UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Tisková zpráva

09.02.2020 15:18

  Publ. J.R.Moschner 


My, mladí praktičtí lékaři shromáždění na V. Praktické konferenci pro praktické lékaře, kteří stojíme na začátku své profesní kariery prohlašujeme, že nejsme zcela spokojeni se situací v našem oboru. Přicházíme do něj s nadějí, že budeme především pečovat o své pacienty, ale vidíme realitu plnou přebujelé administrativy a byrokracie. Dlouhodobé sliby politiků o jejím snižování se bohužel nenaplňují. Papírová administrativa je jen vyměňována za elektronickou, která však obvykle neplní svou hlavní funkci ušetření času. Příkladem je eRp s velkou složitostí inicializace a nebezpečím zneužití elektronického podpisu, ale zejména aktuální eNeschopenka, která přesouvá práci úředníků na zdravotníky a díky její nepřipravenosti musí být prosazována výhružkami. 

Prohlašujeme:

My mladí praktici chceme dělat práci, kterou jsme studovali a na jakou se těšíme: léčit pacienty, vzdělávat sebe a další nastupující generaci lékařů, nechceme úřadovat - to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni, přidáváním administrativy je ohrožováno zdraví pacientů.

Mladí praktici z.s. a účastníci V. Praktické konference pro praktické konference.

—————

Zpět