UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Města a obce potřebují informace i podporu od státu

15.03.2020 10:35

TISKOVÁ ZPRÁVA

Města a obce potřebují informace i podporu od státu

Praha, 14. 3. 2020 

Svaz měst a obcí ČR zaslal ke včerejšímu dni tři naléhavé výzvy ministrům Hamáčkovi a Vojtěchovi, ministryni Maláčové a předsedovi vlády v souvislosti s aktuální situaci šíření koronaviru a vyhlášení nouzového stavu. Požaduje posílení komunikace státu vůči městům a obcím, zajištění ochranných pomůcek pro ohrožené osoby a finanční kompenzace pro osoby, které jsou postihnuty výpadkem příjmu z důvodu nutnosti péče o děti či nemožnosti vykonávat svou výdělečnou činnost. "Požadujeme včasné a přehledné předávání informací městům a obcím ze strany státu a zajištění centralizovaného koordinovaného postupu", uvádí předseda Svazu František Lukl. Proto Svaz měst a obcí ČR vznesl naléhavý apel na představitele státu, aby neprodleně situaci řešili a poskytli městům a obcím informace i finanční a věcnou pomoc. Není asi třeba dodávat, že situace je vážná, a právě proto je třeba, aby informační toky byly směrem k městům a obcím a v důsledku k toho k občanům včasné, přehledné a jednoznačné s dostatečným vysvětlením. Neinformovanost pak vede jen ke vzniku dohadů a vzniku zbytečných obav až paniky.  František Lukl k tomu dodává: "Mimo jiné požadujeme neprodlené zajištění finanční kompenzace pro osoby, které jsou a budou postihnuty výpadkem příjmu v důsledku nutnosti zajistit hlídání svých dětí, a to ať už z důvodu uzavření školských zařízení či z důvodů jiných souvisejících se současnou situací". 

Byl vznesen apel na ministra zdravotnictví, aby byly městům a obcím sděleny konkrétní informace k distribuci ochranných pomůcek, tedy respirátorů, roušek, dezinfekcí apod. Současně byl ministr zdravotnictví požádán o zajištění dostatku ochranných pomůcek i pro některé skupiny osob, které jsou přímo ohroženy nákazou koronavirem. Jedná se tak zejména o dobrovolné hasiče, pracovníky v sociálních službách, strážníky městských a obecních policií, terénní pracovníky, osoby, které jsou zaměstnány jako obsluhy čistíren odpadních vod, pracovníky, kteří jsou v kontaktu s dětmi, zaměstnance úřadů, kteří jsou ve styku s veřejností. Ale je nutné náležitou ochranu poskytnout i "běžným" lékařům ve zdravotnických zařízeních. A na to Svaz rovněž apeluje - přímo ohroženi jsou lékaři ORL, stomatologové, všeobecní praktičtí lékaři, pediatři a další včetně jejich personálu. Dlužno dodat, že představitelé měst a obcí jsou v současné tíživé situaci důležitými činiteli, kteří poskytují intenzivní podporu svým občanům a přispívají k co nejrychlejší stabilizaci situace - patří mezi ty první, kteří jsou kontaktováni v případě problémů ve městech a obcích. Všichni jsme nyní v situaci, se kterou nejsou žádné praktické zkušenosti z minulosti. "Svaz měst a obcí ČR rovněž nabídl Vládě ČR pomocnou ruku. Je třeba, aby města a obce byly i v tuto chvíli partnery, a tedy aby i ony přidaly ruku k dílu, nejen žádaly, a proto bychom chtěli všichni pomoci se sdílením veškerých dostupných informací ohledně síření koronaviru prostřednictvím svých komunikačních kanálů. "Celá Kancelář Svazu je, dalo by se říct nonstop, k dispozici našim členům, ale i nečlenským městům a obcím. Nacházíme se v situaci, kdy si musíme vzájemně pomáhat.", dodal v závěru František Lukl.  Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolná, nepolitická a nevládní organizace. Členy Svazu jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a zastupuje tak téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na FB svazu.

—————

Zpět