UŽ ZÍTRA SPOKOJENOST


Apelujeme na vládu s žádostí o urgentní pomoc

15.03.2020 10:48

TISKOVÁ ZPRÁVA

Apelujeme na vládu s žádostí o urgentní pomoc

Praha 11. března 2020, Svaz měst a obcí ČR apeluje na vládu a žádá o zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro exponované osoby na nezastupitelných pozicích.

"Situace je urgentní a závažná," říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) a starosta Kyjova, a pokračuje: "Jednotky sboru dobrovolných hasičů, poskytovatelé a pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, strážníci městských a obecních policií, osoby, které jsou zaměstnány jako obsluha čistíren odpadních vod, zaměstnanci úřadů, kteří jsou ve styku s veřejností, pracovníci, kteří jsou v kontaktu s dětmi a mládeží, nebo například pracovníci primární prevence v adiktologických službách, ti všichni, ale nejenom tito, si zaslouží maximální ochranu při výkonu své práce. A zejména pro tyto jmenované žádáme zabezpečení ochranných pomůcek proti nákaze."

Díky aktivitě Svazu se již podařilo získat příslib ministra zdravotnictví na zajištění ochranných roušek pro zařízení pobytových sociálních služeb.

Současně SMOČR aktuálně připravil pro starosty, zastupitele, ale i širokou veřejnost speciální rubriku VŠE O KORONAVIRU, kde se mohou dozvědět aktuální informace vydané různými ministerstvy a dalšími kompetentními úřady.

"Jsme stále v kontaktu jak s ministerstvy školství, zdravotnictví, tak i vnitra a samozřejmě i s mnoha ostatními subjekty. Rovněž jsme neustále ve spojení s naší členskou základnou a snažíme se našim starostům a zastupitelům poskytnout perfektní zpravodajský servis," říká František Lukl. Současně dodává: "Máme připravenou rubriku, kde se mohou dozvědět, jak postupovat. Otázek je mnoho a nejlepším způsobem, jak předejít chaosu a panice, je dobrá a praktická informace. Zároveň podáváme i my zpětnou vazbu a informujeme členy vlády a upozorňujeme na dopady opatření, s kterými se naše členské obce setkávají a musejí s nimi pracovat." uzavírá.

Nejen na webové stránce Svazu, ale i na jeho facebookových stránkách se mohou zájemci dozvědět novinky, metodické pokyny či odpovědi na nejčastější dotazy.

—————

Zpět