UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Kultura-divadlo-módaTISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 15. dubna 2020

Cestovní ruch. Těžké časy netrvají věčně.

VÝCHODNÍ MORAVA - Jak podpořit odvětví cestovního ruchu? To bylo v posledních týdnech náplní práce téměř všech kompetentních institucí z oblasti cestovního ruchu, které společně s aktéry cestovního ruchu zformulovaly požadavky, které byly ve formě "záchranného plánu" předloženy Vládě ČR. Nouzový stav v ČR byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020. Nově zveřejněný harmonogram předpokladu postupného uvolňování zavedených restrikcí de facto říká, že s návratem k činnosti většina subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu (restaurací, hotelů apod.,) může počítat až v průběhu letošního června. Totéž se týká možnosti zprovoznění většiny turistických cílů (muzeí, galerií, hradů, zámků apod.) "Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020", který byl předán vládě, je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a obsahuje návrhy opatření, která by byla nutná přijmout v jednotlivých resortech, aby bylo možné Záchranný plán realizovat. Tento plán se bude průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení samotné. Zatím byla schválena a přijata opatření řešící vztahy cestovních kanceláří a klientů v souvislosti s nemožností realizovat zakoupené zájezdy.   Situace turistického regionu Východní Morava, který pokrývá teritorium Zlínského kraje, je obdobná, jako ve zbytku ČR, cestovní ruch zde přestal existovat prakticky okamžikem vyhlášení nouzového stavu. Zdánlivé pozitivum lze vidět v tom, že díky struktuře převažující klientely, kdy 85 % návštěvníků regionu jsou tuzemci, bude region výhledově méně postižen uzavřením hranic. Podobnou strukturu návštěvníků mají také kraje Pardubický a Vysočina, naopak Praha, kam směřuje převážná část zahraničních hostů, utrpí v tomto ohledu největší ztráty.   Rozběh odvětví cestovního ruchu ve Zlínském kraji bude pozvolný, nelze předpokládat, že vše bude naplno fungovat ze dne na den. Navíc se dá přepokládat, že mnohé subjekty aktuální situaci nezvládnou a řada provozoven nebude znovu otevřena. Své sehraje také výpadek příjmů u velké řady živnostníků a zaměstnanců, řada lidí bude intenzivně pracovat na znovuoživení svých pracovních aktivit, mnozí potenciální klienti budou pravděpodobně muset své cesty odložit.  Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, k tomu říká: "Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se na tuto situaci připravuje. Zejména modifikujeme naše marketingové aktivity tak, aby obsahově reflektovaly předpokládanou situaci a připravujeme jejich nasazení na dobu, která odpovídá harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který byl oznámen 14. dubna vládou. Převážnou část marketingu budeme zcela logicky věnovat domácímu cestovnímu ruchu. V letošním roce budeme komunikovat také dovnitř našeho regionu, a motivovat občany kraje, aby poznávali svůj kraj a zažívali sounáležitost s regionem, kde žijeme. K propagaci Východní Moravy využijeme řadu zajímavých témat. Jedním z nich je "Odkaz fy Baťa pro region". To je silné téma, které se týká nejen Zlína, ale také Valašska, Kroměřížska, Slovácka. S tím souvisí také produkt "Baťův kanál". Další osobností, kterou chceme využít k přilákání hostů je středověký filozof J. A. Komenský, ten také žil ve velmi složité době. Důležitým tématem je cykloturistika ve všech podobách, která je velmi silnou stránkou celého kraje. Od června budou zřejmě otevřeny také hrady a zámky. K tomuto tématu jsme vydali  přehlednou mapu, která naviguje ke čtyřicítce turisticky zajímavých hradů, zámků a jejich zřícenin. K pobytu v přírodě a inspirativnímu poznávání krajiny povedou témata "Detox na Východní Moravě" a také "Valašsko zpět v čase", kde pracujeme s historickým odkazem předků, pracujeme s přírodním prostředím. Vždyť 30% Východní Moravy je tvořeno chráněnými přírodními lokalitami. Věříme také v návrat života do našich lázní a skvěle vybavených wellness center, víme, že nejen lázeňská léčba, ale i relaxace je pro náš region silné a jedinečné téma, proto sem směrujeme také naše úsilí. Naší snahou je hledání různých forem podpory cestovního ruchu - zejména v té oblasti, pro niž je Centrála cestovního ruchu zřízena - tj. v oblasti marketingu, propagace cestovního ruchu a budování povědomí o turistické destinaci Východní Morava, která reprezentuje turistický potenciál Zlínského kraje."


TISKOVÁ ZPRÁVA

"Galerie online" - Západočeská galerie v Plzni spouští komplexní virtuální nabídku


Plzeň, 3. 4. 2020 - Západočeská galerie připravila ucelenou nabídku, aby v časech pandemie zprostředkovala zájemcům o umění různorodé zážitky na základě svých sbírek, výstav a edukačních aktivit. Na novém webovém portálu jsou soustředěny všechny možnosti, které jsou v současných ztížených podmínkách k dispozici. Virtuální návštěvníci mohou vybírat ze sekcí

Fotoreporty, Videa z výstav, Virtuální komentované prohlídky, Tvořivé aktivity a soutěže, Sbírky online a Představení významných děl.

Webová adresa online nabídky je

www.zpc-galerie.cz/online.


ZLÍN, 14. února 2020

Masopustní týden nabídne i cestování, ples a Ledové království

Milovníci cestování po světě se mohou inspirovat, jak se dá na cestách ušetřit a objevit nová zajímavá místa. V besedě nazvané Snadno do světa - cestování za hubičku s cestovatelkou Hanou Machalovou můžete získat poznatky podložené praxí. Hana Machalová je nejen cestovatelkou, ale i autorkou knihy Do světa. Na besedu přijďte 20. února  v 19 hodin do Kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm.   Zajímavý a pestrý svět obojživelníků a plazů žijících u vody objevíte na Výstavě fotografií Ondřeje Nágla v areálu Živá Voda v obci Modrá nedaleko Velehradu. Vernisáž proběhne 21. února v 16 hodin, výstava pak bude k vidění do 26. dubna 2020. Doplní tak zážitek z prohlídky unikátního areálu Živá voda.  www.zivavodamodra.cz 

Jednou z největších společenských událostí února ve Zlíně bude 13. Reprezentační ples podnikatelů Zlínska, který se koná v sobotu 22. února od 20.00 hodin v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Průvodci plesem budou herci Jan Čenský a Markéta Hrubešová. V bohatém programu vystoupí mimo jiné zpěvačka Marcela Holanová, manželé Petra a Roman Vojtkovi, oblíbené hudební a taneční skupiny. účastníci plesu nepřijdou ani o bohatou tombolu. www.vychodni-morava.cz/akce/138094

Fašank v duchu tradic Slovácka připravilo na 22. února město Kunovice. Fašančáři mají sraz před radnicí ve 12:30, fašankovou obchůzku zahájí ve 13 hodin výstřel z děla, poté se průvod se vydá na obchůzku městem. V památkovém domku budou připraveny zabíjačkové dobroty, ve Slováckém sklepě pak ochutnávka ovocných destilátů. Chybět nebudou ani koblihy, mužský a ženský sbor. Večer bude patřit besedě u cimbálu s pochováváním basy. www.vychodni-morava.cz/akce/138505

Fašanková obchůzka v Uherském Brodě bude zahájena v neděli 23. února ve 13:30 hod. Průvod se vydá od Domu kultury a na trase městem bude procházet historickým centrem. Při zastávkách místní folklorní soubory budou předvádět tradiční mečové tance. Fašank ukončí v 16 hodin symbolické pochovávání basy v atriu Muzea J. A. Komenského.  www.vychodni-morava.cz/akce/138233

Největší festival masopustních tradic v České republice se koná každoročně ve Strání v Bílých Karpatech. Program Festivalu masopustních tradic začíná v pátek 21. února a končí v úterý 25. února o půlnoci symbolickým pochováním basy. www.vychodni-morava.cz/akce/138718  

Děti budou v neděli 23. února ve Velkých Karlovicích soutěžit O pohár strašidýlka Razuláka. Oblíbený závod pro děti od 2 let na lyžích i snowboardu se uskuteční na sjezdovce Horal ve Ski areálu Razula. Děti se mohou zúčastnit jak jednotlivých závodů, tak také rovnou celého seriálu a pokusit se tak získat hlavní cenu! Registrace probíhá od 12:00, samotný závod potom od 13:00. Další závod proběhne 1. března www.vychodni-morava.cz/akce/138454

V Rožnově pod Radhoštěm na ulici Palackého je pro návštěvníky opět připraveno Ledové království. 22. ročník této oblíbené akce bude zahájen v sobotu 15. února. Letošní novinkou je speciálně upravený Ledový dům. K vidění bude 12 zajímavých ledových soch, jednou z nich je ledový trůn, na kterém se návštěvníci mohou vyfotit. Součástí prohlídky je ledový bar s drinkem zdarma. Prohlídky probíhají s průvodcem v malých skupinkách osob, proto je doporučená rezervace.   www.ledovekralovstvi.cz/tipy-na-vylet/


Výstava se zaměřuje na fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění (Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Joža Uprka a mnozí další).

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší části výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy a živé obrazy a fotografování jako událost.  Autorem koncepce výstavy je profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, z níž pochází více než polovina zapůjčených děl.
TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum města Prahy pořádá

od 4. února 2020 do 26. dubna 2020

 v hlavní budově muzea

Na Poříčí 52, Praha 8

výstavu

Pod ochranou svatých - škapulíře ze sbírek

Muzea města Prahy

V rámci programu krátkodobých výstav "Předmět sezóny" v hlavní budově muzea na Florenci budou tentokrát vystaveny dva škapulíře z poloviny 18. století. Škapulíř (od latinského slova "scapula" - lopatka) byl původně běžnou součástí mnišského hábitu a sloužil jako ochrana oděvu při práci. Později se z něj stalo znamení vnitřního postoje
a víry nositele v boží ochranu a pomoc. Nejznámějšími jsou karmelitánské škapulíře.

V případě vystavovaných exponátů se jedná o tzv. nepravé škapulíře. Pravý škapulíř je součástí řeholního oděvu. Jde o pruh látky spadající volně dopředu a dozadu přes lopatky. S rozvojem třetích řádů a zbožných bratrstev došlo ke zmenšení pruhů na dva obdélníky látky, s tištěnými či vyšitými obrazy světců podle příslušné řádové spirituality. Ty byly spojené kalouny a nosily se na těle pod oděvem. Takovýto škapulíř byl posvěcený a jeho nošení mělo být vždy spojeno s vírou a opravdovým vnitřním postojem nositele. Symbolizovaly boží moc a z toho pramenila i náležitá úcta, kterou vzbuzovaly.

Víra našich předků však vždy nebyla "dokonalá" a také škapulíře, křížky, svaté obrázky, tištěné modlitby a eulogia (požehnání) a další předměty zbožné úcty se stávaly spíše magickými předměty, amulety. Připisovala se jim zázračná moc sama o sobě a víru zde vytlačila pověra.

Pověra byla církví samozřejmě kritizována a mnohé náboženské předměty bývaly zakazovány právě proto, že se užívaly jako amulet, nikoliv že by byly z hlediska obsahu, použitého obrázku či provedení závadné. To byl také úděl vystavených tzv. nepravých škapulířů. Ani zákazy, ani kritika však neměly zásadní vliv a na jejich oblibu. 

Měly zajištovat nadpřirozenou ochranu života, zdraví, majetku a dalších důležitých životních hodnot. Jednalo se o kombinaci a kumulaci různých typů medailek, pečetí, svatých obrázků, tisků modliteb, požehnání i úryvků z bible. Důležitou součástí škapulíře byly také posvěcené části rostlin (kočičky), zrna kadidla apod. To vše se shromažďovalo podle jednoduchého pravidla: čím více, tím lépe. Soubor se slepil dohromady a vložil do textilního sáčku, zdobeného často výšivkou. Sáček byl zašit tak, že se nepočítalo s jeho otevřením. Škapulíř se pak nosil na krku, ale mohl se vkládat také do krovů domů, aby zajistil ochranu proti úderu blesku, v hospodářských staveních měl chránit ustájený dobytek, drůbež, úrodu. Složení škapulíře mělo zajistit komplexní ochranu a pomoc proti zlu působícímu na duši i tělo, proti přírodním silám a nadpřirozeným formám zla.

Vystavené škapulíře přesně dokumentují tyto skutečnosti. Jsou ukázkou dobového vyšívání a dobových náboženských tisků, na nichž lze pozorovat sestavu světců, která odrážela tehdejší hodnoty, starosti a obavy majitelů škapulíře. TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

Pestrý únor na Východní Moravě 

VÝCHODNÍ MORAVA - Velmi pestrá je nabídka akcí, které lze na Východní Moravě využít pro trávení volného času v polovině února. Pokračující plesovou sezonu doplní valentýnské akce a o pozornost se hlásí předzvěst masopustního veselí. 

Ve středu 12. a čtvrtek 13. února 2020 od 19.00 hod. se ve Velkém sále Kongresového centra Zlín v unikátním koncertním programu na jednom pódiu představí The Backwards společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. Zazní pestrý výběr z největších hitů legendárních liverpoolských "Brouků", jako např. Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, All You Need Is Love, Yellow Submarine, Something, Let It Be, Hey Jude. Pořad bude proveden pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. www.filharmonie-zlin.cz 

Již 50. ročník má Reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž. Ten proběhne ve všech společenských sálech Domu kultury v Kroměříži v pátek 14. února. Zahájení plesu, na němž mj. získají šerpy letošní maturanti, je ve 20 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138141

Zamilovaní milovníci lidové hudby uvítají Valentýnskou besedu u cimbálu, která se uskuteční v pátek 14. února ve Slovácké búdě v Uherském Hradišti. Od 19 hodin se představí folklorní soubor Míkovjan, cimbálová muzika Litera a Ženský sbor z Míkovic. www.vychodni-morava.cz/akce/138584

Všichni, kteří se mají rádi jsou zváni do Uherského Hradiště na Valentýnské plavby. Na 1,5 hodiny dlouhou plavbu se vyplouvá z Přístaviště Uherské Hradiště - Svatojiřské nábřeží v pátek 14. 2. v 18 hodin, v sobotu 15.2. a neděli 16.2. pak v 16 hodin. Rezervace lodních lístků nutná.  www.vychodni-morava.cz/akce/138417

Maškarní ples na téma CIRKUS pořádají 15. února v Jasenné na Zlínsku. V místní Sokolovně se bude plesat od 20 hodin, nejlepší masky se mohou těšit na ceny. www.vychodni-morava.cz/akce/138214

Populární běžecký závod - Karlovská 50 - zaplní v pátek 14.2. a v sobotu 15.2. valašskou obec Velké Karlovice. Unikátní atmosféra, občerstvovačky s frgály, startovní výstřel valašských portášů a jedinečná trať. To jsou některé z atributů akce, které se po právu říká "Valašská Marcialonga". Závod je součástí celostátní série Ski-Tour.  www.ski-tour.cz/karlovska-50/r1

Již počtvrté proběhne na Domě kultury v Kroměříži Módní ples a jejím průvodcem bude již tradičně populární Lucie Borhyová. Připravena je módní přehlídka někdejší návrhářky roku Yvony Leitner, taneční vystoupení skupiny M Dance Crew KM, zazpívá Heidi Janků. K tanci i poslechu hraje Panorama Band z Brna Můžete se těšit i na překvapení z letošní soutěže StarDance. Vstupenky v předprodeji v Salonu EF Evy Formánkové , Svatební salon Juliana a Agentura Fatima v Kroměříži. www.vychodni-morava.cz/akce/138139

Valašský soubor Kašava Vás srdečně zve na 49. valašský bál, který proběhne 15.2. od 19:30 v areálu Podhoran v Lukově. Těšit se můžete na předtančení v podání Folklorního souboru Malé Zálesí, dále Vás čeká bohatá tombola, taneční hry, valašské figurální tance a valašské

speciality. K tanci a poslechu zahrají CM Zálesí, CM VS Kašava a DH Trnkovjanka. Je zajištěna autobusová doprava ze Zlína. www.vychodni-morava.cz/akce/138434

Krkonoše mají svého hraběte Harracha, v Lukově pak propagátora lyžování hraběte Františka Seilerna. V sobotu 15. února si můžete ověřit svou všestrannost při 9. ročníku Lukovského zimního víceboje stopou Františka Seilerna. Od 9:30 proběhne na hradě Lukově registrace, vlastní soutěže budou zahájeny v 10 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138550

Klub Přátel Vína Míkovice zve všechny milovníky dobrého vína na tradiční košt vín z produkce převážně drobných vinařů z oblasti Uherskohradišťska. Začátek koštu je 15. února ve 12 hodin v Kulturním domě v Míkovicích. Těšit se již tradičně můžete nejen na mnoho druhů vína, ale také na zabijačkové speciality. K poslechu bude hrát CM Mladí Burčáci. www.vychodni-morava.cz/akce/138136 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz 


TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

Masopustní veselí ovládne Východní Moravu

Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se vydejte v sobotu 15. února. Od 9 do 16 hodin poznáte masopustní zvyky a ochutnáte tradiční pokrmy s masopustem spojené. Těšit na můžete na masopustní obchůzky z  obce Francova Lhota a rožnovské masopustní obchůzky cimbálové muziky Soláň s tanečníky. Hostem bude slovenská folklorní skupina Limbora z Prečína. Po celý den bude hrát dechová hudba Horňané. V Billově chalupě hospodyně nasmaží tradiční "boží milosti". Na závěr programu vystoupí sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty s pásmem pochovávání basy. Součástí akce bude hlasování veřejnosti "O nejlepší řeznický stánek", uskuteční se 23. ročník soutěže "O nejlepší valašskou klobásku" a 13. ročník soutěže "O nejlepší valašskou tlačenku". V sobotu 15.2. bude mimořádně otevřena od 10 do 16 hodin Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci. www.vychodni-morava.cz/akce/137709

Do Skanzenu Rochus v Uherském Hradišti přijďte 15. 2. 2020 na akci  Slovácká zabijačka. Od 11:00 do 15:00 hod poznáte, jak taková tradiční zabijačka probíhá a co všechno k ní patří.  Ochutnat můžete čerstvé jitrnice, tlačenku, ovarovicu, klobásky a mnoho dalších specialit přímo od šikovného řezníka, zabijačkové dobroty bude pak možnost zapít Jarošovským pivem. A protože ke každé pořádné zabijačce patří také dobré buchty, nebudou chybět koláčky, domácí báleše a patenty, ani fašankové koblihy nebo boží milosti. Folklorní soubor Olšava předvede průvod v maskách a mečový tanec. Děti si vyzkouší svůj um v tradičně zaměřené tvořivé dílničce. www.vychodni-morava.cz/vm3/slovacka-zabijacka-a-jine-masopustni-tradice

Do Zlína vyrazte 15. února na tradiční Lešetínský Fašank. Ten se koná na třech ulicích: Lešetín I., Lešetín II. a Kvítková. Masopustní veselice začíná od 10.00 hodin na ulici Lešetín I. před Hospůdkou U Kovárny a Lešetín II. na parkovišti hotelu Baltaci ve Zlíně. Ulice budou průchozí přes dvůr Hospůdky U Kovárny. Kromě tradičního maškarního průvodu, který prochází ulicí za velké podpory tamních obyvatel, můžete shlédnout i pochovávání basy a vyhlášení soutěže o nejlepší masku. Všechny děti, které se zapojí do průvodu a přijdou v masce, dostanou dárky. Těšit se můžete na kapely Podjezd, Jackye a Ukulele Troublemakers. Akci pořádá Spolek "Lešetín Zlín" ve spolupráci s Hospůdkou U Kovárny a Hotelem Baltaci Atrium. www.vychodni-morava.cz/akce/138554 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz