UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


SMART Česko

23.02.2020 08:53


Tisková zpráva

SMART Česko - každá kapka tvoří oceán

V pátek 21. 2. 2020 v čase 10:00 - 16:00 se konala v prostorách Technologické agentury ČR (TA ČR) závěrečná konference projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City - SMART Česko - s podtitulem "každá kapka tvoří oceán". O účast byl mimořádný zájem od zástupců samospráv, odborníků i představitelů státní správy z celé České republiky. 

Konferenci udělil záštitu předseda TA ČR, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. TA ČR je v současnosti největším poskytovatelem podpory výzkumu v oblasti "SMART" řešení v České republice. Výsledkem projektu, který konference uzavírá, je strategie SMART Česko, tedy strategie pro "chytré" obce a města v České republice. Jak zdůrazňuje výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková, "chytrá řešení dělají moudří lidé", nejde tedy jen o technologie. Na druhé straně je pravda, že "smart" řešení jsou často spojená s digitalizací, což je jedna z významných priorit výzkumu a předmět inovační strategie ČR. Součástí výstupů projektu je proto i přehled více než 200 projektů výzkumu na téma "SMART". Tuto skutečnost v úvodu konference zdůraznil také předseda TA ČR.

V úvodu konference dále vystoupil náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR ČR Ing. David Koppitz, do jehož působnosti problematika smart city spadá. Za SMO ČR zahájila konferenci s podtitulem "Každá kapka tvoří oceán" výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Radka Vladyková. Následně byly prezentovány jednotlivé části projektu - strategická, analytická a implementační část, jak smart koncepty financovat, plánovat  a podobně. Tímto projektem SMO ČR získává řadu velmi zajímavých poznatků nejen z dosavadních "smart" aktivit měst a obcí - svých členů, ale také ze zkušeností obcí a měst v zahraničí, které bude možné i v budoucnosti využít.  Koncept SMART Česko není orientován pouze na technická řešení, ale na udržitelný rozvoj ve městech a obcích, v regionech ČR. Cílem není dobrý chod radnice, která je zásobena velkým množstvím dat z mnoha čidel na svém území, jak bývají "smart" řešení někdy vykládána. Cílem je vytvořit dobré podmínky pro život lidí tam, kde dnes bydlí a kde by měli mít svůj domov. Heslem je "nenuťte jezdit lidi za prací a za službami, ale přineste k nim domů, resp. do jejich města či obce, práci a služby." Tento obrácený trend je v současnosti možný kvůli novým technologickým možnostem, zejména rychlému internetu. Nové služby jsou příležitostí pro nový český byznys. SMART Česko je proto možné považovat za koncept pro plnění běžných potřeb lidí novými prostředky. Každý, kdo přijde s novým dílčím "smart" řešením pro dobrý život lidí, přispívá kapkou do oceánu dobrých podmínek pro život komunit nejen v České republice.  "Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City" byl spolufinancován Evropskou unií (Operační program Zaměstnanost) ve výši 7.634.450,94 Kč a ze státního rozpočtu v sumě 898.170,70 Kč. Projekt byl realizován v období 1. 3. 2018 - 28. 2. 2020 se zaměřením na obce, města a kraje a jejich zaměstnance, veřejnost a volené zástupce. V projektu bylo zpracováno 7 základních dokumentů, které mohou být inspirací pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci lokálních "SMART City strategií". Dokumenty vznikaly analýzou již existujících zdrojů a participativním způsobem, zejména prostřednictvím pracovních skupin.

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,4 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

· Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: analytická část 

· Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: strategická část 

· Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: implementační část 

· Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City: financování SMART Česka 

· SMART Česko: základní teze

· SMART Česko: příklady dobré praxe 

· SMART Česko: výzkumné projekty s tematikou "smart"  Všechny dokumenty jsou volně ke stažení na www.smartcesko.cz.

—————

Zpět