UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Svaz měst a obcí ČR

26.02.2020 13:05

Praha 24. února Svaz měst a obcí ČR apeluje na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ohledně výpočtu nejvýše uznatelné částky za nájemné. Navržený výpočet neodpovídá reálným cenám nájemného v jednotlivých městech a obcích.

Dle použité metody výpočtu, ze které vychází návrh nového zákona, byla navržena příliš nízká částka nájmu za jeden metr čtvereční, která neodpovídá skutečným cenám nájemného ve většině měst a obcí. Je nutné změnit způsob výpočtu a zohlednit aktuální ceny za bydlení. Nový návrh zákona nemůže negativně dopadnout právě na ty nejohroženější skupiny obyvatel. Většina žadatelů o přídavek na bydlení dle navrženého způsobu výpočtu nedosáhne na částku odpovídající jeho reálným nákladům na bydlení.

Stejně jako město Litvínov, také Svaz měst a obcí ČR v případě návrhu zákona o přídavku na bydlení rozporuje návrh způsobu výpočtu nejvýše uznatelných cen nájemného. Svaz v rámci meziresortního připomínkového řízení k tomuto návrhu uplatnil zásadní připomínku, kde požaduje, aby se výpočet nejvýše uznatelné částky za nájemné řídil nikoli hodnotou 1. decilu hodnotových map nájemného, ale hodnotou mediánu, která více odpovídá reálným cenám nájemného v jednotlivých městech a obcích.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2 700 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu

—————

Zpět