UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Kultura-divadlo-móda

 

KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2023 PŘINESLA INSPIRACI I ODHODLÁNÍ

Tisková zpráva z Centrály cestovního ruchu, Zlínský kraj / Zlín, 2. 3. 2023

Konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023 se uskutečnila ve čtvrtek 2. 3. 2023 v Interhotelu Zlín. Zúčastnilo se jí více než 120 profesionálů, zástupců organizací a médií. Mezi hlavní hostující řečníky patřili ekonom Petr Zahradník, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka. Nad konferencí převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget. V závěru konference ocenila pořádající Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sedmnáct nejvýznamnějších počinů v turistickém ruchu vzniklých či dokončených v posledních třech letech (seznam v příloze).

Zatímco Petr Zahradník naznačil další možný ekonomický vývoj a s ním související vývoj cestovního ruchu v evropském kontextu, Tomáš Kravka podal přehlednou informaci o změnách ve struktuře a preferencích návštěvníků. Příspěvek Evy Frindtové byl zaměřen především na marketing, současné komunikační nástroje a způsoby jejich vyhodnocování. Odpolední program tvořily panelové diskuse zástupců jednotlivých segmentů cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Provozovatelé ubytovacích zařízení i turistických cílů hodnotili rok 2022 a seznamovali plénum se svými plány pro nadcházející sezonu. O svých prioritách hovořili v další panelové diskusi také zástupci oblastních destinačních společností.

„Ze závěrů konference vyplývá zcela jasný zájem všech účastníků nadále společně pracovat na dalším rozvoji cestovního ruchu ve Zlínském kraji, a to navzdory náročné a nejisté době. Což mě samozřejmě těší,“ hodnotí konferenci náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub. Jak dodává, klíčem jsou efektivní profesionální postupy a zejména otevřená komunikace. „Úkolem Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy je vytvářet podmínky pro co nejužší spolupráci veřejného a soukromého sektoru i všech, kteří se podílejí na rozvoji v oblasti cestovního ruchu.“

„Konference cestovního ruchu má v tomto kraji mnohaletou tradici. Naším cílem je se k této tradici vrátit a otevřít tak širokou diskusi k vývoji cestovního ruchu v regionu, ale také k tvorbě turistické nabídky,“ říká ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová. „Byla to vlastně velká porada kolegů v cestovním ruchu, jak společně naplníme naše smělé, avšak

rozhodně ne nereálné cíle. Jde především o větší zájem nerezidentů včetně zahraničních návštěvníků o náš kraj, ale také o budování nabídky v duchu udržitelného cestovního ruchu.“

OCENĚNÉ POČINY C. R. 2019-2022: „NEJISTÉ SEZÓNĚ NAVZDORY!“

Počiny vzniklé v pandemické době, jež zasluhují naši pozornost a uznání, neboť rozšiřují dlouhodobě nabídku cílů cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Rádi je proto připomeneme:

2019

 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy udělila uznání za významný počin v cestovním ruchu:

- REKONSTRUKCI LÁZEŇSKÉ KOLONÁDY V LUHAČOVICÍCH;

- REKONSTRUKCI PAMÁTNÍKU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ;

- NOVĚ VZNIKLÉ ZVUKOVÉ MAPĚ LUHAČOVIC;

2020–2022

- REKONSTRUKCI HOSPODÁŘSKÉHO DVORA V MUZEU V PŘÍRODĚ V RYMICÍCH, SOUČÁSTI MUZEA KROMĚŘÍŽSKA;

- REKONSTRUKCI LIBUŠÍNA NA PUSTEVNÁCH;

- NOVĚ VZNIKLÉMU MULTIFUNKČNÍMU CENTRU KAPKA RESORT VE LHOTĚ U VSETÍNA;

- NOVĚ VZNIKLÉMU TREZORU PŘÍRODY V HORNÍM LIDČI;

- NOVĚ VZNIKLÉ EXPOZICI ČLOVĚK V KRAJINĚ, KRAJINA V LIDECH NA ZÁMKU KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ MUZEA REGIONU VALAŠSKO; - NOVĚ VZNIKLÉMU ZLÍNSKÉMU ARCHITEKTONICKÉMU MANUÁLU;

- DALŠÍMU ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI ZOO ZLÍN;

- PRVNÍ ČÁSTI REKONSTRUKCE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH;

- NOVĚ VZNIKLÉMU MUZEU MIZEJÍCÍ AFRICKÉ KULTURY TJIWARA VE VIZOVICÍCH;

- DALŠÍMU ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI CYKLOSTEZKY BEČVA – VLÁRA – VÁH ZNÁMÉ TÉŽ POD ZKRATKOU BEVLAVA;

- NOVĚ VZNIKLÉMU CYRILOMETODĚJSKÉMU CENTRU V RÁMCI PAMÁTNÍKU VELKÉ MORAVY VE STARÉM MĚSTĚ U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ, SOUČÁSTI SLOVÁCKÉHO MUZEA;

- DALŠÍMU ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI VINICE STARÝCH ODRŮD V ARCHEOSKANZENU MODRÁ;

- OBJEVU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ STŘEDOVĚKÉ ČERNÉ KLÁŠTERNÍ KUCHYNĚ NA VELEHRADĚ;

- NOVĚ VZNIKLÉMU PRODUKTU PROCHÁZKY S TAJENKOU.

 

 

 

Ve dnech 20. – 22. 9. proběhne v Teplicích již 26. ročník celostátní konference Výživa a zdraví.  Konference se koná pod záštitou hlavní hygieničky ČR MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. a primátora Statutárního města Teplice Bc. Hynka Hanzy. Pořádána je 3. lékařskou fakultou UK, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně – Společností hygieny a komunitní medicíny, Společností pro výživu Praha, Státním zdravotním ústavem Praha, Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem a společností ALWAC, a. s.

Jako v předchozích ročnících očekáváme účast více než stovky odborníků z hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, univerzit, zdravotnických zařízení a dalších institucí. Za velmi cenné přitom považujeme to, že se na jednom místě setkávají odborníci, zabývající se různými aspekty výživy (lékaři-hygienici, kliničtí lékaři, odborní pracovníci v ochraně veřejného zdraví, nutriční terapeuti, potravináři) a jednotlivá témata tak mohou být důkladně prodiskutována z různých úhlů pohledu. Konference je zaměřena především na roli výživy v primární prevenci nemocí a zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů. Její záběr je tak velmi široký – od doporučení pro výživu populace, monitoring dietární expozice, alternativní směry výživy, jako je např. veganství, výživu různých skupin populace, zejména dětí, roli výživy v prevenci chronických neinfekčních onemocnění až po problematiku prevence alimentárních nákaz a intoxikací, zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s potravinami či využití nových analytických metod při kontrole potravin. Samozřejmě, v posledních dvou a půl letech byla veškerá pozornost veřejnosti i zdravotníků logicky upřena na koronavirovou pandemii a boj s ní. Je však třeba mít na paměti, že s covidem se jistě nakonec vyrovnáme a naučíme se s ním žít, tak jako se to stalo v případě jiných infekčních nemocí, ale jiné problémy, s velkým dopadem na zdraví populace zůstanou a bude třeba se jimi zabývat. Budeme se nadále setkávat s alimentárními nákazami a otravami z jídla, zůstanou hromadně se vyskytující chronické nemoci související s výživou – s nutností dbát na jejich prevenci, na oddálení jejich vzniku do co nejpozdějšího věku a prodloužení délky života ve zdraví, kde výživa hraje kardinální roli. Bude třeba se zaměřit na podporu zdraví, zdravý životní styl, dbát na správnou výživu fragilních skupin populace. A samozřejmě řešit i nové problémy, např. otázky nových materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami a hodnocení jejich zdravotní nezávadnosti. Aby však odborná témata, která na konferenci probíráme, byla vhodným způsobem přiblížena též široké laické veřejnosti (zejména s cílem zlepšit edukaci v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu), připravili jsme též navazující doprovodnou akci, Jarmark chutí Teplice, kde  návštěvníci můžou navštívit přednášky o výživě, trhy se zajímavými produkty, bohatý doprovodný program, Den zdraví – měření základních tělesných parametrů, cholesterol, vaření na podiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími zajímavými hosty z kulinářského světa. Nebudou chybět sportovní soutěže pro děti, ale i soutěže zaměřené na zdravou stravu.

 

 

T I S K O V Á  Z P R Á V A

 

Zásadní mládí / Essential Youth v DOX+

Světové orchestrální premiéry

mladých evropských skladatelů v Praze

 

Ostrava, 22. září 2022 – Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Centrem současného umění DOX se vrací k sérii „Zásadních“ koncertů. Jejich historie začala na jaře 2018, kdy DOX zpřístupnil nový koncertní sál. Každoročně prezentujeme skladby, které svým způsobem zásadně přispěly k formování hudby dneška: Zásadní Feldman, Zásadní Xenakis, Zásadní změny / Essential Changes (Cage, Fluxus, Kotík, La Monte Young) a Zásadní Bernhard Lang.

V úterý 15. listopadu v 19.00 bude tato řada pokračovat programem Zásadní mládí / Essential Youth. Tento program přinese náhled na tvorbu mladé generace evropských skladatelů. Orchestrální skladby si u nich objednalo Ostravské centrum nové hudby a všechny zazní v Praze ve světové premiéře. Účinkuje mezinárodní orchestr ONO – Ostrava New Orchestra s dirigentem Petrem Kotíkem.

ESSENTIAL YOUTH

ZÁSADNÍ MLÁDÍ

úterý 15. listopadu 2022

19:00 Centrum současného umění DOX, multifunkční sál DOX+ (Poupětova 3, 170 00 Praha – Holešovice)

Účinkující:

ONO – Ostrava New Orchestra (mezinárodní)

Irvin Venyš, klarinet (Praha)

Martin Opršál, perkuse (Brno)

Petr Kotík, dirigent (New York/Ostrava)

Program:

Adrian Demoč: Popinavá hudba (2022)

Ian Mikyska: Shan Shui (2022)

Christian Ferlaino: Synthetics 1 – Floating (2022)

María de Grandi Ruzafa: Otesánek /fairytale no. 1/ (2022)

Liisa Hirsch: Canvas (2019, ext. 2022)

Ve Španělsku žijící slovenský skladatel Adrian Demoč (1985), estonská skladatelka Liisa Hirsch (1984), italský skladatel, saxofonista a etnomuzikolog Christian Ferlaino (1981), český skladatel a interdisciplinární umělec Ian Mikyska (1994) a španělská skladatelka a houslistka María de Grandi Ruzafa (1998). Tento pestrý výběr umělců a jejich kompozice psané v roce 2022 nám představí způsob, jakým mladá skladatelská generace řeší problémy hudební (klasické) kompozice, s jakou senzibilitou přistupuje z uměleckého hlediska k prostředí soudobé společnosti. Program koncertu slibuje ojedinělý zážitek a nabízí konfrontaci uměleckých názorů nové generace z různých oblastí Evropy. V rámci orchestrální scény nás čeká výjimečná událost.

ONO – Ostrava New Orchestra – mezinárodní symfonický orchestr pro novou hudbu vznikl v roce 2017 jako rezidenční těleso pro festival Ostravské dny. ONO se skládá ze studentů a absolventů evropských hudebních akademií, kteří se cíleně zabývají interpretací soudobé hudby. Tento orchestr pracuje s předními dirigenty soudobé hudby, jakými jsou Johannes Kalitzke, Roland Klutig, Peter Rundel, Bruno Ferrandis, Jiří Rožeň a Petr Kotík. Od svého debutu před pěti lety je orchestr respektovaným tělesem, a to pro svou mimořádně kvalitní a zároveň nadšenou interpretaci současné hudby. V úterý 15. listopadu se ONO představí v Praze celovečerním koncertem naplněným světovými premiérami skladeb, které vznikly přímo pro něj.

Psát pro ONO je privilegium. Vím, že má skladba bude v dobrých rukou, a jsem si jist, že hráči udělají maximum proto, aby přejali můj entuziasmus. Jsem jim za to už předem vděčný; stejně tak Ostravskému centru nové hudby za důvěru a příležitost,“ říká Adrian Demoč, skladatel, bývalý rezident Institutu Ostravské dny a jeden z laureátů skladatelské soutěže České filharmonie z roku 2019.

Jako sólisté se představí klarinetista Irvin Venyš a perkusionista Martin Opršál. Dirigentem koncertu bude Petr Kotík, skladatel a umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby.

Durata koncertu cca 120 minut

Více informací na webu www.newmusicostrava.cz a Facebooku www.facebook.com/ocnhOva/

 

 

 

STATISTIKY HOVOŘÍ JASNĚ: ZIMA NA VÝCHODNÍ MORAVĚ SE VYDAŘILA

Zlín, 12. 5. 2022

Český statistický úřad zveřejnil 11. 5. statistiky cestovního ruchu za 1. čtvrtletí letošního roku. Tyto údaje vychází z počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Východní Morava jako turistická destinace Zlínského kraje si z hlediska cestovního ruchu vede dobře a v pořadí krajů je uprostřed pomyslné tabulky. Svou zimní dovolenou zde mezi lednem a březnem prožilo 114.835 návštěvníků, kteří zde v průměru strávili 3 noci. Celkem se jednalo o 332.797 přenocování, což znamená pozitivní vývoj ve srovnání s předchozími roky, kdy zimní sezona pro horská střediska vlivem pandemických opatření prakticky neexistovala. V současné době se počet hostů i přenocování ve Zlínském kraji přiblížil hodnotám v předcovidovém roce 2019.

„Současní návštěvníci jsou však nároční a vyžadují špičkové služby srovnatelné se službami v zahraničí. Mohli se již přesvědčit, že takové služby jsme schopni ve vysoké kvalitě nabídnout, proto se k nám také rádi vrací. Tyto výsledky jsou především zásluhou podnikatelů v cestovním ruchu, za což jim děkuji“ hodnotí výsledky Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub.

Také další roční období vyhlíží náměstek Traub s optimismem. Dle jeho slov by mohla být nadcházející sezóna mimořádná vzhledem k tomu, že cestování již neomezují protipandemická opatření.

První zkušenosti jarní sezóny hodnotí jako více než dobré také ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová:

„Zájem o cestování stále roste, i když mnozí se ještě obávají vzdálit dále od domova. Svědčí o tom např. i atmosféra slavnostního Otevírání pramenů v Luhačovicích v minulém víkendu. Vedle místních obyvatel se jí zúčastnilo mnoho návštěvníků z okolních regionů. Nebojím se říct, že lázně Luhačovice jsou nejkrásnějším lázeňským městem zasazeným do malebné přírody, které kromě lázeňských procedur dokáže nabídnout také wellness programy na vysoké úrovni,“ hodnotí situaci Z. Vojtová

 

NODO 2022

Festival současné opery v Ostravě a předprodej vstupenek

sm představení v šesti dnech

české a světové premiéry

25. – 30. června, Ostrava

Ostrava, 4. dubna 2022 – Nabízíme aktuální informace o letošním programu NODO a spouštíme předprodej permanentek a vstupenek na jednotlivá představení! Program 6. bienále nabídne vedle celovečerních oper současnosti také nové, žánrově nejednoznačně uchopitelné kusy experimentálního rázu. Prostor dostanou „klasičtí“ avantgardisté i nejmladší skladatelská generace: Salvatore Sciarrino, Luigi Nono, Petr Kotík, Matouš Hejl, Miroslav Tóth, Judith Berkson, James Layton a Lucie Páchová. Do Ostravy přijedou pěvci z USA i Evropy, inscenační týmy z Polska, Německa, Slovenska i od nás; sbor Canticum Ostrava Jurije Galatenka a orchestry Ostravská banda a ONO – Ostrava New Orchestra. Ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a nově s Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Festival se koná v obou divadlech NDM a na dalších místech.

Festival bude zahájen v sobotu 25. června operou Superflumina (2010) italského skladatele Salvatora Sciarrina. Alarmující monolog Ženy bez domova, která žije na vlakovém nádraží a rozjímá o svém údělu a tíživé samotě uprostřed davu. Momenty ze života, který je závislý na okolním proudění a pozornosti cizích osob. Situace, které jsme svědky dnes a denně. V hlavní roli Ženy se představí dvorní pěvkyně Sciarrinových oper, jeho Múza Anna Radziejewska.

Operní debut mladého skladatele Matouše Hejla se uskuteční ve spolupráci s divadelním spolkem JEDL, a to pod vedením význačného režiséra Jana Nebeského, v neděli 26. června. Do operního žánru bude převedeno dílo norského dramatika Henrika Ibsena. Libretistka a herečka představení Lucie Trmíková k dílu poznamenává: „Ibsenovy ženské hrdinky jsou dokonale stvořené postavy, často spíš antihrdinky. Když si je dám vedle sebe, vidím ženy toužící po lásce a po pravdě i za cenu velkých obětí. Nikdy nejdou tou širší a snazší cestou. Jsou urputné, často nesnesitelně. Často se mýlí. Hodně bojují. V tom je pro mě Ibsen naprosto současný.“

Pondělí 27. června nabídne monumentální, šestihodinové dílo Petra Kotíka Many Many Women (1975–78), které bude poprvé provedeno scénicky. Tato vokálně-instrumentální skladba je zhudebněním románu-povídky Gertrudy Stein, jejíž texty posloužily jako inspirace pro Kotíkovu hudbu už několikrát. Výjimečné uvedení Kotíkova stěžejního kusu zpěváky z New Yorku a Grazu se uskuteční u příležitosti 80. narozenin skladatele a zakladatele pořádajícího Ostravského centra nové hudby.

V úterý 28. června představí festival tři komorní opery mladé skladatelské generace. Vznikají na objednávku festivalu NODO z iniciativy ředitele NDM Jiřího Nekvasila. V rámci tohoto večera se spojí hudba Judith Berkson z USA (Partial Memories), anglického skladatele Jamese Laytona (saudade) a brněnské skladatelky a performerky Lucie Páchové (Approximate). Ačkoliv jsou opery komponovány nezávisle na sobě, všechny se nějakým způsobem dotýkají problematiky paměti a vnímání reality.

Středeční večer se uskuteční ve Ski areálu v Palkovicích nedaleko Ostravy. Právě zde bude ve světové premiéře uvedena experimentální opera Nulanus (2021) slovenského skladatele Miroslava Tótha, který opět rozehrává variace na téma umělá inteligence, život ve vesmíru nebo budoucnost naší civilizace.

Závěr festivalu bude patřit hudebně-divadelnímu opusu Luigiho Nona Prometeo. Tragedia dell’ascolto – kompozici o hledání. Jedná se o objevitelskou cestu, pokus o prozkoumání nitra zvuku, jeho pohybu v prostoru, našeho vlastní bytí a naší smysluplnosti ve světě. Monumentální dílo vychází z prometeovského mýtu a je považováno za jeden z vrcholů poválečného hudebního divadla. Naprosto zásadní složku zde tvoří živá elektronika, která z tohoto opusu dělá prostorovou záležitost, v níž je víc než kdy jindy důležité konkrétní rozmístění několika orchestrů, sborů, narátorů a sólových zpěváků. Českou premiéru Nonova Prometea připravujeme s italskými kolegy na kryté náměstí Trojhalí Karolina v centru Ostravy ve čtvrtek 30. června.

Permanentky a vstupenky na NODO 2022.

Vstupenky jsou k dostání online na síti GoOut od 4. dubna 2022.

FESTIVALOVÁ PERMANENTKA: 1200 / 800 Kč* (ke koupi zde) JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ (bez možnosti slevy): 300 Kč 25. 6. | Superflumina 26. 6. | Opera Ibsen / Přízraky 27. 6. | Many Many Women 28. 6. | Partial Memories + saudade + Approximate 29. 6. | Nulanus (představení je ZDARMA) 30. 6. | Prometeo. Tragedia dell’ascolto

* Slevu držitelům průkazů ISIC / ITIC (studenti, pedagogové), ZTP/P a seniorům poskytujeme pouze na permanentku, která umožní vstup na všechny akce festivalu.

NODO / Dny nové opery Ostrava se konají za podpory statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje, Ernst von Siemens Music Foundation, Česko-německého fondu budoucnosti a díky dalším institucím, nadacím i podpoře soukromého sektoru. Za kontinuální velkorysou pomoc Ostravskému centru nové hudby děkujeme Liboru a Veronice Winklerovým a také Martinu Vohánkovi.

Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.

NODO / Dny nové opery Ostrava organizuje Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské. Více informací k našim projektům na www.newmusicostrava.cz a také facebooku.

 Kde nás najdete: www.newmusicostrava.cz YouTube: newmusicostrava Facebook: ocnhOva Instagram: ocnh

 

T I S K O V Á  Z P R Á V A

AUTENTICKÉ ZÁŽITKY LIDOVÝCH VELIKONOC NA VÝCHODNÍ MORAVĚ

Zlín 30. března 2022

Východní Morava, turistická destinace Zlínského kraje, nabízí autentické zážitky lidových Velikonoc tak, jak je prožívali lidé před desetiletími, ba staletími. Návštěvníci si dokonce mohou vybrat, zda uvidí a zažijí Velikonoce hanácké, valašské či slovácké. Velikonoční neboli Svatý či Pašijový týden začíná již na Květnou neděli 10. 4. 2022.

„Někdo má Velikonoce spjaty pouze s pondělní pomlázkou, Velikonoční doba je však mnohem delší,“ osvětluje ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová a dodává: „Nejenže se půst držel a leckde i drží celých čtyřicet dní před Velikonocemi, ale všechny dny tzv. Svatého týdne, největšího křesťanského svátku, který vyvrcholí o Velikonoční neděli a pondělí jsou provázeny řadou tradičních zvyků. S mnohými z nich se můžete seznámit například v rámci Velikonočních programů v muzeích Zlínského kraje. “

Den před Květnou nedělí, v sobotu 9. 4. se uskuteční ve Skanzenu Rochus ve slováckém hlavním městě Uherském Hradišti program Od Fašanku do Velikonoc. Ideální pro všechny, kdo si chtějí udělat jasno v tom, co znamená na Slovácku masopust, co půst, co je pašijový týden a jak se slaví. A samozřejmě, jaké zvyky jednotlivá údobí v tomto bohatém kraji provázejí. Těšit se můžete na mečové tance, pletení pomlázek nebo obchůzku hrkačů a šlaháčů a cimbálovou muziku.

Ve stejný den prožijete v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Velikonoce v muzeu – můžete si nazdobit kraslice, uplést tatar nebo upéct tradiční jidášky. Pokud se chcete seznámit s fenoménem tradiční rožnovské kraslice, nenechte si ují výstavu Kraslice a výšivka z Rožnovska na zámku Vsetín.

Ukázky výroby tradičních zvykoslovných předmětů jako jsou batikované kraslice, kraslice zdobené slámou, dřevěné píšťalky, hrkače, klepače jsou na programu akce Velikonoce ve Slováckém muzeu 2022, která se koná ve dnech 11. – 13. 4. ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Pestrý program s tvořivými dílnami, ukázkami různých stylů zdobení kraslic, pletení pomlázek i výrobou velikonočních dekorací z vizovického pečiva nabídne Zelený čtvrtek v muzeu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Období pašijového týdne a Velikonoc si zde veřejnost může připomenout také panelovou výstavkou Vajíčko malované, z lásky darované, která je doplněná o ukázku reprezentativní kolekce kraslic ze sbírky muzea.

V Holešově připravili na období velikonočních svátků ve dnech 15. – 17. 4. Jarní prohlídky Malého muzea kovářství v Holešově s velikonoční tematikou a výstavou kraslic.

Krásný program připravilo také Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na Bílou sobotu 16. 4. tady propukne třídenní festival Velikonoce na Valašsku plný hudebního i gastronomického programu, chybět nebudou ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků.

Sám stěžejní den Velikonoc i celého křesťanského roku – Velikonoční neděli neboli Boží hod můžete strávit také v hanáckém koutě východní Moravy v Rymicích. Ve zdejším muzeu v přírodě připravila jeho zastřešující organizace Muzeum Kroměřížska program pod názvem Velikonoční neděle v Rymicích. Projdete si chaloupky areálu Hejnice, uvidíte a zkusíte si uplést pomlázku či nazdobit kraslici.

S Velikonocemi je již tradičně spojena také Tulipománie, výstava tulipánů, jejich vazeb a aranžmá dalších jarních květin na zámku v Buchlovicích, která probíhá ve dnech 15. – 18. dubna.

Další pozvánky na akce pořádané na Východní Moravě nejen v období Velikonoc najdete na www.vychodni-morava.cz/akce.

 

Kotík@80 – koncert v Ostravě i Praze

 

Ostrava, 23. března – Ostravské centrum nové hudby pořádá dva koncerty u příležitosti 80. narozenin skladatele, dirigenta a flétnisty Petra Kotíka. Ve světových premiérách zazní devět kompozic od devíti skladatelů, které napsali pro tuto příležitost. První koncert se uskuteční v úterý 26. dubna v Galerii PLATO v Ostravě, druhý ve čtvrtek 28. dubna v Centru současného umění DOX+ v Praze. Na programech obou koncertů jsou kompozice Christiana Wolffa, Bernharda Langa, Any Sokolović, Petra Cíglera, Petra Bakly, Philla Niblocka, Daniela Skály a Anny Heflin, skladatelů z okruhu festivalů pořádaných více než 20 let Ostravským centrem nové hudby. O novou skladbu jsme požádali také Petra Kotíka, zakladatele této organizace. Koncerty zazní v provedení komorního orchestu Ostravská banda, který Petr Kotík založil v roce 2005 jako rezidenční orchestr Ostravských dní, klavíristy Daana Vandewalleho (Belgie) a houslistky Hany Kotkové (Švýcarsko), kteří s Ostravským centrem nové hudby mnoho let spolupracují a pro festival nastudovali desítky kompozic. Dirigují Bruno Ferrandis a Jiří Rožeň, některé skladby nastuduje i Petr Kotík. „Je neúnavným organizátorem koncertů, na nichž zaznívá nesmírně zajímavá a hodnotná hudba. Spousta skladeb, které byly díky němu provedeny, by jinak vůbec nezazněly. Pamatuji si například newyorské premiéry Feldmanových koncertů (klavírního, flétnového, houslového) – zazněly v New Yorku poprvé po víc jak 20 letech od svého vzniku, a to jen díky Petru Kotíkovi. Je také zodpovědný za vznik řady nových skladeb, zejména těch orchestrálních, které by jinak skladatelé neměli možnost napsat a už vůbec ne slyšet naživo. Já sám jsem z toho těžil, protože jsem do té doby neměl nikdy příležitost napsat něco pro orchestr; to samé platilo také pro Alvina Luciera,“ říká o Petrovi Kotíkovi legendární americký skladatel a jeden z jeho nejbližších spolupracovníků Christian Wolff. Mladá americká skladatelka Anna Heflin dodává: „K Ostravským dnům neodmyslitelně patří simultánnost akcí, hudebních hlasů a mnohojazyčnosti a Ostravské dny zase neodmyslitelně patří k Petru Kotíkovi. Patří mu velký dík za všechno, co stvořil, a také za to, že neúnavně podporuje mladé skladatele a skladatelky a bere je jako sobě rovné.“ Petr Kotík (27. 1. 1942), skladatel, dirigent, flétnista. Narodil se v Praze a pochází z umělecké rodiny výtvarníků Pravoslava a Jana Kotíka. Nové experimentální hudbě se věnoval už na Pražské konzervatoři, kde studoval flétnu. S Rudolfem Komorousem založil roku 1961 soubor Musica viva pragensis (MVP), následovalo studium na Vídeňské hudební akademii a návrat do Prahy, kde Petr Kotík založil a vedl soubor QUaX Ensemble, ten byl napojen, stejně jako MVP, na evropskou hudební avantgardu a koncertoval hojně v zahraničí. Roku 1969 vyjel Petr Kotík na základě stipendia do USA, kde od té doby žije a pracuje. V roce 1970 založil Kotík v Buffalu proslulý soubor S.E.M. Ensemble, který je nejdéle fungujícím souborem pro novou hudbu v USA. Roku 1992 se S.E.M. Ensemble už v New Yorku rozšířil na velký orchestr. Mezi nejznámější Kotíkovy skladby patří rozsáhlé vokální kompozice Many Many Women na text Gertrudy Stein a Explorations in the Geometry of Thinking na text R. Buckminstera Fullera. Dále jsou to orchestrální a četná komorní díla a dvě opery.

Mezi významné zakladatelské počiny mimo amerických aktivit a projektů patří založení Ostravského centra nové hudby (OCNH) které od roku 2001 pořádá Ostravské dny (OD), institut a festival nové hudby. Ostravské dny, které se konají co dva roky, jsou jedním z největších letních projektů pro soudobou hudbu na světě. Roku 2005 založil Kotík mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda, v roce 2017 ONO – Ostrava New Orchestra – 80členný orchestr mladých evropských hráčů pro soudobou hudbu. V roce 2012 zakládá s Jiřím Nekvasilem festival pro novou operu NODO (Dny nové opery Ostrava). Ten funguje rovněž jako bienále, a to ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským a zahraničními operními scénami. Letošní NODO se uskuteční poslední týden v červnu a na programu je mj. i šestihodinová kompozice Many Many Women Petra Kotíka. Letos v lednu udělila americká Foundation for Contemporary Art Petru Kotíkovi prestižní cenu The John Cage Award. ..................................................................... Kotik@80 Have No Fear / Kotik Is Here Úterý 26. 4. 19:00 - PLATO, Ostrava Čtvrtek 28. 4. 19:00 - DOX+, Praha

Hana Kotková (housle) Daan Vandewalle (klavír) Daniel Skála (cimbál) Gabriela Krchňáčková (cimbál) Ostravská banda Bruno Ferrandis, Jiří Rožeň, Petr Kotík, dirigenti Christian Wolff: Small World (2022) Bernhard Lang: Game 12 (2021) Petr Cígler: Rattle Snake No. 1 (2022) Petr Bakla: Two Instances (2016) Phill Niblock: Petr’s Charm (2021) Daniel Skála: Petram (2022) Ana Sokolovic: Holub-Ježek-Kočka (2022) Anna Heflin: Such and Such is Such and Such (2022) Petr Kotík: Piano Piano (2022) Více informací na webu www.newmusicostrava.cz a Facebooku www.facebook.com/ocnhOva/ Cena vstupenek: 250 Kč (Ostrava) / 300 Kč (Praha - https://goout.net/cs/have-no-fear-kotik-is-here/szwbtdt/)

 

Petr Kotík získal ocenění John Cage Award

 

Ostrava, 28. ledna – Dne 27. ledna 2022 byla Petru Kotíkovi, skladateli, dirigentovi a flétnistovi, udělena v USA prestižní cena John Cage Award. Tuto cenu udílí newyorská Foundation for Contemporary Arts / Nadace pro soudobé umění, ve zkratce FAC.

Včera ve večerních hodinách oznámila FCA pro rok 2022 ocenění, která udělila 20 umělcům v pěti disciplínách: v oblasti tance, hudby & sound art, performance & divadla, poezie a výtvarném umění - www.foundationforcontemporaryarts.org/recipients/. Cena Johna Cage má v rámci ocenění speciální postavení: je cenou výjimečnou – je udělována jednou za dva roky a pouze jednomu umělci (skladatelům, hudebníkům a umělcům „performance art“). Poprvé byla udělena v roce 1992 a mezi 15 laureáty, kteří tuto cenu dostali v minulosti, jsou osobnosti jako Meredith Monk, Toshi Ichiyanagi, Phill Niblock, Pauline Oliveros, Robert Ashley, Earle Brown, Christian Wolff, Takehisa Kosugi nebo David Tudor. Petr Kotík je doposud jediným evropským umělcem, který cenu Johna Cage obdržel.

Od Foundation for Contemporary Art (FCA) obdržel Petr Kotík cenu už v roce 1996, a to Grant to Artists, kterou získává každý rok hned několik umělců. Více o Petru Kotíkovi v souvislosti s udělenou cenou na: www.foundationforcontemporaryarts.org/recipients/petr-kotik-jca/ . Posláním Nadace pro současné umění (FCA) je od doby jejího založení v roce 1963 povzbuzovat, sponzorovat a propagovat inovativní práci v umění, která je vytvořena a prezentována jednotlivci, skupinami a organizacemi. Nadaci FCA zakládal John Cage a Jasper Johns za podpory umělců jako Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Marcel Duchamp, Alex Katz, Ellsworth Kelly, Roy Lichtenstein, Barnett Newman, Claes Oldenburg, James Rosenquist, Frank Stella, Andy Warhol a desítek dalších. FCA zůstává jedinou institucí svého druhu vytvořenou a udržovanou umělci ve prospěch ostatních umělců. Více informací o historii FCA naleznete na: www.foundationforcontemporaryarts.org/about/history/.

 

Petr Kotík včera oslavil 80 let. Ostravské centrum nové hudby organizuje dva „narozeninové“ koncerty, pro které píší skladby kolegové a přátelé Petra Kotíka, evropští a američtí skladatelé. Koncerty se konají 26. dubna v Ostravě (PLATO) a 28. dubna v Praze (DOX).

„Mám přibližná řešení a možná přesvědčení, různé stupně nejistot vzhledem k různým otázkám, absolutně jistý si ale nejsem ničím...“

– Richard Feynman, teoretický fyzik, nositel Nobelovy ceny 1966

Před mnoha lety jsem skončil s vysvětlováním své práce. Už dávno jsem definitivně přestal racionálně charakterizovat svou tvorbu nebo objasňovat dramaturgii koncertů, které pořádám. Když začnu pracovat na projektu, ať je to nová kompozice nebo program koncertu, uplyne někdy delší doba, než se rozhodnu, jak na to. Když se ale opravdu k rozhodnutí dopracuji, neváhám. Nic už neměním a nikdy nic neruším, i když se občas setkám s námitkami, že moje záměry jsou nereálné. Má umělecká dráha vedla od hry na nástroj, tedy od interpretace, ke kompozici. A organizovat koncerty, to pro mě vždy bylo součástí skladatelské tvorby. Podívám-li se zpět, uvědomuji si, jakou výhodu pro mě jako skladatele byla skutečnost, že jsem se nejdříve stal hráčem na nástroj, a to velmi uznávaným hráčem. Dalo mi to jistou sebedůvěru a umožnilo mi to neohlížet se na problémy, se kterými se stejně jako já potýkají všichni, kdo tvoří dílo nezávislé a odlišné od všeobecně akceptovaných norem. Samozřejmě, nelze tvořit osamoceně. Kde bych byl bez všech osobností, se kterými jsem spolupracoval od mých počátků v Praze a později ve Spojených státech. Tyto spolupráce a kooperace pro mě znamenaly stěžejní podporu a naznačovaly perspektivu, jak pokračovat – jít si za svým, neohlížet se nalevo ani napravo a nestarat se o problémy, které by mohly vzniknout. Tato neustálá inspirace dala volný průchod mé povaze: soustředit se na hudbu a pouze na hudbu a vynesla na povrch mj. zakořeněný odpor vědomě se někomu zalíbit. Cítím se velmi poctěn cenou Johna Cage od Foundation for Contemporary Arts / Nadace pro současná umění.

 

Mladá česká módní značka VUCH cílí na miliardový obrat. S rozšířením jí pomohou investoři z eRockets

12. ledna, 2022, Praha, Chrudim

Sázka na hravé puntíky, neotřelé designy, ale i meziroční růst o 130 % či expanze na více než třicet evropských trhů. To vše definuje mladou českou fashion značku VUCH, která navrhuje a vyrábí peněženky, kabelky a další módní doplňky. Nyní do firmy vstupuje investiční fond eRockets, který investuje do e-shopů a e-commerce, vedený podnikateli Jiřím Hlavenkou, Tomášem Fikarem a Ondřejem Klegou. Investiční skupina plánuje využít své zkušenosti s budováním mezinárodně úspěšných projektů a značce VUCH tak pomoci stát se do pěti let miliardovým hráčem na trhu.

VUCH založili v roce 2015 dva kamarádi architekt Martin Kůs a on-line businessman Ondřej Hyrš, kteří objevili díru na módním trhu. K zajeté klasice elegantních tmavých dámských kabelek a peněženek nabídli hravou alternativu plnou barev a puntíků za dostupné ceny. Na to zákazníci, a především zákaznice slyšeli. Za poslední dva roky firma prokázala obrovský růst v tržbách a v ziskovosti, v roce 2021 dosáhla obratu 140 milionů korun a meziročního růstu o více než 130 %.

V loňském roce firma mimo jiné rozšířila portfolio o klasický segment fashion oblečení, otevřela nový showroom v centru Prahy a vytvořila limitovanou edici kabelek a peněženek ve spolupráci s českým malířem Josefem Ratajem nebo raperkou Sharlotou. Důležitá je také expanze na západní trh díky spolupráci s marketplace Zalando.

Miliarda do pěti let díky novým investorům

Přestože nejrychleji rostoucím trhem je pro VUCH nyní Slovensko, i v dalších letech zůstává pro firmu stěžejní český trh. Expandovat ale plánuje i do dalších zemí, například Slovinska a Chorvatska. „V letošním roce rovněž plánujeme navýšit obrat na 250 milionů. Pro další období s novými partnery po boku jsou naše cíle výrazně ambicióznější. Do pěti let chceme dosáhnout na obrat jedné miliardy korun,“ říká zakladatel společnosti Martin Kůs.

Právě díky dosavadním úspěchům zaujala značka investorskou skupinu eRockets, která se angažuje v projektech jako jsou SportObchod nebo Astratex. A právě zakladatelé e-shopu Astratex Petr Vít a Rosťa Hloušek se vedle eRockets stávají dalšími investory. „Na rozdíl od jiných fashion brandů zaznamenala značka VUCH za poslední dva roky obrovský boom, roste její oblíbenost nejen u českých zákazníků a ekonomika firmy má velmi zdravé základy, na nichž lze stavět další strategické plány. Od spolupráce očekáváme posilování tržní pozice ve středoevropském regionu, rozšíření portfolia a naplnění ambice miliardového hráče do pěti let,“ říká Tomáš Fikar z eRockets. VUCH se tak vedle Ovečkárny nebo Grizly stala další z e-commerce firem, kterou investoři z eRockets v posledním roce podpořili. O úspěšnosti jejich investic svědčí i výsledky, kdy e-shopy za loňský rok dosáhly kumulovaného obratu ve skupině téměř 3 miliardy korun a hrubého provozního zisku více než 200 milionů korun.

V čele módních i společenských trendů

„Za poslední roky se nám naskytlo několik nabídek na vstup strategických investorů do naší firmy. Nakonec jsme se dohodli právě s eRockets, s nimiž jsme si sedli hlavně lidsky a také ve vzájemné shodě na budoucnosti VUCH. Těším se na sdílení zkušeností a celkovou jízdu v následujících letech,“ doplňuje Kůs.

Ten ovšem budoucnost VUCH nevidí jen v ekonomickém úspěchu. V módním segmentu nastavuje firma trendy již nyní, ráda by však ostatní inspirovala i ve společenském přesahu. „Společenská odpovědnost je de facto v naší firemní DNA. Nejen, že nabízíme eko produkty, které se vyrábějí z recyklovaných materiálů, ale můžeme se pochlubit i tím, že jsme 100% bezodpadoví. To i díky našemu projektu Bobíci do školky, kdy nepotřebnou drtí a odpadními materiály plníme barevné sedací vaky,“ doplňuje zakladatel.

 

DOX+, Praha, út 16. listopadu v 19 hodin

PKF - Prague Philharmonia

Ostravská banda (mezinárodní)

Miroslav Beinhauer (klavír) a Gareth Davis (basklarinet)

Dirigují Petr Kotík a Johannes Kalitzke

 

Zítra rozezní DOX díla Beethovena, Milese Davise a Janáčka ve smyčkách Bernharda Langa

Ostrava / Praha, 15. listopadu 2021 – Ostravská banda a PKF - Prague Philharmonia pod vedením dirigentů Johannese Kalitzkeho a Petra Kotíka již zítra 16. listopadu společně nabídnou v DOX+ pod názvem ZÁSADNÍ LANG díla rakouského skladatele Bernharda Langa. Posluchači se mohou těšit hned na tři velké orchestrální skladby plné ostrých střihů a nepředvídatelných náladových zvratů v nichž rezonuje mix současné klasické hudby, free jazzu, djská kulturu, rocku, punku i techna. Během večera zazní Langova orchestrální kompozice Loops for Leoš, jejíž předobraz vychází z cyklu Po zarostlém chodníčku, Langova Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ pro klavír a orchestr, která vychází z Beethovenova Třetího klavírního koncertu c moll, a virtuózní skladba DW 28 „Loops for Davis“ pro basklarinet a orchestr. Sólisty večera budou klavírista Miroslav Beinhauer a basklarinetista Gareth Davis. Koncert Zásadní Lang je již druhým příspěvkem Ostravského centra nového hudby do pražského koncertního dění roku 2021.

„Každý skladatel je jako ostrov. Pro Johna Cage bylo nejpřirozenější vidět náš hudební svět v různorodosti, a ne ve slonovinové věži“, uvedl v roce 2017 pro novinky.cz Bernhard Lang (1957, Linec). Jeho dílo lze bezpochyby označit za moderní současné umění, kořeny jeho myšlení jsou skutečně bohaté: inspiračními vlivy jsou pro něj nejen evropská klasická hudba či avantgarda 20. století, ale také jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, elektronická a počítačová hudba, v jeho nejnovější opeře Der Hetzer i rap. Ve své tvorbě využívá také rozmanitých filozofických konceptů. K dosažení maximálního účinku si Lang vypomáhá novodobými technologiemi a estetikou samplování, ke které se uchyluje v duchu hesla: „Jestliže bylo vše řečeno, opakujte to!“ Kromě studia hudby (kompozice, jazz, klasický klavír) si Bernhard Lang prošel také vzděláním v oblasti filozofie a německé filologie.

V ostravském hudebním okruhu je považován Bernhard Lang za takřka domácího autora. Jeho skladby se od roku 2009 pravidelně objevují na festivalech Ostravské dny a NODO / New Opera Days Ostrava. V Ostravě působí B. Lang také jako lektor Institutu Ostravské dny. O provázanosti s krajem Leoše Janáčka svědčí jeho orchestrální kompozice Loops for Leoš pro Ostravské dny: „Nápad se dostavil rychle, na Janáčka už jsem si myslel dlouho. Jako předobraz jsem pro svou orchestrální skladbu zvolil cyklus Po zarostlém chodníčku, konkrétně části Naše večery a Dobrou noc. Loops for Leoš jsem napsal ve Vídni během srpna 2017, třetí větu jsem dokončil před rokem pro koncert v pražském sále DOX+, který se měl původně konat v listopadu 2020.“

Koncert v DOXu zahájí Langova Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ pro klavír a orchestr „Zdrojem materiálu mi byl Beethovenův Třetí klavírní koncert c moll, jehož původní tvar a rozvržení byly při přepisu do značné míry zachovány. Z Beethovenova čtyřhlasého zápisu jsem vytvořil mikrotonální dvanáctihlas, který na původních harmoniích leží jako takový závoj. Tato skladba, stejně jako všechny ostatní Monadologie, pracuje s buněčnými monadickými zdrojovými materiály, které jsou přeměněny na chaotické systémy. Výsledkem je hyper-virtuózní hodinový strojek, inspirovaný video projekty Raffaela Montaneze Ortize.“ Virtuózní skladbu DW 28 „Loops for Davis“ pro basklarinet a orchestr věnoval Lang basklarinetistovi Garethu Davisovi. Miles Davis má ve skladbě poslední slovo, když říká, kolik různých rozhovorů musí dávat: „Nevím, o čem to tu mluvíte. A je mi to jedno.“

ZÁSADNÍ BERNHARD LANG / úterý 16. listopadu 2021

19:00 Centrum současného umění DOX, multifunkční sál DOX+ (Poupětova 3, 170 00 Praha – Holešovice)

Miroslav Beinhauer, klavír (Opava)

Gareth Davis, basový klarinet (Londýn / Amsterdam)

PKF – Prague Philharmonia & Ostravská banda (mezinárodní)

Petr Kotík, dirigent (New York / Ostrava)

Johannes Kalitzke, dirigent (Kolín nad Rýnem)

Program:

Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ (2017) pro klavír a orchestr (40´)

DW 28 „Loops for Davis“ (2016) pro basklarinet a orchestr (25´)

Monadologie XXXVII „Loops for Leoš“ (2017, rev. 2020) pro orchestr (25´)

Více informací na webu www.newmusicostrava.cz a Facebooku www.facebook.com/ocnhOva/.

Cena vstupenek: 500 Kč / 300 Kč (studenti, senioři). Doporučujeme si koupit vstupenky v předprodeji.https://www.dox.cz/vstupenky#XXX2021-11-16T19:00XX_program_zasadni-lang).

Koncert pořádá Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, Státnímu fondu kultury, Rakouskému kulturnímu fóru, Veronice a Liborovi Winklerovým a Martinu Vohánkovi.

 

Zásadní Bernhard Lang!

Beethoven, Miles Davis a Janáček ve smyčkách Bernharda Langa

DOX+, Praha, út 16. listopadu v 19 hodin

PKF - Prague Philharmonia

Ostravská banda (mezinárodní)

Miroslav Beinhauer (klavír) a Gareth Davis (basklarinet)

Dirigují Petr Kotík a Johannes Kalitzke

Ostrava, 2. listopadu 2021 – Současná klasická hudba, free jazz, djská kultura, rock, punk a techno – originální rukopis Rakušana Bernharda Langa. Tři velké orchestrální skladby – česká, pražská a světová premiéra, virtuózní výkony a naprosto ZÁSADNÍ Langova orchestrální díla plná ostrých střihů a nepředvídatelných náladových zvratů. Už druhý příspěvek Ostravského centra nového hudby do pražského koncertního dění roku 2021.

„Každý skladatel je jako ostrov. Pro Johna Cage bylo nejpřirozenější vidět náš hudební svět v různorodosti, a ne ve slonovinové věži,“ uvedl v roce 2017 pro novinky.cz Bernhard Lang (1957, Linec).

Jeho dílo lze bezpochyby označit za moderní současné umění, kořeny jeho myšlení jsou skutečně bohaté: inspiračními vlivy jsou pro něj nejen evropská klasická hudba či avantgarda 20. století, ale také jazz, free jazz, rock, punk, techno, EDM, elektronická a počítačová hudba, v jeho nejnovější opeře Der Hetzer i rap. Ve své tvorbě využívá také rozmanitých filozofických konceptů. K dosažení maximálního účinku si Lang vypomáhá novodobými technologiemi a estetikou samplování, ke které se uchyluje v duchu hesla: „Jestliže bylo vše řečeno, opakujte to!“ Kromě studia hudby (kompozice, jazz, klasický klavír) si Bernhard Lang prošel také vzděláním v oblasti filozofie a německé filologie.

V ostravském hudebním okruhu je považován Bernhard Lang za takřka domácího autora. Jeho skladby se od roku 2009 pravidelně objevují na festivalech Ostravské dny a NODO / New Opera Days Ostrava. V Ostravě působí B. Lang také jako lektor Institutu Ostravské dny. O jeho provázanosti s krajem Leoše Janáčka svědčí jeho orchestrální kompozice Loops for Leoš pro Ostravské dny: „Nápad se dostavil rychle, na Janáčka už jsem si myslel dlouho. Jako předobraz jsem pro svou orchestrální skladbu zvolil cyklus Po zarostlém chodníčku, konkrétně části Naše večery a Dobrou noc. Loops for Leoš jsem napsal ve Vídni během srpna 2017, třetí větu jsem dokončil před rokem pro koncert v pražském sále DOX+, který se měl původně konat v listopadu 2020.“

„Rytmicky svieža a oslnivá skladba bola príjemným zážitkom a dramaturgicky geniálne vystavaným záverom programovo bohatého koncertného večera. Okrem dych vyrážajúceho interpretačného výkonu Garetha Davisa som obdivoval aj hráčske dispozície Františka Výrostka hrajúceho sólový kontrabasový part,“ napsal mj. pro Hudobný život v roce 2019 jako reakci na Ostravské dny Ondrej Veselý. Virtuózní skladbu DW 28 „Loops for Davis“ pro basklarinet a orchestr věnoval Lang basklarinetistovi Garethu Davisovi. Miles Davis má ve skladbě poslední slovo, když říká, kolik různých rozhovorů musí dávat: „Nevím, o čem to tu mluvíte. A je mi to jedno.“

Koncert v DOXu zahájí Langova Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ pro klavír a orchestr. „Zdrojem materiálu mi byl Beethovenův Třetí klavírní koncert c moll, jehož původní tvar a rozvržení byly při přepisu do značné míry zachovány. Z Beethovenova čtyřhlasého zápisu jsem vytvořil mikrotonální dvanáctihlas, který na původních harmoniích leží jako takový závoj. Tato skladba, stejně jako všechny ostatní Monadologie, pracuje s buněčnými monadickými zdrojovými materiály, které jsou přeměněny na chaotické systémy. Výsledkem je hyper-virtuózní hodinový strojek, inspirovaný video projekty Raffaela Montaneze Ortize.“

 

ZÁSADNÍ BERNHARD LANG / úterý 16. listopadu 2021

19:00 Centrum současného umění DOX, multifunkční sál DOX+ (Poupětova 3, 170 00 Praha – Holešovice)

Miroslav Beinhauer, klavír (Opava)

Gareth Davis, basový klarinet (Londýn / Amsterdam)

PKF – Prague Philharmonia & Ostravská banda (mezinárodní)

Petr Kotík, dirigent (New York / Ostrava)

Johannes Kalitzke, dirigent (Kolín nad Rýnem)

Program:

Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ (2017) pro klavír a orchestr (40´)

DW 28 „Loops for Davis“ (2016) pro basklarinet a orchestr (25´)

Monadologie XXXVII „Loops for Leoš“ (2017, rev. 2020) pro orchestr (25´)

Více informací na webu www.newmusicostrava.cz a Facebooku www.facebook.com/ocnhOva/.

Cena vstupenek: 500 Kč / 300 Kč (studenti, senioři). Doporučujeme si koupit vstupenky v předprodeji.https://www.dox.cz/vstupenky#XXX2021-11-16T19:00XX_program_zasadni-lang).

Koncert pořádá Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, Státnímu fondu kultury, Rakouskému kulturnímu fóru, Veronice a Liborovi Winklerovým a Martinu Vohánkovi.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Muzeum města Prahy slaví Mezinárodní den archeologie 2021
 
 
 
Muzeum města Prahy se v letošním roce opět připojuje k oslavám Mezinárodního dne archeologie (MDA). V sobotu 16. 10. 2021 muzeum nabídne návštěvníkům všech věkových kategorií pestrý program S archeologií do středověku v Zámeckém areálu Ctěnice a komentované prohlídky expozice v Domě U Zlatého prstenu. Ve dnech 9. 10. a 23. 10. 2021 se uskuteční dvě vycházky na významné pražské archeologické lokality. Vstup na všechny akce bude zdarma.
 
Nejprve se zájemci o pražskou archeologii mohou v sobotu 9. října vypravit na archeologickou vycházku od sv. Matěje na Babu. V sobotu 16. října se v pestré nabídce workshopů v Zámeckém areálu Ctěnice návštěvníci podívají s archeologií do středověku, budou moci nahlédnout do života našich předků a sami si vyzkoušet různé středověké výrobní techniky. Malí i velcí milovníci archeologie budou mít např. možnost stát se na chvíli středověkým písařem, seznámit se s replikami nádob, ozdob, nástrojů a zbraní, zahrát si hry známé již ve středověku nebo se zúčastnit některé z komentovaných prohlídek expozice o nejstarší historii Vinoře. Bohatství archeologických nálezů a zajímavosti z dějin Prahy ve 14. století přiblíží návštěvníkům 16. října také komentované prohlídky stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město v Domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Program muzea k letošnímu Mezinárodnímu dni archeologie zakončí v sobotu 23. října 2021 archeologická vycházka Ze starých Bohnic na hradiště Na Farkách.
 
Mezinárodní den archeologie se slaví již od roku 2004 po celém světě, vždy třetí sobotu v říjnu. Archeologové v rámci svátku nabízejí prostřednictvím nejrůznějších akcí všem zájemcům o naši dávnou historii možnost seznámit se s jednou z nejdobrodružnějších věd – archeologií, stát se na chvíli objevitelem a proniknout do tajů života lidí v dávné minulosti.
 
 
 
Program:
 
 
sobota 9. 10.
Archeologická vycházka Od sv. Matěje na Babu
sraz na zastávce MHD U Matěje v Dejvicích ve 14.00 hod.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
 
 
 
sobota 16. 10.
Zámecký areál Ctěnice
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
10.00–16.00 hod.  S archeologií do středověku – workshopy pro malé i velké
komentované prohlídky expozice o pravěku Vinoře – začátky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.
 
 
Dům U Zlatého prstenu
Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město
komentované prohlídky expozice Praha Karla IV. – středověké město – začátky v 11.00 a 14.00 hod.
 
 
sobota 23. 10.
Archeologická vycházka Ze starých Bohnic na hradiště Na Farkách
sraz na zastávce MHD Staré Bohnice ve 14.10 hod.
Při nepříznivém počasí se akce nekoná.
 

ZLÍN, 8. října 2021

Na Východní Moravě se na kole projedete vinohrady, proběhnete se Valašskem nebo ve Zlíně poznáte historii filmu

Nadcházející dny si na Východní Moravě přijdou na své jak aktivní sportovci, tak také milovníci gastronomie, umění nebo historie. Nebudou chybět ani tradiční akce, mezi něž patří již 16. ročník symbolického zavírání cyklostezek Na kole vinohrady Uherskohradišťska.

Příznivci cyklistiky a vína vyjedou do vinohradů 9. října z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Tradiční akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska provede po trasách nazvaných podle vinných odrůd naskrz regionem. Stezky cyklistické Blatnický Roháč, Muškát moravský a Rulandské bílé. Za poučením a historií se můžete vydat na kole i pěšky na stezku Po stopách cisterciáků. www.slovacko.cz/nakolevinohrady

Večerní atmosféru ZOO Zlín spojenou s originální návštěvou zámeckých interiéru zažijí návštěvníci zoo v sobotu 9. října, kdy se konají oblíbené Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná. Průvodci v dobových kostýmech zavedou návštěvníky zámku do dob, kdy zámek vlastnil rod Seilernů. Prohlídky se konají od 18.00 hodin, poslední začíná ve 20.40 hodin. www.zoozlin.eu

Sportovat se bude v neděli 10. října také ve Valašském Meziříčí, kde se uskuteční Cross Valmez 2021. V rámci tradičního závodu přespolního běhu se uskuteční také MČR v přespolním běhu a nebudu chybět ani dětské závody. Start je v 10:00 hodin na atletickém stadionu.

Fenomén maskovaných obchůzek a průvodů v tradici jihovýchodní Moravy nastiňuje nová výstava Muzea luhačovického Zálesí Masky, kostýmy, maškary. Výstava představuje fotodokumentaci masopustních a mikulášských obchůzek doplněnou o masky z mikulášských průvodů ve Žlutavě i unikátní masky čertů z Lidečka, Horní Lidče či Štítné nad Vláří. https://muzeumluhacovice.cz/

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně si připomíná Zlínské salony 1936–1948, které založil Jan Antonín Baťa – mecenáš kultury a umění. Baťa dlouhodobě usiloval o vytvoření stálé umělecké galerie ve Zlíně. První salony si nyní mohou návštěvníci krajské galerie připomenout retrospektivní výstavou, která je k vidění ve 14. budově bývalého továrního areálu ve Zlíně. www.14-15.cz

Do historie pytláctví na Valašsku zavede návštěvníky nová výstava na vsetínském zámku Na pytlácké stezce. Představeny budou zbraně, způsoby lovu i nejznámější odhalené případy. www.muzeumvalassko.cz

Zámek v Holešově zve milovníky fotografie na autorskou komentovanou prohlídku výstavy fotografií Jindřicha Štreita. Autor bude hovořit o svých velkoformátových fotografiích z cyklů menšiny jen za světla baterky. Mimořádná autorská komentovaná prohlídka se koná 12. října od 19 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/141787

Krásně zbarvenou přírodu, v níž jsou zasazeny tradiční valašské roubenky a historické stavby, si turisté užijí ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsou o víkendech mimořádně otevřeny i vybrané expozice v areálu Mlýnské doliny a Valašské dědiny. www.nmvp.cz/roznov

Neopakovatelnou atmosféru večerního zámku v Bystřici pod Hostýnem lze zažít při tradiční podzimní Noci Loudonů, která se uskuteční 16. října od 17 hodin. Připraveny budou stanoviště, na nichž se lidé setkají s těmi, kteří psali nejen historii místního zámku a města. Pořadatelé si připravují také speciální překvapení. www.bystriceph.cz/noc-loudonu/a-2416

Běžecký závod nebo Podzimní kouzlení proběhne v nadcházejících dnech ve Velkých Karlovicích. Tradiční běžecký závod Běhej Valachy, který je současně tečkou za letošním ročníkem sportovního seriálu Valachy tour, se uskuteční 16. října. Pro dospělé běžce budou připraveny dvě trasy v délce 7 nebo 12 km, uskuteční se také oblíbené závody dětí na kratších tratích v sedmi věkových kategoriích. Dětské závody symbolicky odstartuje čestný host: neznámější český běžecký kouč, ultramaratonec Miloš Škorpil, jenž se pak postaví i na start závodu dospělých. Ve stejný den, v sobotu 16. října od 15 hodin se uskuteční oblíbené Podzimní kouzlení u Bistra Razula. www.vychodni-morava.cz/akce/142245/

Výročí 85 let existence si připomínají na filmových ateliérech ve Zlíně v místní části Kudlov. Ve dnech 15. a 16. října se lidé mohou zdarma podívat do historických expozic, studií, jedinečných provozů, do malých projekčních sálů na slavné i méně slavné zlínské filmy, ale také na workshopy. Připraveny budou také komentované prohlídky. www.vychodni-morava.cz/akce/142206/dny-otevrenych-dveri-filmovych-atelieru

Kulturou ožije také Vsetín, kde se uskuteční 16. října již 27. ročník Vsetínského jazzového festivalu. Milovníky jazzu čeká bohatý program, v němž jako hlavní host vystoupí Peter Lipa Band a Steve Clarke Trio. www.dkvsetin.cz

Podzimní poježdění si především děti a milovníci železnice užijí 16. a 17. října v Rajnochovicích v areálu Rajnochovické lesní železnice. Během akce si lidé svezou historickými vláčky, připravena bude i stezka poznání o svážení dřeva lesní železnicí nebo občerstvení. www.rajnochovicka.cz

Další pozvánky na akce pořádané na Východní Moravě najdete na www.vychodni-morava.

 

Víte, že umělecká sbírka Západočeské galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším v rámci regionálních galerií v ČR? 

Cílená snaha několika generací odborných pracovníků Západočeské galerie v Plzni
i předchozích institucí vedla k tomu, že dnešní sbírka představuje jednu ze zásadních uměleckých kolekcí v zemi. Ve sbírce je uložena řada mimořádně cenných uměleckých děl, přičemž mnohá z nich patří k významným pracím z hlediska vývoje celého českého umění.

ZČG spravuje sbírku čítající kolem 13 000 výtvarných exponátů v časovém rozpětí od středověku po současnost, jejíž hodnota, srovnatelná s aktuálními cenami na trhu s uměním, se pohybuje kolem 1,5 mld. Kč. Tato sbírka je deponována v naprosto nevyhovujících podmínkách středověkého objektu, který má galerie ve výpůjčce od města Plzně. Již několik let je zde vyčerpána kapacita úložného prostoru a nelze tu dodržet požadované klimatické podmínky. Zásadním problémem je také skutečnost, že Západočeská galerie jako jediná z obdobných zařízení v České republice nedisponuje možností sbírku prezentovat veřejnosti stálou expozicí. Díla jsou dlouhodobě uložena v depozitářích a zapůjčována na jiné výstavy v ČR i v zahraničí. Galerie tak nemůže plnit jednu ze základních rolí muzea jako veřejné služby.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli představit veřejnosti některá nejvýznamnější díla alespoň na výstavních panelech na pozemku U Zvonu, kde má stát nová budova galerie. Je zde blíže představen projekt nové budovy a také současný stav prací na Semlerově rezidenci, která se řadí mezi unikáty regionu.

 

Předprodej slováckých kuchařek zahájen!

Také již několik let vyhlížíte dotisk Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku I. a II.? Nebo vám chybí jen jeden díl? V úterý 6. 4. byl spuštěn oficiální předprodej a nejen knih. Ty tentokráte doplňují tradiční i soudobé předměty, které využijete právě při vaření či servírování. Jak celý projekt probíhá a vše ostatní najdete na www.slovacko.cz/slovackakucharka.

„Dotisk obou dílů kuchařek byl v posledních dvou letech intenzivně diskutován, množily se opravdu velmi časté dotazy, zda jsou ještě dostupné. Proto naplánovat dotisk bylo naší prioritou již v loňském roce, ale vzhledem k nejistě se vyvíjející situaci byl projekt odložen. Letos jsme vše pečlivě zvážili a přepočítali, přeci jen financovat tak velký počin je pro neziskovou organizaci, kterou Region Slovácko je, velký závazek,“ vysvětluje předseda správní rady Ing. Stanislav Blaha. Jak bylo plánováno od začátku, financování projektu proběhne formou předprodeje. „Objednávat knihy bude možné od úterý 6. 4. na odkaze www.slovacko.cz/slovackakucharka. Protože si jsme vědomi, že se slovácká kuchyně, vaření i stolování dá pojmout i stylově v souladu s tradicemi, připravili jsme sadu šikovných pomocníků, které vám Slovácko mohou připomínat v kuchyni prakticky každý den,“ prozradila za celý pracovní tým Lenka Durďáková, tajemnice Regionu Slovácko.

Dnešním dnem započal předprodej, zájemci však musí počítat s tím, že distribuce proběhne až v září. Stejný princip byl použit při tvorbě II. dílu v roce 2014. Autoři si také dali za cíl obohatit první díl o barevné fotografie. Ten byl doposud doplněn pouze černobílými ilustracemi a stručnou přílohou, tedy práce na knihách není zrovna málo. „Všem, kteří nás podpoří a zakoupí knihu i s vědomím, že ji fyzicky obdrží až v září, chceme projevit vděk. Proto jsme se rozhodli nabídnout knihy v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Na prvních 100, kteří si zakoupí oba díly, navíc bude čekat ještě jedno překvapení. Ale to zatím neprozradíme,“ dodala Veronika Friedlová, která má celý projekt na starost. Knihy zakoupené v předprodeji budou k dostání na výdejních místech či zasílány poštou od 20. září. Pro ostatní budou volně k zakoupení od 25. září na Slováckém festivalu chutí a vůní, který se každoročně odehrává ve Skanzenu Rochus. Předprodej je plánovaný do konce července 2021 nebo do vyprodání plánovaného počtu kusů.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 31. března 2021

Baťa nejsou jenom boty.

Nová publikace, která zve na místa spojená s rodinou nejslavnějšího ševce

Baťa nejsou jenom boty – tak se jmenuje nová publikace, která si klade za cíl seznámit veřejnost s místy ve Zlínském a Trenčínském kraji, která jsou spojená s rodinou nejslavnějšího ševce. Čtenáře zavede nejen do Zlína, někdejšího sídla baťovského impéria, ale také například do Napajedel, Vsetína či slovenské Bojnice. „Příběh Tomáše Bati, jeho nevlastního syn Jana Antonína a dalších členů této rodiny je fascinující i po mnoha letech. Existuje řada míst, která jsou s nimi stále spjatá a my bychom na ně rádi upozornili. A také motivovali k jejich návštěvě,“ sdělila Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, která novou publikaci vydala ve spolupráci se Zlínským a Trenčínským krajem. Letošní rok nebyl pro vydání publikace vybrán náhodně. Už za pár dnů, konkrétně 3. dubna, totiž uplyne 145 let od narození Tomáše Bati, zakladatele firmy a také politika a budovatele moderního Zlína, který zásadním způsobem ovlivnil nejen Východní Moravu, ale celé tehdejší Československo. Publikace je ve formě brožury a zájemci si ji mohou v příštích dnech vyzvednout ve vybraných informačních centrech po celém Zlínském kraji, například v Kroměříži, Uherském Hradišti, Napajedlích nebo Otrokovicích, dále také v Krajském TIC 14I15, Památníku T. Bati nebo třeba v Baťově vile ve Zlíně. Lze ji i stáhnout ve formátu PDF na odkazu www.vychodni-morava.cz/bata.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 09. února 2021

Cestovní ruch ve Zlínském kraji čeká na konec restrikcí

VÝCHODNÍ MORAVA – Bilancování roku 2020 z pohledu návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a návštěvnosti referenčních turistických cílů ve Zlínském kraji se vymyká srovnání s jakýmkoliv obdobím v minulosti. Opatření a restrikce zaměřené k omezení epidemie nemoci covid 19 negativně ovlivnily jak první, tak druhou polovinu roku 2020. Cestovní ruch v regionu tak zažívá tvrdou zkoušku. Dle údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, v roce 2020 do Zlínského kraje přicestovalo 496 819 hostů, kteří zde strávili 1 601 540 přenocování. To ve srovnání s rokem 2019 znamená pokles počtu hostů o 38,5 % a počtu přenocování o 29,5 %. U rezidentů činí pokles počtu hostů 33,7 %, u nerezidentů 65,3 %. Počty přenocování rezidentů se snížily o 28,5 %, nerezidentů o 62,3 %. Na těchto výsledcích se výrazně podílejí hodnoty návštěvnosti za poslední čtvrtletí 2020, kdy do ubytovacích zařízení přijela pouhá pětina hostů ve srovnání s minulými roky. U nerezidentů to byla pouhá desetina běžné návštěvnosti.

„Dopady protiepidemických opatření na cestovní ruch byly zřejmé již z průběžných výsledků minulého roku, přestože období letních prázdnin bylo ve znamení velkého zájmu návštěvníků. Nyní je velmi pravděpodobné, že bude prakticky odepsána letošní zimní sezona, ke které řada podniků vzhlížela ještě na podzim s nadějí. Je nepříjemné sledovat, jak je oblast cestovního ruchu stále dokola zkoušena během nelehkých covidových vln. Dopady bude náročné překonat, ale stále musíme věřit, že si cestovní ruch najde cestu pro svou postupnou obnovu“, uvedla Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy dlouhodobě od roku 2008 sleduje také návštěvnost dvacítky tzv. referenčních turistických cílů a turistických informačních center. Také zde je zaznamenán pokles návštěvnosti v průměru mezi 30 % – 40 %, ačkoliv řada sledovaných cílů během letní sezony zažívala značný zájem turistické veřejnosti. Do turistických informačních center zamířilo o 36 % méně klientů než v minulém roce, muzejní expozice vykazují za rok 2020 pokles návštěvnosti cca o 40 %, hrady a zámky, ale např. i Baťův kanál se vesměs musejí vyrovnat s poklesem návštěvnosti zhruba o třetinu. Velmi tíživá situace je v nejvíce navštěvovaném turistickém cíli Zlínského kraje, a sice v ZOO Zlín. Ta v roce 2020 přišla o čtvrtinu návštěvníků. Přitom zlínská zoo, která je nejvíce soběstačnou mezi zahradami v ČR, je na pravidelném toku návštěvníků existenčně závislá – příjmy ze vstupného pokrývají 80 % jejích provozních nákladů. Navíc je to příspěvková organizace města, která dle dotačních pravidel nemá možnost čerpat jakoukoliv vládní podporu. Aktuální situace, kdy jsou zoologické zahrady již čtvrtý měsíc uzavřeny, ohrožuje provoz všech zoo v ČR. „Nejen ZOO Zlín, ale všechny zoologické zahrady v ČR, se dostaly do situace, kdy je stále obtížnější udržet zaměstnance, zajistit chovy zvířat a plnit závazky a projekty záchranných programů. Proto se ředitelé českých zoo zastoupených v Unii českých a slovenských zoo obrátili na vládu ČR s žádostí o pomoc. Všechny zoo jsou příspěvkovými organizacemi měst a na ně nepamatuje žádný podpůrný program. Navíc by nám velmi pomohlo, kdybychom mohli zpřístupnit alespoň venkovní areály, které se nijak zásadně neliší od městských parků, v nichž žádná omezení neplatí,“ vysvětluje ředitel ZOO Zlín Roman Horský.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 08.01. 2021

 

Do přírody - na Kelčský Javorník

VÝCHODNÍ MORAVA – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy reaguje na aktuální situaci, kdy je žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Výšlap na nejvyšší horu Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník (865 m n. m.) může být zajímavým námětem na výlet do přírody spojený s atraktivním turistickým cílem. Zatímco bájná hora Hostýn dala díky své proslulosti jméno celému pohoří, stala se vyhlášeným poutním místem a je každoročním cílem stovek tisíc poutníků a turistů, o 130 metrů vyšší Kelčský Javorník stál dlouho stranou zájmu. Změna nastala na podzim roku 2015, kdy byla veřejnosti předána do užívání 35 metrů vysoká rozhledna. Její unikátní konstrukce ze žárově zinkované oceli a modřínových lamel nabízí výhledy do okolí již od prvních metrů stoupání na vyhlídkovou plošinu, stojící 30 metrů nad zemí. A jedná se o výhledy skvostné. Při dobré viditelnosti přehlédnete celé Hostýnské vrchy, Moravskou bránu, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské Beskydy, Javorníky, Chřiby s hradem Buchlovem, Bílé Karpaty, Vizovické vrchy, Drahanskou vrchovinu, dokonce Jeseníky, Povážský Inovec či Malou Fatru. Je to dáno polohou Kelčského Javorníku – patří totiž mezi nejvíce izolované vrcholy v ČR. Nejbližší vyšší kopec (o 10 metrů vyšší Lušovka ve Vsetínských Beskydech) se nachází ve vzdálenosti 26 kilometrů. Sluší se dodat, že rozhledna na Kelčském Javorníku byla vybudována díky úsilí Podhostýnského mikroregionu, byla oceněna Centrálou cestovního ruchu jako Nejlepší počin v cestovním ruchu Zlínského kraje v roce 2015 a v roce 2016 získala ocenění Stavba roku Zlínského kraje. Na Kelčském Javorníku se příliš nemusíte bát davů lidí. Zejména je to tím, že, na rozdíl od Svatého Hostýna, sem nejezdí autobus a nesmí sem auta, můžete jít pěšky, jet na horském kole či na lyžích. Na Kelčský Javorník vede hned několik značených turistických tras: z Bystřice pod Hostýnem a Chvalčova, od železniční stanice Loukov, od železniční stanice Rajnochovice přes Podhradní Lhotu, z Rajnochovic-Rosošného a ze sedla Tesák. Nejkratší trasy vedou z Rosošného a Tesáku (cca 4,5 km v jednom směru).Pro zimní období lze doporučit výstup ze sedla Tesák, kam jezdí autobusové linky z Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Vsetína a Zlína. Je zde také parkoviště pro osobní auta, zázemí horské chaty Tesák s restaurací (aktuálně prodej jídla s sebou z výdejního okénka, platba jen hotově). Z Tesáku vede směrem ke Kelčskému Javorníku žlutě značená trasa přes vrch Čerňava (844 m n. m.). Jelikož aktuálně probíhá v okolí Tesáku těžba dřeva a schůdnost značené trasy je výrazně zhoršena, doporučujeme sejít cca 200 metrů severním směrem po silnici vedoucí do Bystřice pod Hostýnem a zde odbočit vpravo na lesní cestu – vede tudy značená cyklotrasa č. 5120 do Rajnochovic. Po cca 500 metrech dorazíte na křížení lesních cest i na žlutou turistickou značku. Ta stoupá lesem přes Čerňavu. O něco delší, ale z hlediska náročnosti snazší alternativou je volba neznačené zpevněné lesní cesty, která vede traverzem po západním úbočí vrchu Čerňava a po necelých 3 km turistickou trasu křižuje. Tu zvolí v létě cyklisté, v zimě běžkaři. V Hostýnských vrších působily během II. světové války partyzánské skupiny. Přímo na Čerňavě je pamětní deska velitele partyzánů I. P. Stěpanova, o necelý kilometr dále vede z turistické trasy krátká odbočka k partyzánské zemljance skupiny Míša. Od této odbočky stoupá terén na rozcestí Jehelník, kde stojí památník další válečné oběti, a sice starosty holešovského Sokola Ladislava Jaroše. Od Jehelníku je to k rozhledně poslední kilometr chůze po zeleně značené turistické trase. Rozhledna je otevřena celoročně, ale zejména v zimním období, kdy může být konstrukce pokryta zmrazky či ledem, je potřebné zvážit bezpečnostní rizika výstupu. Svačinu si vezměte s sebou, na Kelčském Javorníku není možnost občerstvení, jedinou infrastrukturu tvoří suché záchody. Vstup na rozhlednu je bezplatný, nicméně Podhostýnský region ocení dobrovolný finanční příspěvek na provoz a údržbu rozhledny do zabezpečené „kasičky“ u vstupu na rozhlednu. Zkuste třeba spočítat schody a za každý schod věnujte 20 haléřů, do kasičky pak vložíte něco přes 30 Kč. Krátká trasa z Tesáku po turistickém značení přes Čerňavu má v jednom směru délku 4,5 km, převýšení 505 m, delší trasa s traverzem 6 km a převýšení 352 m. Odkaz na mapu – krátká varianta přes Čerňavu https://mapy.cz/s/bemuserole . Odkaz na mapu – traverzem Čerňavy https://mapy.cz/s/hedurevefo. Fotografie jsou od Kroměřížska, sdružení pro cestovní ruch a z archivu CCRVM,  autor Zdeněk Urbanovský

 

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI ZÍSKALA VÝJIMKU MKČR A HLAVNÍ HYGIENIČKY ČR NA MIMOŘÁDNÝ VÝSTAVNÍ PROJEKT

NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ. Plzeňská madona a krásný sloh.

Západočeské galerii v Plzni byla udělena výjimka MKČR a hlavní hygieničky ČR na výstavu Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh, která je vnímána jako mimořádný umělecký projekt evropského významu, a proto zůstává výstavní síň Masné krámy pro veřejnost otevřena i ve 4. stupni PES. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh je zcela unikátním projektem evropského významu se zahraničními zápůjčkami ze Saska a Bavorska. Na jeho přípravě pracoval několik let kolektiv autorů z předních odborných pracovišť v ČR, včetně Katolické teologické fakulty (Katedra dějin křesťanského umění), Ústavu dějin umění Akademie věd ČR či Ústavu pro dějiny umění FF UK. Výsledky uměleckého bádání jsou zpracovány v obsáhlé odborné publikaci, jež zachycuje řadu nových poznatků o vzniku a významu sochy Plzeňské madony v souvislostech náboženského kultu i historického a kulturního vývoje. „Celá příprava a realizace výstavy byla mimořádně složitá. Jedná se o odborně i finančně nejnáročnější projekt Západočeské galerie posledních několika let, proto jsme nechtěli veřejnost připravit o možnost tuto výstavu zhlédnout právě v době vánočních svátků. Výstava má jasné duchovní poselství, které je o to naléhavější v současném složitém období,“ dodává Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.

„Zpřístupnění výstavy považuji výjimečnou událost. Uděláme vše proto, aby byla dodržena přísná hygienická opatření. V případě, že by Západočeská galerie neměla dostatek osobních ochranných pomůcek, jsme připraveni je zapůjčit,“ uvedla Ilona Mauritzová, hejtmanka Plzeňského kraje. K udělení výjimky se vyjádřil také Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči: „Jsem moc rád, že se opravdu ve velmi krátké době podařilo výjimku pro výstavu, kterou jsme zahajovali před pár dny, zajistit. Potvrzení bychom měli obdržet ještě dnes v nejbližších hodinách. Oceňuji racionální přístup ministerstva kultury a hlavní hygieničky, výjimka dokládá výjimečnost výstavy a mám radost, že to budou moci ocenit i návštěvníci.“

Plzeňská madona má exkluzivní výjimku jako Rembrandt

Plzeňská madona je po staletí nejuctívanějším uměleckým a kultovním dílem v Plzni. Výstava Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh ji představuje v širších náboženských a kulturněhistorických souvislostech jako jeden ze vzorů později vzniklých madon krásného slohu. Plzeňská madona se řadí mezi ty nejstarší. Vznikla již před rokem 1384 v prostředí pražskékatedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. Jednotlivé madony z období krásného slohu kolem roku 1400 a 15. století jsou zapůjčeny nejen ze státních sbírek, ale i z církevního majetku. Byly významnou součástí sakrálního prostoru a reprezentují jedinečná umělecká díla, ale také důležité objekty náboženského uctívání. Z těchto důvodů není možné prodloužit výstavní termín. Při zahájení výstavy 8. prosince promluvili významní představitelé kulturního a politického života, Martin Baxa, primátor města Plzně, a Marek Ženíšek, náměstek hejtmanky pro kulturu a památkovou péči. Otec biskup Tomáš Holub označil uskutečnění výstavy v takto náročné době jako zázrak a požehnal výstavě s přáním, aby byla inspirací pro návštěvníky, kteří hledají krásu.

Světový unikát 43 soch madon s Ježíškem ve výstavě

Výstava je neopakovatelným kulturním a duchovním zážitkem, jelikož obsahuje mimo jiné natolik vzácná středověká umělecká díla, jakými jsou Svatovítská madona, sv. Petr ze Slivice či Svatovítský veraikon. Světový unikát má výstava v počtu madon na jednom místě, jejichž instalace v pravém křídle Masných krámů působí až mysteriózně. Vyvrcholením celého projektu bude zapůjčení originálu Plzeňské madony. Tím budou mít návštěvníci naprosto jedinečnou příležitost vidět Madonu zblízka, neboť po dokončení rekonstrukce chrámu sv. Bartoloměje se tato ikona vrátí na hlavní oltář a po několik desetiletí, možná generací, nebude znovu sejmuta. Návštěvníci musí počítat s přísnějšími provozními a hygienickými podmínkami, které znamenají uzavření pokladny ve výstavní síni, možnost zakoupení vstupenek pouze online na www.plzenskavstupenka.cz a použití respirátoru FFP2, který obdrží každý návštěvník u vstupu do výstavní síně. Zachováno zůstává dodržování dezinfekce rukou, rozestupů a menší počet osob na výstavní síň. Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň Web: www.zpc-galerie.cz Facebook: zapadoceska.galerie Twitter: zpcgalerie Instagram: zapadoceskagalerie

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 6.11. 2020

Tradice je tradice, i když letos z gauče, nese se Východní Moravou

VÝCHODNÍ MORAVA - Nadcházející svátek svatého Martina je na Východní Moravě (a nejen zde) spojován s tradicemi, k nimž patří gastronomické zážitky spojené s husí pečínkou, husí paštikou a dalšími dobrotami. A neodmyslitelně k tomuto období patří ochutnávání svěžího, mladého svatomartinského vína. 

Aktuální situace neumožní přivítat na náměstích svatého Martina na bílém koni, ani si užít atmosféru husích hodů v útulné vinárně či restauraci. Přesto se degustace mladých svatomartinských vín a voňavé husí pečínky nemusíte vzdát. Pro mnohé vinaře a kuchaře je uchování tradic motivací k tomu, aby je přenesli do domácností. Víno k degustaci zájemci dostanou poštou, pro husí menu si zajdou k výdejnímu okénku restaurace. 

V Uherském Hradišti na Slovácku si nedokážou svátek svatého Martina představit bez tradičního Žehnání svatomartinských vín. Nevzdají se jej ani letos, letošní 14. ročník žehnání sice nebude velkolepou akcí na náměstí, ale i tak proběhne 11.11. v 11 hodin on-line. Podrobnosti získají zájemci o účast na www.slovacko.cz 

Degustace svatomartinských vín je tradiční listopadovou akcí ve většině vinařství na Slovácku. "Kultura spojená s vínem je součástí historického odkazu našeho regionu, který se snažíme zachovat. Tradiční Šlapání vína dívčí nohou jsme letos museli zrušit, ale ochutnávku letošních svatomartinských vín milovníkům vína odepřít nechceme. Zájemcům zašleme balíček s degustačními porcemi různých vín, přidáme k tomu podrobný návod, jak se připojit k řízené degustaci přes internet, která proběhne v sobotu 14. listopadu. Protože se jedná o degustaci svatomartinskou, přidáme k vínu i husí paštiku ", říká Petr Gottwald z vinařství pod Starýma Horama v Boršicích u Buchlovic. Podobné on-line degustace provádí také vinařství Medek z Uherského Hradiště a další vinaři. Nabídka možností je uvedena na www.slovacko.cz 

Zatímco víno lze zaslat poštou, pro husí pečínku se zájemci musejí vesměs vydat k výdejním okénkům restaurací. Některé restaurace budou nabízet pečenou husu jako součást poledního menu, ale mnozí nabídnou kompletní svatomartinské menu pro celou rodinu. 

"V době nouzového stavu, kdy jsou mimo provoz turistické atraktivity v naší obci, jsme restauraci uzavřeli, nevyplatí se nám ani výdejové okénko. Ale četné dotazy zájemců a snaha zajistit kontinuitu tradic nás vedly k rozhodnutí nabídnout od 11. listopadu kompletní svatomartinské menu. Na objednávku připravíme s sebou celou husu pro 4 osoby se vším, co k ní patří, tj. s knedlíky, se zelím i lahví svatomartinského vína. Zde nejde o výdělek, ale zejména o zachování tradice, kterou jsme se rozhodli vzdor epidemii COVID 19 dodržet", říká Josef Hájek, ředitel hotelu a restaurace SKANZEN v Modré u Velehradu. 

Ve Zlíně si vychutnáte tradiční husu připravenou například v Bistrotéce Valachy ve zdejším Obchodním domě. Zvolit můžete běžné obědové menu pro jednu osobu, nebo velké rodinné balení až pro 6 jedlíků. "Původně jsme si mysleli, že lidé letos nebudou mít na svatomartinskou husu pomyšlení, ale nakonec je opak pravdou. Chtějí si naopak tyto náročné dny zpříjemnit a každoroční husí tradice jim asi přináší dobrý pocit, že alespoň něco zůstává "při starém". Měli jsme tolik dotazů a přání, že jsme se rozhodli husy udělat. A aby byl zážitek z jídla dokonalý, je v každém

balení podrobný návod od našeho šéfkuchaře, jak jídlo správně ohřát, aby mělo na domácím stole všechny obvyklé kvality, jako v restauraci," představuje mimořádnou nabídku manažerka resortu Valachy Martina Žáčková. I zde je potřeba si husí menu objednat předem.

Na Valašsku připravuje husí menu pro dvě nebo čtyři osoby například Penzion Na kraji lesa ve Valašském Meziříčí. Pro utužení zdraví si můžete udělat vycházku a menu si vyzvednout osobně, ale taky vám je přivezou domů, rozvážky směřují nejen do Valašského Meziříčí, ale i do Vsetína a okolí. 

V Holešově na Kroměřížsku připravuje svatomartinské menu s sebou třeba Panský pivovar. V nabídce bude jak polední obědové menu s kaldounem a pečeným husím stehnem, tak na objednávku i celá pečená husa s variací knedlíků a zelí. A k tomu pochopitelně mladá svatomartinská vína od moravských vinařů. 

Tyto aktivity navazují na celostátní tzv. "Den okének", který proběhne v sobotu 7. listopadu. Akce má lidi motivovat k tomu, aby si jídlo chodili objednávat přímo do výdejních okének restaurací a hospod. Je to jedna z iniciativ, která má pomoci zachránit tuzemská restaurační zařízení. "Kampaní chceme vyzvat lidí, aby si udělali procházku, provětrali se na čerstvém vzduchu, došli si do své oblíbené restaurace a vyzvedli si jídlo přímo. Pohybem pomohou sobě a odebraným obědem restauracím. Opravdu není čas na dlouhé rozhodování. Už dnes je třetina restaurací zavřená a tato čísla dramaticky narůstají. V současné době přišly v gastronomii o práci tisíce lidí a každý den přibývají další," zdůraznil Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR). 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 16. října 2020

Cestovní ruch na Východní Moravě čelí další nepříjemné výzvě

VÝCHODNÍ MORAVA - Dopady jarních opatření proti rozšíření koronaviru byly pro cestovní ruch ve Zlínském kraji velmi citelné, když počet hostů ve Zlínském kraji meziročně poklesl o 52,4% a počet jejich přenocování o 47,6%.  V letních měsících, zejména o prázdninách, se naplnil předpoklad, že obyvatelé ČR budou vyhledávat především pobyty v tuzemsku, což pro většinu ubytovacích zařízení znamenalo krátkodobě velmi dobrou obsazenost, podobně se zhruba tři měsíce částečně stabilizovaly také restaurační služby a velmi dobrá se jevila návštěvnost tzv. jednodenních turistických cílů (hradů, zámků, muzeí apod.). Na druhou stranu velká nejistota a možnost zdravotních rizik vedla mnohé organizátory k přesouvání akcí do nových termínů (např. Zlín Film Festival, koncerty Filharmonie B. Martinů). Některé akce byly bez náhrady zrušeny (Barum Czech Rally, Master of Rock, Vizovické Trnkobraní, Karlovský gastrofestival a další). S tím souvisejí také nižší tržby navazujících služeb cestovního ruchu. Sníženou možností (i ochotou) lidí cestovat jsou postiženy cestovní kanceláře a agentury. Naplno se restrikce projevily v pořádání kongresů a konferencí, z nichž proběhl jen nepatrný zlomek, navíc přesuny akcí z jarních měsíců do podzimu přinesly organizátorům díky druhé vlně koronaviru jen nové náklady a prakticky žádné tržby. Druhá vlna epidemiologických opatření je velmi těžkou zkouškou pro všechny zaměstnavatele v oblasti cestovního ruchu. Ve hře je dopad zejména na zaměstnance v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, kterých ve Zlínském kraji pracuje téměř 8 tisíc. Je nepříjemné, že k zastavení příjmů pro podniky v cestovním ruchu dochází před zimní sezonou, která patří z pohledu výnosů k nejslabším obdobím roku, zatímco náklady, zejména na energie, v tomto období rostou. 

"Aktuální omezení jsou nepříjemná, nicméně pravidla, která rámují vyhlášení nouzového stavu, je nezbytné respektovat. Jsme si vědomi vážnosti situace, která naplno dopadá zejména na podnikatele v cestovním ruchu, kteří musejí opakovaně nastavovat mimořádné režimy k minimalizaci ztrát a k možnosti opětovného zahájení činnosti, jakmile to bude možné. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy situaci sleduje, vyhodnocuje a je připravena se svými partnery marketingově podpořit všemi dostupnými formami i druhý restart cestovního ruchu v průběhu koronavirové krize. Při první vlně jsme si říkali "těžké časy netrvají věčně, vytrvalý člověk je zvládne", při druhé platí totéž. Přejeme všem zdárné překonání všech obtíží", říká Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.  Na úrovni profesních organizací, které zastupují subjekty v cestovním ruchu, se vedou jednáni na úrovni státu, jsou navrhována opatření, která by mohla pomoci v překlenutí dosud největší krize v oblasti cestovního ruchu. Dokument, který byl předán vládě ČR k projednání, je uveden zde:  https://forumcr.cz/10-1-opatreni-na-zachranu-cestovniho-ruchu-v-ceske-republice/

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 15. dubna 2020

Cestovní ruch. Těžké časy netrvají věčně.

VÝCHODNÍ MORAVA - Jak podpořit odvětví cestovního ruchu? To bylo v posledních týdnech náplní práce téměř všech kompetentních institucí z oblasti cestovního ruchu, které společně s aktéry cestovního ruchu zformulovaly požadavky, které byly ve formě "záchranného plánu" předloženy Vládě ČR. Nouzový stav v ČR byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020. Nově zveřejněný harmonogram předpokladu postupného uvolňování zavedených restrikcí de facto říká, že s návratem k činnosti většina subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu (restaurací, hotelů apod.,) může počítat až v průběhu letošního června. Totéž se týká možnosti zprovoznění většiny turistických cílů (muzeí, galerií, hradů, zámků apod.) "Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020", který byl předán vládě, je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a obsahuje návrhy opatření, která by byla nutná přijmout v jednotlivých resortech, aby bylo možné Záchranný plán realizovat. Tento plán se bude průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení samotné. Zatím byla schválena a přijata opatření řešící vztahy cestovních kanceláří a klientů v souvislosti s nemožností realizovat zakoupené zájezdy.   Situace turistického regionu Východní Morava, který pokrývá teritorium Zlínského kraje, je obdobná, jako ve zbytku ČR, cestovní ruch zde přestal existovat prakticky okamžikem vyhlášení nouzového stavu. Zdánlivé pozitivum lze vidět v tom, že díky struktuře převažující klientely, kdy 85 % návštěvníků regionu jsou tuzemci, bude region výhledově méně postižen uzavřením hranic. Podobnou strukturu návštěvníků mají také kraje Pardubický a Vysočina, naopak Praha, kam směřuje převážná část zahraničních hostů, utrpí v tomto ohledu největší ztráty.   Rozběh odvětví cestovního ruchu ve Zlínském kraji bude pozvolný, nelze předpokládat, že vše bude naplno fungovat ze dne na den. Navíc se dá přepokládat, že mnohé subjekty aktuální situaci nezvládnou a řada provozoven nebude znovu otevřena. Své sehraje také výpadek příjmů u velké řady živnostníků a zaměstnanců, řada lidí bude intenzivně pracovat na znovuoživení svých pracovních aktivit, mnozí potenciální klienti budou pravděpodobně muset své cesty odložit.  Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, k tomu říká: "Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se na tuto situaci připravuje. Zejména modifikujeme naše marketingové aktivity tak, aby obsahově reflektovaly předpokládanou situaci a připravujeme jejich nasazení na dobu, která odpovídá harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který byl oznámen 14. dubna vládou. Převážnou část marketingu budeme zcela logicky věnovat domácímu cestovnímu ruchu. V letošním roce budeme komunikovat také dovnitř našeho regionu, a motivovat občany kraje, aby poznávali svůj kraj a zažívali sounáležitost s regionem, kde žijeme. K propagaci Východní Moravy využijeme řadu zajímavých témat. Jedním z nich je "Odkaz fy Baťa pro region". To je silné téma, které se týká nejen Zlína, ale také Valašska, Kroměřížska, Slovácka. S tím souvisí také produkt "Baťův kanál". Další osobností, kterou chceme využít k přilákání hostů je středověký filozof J. A. Komenský, ten také žil ve velmi složité době. Důležitým tématem je cykloturistika ve všech podobách, která je velmi silnou stránkou celého kraje. Od června budou zřejmě otevřeny také hrady a zámky. K tomuto tématu jsme vydali  přehlednou mapu, která naviguje ke čtyřicítce turisticky zajímavých hradů, zámků a jejich zřícenin. K pobytu v přírodě a inspirativnímu poznávání krajiny povedou témata "Detox na Východní Moravě" a také "Valašsko zpět v čase", kde pracujeme s historickým odkazem předků, pracujeme s přírodním prostředím. Vždyť 30% Východní Moravy je tvořeno chráněnými přírodními lokalitami. Věříme také v návrat života do našich lázní a skvěle vybavených wellness center, víme, že nejen lázeňská léčba, ale i relaxace je pro náš region silné a jedinečné téma, proto sem směrujeme také naše úsilí. Naší snahou je hledání různých forem podpory cestovního ruchu - zejména v té oblasti, pro niž je Centrála cestovního ruchu zřízena - tj. v oblasti marketingu, propagace cestovního ruchu a budování povědomí o turistické destinaci Východní Morava, která reprezentuje turistický potenciál Zlínského kraje."

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

"Galerie online" - Západočeská galerie v Plzni spouští komplexní virtuální nabídku


Plzeň, 3. 4. 2020 - Západočeská galerie připravila ucelenou nabídku, aby v časech pandemie zprostředkovala zájemcům o umění různorodé zážitky na základě svých sbírek, výstav a edukačních aktivit. Na novém webovém portálu jsou soustředěny všechny možnosti, které jsou v současných ztížených podmínkách k dispozici. Virtuální návštěvníci mohou vybírat ze sekcí

Fotoreporty, Videa z výstav, Virtuální komentované prohlídky, Tvořivé aktivity a soutěže, Sbírky online a Představení významných děl.

Webová adresa online nabídky je

www.zpc-galerie.cz/online.

 

 

ZLÍN, 14. února 2020

Masopustní týden nabídne i cestování, ples a Ledové království

Milovníci cestování po světě se mohou inspirovat, jak se dá na cestách ušetřit a objevit nová zajímavá místa. V besedě nazvané Snadno do světa - cestování za hubičku s cestovatelkou Hanou Machalovou můžete získat poznatky podložené praxí. Hana Machalová je nejen cestovatelkou, ale i autorkou knihy Do světa. Na besedu přijďte 20. února  v 19 hodin do Kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm.   Zajímavý a pestrý svět obojživelníků a plazů žijících u vody objevíte na Výstavě fotografií Ondřeje Nágla v areálu Živá Voda v obci Modrá nedaleko Velehradu. Vernisáž proběhne 21. února v 16 hodin, výstava pak bude k vidění do 26. dubna 2020. Doplní tak zážitek z prohlídky unikátního areálu Živá voda.  www.zivavodamodra.cz 

Jednou z největších společenských událostí února ve Zlíně bude 13. Reprezentační ples podnikatelů Zlínska, který se koná v sobotu 22. února od 20.00 hodin v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Průvodci plesem budou herci Jan Čenský a Markéta Hrubešová. V bohatém programu vystoupí mimo jiné zpěvačka Marcela Holanová, manželé Petra a Roman Vojtkovi, oblíbené hudební a taneční skupiny. účastníci plesu nepřijdou ani o bohatou tombolu. www.vychodni-morava.cz/akce/138094

Fašank v duchu tradic Slovácka připravilo na 22. února město Kunovice. Fašančáři mají sraz před radnicí ve 12:30, fašankovou obchůzku zahájí ve 13 hodin výstřel z děla, poté se průvod se vydá na obchůzku městem. V památkovém domku budou připraveny zabíjačkové dobroty, ve Slováckém sklepě pak ochutnávka ovocných destilátů. Chybět nebudou ani koblihy, mužský a ženský sbor. Večer bude patřit besedě u cimbálu s pochováváním basy. www.vychodni-morava.cz/akce/138505

Fašanková obchůzka v Uherském Brodě bude zahájena v neděli 23. února ve 13:30 hod. Průvod se vydá od Domu kultury a na trase městem bude procházet historickým centrem. Při zastávkách místní folklorní soubory budou předvádět tradiční mečové tance. Fašank ukončí v 16 hodin symbolické pochovávání basy v atriu Muzea J. A. Komenského.  www.vychodni-morava.cz/akce/138233

Největší festival masopustních tradic v České republice se koná každoročně ve Strání v Bílých Karpatech. Program Festivalu masopustních tradic začíná v pátek 21. února a končí v úterý 25. února o půlnoci symbolickým pochováním basy. www.vychodni-morava.cz/akce/138718  

Děti budou v neděli 23. února ve Velkých Karlovicích soutěžit O pohár strašidýlka Razuláka. Oblíbený závod pro děti od 2 let na lyžích i snowboardu se uskuteční na sjezdovce Horal ve Ski areálu Razula. Děti se mohou zúčastnit jak jednotlivých závodů, tak také rovnou celého seriálu a pokusit se tak získat hlavní cenu! Registrace probíhá od 12:00, samotný závod potom od 13:00. Další závod proběhne 1. března www.vychodni-morava.cz/akce/138454

V Rožnově pod Radhoštěm na ulici Palackého je pro návštěvníky opět připraveno Ledové království. 22. ročník této oblíbené akce bude zahájen v sobotu 15. února. Letošní novinkou je speciálně upravený Ledový dům. K vidění bude 12 zajímavých ledových soch, jednou z nich je ledový trůn, na kterém se návštěvníci mohou vyfotit. Součástí prohlídky je ledový bar s drinkem zdarma. Prohlídky probíhají s průvodcem v malých skupinkách osob, proto je doporučená rezervace.   www.ledovekralovstvi.cz/tipy-na-vylet/

 

Výstava se zaměřuje na fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století, tak jak je zobrazili velcí mistři českého umění (Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Joža Uprka a mnozí další).

 

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek. Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu. Dvě menší části výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy a živé obrazy a fotografování jako událost.  Autorem koncepce výstavy je profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze, z níž pochází více než polovina zapůjčených děl.

 

 


 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Muzeum města Prahy pořádá

od 4. února 2020 do 26. dubna 2020

 v hlavní budově muzea

Na Poříčí 52, Praha 8

výstavu

Pod ochranou svatých - škapulíře ze sbírek

Muzea města Prahy

 

V rámci programu krátkodobých výstav "Předmět sezóny" v hlavní budově muzea na Florenci budou tentokrát vystaveny dva škapulíře z poloviny 18. století. Škapulíř (od latinského slova "scapula" - lopatka) byl původně běžnou součástí mnišského hábitu a sloužil jako ochrana oděvu při práci. Později se z něj stalo znamení vnitřního postoje
a víry nositele v boží ochranu a pomoc. Nejznámějšími jsou karmelitánské škapulíře.

V případě vystavovaných exponátů se jedná o tzv. nepravé škapulíře. Pravý škapulíř je součástí řeholního oděvu. Jde o pruh látky spadající volně dopředu a dozadu přes lopatky. S rozvojem třetích řádů a zbožných bratrstev došlo ke zmenšení pruhů na dva obdélníky látky, s tištěnými či vyšitými obrazy světců podle příslušné řádové spirituality. Ty byly spojené kalouny a nosily se na těle pod oděvem. Takovýto škapulíř byl posvěcený a jeho nošení mělo být vždy spojeno s vírou a opravdovým vnitřním postojem nositele. Symbolizovaly boží moc a z toho pramenila i náležitá úcta, kterou vzbuzovaly.

Víra našich předků však vždy nebyla "dokonalá" a také škapulíře, křížky, svaté obrázky, tištěné modlitby a eulogia (požehnání) a další předměty zbožné úcty se stávaly spíše magickými předměty, amulety. Připisovala se jim zázračná moc sama o sobě a víru zde vytlačila pověra.

Pověra byla církví samozřejmě kritizována a mnohé náboženské předměty bývaly zakazovány právě proto, že se užívaly jako amulet, nikoliv že by byly z hlediska obsahu, použitého obrázku či provedení závadné. To byl také úděl vystavených tzv. nepravých škapulířů. Ani zákazy, ani kritika však neměly zásadní vliv a na jejich oblibu. 

Měly zajištovat nadpřirozenou ochranu života, zdraví, majetku a dalších důležitých životních hodnot. Jednalo se o kombinaci a kumulaci různých typů medailek, pečetí, svatých obrázků, tisků modliteb, požehnání i úryvků z bible. Důležitou součástí škapulíře byly také posvěcené části rostlin (kočičky), zrna kadidla apod. To vše se shromažďovalo podle jednoduchého pravidla: čím více, tím lépe. Soubor se slepil dohromady a vložil do textilního sáčku, zdobeného často výšivkou. Sáček byl zašit tak, že se nepočítalo s jeho otevřením. Škapulíř se pak nosil na krku, ale mohl se vkládat také do krovů domů, aby zajistil ochranu proti úderu blesku, v hospodářských staveních měl chránit ustájený dobytek, drůbež, úrodu. Složení škapulíře mělo zajistit komplexní ochranu a pomoc proti zlu působícímu na duši i tělo, proti přírodním silám a nadpřirozeným formám zla.

Vystavené škapulíře přesně dokumentují tyto skutečnosti. Jsou ukázkou dobového vyšívání a dobových náboženských tisků, na nichž lze pozorovat sestavu světců, která odrážela tehdejší hodnoty, starosti a obavy majitelů škapulíře. 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

Pestrý únor na Východní Moravě 

VÝCHODNÍ MORAVA - Velmi pestrá je nabídka akcí, které lze na Východní Moravě využít pro trávení volného času v polovině února. Pokračující plesovou sezonu doplní valentýnské akce a o pozornost se hlásí předzvěst masopustního veselí. 

Ve středu 12. a čtvrtek 13. února 2020 od 19.00 hod. se ve Velkém sále Kongresového centra Zlín v unikátním koncertním programu na jednom pódiu představí The Backwards společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. Zazní pestrý výběr z největších hitů legendárních liverpoolských "Brouků", jako např. Yesterday, Penny Lane, Eleanor Rigby, All You Need Is Love, Yellow Submarine, Something, Let It Be, Hey Jude. Pořad bude proveden pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka. www.filharmonie-zlin.cz 

Již 50. ročník má Reprezentační ples Obchodní akademie Kroměříž. Ten proběhne ve všech společenských sálech Domu kultury v Kroměříži v pátek 14. února. Zahájení plesu, na němž mj. získají šerpy letošní maturanti, je ve 20 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138141

Zamilovaní milovníci lidové hudby uvítají Valentýnskou besedu u cimbálu, která se uskuteční v pátek 14. února ve Slovácké búdě v Uherském Hradišti. Od 19 hodin se představí folklorní soubor Míkovjan, cimbálová muzika Litera a Ženský sbor z Míkovic. www.vychodni-morava.cz/akce/138584

Všichni, kteří se mají rádi jsou zváni do Uherského Hradiště na Valentýnské plavby. Na 1,5 hodiny dlouhou plavbu se vyplouvá z Přístaviště Uherské Hradiště - Svatojiřské nábřeží v pátek 14. 2. v 18 hodin, v sobotu 15.2. a neděli 16.2. pak v 16 hodin. Rezervace lodních lístků nutná.  www.vychodni-morava.cz/akce/138417

Maškarní ples na téma CIRKUS pořádají 15. února v Jasenné na Zlínsku. V místní Sokolovně se bude plesat od 20 hodin, nejlepší masky se mohou těšit na ceny. www.vychodni-morava.cz/akce/138214

Populární běžecký závod - Karlovská 50 - zaplní v pátek 14.2. a v sobotu 15.2. valašskou obec Velké Karlovice. Unikátní atmosféra, občerstvovačky s frgály, startovní výstřel valašských portášů a jedinečná trať. To jsou některé z atributů akce, které se po právu říká "Valašská Marcialonga". Závod je součástí celostátní série Ski-Tour.  www.ski-tour.cz/karlovska-50/r1

Již počtvrté proběhne na Domě kultury v Kroměříži Módní ples a jejím průvodcem bude již tradičně populární Lucie Borhyová. Připravena je módní přehlídka někdejší návrhářky roku Yvony Leitner, taneční vystoupení skupiny M Dance Crew KM, zazpívá Heidi Janků. K tanci i poslechu hraje Panorama Band z Brna Můžete se těšit i na překvapení z letošní soutěže StarDance. Vstupenky v předprodeji v Salonu EF Evy Formánkové , Svatební salon Juliana a Agentura Fatima v Kroměříži. www.vychodni-morava.cz/akce/138139

Valašský soubor Kašava Vás srdečně zve na 49. valašský bál, který proběhne 15.2. od 19:30 v areálu Podhoran v Lukově. Těšit se můžete na předtančení v podání Folklorního souboru Malé Zálesí, dále Vás čeká bohatá tombola, taneční hry, valašské figurální tance a valašské

speciality. K tanci a poslechu zahrají CM Zálesí, CM VS Kašava a DH Trnkovjanka. Je zajištěna autobusová doprava ze Zlína. www.vychodni-morava.cz/akce/138434

Krkonoše mají svého hraběte Harracha, v Lukově pak propagátora lyžování hraběte Františka Seilerna. V sobotu 15. února si můžete ověřit svou všestrannost při 9. ročníku Lukovského zimního víceboje stopou Františka Seilerna. Od 9:30 proběhne na hradě Lukově registrace, vlastní soutěže budou zahájeny v 10 hodin. www.vychodni-morava.cz/akce/138550

Klub Přátel Vína Míkovice zve všechny milovníky dobrého vína na tradiční košt vín z produkce převážně drobných vinařů z oblasti Uherskohradišťska. Začátek koštu je 15. února ve 12 hodin v Kulturním domě v Míkovicích. Těšit se již tradičně můžete nejen na mnoho druhů vína, ale také na zabijačkové speciality. K poslechu bude hrát CM Mladí Burčáci. www.vychodni-morava.cz/akce/138136 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZLÍN, 7. února 2020

 

Masopustní veselí ovládne Východní Moravu

Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se vydejte v sobotu 15. února. Od 9 do 16 hodin poznáte masopustní zvyky a ochutnáte tradiční pokrmy s masopustem spojené. Těšit na můžete na masopustní obchůzky z  obce Francova Lhota a rožnovské masopustní obchůzky cimbálové muziky Soláň s tanečníky. Hostem bude slovenská folklorní skupina Limbora z Prečína. Po celý den bude hrát dechová hudba Horňané. V Billově chalupě hospodyně nasmaží tradiční "boží milosti". Na závěr programu vystoupí sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty s pásmem pochovávání basy. Součástí akce bude hlasování veřejnosti "O nejlepší řeznický stánek", uskuteční se 23. ročník soutěže "O nejlepší valašskou klobásku" a 13. ročník soutěže "O nejlepší valašskou tlačenku". V sobotu 15.2. bude mimořádně otevřena od 10 do 16 hodin Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci. www.vychodni-morava.cz/akce/137709

Do Skanzenu Rochus v Uherském Hradišti přijďte 15. 2. 2020 na akci  Slovácká zabijačka. Od 11:00 do 15:00 hod poznáte, jak taková tradiční zabijačka probíhá a co všechno k ní patří.  Ochutnat můžete čerstvé jitrnice, tlačenku, ovarovicu, klobásky a mnoho dalších specialit přímo od šikovného řezníka, zabijačkové dobroty bude pak možnost zapít Jarošovským pivem. A protože ke každé pořádné zabijačce patří také dobré buchty, nebudou chybět koláčky, domácí báleše a patenty, ani fašankové koblihy nebo boží milosti. Folklorní soubor Olšava předvede průvod v maskách a mečový tanec. Děti si vyzkouší svůj um v tradičně zaměřené tvořivé dílničce. www.vychodni-morava.cz/vm3/slovacka-zabijacka-a-jine-masopustni-tradice

Do Zlína vyrazte 15. února na tradiční Lešetínský Fašank. Ten se koná na třech ulicích: Lešetín I., Lešetín II. a Kvítková. Masopustní veselice začíná od 10.00 hodin na ulici Lešetín I. před Hospůdkou U Kovárny a Lešetín II. na parkovišti hotelu Baltaci ve Zlíně. Ulice budou průchozí přes dvůr Hospůdky U Kovárny. Kromě tradičního maškarního průvodu, který prochází ulicí za velké podpory tamních obyvatel, můžete shlédnout i pochovávání basy a vyhlášení soutěže o nejlepší masku. Všechny děti, které se zapojí do průvodu a přijdou v masce, dostanou dárky. Těšit se můžete na kapely Podjezd, Jackye a Ukulele Troublemakers. Akci pořádá Spolek "Lešetín Zlín" ve spolupráci s Hospůdkou U Kovárny a Hotelem Baltaci Atrium. www.vychodni-morava.cz/akce/138554 Další akce hledejte na www.vychodni-morava.cz