UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Jaký dopad bude mít zrušení superhrubé mzdy?

05.11.2020 18:42

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle čeho mají starostové plánovat hospodaření na příští rok a s čím mohou počítat?

Budou mít samosprávy na svou finanční spoluúčast při čerpání dotačních titulů?

Jaký dopad bude mít zrušení superhrubé mzdy?

Praha 4. listopadu 2020 Těmito dotazy, a nejen jimi, otevřel František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova, XXIII. celostátní finanční konferenci (CFK), která proběhla on-line včera 3. listopadu 2020 v dopoledních hodinách.

"Nesouhlasím s argumentem, že jsou obce "nenajedené", jak je nám mnohdy vyčítáno, když se ozýváme společně s našimi územními partnery a požadujeme stabilizaci našich příjmů a kompenzace daňových propadů. My chceme jen naplnit imperativ vlády, který je veskrze prostý, pravdivý a podstatný, a to abychom se z krize proinvestovali," vysvětluje František Lukl častý omyl v komunikaci s vládními představiteli, kteří argumentují přebytky na obecních rozpočtech.

 "Vždyť města a obce jsou druhým největším zadavatelem zakázek v republice. V minulém období proinvestovaly smysluplně v zájmu svých obcí a krajů víc než 120 miliard korun, z čehož takřka 80 miliard korun bylo z vlastních zdrojů. Ne všechny obce jsou dnes bohaté, to, že mají celkově na účtech cca 150 miliard korun, neznamená, že tyto úspory mají všechny. Nechceme ale vytvářet řevnivost, byli bychom rádi, aby tato CFK přispěla k tomu, abychom všichni táhli za jeden provaz. Pevně věřím, že na konci naší konference budeme mít dostatek informací pro naše nelehké starostovské poslání," uzavírá předseda Svazu.

Během konference vystoupila živě řada představitelů státní správy, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr pro dopravu a průmysl Karel Havlíček, zástupci ministerstva vnitra David Sláma nebo ministerstva financí Miro Matej. Připojil se například i senátor Vladislav Vilímec či ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Jednotlivé prezentace doplňovaly vstupy starostů a primátorů s vlastními zkušenostmi se současnou situací při sestavování rozpočtů.

Řada starostů se připojila se svými dotazy, na které odpovídali již zmínění účastníci konference.

Všemi příspěvky starostů a primátorů se vinulo několik podobných zkušeností:

- Nejistota v příjmech

- Nejistota ve výdajích

- Otázka dofinancování dotačních projektů z EU fondů

Letošní XXIII. celostátní finanční konference dovolila nahlédnout do nejisté a špatně čitelné současné situace, ve které se představitelé samospráv ocitli.

Výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková na závěr konference shrnula základní současnou potřebu samospráv, a to potřebu predikce vývoje finančních toků. Zároveň nastínila, že myšlenka na minimálně začátek debaty o novém přerozdělení daní je starostům velice blízká.

Více se o XXIII. celostátní finanční konferenci dozvíte na webu www.smocr.cz.

Ing. Alexandra Kocková

Tiskový zástupce SMO ČR Tel.: 725607753, e-mail: kockova@smocr.cz

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

—————

Zpět