UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Obchod

01.02.2020 13:17

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA


V úterý 21.1.2020 proběhla ve Skleněném sále MPO ČR konference ČESKÉ INOVAČNÍ FÓRUM (ČIF). Akce byla úvodním setkáním letošního ročníku informačního programu - cyklu odborných seminářů, konferencí a soutěží s názvem  SMART COMMUNITY, který tradičně organizuje společnost TOP EXPO CZ. Setkání se zúčastnilo více než 100 posluchačů z okruhu státní správy, akademické a podnikatelské sféry, a také proinovačně zaměřených institucí a organizací ČR. Konferenci zahájila a hosty úvodního programu představila ředitelka organizující společnosti TOP EXPO CZ Ing.

Miloslava Veselá. Ve své prezentaci přiblížila hlavní cíle informačního programu SMART COMMUNITY s akcentem na oblast podpory výzkumu, vývoje, inovací a polytechnického vzdělávání v ČR.

Vicepremiér a ministr MPO ČR, doc. Ing.

Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ve svém zahajovacím  projevu poukázal na "revolučnost" nynějšího období, které vyžaduje přípravu neroztříštěné a kvalifikované hospodářské strategie ČR, ta naváže na vládou schválené "Základní teze hospodářské strategie ČR." Pan vicepremiér zdůraznil zejména potřebu fundamentálních změn v oblasti udržitelnosti české energetiky - tj. vybudování stabilního zdroje energie, cíl, aby růst nákladovosti tuzemské výroby vyvážila špičková kvalita českých výrobků a zhodnotil také první výsledky a odezvy z oblasti implementace Inovační strategie ČR 2019-2030.Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Jiří Nouza, zdůraznil významspolupráce "soukromého" stavebnictví s veřejnou sférou, řeč byla o klíčových oblastech stavebního sektoru - právním rámci, průmyslu 4.0, investicích a inovačních technologiích.

  Předseda Technologické agentury ČR, prof. Ing.  Petr Konvalinka, CSc, FEng., přiblížil aktuální škálu agenturou spravovaných programů podpory výzkumu a inovací. Ohlédl se za desetiletou historií této organizační složky státu a její snahou o propojování výzkumných organizací aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě.

—————

Zpět