevnění výroby

Zhotovení funkčních a tvarově unikátních dílů pro firmy mnohdy znamená zdlouhavý proces poptávání, vyhodnocování nabídek a jednání s dodavateli. Externí výroba takových dílu na míru tradičními metodami (například obráběním) také znamená mnohem větší náklady. Výtisky ve vlastní režii přitom firmy často vyjdou mnohem levněji. "3D tiskárna kovů Markforged Metal X například přinesla společnosti Stanley Black & Decker už v pilotním projektu aditivní výroby menších ocelových dílů až 50násobné zkrácení výrobních časů při zlomku investičních nákladů," říká Tomáš Soóky, spoluzakladatel a jednatel společnosti 3Dwiser.

Zrychlení výroby

Kromě nákladnosti je tradiční výroba unikátních dílů časově mnohem náročnější. Přitom konstruktéři dnes mohou mít 3D tiskárny bezprostředně po ruce. A to nejen pro prototypy, ale už i k výrobě plně funkčních dílů. "Nám se díky přesnému a spolehlivému 3D tisku daří vyrábět potřebné díly až 5× rychleji a 10× levněji než dříve," popisuje Jakub Cvilinek, jednatel společnosti Průmyslová keramika, kde používají 3D tisk na výrobu mnohdy velmi složitých jader do forem na žáruvzdorné dílce. 

Návratnost investice

Snížení časových a finančních nákladů má za důsledek, že investice do 3D tiskáren se podnikům na úsporách vrací extrémně rychle, často hned s první zakázkou a v řádech týdnů. "Investice do 3D tiskárny Ultimaker 2 Extended se nám na jednom z projektů vrátila do dvou týdnů. Sérii funkčních dílů pro výrobu bychom jinak museli nechat frézovat," zmiňuje Dominik Berka, technik 3D tisku ve společnosti Saar Gummi Czech, která se zabývá výrobou gumových těsnění pro automobily. 

Výroba dříve nevyrobitelného

Aditivní výroba v průmyslu nemá nutně nahradit léty osvědčené postupy jako vstřikování do forem nebo obrábění. V případě malých sérií nebo jednotlivých kusů však dokáže konstruktérům poskytnout tvarovou svobodu a možnost, jak i extrémně složité tvary vyrobit velmi rychle a za zlomek prostředků. "Co nás dnes napadne, můžeme zítra navrhnout - a díky 3D tisku okamžitě vyrobit. Nečekáme týdny na výrobu tradičním obráběním v nástrojárně. Můžeme vyzkoušet více variant v krátkém čase, rychle najdeme ideální tvar," vysvětluje Jan Blepta z Continental Automotive Czech Republic s.r.o.


Státní pozemkový úřad zapojuje veřejnost do hlasování v soutěži Žít krajinou

Praha, 1. prosince 2018 - Během měsíce prosince má veřejnost možnost zapojit se do hlasování v soutěži Žít krajinou. Jedná se o již 12. ročník soutěže, která hledá nejkvalitnější realizovaná tzv. společná zařízení navrhovaná v pozemkových úpravách. 

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 43 projektů. Soutěží se ve dvou kategoriích. V rámci kategorie Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků) se přihlásilo 22 projektů, 21 projektů je přihlášeno do kategorie Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření).

 "Hlavním cílem soutěže je seznámit veřejnost s rozsahem a úrovní realizací zařízení, kterými pomáháme české krajině nejen bránit se dopadům sucha a přívalovým srážkám, ale vracíme ji i její rozmanitost. Jedná se například o biokoridory a biocentra, vodní nádrže, polní cesty, zatravněné průlehy a větrolamy," říká o soutěži Ing. Martin Vrba, zástupce ústředního ředitele. 

V každé kategorii budou vyhodnocena první tři místa. Zvláštní ocenění Cena Státního pozemkového úřadu bude uděleno nejlepšímu projektu z obou kategorií. Cenu veřejnosti obdrží projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných prostřednictvím internetového hlasování. Hlasování se uskuteční na webových stránkách Státního pozemkového úřadu, nebo přímo na webovém portálu soutěže www.soutezzitkrajinou.cz v sekci "Hlasování veřejnosti". Ze všech hlasujících bude vylosován jeden výherce, který bude odměněn. Každý hlasující může udělit pouze jeden hlas. 

Příklady dalších realizovaných společných zařízení, která oživila českou krajinu, můžete shlédnout na  https://youtu.be/XqsFhJDD1uM

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 21. března 2019 v Hlavním sále Senátu PČR.


 

 


Celní správa České republiky  Generální ředitelství cel  Oddělení Vztahů k veřejnosti  Budějovická 7 Praha 4

V Praze  12. 12. 2018  

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY A MĚSTSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇ

Odhalení pěstíren konopí

Úspěchu v boji proti drogové kriminalitě dosáhli plzeňští kriminalisté ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel. Tyto dva týmy se společnými silami a prostředky podílely dne 4. prosince 2018 na plošné realizaci, která se týkala nedovolené výroby a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. V uplynulých dnech se podařilo na území okresů Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Domažlice příslušníkům Policie České republiky a Generálního ředitelství cel zachytit a zmařit práci osob, které prováděly nelegální činnost.  Na základě soudního příkazu bylo v rámci akce provedeno 11 domovních prohlídek a 16 prohlídek jiných prostor a pozemků (prodejna, motorová vozidla, garáže). Během domovních prohlídek bylo zajištěno 8 funkčních pěstíren konopí, v nichž docházelo za použití kompletního pěstebního a elektro zařízení, chemikálií a dalších předmětů k neoprávněnému pěstování vzrostlých rostlin cannabis v celkovém počtu 655 kusů za účelem získání účinné látky (THC). Zajištěna byla i sušina konopí o celkové hmotnosti necelých 10 kilogramů. Zajištěné pěstírny včetně komponentů, rostlin i sušiny jsou podrobovány znaleckému zkoumání. Dále se podařilo zajistit hotovost ve výši necelých 400 000 korun, 7 kusů střelných zbraní včetně nábojů, které jsou v současné době taktéž podrobovány znalecké expertize pro podezření z trestné činnosti nedovoleného ozbrojování. Mezi další zajištěné věci a předměty patřila i dvě motorová vozidla a předměty ze specializovaného obchodu zaměřeného pro pěstování.   V souvislosti s tímto případem bylo zadrženo celkem 11 osob, z toho dvě v současné době čelí trestnímu stíhání. První obviněný 40letý muž se měl dopustit přečinů šíření toxikománie a nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve stádiu pokusu. Druhý 41letý muž byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dílem dokonaným a dílem ve stádiu pokusu. Ostatní podezřelé osoby byly po provedených úkonech v trestním řízení propuštěny ze zadržení na svobodu. Na obě obviněné osoby kriminalisté podali podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, který byl ze strany soudce akceptován.    Není vyloučeno, že po výsledcích soudních expertíz bude rozšířeno trestní stíhání i na další osoby, které se podílely na této nelegálně prováděné činnosti.


Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

Praha, 4. ledna 2019 - Ředitelem Státního pozemkového úřadu se stal dosavadní ředitel jeho Sekce řízení ústředí Martin Vrba. Ten byl již vedením úřadu pověřen v červenci loňského roku. Martin Vrba byl do funkce ústředního ředitele jmenován na základě doporučení odborné výběrové komise.  

Martin Vrba vystudoval fytotechniku na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Na různých vedoucích pozicích Pozemkového úřadu a následně Státního pozemkového úřadu působí od roku 1998. Právě jeho mnohaleté znalosti a zkušenosti bodovaly u výběrové komise. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman očekává od nového ústředního ředitele stabilizaci úřadu, zefektivnění práce v centru i v regionech a zkvalitnění veškerých zajišťovaných služeb ve prospěch vlastníků půdy i zemědělců. "Státní pozemkový úřad by se dále měl podle současných potřeb zemědělství a společnosti zaměřit především na takové pozemkové úpravy, které budou mít protierozní a půdoochrannou funkci, nebo budou zadržovat vodu v krajině. Věřím, že ředitel Martin Vrba je odborníkem, který se dokáže s náročnými úkoly vypořádat," dodal ministr Toman.

Zadržování vody v krajině je aktuální téma, kterým se budou odborníci Státního pozemkového úřadu intenzivně zabývat. "Mým dlouhodobým cílem je vytvořit ze Státního pozemkového úřadu moderní instituci, která bude připravena flexibilně reagovat na požadavky společnosti ve všech svěřených agendách. Státní pozemkový úřad by měl koncepčně pečovat o krajinu i racionálně a transparentně nakládat se státní zemědělskou půdou," uvedl nový ředitel úřadu Vrba.

Státní pozemkový úřad vznikl k 1. lednu 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Převádí zemědělské pozemky a vypořádává restituční nároky. Další z hlavních činností úřadu je řízení o pozemkových úpravách, kterými se mají prvořadě zlepšit podmínky kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství s důrazem na zlepšení životního prostředí, ochranu  a zúrodnění půdního fondu. Pozemkové úpravy často zasahují do vodního hospodářství zejména tím, že snižují nepříznivé účinky povodní a řeší odtokové poměry v krajině, napomáhají tak ke zvýšení ekologické stability krajiny.