UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


TISKOVÁ ZPRÁVA

SMO ČR požaduje lepší ochranu půdy Praha 16. října 2019 

"Řadu let řešíme s našimi starosty nedostatečně účinně nastavený systém ochrany půdy, jehož konečné důsledky padají na jejich hlavy a do jejich rozpočtů," říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: "podle našich informací došlo v letošním roce znovu k nárůstu jak nových, tak i opětovných erozních událostí, jako je např. znečištění obce po přívalových deštích. Škody na obecních i soukromých majetcích jdou do milionů. Při odplavení orné půdy jsou ovšem škody nevratné. Voláme již dlouho po přijetí protierozní vyhlášky, pokud nebude mít stát jasné nástroje k ochraně půdy, a v případě porušení účelné postihy, tak se obáváme, že situace se bude extrémně zhoršovat."

Začátkem října zaslal Svaz měst a obcí ČR dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi s dotazem na stav schvalování návrhu "protierozní vyhlášky". Svaz by velmi uvítal, aby její platnost a účinnost mohla být již od jara 2020.

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

O Svazu měst a obcí České republiky: Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

ČESKÁ CHUŤOVKA JE SYNONYMEM KVALITY A VÝTEČNÉ CHUTI

Od nápadu skupiny uznávaných potravinářských odborníků uspořádat soutěž o značku "Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA", uplynulo již 11 let, během kterých se jasně ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu korunuje a může jí přinést i oprávněnou přízeň zákazníků. Státní dozorové orgány se úspěšně soustředí zejména na bezpečnost potravin, která je dnes na našem trhu již samozřejmostí, a naše potraviny tak dokonce patří k nejbezpečnějším v Evropě. Na druhou stranu žádné výživové doporučení neplatí univerzálně - každý má jinou genetickou výbavu a jiné zdravotní předpoklady. Jedna zásada má však univerzální platnost pro každého zákazníka - chce jíst kvalitně a chutně. A přesně to vyjadřují i značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA. Je proto potěšitelné, že popularita soutěže rok od roku vzrůstá. V loňském jubilejním 10. ročníku se klání zúčastnilo již 73 výrobců, přičemž o Českou chuťovku se ucházelo 234 nejrůznějších potravin (značku nakonec získalo 173 z nich) a o Dětskou chuťovku 41 (uspělo 29). Odborníci v hodnotitelské komisi budou mít i letos co dělat, aby podobné množství vzorků zvládli senzoricky otestovat během dvou dnů a rovněž dětské porotce čeká perné dopoledne pořádně nabité chuťovými vjemy. Díky obětavé profesionální přípravě ze strany zaměstnanců renomované potravinářské školy PODSKALSKÁ v Praze 2, kde obě hodnocení již tradičně probíhají, to však jistě opět zvládnou na výbornou. Za uplynulých 10 ročníků soutěže získalo celkem 207 potravinářských výrobců ohromujících 822 Českých chuťovek a 179 Dětských chuťovek - to už je přece víc než slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných českých potravin na našem trhu! Již od pátého ročníku soutěže se díky podpoře vedení Senátu předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá "ochranná křídla" Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin, což je vyjádřeno i celoročním působením jejího místopředsedy přímo v hodnotitelské komisi a přípravném výboru soutěže. Pokračující podporu soutěži Česká chuťovka jako projektu s nesporným pozitivním přínosem českým potravinářským výrobcům i jejich zákazníkům vyjádřil místopředseda komise senátor Petr Šilar rovněž ve svém vystoupení na tiskové konferenci Záštitu soutěži letos poskytli 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, místopředsedové Senátu Milan Štěch a Jan Horník a rovněž ministr zemědělství Miroslav Toman. Odbornou úroveň a prestiž soutěže pak podtrhuje odborná garance renomované Vysoké školy chemicko-technologické v Praze společně s VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ). Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 12. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 10. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu "Cena novinářů - Česká chuťovka 2019" a podruhé také bude ve spolupráci s Literárními novinami vyhlášena "Harmonická potravina 2019". V pořadí již sedmá výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem "Rytíř české chuti". Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta - Via Bohemica, z.s.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění. Všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům či zástupcům médií apod., je k dispozici také Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. na adrese https://www.mark-as.cz/chutovka

Tradičním partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění. Novými partnery České chuťovky jsou renomovaná společnost Český porcelán Dubí a prestižní květinová dílna luka:sh.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Josef Sléha, SYMPEX GROUP s.r.o.e

sleha@sympex.cz

www.ceskachutovka.cz

www.facebook.com/ceskachutovka

ČESKÁ CHUŤOVKA - ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE


Tisková zpráva

Pobočky České pošty se rušit nebudou

Praha, 24. září Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se sešel s předsedou SMO ČR Františkem Luklem. Tématem schůzky byla situace v České poště. Oba se shodli, že Česká pošta je strategický státní podnik, který garantuje přenos důležitých informací, zásilek, zboží nebo finančních prostředků po celém území České republiky.

"Starosty z menších obcí znejistila premiérova slova o tom, že Česká pošta je mrtvá a měla by se transformovat na akciovou společnost, takže se obávají omezení služeb a rušení poboček ČP," uvedl František Lukl. "Pošta bývá poslední institucí, která na vesnici zbyla a má pro zdravý život důležitý význam," dodal Lukl.

Ministr vnitra obavy starostů vyvrátil. "Uklidnil jsem pana předsedu Lukla, pobočky ČP se rušit nebudou. Je to spojovací bod mezi státem a občanem, který musí být dál dostupný i na venkově," řekl ministr vnitra Jan Hamáček. 

Odmítl, že Česká pošta je mrtvá, naopak zdůraznil, že se po letech podařilo vyřešit financování služeb, jež si u ČP objedná zákonem stát: Garantované doručování zásilek a pro všechny dostupnou síť poboček.

Plán generálního ředitele Romana Knapa, který v těchto dnech schvaluje dozorčí rada, poštu vyvede ze ztráty do tří let, zkvalitní služby a stabilizuje ji personálně. 

"Pošta bude stát na třech službách: poštovní, finanční a komerční služby, které se nebudou překrývat, ale doplňovat. Zlepší se doručování balíků a nikdo nikoho nebude při vyzvednutí doporučeného dopisu přesvědčovat k pojištění nebo nákupu zboží," tvrdí Hamáček. 

Podle ministra vnitra se po dlouhé době stagnace podařilo nastartovat změny, které Českou poštu změní v moderní instituci, na kterou budou hrdí nejen zaměstnanci, ale všichni občané.

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cr

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku


                                                                                                                           


                                                                                                                            TISKOVÁ ZPRÁVA

Téměř 600 zástupců měst a obcí podepsalo Výzvu Krajských setkání SMO ČR!

Praha 2. května 2019

Na začátku února přijalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR usnesení, které jasně deklaruje zásadní nesouhlas s institucionálními změnami navrhovanými ve věcném záměru stavebního zákona. Hned na to přijalo Krajské setkání měst a obcí Ústeckého kraje Výzvu se stejnou myšlenkou. Tato výzva opravňuje zároveň představitele SMO ČR prosazovat a sdílet toto jednoznačně negativní stanovisko k odebrání stavebních úřadů obcím a městům.  "Jsme rádi, že i kolegové ze Sdružení místních samospráv ČR sdílejí naše obavy," říká předseda SMO ČR, František Lukl a pokračuje: "a i oni připravili petiční akci. Doufáme a věříme, že naše společné stanovisko bude vyslyšeno i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR."

Pro další informace kontaktujte:  Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.


Která ojetina vás přežije? 12 značek a modelů, které budou chtít ještě vaše děti

Praha, 30. dubna 2019 - Jsou auta, která rychle skončí v zapomnění. A pak jsou vozy, které i po mnoha letech provozu stále stojí za koupi a budou sloužit ještě dlouho. Nostalgické vzpomínky na spolehlivost a výdrž tak v budoucnu řidiči mohou věnovat modelům, které by nikdo netipoval. Po deseti letech od výroby ukazují největší potenciál dlouhověkosti menší atmosférické benzínové motory, mezi diesely pak jednotky bez filtrů pevných částic. Vyplývá to z dat inovační laboratoře AuresLab, která je součástí skupiny AURES Holdings. Přechod z emisní normy Euro 4 na Euro 5 před deseti lety pro automobilky znamenal řadu změn. "Kvůli striktním limitům se u dieselových motorů stal naprostou nezbytností filtr pevných částic, který u řady vozů později způsoboval nemalé problémy. Pro benzínové motory pak normy znamenaly nástup downsizingu, tedy malých turbomotorů, které také nebyly zvlášť v počátcích úplně bezproblémové," vysvětluje Stanislav Gálik, výkonný ředitel laboratoře AuresLab. Společným znakem "držáků" tedy u benzínových motorů bývá nepřímé vstřikování paliva a většinou provedení bez turbodmychadla. U dieselů je pak zásadní provedení bez filtru pevných částic, který u řady modelů způsoboval nemalé potíže a jeho výměna je velmi nákladná. Byť jsou i některé modely, které s ním nemívají potíže.

U desetiletých škodovek jsou vyhlášené modely Fabia a Roomster s benzínovou motorizací 1.4 16V (63 kW), nebo druhá generace Octavie s motory o stejném objemu, ale nižším výkonem 59 kW. Výkonnější motor 1.6 MPI u tohoto modelu je také velmi trvanlivý. Samostatnou kapitolou jsou rovněž poslední ročníky Octavie první generace s názvem Tour, u níž byl dobrou volbou jakýkoliv motor (1.4 55 kW, 1.6 75 kW, 1.8T 110 kW, 1.9 TDI 74 kW). Naftovým motorizacím pak vládne legendární Octavia 1.9 TDI s kódem motoru BXE (77 kW). Benzínové verze lze pořídit od 90 tisíc Kč, naftové od 120 tisíc. Velmi podobná je situace u Volkswagenu, se kterým Škoda díky koncernové spřízněnosti motory sdílela. Vedle nešlápnete u vozů s motory 1.4 16V (59 kW a 63 kW, ne FSI nebo TSI), které se montovaly do Polo, Golf a Golf Plus, nebo 1.6 16V (75 kW, ne FSI), jež najdete v modelech Golf, Golf Plus, Jetta, Touran a Passat. Zárukou dlouhověkosti je i v Audi A3. Diesel 1.9 TDI BXE (77 kW) pak figuroval i v modelech Golf, Jetta, Touran a Passat. "Statisícové nájezdy u těchto motorů nebývají problém, a vzhledem k počtu vyrobených kusů jsou i náhradní díly poměrně levné," říká Stanislav Gálik. "Nesmrtelné" vozy ale najdeme i mimo německý koncern. Mezi nejspolehlivější Fordy patří dvojice Fiesta a Focus. Menší model s benzínovou motorizací 1.25 (44 i 60 kW), větší pak s motorem 1.6 (74 kW). Ceny začínají na 90 tisících. U korejské dvojice automobilek Kia a Hyundai pak podle dat AuresLab neprohloupíte s benzínovým motorem u modelů Kia Picanto, Rio, Cee'd, Venga nebo Hyundai i20, i30 a ix20. Italské výrobce zastupuje Fiat, kde nejméně poruch vykazují jakékoliv benzínové modely Panda, Grande Punto, Punto Evo, 500 nebo Bravo. Pandy se přitom dají pořídit už od 60 tisíc Kč. U francouzských značek pak vynikají vozy s motorem 1.2 (55 kW), jímž byly osazeny Renaulty Clio, Clio Storia, Kangoo a Thalia, nebo 1.6 (74 a 81 kW), které automobilka Renault nasazovala do modelů Mégane nebo Fluence. Spolehlivá jsou i kolínská dvojčata Peugeot 107 a Citroen C1. Mezi naftovými motory pak vládne jednotka 2.0 HDI (100, 103, 110 a 120 kW) a příliš nezáleží, jestli v Citroenu C5, C4 Picasso nebo Grand C4 Picasso, případně v Peugeotech 308, 407, 3008 nebo 5008. Švédská Volva byla vždy hlavně synonymem bezpečnosti. Modely C30, S40 a V50 s libovolným benzínovým motorem bez turbodmychadla nebo s dieselem 2.0 a 2.4 řidičům ovšem budou sloužit ještě hodně dlouho. Stejně tak modely V70 a S80 s benzínovým motorem 2.0 bez turbodmychadla nebo se čtyřválcovým i pětiválcovým dieselem 2.0 a pětiválcovým dieselem 2.4. Na závěr se pak AuresLab zaměřil na vozy značky Mercedes, která dala vzniknout dnes již legendárnímu nezničitelnému modelu W 123, zvanému "piáno". Z desetiletých vozů si tak stojí nejlépe třídy C a E s benzínovými čtyřválci bez přímého vstřikování nebo s naftovými čtyřválci OM646 (obojí se pozná podle emisní normy Euro 4). U menších modelů tříd A nebo B pak stačí zvolit jakýkoliv benzínový motor. Analýza AuresLabu zabrousila i o dekádu dále. "Nejčastěji jsou takto staré vozy škodovky a volkswageny, častěji benzínové. Za tak dlouhou dobu však už do hry mnohem více vstupuje opotřebení konkrétního kusu a jeho údržba. Jen málokdo dokáže za levný peníz uservisovat třeba Citroen C5 nebo šestiválcové turbodieselové Audi," vysvětluje Gálik. Přesto lze podle něj pořídit za 50 tisíc Octavii nebo Golfa a s dobrou péčí je později za podobné peníze i prodat.

O AuresLab:

Inovační laboratoř AuresLab v rámci skupiny AURES Holdings zastřešuje inovační projekty. Od založení na počátku roku 2018 již představila několik úspěšných projektů jako prodej investičních vozů Mototechna Classic, službu dlouhodobého pronájmu Mototechna Drive nebo aplikaci pro řízení skladových zásob vozů pomocí umělé inteligence Stock Allocation. Výkonným ředitelem AuresLab je Stanislav Gálik, který dříve působil také na pozici poradce pro inovace v rámci České spořitelny, je v oboru start-up projektů a inovací již zkušeným manažerem, v minulosti založil a posléze úspěšně prodal módní značku Galard a spoluzaložil inovační centrum Unif


Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR v Jihomoravském kraji

Brno, 5. března 2019

Na Krajském setkání v Brně promluvil k přítomným mimo jiné na téma stavebního zákona i předseda Svazu František Lukl:

"Podporuji zrychlení stavebního řízení, ale odmítám argument, že naše rozhodnutí jsou nekvalitní a ovlivňující naše úředníky.  Zjednodušme stavební předpisy, tím zrychlíme proces. Akci "kulový blesk" s přesunem pracovníků pod jednu střechu považuji za nereálnou, neboť tak velká střecha prostě neexistuje.  Pojďme konečně cestou masivní digitalizace, a ne přesouvání židlí."  Generálními partnery Krajských setkání jsou společnosti Česká spořitelna a ČEZ. Hlavními partnery jsou EKO-KOM a T-Mobile Czech Republic, partnery společnosti Artechnic-Schréder a EP Industries. Mediálními partnery jsou deníky Lidové noviny a MF DNES a časopis Svazu Informační servis (InS). Pro další informace kontaktujte:  Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Odhaleny tisíce padělků telefonů a příslušenství světové značky

Obsah stránky

​Celní správa ČR ve spolupráci s Finanční správou Slovenské republiky uskutečnila v pondělí 4. února koordinovanou mezinárodní kontrolní akci zaměřenou na ochranu práv duševního vlastnictví se specializací na obrazové a slovní vyobrazení práv společnosti Apple.

Plánované akci předcházel pokus o uplácení celníka, jež měl za finanční obnos propustit zboží porušující práva duševního vlastnictví do volného oběhu na území České republiky. Šedesát osm českých celníků následně zkontrolovalo předem vytipované subjekty v působnosti Celního úřadu pro hl. město Praha a dále CÚ Středočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Celkem zkontrolovali 21 provozoven, především prodejní stánky specializující se na prodej mobilních telefonů a jejich příslušenství v obchodních centrech.

Předpoklad celníků se potvrdil, na všech zkontrolovaných místech bylo zjištěno zboží s podezřením na porušení práv duševního vlastnictví. Zajistili mobilní telefony označené ochrannou známkou společnosti Apple a 4 509 ks jejich příslušenství (např. silikonové kryty, nabíječky, datové kabely, tvrzená skla, sluchátka) v celkové hodnotě přesahující částku pět milionů korun.

Nejvíce případů podezření na porušení práv duševního vlastnictví společnosti Apple zjistili celníci v hlavním městě (9) a v Moravskoslezském kraji (8).

Příslušníci slovenské Finanční správy zkontrolovali 21 vytipovaných provozoven prodávajících předmětné zboží a zajistili přes 2 500 kusů napodobenin zboží v hodnotě přesahující 95 000 Eur (2,5 milionu korun).

V případě potvrzení podezření na porušení práv hrozí kontrolovaným osobám zničení zajištěného zboží, další kroky pak bude podnikat majitel práva duševního vlastnictví prostřednictvím soudního řízení.

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci kontrolovali o víkendu dálniční známky


Celní správa o víkendu provedla na českých dálnicích celorepublikovou kontrolní akci s názvem DK 2019, která byla zaměřena na vozidla pohybující se na nich bez platného dálničního kuponu. Navzdory avízovaným upozorněním řidičům o nutnosti zakoupit a vylepit nové platné dálniční kupony pro rok 2019, celníci v tomto směru zjistili četná porušení. V průběhu uplynulých tří dnů odhalili tyto přestupky v  567 případech. Z devadesáti procent se jednalo o jízdu bez uhrazeného časového poplatku, v ostatních případech řidiči neodstranili loňský kupon z čelního skla, či na novém nevyplnili registrační značku vozidla. Nejvíc porušení bylo zjištěno v územní působnosti Celního úřadu pro Středočeský kraj (123), Královehradecký kraj (69) a Moravskoslezský kraj (69). Výše uložených pokut přesáhla 600 tisíc korun


Novým ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu je Martin Vrba

Praha, 4. ledna 2019 - Ředitelem Státního pozemkového úřadu se stal dosavadní ředitel jeho Sekce řízení ústředí Martin Vrba. Ten byl již vedením úřadu pověřen v červenci loňského roku. Martin Vrba byl do funkce ústředního ředitele jmenován na základě doporučení odborné výběrové komise.  

Martin Vrba vystudoval fytotechniku na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Na různých vedoucích pozicích Pozemkového úřadu a následně Státního pozemkového úřadu působí od roku 1998. Právě jeho mnohaleté znalosti a zkušenosti bodovaly u výběrové komise. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman očekává od nového ústředního ředitele stabilizaci úřadu, zefektivnění práce v centru i v regionech a zkvalitnění veškerých zajišťovaných služeb ve prospěch vlastníků půdy i zemědělců. "Státní pozemkový úřad by se dále měl podle současných potřeb zemědělství a společnosti zaměřit především na takové pozemkové úpravy, které budou mít protierozní a půdoochrannou funkci, nebo budou zadržovat vodu v krajině. Věřím, že ředitel Martin Vrba je odborníkem, který se dokáže s náročnými úkoly vypořádat," dodal ministr Toman.

Zadržování vody v krajině je aktuální téma, kterým se budou odborníci Státního pozemkového úřadu intenzivně zabývat. "Mým dlouhodobým cílem je vytvořit ze Státního pozemkového úřadu moderní instituci, která bude připravena flexibilně reagovat na požadavky společnosti ve všech svěřených agendách. Státní pozemkový úřad by měl koncepčně pečovat o krajinu i racionálně a transparentně nakládat se státní zemědělskou půdou," uvedl nový ředitel úřadu Vrba.

Státní pozemkový úřad vznikl k 1. lednu 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Je příslušný hospodařit s nemovitostmi, které byly ve správě Pozemkového fondu ČR, a rovněž se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Převádí zemědělské pozemky a vypořádává restituční nároky. Další z hlavních činností úřadu je řízení o pozemkových úpravách, kterými se mají prvořadě zlepšit podmínky kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství s důrazem na zlepšení životního prostředí, ochranu  a zúrodnění půdního fondu. Pozemkové úpravy často zasahují do vodního hospodářství zejména tím, že snižují nepříznivé účinky povodní a řeší odtokové poměry v krajině, napomáhají tak ke zvýšení ekologické stability krajiny.


Firmy loni ztrácely zájem o nové vozy, více je lákají pronájmy

28. února 2018 - Pořídit nový vůz na leasing firmy loni lákalo méně než v předchozích letech. Podle dat České leasingové a finanční asociace klesl objem prostředků určených na nová osobní vozidla o 5,6 %. Celkově pak firmy za 47,14 miliardy pořídily 116 917 nových osobních vozů. Pokles zájmu koresponduje s celkovým snížením prodejů vozů v minulém roce, mnohé firmy však také ve větší míře začínají využívat alternativní služby jako carsharing nebo půjčovny. Říká to Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab.

Pokles prodejů nových aut byl výrazný zejména v posledních čtyřech měsících minulého roku, ve kterých se prodalo 68 185 automobilů, což představuje meziroční propad o 21 %. Experti pokles přičítají zejména zavádění nové emisní normy.

Stále více firem se začíná poohlížet po jiných možnostech pořízení vozu, než je klasický nebo operativní leasing. Velký zájem mezi nimi vzbuzují zánovní vozy, jež ke střednědobému pronájmu nabízí například Mototechna se svou službou Drive. "Auta půjčujeme především středně velkým a malým firmám, v neposlední řadě pak též živnostníkům. Nejčastěji mají zájem o vozy z kategorie nižší střední třídy a SUV," vysvětluje Stanislav Gálik z AuresLab, která za vývojem služby stojí. Zákazníci si podle něj nejvíc pochvalují flexibilitu, a hlavně možnost v pravidelných intervalech získat novější auto. Patří mezi ně i společnost CEFC Group Europe, která vlastní například pražskou Slavii. Celkem Mototechna Drive v roce 2018 pronajala více než 750 vozů.

Nové možnosti zajištění vozového parku objevují také společnosti, které se přímo zabývají rozvážkou zboží zákazníkům a potřebují pružně reagovat na poptávku. To potvrzuje i Jan Mužík, fleet manažer e-shopu s potravinami Rohlík.cz. "Je pro nás náročné sehnat v Praze nebo Brně 30 užitkových vozů. Zvlášť, když je potřebujeme rychle přistavit," říká. Rohlík proto začal využívat službu Fleet Hero, jež firmám umožňuje pronajmout si vůz na přesně daný počet dní či na neurčito se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Zákazníkovi auta navíc přistaví do 24 hodin.

"Rostoucí zájem nás velmi těší, obzvláště pak, když vidíme, že našich služeb využívají firmy jako Alza, Samsung nebo Rohlík," říká Jan Gažúr, ředitel společnosti Fleet Hero, která také pochází z inovační laboratoře AuresLab. Zákazníkům umožňuje vybrat si mezi čtyřmi třídami automobilů: Economy, Standard, Premium a nově také Dodávky. Cena služby začíná na 266 Kč za den.

O AuresLab:

Inovační laboratoř AuresLab zastřešuje inovační projekty sítě autocenter AAA AUTO. Od založení na počátku roku 2018 již představila několik úspěšných projektů jako prodej investičních vozů Mototechna Classic, službu dlouhodobého pronájmu Mototechna Drive nebo aplikaci pro řízení skladových zásob vozů pomocí umělé inteligence Stock Allocation. Výkonným ředitelem AuresLab je Stanislav Gálik, který dříve působil také na pozici poradce pro inovace v rámci České spořitelny. Ten je v oboru start-up projektů a inovací již zkušeným manažerem, v minulosti založil a posléze úspěšně prodal módní značku Galard a spoluzaložil inovační centrum Unifer.Tiková zpráva

Dobrý den ,rádi bychom Vás informovali o tom, že od 1.2.2019 do 31.8.2019 mají občané České republiky opět možnost hodnotit české nemocnice a zdravotní pojišťovny prostřednictvím speciálního anonymního dotazníku. Hlasovat je možné pomocí tištěných dotazníků, které občané naleznou  ve své nejbližší nemocnici, její čekárně či recepci, nebo prostřednictvím elektronického dotazníku na internetových stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

V roce 2019 HealthCare Institute, o.p.s. realizuje již 14. ročník celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic - Nejlepší nemocnice ČR 2019 (v roce 2018 se celostátního průzkumu zúčastnilo téměř 61 tis. hospitalizovaných pacientů, téměř 42 tis. ambulantních pacientů a přes 6 tis. zaměstnanců českých nemocnic) a 5. ročník celostátního průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2019. Cílem průzkumů je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách směrem k potřebám pacientů.

Neváhejte se proto prosím aktivně zapojit do zlepšení našich nemocnic a zdravotních pojišťoven tím, že nám pomůžete informovat občany České republiky o možnosti podělit se o své zkušenosti (ať už kladné, nebo taky negativní) s pobytem v českých nemocnicích a jejich zkušenostmi se zdravotními pojišťovnami..

Na základě výsledků bude vytvořen žebříček nemocnic, který ukazuje nejlépe hodnocené nemocnice a motivuje jejich zaměstnance k dalšímu zlepšování služeb jejich klientů (pacientů) a také žebříček nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven očima jejich pojištěnců.

Výsledky z roku 2018:

Žebříčky českých nemocnic na základě hlasování hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2018.html

Žebříčky českých zdravotních pojišťoven na základě hlasování pojištěnců, ambulantních lékařů a ředitelů nemocnic: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/zdravotni-pojistovna-roku/zdravotni-pojistovna-roku-2018.html


 
 


hc-institute.org


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Odhaleny tisíce padělků telefonů a příslušenství světové značky

Obsah stránky

​Celní správa ČR ve spolupráci s Finanční správou Slovenské republiky uskutečnila v pondělí 4. února koordinovanou mezinárodní kontrolní akci zaměřenou na ochranu práv duševního vlastnictví se specializací na obrazové a slovní vyobrazení práv společnosti Apple. Plánované akci předcházel pokus o uplácení celníka, jež měl za finanční obnos propustit zboží porušující práva duševního vlastnictví do volného oběhu na území České republiky. Šedesát osm českých celníků následně zkontrolovalo předem vytipované subjekty v působnosti Celního úřadu pro hl. město Praha a dále CÚ Středočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Celkem zkontrolovali 21 provozoven, především prodejní stánky specializující se na prodej mobilních telefonů a jejich příslušenství v obchodních centrech.

Předpoklad celníků se potvrdil, na všech zkontrolovaných místech bylo zjištěno zboží s podezřením na porušení práv duševního vlastnictví. Zajistili mobilní telefony označené ochrannou známkou společnosti Apple a 4 509 ks jejich příslušenství (např. silikonové kryty, nabíječky, datové kabely, tvrzená skla, sluchátka) v celkové hodnotě přesahující částku pět milionů korun. Nejvíce případů podezření na porušení práv duševního vlastnictví společnosti Apple zjistili celníci v hlavním městě (9) a v Moravskoslezském kraji (8).  Příslušníci slovenské Finanční správy zkontrolovali 21 vytipovaných provozoven prodávajících předmětné zboží a zajistili přes 2 500 kusů napodobenin zboží v hodnotě přesahující 95 000 Eur (2,5 milionu korun). V případě potvrzení podezření na porušení práv hrozí kontrolovaným osobám zničení zajištěného zboží, další kroky pak bude podnikat majitel práva duševního vlastnictví prostřednictvím soudního řízení.


Praktičtí lékaři řeší svoji budoucnost 

... už tento pátek

Praha, 18. 2. 2019 - Jak zvýšit zájem o nepovinná očkování? Čeká nás příval diabetu? Jaký je rozdíl mezi praxí v Německu a České republice? To jsou jen některé z otázek, které se pokusí zodpovědět přednášející na Kongresu primární péče, kam se tento pátek sjedou stovky všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zdravotních sester z celé České republiky. Při dvoudenní akci ale přijdou na přetřes i elektronické neschopenky, odchody lékařů do zahraničí nebo budoucnost dětských lékařů. 

Zatímco ve dvou sálech se lékaři dozví novinky z takových oborů, jako je neurochirurgie, psychiatrie, diabetologie či gastroenterologie, v přilehlých místnostech se bude vášnivě diskutovat nad tématy spojenými s budoucností praktického lékařství v České republice. Největší pozornost přitáhne debata u kulatého stolu nad reformou primární péče, která určí, jak budou praktici fungovat v dalších desetiletích. Té se kromě vedení praktických lékařů zúčastní i ministr zdravotnictví a ředitelé VZP a Svazu zdravotních pojišťoven. "Budeme řešit e-neschopenky, jejichž prozatímní podoba je paskvil, a přesto mají začít platit letos v červenci. Dotkneme se větších pravomocí praktiků v péči o chronické pacienty, diabetiky, astmatiky, pacienty s CHOPN či hypertoniky - pacienty s vysokým tlakem. A určitě se budeme bavit o budoucnosti dětských praktických lékařů," říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL). Právě dětští praktičtí lékaři bojují s nedostatkem "mladé krve", která by dokázala pokrýt jejich odchody do důchodu. "Jenom loni zaniklo 88 praxí, což je nevíce za 4 roky, letos situace nevypadá o nic lépe," vysvětluje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost MUDr. Ilona Hülleová. Obor praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) přestal oficiálně existovat v roce 2017, kdy se sloučil do oboru pediatrie. "Už 2 roky bojujeme s propadem v počtu nových lékařů pro děti, kteří se hlásí po ukončení lékařské fakulty do oboru pediatrie a případně nastupují na rezidenční místa zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví pro tento obor. Přicházíme o desítky nových mladých lékařů mířících do primární péče a další ztráty si nemůžeme dovolit. Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že do 2 let hodlá zavřít ordinace přibližně 22 % PLDD, což je v absolutních číslech 460 lékařů, převážně důchodového věku. Pokud se jim nepodaří najít za sebe nástupce, čeká především zdravotní pojišťovny úkol, jak zajistit registraci svých pacientů k okolním lékařům a jak zajistit primární péči o děti obecně," říká MUDr. Hülleová. Nejistota se odráží i v zájmu samotných mladých lékařů. V roce 2018 projevilo zájem o celkem 80 rezidenčních míst pouze 60 z nich. 

Velký zájem čekají organizátoři kongresu o blok věnovaný očkování. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je odmítání očkování mezi 10 největšími hrozbami pro naše zdraví pro rok 2019, a to vedle takových nemocí, jako je HIV, ebola nebo horečka dengue. V České republice podstupuje povinné očkování o řádově několik procent lidí méně než před 10 lety. Například u spalniček klesla proočkovanost v souladu s vyhláškou skoro o 20 %, pokles zaznamenávají lékaři i u dalších očkování. Podle lékařů tak dochází k postupné ztrátě proočkovanosti, která chránila před takovými nemocemi jako spalničky nebo dětská obrna celou společnost. "Odpor proti

očkování s sebou nese riziko šíření a návratu nemocí, které byly donedávna považovány za téměř vymýcené. Riziko odmítání očkování se týká zejména dětské populace. Sekundárně ale představuje nebezpečí i pro dospělé, mezi které se infekční nemoci od dětí rozšiřují," vysvětluje MUDr. Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů (SPL). 

Kongres primární péče končí v sobotu 23. února odpoledne. Více informací naleznete na https://ahou.cz/kongres.


TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 15. února 2019    Pět dnů masopustních tradic ve Strání

STRÁNÍ - Ve Strání na Uherskohradišťsku je opět připraven Festival masopustních tradic. Letos se jedná o 32. ročník a proběhne od pátku 1. března do úterka 5. března, kdy o půlnoci symbolickým pochováním basy masopustní veselí skončí a bude zahájen půst, který dle tradice trvá do Velikonoc. 

Součástí festivalu nejsou pouze vystoupení folklorních souborů, fašankové obchůzky, ale také ukázky tradiční výroby skla v místních sklárnách, košt slivovice, videofilmy s folklorní tématikou. Jedinečností festivalu jsou obchůzky fašančárů s tradičním tancem Pod šable. 

Pátek 1. března

ZŠ Strání  18.00 hod  OD FAŠANKU DO FAŠANKU, děti z MŠ a ZUŠ Strání, sbory Netáta a S.E.N., FS Javorina, CM, Strýci, CM Mladí Bruštíci, CM Popremýšláme, divadelní soubor Karla Högera a další hosté  

20.30-01.00 hod.  BESEDA U CIMBÁLU s CM Strýci a jejich hosty

Sobota 2. března

UKÁZKA TRADIČNÍ RUČNÍ VÝROBY SKLA

08.00 - 13.00 hod. Sklárna Květná, FS Míkovjan a CM Litera

08.00 - 16.00 hod Rodinná sklárna Ladislav Breznický, Květná 458.   

Zámeček 09.30-15.30 hod. LIDOVÁ ŘEMESLA, ZABIJAČKA, KOŠT KOBLIHŮ, folklorní náladu dotvoří CM Popremýšláme

Obecní úřad

12.00 hod.  PŘIJETÍ SOUBORŮ A HOSTŮ FESTIVALU

Náměstí u Zámečku 13.00 hod  EJ, FAŠANKU, FAŠANKU - fašankové obchůzky 

FS Míkovjan a CM Litera; Seniorky z Lúčnice; FS Haná Přerov a Hanácká mozeka Litovel;  FS Furmička, Maďarsko; VSLPT Poľana z Brna; Pod šable - skupiny fašančárů ze Strání za doprovodu CM Strýci

Areál obce       15.00-17.00 hod          V ŠENKU - vyhrávání souborů v hospodách

ZŠ Strání  18.30 hod. ZRCADLO MASOPUSTU - scénická vystoupení, Furmička, Seniorky z Lúčnice, Haná, Míkovjan, Polana, gajdošské duo Pavel Popelka a Kateřina Kovářová s hosty

ZŠ Strání 20.30 -01.00 hod BESEDA U CIMBÁLU, Cimbálová muzika Litera a muziky přítomných souborů

Neděle 3. března

Zámeček  15.00-16.30 hod. DĚTSKÝ KARNEVAL

Zámeček 18:00 - 24:00 hod.       KOŠT SLIVOVICE, Mužský pěvecký sbor S.E.N. a host CM Burčáci    

Pondělí 4. března

Dvorana Strání   17.30 hod  FAŠANKOVÁ FILMOTÉKA, videofilmy s folklorní tematikou 

Úterý 5. března

Areál obce 12.00-19.00 hod  POD ŠABLE, POD ŠABLE, obchůzky fašančárů

Zámeček 19.00-24.00 hod TANEČNÍ ZÁBAVA s příchody fašančárů a pochováváním basy

Festival masopustních tradic pořádají obec Strání, FS Javorina, spolek SPOKOS Strání ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v  Uherském Brodě, autorem autor programové koncepce PhDr. Pavel Popelka, CSc. Další informace na www.strani.cz  

Kontakty:  Barbora Macková, Informační centrum Strání-Květná, T: +420 602 601 696, E: mic@strani.cz

Mgr. Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., T: 577 043 900,  E: petra.psotkova@vychodni-morava.cz , www.facebook.com/vychodnimorava  


Seriál Krajských setkání Svazu měst a obcí ČR byl zahájen v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 12. 2. 2019 - Třináct konferencí ve třinácti krajských městech - to jsou Krajská setkání Svazu měst a obcí ČR. Maratón jednodenních konferenčních akcí Svazu určených členským i nečlenským městům a obcím započal v úterý 12. února v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem za přítomnosti osmi desítek starostek i starostů.

V úvodním proslovu výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková společně s Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje, pozdravili přítomné delegáty a zároveň uvítali do Svazu měst a obcí primátora Teplic Hynka Hanzu jako reprezentanta nového svazového člena. "Díky Teplicím reprezentuje Svaz nyní již téměř 8,5 milionů občanů ČR. Přibyl nám takto zároveň poslední chybějící člen z řady statutárních měst a jejich reprezentace je nyní kompletní," připomněla Radka Vladyková. Mezi dalšími hosty byl i primátor hostitelského města Ústí nad Labem Petr Nedvědický nebo předseda Sdružení tajemníků ČR Jaromír Zajíček.

Krajská setkání, která se budou konat v průběhu února a března postupně ve všech krajích, nabídnou představení aktivit, činností a projektů Svazu měst a obcí. Tradiční téma "aktuální legislativa" se zaměří mimo jiné na novelu stavebního zákona, novelu zákona o sociálním bydlení, zákona o odpadech a kontrolních pravomocech NKÚ a další problematiku. Dále zazní příspěvky na aktuální témata samospráv od odborníků z ministerstev, státních institucí i firem.

Jedním z hlavních bodů programu, který zazní na všech setkáních, je příprava XVII. sněmu Svazu, který se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2019 v Ostravě. Podstatným tématem budou též aktuální informace k přípravě nového programového období 2021-2027 z pohledu měst a obcí. "Termín konání Sněmu byl schválen již v loňském roce, dříve než byl vyhlášen termín konání voleb do Evropského parlamentu," objasnila Radka Vladyková.

Přítomné hosty ústeckého setkání dále informovali svazoví zástupci o projektech Svazu měst a obcí ČR Centra společných služeb, Efektivní správa obcí a Smart City. 

Z pohledu ústeckého regionu přednesl zásadní příspěvek o drogové problematice náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Tomáš Vlach. Zmínil, že Ústecký kraj je po Praze druhý nejzatíženější, pokud jde o užívání nelegálních drog, a nastínil možnosti obcí v boji proti drogové závislosti a proti jejím dopadům na společnost. Důraz by měl být kladen na prevenci a sociální služby zvláště v sociálně vyloučených lokalitách, kde se setkáváme i s mezigeneračním užíváním návykových látek. Město má zavedenou funkci "koordinátor protidrogové problematiky", který zabezpečuje programy a poradenství, prevenci na školách (náklady jsou 1,2 mil. Kč/rok). Řízení problematiky by mělo splňovat určité standardy MŠMT.

I další body programu byly věnovány aktuální problematice činnosti municipalit.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se blíží, nový systém sčítání a s tím spojené úlohy obcí představili zástupci Českého statistického úřadu.

S povinnostmi obcí a měst při správě vodovodů a kanalizací seznámili účastníky konference zástupci Ministerstva zemědělství.

Město pro byznys pro Ústecký kraj - třetím nejúspěšnějším městem se stalo "domácí" Ústí nad Labem, na druhém místě se umístily Lovosice a vítězem s nejlepšími podmínkami pro rozvoj podnikatelského sektoru byl vyhodnocen Děčín. Zástupce společnosti Communa Petr Lutonský vyhlásil výsledky výzkumu a předal oceněným pamětní listiny.

V rámci diskuse přečetla výkonná ředitelka Svazu usnesení Předsednictva Svazu, které odmítá navržené znění nového stavebního zákona. Postoj Svazu podpořili přítomní účastníci krajského setkání a vyzvali Předsednictvo k medializaci negativního postoje.

Krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje zároveň vyzvalo vedení Svazu měst a obcí České republiky k jednání s Ministerstvem vnitra o úpravě a navýšení platů starostů a místostarostů územně samosprávných celků tak, aby odpovídaly jejich postavení.

Generálními partnery Krajských setkání jsou společnosti Česká spořitelna, a. s., a ČEZ, a. s. Hlavními partnery jsou EKO-KOM, a. s., a T-Mobile Czech Republic, a. s., partnerem společnost Artechnic-Schréder, a. s. Mediálními partnery jsou Mafra, a. s. - Lidové noviny a MF DNES - a časopis Svazu Informační servis (InS).

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.


TISKOVÁ ZPRÁVA

Seriál Krajských setkání Svazu měst a obcí ČR zavítal do Jihlavy

Jihlava, 20. 2. 2019 - Seriál Krajských setkání pokračoval v Jihlavě, hosty byli jihlavská primátorka Karolína Koubová, senátor Milan Štěch, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal a další.

Svaz měst a obcí reprezentovala výkonná ředitelka Radka Vladyková nebo Ivona Mottlová z Legislativní a právní sekce Svazu, která přednesla blok k aktuální legislativě. Šárka Řechková a Lucie Kořínková ze sekce Regionální rozvoj a mezinárodní spolupráce se věnovaly přípravě nového programového období 2021 - 2027.

Během jednotlivých prezentací probíhalo i nadále podepisování Výzvy vzešlé na Krajském setkání v Ústí nad Labem, jež se týká nespokojenosti starostů, ale i Svazu se zamýšlenými institucionálními změnami ve stavebním zákoně.

Generálními partnery Krajských setkání jsou společnosti Česká spořitelna a ČEZ. Hlavními partnery jsou EKO-KOM a T-Mobile Czech Republic, partnery společnosti Artechnic-Schréder a EP Industries. Mediálními partnery jsou deníky Lidové noviny a MF DNES a časopis Svazu Informační servis (InS).

Pro další informace kontaktujte:  Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a n


Tisková zpráva, 30. 1. 2019

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné vzroste o 3,2 %

V České republice se v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 88-90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 % a i podle prognóz pro letošní rok míra inflace neklesne pod tuto hranici. "Případné vyšší nárůsty byly v některých případech vyvolány především čerpáním dotací a podmínkou čerpání ze strany Operačního programu Životní prostředí na finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury," říká Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Mezi další faktory nepříznivě ovlivňující výši plateb za vodné a stočné lze označit především výrazné meziroční skokové navýšení cen energií, dále pak růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce pak jednotlivé vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody  a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, či ke zvýšení vůbec nebylo přistoupeno. Stejnou cenu tak jako v roce 2018 zaplatí za vodu například obyvatelé Rokycan, Kladna, Mělníka, či Rychnova nad Kněžnou. Jen k nepatrnému navýšení dochází pak v Ústeckém a Libereckém kraji, Českých Budějovicích, či Táboře.

Z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství (MZe) také vyplývá, že v roce 2017 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury cca 14 mld. Kč, což představovalo téměř 39% podíl v platbách za vodné a stočné. "Za potěšující lze označit skutečnost, že objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů  a kanalizací každoročně roste a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné," říká  Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR. Výjimkou jsou podle aktuálních informací MZe některé menší lokality s uměle udržovanými nízkými cenami, které jsou často dosahovány právě z důvodu tvorby minimálních prostředků na obnovu či dotacemi z rozpočtů obcí.

SOVAK ČR v souvislosti s problematikou "cen vody" musí upozornit na skutečnost, že vodné a stočné není "platbou za vodu", jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako "úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním", stočné pak definuje jako "úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod". Zajištění této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují na úrovni cca 70 % celkových nákladů. 

SOVAK ČR rovněž považuje za neobjektivní porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší, např. v Praze už přesahuje 3 % z hodnoty majetku, zatímco v některých případech je to jen necelé jedno procento. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům. SOVAK ČR v této souvislosti uvítal spuštění aplikace Ministerstva zemědělství: Webová prezentace dat VaK, která je dostupná na adrese https://bit.do/MZE-VAK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co do struktury nákladů napříč celou Českou republikou a která výrazně přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací. "Každý občan České republiky si tak může rychle ověřit, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné," říká Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. "Jednotlivá města a obce se pak už nemohou alibisticky schovávat za neadekvátně nastavenou cenou vody, neboť lze velmi snadno dohledat, zda příliš nízká cena není dosažena obecními dotacemi do

ztrátového hospodaření či zanedbávání investic do oprav a obnovy vodohospodářské infrastruktury," dodává Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

SOVAK ČR by také rád připomněl, že stanovení konkrétní výše plateb za vodné a stočné není libovolné. Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v ČR zařazeny na seznam  s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku Ministerstva financí, včetně detailů o tom, co nelze zahrnout do ceny (tzv. neoprávněné náklady). Vlastní výpočet ceny pro vodné stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh č. 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se stará Ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany Ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v ČR.

V souvislosti s aktuální výší plateb za vodné a stočné je nutné upozornit na probíhající jednání v Poslanecké sněmovně  o daňovém balíčku, který mimo jiné obsahuje pozitivní návrh přeřadit vodné a stočné z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. SOVAK ČR tento krok vítá a konstatuje, že při uvažované výši vodného a stočného na úrovni 88 Kč za m3 včetně DPH činí aktuální DPH 11,48 Kč. Pokud by skutečně došlo ke snížení DPH na 10 %, pak by se snížily platby za vodné a stočné o téměř 4 Kč za m3. "O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka," říká ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. "Do budoucna se pak především pro ty vlastníky vodohospodářské infrastruktury, jejichž dosavadní cenová politika neumožnuje generování dostatečné sumy prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, otevírá částečně prostor pro zvýšení investic bez nutnosti razantního navýšení plateb za vodné a stočné," uzavírá Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel a Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

KOBRA odhalila závažný případ krácení daně

KRAJ VYSOČINA - V Jihlavském deníku byly v tomto týdnu otištěny články týkající se závažného případu, kterým se v současné době zabývají kriminalisté z odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Články obsahují některé nepřesné informace, které byly zjevně získány z dokumentu, který nebyl určen k dalšímu šíření ani zveřejnění, neboť jde o probíhající trestní řízení. Některé zveřejněné informace jsou natolik závažné, že mohou zmařit účel trestního řízení.

Z tohoto důvodu zveřejňujeme následující informace:

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ve spolupráci s Celní správou České republiky  na základě předchozí rozpracovanosti připravili loni v prosinci rozsáhlou realizaci na území České republiky. Za využití metody práce KOBRA v souvislosti s podezřením na rozsáhlé krácení daně spojeným s   prodejem tabáku, zadrželi  celkem 25 osob. Provedli více než čtyřicet domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor.  Všech pětadvacet osob  - jednalo se o většinou o občany České republiky a v jednom případě o občana Polska - bylo zadrženo a následně obviněno ze zločinu krácení daně a účasti ve zločinecké organizované skupině.   Jedna z obviněných osob je stíhána vazebně, zbývající obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvanácti let. Škoda, kterou měli obvinění způsobit, dosáhla částky 32 milionů korun. V současné době pokračuje vyšetřování tohoto případu. Až do jeho ukončení nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.vodný program veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD poradí se stavbou i s dotacemi

Praha, 31. ledna 2019 - Už ve dnech 7. až 9. února se v PVA EXPO PRAHA představí veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Souběh přinese novinky v oboru a pomocí specialistů poradí s plánováním projektů i s dotacemi. V rámci programu se vyhlásí vítěz soutěže Pasivní dům 2018.  Vítěze najde na veletrhu FOR PASIV 4. ročník soutěžní přehlídky Pasivní dům 2018 vyhlášené na podzimním veletrhu FOR ARCH. Soutěž oceňující nejzajímavější úsporné domy v ČR představuje veřejnosti moderní stavby nové i zrekonstruované. O vítězství bojovalo 32 novostaveb a 35 rekonstruovaných objektů. Už 7. února bude jasno, kdo získá Cenu generálního partnera, Cenu hlavního mediálního partnera a Cenu poroty a Cenu veřejnosti v kategorii Zelená novostavba a Zelená rekonstrukce.

Veletrh poradí s dotacemi i s konstrukcemi

Návštěvníci FOR PASIV a FOR WOOD budou moci využít bezplatných rad v poradenských centrech napříč obory. Například Poradenské centrum FOR PASIV v Hale 2, organizované s odborným partnerem Centrum pasivního domu, pomůže s představami a plány na bydlení či rekonstrukci. Radit bude řada odborníků na pasivní domy z různých oborů - architekti, projektanti, stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, vzduchotěsnost, experti na dotace a financování. Cenné rady se mohou zájemci dozvědět i na řadě bezplatných seminářů a  přednášek, které se v rámci veletrhů budou pořádat. Jak si zajistit zdravé a komfortní vnitřní prostředí v domě poradí přednáška Větrání s rekuperací tepla a sálavé stropní vytápění a chlazení ve čtvrtek 7. února od 16:00 v Hale 2, Přednáškovém sále 5. V pátečním programu se objeví i Zelené střechy od A do Z, které od 13:00 představí, funkce, typy, realizaci a následnou údržbu, ale i časté chyby a úskalí.  Páteční odpoledne bude v Hale 2, Přednáškovém sále 5, patřit dotacím. Od 14 hodin poběží blok přednášek Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení s odborníky Státního fondu životního prostředí. V sobotu (i v předchozích dnech) od 10:30 na tom samém místě se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti na akci Příběhy pasivních domů očima jejich majitelů, architektů, projektantů i stavebních firem. Jak chybovat při budování co nejméně? Poradí přednáška Nejčastější chyby při výstavbě úsporných domů od 13:45. Ve čtvrtek a pátek bude probíhat Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO pro žáky stavebních odborných škol oborů zedník a truhlář.

Vše o dřevě i Řemeslo dětem

Pro zájemce o dřevostavby bude při veletrhu FOR WOOD fungovat stejnojmenné poradenské centrum. Radit budou Ing. arch. Klára Císařovská a Ing. arch Štěpán Svejkovský z ateliéru Mooza architecture nebo Ing. Renata Böhmová a Ing. Pavel Nováček z kanceláře 2PROJEKTANTI. Kromě něj budou k dispozici v Hale 2, sektoru D, po dobu konání akce přednášky v Centru dřevostaveb DEKWOOD.  Sobotní program ve Vstupní hale II, Konferenčním sále 6, nabídne Asociace dodavatelů montovaných domů. V přednáškovém bloku poradí s orientací na trhu dřevostaveb, s kritérii pro výběr dodavatele a kontrolou výstavby, představí výstavbu po roce 2020 nebo ukáže, jak začlenit komín do dřevostavby. Nebudou chybět ani komentované příklady kvalitních dřevostaveb nebo přednáška Využití inovativního materiálu a desek OSB FIRESTOP ve stropních konstrukcích dřevostaveb.  V sobotu si přijdou na své i rodiny s dětmi, kdy se bude konat akce Řemeslo dětem s hlavním partnerem PEFC ČR s možností vlastnoruční tvorby. Spoluorganizátor Šikovné děti, z.s. připravil program se šesti disciplínami. V rámci veletrhu si mohou návštěvníci ověřit i své vědomosti o přírodě a stát se DETEKTIVEM LESNÍHO SVĚTA. Nebude chybět stezka s oblíbenými kuličkolamy, frotáží, dendrofony a drobnostmi s autorskými ilustracemi pro radost.

Program FOR PASIV v bodech:

Poradenské centrum FOR PASIV - 7. až 9. února    Poradenství: Komínová asociace - APOKS - 7. až 9. února

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO - 7. a 8. února    Soutěž Pasivní dům - vyhlášení výsledků - 7. února

Dřevěné výrobky v pasivním domě - víc než jen bižuterie - čtvrtek 7. února    Příběhy pasivních domů - 7. až 9. února

Zelené střechy od A do Z - 8. a 9. února    Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení - 8. a 9. února

Řemeslo dětem - 9. února      Zdroje tepla pro vytápění pasivních domů a nucené větrání v souvislostech - 9. února

Nejčastější chyby při výstavbě úsporných domů - 9. února Více informací na: www.forpasiv.cz/program

Program FOR WOOD v bodech:    Poradenské centrum FOR WOOD - 7. až 9. února

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO - 7. a 8. února Centrum dřevostaveb DEKWOOD - 7. až 9. února

Řemeslo dětem - 9. února   ADMD - Zorientujte se na trhu dřevostaveb - 9. února  Kritéria pro výběr dodavatele a kontrola výstavby dřevostaveb - 9. února

Výstavba po roce 2020 - 9 února   Začlenění komínu do dřevostaveb - 9. února  Využití inovativního materiálu a desek OSB FIRESTOP ve stropních konstrukcích dřevostaveb - 9. 2. Komentované příklady kvalitních dřevostaveb - 9. února

Masivní dřevostavby - 9. února

Vyhlášení ankety "DŘEVOSTAVBA ROKU 2018" časopisů DŘEVO&STAVBY a SRUBY&ROUBENKY - 9. února Více informací na: www.for-wood.cz/program